XSVL - KQXSVL - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay tại XSMB365

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 03/02/2023

G8 39
G7 016
G6 3083 9567 4250
G5 5794
G4 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528
G3 79184 15563
G2 71320
G1 32496
ĐB 170217
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 03/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 2 5
1 6 7 1
2 0 8 2
3 3 6 8
4 6 4 6 8 9
5 0 5
6 3 4 6 7 6 1 4 6 9
7 7 9 7 1 6 7
8 3 4 8 0 2
9 4 6 9 7

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 27/01/2023

G8 98
G7 978
G6 9228 3053 9514
G5 2694
G4 91447 75644 16375 63365 08545 93752 53057
G3 14392 45874
G2 80817
G1 81031
ĐB 528265
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 27/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 4 7 1 3
2 8 2 5 9
3 1 3 5
4 4 5 7 4 1 4 7 9
5 2 3 7 5 4 6 6 7
6 5 5 6
7 4 5 8 7 1 4 5
8 8 2 7
9 2 4 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL 20/01/2023

G8 22
G7 937
G6 0242 9428 3402
G5 3045
G4 93940 97284 30461 85152 19381 72136 75088
G3 66040 73912
G2 27479
G1 32367
ĐB 293317
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 20/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 4 4
1 2 7 1 6 8
2 8 2 0 1 4 5
3 6 7 3
4 0 0 2 5 4 8
5 2 5 4
6 1 7 6 3
7 9 7 1 3 6
8 1 4 8 8 2 8
9 9 7

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 13/01/2023

G8 22
G7 814
G6 9429 2796 0412
G5 1824
G4 55968 53846 67624 44994 33290 03800 13892
G3 59036 66767
G2 62239
G1 90592
ĐB 951703
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 13/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 0 0 9
1 2 4 1
2 4 4 9 2 1 9 9
3 6 9 3 0
4 6 4 1 2 2 9
5 5
6 7 8 6 3 4 9
7 7 6
8 8 6
9 0 2 2 4 6 9 2 3

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 06/01/2023

G8 29
G7 228
G6 8132 7445 4194
G5 8716
G4 03184 77105 60600 85214 07014 79111 94019
G3 09708 53175
G2 53426
G1 41598
ĐB 945974
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 06/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 8 0 0
1 1 4 4 6 9 1 1
2 6 8 2 3
3 2 3
4 5 4 1 1 7 8 9
5 5 0 4 7
6 6 1 2
7 4 5 7
8 4 8 0 2 9
9 4 8 9 1

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL 30/12/2022

G8 65
G7 010
G6 9649 4100 0803
G5 5096
G4 00065 61175 29503 39362 31997 48598 70909
G3 74486 99464
G2 59875
G1 76706
ĐB 553129
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 30/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 3 6 9 0 0 1
1 0 1
2 9 2 6
3 3 0 0
4 9 4 6
5 5 6 7 7
6 2 4 5 6 0 8 9
7 5 5 7 9
8 6 8 9
9 6 7 8 9 0 2 4

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 23/12/2022

G8 76
G7 232
G6 3260 9364 9502
G5 4840
G4 62735 22178 75929 61740 59902 34296 06606
G3 93285 60602
G2 45733
G1 84681
ĐB 012355
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 23/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 2 6 0 4 4 6
1 1 8
2 9 2 0 0 0 3
3 2 3 5 3 3
4 0 0 4 6
5 5 5 3 5 8
6 0 4 6 0 9
7 8 7
8 1 5 8 7
9 6 9 2

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 16/12/2022

G8 82
G7 517
G6 9302 3526 7540
G5 7712
G4 29107 07390 03282 18918 85063 69702 23469
G3 08267 49383
G2 53821
G1 90270
ĐB 876196
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 16/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 7 0 4 7 9
1 2 7 8 1 2
2 1 6 2 0 0 1 8
3 3 6 8
4 0 4
5 5
6 3 7 9 6 2 9
7 0 7 0 1 6
8 2 3 8 1
9 0 6 9 6

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL 09/12/2022

G8 19
G7 115
G6 4248 0900 4089
G5 0429
G4 20172 63559 26645 57742 53077 11981 03503
G3 82589 67826
G2 24899
G1 67258
ĐB 779683
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 09/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 0 0
1 5 1 8
2 6 9 2 4 7
3 3 0 8
4 2 5 8 4
5 8 9 5 1 4
6 6 2
7 2 7 7 7
8 1 3 9 9 8 4 5
9 9 9 2 5 8 8 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 02/12/2022

G8 03
G7 314
G6 7570 8705 2863
G5 8111
G4 37912 83910 42601 34299 67601 22689 46856
G3 05665 03179
G2 59784
G1 77336
ĐB 798559
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 02/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 5 0 1 7
1 0 1 2 4 1 0 0 1
2 2 1
3 6 3 6
4 4 1 8
5 6 9 5 0 6
6 3 5 6 3 5
7 0 9 7
8 4 9 8
9 9 9 5 7 8 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 25/11/2022

G8 06
G7 083
G6 5623 5013 2029
G5 7615
G4 78028 26729 98130 08388 60132 46579 25097
G3 06077 36191
G2 40878
G1 23728
ĐB 365567
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 25/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3
1 3 5 1 9
2 3 8 8 9 9 2 3
3 0 2 3 1 2 8
4 4
5 5 1
6 7 6
7 7 8 9 7 6 7 9
8 3 8 8 2 2 7 8
9 1 7 9 2 2 7

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL 18/11/2022

G8 21
G7 455
G6 4896 2726 8752
G5 2544
G4 60218 15269 17976 36796 26813 87966 31685
G3 10196 31809
G2 20284
G1 49480
ĐB 280219
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 18/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 8
1 3 8 9 1
2 6 2 5
3 3 1
4 4 4 4 8
5 2 5 5 5 8
6 6 9 6 2 6 7 9 9 9
7 6 7
8 0 4 5 8 1
9 6 6 6 9 0 1 6

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL 11/11/2022

G8 61
G7 570
G6 5746 2286 1841
G5 5560
G4 24944 01860 62844 11277 77057 25327 66596
G3 89389 65328
G2 81173
G1 42149
ĐB 820665
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 11/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 6 7
1 1 4
2 7 8 2
3 3 7
4 1 4 4 6 9 4 4 4
5 7 5 6
6 0 0 5 6 4 8 9
7 0 3 7 7 2 5 7
8 6 9 8 2
9 6 9 4 8

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL 04/11/2022

G8 36
G7 189
G6 0627 5732 4678
G5 7821
G4 99938 95119 74033 16273 33094 26791 85261
G3 49517 38731
G2 10544
G1 43428
ĐB 183799
Loto Vĩnh Long - Loto XSVL 04/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 7 9 1 2 3 6 9
2 1 7 8 2 3
3 1 2 3 8 3 3 7
4 4 4 4 9
5 5
6 1 6
7 3 8 7 1 2
8 9 8 2 3 7
9 1 4 9 9 1 8 9
XSVL - KQXSVL- Dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Vĩnh Long cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSVL mở thưởng các ngày trước đó.

XSVL - KQXSVL - Dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Vĩnh Long (XSMN VL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Vĩnh Long ở kênh nào

- Kết quả xổ số Vĩnh Long được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top