XSPY - KQXSPY - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay tại XSMB365

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 16/05/2022

G8 87
G7 899
G6 7370 6435 5714
G5 7111
G4 87275 15952 35026 06809 18675 76504 76129
G3 40513 93236
G2 88226
G1 90804
ĐB 016727
Loto Phú Yên - Loto XSPY 16/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 9 0 7
1 1 3 4 1 1
2 6 6 7 9 2 5
3 5 6 3 1
4 4 0 0 1
5 2 5 3 7 7
6 6 2 2 3
7 0 5 5 7 2
8 8
9 9 9 0 2 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 09/05/2022

G8 52
G7 910
G6 2167 9039 8228
G5 2148
G4 67732 85187 08635 17778 86516 63215 84783
G3 68978 40626
G2 91641
G1 59564
ĐB 691089
Loto Phú Yên - Loto XSPY 09/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1
1 0 5 6 1 4
2 6 8 2 3
3 2 5 9 3 8
4 1 8 4 6
5 5 1 3
6 4 7 6 1 2
7 8 8 7 6 8
8 3 7 9 8 2 4 7 7
9 9 3 8

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 02/05/2022

G8 96
G7 134
G6 0652 2988 1741
G5 9215
G4 05126 28960 56468 56337 41903 84692 66026
G3 13359 10758
G2 40671
G1 11237
ĐB 148942
Loto Phú Yên - Loto XSPY 02/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 6
1 5 1 4 7
2 6 6 2 4 5 9
3 4 7 7 3 0
4 1 2 4 3
5 2 8 9 5 1
6 0 8 6 2 2
7 1 7 3 3
8 8 8 5 6 8
9 2 9 5

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 25/04/2022

G8 99
G7 465
G6 6314 8070 7254
G5 3587
G4 96618 15139 39891 36610 58073 06482 81345
G3 26598 27162
G2 83886
G1 82743
ĐB 191534
Loto Phú Yên - Loto XSPY 25/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 7
1 0 4 8 1 9
2 2 6 8
3 4 9 3 4 7
4 3 5 4 1 3 5
5 4 5 4 6
6 2 5 6 8
7 0 3 7 8
8 2 6 7 8 1 9
9 1 8 9 3

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 18/04/2022

G8 05
G7 362
G6 1247 1608 7538
G5 3056
G4 83213 14231 50746 31825 90357 72312 74679
G3 10347 57358
G2 47064
G1 09668
ĐB 398591
Loto Phú Yên - Loto XSPY 18/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0
1 2 3 1 3 9
2 5 2 1 6
3 1 8 3 1
4 6 7 7 4 6
5 6 7 8 5 2
6 2 4 8 6 4 5
7 9 7 4 4 5
8 8 0 3 5 6
9 1 9 7

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 11/04/2022

G8 55
G7 463
G6 0863 6821 3218
G5 1851
G4 49621 66250 40164 67178 85942 79983 42486
G3 53564 26248
G2 09051
G1 47303
ĐB 314947
Loto Phú Yên - Loto XSPY 11/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 5
1 8 1 2 2 5 5
2 1 1 2 4
3 3 0 6 6 8
4 2 7 8 4 6 6
5 0 1 1 5
6 3 3 4 4 6 8
7 8 7 4
8 3 6 8 1 4 7
9 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 04/04/2022

G8 17
G7 476
G6 8019 3329 3223
G5 0208
G4 45154 03593 33958 41034 62588 38466 02822
G3 02792 73318
G2 37773
G1 62116
ĐB 506632
Loto Phú Yên - Loto XSPY 04/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0
1 6 8 9 1
2 2 3 9 2 2 3 9
3 2 4 3 2 7 9
4 4 3 5
5 4 8 5
6 6 6 1 6 7
7 3 6 7
8 8 8 0 1 5 8
9 2 3 9 1 2

