XSBDH - KQXSBDH - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay tại XSMB365

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 12/05/2022

G8 60
G7 075
G6 1374 0743 6645
G5 4730
G4 42668 57112 95746 93209 12797 08252 19268
G3 82068 85150
G2 79779
G1 61180
ĐB 993623
Loto Bình Định - Loto XSBDH 12/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 3 5 8
1 2 1
2 3 2 1 5
3 0 3 2 4
4 3 5 6 4 7
5 0 2 5 4 7
6 8 8 8 6 4
7 4 5 9 7 9
8 0 8 6 6 6
9 7 9 0 7

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 05/05/2022

G8 06
G7 527
G6 8684 1714 7397
G5 1525
G4 09268 35189 74607 56300 62021 23483 30545
G3 58421 04233
G2 12118
G1 35280
ĐB 040287
Loto Bình Định - Loto XSBDH 05/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 0 0 8
1 4 8 1 2 2
2 1 1 5 7 2
3 3 3 3 8
4 5 4 1 8
5 5 2 4
6 8 6
7 7 0 2 8 9
8 0 3 4 7 9 8 1 6
9 7 9 8

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 28/04/2022

G8 39
G7 444
G6 5027 7535 0922
G5 0622
G4 30501 40830 79592 52653 27250 53909 87926
G3 31817 27556
G2 18429
G1 40354
ĐB 588617
Loto Bình Định - Loto XSBDH 28/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 9 0 3 5
1 7 7 1 0
2 2 2 6 7 9 2 2 2 9
3 0 5 3 5
4 4 4 4 5
5 0 3 4 6 5 3
6 6 2 5
7 7 1 1 2
8 8
9 2 9 0 2

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 21/04/2022

G8 70
G7 880
G6 1282 2343 3664
G5 0398
G4 33872 21587 08300 44095 97513 58535 88351
G3 68495 30843
G2 47574
G1 58765
ĐB 841832
Loto Bình Định - Loto XSBDH 21/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 8
1 3 1 5
2 2 3 7 8
3 2 5 3 1 4 4
4 3 3 4 6 7
5 1 5 3 6 9 9
6 4 5 6
7 2 4 7 8
8 0 2 7 8 9
9 5 5 8 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 14/04/2022

G8 10
G7 457
G6 4741 9406 2913
G5 5938
G4 30109 28347 99075 68767 40077 22026 12123
G3 56457 57260
G2 61357
G1 08461
ĐB 514084
Loto Bình Định - Loto XSBDH 14/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 9 0 6
1 3 1 4 6
2 3 6 2
3 8 3 1 2
4 1 7 4 8
5 7 7 7 5 7
6 0 1 7 6 0 2
7 5 7 7 4 5 5 5 6 7
8 4 8 3
9 9 0

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 07/04/2022

G8 92
G7 151
G6 5329 7556 5305
G5 3137
G4 64042 36153 69799 70084 03302 38497 97718
G3 07550 37855
G2 13130
G1 04193
ĐB 721744
Loto Bình Định - Loto XSBDH 07/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 0 3 5
1 8 1 5
2 9 2 0 4
3 0 7 3 5 9
4 2 4 4 4 8
5 0 1 3 5 6 5 0 5
6 6 5
7 7 3 9
8 4 8 1
9 3 7 9 9 2 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 31/03/2022

G8 96
G7 820
G6 1199 3343 2046
G5 7213
G4 49790 25769 76066 89524 27279 67914 73883
G3 74116 25801
G2 98013
G1 56150
ĐB 617205
Loto Bình Định - Loto XSBDH 31/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0 2 5 9
1 3 3 4 6 1 0
2 0 4 2
3 3 1 1 4 8
4 3 6 4 1 2
5 0 5 0
6 6 9 6 1 4 6
7 9 7
8 3 8
9 0 9 9 6 7 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 24/03/2022

