XSPY - KQXSPY - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay tại XSMB365

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 08/08/2022

G8 90
G7 036
G6 4100 4896 4461
G5 7698
G4 83831 90496 48148 71792 74870 15844 29703
G3 14552 34562
G2 39837
G1 33929
ĐB 693157
Loto Phú Yên - Loto XSPY 08/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 0 0 7
1 1 3 6
2 9 2 5 6 9
3 1 6 7 3 0
4 4 8 4 4
5 2 7 5
6 1 2 6 3 9 9
7 0 7 3 5
8 8 4 9
9 2 6 6 8 9 2

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 01/08/2022

G8 90
G7 473
G6 0950 1855 1774
G5 6655
G4 13814 75110 95804 33808 61480 93693 71551
G3 36858 15696
G2 87735
G1 66227
ĐB 406462
Loto Phú Yên - Loto XSPY 01/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 8 0 1 5 8
1 0 4 1 5
2 7 2 6
3 5 3 7 9
4 4 0 1 7
5 0 1 5 5 8 5 3 5 5
6 2 6 9
7 3 4 7 2
8 0 8 0 5
9 3 6 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 25/07/2022

G8 31
G7 718
G6 0175 3330 6281
G5 5401
G4 85174 02025 70197 32209 73353 98693 45575
G3 80375 17938
G2 08867
G1 37271
ĐB 203001
Loto Phú Yên - Loto XSPY 25/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 9 0 3
1 8 1 0 0 7 8
2 5 2
3 0 8 3 5 9
4 4 7
5 3 5 2 7 7 7
6 7 6
7 1 4 5 5 5 7 6 9
8 1 8 1 3
9 3 7 9 0

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 18/07/2022

G8 17
G7 466
G6 4830 7837 8849
G5 1917
G4 36543 31614 37685 59651 17075 62238 45252
G3 90309 50801
G2 62353
G1 13013
ĐB 658670
Loto Phú Yên - Loto XSPY 18/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 9 0 3 7
1 3 4 7 1 0 5
2 2 5
3 0 7 8 3 1 4 5
4 3 9 4 1
5 1 2 3 5 7 8
6 6 6 6
7 0 5 7 1 3
8 5 8 3
9 9 0 4

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 11/07/2022

G8 18
G7 129
G6 1548 0308 8392
G5 7632
G4 93710 29795 95475 08781 76207 03809 06353
G3 00056 95511
G2 92438
G1 83219
ĐB 131420
Loto Phú Yên - Loto XSPY 11/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 8 9 0 1 2
1 0 1 9 1 1 8
2 0 9 2 3 9
3 2 8 3 5
4 8 4
5 3 6 5 7 9
6 6 5
7 5 7 0
8 1 8 0 3 4
9 2 5 9 0 1 2

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 04/07/2022

G8 40
G7 468
G6 1659 5548 0302
G5 5869
G4 32081 00383 45630 32863 47318 55860 36577
G3 25568 41361
G2 40330
G1 33880
ĐB 834357
Loto Phú Yên - Loto XSPY 04/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 3 3 6 8
1 8 1 6 8
2 2 0
3 0 0 3 6 8
4 8 4
5 7 9 5
6 0 1 3 8 8 9 6
7 7 7 5 7
8 0 1 3 8 1 4 6 6
9 9 5 6

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 27/06/2022

G8 34
G7 423
G6 8815 9551 5647
G5 4695
G4 02360 86417 25857 59056 53085 75221 16353
G3 76330 99574
G2 43059
G1 70323
ĐB 359272
Loto Phú Yên - Loto XSPY 27/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 6
1 5 7 1 2 5
2 1 3 3 2 7
3 0 3 2 2 5
4 7 4 7
5 1 3 6 7 9 5 1 8 9
6 0 6 5
7 2 4 7 1 4 5
8 5 8
9 5 9 5

