XSPY - KQXSPY - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay tại XSMB365

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 25/09/2023

G8 40
G7 609
G6 9029 3598 6203
G5 4945
G4 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356
G3 85610 29149
G2 95635
G1 45372
ĐB 606910
Loto Phú Yên - Loto XSPY 25/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 9 0 1 1
1 0 0 1 5
2 9 2 7
3 5 3 0 9
4 5 7 9 4
5 1 6 9 5 3 4
6 6 5
7 2 9 7 4
8 9 8 9
9 3 8 9 0 2 4 5 7 8

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 18/09/2023

G8 38
G7 296
G6 4423 3251 2795
G5 2418
G4 72285 45663 27986 10928 33681 98615 83249
G3 03549 00582
G2 18167
G1 07816
ĐB 805515
Loto Phú Yên - Loto XSPY 18/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 5 5 6 8 1 5 8
2 3 8 2 8
3 3 2 6
4 9 9 4
5 1 5 1 1 8 9
6 3 7 6 1 8 9
7 7 6
8 1 2 5 6 8 1 2
9 5 6 9 4 4

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 11/09/2023

G8 99
G7 421
G6 7882 5296 4816
G5 7923
G4 84745 97560 41986 55714 31432 44739 87973
G3 13529 14437
G2 76009
G1 46458
ĐB 063642
Loto Phú Yên - Loto XSPY 11/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 6
1 4 6 1 2
2 1 3 9 2 3 4 8
3 2 7 9 3 2 7
4 2 5 4 1
5 8 5 4
6 0 6 1 8 9
7 3 7 3
8 2 6 8 5
9 6 9 0 2 3

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 04/09/2023

G8 78
G7 757
G6 4542 4527 1162
G5 1877
G4 83233 65291 05525 44527 72102 78681 93476
G3 35873 49759
G2 21051
G1 71606
ĐB 233556
Loto Phú Yên - Loto XSPY 04/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 0
1 1 5 8 9
2 5 7 7 2 0 4 6
3 3 3 3 7
4 2 4
5 1 6 7 9 5 2
6 2 6 0 5 7
7 3 6 7 7 2 2 5 7
8 1 8
9 1 9 5

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 28/08/2023

G8 99
G7 684
G6 7100 1569 9478
G5 9331
G4 61686 41332 55649 58912 59169 95541 43031
G3 94088 54941
G2 44475
G1 31182
ĐB 047033
Loto Phú Yên - Loto XSPY 28/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0
1 2 1 3 3 4 4
2 2 1 3 8
3 1 1 2 3 3 3
4 1 1 9 4 8
5 5 7
6 9 9 6 8
7 5 8 7
8 2 4 6 8 8 7 8
9 9 4 6 6

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 21/08/2023

G8 08
G7 095
G6 6480 9099 7565
G5 0394
G4 59637 94976 77129 78516 81414 71941 99930
G3 41284 65655
G2 51582
G1 24112
ĐB 481223
Loto Phú Yên - Loto XSPY 21/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 8
1 2 4 6 1 4
2 3 9 2 1 8
3 0 7 3 2
4 1 4 1 8 9
5 5 5 5 6 9
6 5 6 1 7
7 6 7 3
8 0 2 4 8
9 4 5 9 9 2 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 14/08/2023

G8 33
G7 317
G6 7187 2713 7557
G5 0318
G4 94577 43397 66451 11023 47963 64739 50716
G3 38864 87318
G2 49937
G1 44019
ĐB 944069
Loto Phú Yên - Loto XSPY 14/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 3 6 7 8 8 9 1 5
2 3 2
3 7 9 3 1 2 6
4 4 6
5 1 7 5
6 3 4 9 6 1
7 7 7 1 3 5 7 8 9
8 7 8 1 1
9 7 9 1 3 6

