XSQNM - KQXSQNM - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay tại XSMB365

XSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Hôm Nay

XSQNM 21/05/2024

G8 62
G7 851
G6 2427 8617 3900
G5 3566
G4 35095 97020 96074 77087 01949 39900 01200
G3 47263 59910
G2 42199
G1 44769
ĐB 392574
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 21/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
1 0 7 1 5
2 0 7 2
3 3 6
4 9 4 7 7
5 1 5 9
6 3 6 9 6 6
7 4 4 7 1 2 8
8 7 8
9 5 9 9 4 6 9

KQXSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam

XSQNM 14/05/2024

G8 53
G7 101
G6 0696 4911 3293
G5 8793
G4 05325 90626 45067 93999 97499 58141 73736
G3 53518 21677
G2 46185
G1 04371
ĐB 551652
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 14/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0
1 1 8 1 0 1 4 7
2 5 6 2 5
3 6 3 9 9
4 1 4
5 2 5 2 8
6 7 6 2 3 9
7 1 7 7 6 7
8 5 8 1
9 3 3 6 9 9 9 9 9

SXQNM - Kết Quả Sổ Xố Quảng Nam

XSQNM 07/05/2024

G8 11
G7 505
G6 6994 3283 2190
G5 6218
G4 85544 84251 37910 49981 81130 10304 92204
G3 44768 80111
G2 70480
G1 23655
ĐB 951755
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 07/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 5 0 1 3 8 9
1 0 1 8 1 1 5 8
2 2
3 0 3 8
4 4 4 0 0 4 9
5 1 5 5 5 0 5 5
6 8 6
7 7
8 0 1 3 8 1 6
9 0 4 9

XSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Hôm Nay

XSQNM 30/04/2024

G8 35
G7 250
G6 0913 6277 1507
G5 8422
G4 21016 25812 70977 50224 24669 75736 49734
G3 43224 22520
G2 28243
G1 50907
ĐB 293013
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 30/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 7 0 2 5
1 2 3 3 6 1
2 0 2 4 4 2 1 2
3 4 6 3 1 1 4
4 3 4 2 2 3
5 0 5
6 9 6 1 3
7 7 7 7 0 0 7 7
8 8
9 9 6

KQXSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam

XSQNM 23/04/2024

G8 02
G7 163
G6 7416 4571 4747
G5 3481
G4 36078 99500 79777 68906 43010 03438 43988
G3 90865 87292
G2 71907
G1 64375
ĐB 544672
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 23/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 7 0 0 1
1 0 6 1 7 8
2 2 7 9
3 8 3 6
4 7 4
5 5 6 7
6 3 5 6 0 1
7 1 2 5 7 8 7 0 4 7
8 1 8 8 3 7 8
9 2 9

SXQNM - Kết Quả Sổ Xố Quảng Nam

XSQNM 16/04/2024

G8 00
G7 114
G6 9380 8745 0175
G5 9619
G4 10937 69707 26209 65612 76531 18338 14074
G3 95018 24739
G2 22729
G1 72697
ĐB 523278
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 16/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 9 0 8
1 2 4 8 9 1 3
2 9 2 1
3 1 7 8 9 3
4 5 4 1 7
5 5 4 7
6 6
7 4 5 8 7 0 3 9
8 0 8 1 3 7
9 7 9 0 1 2 3

XSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Hôm Nay

XSQNM 09/04/2024

G8 14
G7 338
G6 1665 6138 6864
G5 5582
G4 11636 66695 07247 06473 24539 54168 16152
G3 49631 49033
G2 23044
G1 78736
ĐB 850181
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 09/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 1 3 8
2 2 5 8
3 1 3 6 6 8 8 9 3 3 7
4 4 7 4 4 6
5 2 5 6 9
6 4 5 8 6 3 3
7 3 7 4
8 1 2 8 3 3 6
9 5 9 3

KQXSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam

XSQNM 02/04/2024

G8 66
G7 799
G6 4297 4949 8737
G5 6559
G4 22953 83403 95052 55789 98769 59690 73848
G3 31279 47858
G2 39406
G1 30241
ĐB 133147
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 02/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 0 9
1 1 4
2 2 5
3 7 3 0 5
4 1 7 8 9 4
5 2 3 8 9 5
6 9 6 0
7 9 7 3 4 9
8 9 8 4 5
9 0 7 9 9 4 5 6 7 8 9

SXQNM - Kết Quả Sổ Xố Quảng Nam

XSQNM 26/03/2024

G8 91
G7 648
G6 0969 5444 1882
G5 8118
G4 57258 36206 22616 13110 93148 06544 55062
G3 84023 02064
G2 94433
G1 62618
ĐB 999151
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 26/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 1
1 0 6 8 8 1 5
2 3 2 6 8
3 3 3 2 3
4 4 4 8 8 4 4 4 6
5 1 8 5
6 2 4 9 6 0 1
7 7
8 2 8 1 1 4 4 5
9 9 6

XSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Hôm Nay

XSQNM 19/03/2024

G8 50
G7 457
G6 8842 3710 7965
G5 2030
G4 82356 31091 15049 25223 37426 70393 70533
G3 29781 42845
G2 72294
G1 49625
ĐB 489503
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 19/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 1 3
1 0 1 8 9
2 3 5 6 2 4
3 0 3 3 0 2 3 9
4 2 5 9 4 9
5 6 7 5 2 4 6
6 5 6 2 5
7 7 5
8 1 8
9 1 3 4 9 4

KQXSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam

XSQNM 12/03/2024

G8 96
G7 461
G6 3704 4319 6501
G5 3615
G4 32288 39972 43221 19143 52443 11790 50849
G3 41093 65957
G2 74090
G1 96859
ĐB 882163
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 12/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 0 9 9
1 5 9 1 0 2 6
2 1 2 7
3 3 4 4 6 9
4 3 3 9 4 0
5 7 9 5 1
6 1 3 6
7 2 7 5
8 8 8 8
9 0 0 3 9 1 4 5

SXQNM - Kết Quả Sổ Xố Quảng Nam

XSQNM 05/03/2024

G8 74
G7 262
G6 2576 8003 5744
G5 6233
G4 36589 43898 14381 62247 09202 01295 47241
G3 43694 15306
G2 45040
G1 86223
ĐB 629473
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 05/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 6 0 4
1 1 4 8
2 3 2 0 6
3 3 3 0 2 3 7
4 0 1 4 7 4 4 9
5 5 9
6 2 6 0 7
7 3 6 7 4
8 1 9 8 9
9 4 5 8 9 8

XSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Hôm Nay

XSQNM 27/02/2024

G8 27
G7 289
G6 9467 0810 1542
G5 5047
G4 69341 69377 79472 07669 76228 20187 82974
G3 61542 66706
G2 14250
G1 72248
ĐB 614661
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 27/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 1 5
1 0 1 4 6
2 8 2 4 4 7
3 3
4 1 2 2 7 8 4 7
5 0 5
6 1 7 9 6 0
7 2 4 7 7 4 6 7 8
8 7 9 8 2 4
9 9 6 8

KQXSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam

XSQNM 20/02/2024

G8 58
G7 005
G6 9738 0524 4631
G5 9400
G4 60496 16518 78673 74998 37552 42292 17848
G3 51991 11701
G2 66491
G1 17841
ĐB 555830
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 20/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 5 0 0 3
1 8 1 0 3 4 9 9
2 4 2 5 9
3 0 1 8 3 7
4 1 8 4 2
5 2 5 0
6 6 9
7 3 7
8 8 1 3 4 9
9 1 1 2 6 8 9
XSQNM - KQXSQNM- Dự đoán xổ số Quảng Nam siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Nam cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQNM mở thưởng các ngày trước đó.

XSQNM - KQXSQNM - Dự đoán xổ số Quảng Nam siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Nam (XSMN QNM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Nam ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Nam được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Nam siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top