XSHG - KQXSHG - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay tại XSMB365

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 06/08/2022

G8 24
G7 920
G6 0277 6746 9458
G5 3949
G4 59915 57089 36514 74230 58879 20878 14643
G3 72889 95626
G2 90558
G1 93249
ĐB 969472
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 06/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 3
1 4 5 1
2 0 6 2 7
3 0 3 4
4 3 6 9 9 4 1
5 8 8 5 1
6 6 2 4
7 2 7 8 9 7 7
8 9 9 8 5 5 7
9 9 4 4 7 8 8

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 30/07/2022

G8 56
G7 067
G6 3742 6748 9552
G5 0335
G4 70690 64094 71910 40274 92594 03305 50234
G3 25576 69631
G2 09237
G1 56638
ĐB 700699
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 30/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 1 9
1 0 1 3
2 2 4 5
3 1 4 5 7 8 3
4 2 8 4 3 7 9 9
5 2 5 0 3
6 7 6 7
7 4 6 7 3 6
8 8 3 4
9 0 4 4 9 9 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 23/07/2022

G8 88
G7 729
G6 9438 7106 7875
G5 9125
G4 40112 21670 28438 60872 92607 17695 00495
G3 91541 43558
G2 10230
G1 24791
ĐB 624994
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 23/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 0 3 7
1 2 1 4 9
2 5 9 2 1 7
3 0 8 8 3
4 1 4 9
5 8 5 2 7 9 9
6 6 0
7 0 2 5 7 0
8 8 3 3 5
9 1 4 5 5 9 2

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 16/07/2022

G8 11
G7 636
G6 7730 1808 0330
G5 8842
G4 62732 28297 22620 39023 52473 28305 04801
G3 72034 05304
G2 04897
G1 32722
ĐB 286260
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 16/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 5 8 0 2 3 3 6
1 1 0
2 0 2 3 2 2 3 4
3 0 0 2 4 6 3 2 7
4 2 4 0 3
5 5 0
6 0 6 3
7 3 7 9 9
8 8 0
9 7 7 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 09/07/2022

G8 17
G7 312
G6 4488 0545 3765
G5 7026
G4 59126 90939 30336 25683 04257 63245 83852
G3 58024 95961
G2 97973
G1 90213
ĐB 662452
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 09/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 2 3 1 6
2 4 6 6 2 1 5 5
3 6 9 3 1 7 8
4 5 5 4 2
5 2 2 7 5 4 4 6
6 1 5 6 2 2 3
7 3 7 5
8 3 8 8 8
9 9 3

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 02/07/2022

G8 08
G7 303
G6 2539 4499 9679
G5 0632
G4 70214 25641 98420 80006 35780 73083 48518
G3 32279 82455
G2 61725
G1 84061
ĐB 077193
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 02/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 0 2 8
1 4 8 1 4 6
2 0 5 2 3
3 2 9 3 0 8 9
4 1 4 1
5 5 5 2 5
6 1 6 0
7 9 9 7
8 0 3 8 1
9 3 9 9 3 7 7 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 25/06/2022

G8 01
G7 130
G6 7535 8063 3491
G5 2442
G4 38708 67502 82677 47096 27884 71702 67195
G3 19442 56383
G2 01321
G1 43728
ĐB 854130
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 25/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 8 0 3 3
1 1 2 9
2 1 8 2 0 0 4 4
3 0 0 5 3 6 8
4 2 2 4 8
5 5 3 9
6 3 6 9
7 7 7 7
8 3 4 8 0 2
9 1 5 6 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 18/06/2022

G8 04
G7 360
G6 0396 3621 9798
G5 6897
G4 68377 33805 18085 79315 05948 92549 68621
G3 10363 00162
G2 44919
G1 10793
ĐB 343594
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 18/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 6
1 5 9 1 2 2
2 1 1 2 6
3 3 6 9
4 8 9 4 9
5 5 0 1 8
6 0 2 3 6 9
7 7 7 7 9
8 5 8 4 9
9 3 4 6 7 8 9 1 4

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 11/06/2022

G8 72
G7 064
G6 1951 0101 5315
G5 3820
G4 46519 41494 48913 44639 79358 26821 63690
G3 86932 85891
G2 43668
G1 44496
ĐB 479752
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 11/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 2 9
1 3 5 9 1 0 2 5 9
2 0 1 2 3 5
3 2 9 3 1
4 4 6 9
5 1 2 8 5 1
6 4 8 6 9
7 7
8 8 5 6
9 0 1 4 6 9 1 3

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 04/06/2022

G8 01
G7 706
G6 3379 8327 1356
G5 7315
G4 43262 28914 64995 17829 30101 12912 60251
G3 32826 40267
G2 73616
G1 68249
ĐB 894328
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 04/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 6 0
1 2 4 5 6 1 0 5
2 6 7 8 9 2 1 6
3 3
4 9 4 1
5 1 6 5 1 9
6 2 7 6 0 1 2 5
7 9 7 2 6
8 8 2
9 5 9 2 4 7

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 28/05/2022

G8 62
G7 534
G6 0991 9645 4052
G5 5979
G4 68681 94965 37965 74701 93859 84702 61723
G3 72963 74291
G2 26783
G1 86417
ĐB 434925
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 28/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 0
1 7 1 0 8 9 9
2 3 5 2 0 5
3 4 3 2 6 8
4 5 4 3
5 2 9 5 2 4 6 6
6 3 5 5 6
7 9 7 1
8 1 3 8
9 1 1 9 5 7

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 21/05/2022

G8 25
G7 550
G6 3273 6210 2088
G5 6348
G4 89957 88480 13160 31888 63980 55353 54587
G3 91352 87756
G2 43627
G1 15253
ĐB 048784
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 21/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 5 6 8 8
1 0 1
2 7 2 5
3 3 5 5 7
4 8 4 8
5 0 2 3 3 6 7 5
6 0 6 5
7 3 7 2 5 8
8 0 0 4 7 8 8 8 4 8 8
9 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 14/05/2022

G8 38
G7 753
G6 0305 9532 2559
G5 4568
G4 02350 32857 44192 68789 58650 54282 88891
G3 65261 46747
G2 74038
G1 55344
ĐB 025549
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 14/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 5 5
1 1 6 9
2 2 3 8 9
3 2 8 3 5
4 4 7 9 4 4
5 0 0 3 7 9 5 0
6 1 8 6
7 7 4 5
8 2 9 8 3 6
9 1 2 9 4 5 8

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 07/05/2022

G8 67
G7 743
G6 2977 1851 6194
G5 0876
G4 04213 50420 70530 23126 63463 45640 75519
G3 52102 03279
G2 77802
G1 21602
ĐB 011646
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 07/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 2 0 2 3 4
1 3 9 1 5
2 0 6 2 0 0 0
3 0 3 1 4 6
4 0 3 6 4 9
5 1 5
6 3 6 2 4 7
7 6 7 9 7 7
8 8
9 4 9 1 7
XSHG - KQXSHG- Dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Hậu Giang cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSHG mở thưởng các ngày trước đó.

XSHG - KQXSHG - Dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Hậu Giang (XSMN HG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Hậu Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số Hậu Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top