XSHG - KQXSHG - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay tại XSMB365

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 26/11/2022

G8 19
G7 219
G6 7994 5938 7234
G5 2255
G4 25925 19384 11575 47654 77602 95026 92597
G3 68651 70365
G2 37583
G1 61946
ĐB 046233
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 26/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0
1 9 1 5
2 5 6 2 0
3 3 4 8 3 3 8
4 6 4 3 5 8 9
5 1 4 5 5 2 5 6 7
6 5 6 2 4
7 5 7 9
8 3 4 8 3
9 4 7 9 1

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 19/11/2022

G8 43
G7 179
G6 2473 8373 2144
G5 8386
G4 01798 19660 32246 04223 88596 21409 67457
G3 74720 94345
G2 21817
G1 98239
ĐB 167038
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 19/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 2 6
1 7 1
2 0 3 2
3 8 9 3 2 7 7
4 4 5 6 4 4
5 7 5 4
6 0 6 4 8 9
7 3 3 9 7 1 5
8 6 8 3 9
9 6 8 9 0 3 7

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 12/11/2022

G8 59
G7 406
G6 9992 1385 3812
G5 1500
G4 47027 45003 42861 93625 94019 48228 37083
G3 89654 63889
G2 68785
G1 79748
ĐB 780807
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 12/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 6 7 0 0
1 2 9 1 6
2 5 7 8 2 1 9
3 3 0 8
4 8 4 5
5 4 5 2 8 8
6 1 6 0
7 7 0 2
8 3 5 5 9 8 2 4
9 2 9 1 8

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 05/11/2022

G8 65
G7 062
G6 2237 5488 2656
G5 1196
G4 95825 20531 94017 58435 42429 08346 19226
G3 15357 43081
G2 36904
G1 16032
ĐB 505926
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 05/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0
1 7 1 3 8
2 5 6 6 9 2 3 6
3 1 2 5 7 3
4 6 4 0
5 6 7 5 2 3
6 2 6 2 2 4 5 9
7 7 1 3 5
8 1 8 8 8
9 6 9 2

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 29/10/2022

G8 14
G7 620
G6 3918 9771 3072
G5 4542
G4 33129 82029 03837 14557 29366 55374 91204
G3 32804 79228
G2 17251
G1 04795
ĐB 515951
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 29/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 0 2
1 8 1 5 5 7
2 0 8 9 9 2 4 7
3 7 3
4 2 4 0 0 7
5 1 1 7 5 9
6 6 6 6
7 1 2 4 7 3 5
8 8 1 2
9 5 9 2 2

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 22/10/2022

G8 51
G7 621
G6 4983 4647 1648
G5 9401
G4 44237 42789 81896 92952 01979 22748 99913
G3 34895 68820
G2 56385
G1 15259
ĐB 789150
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 22/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 2 5
1 3 1 0 2
2 0 1 2 5
3 7 3 1 8
4 7 8 8 4
5 0 2 9 5 8 9
6 6 9
7 9 7 3 4
8 3 5 9 8 4 4
9 5 6 9 5 7 8

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 15/10/2022

G8 94
G7 548
G6 9346 4758 3569
G5 2826
G4 17298 59408 42871 52416 07265 62323 52425
G3 29955 27944
G2 70157
G1 89705
ĐB 284647
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 15/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 8 0
1 6 1 7
2 3 5 6 2
3 3 2
4 4 6 7 8 4 4
5 5 7 8 5 0 2 5 6
6 5 9 6 1 2 4
7 1 7 4 5
8 8 0 4 5 9
9 8 9 6

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 08/10/2022

G8 80
G7 842
G6 8028 1842 3480
G5 1746
G4 40820 39169 40366 32645 97460 55797 20336
G3 39324 30041
G2 48897
G1 59113
ĐB 519482
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 08/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 6 8
1 3 1 4
2 0 4 8 2 4 4 8
3 6 3 1
4 1 2 2 5 6 4 2
5 5 4
6 0 6 9 6 3 4 6
7 7 9 9
8 0 2 8 2
9 7 7 9 6

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 01/10/2022

G8 89
G7 260
G6 2498 9190 5844
G5 5998
G4 28862 31537 08074 64175 72963 69875 01319
G3 23127 54716
G2 27505
G1 32651
ĐB 647803
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 01/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 5 0 6 9
1 6 9 1 5
2 7 2 6
3 7 3 0 6
4 4 4 4 7
5 1 5 0 7 7
6 0 2 3 6 1
7 4 5 5 7 2 3
8 8 9 9
9 0 8 8 9 1

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 24/09/2022

G8 66
G7 128
G6 8973 7475 2957
G5 7750
G4 95621 27887 82945 64191 13655 27151 52034
G3 71458 15608
G2 00426
G1 56078
ĐB 100138
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 24/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 5
1 1 2 5 9
2 1 6 8 2
3 4 8 3 7
4 5 4 3
5 0 1 5 7 8 5 4 5 7
6 6 2
7 3 5 8 7 5 8
8 7 8 0 2 3 5 7
9 1 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 17/09/2022

G8 79
G7 640
G6 6758 7207 2934
G5 1476
G4 85969 28702 58168 58984 58462 85498 74290
G3 52934 28031
G2 67916
G1 19904
ĐB 495941
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 17/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 7 0 4 9
1 6 1 3 4
2 2 0 6
3 1 4 4 3
4 0 1 4 0 3 3 8
5 8 5
6 2 8 9 6 1 7
7 6 7 0
8 4 8 5 6 9
9 0 8 9 6

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 10/09/2022

G8 43
G7 067
G6 1254 8062 2353
G5 4614
G4 60763 18666 40673 75981 08744 76672 55635
G3 31168 42780
G2 51790
G1 40285
ĐB 187194
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 10/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 9
1 4 1 8
2 2 6 7
3 5 3 5 6 7
4 4 4 1 4 5 9
5 3 4 5 3 8
6 2 3 6 7 8 6 6
7 2 3 7 6
8 0 1 5 8 6
9 0 4 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 03/09/2022

G8 43
G7 024
G6 4168 2057 9844
G5 2740
G4 79395 41923 05977 36994 29741 20285 78564
G3 73517 88920
G2 27194
G1 82169
ĐB 257907
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 03/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 2 4
1 7 1 4
2 0 3 4 2
3 3 2
4 0 1 4 4 2 4 6 9 9
5 7 5 8 9
6 4 8 9 6
7 7 7 0 1 5 7
8 5 8 6
9 4 4 5 9 6

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 27/08/2022

G8 37
G7 417
G6 5148 7487 7815
G5 6642
G4 89993 08681 34928 95227 19885 75681 59317
G3 10728 34675
G2 86659
G1 54829
ĐB 291349
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 27/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 5 7 7 1 8 8
2 7 8 8 9 2 4
3 3 9
4 2 8 9 4
5 9 5 1 7 8
6 6
7 5 7 1 1 2 8
8 1 1 5 7 8 2 2 4
9 3 9 2 4 5
XSHG - KQXSHG- Dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Hậu Giang cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSHG mở thưởng các ngày trước đó.

XSHG - KQXSHG - Dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Hậu Giang (XSMN HG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Hậu Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số Hậu Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top