XSPY - KQXSPY - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay tại XSMB365

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 17/06/2024

G8 52
G7 310
G6 3809 1169 7186
G5 2208
G4 65161 93562 63348 36612 69215 33771 59668
G3 27812 63341
G2 35684
G1 35603
ĐB 242677
Loto Phú Yên - Loto XSPY 17/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 8 9 0 1
1 0 2 2 5 1 4 6 7
2 2 1 1 6
3 3 0
4 1 8 4 8
5 5 1
6 1 2 8 9 6 8
7 1 7 7 7
8 4 6 8 0 4 6
9 9 0 6

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 10/06/2024

G8 79
G7 450
G6 9718 6270 1081
G5 1177
G4 50290 50779 73449 41375 07553 62374 99856
G3 62666 93448
G2 39039
G1 07448
ĐB 248292
Loto Phú Yên - Loto XSPY 10/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 7 9
1 8 1 8
2 2 9
3 9 3 5
4 8 8 9 4 7
5 0 3 6 5 7
6 6 6 5 6
7 0 4 5 7 9 7 7
8 1 8 1 4 4
9 0 2 9 3 4 7

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 03/06/2024

G8 68
G7 841
G6 3940 3386 0929
G5 1053
G4 16482 06804 77827 34762 80709 78495 47764
G3 82269 90592
G2 17753
G1 46103
ĐB 959209
Loto Phú Yên - Loto XSPY 03/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 9 9 0 4
1 1 4
2 7 9 2 6 8 9
3 3 0 5 5
4 0 1 4 0 6
5 3 3 5 9
6 2 4 9 6 8
7 7 2
8 2 6 8
9 2 5 9 0 0 2 6

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 27/05/2024

G8 36
G7 375
G6 3057 8466 0270
G5 3618
G4 03302 01559 49520 70970 89334 91406 56088
G3 26659 85592
G2 96915
G1 59743
ĐB 362471
Loto Phú Yên - Loto XSPY 27/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 0 2 7 7
1 5 8 1 7
2 0 2 0 9
3 4 3 4
4 3 4 3
5 7 9 9 5 1 7
6 6 6 0 6
7 0 0 1 5 7 5
8 8 8 1 8
9 2 9 5 5

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 20/05/2024

G8 54
G7 961
G6 5984 8718 3841
G5 2429
G4 06386 39864 27875 67554 12858 05105 44275
G3 95207 08484
G2 22058
G1 80839
ĐB 042509
Loto Phú Yên - Loto XSPY 20/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 9 0
1 8 1 4 6
2 9 2
3 9 3
4 1 4 5 6 8 8
5 4 8 8 5 0 7 7
6 1 4 6 8
7 5 5 7 0
8 4 4 6 8 1 5 5
9 9 0 2 3

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 13/05/2024

G8 97
G7 354
G6 1784 1763 5820
G5 1102
G4 35335 94493 05715 65211 49249 05252 01946
G3 15224 19334
G2 29191
G1 65390
ĐB 011632
Loto Phú Yên - Loto XSPY 13/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 2 9
1 1 5 1 1 9
2 0 4 2 0 3 5
3 2 4 5 3 6 9
4 6 9 4 2 3 5 8
5 2 4 5 1 3
6 3 6 4
7 7
8 4 8
9 0 1 3 9 4

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 06/05/2024

G8 31
G7 509
G6 1450 3141 0876
G5 9121
G4 30134 07411 75971 11224 40751 51334 75199
G3 95466 28827
G2 12820
G1 87606
ĐB 416753
Loto Phú Yên - Loto XSPY 06/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 9 0 2 5
1 1 1 1 2 4 5 7
2 0 1 4 7 2
3 4 4 3 5
4 1 4 2 3 3
5 0 1 3 5
6 6 6 0 6 7
7 1 6 7 2
8 8
9 9 9 0 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 29/04/2024

