XSVL - KQXSVL - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay tại XSMB365

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 07/10/2022

G8 29
G7 547
G6 8534 3983 7660
G5 9823
G4 29101 96168 43338 87462 59310 56417 58969
G3 62353 64052
G2 37968
G1 03749
ĐB 608564
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 07/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 1 6
1 0 7 1 0
2 3 2 5 6
3 4 8 3 2 5 8
4 7 9 4 3 6
5 2 3 5
6 0 2 4 8 8 9 6
7 7 1 4
8 3 8 3 6 6
9 9 4 6

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 30/09/2022

G8 75
G7 505
G6 7819 7407 4619
G5 4398
G4 94092 80338 38634 00549 98381 97234 48369
G3 28134 01010
G2 03030
G1 34315
ĐB 845391
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 30/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 0 1 3
1 0 5 9 9 1 8 9
2 2 9
3 0 4 4 4 8 3
4 9 4 3 3 3
5 5 0 1
6 9 6
7 7 0
8 1 8 3 9
9 1 2 8 9 1 1 4 6

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL 23/09/2022

G8 42
G7 332
G6 6476 8862 5612
G5 4370
G4 53216 73288 03818 24289 87713 63227 18559
G3 50438 80350
G2 56005
G1 55551
ĐB 454170
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 23/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 5 7 7
1 2 3 6 8 1 5
2 7 2 1 3 6
3 2 8 3 1
4 4
5 0 1 9 5 0
6 2 6 1 7
7 0 0 6 7 2
8 8 9 8 1 3 8
9 9 5 8

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 16/09/2022

G8 64
G7 208
G6 3242 4071 3672
G5 9145
G4 47095 82103 60806 83259 52070 73904 66874
G3 16018 78388
G2 63449
G1 26794
ĐB 143375
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 16/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 6 8 0 7
1 8 1 7
2 2 4 7
3 3 0
4 2 5 9 4 0 7 9
5 9 5 4 7 9
6 6 0
7 0 1 2 4 5 7
8 8 8 0 1 8
9 4 5 9 4 5

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 09/09/2022

G8 73
G7 960
G6 4640 3394 2169
G5 4970
G4 97271 42800 09251 00976 34607 33647 90854
G3 10693 96549
G2 47086
G1 42595
ĐB 635487
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 09/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 0 0 4 6 7
1 1 5 7
2 2
3 3 9
4 0 7 9 4 5 9
5 1 4 5 9
6 0 9 6 7 8
7 0 1 6 7 0 4 8
8 6 7 8
9 3 4 5 9 4 6

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL 02/09/2022

G8 27
G7 348
G6 4007 6827 3201
G5 2919
G4 83970 81115 73891 42267 46510 14621 52228
G3 30726 64744
G2 09077
G1 16984
ĐB 518800
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 02/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 7 0 0 1 7
1 0 5 9 1 0 2 9
2 1 6 7 8 2
3 3
4 4 8 4 4 8
5 5 1
6 7 6 2
7 0 7 7 0 2 6 7
8 4 8 2 4
9 1 9 1

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 26/08/2022

G8 32
G7 372
G6 1360 1683 6502
G5 3588
G4 76261 68956 71917 81337 40086 64776 87101
G3 00202 57579
G2 59412
G1 73477
ĐB 357766
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 26/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 2 0 6
1 2 7 1 0 6
2 2 0 0 1 7
3 7 3 8
4 4
5 6 5
6 0 1 6 6 5 6 7 8
7 2 6 7 9 7 1 3 7
8 3 6 8 8 8
9 9 7

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 19/08/2022

G8 39
G7 211
G6 2189 7174 1727
G5 0470
G4 57541 12756 14333 25740 90573 15196 12365
G3 81582 07093
G2 90845
G1 81085
ĐB 285212
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 19/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 7
1 1 2 1 1 4
2 7 2 1 8
3 3 3 3 7 9
4 0 1 5 4 7
5 6 5 4 6 8
6 5 6 5 9
7 0 3 4 7 2
8 2 5 9 8
9 3 6 9 8

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL 12/08/2022

G8 81
G7 604
G6 4814 8397 5661
G5 7392
G4 71371 96271 38587 03829 59917 08904 21409
G3 26669 83305
G2 56994
G1 85899
ĐB 603527
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 12/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 5 9 0
1 4 7 1 6 7 7
2 7 9 2 9
3 3
4 4 0 0 1 9
5 5 0
6 1 9 6
7 1 1 7 1 2 8 9
8 7 8
9 2 4 7 9 9 0 2 6 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 05/08/2022

G8 07
G7 151
G6 4578 9224 1666
G5 7752
G4 26866 20587 21896 09954 44916 66499 14571
G3 16598 05371
G2 90976
G1 48250
ĐB 041859
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 05/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5
1 6 1 5 7 7
2 4 2 5
3 3
4 4 2 5
5 0 1 2 4 9 5
6 6 6 6 1 6 6 7 9
7 1 1 6 8 7 8
8 7 8 7 9
9 6 8 9 9 5 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 29/07/2022

G8 27
G7 324
G6 4596 4074 0939
G5 9363
G4 28225 68970 45748 93907 79065 35393 90967
G3 72869 33912
G2 99978
G1 20809
ĐB 087978
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 29/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 9 0 7
1 2 1
2 4 5 2 1
3 9 3 6 9
4 8 4 2 7
5 5 2 6
6 3 5 7 9 6 9
7 0 4 8 8 7 0 6
8 8 4 7 7
9 3 6 9 0 3 6

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL 22/07/2022

G8 58
G7 825
G6 7150 9742 7707
G5 4819
G4 02353 00807 04170 31356 61609 31367 55161
G3 34975 55951
G2 89801
G1 62790
ĐB 985859
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 22/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 7 9 0 5 7 9
1 9 1 0 5 6
2 5 2 4
3 3 5
4 2 4
5 0 1 3 6 9 5 2 7
6 1 7 6 5
7 0 5 7 0 0 6
8 8
9 0 9 0 1 5

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 15/07/2022

G8 13
G7 762
G6 9236 3091 5077
G5 1208
G4 37504 09201 96249 55675 22404 95623 24219
G3 32897 75623
G2 28880
G1 10780
ĐB 492030
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 15/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 4 8 0 3 8 8
1 9 1 0 9
2 3 3 2 6
3 0 6 3 2 2
4 9 4 0 0
5 5 7
6 2 6 3
7 5 7 7 7 9
8 0 0 8 0
9 1 7 9 1 4

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 08/07/2022

G8 61
G7 397
G6 1830 7135 0357
G5 5130
G4 49311 93789 78199 62909 58547 64524 51411
G3 35120 58743
G2 66919
G1 84346
ĐB 351338
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 08/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 2 3 3
1 1 1 9 1 1 1
2 0 4 2
3 0 0 5 8 3 4
4 3 6 7 4 2
5 7 5 3
6 6 4
7 7 4 5 9
8 9 8 3
9 7 9 9 0 1 8 9
XSVL - KQXSVL- Dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Vĩnh Long cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSVL mở thưởng các ngày trước đó.

XSVL - KQXSVL - Dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Vĩnh Long (XSMN VL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Vĩnh Long ở kênh nào

- Kết quả xổ số Vĩnh Long được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top