XSVT - KQXSVT - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay tại XSMB365

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 19/09/2023

G8 22
G7 095
G6 3446 1395 5410
G5 2355
G4 85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219
G3 67947 34149
G2 76547
G1 98999
ĐB 159659
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 19/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1
1 0 9 1
2 3 2 7
3 3 2 9
4 6 7 7 9 4
5 5 9 5 5 9 9
6 6 9 6 4 6
7 2 7 7 4 4 7
8 8
9 3 5 5 9 9 1 4 5 6 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 12/09/2023

G8 36
G7 010
G6 0612 6142 1828
G5 6275
G4 09851 95952 91178 75631 94228 00434 21326
G3 08005 74473
G2 74461
G1 26632
ĐB 427281
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 12/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 1
1 0 2 1 3 5 6 8
2 6 8 8 2 1 3 4 5
3 1 2 4 3 7
4 2 4 3
5 1 2 5 0 7
6 1 6 2
7 3 5 8 7
8 1 8 2 2 7
9 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 05/09/2023

G8 81
G7 689
G6 3482 0318 3166
G5 9930
G4 07459 43511 88210 65839 30973 50513 77544
G3 71575 01975
G2 46758
G1 78667
ĐB 503609
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 05/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 1 3
1 0 1 3 8 1 1
2 2 8
3 0 9 3 1 7
4 4 4 4
5 8 9 5 7 7
6 6 7 6 6
7 3 5 5 7 6
8 2 9 8 1 5
9 9 0 3 5 8

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 29/08/2023

G8 22
G7 427
G6 5903 0735 8210
G5 7848
G4 20425 40153 37516 04284 30288 26361 58593
G3 66600 58448
G2 11450
G1 73178
ĐB 441763
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 29/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 0 0 1 5
1 0 6 1 6
2 5 7 2
3 5 3 0 5 6 9
4 8 8 4 8
5 0 3 5 2 3
6 1 3 6 1
7 8 7 2
8 4 8 8 4 4 7 8
9 3 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 22/08/2023

G8 60
G7 708
G6 8452 1932 6929
G5 9325
G4 69100 54702 95258 34435 75866 28346 11206
G3 68977 21425
G2 08517
G1 59908
ĐB 491990
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 22/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 6 8 8 0 0 9
1 7 1
2 5 5 9 2 0 3 5
3 2 5 3
4 6 4
5 2 8 5 2 2 3
6 6 6 0 4 6
7 7 7 1 7
8 8 0 0 5
9 0 9 2

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 15/08/2023

G8 28
G7 461
G6 0134 2085 9267
G5 4610
G4 14160 20345 23674 73797 66107 60575 38560
G3 70413 28746
G2 51709
G1 90008
ĐB 462922
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 15/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 8 9 0 1 6 6
1 0 3 1 6
2 2 2 2
3 4 3 1
4 5 6 4 3 7
5 5 4 7 8
6 0 0 1 7 6 4
7 4 5 7 0 6 9
8 5 8 0
9 7 9 0

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 08/08/2023

G8 07
G7 770
G6 2120 8831 7899
G5 4836
G4 92747 04108 16228 79113 97477 99089 33414
G3 99714 48895
G2 31940
G1 62721
ĐB 367542
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 08/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 2 4 7
1 3 4 4 1 2 3
2 0 1 8 2 4
3 1 6 3 1
4 0 2 7 4 1 1
5 5 9
6 6 3
7 0 7 7 4 7
8 9 8 0 2
9 5 9 9 8 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 01/08/2023

G8 97
G7 047
G6 3876 6579 8107
G5 0591
G4 06056 44831 83325 66613 81414 84157 60356
G3 79640 56657
G2 29630
G1 64001
ĐB 147881
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 01/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 0 3 4
1 3 4 1 0 3 8 9
2 5 2
3 0 1 3 1
4 0 7 4 1
5 6 6 7 7 5 2
6 6 5 5 7
7 6 9 7 0 4 5 5
8 1 8
9 1 9 7

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 25/07/2023

G8 66
G7 822
G6 9661 9253 9726
G5 1408
G4 22514 74348 56780 30424 29644 17176 91108
G3 86035 22297
G2 78418
G1 06614
ĐB 859109
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 25/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 8 9 0 8
1 4 4 8 1 6
2 2 4 6 2 2
3 5 3 5
4 4 8 4 1 1 2 4
5 3 5 3
6 1 6 2 7
7 6 7 9
8 0 8 0 0 1 4
9 7 9 0

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 18/07/2023

G8 21
G7 694
G6 5095 0022 9962
G5 5744
G4 57043 85050 76152 54844 30712 81385 50262
G3 76426 29018
G2 41948
G1 87562
ĐB 896652
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 18/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5
1 2 8 1
2 2 6 2 1 2 5 5 6 6 6
3 3 4
4 3 4 4 8 4 4 4 9
5 0 2 2 5 8 9
6 2 2 2 6 2
7 7
8 5 8 1 4
9 4 5 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 11/07/2023

G8 93
G7 193
G6 0520 9572 9764
G5 5848
G4 37818 34388 36214 43985 43056 77749 79774
G3 57185 13165
G2 71734
G1 15796
ĐB 120938
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 11/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2
1 4 8 1
2 0 2 7
3 4 8 3 9
4 8 9 4 1 3 6 7
5 6 5 6 8 8
6 4 5 6 5 9
7 2 4 7
8 5 5 8 8 1 3 4 8
9 3 6 9 4

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 04/07/2023

G8 57
G7 481
G6 3457 1183 1103
G5 3626
G4 37282 70569 13703 88293 68165 71259 74632
G3 31205 04946
G2 54717
G1 67923
ĐB 254998
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 04/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 3 5 0
1 7 1 8
2 3 6 2 3 8
3 2 3 0 0 2 8 9
4 6 4
5 7 9 5 0 6
6 5 9 6 2 4
7 7 1 5
8 1 2 3 8 9
9 3 8 9 5 6

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 27/06/2023

G8 38
G7 114
G6 3846 7884 1830
G5 3333
G4 80431 72513 19054 22225 20177 26722 18077
G3 65124 74574
G2 99017
G1 22510
ĐB 318877
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 27/06/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 3
1 0 3 4 7 1 3
2 2 4 5 2 2
3 0 1 3 3 1 3
4 6 4 1 2 5 7 8
5 4 5 2
6 6 4
7 4 7 7 7 7 1 7 7 7
8 4 8
9 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 20/06/2023

G8 86
G7 293
G6 5916 8271 9831
G5 0974
G4 32297 16251 44281 10719 27403 54738 13428
G3 23123 12657
G2 26547
G1 92181
ĐB 320941
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 20/06/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0
1 6 9 1 3 4 5 7 8 8
2 3 8 2
3 1 8 3 0 2 9
4 1 7 4 7
5 1 7 5
6 6 1
7 1 4 7 4 5 9
8 1 1 8 2 3
9 3 7 9 1
XSVT - KQXSVT- Dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Vũng Tàu cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSVT mở thưởng các ngày trước đó.

XSVT - KQXSVT - Dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Vũng Tàu (XSMN VT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Vũng Tàu ở kênh nào

- Kết quả xổ số Vũng Tàu được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top