XSVT - KQXSVT - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay tại XSMB365

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 21/03/2023

G8 07
G7 591
G6 5385 5583 5418
G5 6888
G4 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844
G3 18230 52658
G2 89012
G1 18479
ĐB 944318
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 21/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3
1 2 8 8 8 1 9 9
2 2 1
3 0 3 8
4 4 4 4 5 8
5 4 8 5 7 8
6 7 6
7 5 9 7 6
8 3 4 5 8 8 1 1 1 5 8
9 1 1 9 7

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 14/03/2023

G8 87
G7 138
G6 4601 6327 8160
G5 3348
G4 17463 22340 84335 79775 13437 16568 18336
G3 48944 46076
G2 77616
G1 86853
ĐB 463526
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 14/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 4 6
1 6 1 0
2 6 7 2
3 5 6 7 8 3 5 6
4 0 4 8 4 4
5 3 5 3 7
6 0 3 8 6 1 2 3 7
7 5 6 7 2 3
8 8 3 4 6
9 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 07/03/2023

G8 12
G7 654
G6 7987 7661 1490
G5 4268
G4 60432 42786 86566 53469 32915 90971 79042
G3 84295 87431
G2 08922
G1 03031
ĐB 271892
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 07/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9
1 5 1 3 3 6 7
2 2 2 2 3 4 9
3 1 1 2 3
4 2 4 5
5 4 5 1 9
6 1 6 8 9 6 6 8
7 1 7 8
8 6 7 8 6
9 0 2 5 9 6

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 28/02/2023

G8 58
G7 414
G6 4676 8542 0254
G5 1705
G4 02101 49636 96928 93746 42309 94125 54072
G3 89314 16511
G2 97828
G1 20998
ĐB 957411
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 28/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 9 0
1 1 1 4 4 1 0 1 1
2 5 8 8 2 4 7
3 6 3
4 2 6 4 1 1 5
5 4 5 0 2
6 6 3 4 7
7 2 6 7
8 8 2 2 9
9 8 9 0

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 21/02/2023

G8 74
G7 749
G6 3932 8730 6223
G5 2049
G4 05690 91956 50236 62048 42493 37750 30041
G3 24544 87718
G2 25566
G1 35168
ĐB 389786
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 21/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 5 9
1 8 1 4
2 3 2 3
3 0 2 6 3 2 9
4 1 4 8 9 9 4 4
5 0 6 5
6 6 8 6 3 5 6 8
7 7
8 6 8 1 4 6
9 0 3 9 4 4

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 14/02/2023

G8 60
G7 197
G6 0205 1148 6504
G5 0468
G4 81298 50270 64809 17101 00657 98111 39295
G3 78814 97105
G2 00185
G1 37989
ĐB 294553
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 14/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 5 5 9 0 7
1 1 4 1 0 1
2 2
3 3 5
4 8 4 0 1
5 3 7 5 0 0 8 9
6 8 6
7 0 7 5 9
8 5 9 8 4 6 9
9 5 7 8 9 0 8

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 07/02/2023

G8 71
G7 084
G6 2465 4585 8431
G5 1816
G4 93087 23008 59401 82327 29343 69407 34354
G3 04613 20610
G2 19963
G1 32461
ĐB 988344
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 07/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 8 0 1
1 0 3 6 1 0 3 6
2 7 2
3 1 3 1 4 6
4 3 4 4 4 5 8
5 4 5 6 8
6 1 3 5 6 1
7 7 0 2 8
8 4 5 7 8 0
9 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 31/01/2023

G8 12
G7 681
G6 4409 2363 8962
G5 4549
G4 55361 36357 45001 74609 74031 63124 78477
G3 64475 58055
G2 45999
G1 01558
ĐB 566289
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 31/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 9 9 0
1 1 0 3 6 8
2 4 2 6
3 1 3 6
4 9 4 2
5 5 7 8 5 5 7
6 1 2 3 6
7 5 7 7 5 7
8 1 9 8 5
9 9 9 0 0 4 8 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 24/01/2023

G8 75
G7 860
G6 2172 2192 5865
G5 3128
G4 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195
G3 53530 59288
G2 56839
G1 50420
ĐB 790795
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 24/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 3 6
1 9 9 1
2 0 8 2 7 9
3 0 7 9 3 6
4 6 9 4
5 5 6 9 9
6 0 3 5 6 4
7 2 7 3
8 8 8 2 8
9 2 5 5 9 1 1 3 4

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 17/01/2023

G8 83
G7 213
G6 4613 3754 7479
G5 6487
G4 01806 10709 71620 97551 97295 39141 02265
G3 29637 94124
G2 39555
G1 90950
ĐB 171253
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 17/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 9 0 2 5
1 3 3 1 4 5
2 0 4 2
3 7 3 1 1 5
4 1 4 2 5
5 0 1 3 4 5 5 5 6 9
6 5 6 0
7 9 7 3 8
8 7 8
9 5 9 0 7

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 10/01/2023

G8 48
G7 626
G6 5027 7968 9860
G5 0376
G4 93217 72750 60138 89205 28973 63780 77437
G3 02246 43830
G2 37138
G1 59176
ĐB 686404
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 10/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 0 3 5 6 8
1 7 1
2 6 7 2
3 0 7 8 8 3 7
4 6 4 0
5 0 5 0
6 0 8 6 2 4 7 7
7 3 6 6 7 1 2 3
8 0 8 3 3 6
9 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 03/01/2023

G8 93
G7 108
G6 1826 9908 2235
G5 6489
G4 85641 55685 77578 03739 01920 74957 64331
G3 53875 78573
G2 47240
G1 33388
ĐB 045594
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 03/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 8 0 2 4
1 1 3 4
2 0 6 2
3 1 5 9 3 7
4 0 1 4 9
5 7 5 3 7 8
6 6 2
7 3 5 8 7 5
8 5 8 9 8 0 0 7 8
9 4 9 3 8

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 27/12/2022

G8 79
G7 894
G6 3074 0470 6500
G5 5577
G4 60149 70425 20210 11822 78795 96756 97184
G3 19529 05841
G2 87381
G1 15789
ĐB 422978
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 27/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 1 7
1 0 1 4 8
2 2 5 9 2 2
3 3
4 1 9 4 7 8 9
5 6 5 2 9
6 6 5
7 0 4 7 8 7 7
8 1 4 9 8 7
9 4 5 9 2 4 8

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 20/12/2022

G8 28
G7 012
G6 5705 1397 1731
G5 5139
G4 56325 07288 55741 56866 04063 79669 80819
G3 42785 08306
G2 17161
G1 26717
ĐB 310867
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 20/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 0
1 2 7 9 1 3 4 6
2 5 2 1
3 1 9 3 6
4 1 4
5 5 0 2 8
6 1 3 6 7 9 6 0 6
7 7 1 6 9
8 5 8 8 8
9 7 9 1 3 6
XSVT - KQXSVT- Dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Vũng Tàu cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSVT mở thưởng các ngày trước đó.

XSVT - KQXSVT - Dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Vũng Tàu (XSMN VT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Vũng Tàu ở kênh nào

- Kết quả xổ số Vũng Tàu được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top