XSHG - KQXSHG - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay tại XSMB365

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 18/03/2023

G8 23
G7 558
G6 3007 6250 9555
G5 1381
G4 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878
G3 28956 88609
G2 02661
G1 21913
ĐB 459103
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 18/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 7 9 0 3 5
1 3 1 0 6 8
2 5 2
3 0 3 0 1
4 4 8
5 0 5 6 7 8 5 2 5 6
6 1 5 6 5
7 8 7 0 5
8 1 4 8 5 7
9 9 0

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 11/03/2023

G8 75
G7 748
G6 3772 9090 0837
G5 1516
G4 95980 09657 79875 90524 74402 40084 21138
G3 04185 67567
G2 42308
G1 54444
ĐB 882900
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 11/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 8 0 0 8 9
1 6 1
2 4 2 0 7
3 7 8 3
4 4 8 4 2 4 8
5 7 5 7 8
6 7 6 1
7 2 5 7 3 5 6
8 0 4 5 8 0 3 4
9 0 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 04/03/2023

G8 33
G7 070
G6 9405 2140 4643
G5 7669
G4 27561 19221 41456 40776 22152 50421 16503
G3 98855 62165
G2 96164
G1 04339
ĐB 531480
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 04/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 5 0 4 7 8
1 1 2 2 6
2 1 1 2 5
3 9 3 0 4
4 0 3 4 6
5 2 5 6 5 0 5 6
6 1 4 5 9 6 5 7
7 0 6 7
8 0 8
9 9 3 6

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 25/02/2023

G8 13
G7 947
G6 5194 4189 0868
G5 8682
G4 54756 79891 74988 48906 58253 01140 46056
G3 34785 58646
G2 03944
G1 94547
ĐB 877086
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 25/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 4
1 1 9
2 2 8
3 3 5
4 0 4 6 7 7 4 4 9
5 3 6 6 5 8
6 8 6 0 4 5 5 8
7 7 4 4
8 2 5 6 8 9 8 6 8
9 1 4 9 8

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 18/02/2023

G8 86
G7 049
G6 3521 7833 6606
G5 1577
G4 95264 48905 07420 32249 91801 12475 75585
G3 91540 45229
G2 30160
G1 36274
ĐB 182031
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 18/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 6 0 2 4 6
1 1 0 2 3
2 0 1 9 2
3 1 3 3 3
4 0 9 9 4 6 7
5 5 0 7 8
6 0 4 6 0
7 4 5 7 7 7
8 5 8
9 9 2 4 4

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 11/02/2023

G8 12
G7 540
G6 1646 4555 3168
G5 8230
G4 46841 27203 27339 41342 89824 57822 32956
G3 61514 55011
G2 74463
G1 65564
ĐB 977946
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 11/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 3 4
1 1 4 1 1 4
2 2 4 2 2 4
3 0 9 3 0 6
4 0 1 2 6 6 4 1 2 6
5 5 6 5 5
6 3 4 8 6 4 4 5
7 7
8 8 6
9 9 3

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 04/02/2023

G8 39
G7 053
G6 1556 1680 8578
G5 9328
G4 94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394
G3 31593 98620
G2 17647
G1 03761
ĐB 698205
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 04/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 2 8 8
1 7 1 6
2 0 8 2 4 6 9
3 3 5 8 9
4 2 7 4 9
5 3 6 5 0
6 1 2 6 5
7 8 7 1 4
8 0 0 3 8 2 7
9 2 3 4 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 28/01/2023

G8 94
G7 532
G6 3661 7170 9862
G5 3699
G4 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270
G3 27722 18921
G2 12201
G1 57083
ĐB 923650
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 28/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 0 5 7 7
1 1 0 2 3 6
2 1 2 4 2 2 3 6
3 1 2 3 0 8
4 4 2 9
5 0 5
6 1 2 6
7 0 0 7 9
8 3 8 8 8
9 4 7 9 9 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 21/01/2023

G8 95
G7 219
G6 8360 6542 5297
G5 9555
G4 73366 56732 15788 08866 55901 30388 03807
G3 72453 92329
G2 09396
G1 68906
ĐB 026185
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 21/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 6 7 0 6
1 9 1 0
2 9 2 3 4
3 2 3 5
4 2 4
5 3 5 5 5 8
6 0 6 6 6 0 6 6 9
7 7 0 9
8 5 8 8 8 8 8
9 6 7 9 1 2

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 14/01/2023

G8 93
G7 702
G6 9362 0171 5834
G5 4360
G4 04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652
G3 97253 26916
G2 81396
G1 51249
ĐB 475709
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 14/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 7 9 0 6 7
1 6 1 7 7
2 9 2 0 5 6
3 4 7 3 5
4 9 4 3
5 2 3 5
6 0 2 6 6 1 6 9
7 0 1 1 7 0 3
8 8
9 6 9 0 2 4

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 07/01/2023

G8 13
G7 997
G6 8953 0504 5352
G5 2192
G4 62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999
G3 69922 62039
G2 14833
G1 88824
ĐB 660600
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 07/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 0 0
1 1
2 2 4 2 2 4 5 9
3 3 8 9 3 3 5
4 2 6 6 4 0 2
5 2 3 9 5
6 6 4 4
7 7 9
8 8 8 3 8
9 2 7 9 9 3 5 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 31/12/2022

G8 35
G7 234
G6 4887 3554 0464
G5 6834
G4 62513 59954 53795 98744 93669 09589 39207
G3 22188 91325
G2 32341
G1 77400
ĐB 954840
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 31/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 0 0 4
1 3 1 4
2 5 2
3 4 4 3 1
4 0 1 4 4 3 3 4 5 5 6
5 4 4 5 2 9
6 4 9 6
7 7 0 8
8 7 8 9 8 8
9 5 9 6 8

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 24/12/2022

G8 71
G7 550
G6 3047 7463 7305
G5 2597
G4 93633 87730 39655 88143 51900 68975 53894
G3 35761 37842
G2 69068
G1 58937
ĐB 035032
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 24/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 0 0 3 5
1 1 6
2 2 3 4
3 0 2 3 7 3 3 4 6
4 2 3 7 4 9
5 0 5 5 0 5 7
6 1 3 8 6
7 5 7 3 4 9
8 8 6
9 4 7 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 17/12/2022

G8 44
G7 960
G6 7383 5598 8890
G5 3013
G4 69795 28941 65667 17664 61330 25404 90215
G3 10246 82717
G2 33334
G1 54242
ĐB 973507
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 17/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 0 3 6 9
1 3 5 7 1 4
2 2 4
3 0 4 3 1 8
4 1 2 6 4 0 3 6
5 5 1 9
6 0 4 7 6 4
7 7 0 1 6
8 3 8 9
9 0 5 8 9
XSHG - KQXSHG- Dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Hậu Giang cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSHG mở thưởng các ngày trước đó.

XSHG - KQXSHG - Dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Hậu Giang (XSMN HG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Hậu Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số Hậu Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top