XSVT - KQXSVT - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay tại XSMB365

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 29/11/2022

G8 32
G7 165
G6 3605 7148 4964
G5 1471
G4 91590 52834 39791 60405 22181 47537 38303
G3 05330 00113
G2 24892
G1 59913
ĐB 982079
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 29/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 5 5 0 3 9
1 3 3 1 7 8 9
2 2 9
3 0 4 7 3 0 1 1
4 8 4 3 6
5 5 0 0 6
6 4 5 6
7 1 9 7 3
8 1 8 4
9 0 1 2 9 7

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 22/11/2022

G8 79
G7 250
G6 1218 7351 6807
G5 3380
G4 08613 22089 42283 00131 91778 72197 54312
G3 00693 29677
G2 87980
G1 61612
ĐB 170917
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 22/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 5 8 8
1 2 2 3 7 8 1 3 5
2 2 1 1
3 1 3 1 8 9
4 4
5 0 1 5
6 6
7 7 8 7 0 1 7 9
8 0 0 3 9 8 1 7
9 3 7 9 8

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 15/11/2022

G8 38
G7 342
G6 2347 6399 4276
G5 9703
G4 73920 45459 44405 34417 85869 96384 10348
G3 93531 46699
G2 36050
G1 50350
ĐB 849725
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 15/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 5 0 2 5 5
1 7 1 3
2 0 5 2 4
3 1 3 0
4 2 7 8 4 8
5 0 0 9 5 0 2
6 9 6 7
7 6 7 1 4
8 4 8 4
9 9 9 9 5 6 9 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 08/11/2022

G8 95
G7 163
G6 2842 1002 3497
G5 1456
G4 50239 22502 14015 80036 74308 24604 55188
G3 18421 05889
G2 93625
G1 59258
ĐB 760839
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 08/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 4 8 0
1 5 1 2
2 1 5 2 0 0 4
3 6 9 9 3 6
4 2 4 0
5 6 8 5 1 2
6 3 6 3 5
7 7 9
8 8 9 8 0 5 8
9 7 9 3 3 8

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 01/11/2022

G8 60
G7 585
G6 4059 3694 5144
G5 4090
G4 81725 93585 75824 81792 31468 11714 84948
G3 74804 53727
G2 42445
G1 72322
ĐB 165010
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 01/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 1 9
1 0 4 1
2 2 4 5 7 2 2 9
3 3
4 4 5 8 4 0 1 2 4 9
5 9 5 2 4 8 8
6 8 6
7 7 2
8 5 5 8 4 6
9 0 2 4 9 5

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 25/10/2022

G8 08
G7 577
G6 5238 7004 1484
G5 7637
G4 26148 24535 88713 07250 46679 08273 87619
G3 33401 24987
G2 98687
G1 98446
ĐB 637368
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 25/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 0 5
1 3 9 1 0
2 2
3 5 7 8 3 1 7
4 6 8 4 0 8
5 0 5 3
6 8 6 4
7 3 7 9 7 3 7 8 8
8 4 7 7 8 3 4 6
9 9 1 7

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 18/10/2022

G8 34
G7 648
G6 4642 5527 3452
G5 3282
G4 40068 29952 98505 12930 44825 70758 11176
G3 13559 20068
G2 08255
G1 26167
ĐB 749429
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 18/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 3
1 1
2 5 7 9 2 4 5 5 8
3 0 3
4 2 8 4
5 2 2 5 8 9 5 0 2 5
6 7 8 8 6 7
7 6 7 2 6
8 2 8 4 5 6 6
9 9 2 5

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 11/10/2022

G8 99
G7 437
G6 7630 3567 4523
G5 0601
G4 81138 96507 65490 85232 96331 01587 20972
G3 73814 73582
G2 43796
G1 88979
ĐB 593177
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 11/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 0 3 9
1 4 1 0 3
2 3 2 3 7 8
3 0 1 2 7 8 3 2
4 4 1
5 5
6 7 6 9
7 2 7 9 7 0 3 6 7 8
8 2 7 8 3
9 0 6 9 7

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 04/10/2022

G8 16
G7 552
G6 0218 4399 8718
G5 7147
G4 15123 18003 62525 61154 49840 96487 13194
G3 60099 19272
G2 06385
G1 90595
ĐB 260723
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 04/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 4
1 8 8 1
2 3 3 5 2 5 7
3 3 0 2 2
4 0 7 4 5 9
5 2 4 5 2 8 9
6 6
7 2 7 4 8
8 5 7 8 1 1
9 4 5 9 9 9 9 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 27/09/2022

G8 55
G7 381
G6 7702 3848 4207
G5 7767
G4 28276 49467 04615 59270 51526 54515 40489
G3 47400 92008
G2 33963
G1 78207
ĐB 949449
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 27/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 7 7 8 0 0 7
1 5 5 1 8
2 6 2 0
3 3 6
4 8 9 4
5 5 1 1
6 3 7 7 6 2 7
7 0 6 7 0 0 6 6
8 1 9 8 0 4
9 9 4 8

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 20/09/2022

G8 86
G7 091
G6 3731 7835 2639
G5 2992
G4 21320 23033 75106 31773 23378 46203 41655
G3 24251 80141
G2 66182
G1 97255
ĐB 108232
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 20/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 0 2
1 1 3 4 5 9
2 0 2 3 8 9
3 1 2 3 5 9 3 0 3 7
4 1 4
5 1 5 5 5 3 5 5
6 6 0
7 3 8 7
8 2 8 7
9 1 2 9 3

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 13/09/2022

G8 76
G7 216
G6 3388 7346 2811
G5 2714
G4 35988 88942 29497 02797 59960 64700 19952
G3 76362 75087
G2 95876
G1 94561
ĐB 738960
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 13/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 6 6
1 1 4 6 1 1 6
2 2 4 5 6
3 3
4 2 6 4 1
5 2 5
6 0 0 1 2 6 1 4 7
7 6 7 8 9 9
8 7 8 8 8 8 8
9 7 7 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 06/09/2022

G8 25
G7 761
G6 0736 6934 6407
G5 2366
G4 05201 45092 88811 57484 22536 06144 56773
G3 72010 13426
G2 91174
G1 28730
ĐB 365720
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 06/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 0 1 2 3
1 0 1 1 0 1 6
2 0 6 2 9
3 0 4 6 6 3 7
4 4 4 3 4 7 8
5 5
6 1 6 6 2 3 3 6
7 3 4 7 0
8 4 8
9 2 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 30/08/2022

G8 75
G7 737
G6 3653 8256 7618
G5 9516
G4 21592 31816 83051 79550 88325 23489 72573
G3 40046 62324
G2 75065
G1 02262
ĐB 522118
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 30/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5
1 6 6 8 8 1 5
2 4 5 2 6 9
3 7 3 5 7
4 6 4 2
5 0 1 3 6 5 2 6
6 2 5 6 1 1 4 5
7 3 7 3
8 9 8 1 1
9 2 9 8
XSVT - KQXSVT- Dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Vũng Tàu cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSVT mở thưởng các ngày trước đó.

XSVT - KQXSVT - Dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Vũng Tàu (XSMN VT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Vũng Tàu ở kênh nào

- Kết quả xổ số Vũng Tàu được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top