XSBDH - KQXSBDH - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay tại XSMB365

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 11/04/2024

G8 40
G7 178
G6 0168 2812 0482
G5 5765
G4 26779 14682 33233 61033 17099 83483 16241
G3 93435 53438
G2 19714
G1 09089
ĐB 413781
Loto Bình Định - Loto XSBDH 11/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 2 4 1 4 8
2 2 1 8 8
3 3 3 5 8 3 3 3 8
4 1 4 1
5 5 3 6
6 5 8 6
7 8 9 7
8 1 2 2 3 9 8 3 6 7
9 9 9 7 8 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 04/04/2024

G8 41
G7 939
G6 9383 0006 8297
G5 5660
G4 39118 59460 67627 81154 30934 87871 28260
G3 45206 49292
G2 13620
G1 73965
ĐB 217426
Loto Bình Định - Loto XSBDH 04/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 6 0 2 6 6 6
1 8 1 7
2 0 6 7 2 9
3 4 9 3 8
4 4 3 5
5 4 5 6
6 0 0 0 5 6 0 0 2
7 1 7 2 9
8 3 8 1
9 2 7 9 3

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 28/03/2024

G8 93
G7 559
G6 3071 2578 7629
G5 7583
G4 42052 83847 57948 32345 23679 83723 23086
G3 58560 79183
G2 55250
G1 47528
ĐB 315683
Loto Bình Định - Loto XSBDH 28/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 6
1 1 7
2 3 8 9 2 5
3 3 2 8 8 8
4 5 7 8 4
5 0 2 9 5 4
6 0 6 8
7 1 8 9 7 4
8 3 3 3 6 8 2 4 7
9 9 2 5 7

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 21/03/2024

G8 65
G7 800
G6 0943 6653 5909
G5 7877
G4 23750 89687 81470 59966 35453 25920 07042
G3 97641 40616
G2 37642
G1 79228
ĐB 666069
Loto Bình Định - Loto XSBDH 21/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9 0 0 2 5 7
1 6 1 4
2 0 8 2 4 4
3 3 4 5 5
4 1 2 2 3 4
5 0 3 3 5
6 6 9 6 1 6
7 0 7 7 7 8
8 7 8 2
9 9 0 6

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 14/03/2024

G8 07
G7 197
G6 5567 5454 4818
G5 2994
G4 19957 39711 03292 52230 12575 11140 13591
G3 84726 23878
G2 38963
G1 30935
ĐB 849263
Loto Bình Định - Loto XSBDH 14/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 4
1 1 8 1 1 9
2 6 2 9
3 0 5 3 6 6
4 0 4 5 9
5 4 7 5 3 7
6 3 3 7 6 2
7 5 8 7 5 6 9
8 8 1 7
9 1 2 4 7 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 07/03/2024

G8 87
G7 908
G6 7910 8998 3137
G5 1238
G4 57395 34092 38436 37033 95762 17193 54342
G3 23496 41802
G2 08092
G1 87093
ĐB 950417
Loto Bình Định - Loto XSBDH 07/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 8 0 1
1 0 7 1
2 2 0 4 6 9 9
3 3 6 7 8 3 3 9 9
4 2 4
5 5 9
6 2 6 3 9
7 7 1 3
8 8 0 3 9
9 2 2 3 3 5 6 8 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 29/02/2024

G8 23
G7 416
G6 9656 3120 1715
G5 8933
G4 81727 17122 90298 86210 36890 37026 36895
G3 00050 51940
G2 74210
G1 39084
ĐB 525120
Loto Bình Định - Loto XSBDH 29/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 1 2 2 4 5 9
1 0 0 5 6 1
2 0 0 2 6 7 2 2
3 3 3 3
4 0 4 8
5 0 6 5 1 9
6 6 1 2 5
7 7 2
8 4 8 9
9 0 5 8 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 22/02/2024

