XSVT - KQXSVT - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay tại XSMB365

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 27/02/2024

G8 32
G7 729
G6 8999 8338 4750
G5 4701
G4 48593 89153 78512 81888 30684 21620 76758
G3 81765 97565
G2 26204
G1 51439
ĐB 785991
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 27/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 0 2 5
1 2 1 0 9
2 0 9 2 1
3 8 9 3 5 9
4 4 0 8
5 0 3 8 5 6 6
6 5 5 6
7 7
8 4 8 8 3 5 8
9 1 3 9 9 2 3 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 20/02/2024

G8 83
G7 152
G6 4236 8770 8850
G5 6350
G4 34936 88822 33940 51796 07817 24713 35251
G3 00475 69680
G2 30942
G1 84439
ĐB 043811
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 20/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 5 5 7 8
1 1 3 7 1 1 5
2 2 2 2 4 5
3 6 6 9 3 1
4 0 2 4
5 0 0 1 2 5 7
6 6 3 3 9
7 0 5 7 1
8 0 8
9 6 9 3

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 13/02/2024

G8 35
G7 105
G6 4298 3314 8732
G5 3597
G4 62715 85538 96128 47754 94931 93404 83287
G3 63072 51741
G2 03783
G1 75353
ĐB 824700
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 13/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 5 0 0
1 4 5 1 3 4
2 8 2 3 7
3 1 2 8 3 5 8
4 1 4 0 1 5
5 3 4 5 0 1
6 6
7 2 7 8 9
8 3 7 8 2 3 9
9 7 8 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 06/02/2024

G8 50
G7 167
G6 5850 4922 7198
G5 5548
G4 52523 48634 74813 10458 37627 97436 07009
G3 69809 82524
G2 07123
G1 11250
ĐB 586275
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 06/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 9 0 5 5
1 3 1
2 2 3 3 4 7 2 2
3 4 6 3 1 2 2
4 8 4 2 3
5 0 0 8 5 7
6 7 6 3
7 5 7 2 6
8 8 4 5 9
9 8 9 0 0

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 30/01/2024

G8 71
G7 701
G6 0219 6711 7026
G5 3355
G4 57102 90930 08867 30112 70179 19617 77453
G3 85817 32664
G2 84959
G1 16321
ĐB 016148
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 30/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 0 3
1 1 2 7 7 9 1 0 1 2
2 1 6 2 0 1
3 0 3 5
4 8 4 6
5 3 5 9 5 5
6 4 7 6 2
7 9 7 1 1 6
8 8 4
9 9 1 5 7

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 23/01/2024

G8 44
G7 325
G6 6173 3224 6219
G5 8444
G4 36232 37076 40485 66020 84507 79462 04379
G3 69792 08910
G2 48333
G1 36704
ĐB 048805
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 23/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 7 0 1 2
1 0 9 1
2 0 4 5 2 3 6 9
3 2 3 3 3 7
4 4 4 0 2 4
5 5 0 2 8
6 2 6 7
7 3 6 9 7 0
8 5 8
9 2 9 1 7

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 16/01/2024

G8 51
G7 509
G6 3737 6448 2442
G5 1174
G4 96628 45760 55666 40687 33905 07186 22822
G3 44491 64073
G2 85579
G1 50136
ĐB 178579
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 16/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 9 0 6
1 1 9
2 2 8 2 2 4
3 6 7 3 7
4 2 8 4 7
5 5 0
6 0 6 6 3 6 8
7 3 4 9 9 7 3 8
8 6 7 8 2 4
9 1 9 0 7 7

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 09/01/2024

G8 44
G7 046
G6 5927 0188 4116
G5 2706
G4 98278 48766 47909 36136 95680 17099 79181
G3 62759 34221
G2 75359
G1 33967
ĐB 411383
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 09/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 9 0 8
1 6 1 2 8
2 1 7 2
3 6 3 8
4 6 4
5 9 9 5
6 6 7 6 0 1 3 4 6
7 8 7 2 6
8 0 1 3 8 8 7 8
9 9 9 0 5 5 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 02/01/2024

G8 52
G7 857
G6 8889 9775 5508
G5 3078
G4 01184 07196 02194 09071 80262 18228 38427
G3 28762 06463
G2 80952
G1 49815
ĐB 627694
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 02/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0
1 5 1 7
2 7 8 2 5 6 6
3 3 6
4 4 8 9 9
5 2 7 5 1 7
6 2 2 3 6 9
7 1 5 8 7 2 5
8 4 9 8 0 2 7
9 4 4 6 9 8

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 26/12/2023

G8 89
G7 999
G6 0471 6155 1436
G5 5334
G4 34370 65766 58671 92162 54307 79987 07558
G3 02242 08366
G2 31140
G1 36603
ĐB 632601
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 26/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 7 0 4 7
1 1 0 7 7
2 2 4 6
3 4 6 3 0
4 0 2 4 3
5 5 8 5 5
6 2 6 6 6 3 6 6
7 0 1 1 7 0 8
8 7 8 5
9 9 9 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 19/12/2023

G8 14
G7 360
G6 8180 9818 9781
G5 2377
G4 82761 70851 61414 91127 25601 07113 42469
G3 65225 86085
G2 00301
G1 49819
ĐB 248919
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 19/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 0 6 8
1 3 4 8 9 9 1 0 0 5 6 8
2 5 7 2
3 3 1
4 4 1
5 1 5 2 8
6 0 1 9 6
7 7 7 2 7
8 0 1 5 8 1
9 9 1 1 6

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 12/12/2023

G8 59
G7 289
G6 4039 0628 2706
G5 7184
G4 08283 68629 05597 29974 42121 19014 96315
G3 34889 35905
G2 28451
G1 60450
ĐB 437700
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 12/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 6 0 0 5
1 4 5 1 2 5
2 1 8 9 2
3 9 3 8
4 4 1 7 8
5 0 1 5 0 1
6 6 0
7 4 7 9
8 3 4 9 9 8 2
9 7 9 2 3 8 8

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 05/12/2023

G8 44
G7 536
G6 1281 1955 3907
G5 0798
G4 86697 51490 70210 24365 90393 15983 60035
G3 73067 84940
G2 21435
G1 97678
ĐB 772661
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 05/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 1 4 9
1 0 1 6 8
2 2
3 5 5 6 3 8 9
4 0 4
5 5 5 3 3 5 6
6 1 5 7 6 3
7 8 7 0 6 9
8 1 3 8 7 9
9 0 3 7 8 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 28/11/2023

G8 55
G7 376
G6 6314 9399 7271
G5 2070
G4 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006
G3 91490 05750
G2 41682
G1 69404
ĐB 507876
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 28/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 0 5 7 9
1 4 1 7
2 5 9 2 8
3 6 3
4 6 4 0 1
5 0 6 5 2
6 6 0 3 4 5 7 7
7 0 1 6 6 7
8 2 9 8
9 0 9 9 2 8 9
XSVT - KQXSVT- Dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Vũng Tàu cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSVT mở thưởng các ngày trước đó.

XSVT - KQXSVT - Dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Vũng Tàu (XSMN VT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Vũng Tàu ở kênh nào

- Kết quả xổ số Vũng Tàu được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top