XSNT - KQXSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay tại XSMB365

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT 07/10/2022

G8 76
G7 088
G6 7308 0323 0005
G5 7502
G4 58876 00460 63587 94804 63634 38633 29289
G3 89439 39661
G2 21355
G1 61432
ĐB 763134
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 07/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 5 8 0 6
1 1 6
2 3 2 0 3
3 2 3 4 4 9 3 2 3
4 4 0 3 3
5 5 5 0 5
6 0 1 6 7
7 6 7 8
8 7 8 9 8 0 8
9 9 3 8

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT 30/09/2022

G8 65
G7 048
G6 1589 9950 3631
G5 4336
G4 45369 97108 87085 50701 29766 11692 42675
G3 23199 44773
G2 78952
G1 37623
ĐB 816156
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 30/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 8 0 5
1 1 0 3
2 3 2 5 9
3 1 6 3 2 7
4 8 4
5 0 2 6 5 7 8
6 6 9 6 3 5 6
7 3 5 7
8 5 9 8 0 4
9 2 9 9 6 8 9

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT 23/09/2022

G8 92
G7 571
G6 9085 2565 5669
G5 5609
G4 34439 87100 75831 80035 17621 09445 30214
G3 24786 93205
G2 19219
G1 07096
ĐB 270160
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 23/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 9 0 0 6
1 4 9 1 2 3 7
2 1 2
3 1 5 9 3
4 5 4 1
5 5 0 3 4 6 8
6 0 5 9 6 8 9
7 1 7
8 5 6 8
9 6 9 0 1 3 6

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT 16/09/2022

G8 76
G7 314
G6 6858 7938 6232
G5 0374
G4 00069 00159 44475 00917 84601 00517 11977
G3 09766 39001
G2 82092
G1 69533
ĐB 812452
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 16/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 0
1 4 7 7 1 0 0
2 2 3 5 9
3 2 3 8 3 3
4 4 1 7
5 2 8 9 5 7
6 6 9 6 6
7 4 5 7 7 1 1 7
8 8 3 5
9 2 9 5 6

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT 09/09/2022

G8 59
G7 654
G6 0921 1948 8964
G5 3431
G4 77238 23778 04351 61315 03514 56377 61414
G3 76983 12636
G2 85959
G1 61334
ĐB 642240
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 09/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4
1 4 4 5 1 2 3 5
2 1 2
3 1 4 6 8 3 8
4 0 8 4 1 1 3 5 6
5 1 4 9 5 1
6 4 6 3
7 7 8 7 7
8 3 8 3 4 7
9 9 5

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT 02/09/2022

G8 11
G7 094
G6 6754 1683 2332
G5 8039
G4 00134 21423 59662 35303 88067 72590 52824
G3 95318 38714
G2 89671
G1 12178
ĐB 237488
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 02/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 9
1 4 8 1 7
2 3 4 2 3 6
3 2 4 9 3 0 2 8
4 4 1 2 3 5 9
5 4 5
6 2 7 6
7 1 8 7 6
8 3 8 8 1 7 8
9 0 4 9 3

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT 26/08/2022

G8 10
G7 840
G6 8419 0302 5218
G5 2494
G4 00305 79827 48198 81292 19464 60632 63753
G3 08231 72760
G2 19243
G1 13248
ĐB 632950
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 26/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 0 4 5 6
1 8 9 1 3
2 7 2 0 3 9
3 1 2 3 4 5
4 0 3 8 4 6 9
5 0 3 5 0
6 0 4 6
7 7 2
8 8 1 4 9
9 2 4 8 9 1

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT 19/08/2022

G8 40
G7 324
G6 7094 3397 0818
G5 4976
G4 32858 30797 61457 79013 09661 86996 24606
G3 64912 51832
G2 45179
G1 34846
ĐB 429035
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 19/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0
1 2 3 8 1 6
2 4 2 1 3
3 2 5 3 1
4 6 4 2 9
5 7 8 5 3
6 1 6 0 4 7 9
7 6 9 7 5 9 9
8 8 1 5
9 4 6 7 7 9 7

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT 12/08/2022

G8 00
G7 895
G6 7719 0132 0351
G5 1892
G4 49898 27823 09483 22238 24306 80403 42019
G3 46644 09399
G2 16692
G1 87932
ĐB 983551
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 12/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 0
1 9 9 1 5 5
2 3 2 3 3 9 9
3 2 2 8 3 0 2 8
4 4 4 4
5 1 1 5 9
6 6 0
7 7
8 3 8 3 9
9 2 2 5 8 9 9 1 1 9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT 05/08/2022

G8 75
G7 412
G6 1957 4097 5786
G5 5610
G4 88159 62653 20754 51246 62272 43488 17270
G3 62420 56461
G2 27953
G1 82173
ĐB 759010
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 05/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 1 2 7
1 0 0 2 1 6
2 0 2 1 7
3 3 5 5 7
4 6 4 5
5 3 3 4 7 9 5
6 1 6 4 8
7 0 2 3 7 5 9
8 6 8 8 8
9 7 9 5

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT 29/07/2022

G8 04
G7 704
G6 6368 0259 6821
G5 6300
G4 48635 75962 03301 77594 91288 43769 46092
G3 36749 19445
G2 77301
G1 13548
ĐB 786142
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 29/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 1 4 0 0
1 1 0 0 2
2 1 2 4 6 9
3 5 3
4 2 5 8 9 4 0 9
5 9 5 3 4
6 2 8 9 6
7 7
8 8 8 4 6 8
9 2 4 9 4 5 6

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT 22/07/2022

G8 47
G7 145
G6 9606 7690 4835
G5 1208
G4 71528 16431 90324 26678 68897 98402 06714
G3 55952 90602
G2 61372
G1 31228
ĐB 321311
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 22/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 6 8 0 9
1 1 4 1 1 3
2 4 8 8 2 0 0 5 7
3 1 5 3
4 5 4 1 2
5 2 5 3 4
6 6 0
7 2 8 7 9
8 8 0 2 2 7
9 0 7 9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT 15/07/2022

G8 16
G7 871
G6 4937 4491 8436
G5 0430
G4 08078 42068 51975 03930 34744 78846 39158
G3 00973 92473
G2 45794
G1 38949
ĐB 268976
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 15/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 3
1 1 7 9
2 2
3 0 0 6 7 3 7 7
4 4 6 9 4 4 9
5 8 5 7
6 8 6 3 4 7
7 1 3 3 5 6 8 7 3
8 8 5 6 7
9 1 4 9 4

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT 08/07/2022

G8 50
G7 561
G6 4584 8607 3530
G5 9493
G4 99146 24952 92691 46127 60851 55675 24657
G3 17351 01909
G2 19945
G1 21006
ĐB 839965
Loto Ninh Thuận - Loto XSNT 08/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 9 0 3
1 1 5 5 6 9
2 7 2 5
3 0 3 9
4 5 6 4 8
5 1 1 2 7 5 4 6 7
6 1 5 6 0 4
7 5 7 0 2 5
8 4 8
9 1 3 9 0
XSNT - KQXSNT- Dự đoán xổ số Ninh Thuận siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Ninh Thuận cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSNT mở thưởng các ngày trước đó.

XSNT - KQXSNT - Dự đoán xổ số Ninh Thuận siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Ninh Thuận (XSMN NT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Ninh Thuận ở kênh nào

- Kết quả xổ số Ninh Thuận được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Ninh Thuận siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top