XSKG - KQXSKG - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay tại XSMB365

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG 26/05/2024

G8 40
G7 182
G6 6992 5247 1054
G5 9931
G4 54724 45171 62527 87990 78731 82068 27759
G3 80068 62003
G2 81495
G1 93922
ĐB 737647
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 26/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 9
1 1 3 3 7
2 2 4 7 2 2 8 9
3 1 1 3 0
4 7 7 4 2 5
5 4 9 5 9
6 8 8 6
7 1 7 2 4 4
8 2 8 6 6
9 0 2 5 9 5

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG 19/05/2024

G8 46
G7 766
G6 5735 2682 4445
G5 1759
G4 02379 02677 05147 10493 90231 09814 77099
G3 50037 51979
G2 10671
G1 41803
ĐB 219024
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 19/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0
1 4 1 3 7
2 4 2 8
3 1 5 7 3 0 9
4 5 7 4 1 2
5 9 5 3 4
6 6 6 6
7 1 7 9 9 7 3 4 7
8 2 8
9 3 9 9 5 7 7 9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG 12/05/2024

G8 36
G7 804
G6 2550 2129 5133
G5 0386
G4 62042 25995 23479 14917 07907 80693 92269
G3 56329 84171
G2 17364
G1 10012
ĐB 741575
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 12/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 0 5
1 2 7 1 7
2 9 9 2 1 4
3 3 3 3 9
4 2 4 0 6
5 0 5 7 9
6 4 9 6 8
7 1 5 9 7 0 1
8 6 8
9 3 5 9 2 2 6 7

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG 05/05/2024

G8 73
G7 462
G6 8656 3229 1842
G5 0019
G4 70600 85920 22099 21850 97309 65872 69173
G3 62470 76671
G2 78343
G1 44710
ĐB 879830
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 05/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9 0 0 1 2 3 5 7
1 0 9 1 7
2 0 9 2 4 6 7
3 0 3 4 7
4 2 3 4
5 0 6 5
6 2 6 5
7 0 1 2 3 7
8 8
9 9 9 0 1 2 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG 28/04/2024

G8 43
G7 517
G6 1011 5697 3104
G5 9325
G4 70126 13547 07352 12819 90636 61854 37710
G3 95887 10040
G2 62901
G1 36902
ĐB 508953
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 28/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 4 0 1 4
1 0 1 7 9 1 0 1
2 5 6 2 0 5
3 6 3 5
4 0 7 4 0 5
5 2 3 4 5 2
6 6 2 3
7 7 1 4 8 9
8 7 8
9 7 9 1

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG 21/04/2024

G8 28
G7 908
G6 6180 1157 5769
G5 1680
G4 69888 20746 26456 32021 44557 05469 07799
G3 89179 32057
G2 44914
G1 72335
ĐB 975735
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 21/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 8 8
1 4 1 2
2 1 2
3 5 5 3
4 6 4 1
5 6 7 7 7 5 3 3
6 9 9 6 4 5
7 9 7 5 5 5
8 0 0 8 8 0 8
9 9 9 6 6 7 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG 14/04/2024

G8 91
G7 025
G6 4282 6649 5678
G5 9990
G4 70332 18409 17256 13122 05902 28010 31895
G3 65687 83161
G2 40737
G1 60590
ĐB 655444
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 14/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 9 0 1 9 9
1 0 1 6
2 2 5 2 0 2 3 8
3 2 7 3
4 4 9 4 4
5 6 5 2 9
6 1 6 5
7 8 7 3 8
8 2 7 8 7
9 0 0 5 9 0 4

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG 07/04/2024

G8 22
G7 160
G6 1423 8788 7110
G5 0773
G4 18749 90814 13837 09653 90102 75729 08552
G3 34922 37415
G2 99604
G1 09521
ĐB 097473
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 07/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 0 1 6
1 0 4 5 1 2
2 1 2 3 9 2 0 2 5
3 7 3 2 5 7 7
4 9 4 0 1
5 2 3 5 1
6 0 6
7 3 3 7 3
8 8 8 8
9 9 2 4

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG 31/03/2024

G8 68
G7 108
G6 6565 7210 2376
G5 6999
G4 34692 67729 38543 94555 30005 93620 39472
G3 41189 12646
G2 46910
G1 88222
ĐB 540769
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 31/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 8 0 1 1 2
1 0 0 1
2 0 2 9 2 2 7 9
3 3 4
4 3 6 4
5 5 5 0 5 6
6 5 9 6 4 7
7 2 6 7
8 9 8 0
9 2 9 9 2 6 8 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG 24/03/2024

G8 94
G7 081
G6 5057 9903 1143
G5 3550
G4 83416 85415 38038 16740 72273 51273 55590
G3 41904 81185
G2 99259
G1 73789
ĐB 915826
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 24/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 0 4 5 9
1 5 6 1 8
2 6 2
3 8 3 0 4 7 7
4 0 3 4 0
5 0 7 9 5 1 8
6 6 1 2
7 3 3 7 5
8 1 5 9 8 3
9 0 9 5 8

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG 17/03/2024

G8 26
G7 606
G6 9207 2277 4017
G5 5529
G4 31797 29464 07881 66603 58715 07327 13739
G3 57665 86867
G2 51606
G1 60854
ĐB 453065
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 17/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 6 7 0
1 5 7 1 8
2 7 9 2
3 9 3 0
4 4 5 6
5 4 5 1 6 6
6 4 5 5 7 6 0 0
7 7 7 0 1 2 6 7 9
8 1 8
9 7 9 2 3

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG 10/03/2024

G8 92
G7 513
G6 4363 3648 1877
G5 0454
G4 65834 14478 44230 14849 34538 37168 38918
G3 19676 10712
G2 49744
G1 05526
ĐB 953199
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 10/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3
1 2 3 8 1
2 6 2 1
3 0 4 8 3 1 6
4 4 8 9 4 3 4 5
5 4 5
6 3 8 6 2 7
7 6 7 8 7 7
8 8 1 3 4 6 7
9 9 9 4 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG 03/03/2024

G8 52
G7 358
G6 1627 0690 5376
G5 3936
G4 85039 92854 76059 65024 98670 10327 90504
G3 47980 77889
G2 20088
G1 60266
ĐB 273043
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 03/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 7 8 9
1 1
2 4 7 7 2
3 6 9 3 4
4 3 4 0 2 5
5 4 8 9 5
6 6 6 3 6 7
7 0 6 7 2 2
8 0 8 9 8 5 8
9 0 9 3 5 8

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG 25/02/2024

G8 27
G7 580
G6 8614 4966 4516
G5 2026
G4 96973 44653 50689 76156 51492 72518 57301
G3 82005 84056
G2 19825
G1 03149
ĐB 195174
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 25/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0 8
1 4 6 8 1 0
2 5 6 2 9
3 3 5 7
4 9 4 1 7
5 3 6 6 5 0 2
6 6 6 1 2 5 5 6
7 3 4 7
8 0 9 8 1
9 2 9 4 8
XSKG - KQXSKG- Dự đoán xổ số Kiên Giang siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Kiên Giang cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSKG mở thưởng các ngày trước đó.

XSKG - KQXSKG - Dự đoán xổ số Kiên Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Kiên Giang (XSMN KG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Kiên Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số Kiên Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Kiên Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top