XSVT - KQXSVT - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay tại XSMB365

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 18/06/2024

G8 90
G7 604
G6 9396 8783 8886
G5 7142
G4 47599 94312 69296 53800 43274 57562 03492
G3 55750 97820
G2 13880
G1 75623
ĐB 305331
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 18/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 0 0 2 5 8
1 2 1 3
2 0 3 2 1 4 6 9
3 1 3 2 8
4 2 4 0 7
5 0 5
6 2 6 8 9 9
7 4 7
8 0 3 6 8
9 2 6 6 9 9 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 11/06/2024

G8 14
G7 581
G6 1078 5936 7462
G5 5742
G4 33735 30175 18486 08581 45709 11851 82110
G3 43882 22177
G2 71363
G1 78725
ĐB 273420
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 11/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 1 2
1 0 1 5 8 8
2 0 5 2 4 6 8
3 5 6 3 6
4 2 4
5 1 5 2 3 7
6 2 3 6 3 8
7 5 7 8 7 7
8 1 1 2 6 8 7
9 9 0

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 04/06/2024

G8 95
G7 122
G6 0344 7761 4595
G5 9353
G4 58495 82334 20461 96070 09623 78794 52204
G3 72958 21537
G2 50926
G1 82250
ĐB 208587
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 04/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 5 7
1 1 6 6
2 2 3 6 2 2
3 4 7 3 2 5
4 4 4 0 3 4 9
5 0 3 8 5 9 9
6 1 1 6 2
7 0 7 3 8
8 7 8 5
9 4 5 5 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 28/05/2024

G8 67
G7 033
G6 9727 3204 0995
G5 7146
G4 72990 41985 01211 58469 88996 23800 72219
G3 69158 35489
G2 65777
G1 56257
ĐB 533920
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 28/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 0 0 2 9
1 1 9 1 1
2 0 7 2
3 3 3 3
4 6 4 0
5 7 8 5 8 9
6 9 6 4 9
7 7 7 2 5 7
8 5 9 8 5
9 0 5 6 9 1 6 8

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 21/05/2024

G8 47
G7 503
G6 7976 1680 8237
G5 9889
G4 62343 47033 50707 47447 91539 84892 00895
G3 37079 16217
G2 49533
G1 09407
ĐB 388678
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 21/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 7 7 0 8
1 7 1
2 2 9
3 3 3 7 9 3 0 3 3 4
4 3 7 4
5 5 9
6 6 7
7 6 8 9 7 0 0 1 3 4
8 0 9 8 7
9 2 5 9 3 7 8

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 14/05/2024

G8 18
G7 700
G6 7006 7062 7357
G5 5234
G4 99245 63097 28852 66560 34934 55218 22753
G3 28454 49712
G2 59073
G1 72252
ĐB 520141
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 14/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 0 0 6
1 2 8 1 4
2 2 1 5 5 6
3 4 4 3 5 7
4 1 5 4 3 3 5
5 2 2 3 4 7 5 4
6 0 2 6 0
7 3 7 5 9
8 8 1
9 7 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 07/05/2024

G8 16
G7 140
G6 3971 3637 2103
G5 5260
G4 14424 71925 36757 17590 30109 24112 40248
G3 75599 40101
G2 37500
G1 77767
ĐB 593227
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 07/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 3 9 0 0 4 6 9
1 2 1 0 7
2 4 5 7 2 1
3 7 3 0
4 0 8 4 2
5 7 5 2
6 0 7 6
7 1 7 2 3 5 6
8 8 4
9 0 9 9 0 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 30/04/2024

G8 88
G7 673
G6 5761 3070 1790
G5 2592
G4 11663 17590 22648 89982 10615 04858 59369
G3 17757 95814
G2 89042
G1 00967
ĐB 917876
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 30/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 9 9
1 4 5 1 6
2 2 4 8 9
3 3 6 7
4 2 8 4 1
5 7 8 5 1
6 1 3 7 9 6 7
7 0 3 6 7 5 6
8 2 8 4 5
9 0 0 2 9 6

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 23/04/2024

G8 89
G7 540
G6 5467 0595 4574
G5 7613
G4 97310 91759 56979 68040 17545 01221 98442
G3 52635 91015
G2 77505
G1 85068
ĐB 215261
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 23/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 1 4 4
1 0 3 5 1 2 6
2 1 2 4
3 5 3 1
4 0 0 2 5 4 7
5 9 5 0 1 3 4 9
6 1 7 8 6
7 4 9 7 6
8 8 6
9 5 9 5 7

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 16/04/2024

G8 58
G7 592
G6 8207 2125 4974
G5 3385
G4 89771 75420 21577 84812 98483 86864 96918
G3 55480 24507
G2 50778
G1 16747
ĐB 822377
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 16/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 7 0 2 8
1 2 8 1 7
2 0 5 2 1 9
3 3 8
4 7 4 6 7
5 5 2 8
6 4 6
7 1 4 7 7 8 7 0 0 4 7 7
8 0 3 5 8 1 7
9 2 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 09/04/2024

G8 57
G7 734
G6 3346 6524 6664
G5 1757
G4 12549 07518 13882 26400 37310 94612 07104
G3 42554 96027
G2 27448
G1 23211
ĐB 034128
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 09/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 0 0 1
1 0 1 2 8 1 1
2 4 7 8 2 1 8
3 4 3
4 6 8 9 4 0 2 3 5 6
5 4 7 5
6 4 6 4
7 7 2 5
8 2 8 1 2 4
9 9 4

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 02/04/2024

G8 56
G7 993
G6 7766 6027 9933
G5 8901
G4 77369 66706 59980 37526 34014 82502 66126
G3 47921 74287
G2 05882
G1 85053
ĐB 267171
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 02/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 6 0 8
1 4 1 0 2 7
2 1 6 6 7 2 0 8
3 3 3 3 5 9
4 4 1
5 3 5
6 6 9 6 0 2 2 6
7 1 7 2 8
8 0 2 7 8
9 3 9 6

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 26/03/2024

G8 19
G7 953
G6 3480 7499 8112
G5 8063
G4 82199 75420 02055 60249 46588 59684 17049
G3 97397 71885
G2 27306
G1 15363
ĐB 337019
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 26/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 2 8
1 2 9 1
2 0 2 1
3 3 5 6 6
4 9 9 4 8
5 3 5 5 5 8
6 3 3 6 0
7 7 9
8 0 4 5 8 8 8
9 7 9 9 9 1 4 4 9 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 19/03/2024

G8 01
G7 255
G6 5860 3702 8738
G5 1636
G4 18727 40847 05451 71126 03903 11493 03360
G3 70844 76736
G2 85619
G1 14463
ĐB 417347
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 19/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 0 6 6
1 9 1 5
2 6 7 2 0
3 6 6 8 3 0 6 9
4 4 7 7 4 4
5 1 5 5 5
6 0 0 3 6 2 3 3
7 7 2 4 4
8 8 3
9 3 9 1
XSVT - KQXSVT- Dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn - Thống Kê dự đoán XS Vũng Tàu cho xổ số VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSVT mở thưởng các ngày trước đó.

XSVT - KQXSVT - Dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Vũng Tàu (XSMN VT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Vũng Tàu ở kênh nào

- Kết quả xổ số Vũng Tàu được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top