XSVL - KQXSVL - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay tại XSMB365

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 29/09/2023

G8 94
G7 801
G6 3466 8959 5233
G5 0287
G4 20429 21845 27619 60331 13483 16296 92769
G3 41017 05417
G2 23544
G1 78842
ĐB 379228
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 29/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0
1 7 7 9 1 0 3
2 8 9 2 4
3 1 3 3 3 8
4 2 4 5 4 4
5 9 5 4
6 6 9 6 6 9
7 7 1 1 8
8 3 7 8 2
9 6 9 1 2 5 6

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 22/09/2023

G8 17
G7 255
G6 9901 2040 5563
G5 7860
G4 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642
G3 43064 87657
G2 00788
G1 61412
ĐB 434661
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 22/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 4 5 6
1 2 2 1 0 2 5 6 7
2 1 2 1 1 4 4
3 3 6
4 0 2 2 4 6
5 0 1 5 7 5 5
6 0 1 3 4 6
7 1 7 5
8 8 8 8
9 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL 15/09/2023

G8 73
G7 738
G6 7385 0332 3627
G5 0701
G4 34534 41598 56602 89860 60717 86104 21799
G3 36950 76595
G2 27463
G1 79932
ĐB 910035
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 15/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 4 0 5 6
1 7 1 0
2 7 2 0 3 3
3 2 2 4 5 8 3 6
4 4 0 3
5 0 5 3 8 9
6 0 3 6
7 7 1 2
8 5 8 3 9
9 5 8 9 9 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 08/09/2023

G8 20
G7 260
G6 4417 9826 2521
G5 5464
G4 73542 17206 17573 91276 41971 30861 35277
G3 03184 06228
G2 46550
G1 88217
ĐB 548111
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 08/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 5 6
1 1 7 7 1 1 2 6 7
2 1 6 8 2 4
3 3 7
4 2 4 6 8
5 0 5
6 0 1 4 6 0 2 7
7 1 3 6 7 7 1 1 7
8 4 8 2
9 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 01/09/2023

G8 98
G7 823
G6 3545 7180 7029
G5 6166
G4 21609 45093 22347 60819 01613 77673 13587
G3 63413 11204
G2 82600
G1 78759
ĐB 815897
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 01/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 9 0 0 8
1 3 3 9 1
2 3 9 2
3 3 1 1 2 7 9
4 5 7 4 0
5 9 5 4
6 6 6 6
7 3 7 4 8 9
8 0 7 8
9 3 7 9 0 1 2 5

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL 25/08/2023

G8 31
G7 444
G6 3210 2715 7404
G5 4823
G4 51023 84135 59341 78683 62060 70291 92328
G3 22630 74030
G2 28916
G1 41657
ĐB 135513
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 25/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 1 3 3 6
1 0 3 5 6 1 4 9
2 3 3 8 2
3 0 0 5 3 1 2 2 8
4 1 4 4 0 4
5 7 5 1 3
6 0 6 1
7 7 5
8 3 8 2
9 1 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 18/08/2023

G8 21
G7 909
G6 5910 1226 7875
G5 5330
G4 52795 24525 27361 93906 89237 30695 50557
G3 73138 12748
G2 37663
G1 62109
ĐB 947869
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 18/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 9 9 0 1 3
1 0 1 6
2 5 6 2
3 0 7 8 3 6
4 8 4
5 7 5 2 7 9 9
6 1 3 9 6 0 2
7 5 7 3 5
8 8 3 4
9 5 5 9 0 0 6

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 11/08/2023

G8 81
G7 873
G6 9159 4575 2386
G5 3740
G4 68497 46078 40986 87192 93866 14124 06630
G3 89177 47014
G2 30129
G1 81578
ĐB 678163
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 11/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 4
1 4 1
2 4 9 2 9
3 0 3 6 7
4 0 4 1 2
5 9 5 7
6 3 6 6 6 8 8
7 3 5 7 8 8 7 7 9
8 6 6 8 7 7
9 2 7 9 2 5

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL 04/08/2023

G8 51
G7 034
G6 7214 5132 1115
G5 7182
G4 87714 18662 88853 73520 42302 15887 74639
G3 32611 45737
G2 86124
G1 04690
ĐB 656294
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 04/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 2 9
1 1 4 4 5 1 1
2 0 4 2 0 3 6 8
3 2 4 7 9 3 5
4 4 1 1 2 3 9
5 3 5 1
6 2 6
7 7 3 8
8 2 7 8
9 0 4 9 3

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 28/07/2023

G8 36
G7 858
G6 1016 5063 1939
G5 1328
G4 10848 85901 01326 52116 58949 92489 55083
G3 07504 51527
G2 04072
G1 92153
ĐB 123212
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 28/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 0
1 2 6 6 1 0
2 6 7 8 2 1 7
3 9 3 5 6 8
4 8 9 4 0
5 3 8 5
6 3 6 1 1 2
7 2 7 2
8 3 9 8 2 4 5
9 9 3 4 8

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 21/07/2023

G8 53
G7 708
G6 0943 8122 3068
G5 3982
G4 55566 54841 93533 69898 87005 72201 39856
G3 98340 39540
G2 53643
G1 70003
ĐB 200341
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 21/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 5 8 0 4 4
1 1 0 4 4
2 2 2 2 8
3 3 3 0 3 4 4
4 0 0 1 1 3 3 4
5 6 5 0
6 6 8 6 5 6
7 7
8 2 8 0 6 9
9 8 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL 14/07/2023

G8 62
G7 162
G6 3544 7739 0715
G5 3252
G4 15410 33051 21890 05259 57557 29947 81201
G3 17685 49162
G2 12123
G1 11221
ĐB 397330
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 14/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 1 3 9
1 0 5 1 0 2 5
2 1 3 2 5 6 6
3 0 9 3 2
4 4 7 4 4
5 1 2 7 9 5 1 8
6 2 2 6
7 7 4 5
8 5 8
9 0 9 3 5

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 07/07/2023

G8 49
G7 753
G6 2969 3063 0429
G5 5078
G4 34910 56306 70652 17884 40254 85716 25946
G3 38330 52132
G2 71779
G1 48860
ĐB 721764
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 07/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 1 3 6
1 0 6 1
2 9 2 3 5
3 0 2 3 5 6
4 6 4 5 6 8
5 2 3 4 5
6 0 3 4 9 6 0 1 4
7 8 9 7
8 4 8 7
9 9 2 6 7

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 30/06/2023

G8 96
G7 786
G6 0911 2196 1042
G5 8766
G4 19208 99685 40585 01531 04819 58716 63807
G3 93602 94256
G2 91023
G1 11306
ĐB 898861
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 30/06/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 7 8 0
1 1 6 9 1 1 3 6
2 3 2 0 4
3 1 3 2
4 2 4
5 6 5 8 8
6 1 6 6 0 1 5 6 8 9
7 7 0
8 5 5 6 8 0
9 6 9 1
XSVL - KQXSVL- Dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Vĩnh Long cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSVL mở thưởng các ngày trước đó.

XSVL - KQXSVL - Dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Vĩnh Long (XSMN VL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Vĩnh Long ở kênh nào

- Kết quả xổ số Vĩnh Long được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top