XSVL - KQXSVL - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay tại XSMB365

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 13/05/2022

G8 01
G7 087
G6 6915 7943 0633
G5 7424
G4 53403 37599 75683 94023 10834 48433 33838
G3 36158 46976
G2 35291
G1 19498
ĐB 500767
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 13/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0
1 5 1 9
2 3 4 2
3 3 3 4 8 3 0 2 3 3 4 8
4 3 4 2 3
5 8 5 1
6 7 6 7
7 6 7 6 8
8 3 7 8 3 5 9
9 1 8 9 9 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 06/05/2022

G8 49
G7 707
G6 1615 7456 0409
G5 6497
G4 70871 46610 72882 65733 31551 99321 90355
G3 63925 28127
G2 36602
G1 06859
ĐB 890232
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 06/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 7 9 0 1
1 0 5 1 2 5 7
2 1 5 7 2 0 3 8
3 2 3 3 3
4 4
5 1 5 6 9 5 1 2 5
6 6 5
7 1 7 0 2 9
8 2 8
9 7 9 0 5

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL 29/04/2022

G8 90
G7 006
G6 8577 4278 4166
G5 6212
G4 66673 53589 59904 76715 50273 81445 94104
G3 18828 97768
G2 59734
G1 46067
ĐB 835625
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 29/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 6 0
1 2 5 1
2 5 8 2 1
3 4 3 7 7
4 5 4 0 0 3
5 5 1 2 4
6 6 7 8 6 0 6
7 3 3 7 8 7 6 7
8 9 8 2 6 7
9 9 8

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 22/04/2022

G8 73
G7 146
G6 5360 2815 6283
G5 5214
G4 14220 92710 07252 03703 20758 27029 12926
G3 52437 37278
G2 06581
G1 78961
ĐB 411227
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 22/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 1 2 6
1 0 4 5 1 6 8
2 0 6 7 9 2 5
3 7 3 0 8
4 6 4 1
5 2 8 5 1
6 0 1 6 2 4
7 8 7 2 3
8 1 3 8 5 7
9 9 2

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 15/04/2022

G8 10
G7 842
G6 4558 1901 4262
G5 6548
G4 75940 33024 96548 40051 88284 18096 38478
G3 38666 34838
G2 49049
G1 03683
ĐB 991971
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 15/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 4
1 1 0 5 7
2 4 2 4 6
3 8 3 8
4 0 2 8 8 9 4 2 8
5 1 8 5
6 2 6 6 6 9
7 1 8 7
8 3 4 8 3 4 4 5 7
9 6 9 4

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL 08/04/2022

G8 35
G7 179
G6 9581 5795 2736
G5 5950
G4 55869 96060 59196 40890 98449 34112 67477
G3 31661 95766
G2 79473
G1 80719
ĐB 269023
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 08/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 6 9
1 2 9 1 6 8
2 3 2 1
3 6 3 2 7
4 9 4
5 0 5 9
6 0 1 6 9 6 3 6 9
7 3 7 9 7 7
8 1 8
9 0 5 6 9 1 4 6 7

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 01/04/2022

G8 22
G7 306
G6 9213 1979 1445
G5 1680
G4 48764 29335 23113 49263 20955 18813 15317
G3 81775 81425
G2 47042
G1 94770
ĐB 539363
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 01/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 7 8
1 3 3 3 7 1
2 5 2 4
3 5 3 1 1 1 6 6
4 2 5 4 6
5 5 5 2 3 4 5 7
6 3 3 4 6 0
7 0 5 9 7 1
8 0 8
9 9 7

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 25/03/2022

G8 35
G7 958
G6 2184 3852 2060
G5 5868
G4 20624 57980 77602 69565 34901 35374 99948
G3 22492 89141
G2 32216
G1 45451
ĐB 662013
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 25/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 0 6 8
1 3 6 1 0 4 5
2 4 2 0 5 9
3 3 1
4 1 8 4 2 7 8
5 1 2 8 5 6
6 0 5 8 6 1
7 4 7
8 0 4 8 4 5 6
9 2 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL 18/03/2022

G8 48
G7 383
G6 0370 7674 5546
G5 8879
G4 80970 27557 61980 08571 98972 94671 33185
G3 32816 41319
G2 83312
G1 61712
ĐB 071995
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 18/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 7 8
1 2 2 6 9 1 7 7
2 2 1 1 7
3 3 8
4 6 4 7
5 7 5 8 9
6 6 1 4
7 0 0 1 1 2 4 9 7 5
8 0 3 5 8
9 5 9 1 7

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 11/03/2022

G8 65
G7 155
G6 7192 1231 7312
G5 3639
G4 36482 98775 51363 24736 85040 13321 09779
G3 66571 35283
G2 59690
G1 41612
ĐB 345994
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 11/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 9
1 2 2 1 2 3 7
2 1 2 1 1 8 9
3 1 6 9 3 6 8
4 0 4 9
5 5 5 5 7
6 3 6 3
7 1 5 9 7
8 2 3 8
9 0 2 4 9 3 7

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 04/03/2022

G8 73
G7 917
G6 4395 5841 3762
G5 8921
G4 94518 39841 80051 58718 24776 81235 84871
G3 48141 86638
G2 46880
G1 30630
ĐB 156424
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 04/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 8
1 7 8 8 1 2 4 4 4 5 7
2 1 4 2 6
3 0 5 8 3
4 1 1 1 4 2
5 1 5 3 9
6 2 6 7
7 1 6 7 1
8 0 8 1 1 3
9 5 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL 25/02/2022

G8 03
G7 352
G6 3039 4256 3631
G5 8158
G4 77181 77154 95724 53907 63059 63089 14478
G3 08820 53022
G2 88857
G1 23591
ĐB 549752
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 25/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 2
1 1 3 8 9
2 0 2 4 2 2 5 5
3 1 9 3
4 4 2 5
5 2 2 4 6 7 8 9 5
6 6 5
7 8 7 0 5
8 1 9 8 5 7
9 1 9 3 5 8

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 18/02/2022

G8 28
G7 101
G6 2535 3530 8370
G5 3069
G4 56503 59896 10247 06137 89100 91400 86163
G3 90213 43041
G2 44608
G1 18253
ĐB 383257
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 18/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 1 3 8 0 0 0 3 7
1 3 1 0 4
2 2
3 0 5 7 3 0 1 5 6
4 1 7 4
5 3 7 5 3
6 3 9 6 9
7 0 7 3 4 5
8 8 0
9 6 9 6

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 11/02/2022

G8 77
G7 507
G6 7687 0855 4547
G5 8173
G4 06185 53994 29665 78766 35747 40651 34723
G3 71471 71998
G2 68039
G1 97295
ĐB 342512
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 11/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0
1 2 1 5 7
2 3 2 1
3 9 3 2 7
4 7 7 4 9
5 1 5 5 5 6 8 9
6 5 6 6 6
7 1 3 7 0 4 4 8
8 5 7 8 9
9 4 5 8 9 3
XSVL - KQXSVL- Dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Vĩnh Long cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSVL mở thưởng các ngày trước đó.

XSVL - KQXSVL - Dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Vĩnh Long (XSMN VL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Vĩnh Long ở kênh nào

- Kết quả xổ số Vĩnh Long được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top