XSBDH - KQXSBDH - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay tại XSMB365

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 07/12/2023

G8 74
G7 989
G6 5985 9231 1046
G5 0398
G4 58477 31272 60382 20608 44325 46230 79929
G3 88467 02281
G2 14423
G1 61434
ĐB 875543
Loto Bình Định - Loto XSBDH 07/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 3
1 1 3 8
2 3 5 9 2 7 8
3 0 1 4 3 2 4
4 3 6 4 3
5 5 2 8
6 7 6 4
7 2 7 7 6 7
8 1 2 5 9 8 0 9
9 8 9 2 8

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 30/11/2023

G8 29
G7 343
G6 9300 2459 3847
G5 5911
G4 63293 96488 97938 32866 09467 97783 93338
G3 16255 53964
G2 32734
G1 25564
ĐB 832616
Loto Bình Định - Loto XSBDH 30/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0
1 1 6 1 1
2 2
3 4 8 8 3 4 8 9
4 3 7 4 3 6 6
5 5 9 5 5
6 4 4 6 7 6 1 6
7 7 4 6
8 3 8 8 3 3 8
9 3 9 5

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 23/11/2023

G8 70
G7 011
G6 9715 4319 9182
G5 9733
G4 82411 55523 34470 66489 36069 67093 46304
G3 97242 45660
G2 14214
G1 01813
ĐB 700957
Loto Bình Định - Loto XSBDH 23/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 6 7
1 1 1 3 4 5 9 1 1 1
2 3 2 4 8
3 3 3 1 2 3 9
4 2 4 0 1
5 7 5 1
6 0 9 6
7 0 7 5
8 2 9 8
9 3 9 1 6 8

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 16/11/2023

G8 64
G7 233
G6 4387 8047 1648
G5 6506
G4 75356 62304 50561 76215 67880 60398 19087
G3 08177 93481
G2 59635
G1 28510
ĐB 835628
Loto Bình Định - Loto XSBDH 16/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 0 1 8
1 0 5 1 6 8
2 8 2
3 3 5 3 3
4 7 8 4 0
5 6 5 1 3
6 1 6 0 5
7 7 7 4 7 8 8
8 0 1 7 7 8 2 4 9
9 8 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 09/11/2023

G8 32
G7 034
G6 2616 5091 9712
G5 1219
G4 21718 53878 68409 54187 51686 74765 67615
G3 73452 42091
G2 57712
G1 59677
ĐB 393574
Loto Bình Định - Loto XSBDH 09/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0
1 2 2 5 6 8 9 1 9 9
2 2 1 1 5
3 4 3
4 4 3 7
5 2 5 1 6
6 5 6 1 8
7 4 7 8 7 7 8
8 6 7 8 1 7
9 1 1 9 0 1

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 02/11/2023

G8 75
G7 007
G6 0089 0229 8044
G5 3969
G4 53638 20097 96611 14817 66597 92055 92625
G3 23694 17712
G2 01401
G1 79029
ĐB 943306
Loto Bình Định - Loto XSBDH 02/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 6 7 0
1 1 2 7 1 0 1
2 5 9 9 2 1
3 8 3
4 4 4 4 9
5 5 5 2 5
6 9 6 0
7 7 0 1 9 9
8 9 8 3
9 4 7 7 9 2 2 6 8

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 26/10/2023

G8 40
G7 103
G6 4375 4862 3325
G5 8948
G4 94102 02084 75395 05674 42476 11146 41595
G3 55828 96890
G2 53945
G1 58915
ĐB 266869
Loto Bình Định - Loto XSBDH 26/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 0 9
1 5 1
2 5 8 2 0 6
3 3 0
4 5 6 8 4 7 8
5 5 1 2 4 7 9 9
6 2 9 6 4 7
7 4 5 6 7
8 4 8 2 4
9 0 5 5 9 6

