XSHG - KQXSHG - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay tại XSMB365

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 23/09/2023

G8 54
G7 533
G6 4517 8370 7041
G5 4590
G4 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625
G3 02947 73668
G2 52123
G1 19111
ĐB 877781
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 23/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 7 9
1 1 2 3 7 1 1 4 8
2 3 5 9 2 1
3 3 9 3 1 2 3
4 1 5 7 4
5 5 0 2 4
6 8 6
7 0 7 1 4
8 1 8 6
9 0 9 2 3

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 16/09/2023

G8 06
G7 656
G6 8507 2149 7355
G5 1757
G4 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360
G3 13414 97060
G2 51116
G1 82723
ĐB 987278
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 16/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 1 6 6
1 0 2 3 4 6 1
2 3 2 1
3 3 1 2
4 9 4 1
5 5 6 7 5 5 9
6 0 0 8 6 1 5
7 8 7 0 5
8 8 8 6 7 8
9 5 9 4

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 09/09/2023

G8 95
G7 105
G6 3888 5662 8535
G5 9050
G4 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041
G3 29828 73470
G2 14815
G1 74090
ĐB 426075
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 09/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 5 7 9
1 5 6 9 1 4 8
2 8 2 6
3 5 3
4 1 4 9
5 0 7 5 0 1 3 7
6 2 6 1
7 0 5 7 5
8 1 8 8 8 2 8 8
9 0 4 9 1

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 02/09/2023

G8 95
G7 322
G6 3135 3357 2679
G5 3512
G4 62373 19574 14272 46113 18117 68060 58974
G3 43573 41870
G2 47390
G1 89356
ĐB 732599
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 02/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 7 9
1 2 3 7 1
2 2 2 1 2 7
3 5 3 1 7 7
4 4 7 7
5 6 7 5 3
6 0 6 5
7 0 2 3 3 4 4 9 7 1 5
8 8
9 0 9 9 7 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 26/08/2023

G8 33
G7 710
G6 1228 9601 1647
G5 3915
G4 62407 52654 31477 41203 68952 60385 87531
G3 42012 60112
G2 35447
G1 77079
ĐB 195397
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 26/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 7 0 1
1 0 2 2 5 1 0 3
2 8 2 1 1 5
3 1 3 0
4 7 7 4 5
5 2 4 5 1 8
6 6
7 7 9 7 0 4 4 7 9
8 5 8 2
9 7 9 7

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 19/08/2023

G8 69
G7 381
G6 2304 5931 8356
G5 3654
G4 32264 28903 41980 62351 83994 20156 12634
G3 06462 64995
G2 78377
G1 69936
ĐB 041033
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 19/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 0 8
1 1 3 5 8
2 2 6
3 1 3 4 6 3 0 3
4 4 0 3 5 6 9
5 1 4 6 6 5 9
6 2 4 6 3 5 5
7 7 7 7
8 0 1 8
9 4 5 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 12/08/2023

G8 76
G7 353
G6 8803 3005 3600
G5 0113
G4 98017 90829 66196 54244 85199 07898 00390
G3 01909 71944
G2 10691
G1 10120
ĐB 799891
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 12/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 5 9 0 0 2 9
1 3 7 1 9 9
2 0 9 2
3 3 0 1 5
4 4 4 4 4 4
5 3 5 0
6 6 9
7 7 1
8 8 9
9 0 1 1 6 8 9 9 0 2 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 05/08/2023

G8 52
G7 448
G6 2420 8668 4914
G5 6306
G4 73228 68653 94156 55656 05860 04906 79804
G3 95489 33396
G2 94357
G1 35962
ĐB 566634
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 05/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 6 0 2 6
1 4 1
2 0 8 2 6
3 4 3 5
4 8 4 0 1 3
5 3 6 6 7 5
6 0 2 8 6 0 0 5 5 9
7 7 5
8 9 8 2 4 6
9 6 9 8

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 29/07/2023

G8 65
G7 131
G6 5660 8701 6167
G5 2102
G4 90970 76538 17771 76974 43511 67340 85096
G3 33316 93129
G2 17284
G1 86891
ĐB 555050
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 29/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 0 4 5 6 7
1 1 6 1 0 1 3 7 9
2 9 2 0
3 1 8 3
4 0 4 7 8
5 0 5
6 0 7 6 1 9
7 0 1 4 7 6
8 4 8 3
9 1 6 9 2

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 22/07/2023

G8 28
G7 616
G6 9192 5820 2679
G5 2117
G4 26219 64462 74889 72796 98822 38527 30866
G3 08500 59820
G2 64725
G1 55444
ĐB 565876
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 22/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 2 2
1 6 7 9 1
2 0 0 2 5 7 2 2 6 9
3 3
4 4 4 4
5 5 2
6 2 6 6 1 6 7 9
7 6 9 7 1 2
8 9 8
9 2 6 9 1 7 8

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 15/07/2023

G8 74
G7 974
G6 5066 0817 3600
G5 1310
G4 26829 70695 80593 62768 40466 39379 49227
G3 54887 12735
G2 97120
G1 23156
ĐB 615343
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 15/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 1 2
1 0 7 1
2 0 7 9 2
3 5 3 4 9
4 3 4 7
5 6 5 3 9
6 6 6 8 6 5 6 6
7 4 9 7 1 2 8
8 7 8 6
9 3 5 9 2 7

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 08/07/2023

G8 63
G7 321
G6 3814 1508 8220
G5 5675
G4 93242 33757 59018 58502 73435 98155 57810
G3 85242 53950
G2 25081
G1 01419
ĐB 576723
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 08/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 8 0 1 2 5
1 0 4 8 9 1 2 8
2 0 1 3 2 0 4 4
3 5 3 2
4 2 2 4 1
5 0 5 7 5 3 5 7
6 6
7 5 7 5
8 1 8 0 1
9 9 1

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 01/07/2023

G8 13
G7 499
G6 5192 2310 6468
G5 3178
G4 45640 79859 15008 27196 87230 87879 09720
G3 13223 68106
G2 91085
G1 32567
ĐB 902640
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 01/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 8 0 1 2 3 4 4
1 0 1
2 0 3 2 9
3 0 3 2
4 0 0 4
5 9 5 8
6 7 8 6 0 9
7 8 9 7 6
8 5 8 0 6 7
9 2 6 9 9 5 7 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 24/06/2023

G8 06
G7 028
G6 5717 5793 6048
G5 2564
G4 64262 84962 67935 93988 78275 10673 99518
G3 56433 35615
G2 87942
G1 52628
ĐB 322577
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 24/06/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 5 7 8 1
2 8 8 2 4 6 6
3 3 5 3 3 7 9
4 2 8 4 6
5 5 1 3 7
6 2 2 4 6
7 3 5 7 7 1 7
8 8 8 1 2 2 4 8
9 3 9
XSHG - KQXSHG- Dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Hậu Giang cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSHG mở thưởng các ngày trước đó.

XSHG - KQXSHG - Dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Hậu Giang (XSMN HG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Hậu Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số Hậu Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top