XSVL - KQXSVL - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay tại XSMB365

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 24/05/2024

G8 88
G7 632
G6 0140 7533 3368
G5 7950
G4 17764 63997 80151 67821 90241 70353 81116
G3 73713 29800
G2 13939
G1 48373
ĐB 022364
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 24/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 4 5
1 3 6 1 2 4 5
2 1 2 3
3 2 3 9 3 1 3 5 7
4 0 1 4 6 6
5 0 1 3 5
6 4 4 8 6 1
7 3 7 9
8 8 6
9 7 9 3

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 17/05/2024

G8 34
G7 170
G6 6800 0373 0843
G5 9175
G4 86375 65313 19367 84325 03535 40098 01233
G3 58393 47738
G2 78244
G1 47569
ĐB 648431
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 17/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 7
1 3 1 3
2 5 2
3 1 3 5 8 3 1 3 4 7 9
4 3 4 4 4
5 5 2 3 7 7
6 7 9 6
7 0 3 5 5 7 6
8 8 3 9
9 3 8 9 6

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL 10/05/2024

G8 81
G7 694
G6 2012 4405 7969
G5 3384
G4 41474 43467 98369 08316 49955 04474 11279
G3 09246 98156
G2 18015
G1 47482
ĐB 284703
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 10/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 5 0
1 2 5 6 1
2 2 1 8
3 3 0
4 6 4 7 7 8 9
5 5 6 5 0 1 5
6 7 9 9 6 1 4 5
7 4 4 9 7 6
8 2 4 8
9 4 9 6 6 7

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 03/05/2024

G8 68
G7 360
G6 6060 7485 0399
G5 1565
G4 68309 05634 25939 46040 70695 43509 80000
G3 49416 47248
G2 68142
G1 93481
ĐB 875326
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 03/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9 9 0 0 4 6 6
1 6 1 8
2 6 2 4
3 4 9 3
4 0 2 8 4 3
5 5 6 8 9
6 0 0 5 6 1 2
7 7
8 1 5 8 4
9 5 9 9 0 0 3 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 26/04/2024

G8 60
G7 663
G6 9894 7487 1569
G5 3281
G4 82833 23953 03747 77730 61003 27585 10875
G3 70224 16314
G2 15885
G1 74496
ĐB 241559
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 26/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 3
1 4 1 8
2 4 2
3 0 3 3 0 3 5 6
4 7 4 1 2 9
5 3 9 5 7 8 8
6 3 9 6 9
7 5 7 4 8
8 1 5 5 7 8
9 4 6 9 5 6

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL 19/04/2024

G8 97
G7 935
G6 4205 4920 5093
G5 3216
G4 81034 57871 92294 70750 14630 99503 23850
G3 20042 33202
G2 21129
G1 87067
ĐB 078640
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 19/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 5 0 2 3 4 5 5
1 6 1 7
2 0 9 2 0 4
3 0 4 5 3 0 9
4 0 2 4 3 9
5 0 0 5 0 3
6 7 6 1
7 1 7 6
8 8
9 3 4 9 2

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 12/04/2024

G8 87
G7 699
G6 6100 9651 4649
G5 2794
G4 78674 53380 71734 87687 75192 89576 17000
G3 42938 18590
G2 46951
G1 68297
ĐB 045109
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 12/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 9 0 0 0 8 9
1 1 5 5
2 2 9
3 4 8 3
4 9 4 3 7 9
5 1 1 5
6 6 7
7 4 6 7 8 9
8 0 7 8 3
9 0 2 4 7 9 9 0 4 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 05/04/2024

G8 93
G7 385
G6 9533 9410 0832
G5 2709
G4 15564 87219 55126 77599 37141 55265 95395
G3 11104 55018
G2 59833
G1 08985
ĐB 932166
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 05/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 9 0 1
1 0 8 9 1 4
2 6 2 3
3 2 3 3 3 3 3
4 1 4 0 6
5 5 6 8 8 9
6 4 5 6 6 2 6
7 7
8 5 5 8 1
9 5 9 9 0 1 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL 29/03/2024

G8 39
G7 502
G6 4410 9804 5924
G5 1667
G4 13448 59317 12860 79919 86743 62068 46714
G3 76891 62062
G2 48047
G1 97966
ĐB 999061
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 29/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 0 1 6
1 0 4 7 9 1 6 9
2 4 2 0 6
3 3 4
4 3 7 8 4 0 1 2
5 5
6 0 1 2 6 7 8 6 6
7 7 1 4 6
8 8 4 6
9 1 9 1

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 22/03/2024

G8 98
G7 036
G6 5403 8045 4878
G5 8840
G4 91012 21925 41703 00827 75267 82627 62740
G3 32304 34245
G2 26183
G1 49283
ĐB 703929
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 22/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 3 4 0 4 4
1 2 1
2 5 7 7 9 2 1
3 6 3 0 0 8 8
4 0 0 5 5 4 0
5 5 2 4 4
6 7 6 3
7 8 7 2 2 6
8 3 3 8 7
9 9 2

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 15/03/2024

G8 83
G7 852
G6 9301 0392 9016
G5 0755
G4 03453 85386 16074 47736 62147 65235 23625
G3 63736 72287
G2 50175
G1 96507
ĐB 559299
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 15/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 0
1 6 1 0
2 5 2 5 9
3 5 6 6 3 5
4 7 4 7
5 2 3 5 5 2 3 5 7
6 6 1 3 3 8
7 4 5 7 0 4 8
8 6 7 8
9 2 9 9 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL 08/03/2024

G8 65
G7 162
G6 2840 9154 8956
G5 7134
G4 46843 28079 41302 87771 29958 44308 55142
G3 04738 41804
G2 77823
G1 99982
ĐB 276045
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 08/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 8 0 4
1 1 7
2 3 2 0 4 6 8
3 4 8 3 2 4
4 0 2 3 5 4 0 3 5
5 4 6 8 5 4
6 2 6 5
7 1 9 7
8 2 8 0 3 5
9 9 7

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 01/03/2024

G8 63
G7 721
G6 8122 5072 8641
G5 0457
G4 66434 76841 13115 41741 25330 15313 40086
G3 53552 31526
G2 14194
G1 10052
ĐB 028205
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 01/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 3
1 3 5 1 2 4 4 4
2 1 2 6 2 2 5 5 7
3 0 4 3 1
4 1 1 1 4 3 9
5 2 2 7 5 0 1
6 6 2 8
7 2 7 5
8 6 8
9 4 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 23/02/2024

G8 82
G7 143
G6 8621 4353 4164
G5 7706
G4 73452 98748 11946 51818 73687 62827 73421
G3 77718 58769
G2 03515
G1 59438
ĐB 970118
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 23/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0
1 5 8 8 8 1 2 2
2 1 1 7 2 5
3 8 3 4 5
4 3 6 8 4 6
5 2 3 5 1
6 4 9 6 0 4
7 7 2 8
8 7 8 1 1 1 3 4
9 9 6
XSVL - KQXSVL- Dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Vĩnh Long cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSVL mở thưởng các ngày trước đó.

XSVL - KQXSVL - Dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Vĩnh Long (XSMN VL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Vĩnh Long ở kênh nào

- Kết quả xổ số Vĩnh Long được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top