XSPY - KQXSPY - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay tại XSMB365

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 28/11/2022

G8 50
G7 666
G6 5076 8608 9181
G5 6328
G4 40676 41619 00689 36521 91486 05354 39096
G3 03888 39639
G2 07571
G1 00502
ĐB 557810
Loto Phú Yên - Loto XSPY 28/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 8 0 1
1 0 9 1 2 7 8
2 1 8 2 0
3 9 3
4 4 5
5 4 5
6 6 6 6 7 7 8 9
7 1 6 6 7
8 1 6 8 9 8 0 2 8
9 6 9 1 3 8

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 21/11/2022

G8 38
G7 625
G6 4266 1483 6227
G5 4595
G4 73373 22111 32189 37012 11188 39184 94366
G3 26283 55020
G2 07672
G1 07672
ĐB 376288
Loto Phú Yên - Loto XSPY 21/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2
1 1 2 1 1
2 0 5 7 2 1 7 7
3 3 7 8 8
4 4 8
5 5 2 9
6 6 6 6 6 6
7 2 2 3 7 2
8 3 3 4 8 8 9 8 8 8
9 5 9 8

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 14/11/2022

G8 87
G7 358
G6 6293 6893 4074
G5 8000
G4 61937 72964 18762 40163 35144 82281 00325
G3 76971 03266
G2 71757
G1 68436
ĐB 974705
Loto Phú Yên - Loto XSPY 14/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 0 0
1 1 7 8
2 5 2 6
3 6 7 3 6 9 9
4 4 4 4 6 7
5 7 8 5 0 2
6 2 3 4 6 6 3 6
7 1 4 7 3 5
8 1 8 5
9 3 3 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 07/11/2022

G8 21
G7 676
G6 8382 1928 4825
G5 6481
G4 88261 36944 46755 29869 97776 08550 90834
G3 51527 87849
G2 37431
G1 77913
ĐB 771195
Loto Phú Yên - Loto XSPY 07/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5
1 3 1 3 6 8
2 5 7 8 2 8
3 1 4 3 1
4 4 9 4 3 4
5 0 5 5 2 5 9
6 1 9 6 7 7
7 6 6 7 2
8 1 2 8 2
9 5 9 4 6

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 31/10/2022

G8 37
G7 749
G6 0240 4795 1514
G5 2484
G4 52336 90491 19984 50941 94722 96923 35582
G3 21428 63358
G2 51857
G1 33851
ĐB 783630
Loto Phú Yên - Loto XSPY 31/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 4
1 4 1 4 5 9
2 2 3 8 2 2 8
3 0 6 3 2
4 0 1 9 4 1 8 8
5 1 7 8 5 9
6 6 3
7 7 5
8 2 4 4 8 2 5
9 1 5 9 4

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 24/10/2022

G8 94
G7 726
G6 7284 6608 1646
G5 1063
G4 36984 62749 35919 08615 96569 95084 47473
G3 59400 20757
G2 81764
G1 20653
ĐB 493305
Loto Phú Yên - Loto XSPY 24/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 8 0 0
1 5 9 1
2 6 2
3 3 5 6 7
4 6 9 4 6 8 8 8
5 3 7 5 0 1
6 3 4 9 6 2 4
7 3 7 5
8 4 4 4 8 0
9 9 1 4 6

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 17/10/2022

G8 51
G7 046
G6 4739 6118 7678
G5 7107
G4 89083 72529 16053 50891 38943 00398 15995
G3 04288 61066
G2 90316
G1 19469
ĐB 594322
Loto Phú Yên - Loto XSPY 17/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0
1 6 8 1 9
2 2 9 2 2
3 9 3 4 5 8
4 3 6 4
5 3 5 9
6 6 9 6 1 4 6
7 8 7 0
8 3 8 8 1 7 8 9
9 1 5 8 9 2 3 6

