XSNT - KQXSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay tại XSMB365

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT 13/05/2022

G8 41
G7 200
G6 7383 6263 3965
G5 9412
G4 29823 73471 13895 54443 47643 56625 36059
G3 82897 86078
G2 59429
G1 11265
ĐB 256350
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 13/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 5
1 2 1 7
2 3 5 9 2 1
3 3 2 4 4 6 8
4 3 3 4
5 0 9 5 2 6 6 9
6 3 5 5 6
7 1 8 7 9
8 3 8 7
9 5 7 9 2 5

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT 06/05/2022

G8 33
G7 709
G6 3989 8043 3338
G5 1686
G4 09138 24808 99938 36346 70348 42253 06369
G3 75154 13890
G2 08342
G1 34888
ĐB 976675
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 06/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 9 0 9
1 1
2 2 4
3 8 8 8 3 4 5
4 2 3 6 8 4 5
5 3 4 5 7
6 9 6 4 8
7 5 7
8 6 8 9 8 0 3 3 3 4 8
9 0 9 0 6 8

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT 29/04/2022

G8 81
G7 468
G6 0516 9910 2755
G5 8942
G4 02395 17868 43484 84142 10129 04489 27013
G3 88719 94658
G2 75495
G1 10382
ĐB 642529
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 29/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1
1 0 3 6 9 1
2 9 9 2 4 4 8
3 3 1
4 2 2 4 8
5 5 8 5 5 9 9
6 8 8 6 1
7 7
8 2 4 9 8 5 6 6
9 5 5 9 1 2 2 8

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT 22/04/2022

G8 91
G7 171
G6 3203 6394 7408
G5 7458
G4 09158 68084 17931 69263 73809 02399 62952
G3 50174 93190
G2 67301
G1 73697
ĐB 822099
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 22/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 8 9 0 9
1 1 0 3 7
2 2 5
3 1 3 0 6
4 4 7 8 9
5 2 8 8 5
6 3 6
7 1 4 7 9
8 4 8 0 5 5
9 0 4 7 9 9 9 0 9 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT 15/04/2022

G8 13
G7 181
G6 0693 3644 4445
G5 4476
G4 34396 56373 61857 33822 00326 39976 96752
G3 66351 04747
G2 74419
G1 90344
ĐB 948670
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 15/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7
1 9 1 5 8
2 2 6 2 2 5
3 3 7 9
4 4 4 5 7 4 4 4
5 1 2 7 5 4
6 6 2 7 7 9
7 0 3 6 6 7 4 5
8 1 8
9 3 6 9 1

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT 08/04/2022

G8 89
G7 358
G6 6678 4645 9798
G5 2010
G4 81523 53943 68581 91821 20685 53383 00190
G3 31773 66524
G2 22253
G1 25880
ĐB 481115
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 08/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 8 9
1 0 5 1 2 8
2 1 3 4 2
3 3 2 4 5 7 8
4 3 5 4 2
5 3 8 5 1 4 8
6 6
7 3 8 7
8 0 1 3 5 8 5 7 9
9 0 8 9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT 01/04/2022

G8 69
G7 574
G6 0418 4684 8153
G5 0461
G4 20012 71480 22871 27836 60754 95584 26684
G3 48516 02960
G2 16024
G1 74055
ĐB 245225
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 01/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 8
1 2 6 8 1 6 7
2 4 5 2 1
3 6 3 5
4 4 2 5 7 8 8 8
5 3 4 5 5 2 5
6 0 1 6 1 3
7 1 4 7
8 0 4 4 4 8 1
9 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT 25/03/2022

G8 44
G7 311
G6 1437 2786 3422
G5 7046
G4 79484 25110 58311 80799 65982 96565 83542
G3 43301 90943
G2 45505
G1 55393
ĐB 282001
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 25/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 5 0 1
1 0 1 1 1 0 0 1 1
2 2 2 2 4 8
3 7 3 4 9
4 2 3 6 4 8
5 5 0 6
6 5 6 4 8
7 7 3
8 2 4 6 8
9 3 9 9 9

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT 18/03/2022

G8 62
G7 580
G6 7525 3816 3531
G5 4048
G4 33044 77775 28165 51084 86371 44661 87759
G3 89868 08240
G2 82308
G1 54503
ĐB 107160
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 18/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 8 0 4 6 8
1 6 1 3 6 7
2 5 2
3 1 3 0
4 0 4 8 4 4 8
5 9 5 2 6 7
6 0 1 5 8 6 1
7 1 5 7
8 0 4 8 0 4 6
9 9 5

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT 11/03/2022

G8 71
G7 563
G6 1137 1528 5386
G5 5282
G4 77509 04200 01317 59081 34388 68920 34608
G3 06851 41914
G2 00101
G1 38016
ĐB 062580
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 11/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 8 9 0 0 2 8
1 4 6 7 1 0 5 8
2 0 8 2 8
3 7 3 6
4 4 1
5 1 5
6 3 6 1 8
7 7 1 3
8 0 1 2 6 8 8 0 2 8
9 9 0

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT 04/03/2022

G8 90
G7 658
G6 9857 9038 1700
G5 5211
G4 46189 52533 22178 41922 01515 99700 36090
G3 85194 33941
G2 61643
G1 86104
ĐB 688821
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 04/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 4 0 0 0 9
1 1 5 1 1 2 4
2 1 2 2 2
3 3 8 3 3 4
4 1 3 4 0 9
5 7 8 5 1
6 6
7 8 7 5
8 9 8 3 5 7
9 0 4 9 8

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT 25/02/2022

G8 66
G7 766
G6 8952 5185 2706
G5 8270
G4 35165 46805 63227 53309 17186 68241 61912
G3 52061 05294
G2 27977
G1 75215
ĐB 662215
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 25/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 9 0 7
1 2 5 5 1 4 6
2 7 2 1 5
3 3
4 1 4 9
5 2 5 0 1 1 6 8
6 1 5 6 6 0 6 8
7 0 7 7 2 7
8 5 6 8
9 4 9 0

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT 18/02/2022

G8 22
G7 183
G6 4546 9066 4319
G5 8589
G4 80647 80236 77043 61172 96559 39771 21561
G3 62797 88643
G2 93661
G1 54739
ĐB 581657
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 18/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 9 1 6 6 7
2 2 7
3 6 9 3 4 4 8
4 3 3 6 7 4
5 7 9 5
6 1 1 6 6 3 4 6
7 1 2 7 4 5 9
8 3 9 8
9 7 9 1 3 5 8

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT 11/02/2022

G8 00
G7 159
G6 8926 7918 0575
G5 4993
G4 08564 97293 52538 47877 33220 31360 19078
G3 53997 35734
G2 93340
G1 78869
ĐB 132306
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 11/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 2 4 6
1 8 1
2 0 6 2
3 4 8 3 9 9
4 0 4 3 6
5 9 5 7
6 0 4 9 6 0 2
7 5 7 8 7 7 9
8 8 1 3 7
9 3 3 7 9 5 6
XSNT - KQXSNT- Dự đoán xổ số Ninh Thuận siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Ninh Thuận cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSNT mở thưởng các ngày trước đó.

XSNT - KQXSNT - Dự đoán xổ số Ninh Thuận siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Ninh Thuận (XSMN NT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Ninh Thuận ở kênh nào

- Kết quả xổ số Ninh Thuận được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Ninh Thuận siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top