XSNT - KQXSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay tại XSMB365

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT 08/12/2023

G8 18
G7 934
G6 5479 8848 9073
G5 3613
G4 02226 81018 01999 21008 47848 86893 40905
G3 72162 83589
G2 98326
G1 89123
ĐB 435861
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 08/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 8 0
1 3 8 1 6
2 3 6 6 2 6
3 4 3 1 2 7 9
4 8 8 4 3
5 5 0
6 1 2 6 2 2
7 3 9 7
8 9 8 0 1 4 4
9 3 9 9 7 8 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT 01/12/2023

G8 44
G7 645
G6 5285 9513 4584
G5 3913
G4 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309
G3 02140 42326
G2 01620
G1 99789
ĐB 000736
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 01/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 2 4
1 3 3 8 1 3
2 0 6 2
3 1 6 3 1 1
4 0 4 4 5 4 4 4 8
5 5 4 8 8
6 6 2 3 9
7 7
8 4 5 5 9 8 1
9 6 9 0 8

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT 24/11/2023

G8 68
G7 396
G6 6578 0864 0081
G5 6179
G4 87543 25335 40537 34751 95135 83085 50164
G3 25955 65598
G2 29994
G1 02870
ĐB 419588
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 24/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7
1 1 5 8
2 2
3 5 5 7 3 4
4 3 4 6 6 9
5 1 5 5 3 3 5 8
6 4 4 6 9
7 0 8 9 7 3
8 1 5 8 8 7 8 9
9 4 6 8 9 7

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT 17/11/2023

G8 15
G7 056
G6 3378 4255 1495
G5 0734
G4 86380 67717 53025 25554 63104 24554 77464
G3 52425 91935
G2 90147
G1 10094
ĐB 829996
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 17/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 8
1 7 1
2 5 5 2
3 4 5 3
4 7 4 0 3 5 5 6 9
5 4 4 5 6 5 2 2 3 5 9
6 4 6 5 9
7 8 7 1 4
8 0 8 7
9 4 5 6 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT 10/11/2023

G8 99
G7 546
G6 3367 1962 7865
G5 0341
G4 59099 34927 05189 68308 17574 05639 13726
G3 07079 67310
G2 75911
G1 08005
ĐB 317566
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 10/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 8 0 1
1 0 1 1 1 4
2 6 7 2 6
3 9 3
4 1 6 4 7
5 5 0 6
6 2 5 6 7 6 2 4 6
7 4 9 7 2 6
8 9 8 0
9 9 9 3 7 8 9

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT 03/11/2023

G8 29
G7 462
G6 5047 5268 7271
G5 5929
G4 18095 76088 90005 22925 43829 70639 73215
G3 49053 09210
G2 72188
G1 31696
ĐB 659770
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 03/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 1 7
1 0 5 1 7
2 5 9 9 2 6
3 9 3 5
4 7 4
5 3 5 0 1 2 9
6 2 8 6 9
7 0 1 7 4
8 8 8 8 6 8 8
9 5 6 9 2 2 3

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT 27/10/2023

G8 64
G7 256
G6 6789 2905 2027
G5 1070
G4 93876 86832 52007 63980 96867 75481 79158
G3 08192 80483
G2 01523
G1 58438
ĐB 037217
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 27/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 0 7 8
1 7 1 8
2 3 7 2 3 9
3 2 8 3 2 8
4 4
5 6 8 5 0
6 7 6 5 7
7 0 6 7 0 1 2 6
8 0 1 3 9 8 3 5
9 2 9 8

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT 20/10/2023

G8 23
G7 909
G6 3398 1803 0342
G5 6374
G4 47223 37703 41888 58991 87594 88027 79466
G3 86814 80049
G2 12463
G1 56260
ĐB 133103
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 20/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 3 3 9 0 6
1 4 1 9
2 3 7 2 4
3 3 0 0 0 2 6
4 2 9 4 1 7 9
5 5
6 0 3 6 6 6
7 4 7 2
8 8 8 8 9
9 1 4 8 9 0 4

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT 13/10/2023

G8 12
G7 906
G6 1972 4073 5494
G5 5430
G4 52351 06064 95554 76957 38125 94285 27956
G3 18711 96851
G2 23446
G1 80612
ĐB 486236
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 13/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 3
1 1 2 1 1 5 5
2 5 2 1 7
3 0 6 3 7
4 6 4 5 6 9
5 1 1 4 6 7 5 2 8
6 4 6 0 3 4 5
7 2 3 7 5
8 5 8
9 4 9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT 06/10/2023

G8 98
G7 986
G6 9411 3918 9465
G5 5844
G4 44744 31742 81710 87520 94195 37463 28319
G3 48187 88120
G2 36661
G1 64883
ĐB 434602
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 06/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 1 2 2
1 0 1 8 9 1 1 6
2 0 0 2 0 4
3 3 6 8
4 2 4 4 4 4 4
5 5 6 9
6 1 3 5 6 8
7 7 8
8 3 6 7 8 1
9 5 9 1

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT 29/09/2023

G8 00
G7 848
G6 5827 5595 7194
G5 4578
G4 05688 85428 13985 41537 10366 17606 70618
G3 97214 38009
G2 83765
G1 20929
ĐB 987446
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 29/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 9 0
1 4 8 1
2 7 8 9 2
3 7 3
4 6 8 4 1 9
5 5 6 8 9
6 5 6 6 0 4 6
7 8 7 2 3
8 5 8 8 1 2 4 7 8
9 4 5 9 0 2

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT 22/09/2023

G8 98
G7 409
G6 8283 5574 1897
G5 1118
G4 81972 49080 37863 08939 06415 55051 07436
G3 83210 22328
G2 27744
G1 12392
ĐB 516541
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 22/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 1 8
1 0 5 8 1 4 5
2 8 2 7 9
3 6 9 3 6 8
4 1 4 4 4 7
5 1 5 1
6 3 6 3
7 2 4 7 9
8 0 3 8 1 2
9 2 7 9 0 3

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT 15/09/2023

G8 21
G7 761
G6 3832 1236 2544
G5 3056
G4 10472 04726 10855 09766 25237 96397 73008
G3 54506 09687
G2 62274
G1 26511
ĐB 056234
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 15/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 8 0
1 1 1 1 6
2 6 2 3 7
3 2 4 6 7 3
4 4 4 3 4 7
5 5 6 5 5
6 1 6 6 0 2 3 5 6
7 2 4 7 3 8 9
8 7 8 0
9 7 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT 08/09/2023

G8 15
G7 023
G6 8898 4989 8638
G5 4424
G4 94915 20661 01377 07814 03507 14922 08964
G3 45706 55959
G2 59376
G1 69680
ĐB 759041
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 08/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 0 8
1 4 5 1 4 6
2 2 3 4 2 2
3 8 3 2
4 1 4 1 2 6
5 9 5 1
6 1 4 6 0 7
7 6 7 7 0 7
8 0 9 8 3 9
9 8 9 5 8
XSNT - KQXSNT- Dự đoán xổ số Ninh Thuận siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Ninh Thuận cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSNT mở thưởng các ngày trước đó.

XSNT - KQXSNT - Dự đoán xổ số Ninh Thuận siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Ninh Thuận (XSMN NT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Ninh Thuận ở kênh nào

- Kết quả xổ số Ninh Thuận được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Ninh Thuận siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top