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 07/08/2023

G8 98
G7 779
G6 0261 9758 2818
G5 9573
G4 72467 00104 35684 90801 37619 43397 31023
G3 21713 69994
G2 41700
G1 97938
ĐB 685529
Loto Phú Yên - Loto XSPY 07/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 4 0 0
1 3 8 9 1 0 6
2 3 9 2
3 8 3 1 2 7
4 4 0 8 9
5 8 5
6 1 7 6
7 3 9 7 6 9
8 4 8 1 3 5
9 4 7 9 1 2 7

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 31/07/2023

G8 16
G7 422
G6 1148 8089 0973
G5 3011
G4 55731 52560 69523 72775 27511 82400 90663
G3 95243 59148
G2 51791
G1 76935
ĐB 357049
Loto Phú Yên - Loto XSPY 31/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 6
1 1 1 1 1 1 3 9
2 2 3 2 2
3 1 5 3 2 4 6 7
4 3 8 8 9 4
5 5 3 7
6 0 3 6
7 3 5 7
8 9 8 4 4
9 1 9 4 8

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 24/07/2023

G8 63
G7 707
G6 9993 0621 7361
G5 3034
G4 63380 23177 92561 13153 12850 44757 00294
G3 93777 64244
G2 18273
G1 87898
ĐB 858556
Loto Phú Yên - Loto XSPY 24/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 5 8
1 1 2 6 6
2 1 2
3 4 3 5 7 9
4 4 4 3 4 9
5 0 3 6 7 5
6 1 1 6 5
7 3 7 7 7 0 5 7 7
8 0 8 9
9 3 4 8 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 17/07/2023

G8 78
G7 903
G6 6031 6801 9226
G5 9978
G4 90579 72735 61148 34382 57891 47361 26274
G3 01207 06533
G2 86382
G1 19662
ĐB 136024
Loto Phú Yên - Loto XSPY 17/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 7 0
1 1 0 3 6 9
2 4 6 2 6 8 8
3 1 3 5 3 0 3
4 8 4 2 7
5 5 3
6 1 2 6 2
7 4 8 9 7 0
8 2 2 8 4 7
9 1 9 7

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 10/07/2023

G8 66
G7 175
G6 7960 3166 1159
G5 1179
G4 95520 74918 01416 19663 64345 81504 83192
G3 28202 78521
G2 18526
G1 67195
ĐB 274887
Loto Phú Yên - Loto XSPY 10/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 0 2 6
1 6 8 1 2
2 0 1 6 2 0 9
3 3 6
4 5 4 0
5 9 5 4 7 9
6 0 3 6 6 1 2 6
7 5 9 7 8
8 7 8 1
9 2 5 9 5 7

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 03/07/2023

G8 20
G7 085
G6 6814 1292 3496
G5 9692
G4 25011 07624 22540 92734 59379 20529 51962
G3 95989 69298
G2 77372
G1 13585
ĐB 360369
Loto Phú Yên - Loto XSPY 03/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4
1 1 4 1 1
2 4 9 2 6 7 9 9
3 4 3
4 0 4 1 2 3
5 5 8 8
6 2 9 6 9
7 2 9 7
8 5 5 9 8 9
9 2 2 6 8 9 2 6 7 8

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 26/06/2023

G8 86
G7 566
G6 0678 9403 7258
G5 9413
G4 51266 18159 68368 50191 04950 20379 20039
G3 76905 86963
G2 17386
G1 51954
ĐB 847518
Loto Phú Yên - Loto XSPY 26/06/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 5 0 5
1 3 8 1 9
2 2
3 9 3 0 1 6
4 4 5
5 0 4 8 9 5 0
6 3 6 6 8 6 6 6 8
7 8 9 7
8 6 8 1 5 6 7
9 1 9 3 5 7
XSPY - KQXSPY- Dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Phú Yên cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSPY mở thưởng các ngày trước đó.

XSPY - KQXSPY - Dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Phú Yên (XSMN PY) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Phú Yên ở kênh nào

- Kết quả xổ số Phú Yên được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top