G8 47
G7 810
G6 3320 8690 4475
G5 1636
G4 62853 00827 31644 76271 95066 09004 50691
G3 18028 71530
G2 07966
G1 77107
ĐB 629502
Loto Phú Yên - Loto XSPY 29/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 7 0 1 2 3 9
1 0 1 7 9
2 0 7 8 2 0
3 0 6 3 5
4 4 4 0 4
5 3 5 7
6 6 6 6 3 6 6
7 1 5 7 0 2
8 8 2
9 0 1 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 22/04/2024

G8 64
G7 124
G6 7964 9410 1932
G5 0895
G4 94198 25584 63324 77880 45528 47113 67579
G3 32714 36647
G2 70918
G1 29163
ĐB 939149
Loto Phú Yên - Loto XSPY 22/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 8
1 0 3 4 8 1
2 4 4 8 2 3
3 2 3 1 6
4 7 9 4 1 2 2 6 8
5 5 9
6 3 4 6
7 9 7 4
8 0 4 8 1 2 9
9 5 8 9 4 7

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 15/04/2024

G8 23
G7 536
G6 3097 9394 8815
G5 1210
G4 82446 33408 67129 81691 02728 33121 14597
G3 95364 04717
G2 72318
G1 78435
ĐB 049036
Loto Phú Yên - Loto XSPY 15/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 1
1 0 5 7 8 1 2 9
2 1 8 9 2
3 5 6 6 3
4 6 4 6 9
5 5 1 3
6 4 6 3 3 4
7 7 1 9 9
8 8 0 1 2
9 1 4 7 7 9 2

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 08/04/2024

G8 59
G7 738
G6 4307 7637 3242
G5 5053
G4 43529 53158 82142 62509 79922 14362 10643
G3 30371 90203
G2 52560
G1 05277
ĐB 905943
Loto Phú Yên - Loto XSPY 08/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 7 9 0 6
1 1 7
2 2 9 2 2 4 4 6
3 7 8 3 0 4 4 5
4 2 2 3 3 4
5 3 8 5
6 0 2 6
7 1 7 7 0 3 7
8 8 3 5
9 9 0 2

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 01/04/2024

G8 43
G7 334
G6 2807 8469 4139
G5 4910
G4 98968 17140 69448 32862 82028 56326 90984
G3 72307 89792
G2 28699
G1 56300
ĐB 729799
Loto Phú Yên - Loto XSPY 01/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 7 0 0 1 4
1 0 1
2 6 8 2 6 9
3 4 9 3
4 0 8 4 3 8
5 5
6 2 8 9 6 2
7 7 0 0
8 4 8 2 4 6
9 2 9 9 9 3 6 9 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 25/03/2024

G8 28
G7 600
G6 6970 7025 5048
G5 8020
G4 16710 51138 80944 95102 27055 66653 54540
G3 00984 20834
G2 55891
G1 42287
ĐB 112501
Loto Phú Yên - Loto XSPY 25/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 2 0 0 1 2 4 7
1 0 1 0 9
2 0 5 2 0
3 4 8 3 5
4 0 4 8 4 3 4 8
5 3 5 5 2 5
6 6
7 0 7 8
8 4 7 8 3 4
9 1 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 18/03/2024

G8 64
G7 811
G6 2285 2889 1635
G5 4972
G4 38185 95142 27920 48726 52957 19543 69064
G3 00088 61809
G2 42152
G1 38858
ĐB 097850
Loto Phú Yên - Loto XSPY 18/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 2 5
1 1 1 1
2 0 6 2 4 5 7
3 5 3 4
4 2 3 4 6
5 0 2 7 8 5 3 8 8
6 4 6 2
7 2 7 5
8 5 5 8 9 8 5 8
9 9 0 8
XSPY - KQXSPY- Dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn - Thống Kê dự đoán XS Phú Yên cho xổ số VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSPY mở thưởng các ngày trước đó.

XSPY - KQXSPY - Dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Phú Yên (XSMN PY) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Phú Yên ở kênh nào

- Kết quả xổ số Phú Yên được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top