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 19/10/2023

G8 14
G7 690
G6 8305 7341 8286
G5 5513
G4 80987 79763 72633 38287 92346 01732 16194
G3 89896 33176
G2 45072
G1 50920
ĐB 797206
Loto Bình Định - Loto XSBDH 19/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 0 2 9
1 3 1 4
2 0 2 3 7
3 2 3 3 1 3 6
4 1 6 4 9
5 5 0
6 3 6 0 4 7 8 9
7 2 6 7 8 8
8 6 7 7 8
9 0 4 6 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 12/10/2023

G8 48
G7 588
G6 8530 5843 9148
G5 2209
G4 68741 38798 83284 42753 41829 34132 33869
G3 72167 83569
G2 20935
G1 06277
ĐB 875722
Loto Bình Định - Loto XSBDH 12/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 3
1 1 4
2 2 9 2 2 3
3 0 2 5 3 4 5
4 1 3 8 4 8
5 3 5 3
6 7 9 9 6
7 7 7 6 7
8 4 8 8 4 8 9
9 8 9 0 2 6 6

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 05/10/2023

G8 75
G7 104
G6 1110 8520 2337
G5 8924
G4 16462 70830 20751 59357 08450 01784 46382
G3 74532 29387
G2 03387
G1 68907
ĐB 591234
Loto Bình Định - Loto XSBDH 05/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 0 1 2 3 5
1 0 1 5
2 0 4 2 3 6 8
3 0 2 4 7 3
4 4 0 2 3 8
5 0 1 7 5
6 2 6
7 7 0 3 5 8 8
8 2 4 7 7 8
9 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 28/09/2023

G8 92
G7 024
G6 5273 3800 3099
G5 3389
G4 06751 26061 96302 19717 33240 06066 52783
G3 76309 62997
G2 89800
G1 26212
ĐB 615220
Loto Bình Định - Loto XSBDH 28/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 2 9 0 0 0 2 4
1 2 7 1 5 6
2 0 4 2 0 1
3 3 7 8
4 0 4 2
5 1 5
6 1 6 6 6
7 3 7 1 9
8 3 9 8
9 7 9 9 0 8 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 21/09/2023

G8 55
G7 262
G6 0256 1707 7169
G5 8590
G4 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621
G3 85833 74034
G2 84007
G1 90381
ĐB 334862
Loto Bình Định - Loto XSBDH 21/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 7 0 4 9
1 1 2 8
2 1 2 6 6
3 3 4 3 3
4 0 5 8 4 3 5
5 4 6 5 4
6 2 2 8 9 6 5 8
7 7 0 0
8 1 6 8 4 6
9 0 9 6

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 14/09/2023

G8 37
G7 930
G6 0142 4173 7705
G5 0754
G4 64004 02041 57092 15289 79997 14932 08605
G3 45328 04042
G2 35467
G1 07454
ĐB 401352
Loto Bình Định - Loto XSBDH 14/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 5 0 3
1 1 4
2 8 2 3 4 4 5 9
3 0 2 3 7
4 1 2 2 4 0 5 5
5 2 4 4 5 0 0
6 7 6
7 3 7 6 9
8 9 8 2
9 2 7 9 8

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 07/09/2023

G8 51
G7 885
G6 0299 0880 8548
G5 3708
G4 00041 06184 97525 22273 44669 00039 40778
G3 30384 00319
G2 60015
G1 83849
ĐB 939656
Loto Bình Định - Loto XSBDH 07/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 8
1 5 9 1 4
2 5 2
3 9 3 7
4 1 8 9 4 8 8
5 6 5 1 2 8
6 9 6 5
7 3 8 7
8 0 4 4 5 8 0 4 7
9 9 9 1 3 4 6 9
XSBDH - KQXSBDH- Dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Định cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBDH mở thưởng các ngày trước đó.

XSBDH - KQXSBDH - Dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Định (XSMN BDH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Định ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Định được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top