XSKG - KQXSKG - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay tại XSMB365

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG 15/05/2022

G8 54
G7 741
G6 4257 9293 1093
G5 7102
G4 67340 06776 44849 73147 00375 85117 36077
G3 98457 46656
G2 42192
G1 19873
ĐB 797080
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 15/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 4 8
1 7 1 4
2 2 0 9
3 3 7 9 9
4 0 1 7 9 4
5 6 7 7 5 7
6 6 5 7
7 3 5 6 7 7 1 4 5 5 7
8 0 8
9 2 3 3 9 4

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG 08/05/2022

G8 25
G7 943
G6 0601 1058 7636
G5 5543
G4 12570 33945 10073 82194 93994 64659 38974
G3 89425 99702
G2 94052
G1 75833
ĐB 221379
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 08/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 0 7
1 1 0
2 5 2 0 5
3 3 6 3 3 4 4 7
4 3 3 5 4 7 9 9
5 2 8 9 5 2 4
6 6 3
7 0 3 4 9 7
8 8 5
9 4 4 9 5 7

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG 01/05/2022

G8 85
G7 798
G6 3114 8605 0086
G5 7343
G4 33123 03004 95666 85168 61161 68859 51729
G3 39445 51587
G2 31021
G1 06930
ĐB 667024
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 01/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 0 3
1 4 1 2 6
2 1 3 4 9 2
3 0 3 2 4
4 3 5 4 0 1 2
5 9 5 0 4
6 1 6 8 6 6 8
7 7 8
8 6 7 8 6 9
9 8 9 2 5

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG 24/04/2022

G8 53
G7 196
G6 2795 0437 0929
G5 3436
G4 72028 72374 36158 99285 77167 56693 53253
G3 68786 82462
G2 18438
G1 82625
ĐB 389468
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 24/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 1
2 5 8 9 2 6
3 6 7 8 3 5 9
4 4 7
5 3 8 5 2 8 9
6 2 7 8 6 3 8 9
7 4 7 3 6
8 5 6 8 2 3 5 6
9 3 5 6 9 2

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG 17/04/2022

G8 66
G7 909
G6 2058 5064 3692
G5 5583
G4 12182 20456 99580 50537 91311 57396 69715
G3 68139 35345
G2 11102
G1 63437
ĐB 077175
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 17/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 9 0 8
1 1 5 1 1
2 2 0 8 9
3 7 7 9 3 8
4 5 4 6
5 6 8 5 1 4 7
6 4 6 5 9
7 5 7 3 3
8 0 2 3 8 5
9 2 6 9 0 3

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG 10/04/2022

G8 87
G7 880
G6 2332 1538 1827
G5 3354
G4 51994 99907 78234 33420 89136 64840 76281
G3 41407 02086
G2 42964
G1 66056
ĐB 020845
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 10/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 7 0 2 4 8
1 1 8
2 0 7 2 3
3 2 4 6 8 3
4 0 5 4 3 5 6 9
5 4 6 5 4
6 4 6 3 5 8
7 7 0 0 2
8 0 1 6 8 3
9 4 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG 03/04/2022

G8 05
G7 909
G6 2198 8874 2107
G5 0648
G4 62917 71259 19961 45569 83701 90625 06162
G3 50974 54309
G2 82743
G1 57699
ĐB 579086
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 03/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 9 9 0
1 7 1 0 6
2 5 2 6
3 3 4
4 3 8 4 7 7
5 9 5 2
6 1 2 9 6 8
7 4 4 7 0 1
8 6 8 4 9
9 8 9 9 0 0 5 6 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG 27/03/2022

G8 29
G7 261
G6 1371 9791 1654
G5 1078
G4 70592 60657 27038 72620 19122 31421 10480
G3 34214 18050
G2 93375
G1 27204
ĐB 248518
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 27/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 2 5 8
1 4 8 1 2 6 7 9
2 0 1 2 2 2 9
3 8 3
4 4 0 1 5
5 0 4 7 5 7
6 1 6
7 1 5 8 7 5
8 0 8 1 3 7
9 1 2 9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG 20/03/2022

G8 90
G7 838
G6 7108 4152 9876
G5 6517
G4 45113 70151 97346 04491 44803 01172 87951
G3 49637 20991
G2 86786
G1 91393
ĐB 911105
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 20/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 5 8 0
1 3 7 1 5 5 9 9
2 2 5 7
3 7 8 3 0 1 9
4 6 4
5 1 1 2 5 0
6 6 4 7 8
7 2 6 7 1 3
8 6 8 0 3
9 1 1 3 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG 13/03/2022

G8 39
G7 266
G6 0866 0545 1882
G5 1939
G4 58650 12898 17124 43984 77117 77299 58189
G3 14603 86771
G2 33432
G1 85734
ĐB 179135
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 13/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 5
1 7 1 7
2 4 2 3 8
3 2 4 5 9 3 0
4 5 4 2 3 8
5 0 5 3 4
6 6 6 6 6 6
7 1 7 1
8 2 4 9 8 9
9 8 9 9 3 8 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG 06/03/2022

G8 99
G7 701
G6 4465 2518 4724
G5 4123
G4 18689 87416 73973 30848 77166 49382 98458
G3 58131 65385
G2 77076
G1 96450
ĐB 867733
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 06/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 5
1 6 8 1 0 3
2 3 4 2 8
3 1 3 3 2 3 7
4 8 4 2
5 0 8 5 6 8
6 5 6 6 1 6 7
7 3 6 7
8 2 5 9 8 1 4 5
9 9 8

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG 27/02/2022

G8 18
G7 057
G6 3787 5901 2598
G5 4357
G4 60337 81296 54642 04314 46352 66521 81870
G3 39640 34391
G2 45415
G1 75547
ĐB 744510
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 27/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 1 4 7
1 0 4 5 1 0 2 9
2 1 2 4 5
3 7 3
4 0 2 7 4 1
5 2 7 7 5 1
6 6 9
7 0 7 3 4 5 5 8
8 7 8 9
9 1 6 8 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG 20/02/2022

G8 82
G7 789
G6 6139 3593 2957
G5 3739
G4 18316 27095 26084 06084 04744 71904 05448
G3 18255 55868
G2 59484
G1 46484
ĐB 039729
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 20/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0
1 6 1
2 9 2
3 9 9 3 9
4 4 8 4 0 4 8 8 8 8
5 5 7 5 5 9
6 8 6 1
7 7 5
8 4 4 4 4 9 8 4 6
9 3 5 9 2 3 3 8

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG 13/02/2022

G8 06
G7 714
G6 5843 4042 6199
G5 1343
G4 94437 19369 27330 16115 00566 54058 82197
G3 52103 27849
G2 54544
G1 14061
ĐB 435441
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 13/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 3
1 4 5 1 4 6
2 2 4
3 0 7 3 0 4 4
4 1 2 3 3 4 9 4 1 4
5 8 5 1
6 1 6 9 6 6
7 7 3 9
8 8 5
9 7 9 9 4 6 9
XSKG - KQXSKG- Dự đoán xổ số Kiên Giang siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Kiên Giang cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSKG mở thưởng các ngày trước đó.

XSKG - KQXSKG - Dự đoán xổ số Kiên Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Kiên Giang (XSMN KG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Kiên Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số Kiên Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Kiên Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top