XSHG - KQXSHG - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay tại XSMB365

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 14/05/2022

G8 38
G7 753
G6 0305 9532 2559
G5 4568
G4 02350 32857 44192 68789 58650 54282 88891
G3 65261 46747
G2 74038
G1 55344
ĐB 025549
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 14/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 5 5
1 1 6 9
2 2 3 8 9
3 2 8 3 5
4 4 7 9 4 4
5 0 0 3 7 9 5 0
6 1 8 6
7 7 4 5
8 2 9 8 3 6
9 1 2 9 4 5 8

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 07/05/2022

G8 67
G7 743
G6 2977 1851 6194
G5 0876
G4 04213 50420 70530 23126 63463 45640 75519
G3 52102 03279
G2 77802
G1 21602
ĐB 011646
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 07/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 2 0 2 3 4
1 3 9 1 5
2 0 6 2 0 0 0
3 0 3 1 4 6
4 0 3 6 4 9
5 1 5
6 3 6 2 4 7
7 6 7 9 7 7
8 8
9 4 9 1 7

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 30/04/2022

G8 17
G7 086
G6 8731 2375 9261
G5 4523
G4 98845 95106 11858 11005 03002 49301 35768
G3 24021 24302
G2 36684
G1 50957
ĐB 755883
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 30/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 2 5 6 0
1 1 0 2 3 6
2 1 3 2 0 0
3 1 3 2 8
4 5 4 8
5 7 8 5 0 4 7
6 1 8 6 0 8
7 5 7 5
8 3 4 6 8 5 6
9 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 23/04/2022

G8 24
G7 470
G6 8903 0771 8905
G5 1324
G4 74120 59933 76608 14391 31223 46832 67508
G3 47752 95952
G2 09738
G1 45759
ĐB 123353
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 23/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 5 8 8 0 2 7
1 1 7 9
2 0 3 4 2 3 5 5
3 2 3 8 3 0 2 3 5
4 4 2
5 2 2 3 9 5 0
6 6
7 0 1 7
8 8 0 0 3
9 1 9 5

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 16/04/2022

G8 42
G7 699
G6 2741 0808 4176
G5 4633
G4 05124 47335 37510 71389 76438 23363 28057
G3 84978 82782
G2 45906
G1 72807
ĐB 340709
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 16/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 8 9 0 1
1 0 1 4
2 4 2 8
3 3 5 8 3 3 6
4 1 4 2
5 7 5 3
6 3 6 0 7
7 6 8 7 0 5
8 2 9 8 0 3 7
9 9 9 0 8 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 09/04/2022

G8 59
G7 663
G6 7991 6614 0479
G5 0299
G4 08081 80657 93257 73016 41793 59885 07966
G3 03707 51964
G2 37943
G1 59355
ĐB 286358
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 09/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0
1 4 6 1 8 9
2 2
3 3 4 6 9
4 3 4 1 6
5 5 7 7 8 5 5 8
6 3 4 6 6 1 6
7 9 7 0 5 5
8 1 5 8 5
9 1 3 9 9 7 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 02/04/2022

G8 59
G7 257
G6 8867 3637 4998
G5 5200
G4 92900 38449 41597 22380 81734 37019 27868
G3 71071 96782
G2 84292
G1 87483
ĐB 252270
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 02/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 0 0 7 8
1 9 1 7
2 2 8 9
3 4 7 3 8
4 9 4 3
5 7 5
6 7 8 6
7 0 1 7 3 5 6 9
8 0 2 3 8 6 9
9 2 7 8 9 1 4

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 26/03/2022

G8 53
G7 502
G6 8995 6059 5498
G5 9753
G4 48573 47853 88539 82312 02617 50760 75946
G3 80340 13443
G2 18541
G1 28718
ĐB 557499
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 26/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 4 6
1 2 7 8 1 4
2 2 0 1
3 9 3 4 5 5 7
4 0 1 3 6 4
5 3 3 9 5 9
6 0 6 4
7 3 7 1
8 8 1 9
9 5 8 9 9 3 5 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 19/03/2022

G8 74
G7 034
G6 7246 3859 1115
G5 7169
G4 84074 23301 00119 27788 53162 06294 85031
G3 73114 01041
G2 58855
G1 61472
ĐB 180438
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 19/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0
1 4 5 9 1 0 3 4
2 2 6 7
3 1 4 8 3
4 1 6 4 1 3 7 9
5 5 9 5 1 5
6 2 9 6 4
7 2 4 7
8 8 8 3 8
9 4 9 1 5 6

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 12/03/2022

G8 05
G7 570
G6 3185 0006 3314
G5 9216
G4 78810 61938 77127 09694 11064 75043 05053
G3 42725 92780
G2 81897
G1 62940
ĐB 768793
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 12/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 1 4 7 8
1 0 4 6 1
2 5 7 2
3 8 3 4 5 9
4 0 3 4 1 6 9
5 3 5 2 8
6 4 6 0 1
7 0 7 2 9
8 0 5 8 3
9 3 4 7 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 05/03/2022

G8 64
G7 835
G6 0674 0646 9471
G5 9217
G4 48175 62406 72368 53188 13477 12221 55047
G3 90469 14073
G2 26970
G1 72734
ĐB 498945
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 05/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 7
1 7 1 2 7
2 1 2
3 4 5 3 7
4 5 6 7 4 3 7
5 5 3 4 7
6 8 9 6 0 4
7 0 1 3 4 5 7 7 1 4 7
8 8 8 6 8
9 9 6

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 26/02/2022

G8 25
G7 729
G6 7553 9018 9894
G5 3913
G4 69078 89672 24540 07240 11777 84119 20815
G3 65563 40569
G2 25499
G1 61923
ĐB 696913
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 26/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 4
1 3 3 5 8 9 1
2 3 9 2 7
3 3 1 1 2 5 6
4 0 0 4 9
5 3 5 1
6 3 9 6
7 2 7 8 7 7
8 8 1 7
9 4 9 9 1 2 6 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 19/02/2022

G8 56
G7 894
G6 5097 3067 7400
G5 8439
G4 02973 74930 54732 20373 39337 44668 38082
G3 19428 27773
G2 82567
G1 95550
ĐB 946674
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 19/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 3 5
1 1
2 8 2 3 8
3 0 2 7 9 3 7 7 7
4 4 7 9
5 0 5
6 7 7 8 6
7 3 3 3 4 7 3 6 6 9
8 2 8 2 6
9 4 7 9 3

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 12/02/2022

G8 96
G7 059
G6 9006 0123 8481
G5 4931
G4 92395 71466 24955 68487 49549 44132 39659
G3 40857 64437
G2 18530
G1 43005
ĐB 710517
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 12/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 0 3
1 7 1 3 8
2 3 2 3
3 0 1 2 7 3 2
4 9 4
5 5 7 9 9 5 0 5 9
6 6 6 0 6
7 7 1 3 5 8
8 1 7 8
9 5 9 4 5 5
XSHG - KQXSHG- Dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Hậu Giang cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSHG mở thưởng các ngày trước đó.

XSHG - KQXSHG - Dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Hậu Giang (XSMN HG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Hậu Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số Hậu Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top