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 10/10/2022

G8 68
G7 732
G6 9440 4397 6370
G5 4592
G4 87821 10927 91628 84597 44629 71209 62739
G3 28618 47402
G2 10722
G1 35923
ĐB 488036
Loto Phú Yên - Loto XSPY 10/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 9 0 4 7
1 8 1 2
2 1 2 3 7 8 9 2 0 2 3 9
3 2 6 9 3 2
4 0 4
5 5
6 6 3
7 0 7 2 9 9
8 8 1 2
9 2 7 7 9 0 2 3

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 03/10/2022

G8 52
G7 686
G6 8867 5969 0066
G5 5162
G4 35810 22644 65047 64627 32853 64059 67131
G3 88157 56365
G2 64979
G1 18007
ĐB 052774
Loto Phú Yên - Loto XSPY 03/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 1
1 0 1 3
2 7 2 6
3 1 3 5
4 4 7 4 4 7
5 3 7 9 5 6
6 2 5 6 7 9 6 6 8
7 4 9 7 0 2 4 5 6
8 6 8
9 9 5 6 7

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 26/09/2022

G8 56
G7 984
G6 2965 6993 1635
G5 3963
G4 19922 44807 28006 49810 23958 74557 91125
G3 14669 45033
G2 06147
G1 41668
ĐB 957707
Loto Phú Yên - Loto XSPY 26/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 7 0 1
1 0 1
2 2 5 2 2
3 3 5 3 3 6 9
4 7 4 8
5 7 8 5 2 3 6
6 3 5 8 9 6 0
7 7 0 0 4 5
8 4 8 5 6
9 3 9 6

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 19/09/2022

G8 03
G7 305
G6 8852 9240 3440
G5 7254
G4 06716 55256 51633 38841 30527 14003 96922
G3 18716 43747
G2 82063
G1 33901
ĐB 128273
Loto Phú Yên - Loto XSPY 19/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 5 0 4 4
1 6 6 1 0 4
2 2 7 2 2 5
3 3 3 0 3 6 7
4 0 0 1 7 4 5
5 2 4 6 5 0
6 3 6 1 1 5
7 3 7 2 4
8 8
9 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 12/09/2022

G8 87
G7 528
G6 2263 2477 2399
G5 1035
G4 96023 54551 77024 35384 84624 93865 30924
G3 47580 11848
G2 77371
G1 66339
ĐB 776593
Loto Phú Yên - Loto XSPY 12/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8
1 1 5 7
2 3 4 4 4 8 2
3 5 9 3 2 6 9
4 8 4 2 2 2 8
5 1 5 3 6
6 3 5 6
7 1 7 7 7
8 0 4 8 2 4
9 3 9 9 3 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 05/09/2022

G8 45
G7 680
G6 6823 6421 4534
G5 1355
G4 23657 11544 12854 53216 31965 24662 25206
G3 86859 09981
G2 86161
G1 09885
ĐB 618848
Loto Phú Yên - Loto XSPY 05/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 8
1 6 1 2 6 8
2 1 3 2 6
3 4 3 2
4 4 8 4 3 4 5
5 4 5 7 9 5 5 6 8
6 1 2 5 6 0 1
7 7 5
8 0 1 5 8 4
9 9 5

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 29/08/2022

G8 94
G7 496
G6 1133 3661 3068
G5 7128
G4 69442 81823 56414 21450 39937 06109 99098
G3 78279 20191
G2 34265
G1 28401
ĐB 311495
Loto Phú Yên - Loto XSPY 29/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 9 0 5
1 4 1 0 6 9
2 3 8 2 4
3 3 7 3 2 3
4 2 4 1
5 0 5 6 9
6 1 5 8 6 9
7 9 7 3
8 8 2 6 9
9 1 5 6 8 9 0 7
XSPY - KQXSPY- Dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Phú Yên cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSPY mở thưởng các ngày trước đó.

XSPY - KQXSPY - Dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Phú Yên (XSMN PY) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Phú Yên ở kênh nào

- Kết quả xổ số Phú Yên được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top