G8 38
G7 931
G6 6197 7105 0980
G5 0249
G4 31410 07023 18410 94324 44135 33551 33641
G3 65658 11286
G2 34325
G1 25964
ĐB 070593
Loto Bình Định - Loto XSBDH 22/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 1 1 8
1 0 0 1 3 4 5
2 3 4 5 2
3 1 5 3 2 9
4 1 9 4 2 6
5 1 8 5 0 2 3
6 4 6 8
7 7 9
8 0 6 8 5
9 3 7 9 4

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 15/02/2024

G8 97
G7 630
G6 8835 0891 2350
G5 3678
G4 12959 36324 71858 30329 45094 06565 71736
G3 41718 67094
G2 61133
G1 24562
ĐB 159648
Loto Bình Định - Loto XSBDH 15/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 5
1 8 1 9
2 4 9 2 6
3 0 3 5 6 3 3
4 8 4 2 9 9
5 0 8 9 5 3 6
6 2 5 6 3
7 8 7
8 8 1 4 5 7
9 1 4 4 9 2 5

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 08/02/2024

G8 79
G7 898
G6 2034 4096 7336
G5 9783
G4 88211 90222 97055 52001 47840 98626 49966
G3 96659 68741
G2 82442
G1 69623
ĐB 642864
Loto Bình Định - Loto XSBDH 08/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 4
1 1 1 0 1 4
2 2 3 6 2 2 4
3 4 6 3 2 8
4 0 1 2 4 3 6
5 5 9 5 5
6 4 6 6 2 3 6 9
7 7
8 3 8 9
9 6 8 9 5

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 01/02/2024

G8 67
G7 225
G6 9092 2141 3486
G5 1539
G4 08950 78654 62449 36693 63905 38139 12592
G3 53521 20317
G2 47581
G1 99299
ĐB 348464
Loto Bình Định - Loto XSBDH 01/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 5
1 7 1 2 4 8
2 1 5 2 9 9
3 9 9 3 9
4 1 9 4 5 6
5 0 4 5 0 2
6 4 6 8
7 7 1
8 1 6 8
9 2 2 3 9 9 3 3 4 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH 25/01/2024

G8 21
G7 292
G6 7813 0130 5387
G5 1961
G4 53646 35052 42266 81277 76709 43091 15245
G3 62883 27152
G2 79947
G1 04761
ĐB 037760
Loto Bình Định - Loto XSBDH 25/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 3 6
1 3 1 6 6 9
2 2 5 5 9
3 0 3 1 8
4 5 6 7 4
5 2 2 5 4
6 0 1 1 6 6 4 6
7 7 7 4 7 8
8 3 7 8
9 1 2 9 0

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH 18/01/2024

G8 40
G7 820
G6 3414 5874 7685
G5 3725
G4 89977 61049 32845 08528 76350 64517 70504
G3 29264 45132
G2 09504
G1 26456
ĐB 355932
Loto Bình Định - Loto XSBDH 18/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 0 2 5
1 4 7 1
2 0 5 8 2 3 3
3 2 2 3
4 5 9 4 0 0 1 6 7
5 0 6 5 2 4 8
6 4 6 5
7 4 7 7 1 7
8 5 8 2
9 9 4

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH 11/01/2024

G8 98
G7 562
G6 1758 3354 3180
G5 0003
G4 23329 18759 49006 15156 20637 06561 12837
G3 68684 58496
G2 46753
G1 09146
ĐB 440661
Loto Bình Định - Loto XSBDH 11/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 0 8
1 1 6 6
2 9 2 6
3 7 7 3 0 5
4 6 4 5 8
5 3 4 6 8 9 5
6 1 1 2 6 0 4 5 9
7 7 3 3
8 0 4 8 5
9 6 9 2 5
XSBDH - KQXSBDH- Dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Định cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBDH mở thưởng các ngày trước đó.

XSBDH - KQXSBDH - Dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Định (XSMN BDH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Định ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Định được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top