XSPY - KQXSPY - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay tại XSMB365

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 19/02/2024

G8 14
G7 313
G6 7562 3162 5993
G5 6286
G4 43616 91135 77360 48557 74166 48099 62355
G3 70853 33236
G2 29784
G1 58242
ĐB 390264
Loto Phú Yên - Loto XSPY 19/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6
1 3 6 1
2 2 4 6 6
3 5 6 3 1 5 9
4 2 4 6 8
5 3 5 7 5 3 5
6 0 2 2 4 6 6 1 3 6 8
7 7 5
8 4 6 8
9 3 9 9 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 12/02/2024

G8 96
G7 567
G6 8715 1882 2844
G5 1128
G4 44630 17869 56139 47032 92397 72680 76953
G3 88573 06887
G2 71007
G1 43618
ĐB 246385
Loto Phú Yên - Loto XSPY 12/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 3 8
1 5 8 1
2 8 2 3 8
3 0 2 9 3 5 7
4 4 4 4
5 3 5 1 8
6 7 9 6
7 3 7 0 6 8 9
8 0 2 5 7 8 1 2
9 7 9 3 6

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 05/02/2024

G8 43
G7 004
G6 0821 9334 7760
G5 9636
G4 18081 64488 47841 13299 81918 80456 13703
G3 32223 14176
G2 67876
G1 44115
ĐB 984658
Loto Phú Yên - Loto XSPY 05/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 0 6
1 5 8 1 2 4 8
2 1 3 2
3 4 6 3 0 2
4 1 4 0 3
5 6 8 5 1
6 0 6 3 5 7 7
7 6 6 7
8 1 8 8 1 5 8
9 9 9 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 29/01/2024

G8 24
G7 030
G6 2335 7262 9184
G5 6551
G4 45694 85342 32996 27496 19273 94056 71712
G3 19872 13877
G2 41171
G1 19967
ĐB 632127
Loto Phú Yên - Loto XSPY 29/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3
1 2 1 5 7
2 7 2 1 4 6 7
3 0 5 3 7
4 2 4 8 9
5 1 6 5 3
6 2 7 6 5 9 9
7 1 2 3 7 7 2 6 7
8 4 8
9 4 6 6 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 22/01/2024

G8 48
G7 989
G6 6811 0815 9989
G5 4128
G4 46858 05935 64452 40758 29989 51520 21806
G3 19967 58722
G2 20938
G1 60758
ĐB 760075
Loto Phú Yên - Loto XSPY 22/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 2
1 1 5 1 1
2 0 2 8 2 2 5
3 5 8 3
4 4
5 2 8 8 8 5 1 3 7
6 7 6 0
7 5 7 6
8 9 9 9 8 2 3 5 5 5
9 9 8 8 8

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 15/01/2024

G8 14
G7 002
G6 8620 0787 8507
G5 8031
G4 37453 65199 00412 75170 51173 24730 52722
G3 30949 03464
G2 13230
G1 60610
ĐB 591812
Loto Phú Yên - Loto XSPY 15/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 7 0 1 2 3 3 7
1 0 2 2 1 3
2 0 2 2 0 1 1 2
3 0 0 1 3 5 7
4 9 4 6
5 3 5
6 4 6
7 0 3 7 0 8
8 7 8
9 9 9 4 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 08/01/2024

G8 68
G7 827
G6 6286 0592 6719
G5 1472
G4 36231 51116 94763 58228 35666 43316 01490
G3 76392 37304
G2 28963
G1 96947
ĐB 112673
Loto Phú Yên - Loto XSPY 08/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 9
1 6 6 9 1 3
2 7 8 2 7 9 9
3 1 3 6 6 7
4 7 4 0
5 5
6 3 3 6 6 1 1 6 8
7 2 3 7 2 4
8 6 8 2
9 0 2 2 9 1

