XSBDH - KQXSBDH - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay tại XSMB365

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 26/01/2023

G8 92
G7 285
G6 7284 0333 1036
G5 2800
G4 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773
G3 12229 27113
G2 44133
G1 92648
ĐB 097317
Loto Bình Định - Loto XSBDH 26/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 0 0
1 3 7 1 4
2 9 2 8
3 3 3 6 8 3 1 3 3 7
4 1 8 4 5 8
5 4 5 8
6 6 3
7 3 7 1
8 2 4 5 9 8 0 3 4
9 9 2 8

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 19/01/2023

G8 17
G7 914
G6 2863 2648 5929
G5 2526
G4 07785 04737 32583 22739 76151 24146 17303
G3 21794 86617
G2 74110
G1 15828
ĐB 346270
Loto Bình Định - Loto XSBDH 19/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 1 7
1 0 4 7 1 5
2 6 8 9 2
3 7 9 3 0 6 8
4 6 8 4 1 9
5 1 5 8
6 3 6 2 4
7 0 7 1 3
8 3 5 8 2 4
9 4 9 2 3

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 12/01/2023

G8 03
G7 886
G6 5600 2373 6080
G5 5316
G4 94219 96845 14145 00359 86045 59259 22509
G3 46076 44087
G2 98236
G1 44753
ĐB 707383
Loto Bình Định - Loto XSBDH 12/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9 0 0 8
1 6 9 1
2 2
3 6 3 5 7 8
4 5 5 5 4
5 3 9 9 5 4 4 4
6 6 1 3 7 8
7 3 6 7 8
8 0 3 6 7 8
9 9 0 1 5 5

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 05/01/2023

G8 95
G7 430
G6 6830 7643 4492
G5 8182
G4 89731 76817 25950 84838 73885 18323 05092
G3 62963 23835
G2 09472
G1 81002
ĐB 714799
Loto Bình Định - Loto XSBDH 05/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 3 3 5
1 7 1 3
2 3 2 0 7 8 9 9
3 0 0 1 5 8 3 2 4 6
4 3 4
5 0 5 3 8
6 3 6
7 2 7 1
8 2 5 8 3
9 2 2 9 9 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 29/12/2022

G8 88
G7 972
G6 0722 4314 2210
G5 0655
G4 25116 22138 93019 90701 75707 93055 30445
G3 52193 56949
G2 06518
G1 48834
ĐB 889134
Loto Bình Định - Loto XSBDH 29/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 0 1
1 0 4 6 8 9 1 0
2 2 2 2 7
3 4 4 8 3 9
4 5 9 4 1 3 3
5 5 5 5 4 5 5
6 6 1
7 2 7 0
8 8 1 3
9 3 9 1 4

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 22/12/2022

G8 18
G7 180
G6 4911 8186 0819
G5 9920
G4 51865 74975 41508 19594 13826 98130 53954
G3 80816 35586
G2 00602
G1 82164
ĐB 751877
Loto Bình Định - Loto XSBDH 22/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 8 0 2 3 8
1 1 6 9 1 1
2 0 6 2 0
3 0 3
4 4 5 6 9
5 4 5 6 7
6 4 5 6 1 2 8 8
7 5 7 7 7
8 0 6 6 8 0
9 4 9 1

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 15/12/2022

G8 07
G7 805
G6 3836 6913 0605
G5 4720
G4 22480 98546 47262 52058 36046 15745 40836
G3 96401 18809
G2 27266
G1 09580
ĐB 962043
Loto Bình Định - Loto XSBDH 15/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 5 9 0 2 8 8
1 3 1 0
2 0 2 6
3 6 6 3 1 4
4 3 5 6 6 4
5 8 5 0 0 4
6 2 6 6 3 3 4 4 6
7 7
8 0 0 8 5
9 9 0

