XSHG - KQXSHG - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay tại XSMB365

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 25/05/2024

G8 54
G7 671
G6 7508 4963 4271
G5 5556
G4 77638 22974 33516 60665 57250 60934 72217
G3 63472 85457
G2 02190
G1 76629
ĐB 692964
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 25/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 5 9
1 6 7 1 7 7
2 9 2 7
3 4 8 3 6
4 4 3 6 7
5 0 6 7 5 6
6 3 4 5 6 1 5
7 1 1 2 4 7 1 5
8 8 0 3
9 0 9 2

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 18/05/2024

G8 39
G7 518
G6 6869 0462 4179
G5 6816
G4 80182 08471 99668 64861 33143 84079 37064
G3 60300 86797
G2 90943
G1 46806
ĐB 713531
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 18/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 0 0
1 6 8 1 3 6 7
2 2 6 8
3 1 3 4 4
4 3 3 4 6
5 5
6 1 2 4 8 9 6 0 1
7 1 9 9 7 9
8 2 8 1 6
9 7 9 6 7 7

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 11/05/2024

G8 25
G7 330
G6 2567 4125 9496
G5 8184
G4 76238 00214 68249 06951 02661 02277 16242
G3 88761 77071
G2 29621
G1 31196
ĐB 218726
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 11/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3
1 4 1 2 5 6 6 7
2 1 5 6 2 4
3 0 8 3
4 2 9 4 1 8
5 1 5 2
6 1 1 7 6 2 9 9
7 1 7 7 6 7
8 4 8 3
9 6 6 9 4

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 04/05/2024

G8 73
G7 261
G6 3034 3324 7499
G5 1895
G4 25137 98526 77310 64973 71839 74169 55811
G3 44760 13019
G2 53430
G1 72502
ĐB 757837
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 04/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 1 3 6
1 0 1 9 1 1 6
2 4 6 2 0
3 0 4 7 7 9 3 7
4 4 2 3
5 5 9
6 0 1 9 6 2
7 3 7 3 3
8 8
9 5 9 9 1 3 6 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 27/04/2024

G8 69
G7 993
G6 7339 7987 1499
G5 9151
G4 47952 32248 43941 02885 99864 70263 64589
G3 53000 72959
G2 32650
G1 04301
ĐB 751084
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 27/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 0 0 5
1 1 0 4 5
2 2 5
3 9 3 6 9
4 1 8 4 6 8
5 0 1 2 9 5 8
6 3 4 6
7 7 8
8 4 5 7 9 8 4
9 3 9 9 3 5 8 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 20/04/2024

G8 74
G7 120
G6 5138 8801 1977
G5 9248
G4 87608 22870 94632 63082 31680 54883 59307
G3 48928 39716
G2 36843
G1 89532
ĐB 271154
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 20/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 8 0 2 7 8
1 6 1 0
2 0 8 2 3 3 8
3 2 2 8 3 4 8
4 3 8 4 5
5 4 5
6 6 1
7 0 7 7 0 7
8 0 2 3 8 0 2 3 4
9 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 13/04/2024

G8 09
G7 340
G6 5973 6277 3360
G5 6713
G4 78008 77319 22015 91623 53666 18511 31915
G3 29616 97767
G2 59938
G1 66351
ĐB 282175
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 13/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 4 6
1 1 3 5 5 6 9 1 1 5
2 3 2
3 8 3 1 2 7
4 0 4
5 1 5 1 1 7
6 0 6 7 6 1 6
7 3 5 7 7 6 7
8 8 0 3
9 9 1

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 06/04/2024

G8 92
G7 681
G6 1590 4393 1640
G5 6705
G4 83752 96341 51505 62116 33665 78124 65630
G3 69431 30679
G2 13064
G1 01145
ĐB 970856
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 06/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 5 0 3 4 9
1 6 1 3 4 8
2 4 2 5
3 0 1 3 9
4 0 1 5 4 2 6
5 2 6 5 0 0 4 6
6 4 5 6 1 5
7 9 7
8 1 8
9 0 3 9 7

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 30/03/2024

G8 89
G7 943
G6 8382 9789 0065
G5 7150
G4 80945 91961 56360 37093 03631 59727 34193
G3 11254 20733
G2 07838
G1 42046
ĐB 378947
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 30/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 6
1 1 3 6
2 7 2 8
3 1 3 8 3 3 4 9 9
4 3 5 6 7 4 5
5 0 4 5 4 6
6 0 1 5 6 4
7 7 2 4
8 2 9 8 3
9 3 3 9 8

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 23/03/2024

G8 18
G7 263
G6 0933 4669 3201
G5 7771
G4 42347 21621 56721 19586 00085 66300 30831
G3 85363 30668
G2 42750
G1 76476
ĐB 953928
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 23/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 0 0 5
1 1 0 2 2 3 7
2 1 1 8 2
3 1 3 3 3 6 6
4 7 4
5 0 5 8
6 3 3 8 9 6 7 8
7 1 6 7 4
8 5 6 8 2 6
9 9 6

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 16/03/2024

G8 13
G7 538
G6 0232 7578 7410
G5 4148
G4 47721 75206 80961 81607 99898 81665 93234
G3 88162 65400
G2 26909
G1 89395
ĐB 468109
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 16/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 7 9 9 0 0 1
1 0 1 2 6
2 1 2 3 6
3 2 4 8 3
4 8 4 3
5 5 6 9
6 1 2 5 6 0
7 8 7 0
8 8 3 4 7 9
9 5 8 9 0 0

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG 09/03/2024

G8 91
G7 630
G6 1617 1078 5919
G5 9057
G4 03707 25096 38255 48568 62208 02868 46717
G3 00223 87008
G2 68253
G1 24566
ĐB 961453
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 09/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 8 8 0 3
1 7 7 9 1
2 3 2
3 0 3 2 5 5
4 4
5 3 3 5 7 5 5
6 6 8 8 6 6 9
7 8 7 0 1 1 5
8 8 0 0 6 6 7
9 6 9 1

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG 02/03/2024

G8 16
G7 790
G6 5335 6907 4641
G5 4171
G4 98839 28676 86832 22650 72383 96740 29317
G3 52912 32870
G2 90450
G1 29978
ĐB 119818
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 02/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 4 5 5 7 9
1 2 7 8 1 4 7
2 2 1 3
3 2 5 9 3 8
4 0 1 4
5 0 0 5 3
6 6 7
7 0 1 6 8 7 0 1
8 3 8 1 7
9 0 9 3

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG 24/02/2024

G8 96
G7 251
G6 7433 1735 8628
G5 4583
G4 72257 33631 66813 44675 69919 90344 35301
G3 91285 97811
G2 27820
G1 97770
ĐB 054003
Loto Hậu Giang - Loto XSHG 24/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 0 2 7
1 1 3 9 1 0 1 3 5
2 0 8 2
3 1 3 5 3 0 1 3 8
4 4 4 4
5 1 7 5 3 7 8
6 6
7 0 5 7 5
8 3 5 8 2
9 9 1
XSHG - KQXSHG- Dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Hậu Giang cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSHG mở thưởng các ngày trước đó.

XSHG - KQXSHG - Dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Hậu Giang (XSMN HG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Hậu Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số Hậu Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top