XSBDH - KQXSBDH - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay tại XSMB365

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 01/06/2023

G8 65
G7 239
G6 1065 0600 6539
G5 1223
G4 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490
G3 51340 66743
G2 47571
G1 12189
ĐB 896120
Loto Bình Định - Loto XSBDH 01/06/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 2 4 6 9
1 1 7
2 0 3 5 2
3 6 8 9 9 3 2 4
4 0 3 4
5 5 2 6 6
6 0 5 5 6 3
7 1 7 7 7
8 9 8 3
9 0 9 3 3 8

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 25/05/2023

G8 46
G7 488
G6 5898 3101 9550
G5 1427
G4 91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208
G3 57126 06197
G2 37351
G1 66306
ĐB 714605
Loto Bình Định - Loto XSBDH 25/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 5 6 8 0 0 5
1 1 0 5 9
2 6 7 2 9
3 3 9
4 4
5 0 1 5 0
6 7 8 6 0 2
7 7 2 6 9
8 8 8 0 6 8 9
9 1 2 3 7 8 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 18/05/2023

G8 34
G7 368
G6 8569 2135 9567
G5 7878
G4 59796 94210 47286 83380 36264 49325 96527
G3 50738 93375
G2 47762
G1 45027
ĐB 036398
Loto Bình Định - Loto XSBDH 18/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 8
1 0 1
2 5 7 7 2 6
3 5 8 3
4 4 6
5 5 2 3 7
6 2 4 7 8 9 6 8 9
7 5 8 7 2 2 6
8 0 6 8 3 6 7 9
9 6 8 9 6

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 11/05/2023

G8 96
G7 488
G6 9347 7950 8646
G5 8063
G4 42614 83063 00344 35773 15742 60098 05444
G3 69096 93345
G2 01830
G1 83816
ĐB 381981
Loto Bình Định - Loto XSBDH 11/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 5
1 4 6 1 8
2 2 4
3 0 3 6 6 7
4 2 4 4 5 6 7 4 1 4 4
5 0 5 4
6 3 3 6 1 4 9
7 3 7 4
8 1 8 8 8 9
9 6 8 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 04/05/2023

G8 35
G7 330
G6 3954 9040 2400
G5 2553
G4 26261 99604 32851 77727 45828 80496 27634
G3 10827 48606
G2 85943
G1 34575
ĐB 355050
Loto Bình Định - Loto XSBDH 04/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 6 0 0 3 4 5
1 1 5 6
2 7 7 8 2
3 0 4 3 4 5
4 0 3 4 0 3 5
5 0 1 3 4 5 7
6 1 6 0 9
7 5 7 2 2
8 8 2
9 6 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 27/04/2023

G8 70
G7 368
G6 2606 9657 7928
G5 9464
G4 15042 82534 68574 86106 94469 61939 59050
G3 20823 21989
G2 94429
G1 40378
ĐB 244720
Loto Bình Định - Loto XSBDH 27/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 6 0 2 5
1 1
2 0 3 8 9 2 4
3 4 9 3 2
4 2 4 3 6 7
5 0 7 5
6 4 8 9 6 0 0
7 4 8 7 5
8 9 8 2 6 7
9 9 2 3 6 8

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 20/04/2023

G8 19
G7 279
G6 6166 6117 3153
G5 1124
G4 14184 23790 34751 10439 44324 95788 14125
G3 33379 78976
G2 99463
G1 80343
ĐB 291616
Loto Bình Định - Loto XSBDH 20/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9
1 6 7 1 5
2 4 4 5 2
3 9 3 4 5 6
4 3 4 2 2 8
5 1 3 5 2
6 3 6 6 1 6 7
7 6 9 9 7 1
8 4 8 8 8
9 0 9 3 7 7

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 13/04/2023

G8 55
G7 167
G6 6042 2207 6971
G5 0536
G4 90354 70971 89544 37505 06960 40238 27991
G3 42551 44857
G2 06025
G1 76051
ĐB 529523
Loto Bình Định - Loto XSBDH 13/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 0 6
1 1 5 5 7 7 9
2 3 5 2 4
3 6 8 3 2
4 2 4 4 4 5
5 1 1 4 7 5 0 2
6 0 7 6 3
7 1 1 7 0 5 6
8 8 3
9 1 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 06/04/2023

G8 07
G7 859
G6 3224 2967 2414
G5 0004
G4 27943 95304 47479 77638 15015 16470 94957
G3 08123 43489
G2 69671
G1 61824
ĐB 591273
Loto Bình Định - Loto XSBDH 06/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 0 7
1 4 5 1 7
2 3 4 4 2
3 8 3 2 4 7
4 3 4 0 0 1 2 2
5 7 9 5 1
6 7 6
7 0 1 3 9 7 5 6
8 9 8 3
9 9 5 7 8

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 30/03/2023

G8 09
G7 977
G6 0651 3802 3148
G5 6009
G4 77656 93942 02134 18736 67726 57839 90782
G3 67522 80596
G2 22023
G1 76256
ĐB 691838
Loto Bình Định - Loto XSBDH 30/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 9 0
1 1 5
2 2 3 6 2 0 2 4 8
3 4 6 8 9 3 2
4 2 8 4 3
5 1 6 6 5
6 6 2 3 5 5 9
7 7 7 7
8 2 8 3 4
9 6 9 0 3

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 23/03/2023

G8 59
G7 959
G6 9107 9986 6100
G5 1580
G4 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573
G3 38269 58807
G2 19479
G1 39752
ĐB 890900
Loto Bình Định - Loto XSBDH 23/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 7 7 0 0 0 8
1 1 8
2 4 2 5
3 4 3 7
4 4 2 3
5 2 9 5
6 7 9 6 8 9
7 3 7 9 7 0 0 6 7
8 0 1 6 8
9 6 9 5 6 7

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 16/03/2023

G8 89
G7 193
G6 2770 1111 3745
G5 2165
G4 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251
G3 46859 94815
G2 76908
G1 72453
ĐB 725223
Loto Bình Định - Loto XSBDH 16/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 8 0 7
1 1 2 5 1 1 2 5
2 1 2 3 2 1 2
3 4 3 2 5 9
4 5 4 3
5 1 3 9 5 0 1 4 6
6 5 6
7 0 7
8 8 0 9
9 3 8 9 5

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 09/03/2023

G8 72
G7 619
G6 5946 8454 1897
G5 4937
G4 73645 77004 97960 00608 97768 18084 04059
G3 75680 75638
G2 29993
G1 14046
ĐB 339581
Loto Bình Định - Loto XSBDH 09/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 8 0 6 8
1 9 1 8
2 2
3 7 8 3 9
4 5 6 6 4 0 5 8
5 4 9 5 4
6 0 8 6 4 4
7 7 3 9
8 0 1 4 8 0 3 6
9 3 7 9 1 5

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 02/03/2023

G8 00
G7 351
G6 5658 9452 3481
G5 0617
G4 94797 87588 02668 16750 09763 32396 18839
G3 94120 42310
G2 88568
G1 97400
ĐB 253908
Loto Bình Định - Loto XSBDH 02/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 0 0 1 2 5
1 0 7 1 5 8
2 0 2 5
3 9 3 6
4 4
5 0 1 2 8 5
6 3 8 8 6 9
7 7 1 9
8 1 8 8 0 5 6 6 8
9 6 7 9 3
XSBDH - KQXSBDH- Dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Định cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBDH mở thưởng các ngày trước đó.

XSBDH - KQXSBDH - Dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Định (XSMN BDH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Định ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Định được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top