G8 55
G7 900
G6 6583 2718 9177
G5 8332
G4 34481 97552 16789 72165 73828 67057 84704
G3 71670 60369
G2 52523
G1 18836
ĐB 167560
Loto Bình Định - Loto XSBDH 24/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 0 0 6 7
1 8 1 8
2 3 8 2 3 5
3 2 6 3 2 8
4 4 0
5 2 7 5 6
6 0 5 9 6 3
7 0 7 7 5 7
8 1 3 9 8 1 2
9 9 6 8

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 17/03/2022

G8 54
G7 045
G6 7421 5370 2455
G5 5191
G4 92503 96538 23551 45749 60543 24176 50998
G3 77831 94872
G2 14941
G1 21686
ĐB 208286
Loto Bình Định - Loto XSBDH 17/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 7
1 1 2 3 4 5 9
2 1 2 7
3 1 8 3 0 4
4 1 3 5 9 4
5 1 5 5 4 5
6 6 7 8 8
7 0 2 6 7
8 6 6 8 3 9
9 1 8 9 4

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 10/03/2022

G8 34
G7 795
G6 1987 0959 3734
G5 2999
G4 77066 50189 33786 06315 42885 91265 98438
G3 07366 03100
G2 66245
G1 06487
ĐB 069600
Loto Bình Định - Loto XSBDH 10/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 0 0
1 5 1
2 2
3 4 8 3
4 5 4 3
5 9 5 1 4 6 8 9
6 5 6 6 6 6 6 8
7 7 8 8
8 5 6 7 7 9 8 3
9 5 9 9 5 8 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 03/03/2022

G8 21
G7 821
G6 6348 4204 3240
G5 6598
G4 37652 40914 17355 62390 92373 05111 96637
G3 17860 85475
G2 53760
G1 74826
ĐB 506350
Loto Bình Định - Loto XSBDH 03/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 4 5 6 6 9
1 1 4 1 1 2
2 1 6 2 5
3 7 3 7
4 0 8 4 0 1
5 0 2 5 5 5 7
6 0 0 6 2
7 3 5 7 3
8 8 4 9
9 0 8 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 24/02/2022

G8 67
G7 225
G6 2261 1469 2970
G5 5401
G4 43997 11066 10592 48501 82058 75253 48385
G3 21014 09876
G2 17051
G1 28991
ĐB 439827
Loto Bình Định - Loto XSBDH 24/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 0 7
1 4 1 0 0 5 6 9
2 5 7 2 9
3 3 5
4 4 1
5 1 3 8 5 2 8
6 1 6 9 6 6 7
7 0 6 7 2 9
8 5 8 5
9 1 2 7 9 6

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 17/02/2022

G8 54
G7 707
G6 0505 1273 0219
G5 8318
G4 98841 89745 34535 75850 10299 79772 75179
G3 65389 53662
G2 04502
G1 51702
ĐB 397297
Loto Bình Định - Loto XSBDH 17/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 5 7 0 5
1 8 9 1 4
2 2 0 0 6 7
3 5 3 7
4 1 5 4
5 0 5 0 3 4
6 2 6
7 2 3 9 7 0 9
8 9 8 1
9 7 9 9 1 7 8 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 10/02/2022

G8 21
G7 500
G6 9366 3453 5402
G5 0066
G4 11092 68719 10457 64428 71148 65579 49804
G3 21841 47091
G2 60490
G1 56804
ĐB 999180
Loto Bình Định - Loto XSBDH 10/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 4 4 0 0 8 9
1 9 1 4 9
2 8 2 0 9
3 3 5
4 1 8 4 0 0
5 3 7 5
6 6 6 6 6 6
7 9 7 5
8 0 8 2 4
9 0 1 2 9 1 7
XSBDH - KQXSBDH- Dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Định cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBDH mở thưởng các ngày trước đó.

XSBDH - KQXSBDH - Dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Định (XSMN BDH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Định ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Định được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top