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 01/01/2024

G8 75
G7 395
G6 0298 7528 1106
G5 1663
G4 79230 79372 24005 28168 85905 23699 35689
G3 00979 51198
G2 03290
G1 70416
ĐB 353596
Loto Phú Yên - Loto XSPY 01/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 5 6 0 3 9
1 6 1
2 8 2 7
3 0 3 6
4 4
5 5 0 0 9
6 3 8 6 0 1 9
7 2 9 7
8 9 8 2 6 9 9
9 0 5 6 8 8 9 9 7 8 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 25/12/2023

G8 83
G7 993
G6 7837 9281 7632
G5 4581
G4 54835 19743 25038 96823 66738 07087 62528
G3 66070 35839
G2 32589
G1 98040
ĐB 250989
Loto Phú Yên - Loto XSPY 25/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 7
1 1 8 8
2 3 8 2 3
3 2 5 7 8 8 9 3 2 4 9
4 0 3 4
5 5 3
6 6
7 0 7 3 8
8 1 1 7 9 9 8 2 3 3
9 3 9 3 8 8

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 18/12/2023

G8 18
G7 816
G6 5690 8795 9271
G5 1184
G4 25127 36982 23571 36368 33112 59197 07002
G3 52234 08719
G2 07330
G1 32139
ĐB 253924
Loto Phú Yên - Loto XSPY 18/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 3 9
1 2 6 9 1 7 7
2 4 7 2 0 1 8
3 0 4 9 3
4 4 2 3 8
5 5 9
6 8 6 1
7 1 1 7 2 9
8 2 4 8 6
9 0 5 7 9 1 3

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 11/12/2023

G8 85
G7 024
G6 1059 4902 9317
G5 1032
G4 38897 78859 55193 93591 80815 91063 87396
G3 86338 33170
G2 08949
G1 95620
ĐB 903242
Loto Phú Yên - Loto XSPY 11/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 2 7
1 5 7 1 9
2 0 4 2 0 3 4
3 2 8 3 6 9
4 2 9 4 2
5 9 9 5 1
6 3 6 9
7 0 7 1 9
8 8 3
9 1 3 6 7 9 4 5 5

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY 04/12/2023

G8 48
G7 538
G6 6373 7906 5112
G5 4112
G4 53106 73570 49262 82974 01789 90873 80428
G3 83764 81812
G2 56043
G1 94152
ĐB 669872
Loto Phú Yên - Loto XSPY 04/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 6 0 7
1 2 2 2 1
2 8 2 1 1 1 5 6 7
3 8 3 4 7 7
4 3 4 6 7
5 2 5
6 2 4 6 0 0
7 0 2 3 3 4 7
8 9 8 2 3
9 9 8

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY 27/11/2023

G8 98
G7 366
G6 9789 5888 1759
G5 1490
G4 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153
G3 47548 29131
G2 43203
G1 27775
ĐB 401919
Loto Phú Yên - Loto XSPY 27/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 0 0 4 9
1 9 1 3
2 3 2
3 1 7 3 0 2 5
4 0 5 6 8 4
5 3 9 5 4 7
6 6 6 4 6
7 5 7 3
8 8 9 8 4 8
9 0 9 1 5 8

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY 20/11/2023

G8 34
G7 671
G6 0706 7225 5712
G5 1798
G4 35979 66546 75325 56101 03710 42995 46303
G3 00806 36694
G2 40166
G1 87226
ĐB 829687
Loto Phú Yên - Loto XSPY 20/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 6 6 0 1
1 0 2 1 0 7
2 5 5 6 2 1
3 3 0
4 6 4 9
5 5 2 2 9
6 6 6 0 0 2 4 6
7 1 9 7 8
8 7 8 9
9 4 5 8 9 7
XSPY - KQXSPY- Dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Phú Yên cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSPY mở thưởng các ngày trước đó.

XSPY - KQXSPY - Dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Phú Yên (XSMN PY) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Phú Yên ở kênh nào

- Kết quả xổ số Phú Yên được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top