XSQNM - KQXSQNM - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay tại XSMB365

XSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Hôm Nay

XSQNM 05/12/2023

G8 71
G7 232
G6 7520 5355 0254
G5 6111
G4 68940 76859 63202 63380 41038 58109 96364
G3 15038 05598
G2 14031
G1 15759
ĐB 784924
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 05/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 9 0 2 4 8
1 1 1 1 3
2 0 4 2 0 3
3 1 2 8 8 3
4 0 4 2 5 6
5 4 5 9 9 5 5
6 4 6
7 7
8 0 8 3 3 9
9 8 9 0 5 5

KQXSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam

XSQNM 28/11/2023

G8 25
G7 751
G6 4852 4040 4591
G5 9532
G4 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593
G3 43060 98137
G2 14846
G1 17275
ĐB 355220
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 28/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 2 4 6 8
1 1 5 9
2 0 9 2 3 5
3 2 7 9 3 9
4 0 6 4 5
5 1 2 4 5 6 7
6 0 5 6 4
7 5 7 3
8 0 8
9 1 3 9 2 3

SXQNM - Kết Quả Sổ Xố Quảng Nam

XSQNM 21/11/2023

G8 12
G7 365
G6 2862 3512 1017
G5 5192
G4 33360 42755 39675 59444 33686 22528 78559
G3 93365 86133
G2 99389
G1 73592
ĐB 069039
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 21/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6
1 2 7 1
2 8 2 1 6 9 9
3 3 9 3 3
4 4 4 4
5 5 9 5 5 6 6 7
6 0 2 5 5 6 8
7 5 7 1
8 6 9 8 2
9 2 2 9 3 5 8

XSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Hôm Nay

XSQNM 14/11/2023

G8 49
G7 987
G6 1402 0473 5331
G5 4392
G4 09206 44334 28037 66236 54597 92051 16848
G3 23171 47609
G2 91921
G1 96954
ĐB 346995
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 14/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 9 0
1 1 2 3 5 7
2 1 2 0 9
3 1 4 6 7 3 7
4 8 4 3 5
5 1 4 5 9
6 6 0 3
7 1 3 7 3 8 9
8 7 8 4
9 2 5 7 9 0

KQXSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam

XSQNM 07/11/2023

G8 51
G7 009
G6 3677 0470 5415
G5 5371
G4 23087 04425 44307 34222 07629 12551 32341
G3 77131 29641
G2 09957
G1 25067
ĐB 902182
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 07/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 9 0 7
1 5 1 3 4 4 5 7
2 2 5 9 2 2 8
3 1 3
4 1 1 4
5 1 7 5 1 2
6 7 6
7 0 1 7 7 0 5 6 7 8
8 2 7 8
9 9 0 2

SXQNM - Kết Quả Sổ Xố Quảng Nam

XSQNM 31/10/2023

G8 43
G7 266
G6 3827 0315 9661
G5 4812
G4 45928 16449 59817 26505 12662 23099 99842
G3 65440 95494
G2 07055
G1 94502
ĐB 539582
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 31/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 0 4
1 2 5 7 1 6
2 7 8 2 0 1 4 6 8
3 3
4 0 2 9 4 9
5 5 5 0 1 5
6 1 2 6 6 6
7 7 1 2
8 2 8 2
9 4 9 9 4 9

XSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Hôm Nay

XSQNM 24/10/2023

G8 22
G7 551
G6 5132 8719 7248
G5 7798
G4 27129 01411 34912 83947 89857 66209 84173
G3 59518 95010
G2 92973
G1 69728
ĐB 076240
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 24/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 1 4
1 0 1 2 8 9 1 1 5
2 8 9 2 1 3
3 2 3 7 7
4 0 7 8 4
5 1 7 5
6 6
7 3 3 7 4 5
8 8 1 2 4 9
9 8 9 0 1 2

KQXSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam

XSQNM 17/10/2023

G8 43
G7 962
G6 3056 8070 2574
G5 9503
G4 42439 04475 75237 42870 25716 24150 19149
G3 32246 48155
G2 46858
G1 69813
ĐB 587779
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 17/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 5 7 7
1 3 6 1
2 2 6
3 7 9 3 0 1
4 6 9 4 7
5 0 5 6 8 5 5 7
6 2 6 1 4 5
7 0 0 4 5 9 7 3
8 8 5
9 9 3 4 7

SXQNM - Kết Quả Sổ Xố Quảng Nam

XSQNM 10/10/2023

G8 75
G7 832
G6 6155 0022 7526
G5 6827
G4 98134 42057 54930 88879 25924 46982 87998
G3 06623 80677
G2 26706
G1 49737
ĐB 532389
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 10/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 3
1 1
2 2 3 4 6 7 2 2 3 8
3 0 2 4 7 3 2
4 4 2 3
5 5 7 5 5
6 6 0 2
7 7 9 7 2 3 5 7
8 2 9 8 9
9 8 9 7 8

XSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Hôm Nay

XSQNM 03/10/2023

G8 25
G7 529
G6 3545 3631 6482
G5 1183
G4 21934 62826 83101 28299 40466 07208 30698
G3 85441 42070
G2 90053
G1 16035
ĐB 961750
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 03/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 8 0 5 7
1 1 0 3 4
2 6 9 2 8
3 1 4 5 3 5 8
4 1 5 4 3
5 0 3 5 3 4
6 6 6 2 6
7 0 7
8 2 3 8 0 9
9 8 9 9 2 9

KQXSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam

XSQNM 26/09/2023

G8 91
G7 995
G6 0174 7070 2720
G5 0344
G4 34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912
G3 37838 47370
G2 81893
G1 60802
ĐB 683105
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 26/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 0 2 7 7 9
1 2 1 5 5 9
2 0 2 0 1
3 6 8 3 9
4 4 4 4 7
5 1 1 5 0 9
6 7 6 3
7 0 0 4 7 6
8 8 3
9 0 1 3 5 9

SXQNM - Kết Quả Sổ Xố Quảng Nam

XSQNM 19/09/2023

G8 14
G7 692
G6 8986 5898 8525
G5 5219
G4 83437 20313 72096 52204 42765 70978 98148
G3 52484 09279
G2 39549
G1 96021
ĐB 629643
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 19/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0
1 3 9 1 2
2 1 5 2 9
3 7 3 1 4
4 3 8 9 4 0 8
5 5 2 6
6 5 6 8 9
7 8 9 7 3
8 4 6 8 4 7 9
9 2 6 8 9 1 4 7

XSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Hôm Nay

XSQNM 12/09/2023

G8 29
G7 242
G6 3849 7441 0684
G5 9677
G4 95926 09135 80930 28944 40703 58737 84928
G3 00347 76033
G2 36596
G1 61904
ĐB 581205
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 12/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 5 0 3
1 1 4
2 6 8 2 4
3 0 3 5 7 3 0 3
4 1 2 4 7 9 4 0 4 8
5 5 0 3
6 6 2 9
7 7 7 3 4 7
8 4 8 2
9 6 9 4

KQXSQNM - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam

XSQNM 05/09/2023

G8 54
G7 925
G6 2815 3847 0354
G5 2393
G4 90273 06986 11661 32015 51628 70704 31300
G3 01272 31854
G2 01272
G1 01272
ĐB 327026
Loto Quảng Nam - Loto XSQNM 05/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 0 0
1 5 5 1 6
2 5 6 8 2 7 7 7
3 3 7 9
4 7 4 0 5 5
5 4 4 5 1 1 2
6 1 6 2 8
7 2 2 2 3 7 4
8 6 8 2
9 3 9
XSQNM - KQXSQNM- Dự đoán xổ số Quảng Nam siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Nam cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQNM mở thưởng các ngày trước đó.

XSQNM - KQXSQNM - Dự đoán xổ số Quảng Nam siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Nam (XSMN QNM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Nam ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Nam được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Nam siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top