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 08/12/2022

G8 43
G7 415
G6 6363 5800 1311
G5 6307
G4 87612 22055 67563 00211 44042 22160 86249
G3 96091 54986
G2 55306
G1 95782
ĐB 242193
Loto Bình Định - Loto XSBDH 08/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 7 0 0 6
1 1 1 2 5 1 1 1 9
2 2 1 4 8
3 3 6 6 9
4 2 9 4
5 5 5 1 5
6 0 3 3 6 0 8
7 7 0
8 2 6 8
9 1 3 9 4

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 01/12/2022

G8 69
G7 239
G6 8889 1266 4364
G5 7791
G4 96637 05216 15611 24227 34582 42398 60553
G3 75671 24438
G2 30257
G1 42478
ĐB 044031
Loto Bình Định - Loto XSBDH 01/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 1 6 1 1 3 7 9
2 7 2 8
3 1 7 8 9 3 5
4 4 6
5 3 7 5
6 4 6 6 1 6
7 1 8 7 2 3 5
8 2 9 8 3 7 9
9 1 8 9 3 8

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 24/11/2022

G8 68
G7 134
G6 1318 1899 4528
G5 9420
G4 30859 63083 27211 73379 13440 63320 56824
G3 80639 65062
G2 82039
G1 60794
ĐB 113652
Loto Bình Định - Loto XSBDH 24/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 2 4
1 1 8 1 1
2 0 0 4 8 2 5 6
3 4 9 9 3 8
4 0 4 2 3 9
5 2 9 5
6 2 6
7 9 7
8 3 8 1 2
9 4 9 9 3 3 5 7 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 17/11/2022

G8 72
G7 388
G6 0732 4774 4508
G5 4130
G4 00172 95755 97878 10021 76116 76905 24274
G3 76040 97036
G2 35432
G1 14088
ĐB 246429
Loto Bình Định - Loto XSBDH 17/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 8 0 3 4
1 6 1 2
2 1 9 2 3 3 7
3 0 2 2 6 3
4 0 4 7 7
5 5 5 0 5
6 6 1 3
7 2 4 4 8 7
8 8 8 8 0 7 8 8
9 9 2

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 10/11/2022

G8 16
G7 358
G6 3512 2089 8498
G5 2029
G4 65177 14534 73283 59006 20995 13793 24049
G3 56667 51827
G2 96030
G1 75042
ĐB 341134
Loto Bình Định - Loto XSBDH 10/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 3
1 2 1
2 7 9 2 1 4
3 0 4 4 3 8 9
4 2 9 4 3 3
5 8 5 9
6 7 6 0
7 7 7 2 6 7
8 3 9 8 5 9
9 3 5 8 9 2 4 8

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 03/11/2022

G8 16
G7 227
G6 4101 0981 1641
G5 9713
G4 38559 17368 88576 33259 50389 93011 08850
G3 63230 36570
G2 91966
G1 13023
ĐB 485958
Loto Bình Định - Loto XSBDH 03/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 3 5 7
1 1 3 1 0 1 4 8
2 3 7 2
3 0 3 1 2
4 1 4
5 0 8 9 9 5
6 6 8 6 6 7
7 0 6 7 2
8 1 9 8 5 6
9 9 5 5 8

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 27/10/2022

G8 33
G7 652
G6 6162 0196 3381
G5 5239
G4 78049 32188 18072 70206 14707 87432 22471
G3 09352 55219
G2 22449
G1 96717
ĐB 131735
Loto Bình Định - Loto XSBDH 27/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 0
1 7 9 1 7 8
2 2 3 5 5 6 7
3 2 5 9 3
4 9 9 4
5 2 2 5 3
6 2 6 0 9
7 1 2 7 0 1
8 1 8 8 8
9 6 9 1 3 4 4
XSBDH - KQXSBDH- Dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Định cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBDH mở thưởng các ngày trước đó.

XSBDH - KQXSBDH - Dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Định (XSMN BDH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Định ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Định được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top