XSQNM - KQXSQNM - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay tại XSMB365

XSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Hôm Nay

XSQNM 04/10/2022

G8 38
G7 369
G6 1586 6841 2789
G5 0376
G4 27244 66610 64461 91663 81259 50799 54279
G3 29665 52259
G2 57954
G1 14304
ĐB 223988
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 04/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 1
1 0 1 4 6
2 2
3 3 6
4 1 4 4 0 4 5
5 4 9 9 5 6
6 1 3 5 9 6 7 8
7 6 9 7
8 6 8 9 8 8
9 9 9 5 5 6 7 8 9

KQXSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam

XSQNM 27/09/2022

G8 13
G7 056
G6 6762 2460 8152
G5 0377
G4 29568 26246 05672 19267 00148 34090 12695
G3 26018 72483
G2 20588
G1 40969
ĐB 468462
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 27/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 9
1 8 1
2 2 5 6 6 7
3 3 8
4 6 8 4
5 2 6 5 9
6 0 2 2 7 8 9 6 4 5
7 2 7 7 6 7
8 3 8 8 1 4 6 8
9 0 5 9 6

SXQNM - Kết Quả Sổ Xố Quảng Nam

XSQNM 20/09/2022

G8 08
G7 595
G6 3351 4070 7028
G5 1625
G4 65026 21637 05965 24946 85762 47939 40048
G3 28159 44916
G2 77285
G1 40821
ĐB 226231
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 20/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7
1 6 1 2 3 5
2 1 5 6 8 2 6
3 1 7 9 3
4 6 8 4
5 1 9 5 2 6 8 9
6 2 5 6 1 2 4
7 0 7 3
8 5 8 2 4
9 5 9 3 5

XSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Hôm Nay

XSQNM 13/09/2022

G8 21
G7 591
G6 2842 9730 3480
G5 2764
G4 57824 61963 53899 53242 30676 24193 25678
G3 12970 18965
G2 92734
G1 22740
ĐB 043039
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 13/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 4 7 8
1 1 9
2 4 2 4 4
3 0 4 9 3 6 9
4 0 2 2 4 2 3 6
5 5 6
6 3 4 5 6 7
7 0 6 8 7
8 0 8 7
9 1 3 9 9 3 9

KQXSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam

XSQNM 06/09/2022

G8 90
G7 414
G6 3695 7816 8606
G5 4029
G4 57641 92289 05298 78201 67763 39894 16415
G3 22880 85283
G2 23270
G1 15248
ĐB 868768
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 06/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 6 0 7 8
1 4 5 6 1 0 4
2 9 2
3 3 6 8
4 1 8 4 1 9
5 5 1 9
6 3 8 6 0 1
7 0 7
8 0 3 9 8 4 6 9
9 4 5 8 9 2 8

SXQNM - Kết Quả Sổ Xố Quảng Nam

XSQNM 30/08/2022

G8 92
G7 001
G6 9381 5693 2985
G5 3793
G4 58785 99931 88462 44894 75553 66626 66696
G3 99740 07905
G2 17377
G1 04798
ĐB 624132
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 30/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0 4
1 1 0 3 8
2 6 2 3 6
3 1 2 3 5 9 9
4 0 4 9
5 3 5 0 8 8
6 2 6 2 9
7 7 7 7
8 1 5 5 8 9
9 3 3 4 6 8 9

XSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Hôm Nay

XSQNM 23/08/2022

G8 14
G7 714
G6 5676 8918 5293
G5 3486
G4 21720 76183 31941 28928 44709 24105 38155
G3 96751 30117
G2 30757
G1 74222
ĐB 898625
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 23/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 9 0 2
1 4 7 8 1 4 5
2 0 2 5 8 2 2
3 3 8 9
4 1 4 1
5 1 5 7 5 0 2 5
6 6 7 8
7 6 7 1 5
8 3 6 8 1 2
9 3 9 0

KQXSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam

XSQNM 16/08/2022

G8 58
G7 024
G6 9238 8564 5407
G5 5665
G4 51358 76178 95993 25211 81326 82929 40348
G3 95937 95728
G2 19789
G1 16478
ĐB 930671
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 16/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0
1 1 1 1 7
2 4 6 8 9 2
3 7 8 3 9
4 8 4 2 6
5 8 5 6
6 4 5 6 2
7 1 8 8 7 0 3
8 9 8 2 3 4 5 7 7
9 3 9 2 8

SXQNM - Kết Quả Sổ Xố Quảng Nam

XSQNM 09/08/2022

G8 53
G7 690
G6 1892 1516 4227
G5 1743
G4 09878 97582 64613 46575 33850 45519 89134
G3 83228 57702
G2 67710
G1 28795
ĐB 152034
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 09/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 1 5 9
1 0 3 6 9 1
2 7 8 2 0 8 9
3 4 4 3 1 4
4 3 4 3 3
5 0 5 7 9
6 6 1
7 5 8 7 2
8 2 8 2 7
9 0 2 5 9 1

XSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Hôm Nay

XSQNM 02/08/2022

G8 73
G7 518
G6 2171 9181 0393
G5 7332
G4 22694 17748 32980 52633 11639 85733 02770
G3 18351 24898
G2 41437
G1 23011
ĐB 532338
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 02/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 8
1 1 8 1 1 5 7 8
2 2 3
3 2 3 3 7 8 9 3 3 3 9
4 8 4 9
5 1 5
6 6
7 0 1 7 3
8 0 1 8 1 3 4 9
9 3 4 8 9 3

KQXSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam

XSQNM 26/07/2022

G8 28
G7 605
G6 8581 7245 6498
G5 6707
G4 08006 14074 09410 89056 10063 31086 25613
G3 73720 82736
G2 79725
G1 11324
ĐB 130959
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 26/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 7 0 1 2
1 0 3 1 8
2 0 4 5 2
3 6 3 1 6
4 5 4 2 7
5 6 9 5 0 2 4
6 3 6 0 3 5 8
7 4 7 0
8 1 6 8 9
9 8 9 5

SXQNM - Kết Quả Sổ Xố Quảng Nam

XSQNM 19/07/2022

G8 37
G7 109
G6 3834 5123 5516
G5 2736
G4 11886 56508 66677 37405 85103 40266 38869
G3 79660 48664
G2 45742
G1 88571
ĐB 336712
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 19/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 5 8 9 0 6
1 2 6 1 7
2 3 2 1 4
3 4 6 3 0 2
4 2 4 3 6
5 5 0
6 0 4 6 9 6 1 3 6 8
7 1 7 7 7
8 6 8 0
9 9 0 6

XSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Hôm Nay

XSQNM 12/07/2022

G8 77
G7 777
G6 2674 3748 2022
G5 3161
G4 69855 71347 10897 85049 99873 83386 49389
G3 78288 09763
G2 08887
G1 75364
ĐB 372299
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 12/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 1 6
2 2 2 2
3 3 6 7
4 7 8 9 4 6 7
5 5 5 5
6 1 3 4 6 8
7 3 4 7 7 4 7 8 9
8 6 7 8 9 8 4 8
9 7 9 9 4 8 9

KQXSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam

XSQNM 05/07/2022

G8 51
G7 577
G6 2817 9334 4411
G5 6968
G4 87255 29849 78064 47505 60865 20040 73541
G3 98301 64533
G2 73270
G1 48116
ĐB 470883
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 05/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0 4 7
1 1 6 7 1 0 1 4
2 2
3 3 4 3 3 8
4 0 1 9 4 3 6
5 5 5 0 5 6
6 4 5 8 6 1
7 0 7 7 1 7
8 3 8 6
9 9 4
XSQNM - KQXSQNM- Dự đoán xổ số Quảng Nam siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Nam cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQNM mở thưởng các ngày trước đó.

XSQNM - KQXSQNM - Dự đoán xổ số Quảng Nam siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Nam (XSMN QNM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Nam ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Nam được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Nam siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top