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 20/06/2022

G8 65
G7 811
G6 3509 8293 5500
G5 7068
G4 28459 69413 24797 73333 41158 82507 04062
G3 28119 59163
G2 41069
G1 20573
ĐB 268899
Loto Phú Yên - Loto XSPY 20/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 9 0 0
1 1 3 9 1 1
2 2 6
3 3 3 1 3 6 7 9
4 4
5 8 9 5
6 2 3 8 9 6
7 3 7 0 9
8 8 5 6
9 3 7 9 9 0 1 5 6 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 13/06/2022

G8 80
G7 317
G6 6080 1007 2434
G5 8076
G4 01173 98713 06911 44993 12372 49203 14965
G3 28652 26455
G2 60953
G1 22993
ĐB 172136
Loto Phú Yên - Loto XSPY 13/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 7 0 8
1 1 3 7 1 1
2 2 5 7
3 4 6 3 0 1 5 7 9 9
4 4 3
5 2 3 5 5 5 6
6 5 6 3 7
7 2 3 6 7 0 1
8 0 8
9 3 3 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 06/06/2022

G8 29
G7 970
G6 6068 6062 8524
G5 0913
G4 11614 42767 24877 99688 49705 85178 06069
G3 82703 42636
G2 03913
G1 01648
ĐB 851022
Loto Phú Yên - Loto XSPY 06/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 5 0 7
1 3 3 4 1
2 2 4 2 2 6
3 6 3 0 1 1
4 8 4 1 2
5 5 0
6 2 7 8 9 6 3
7 0 7 8 7 6 7
8 8 8 4 6 7 8
9 9 6

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 30/05/2022

G8 59
G7 253
G6 7323 9681 7697
G5 8913
G4 52265 51478 58468 52381 38018 59437 58213
G3 05472 51977
G2 25396
G1 88935
ĐB 842882
Loto Phú Yên - Loto XSPY 30/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 3 3 8 1 8 8
2 3 2 7 8
3 5 7 3 1 1 2 5
4 4
5 3 5 3 6
6 5 8 6 9
7 2 7 8 7 3 7 9
8 1 1 2 8 1 6 7
9 6 7 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 23/05/2022

G8 49
G7 872
G6 9328 2906 0016
G5 0291
G4 75711 15909 66545 61503 40546 49675 87878
G3 29351 92881
G2 65417
G1 31488
ĐB 013131
Loto Phú Yên - Loto XSPY 23/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 9 0
1 1 6 7 1 1 3 5 8 9
2 8 2 7
3 1 3 0
4 5 6 4
5 1 5 4 7
6 6 0 1 4
7 2 5 8 7 1
8 1 8 8 2 7 8
9 1 9 0

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 16/05/2022

G8 87
G7 899
G6 7370 6435 5714
G5 7111
G4 87275 15952 35026 06809 18675 76504 76129
G3 40513 93236
G2 88226
G1 90804
ĐB 016727
Loto Phú Yên - Loto XSPY 16/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 9 0 7
1 1 3 4 1 1
2 6 6 7 9 2 5
3 5 6 3 1
4 4 0 0 1
5 2 5 3 7 7
6 6 2 2 3
7 0 5 5 7 2
8 8
9 9 9 0 2 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 09/05/2022

G8 52
G7 910
G6 2167 9039 8228
G5 2148
G4 67732 85187 08635 17778 86516 63215 84783
G3 68978 40626
G2 91641
G1 59564
ĐB 691089
Loto Phú Yên - Loto XSPY 09/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1
1 0 5 6 1 4
2 6 8 2 3
3 2 5 9 3 8
4 1 8 4 6
5 5 1 3
6 4 7 6 1 2
7 8 8 7 6 8
8 3 7 9 8 2 4 7 7
9 9 3 8
XSPY - KQXSPY- Dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Phú Yên cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSPY mở thưởng các ngày trước đó.

XSPY - KQXSPY - Dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Phú Yên (XSMN PY) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Phú Yên ở kênh nào

- Kết quả xổ số Phú Yên được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top