XSPY - KQXSPY - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay tại XSMB365

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 20/03/2023

G8 97
G7 176
G6 9022 8072 5211
G5 4647
G4 58400 94410 96422 22345 42141 71521 74704
G3 78044 22776
G2 41054
G1 43842
ĐB 918419
Loto Phú Yên - Loto XSPY 20/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 0 0 1
1 0 1 9 1 1 2 4
2 1 2 2 2 2 2 4 7
3 3
4 1 2 4 5 7 4 0 4 5
5 4 5 4
6 6 7 7
7 2 6 6 7 4
8 8
9 9 1

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 13/03/2023

G8 13
G7 365
G6 3399 5773 7063
G5 9369
G4 77990 38791 66693 02313 86550 00935 58259
G3 74548 30533
G2 30839
G1 74291
ĐB 206361
Loto Phú Yên - Loto XSPY 13/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 9
1 3 1 6 9 9
2 2
3 3 5 9 3 1 3 6 7 9
4 8 4
5 0 9 5 3 6
6 1 3 5 9 6
7 3 7
8 8 4
9 0 1 1 3 9 9 3 5 6 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 06/03/2023

G8 77
G7 561
G6 4690 7236 9284
G5 4336
G4 72745 54202 23620 17549 82228 46581 99551
G3 13242 16404
G2 18397
G1 91545
ĐB 001078
Loto Phú Yên - Loto XSPY 06/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 0 2 9
1 1 5 6 8
2 0 8 2 0 4
3 6 6 3
4 2 5 5 9 4 0 8
5 1 5 4 4
6 1 6 3 3
7 8 7 9
8 1 4 8 2 7
9 0 7 9 4

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 27/02/2023

G8 77
G7 062
G6 3218 2488 1084
G5 4215
G4 36855 68223 37027 21615 89347 47210 77973
G3 99793 49509
G2 31282
G1 85142
ĐB 605636
Loto Phú Yên - Loto XSPY 27/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 1
1 0 5 5 8 1
2 3 7 2 4 6 8
3 6 3 2 7 9
4 2 7 4 8
5 5 5 1 1 5
6 2 6 3
7 3 7 2 4
8 2 4 8 8 1 8
9 3 9 0

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 20/02/2023

G8 25
G7 999
G6 8519 2307 3499
G5 8297
G4 06221 22073 23397 87886 52513 81954 59174
G3 82364 03346
G2 44747
G1 23681
ĐB 403234
Loto Phú Yên - Loto XSPY 20/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0
1 3 9 1 2 8
2 1 2
3 4 3 1 7
4 6 7 4 3 5 6 7
5 4 5
6 4 6 4 8
7 3 4 7 0 4 9 9
8 1 6 8
9 7 7 9 9 9 1 9 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 13/02/2023

G8 10
G7 845
G6 9677 1203 2243
G5 2514
G4 67876 68406 34882 33184 13680 13230 49122
G3 97919 37848
G2 32424
G1 57688
ĐB 465072
Loto Phú Yên - Loto XSPY 13/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 0 3 8
1 4 9 1
2 2 4 2 2 7 8
3 0 3 0 4
4 3 5 8 4 1 2 8
5 5 4
6 6 0 7
7 2 6 7 7 7
8 0 2 4 8 8 4 8
9 9 1

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 06/02/2023

G8 75
G7 771
G6 1357 2198 1383
G5 5550
G4 11859 17667 31868 91901 71938 29723 35226
G3 03685 26691
G2 96332
G1 43431
ĐB 697730
Loto Phú Yên - Loto XSPY 06/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 3 5
1 1 0 3 7 9
2 3 6 2 3
3 0 1 2 8 3 2 8
4 4
5 0 7 9 5 8
6 7 8 6 2
7 1 7 5 6
8 3 5 8 3 6 9
9 1 8 9 5

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 30/01/2023

G8 05
G7 038
G6 7380 4395 6413
G5 2327
G4 00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619
G3 72308 37508
G2 75896
G1 44337
ĐB 276645
Loto Phú Yên - Loto XSPY 30/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 8 0 8
1 3 9 1
2 2 5 7 2 2
3 7 8 3 1 4 9
4 3 5 4 9
5 5 2 4 9
6 6 9
7 7 2 3
8 0 8 8 0 0 3 8
9 3 4 5 6 9 1

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 23/01/2023

G8 15
G7 107
G6 2077 8755 7392
G5 2673
G4 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184
G3 11409 82792
G2 48382
G1 31279
ĐB 307019
Loto Phú Yên - Loto XSPY 23/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 9 0 7
1 9 1
2 2 8 9 9
3 3 6 7
4 4 8
5 5 5 5
6 3 6
7 0 3 7 9 7 0 7 8 9 9
8 2 4 7 8 8 8
9 2 2 7 7 9 0 1 7

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 16/01/2023

G8 03
G7 277
G6 5188 0139 8883
G5 2200
G4 37833 41326 04753 82437 21407 34477 53531
G3 39194 39442
G2 11430
G1 41001
ĐB 422124
Loto Phú Yên - Loto XSPY 16/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 7 0 0 3
1 1 0 3
2 4 6 2 4
3 0 1 3 7 9 3 3 5 8
4 2 4 2 9
5 3 5
6 6 2
7 7 7 7 0 3 7 7
8 3 8 8 8
9 4 9 3

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 09/01/2023

G8 29
G7 296
G6 5290 6446 0447
G5 7789
G4 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661
G3 48691 97322
G2 44888
G1 63303
ĐB 959593
Loto Phú Yên - Loto XSPY 09/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 9
1 9 1 6 7 9
2 2 9 9 2 2
3 3 0 9
4 6 7 4
5 5 7
6 1 8 6 4 9
7 1 5 7 4
8 8 9 8 6 8
9 0 1 3 6 9 1 2 2 8

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 02/01/2023

G8 83
G7 931
G6 0634 7828 3785
G5 1897
G4 82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532
G3 02717 48362
G2 78460
G1 22742
ĐB 508578
Loto Phú Yên - Loto XSPY 02/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 6
1 7 1 3
2 5 8 2 0 3 4 5 6
3 1 2 4 3
4 2 8 9 9 4 3
5 2 5 2 8
6 0 2 6
7 8 7 1 9
8 5 8 2 4 7
9 7 9 4 4

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 26/12/2022

G8 37
G7 075
G6 2147 0967 5477
G5 0517
G4 53242 19162 29307 68654 24594 14343 58526
G3 07457 54865
G2 77409
G1 47569
ĐB 203654
Loto Phú Yên - Loto XSPY 26/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 9 0
1 7 1
2 6 2 4 6
3 3 4
4 2 3 7 4 5 5 9
5 4 4 7 5 6 7
6 2 5 7 9 6 2
7 5 7 7 0 1 4 5 6 7
8 8
9 4 9 0 6

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 19/12/2022

G8 66
G7 810
G6 4971 4971 9984
G5 3819
G4 70238 00711 55539 01154 44317 52580 82854
G3 00366 53441
G2 61001
G1 03996
ĐB 296397
Loto Phú Yên - Loto XSPY 19/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 1 8
1 0 1 7 9 1 0 1 4 7 7
2 2
3 8 9 3
4 1 4 5 5 8
5 4 4 5
6 6 6 6 9
7 1 1 7 1 9
8 0 4 8 3
9 6 7 9 1 3
XSPY - KQXSPY- Dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Phú Yên cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSPY mở thưởng các ngày trước đó.

XSPY - KQXSPY - Dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Phú Yên (XSMN PY) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Phú Yên ở kênh nào

- Kết quả xổ số Phú Yên được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top