XSBDH - KQXSBDH - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay tại XSMB365

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 06/10/2022

G8 87
G7 305
G6 5999 5461 5900
G5 3780
G4 54057 17902 18769 61616 93438 28085 76426
G3 19317 56379
G2 49650
G1 47829
ĐB 749896
Loto Bình Định - Loto XSBDH 06/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 5 0 0 5 8
1 6 7 1 6
2 6 9 2 0
3 8 3
4 4
5 0 7 5 0 8
6 1 9 6 1 2 9
7 9 7 1 5
8 0 5 8 3
9 6 9 9 2 6 7 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 29/09/2022

G8 00
G7 938
G6 6848 0138 4636
G5 8302
G4 23385 02018 08428 40435 64100 05992 30881
G3 70147 61044
G2 12791
G1 53124
ĐB 544167
Loto Bình Định - Loto XSBDH 29/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 0 0
1 8 1 8 9
2 4 8 2 0 9
3 5 6 8 8 3
4 4 7 8 4 2 4
5 5 3 8
6 7 6 3
7 7 4 6
8 1 5 8 1 2 3 3 4
9 1 2 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 22/09/2022

G8 18
G7 944
G6 4131 8612 2352
G5 1842
G4 16729 05541 55616 17285 95433 70557 75716
G3 28185 31491
G2 96695
G1 76538
ĐB 337142
Loto Bình Định - Loto XSBDH 22/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 2 6 6 1 3 4 9
2 9 2 1 4 4 5
3 1 3 8 3 3
4 1 2 2 4 4 4
5 2 7 5 8 8 9
6 6 1 1
7 7 5
8 5 5 8 3
9 1 5 9 2

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 15/09/2022

G8 31
G7 237
G6 8921 6147 7397
G5 0764
G4 50992 29665 60663 17933 10620 75704 73797
G3 10132 35319
G2 87567
G1 57815
ĐB 532612
Loto Bình Định - Loto XSBDH 15/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 2
1 2 5 9 1 2
2 0 1 2 1 3 9
3 2 3 7 3 3 6
4 7 4 0 6
5 5 1 6
6 3 4 5 7 6
7 7 3 4 6 9 9
8 8
9 2 7 7 9 1

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 08/09/2022

G8 36
G7 295
G6 0467 6525 2473
G5 6357
G4 00362 32955 83931 86015 18150 92609 45044
G3 98014 68684
G2 36499
G1 05399
ĐB 989287
Loto Bình Định - Loto XSBDH 08/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 5
1 4 5 1 3
2 5 2 6
3 1 3 7
4 4 4 1 4 8
5 0 5 7 5 1 2 5 9
6 2 7 6
7 3 7 5 6 8
8 4 7 8
9 5 9 9 9 0 9 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 01/09/2022

G8 38
G7 403
G6 5105 8935 5137
G5 3861
G4 15453 35541 52945 91127 28454 22493 85849
G3 60499 56328
G2 42231
G1 05485
ĐB 017689
Loto Bình Định - Loto XSBDH 01/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 5 0
1 1 3 4 6
2 7 8 2
3 1 5 7 3 0 5 9
4 1 5 9 4 5
5 3 4 5 0 3 4 8
6 1 6
7 7 2 3
8 5 9 8 2
9 3 9 9 4 8 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 25/08/2022

G8 96
G7 634
G6 6439 6438 6466
G5 7553
G4 37214 14050 25166 95713 64033 72731 93892
G3 80854 70274
G2 39826
G1 68340
ĐB 816871
Loto Bình Định - Loto XSBDH 25/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 5
1 3 4 1 3 7
2 6 2 9
3 1 3 4 8 9 3 1 3 5
4 0 4 1 3 5 7
5 0 3 4 5
6 6 6 6 2 6 6
7 1 4 7
8 8 3
9 2 9 3

