XSVT - KQXSVT - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay tại XSMB365

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 09/08/2022

G8 40
G7 405
G6 6929 9235 9214
G5 9413
G4 20306 56033 65706 46287 89773 87025 92364
G3 02184 25934
G2 71002
G1 65499
ĐB 203968
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 09/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 6 6 0
1 3 4 1
2 5 9 2 0
3 3 4 5 3 1 3 7
4 4 1 3 6 8
5 5 0 2 3
6 4 8 6 0 0
7 3 7 8
8 4 7 8 6
9 9 9 2 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 02/08/2022

G8 74
G7 183
G6 7506 7067 5482
G5 5101
G4 20465 65088 41615 61537 61976 87257 75715
G3 61199 91242
G2 02180
G1 41212
ĐB 012885
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 02/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 6 0 8
1 2 5 5 1 0
2 2 1 4 8
3 7 3 8
4 2 4
5 7 5 1 1 6 8
6 5 7 6 0 7
7 6 7 3 5 6
8 0 2 3 5 8 8 8
9 9 9 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 26/07/2022

G8 60
G7 508
G6 9545 6767 9533
G5 6836
G4 49665 75162 30549 51796 78714 39345 30163
G3 43814 54467
G2 90322
G1 31266
ĐB 281310
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 26/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 1
1 0 4 4 1
2 2 2 2 6
3 3 6 3 3 6
4 5 5 9 4 1 1
5 5 4 4 6
6 2 3 5 6 7 7 6 3 6 9
7 7 6 6
8 8 0
9 6 9 4

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 19/07/2022

G8 09
G7 729
G6 1032 1626 9500
G5 8819
G4 82454 33323 92279 96755 24029 64820 83425
G3 24053 79376
G2 75427
G1 17941
ĐB 437014
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 19/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 2
1 4 9 1 4
2 0 3 5 6 7 9 9 2 3
3 2 3 2 5
4 1 4 1 5
5 3 4 5 5 2 5
6 6 2 7
7 6 9 7 2
8 8
9 9 1 2 2 7

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 12/07/2022

G8 18
G7 471
G6 4311 8098 1773
G5 6033
G4 59137 21536 29034 75974 57385 50072 63213
G3 66626 78925
G2 37157
G1 17463
ĐB 785262
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 12/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 1 3 1 1 7
2 5 6 2 6 7
3 3 4 6 7 3 1 3 6 7
4 4 3 7
5 7 5 2 8
6 2 3 6 2 3
7 1 2 3 4 7 3 5
8 5 8 9
9 8 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 05/07/2022

G8 13
G7 376
G6 2844 3497 2738
G5 8813
G4 92941 39673 64911 32830 05136 49233 65957
G3 34517 71735
G2 04461
G1 58961
ĐB 529306
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 05/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 3
1 1 3 7 1 1 4 6 6
2 2
3 0 3 5 6 8 3 1 3 7
4 1 4 4 4
5 7 5 3
6 1 1 6 0 3 7
7 3 6 7 1 5 9
8 8 3
9 7 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 28/06/2022

G8 66
G7 857
G6 6507 0913 1942
G5 8693
G4 69679 13865 88085 51605 04875 29714 32959
G3 56706 16921
G2 96881
G1 98574
ĐB 477340
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 28/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 7 0 4
1 3 4 1 2 8
2 1 2 4
3 3 1 9
4 0 2 4 1 7
5 7 9 5 0 6 7 8
6 5 6 0
7 4 5 9 7 0 5
8 1 5 8
9 3 9 5 7

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 21/06/2022

G8 50
G7 777
G6 9971 7281 9411
G5 2456
G4 56395 47322 85823 95090 21764 53721 40472
G3 50730 11221
G2 56956
G1 57745
ĐB 211958
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 21/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 9
1 1 1 1 2 2 7 8
2 1 1 2 3 2 2 7
3 0 3 2
4 5 4 6
5 6 6 8 5 4 9
6 4 6 5 5
7 1 2 7 7 7
8 1 8 5
9 0 5 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 14/06/2022

G8 92
G7 456
G6 5586 1958 1292
G5 6666
G4 39474 88243 00965 92574 14456 94281 29377
G3 84306 54594
G2 00629
G1 64546
ĐB 281144
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 14/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0
1 1 8
2 9 2 9
3 3 4
4 3 4 6 4 4 7 7 9
5 6 6 8 5 6
6 5 6 6 0 4 5 5 6 8
7 4 4 7 7 7
8 1 6 8 5
9 2 4 9 2

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 07/06/2022

G8 24
G7 081
G6 3027 5856 0547
G5 6166
G4 17657 99701 94248 16038 25247 37132 91955
G3 70869 40138
G2 96482
G1 81788
ĐB 286665
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 07/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0
1 1 0 8
2 7 2 3 8
3 2 8 8 3
4 7 7 8 4
5 5 6 7 5 5 6
6 5 6 9 6 5 6
7 7 2 4 4 5
8 1 2 8 8 3 3 4 8
9 9 6

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 31/05/2022

G8 08
G7 475
G6 0938 9643 6828
G5 6844
G4 17115 64839 80068 42340 79055 59513 22738
G3 60683 13793
G2 71341
G1 42688
ĐB 049949
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 31/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4
1 3 5 1 4
2 8 2
3 8 8 9 3 1 4 8 9
4 0 1 3 4 9 4 4
5 5 5 1 5 7
6 8 6
7 5 7
8 3 8 8 2 3 3 6 8
9 3 9 3 4

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT 24/05/2022

G8 35
G7 101
G6 3651 3549 1395
G5 1519
G4 30693 70902 41880 27375 74628 79476 24561
G3 69423 34502
G2 86219
G1 01893
ĐB 479247
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 24/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 2 0 8
1 9 9 1 0 5 6
2 3 8 2 0 0
3 3 2 9 9
4 7 9 4
5 1 5 7 9
6 1 6 7
7 5 6 7 4
8 0 8 2
9 3 3 5 9 1 1 4

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT 17/05/2022

G8 05
G7 942
G6 5487 1618 7955
G5 4287
G4 65083 05207 58704 22280 61052 02847 08526
G3 04497 07866
G2 20407
G1 91451
ĐB 013467
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 17/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 7 0 8
1 8 1 5
2 6 2 4 5
3 3 8
4 2 7 4 0
5 1 2 5 5 5
6 6 7 6 2 6
7 7 0 0 4 6 8 8 9
8 0 3 7 7 8 1
9 7 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 10/05/2022

G8 86
G7 139
G6 1916 3979 6295
G5 2830
G4 84396 91007 81149 52899 73128 26707 50957
G3 10321 94505
G2 31375
G1 25844
ĐB 288647
Loto Vũng Tàu - Loto XSVT 10/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 7 0 3
1 6 1 2
2 1 8 2
3 0 9 3
4 4 7 9 4 4
5 7 5 0 7 9
6 6 1 9
7 5 9 7 0 0 4 5
8 8 2
9 5 6 9 9 3 4 7 9
XSVT - KQXSVT- Dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Vũng Tàu cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSVT mở thưởng các ngày trước đó.

XSVT - KQXSVT - Dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Vũng Tàu (XSMN VT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Vũng Tàu ở kênh nào

- Kết quả xổ số Vũng Tàu được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top