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 28/03/2022

G8 05
G7 789
G6 4879 7688 1975
G5 8828
G4 77752 19277 01306 06709 11706 77670 61407
G3 28051 22922
G2 08676
G1 69421
ĐB 630611
Loto Phú Yên - Loto XSPY 28/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 6 7 9 0 7
1 1 1 1 2 5
2 1 2 8 2 2 5
3 3
4 4
5 1 2 5 7
6 6 0 0 7
7 0 5 6 7 9 7 0 7
8 8 9 8 2 8
9 9 0 7 8

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 21/03/2022

G8 81
G7 502
G6 9375 3216 5380
G5 0613
G4 09798 41261 61251 31236 92590 55013 28736
G3 39994 67813
G2 16327
G1 33799
ĐB 351767
Loto Phú Yên - Loto XSPY 21/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 8 9
1 3 3 3 6 1 5 6
2 7 2 0
3 6 6 3 1 1 1
4 4 9
5 1 5 7
6 1 7 6 1 3 3
7 5 7 2 6
8 0 8 9
9 0 4 8 9 9 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 14/03/2022

G8 26
G7 637
G6 8027 5635 6907
G5 8375
G4 93324 17258 20010 01815 39639 74181 44775
G3 85230 17201
G2 57031
G1 94074
ĐB 463797
Loto Phú Yên - Loto XSPY 14/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 0 1 3
1 0 5 1 0 3 8
2 4 7 2
3 0 1 5 7 9 3
4 4 2 7
5 8 5 1 3 7 7
6 6
7 4 5 5 7 0 2 3 9
8 1 8 5
9 7 9 3

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 07/03/2022

G8 00
G7 010
G6 1921 3524 7440
G5 0169
G4 43194 76307 52747 84246 68901 72968 47362
G3 20950 79396
G2 11091
G1 80260
ĐB 266007
Loto Phú Yên - Loto XSPY 07/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 7 0 1 4 5 6
1 0 1 0 2 9
2 1 4 2 6
3 3
4 0 6 7 4 2 9
5 0 5
6 0 2 8 9 6 4 9
7 7 0 0 4
8 8 6
9 1 4 6 9 6

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 28/02/2022

G8 49
G7 620
G6 8638 7180 4521
G5 8400
G4 53051 92871 09748 92055 32342 67551 15822
G3 61458 45744
G2 48146
G1 60256
ĐB 910720
Loto Phú Yên - Loto XSPY 28/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 2 2 8
1 1 2 5 5 7
2 0 0 1 2 2 2 4
3 8 3
4 2 4 6 8 4 4
5 1 1 5 6 8 5 5
6 6 4 5
7 1 7
8 0 8 3 4 5
9 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 21/02/2022

G8 20
G7 676
G6 8051 5091 2572
G5 2690
G4 40885 00634 11554 05082 05704 94531 30675
G3 37169 81625
G2 90244
G1 15515
ĐB 334626
Loto Phú Yên - Loto XSPY 21/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 9
1 5 1 3 5 9
2 5 6 2 7 8
3 1 4 3
4 4 4 0 3 4 5
5 1 4 5 1 2 7 8
6 9 6 2 7
7 2 5 6 7
8 2 5 8
9 0 1 9 6

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 14/02/2022

G8 44
G7 023
G6 4448 5627 2270
G5 6266
G4 41947 07908 93170 23956 27076 13065 66899
G3 16540 84594
G2 15401
G1 38000
ĐB 392066
Loto Phú Yên - Loto XSPY 14/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 8 0 0 4 7 7
1 1 0
2 3 7 2
3 3 2
4 0 7 8 4 9
5 6 5 6
6 5 6 6 6 5 6 6 7
7 0 0 6 7 2 4
8 8 0 4
9 4 9 9 9
XSPY - KQXSPY- Dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Phú Yên cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSPY mở thưởng các ngày trước đó.

XSPY - KQXSPY - Dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Phú Yên (XSMN PY) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Phú Yên ở kênh nào

- Kết quả xổ số Phú Yên được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top