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 18/08/2022

G8 27
G7 406
G6 0356 5741 0334
G5 1195
G4 74803 72090 97954 85615 27329 42761 30317
G3 76020 74406
G2 17149
G1 82544
ĐB 619986
Loto Bình Định - Loto XSBDH 18/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 6 0 2 9
1 5 7 1 4 6
2 0 9 2
3 4 3 0
4 1 4 9 4 3 4 5
5 4 6 5 1 9
6 1 6 0 0 5 8
7 7 1
8 6 8
9 0 5 9 2 4

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 11/08/2022

G8 26
G7 306
G6 1846 6644 1221
G5 8009
G4 60435 58409 25087 75455 92805 24742 41885
G3 82389 86726
G2 78718
G1 06257
ĐB 071656
Loto Bình Định - Loto XSBDH 11/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 9 9 0
1 8 1 2
2 1 6 2 4
3 5 3
4 2 4 6 4 4
5 5 6 7 5 0 3 5 8
6 6 0 2 4 5
7 7 5 8
8 5 7 9 8 1
9 9 0 0 8

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 04/08/2022

G8 65
G7 958
G6 4048 9299 4923
G5 1721
G4 70705 80940 11236 84354 78229 88751 80619
G3 73343 05403
G2 36332
G1 80581
ĐB 244331
Loto Bình Định - Loto XSBDH 04/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 5 0 4
1 9 1 2 3 5 8
2 1 3 9 2 3
3 1 2 6 3 0 2 4
4 0 3 8 4 5
5 1 4 8 5 0
6 6 3
7 7
8 1 8 4 5
9 9 9 1 2 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 28/07/2022

G8 10
G7 027
G6 4843 3296 5917
G5 1847
G4 42525 98130 03303 06289 74889 58658 82237
G3 71003 30523
G2 57172
G1 57802
ĐB 122677
Loto Bình Định - Loto XSBDH 28/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 3 0 3
1 7 1
2 3 5 7 2 0 7
3 0 7 3 0 0 2 4
4 3 7 4
5 8 5 2
6 6 9
7 2 7 7 1 2 3 4 7
8 9 9 8 5
9 6 9 8 8

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 21/07/2022

G8 73
G7 120
G6 7706 7895 5482
G5 1761
G4 95858 49330 46768 90146 97671 70342 55435
G3 91356 93290
G2 82652
G1 07352
ĐB 460324
Loto Bình Định - Loto XSBDH 21/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 2 3 9
1 1 6 7
2 0 4 2 4 5 5 8
3 0 5 3
4 2 6 4 2
5 2 2 6 8 5 3 9
6 1 8 6 0 4 5
7 1 7
8 2 8 5 6
9 0 5 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 14/07/2022

G8 17
G7 729
G6 0284 2368 6577
G5 9808
G4 78099 54597 07018 33958 91440 55969 75912
G3 72294 02101
G2 82989
G1 91858
ĐB 472220
Loto Bình Định - Loto XSBDH 14/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 8 0 2 4
1 2 8 1 0
2 0 9 2 1
3 3
4 0 4 8 9
5 8 8 5
6 8 9 6
7 7 7 7 9
8 4 9 8 0 1 5 5 6
9 4 7 9 9 2 6 8 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 07/07/2022

G8 40
G7 528
G6 9888 9550 5556
G5 6989
G4 94284 64944 96404 08687 63867 03728 74485
G3 34380 56912
G2 41472
G1 25170
ĐB 216860
Loto Bình Định - Loto XSBDH 07/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 5 6 7 8
1 2 1
2 8 8 2 1 7
3 3
4 4 4 0 4 8
5 0 6 5 8
6 0 7 6 5
7 0 2 7 6 8
8 0 4 5 7 8 9 8 2 2 8
9 9 8
XSBDH - KQXSBDH- Dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Định cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBDH mở thưởng các ngày trước đó.

XSBDH - KQXSBDH - Dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Định (XSMN BDH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Định ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Định được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top