XSVT - KQXSVT - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay tại XSMB365

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 17/05/2022

G8 05
G7 942
G6 5487 1618 7955
G5 4287
G4 65083 05207 58704 22280 61052 02847 08526
G3 04497 07866
G2 20407
G1 91451
ĐB 013467
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 17/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 7 0 8
1 8 1 5
2 6 2 4 5
3 3 8
4 2 7 4 0
5 1 2 5 5 5
6 6 7 6 2 6
7 7 0 0 4 6 8 8 9
8 0 3 7 7 8 1
9 7 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 10/05/2022

G8 86
G7 139
G6 1916 3979 6295
G5 2830
G4 84396 91007 81149 52899 73128 26707 50957
G3 10321 94505
G2 31375
G1 25844
ĐB 288647
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 10/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 7 0 3
1 6 1 2
2 1 8 2
3 0 9 3
4 4 7 9 4 4
5 7 5 0 7 9
6 6 1 9
7 5 9 7 0 0 4 5
8 8 2
9 5 6 9 9 3 4 7 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 03/05/2022

G8 97
G7 329
G6 2101 2126 1658
G5 6777
G4 09092 18218 78308 48551 39354 09425 74664
G3 16509 09891
G2 48882
G1 20540
ĐB 155597
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 03/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 8 9 0 4
1 8 1 0 5 9
2 5 6 9 2 8 9
3 3
4 0 4 5 6
5 1 4 8 5 2
6 4 6 2
7 7 7 7 9
8 2 8 0 1 5
9 1 2 7 9 0 2

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 26/04/2022

G8 34
G7 113
G6 4737 9558 9793
G5 3277
G4 92137 84174 34935 09119 36316 63182 90336
G3 12246 62981
G2 24745
G1 51934
ĐB 824918
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 26/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 3 6 8 9 1 8
2 2 8
3 4 5 6 7 7 3 1 9
4 5 6 4 3 7
5 8 5 3 4
6 6 1 3 4
7 4 7 7 3 3 7
8 1 2 8 1 5
9 3 9 1

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 19/04/2022

G8 89
G7 621
G6 6152 7784 4339
G5 0237
G4 75140 51116 40796 79491 59495 99102 80789
G3 32113 91489
G2 59754
G1 99388
ĐB 282701
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 19/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 0 4
1 3 6 1 0 2 9
2 1 2 0 5
3 7 9 3 1
4 0 4 5 8
5 2 4 5 9
6 6 1 9
7 7 3
8 4 8 9 9 8 8
9 1 5 6 9 3 8 8

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 12/04/2022

G8 91
G7 915
G6 3732 1388 9611
G5 4592
G4 96790 02405 45593 89646 70276 53852 03598
G3 21196 07153
G2 69513
G1 31570
ĐB 108549
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 12/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 7 9
1 1 3 5 1 1
2 2 3 5 9
3 2 3 1 5 9
4 6 9 4
5 2 3 5 0 1
6 6 4 7 9
7 0 6 7
8 8 8 8 9
9 0 2 3 6 8 9 4

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 05/04/2022

G8 49
G7 683
G6 7280 5714 0032
G5 6286
G4 73101 37184 37249 33716 16896 32300 16620
G3 93221 67157
G2 66054
G1 45805
ĐB 992946
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 05/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 5 0 0 2 8
1 4 6 1 0 2
2 0 1 2 3
3 2 3 8
4 6 9 4 1 5 8
5 4 7 5 0
6 6 1 4 8 9
7 7 5
8 0 3 4 6 8
9 6 9 4

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 29/03/2022

G8 66
G7 392
G6 3763 9318 3490
G5 8334
G4 09962 44177 60968 02357 06803 22089 90995
G3 95582 59317
G2 13238
G1 62303
ĐB 225659
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 29/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 3 0 9
1 7 8 1
2 2 6 8 9
3 4 8 3 0 0 6
4 4 3
5 7 9 5 9
6 2 3 8 6
7 7 7 1 5 7
8 2 9 8 1 3 6
9 0 2 5 9 5 8

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 22/03/2022

G8 65
G7 531
G6 0087 6309 3705
G5 0829
G4 48082 72461 98345 93300 10888 71195 94004
G3 39390 03960
G2 80547
G1 63335
ĐB 867445
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 22/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 5 9 0 0 6 9
1 1 3 6
2 9 2 8
3 1 5 3
4 5 5 7 4 0
5 5 0 3 4 4 9
6 0 1 6
7 7 4 8
8 2 7 8 8 8
9 0 5 9 0 2

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 15/03/2022

G8 20
G7 085
G6 9075 9162 6435
G5 3406
G4 51194 59401 03232 90126 12902 32203 60866
G3 45946 67913
G2 28835
G1 69061
ĐB 334948
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 15/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 3 6 0
1 3 1 0 6
2 6 2 0 3 6
3 2 5 5 3 0 1
4 6 8 4 9
5 5 3 3 7 8
6 1 2 6 6 0 2 4 6
7 5 7
8 5 8 4
9 4 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 08/03/2022

G8 61
G7 451
G6 5526 0310 1941
G5 8968
G4 19197 26946 56965 70228 07331 07508 89540
G3 37588 70077
G2 00131
G1 96025
ĐB 968749
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 08/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 1 4
1 0 1 3 3 4 5
2 5 6 8 2
3 1 1 3
4 0 1 6 9 4
5 1 5 2 6
6 5 8 6 2 4
7 7 7 7 9
8 8 8 0 2 6 8
9 7 9 4

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 01/03/2022

G8 22
G7 854
G6 9186 2284 3983
G5 2118
G4 22648 42908 75420 44667 56806 11710 04311
G3 54546 47269
G2 16593
G1 07416
ĐB 437690
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 01/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 8 0 1 2 9
1 0 1 6 8 1 1
2 0 2
3 3 8 9
4 6 8 4 5 8
5 4 5
6 7 9 6 0 1 4 8
7 7 6
8 3 4 6 8 0 1 4
9 0 3 9 6

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 22/02/2022

G8 16
G7 410
G6 4959 1505 8974
G5 3992
G4 61066 90560 74507 74891 61923 81934 63577
G3 30934 07924
G2 26122
G1 24989
ĐB 282182
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 22/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 0 1 6
1 0 1 9
2 2 3 4 2 2 8 9
3 4 4 3 2
4 4 2 3 3 7
5 9 5 0
6 0 6 6 6
7 4 7 7 0 7
8 2 9 8
9 1 2 9 5 8

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 15/02/2022

G8 28
G7 906
G6 8064 9060 8980
G5 8992
G4 67744 27594 06680 97448 09167 30297 60473
G3 03889 80420
G2 31861
G1 45101
ĐB 040301
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 15/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 6 0 2 6 8 8
1 1 0 0 6
2 0 2 9
3 3 7
4 4 8 4 4 6 9
5 5
6 0 1 4 7 6 0
7 3 7 6 9
8 0 0 9 8 4
9 2 4 7 9 8
XSVT - KQXSVT- Dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Vũng Tàu cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSVT mở thưởng các ngày trước đó.

XSVT - KQXSVT - Dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Vũng Tàu (XSMN VT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Vũng Tàu ở kênh nào

- Kết quả xổ số Vũng Tàu được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top