XSKG - KQXSKG - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay tại XSMB365

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG 29/01/2023

G8 64
G7 749
G6 8018 7231 1820
G5 8530
G4 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171
G3 63836 12901
G2 93357
G1 36163
ĐB 201243
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 29/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 2 3 6
1 8 1 0 3 5 6 7
2 0 2
3 0 1 6 3 4 6 7 8
4 3 9 4
5 1 7 5
6 0 1 3 6 3
7 1 3 8 7 5
8 3 8 1 7
9 9 4

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG 22/01/2023

G8 99
G7 356
G6 4812 0948 7517
G5 0290
G4 67998 12443 35394 25392 98939 69730 54892
G3 10586 05172
G2 18434
G1 74636
ĐB 332403
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 22/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 3 9
1 2 7 1
2 2 1 7 9 9
3 0 4 6 9 3 0 4
4 3 8 4 3 9
5 6 5
6 6 3 5 8
7 2 7 1
8 6 8 4 9
9 0 2 2 4 8 9 3

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG 15/01/2023

G8 80
G7 482
G6 1746 0466 5869
G5 1904
G4 30076 88832 81832 00454 48264 33688 77145
G3 38086 87725
G2 52814
G1 27423
ĐB 515546
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 15/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0
1 4 1
2 3 5 2 3 3 8
3 2 2 3 2
4 5 6 6 4 0 1 5 6
5 4 5 2 4
6 4 6 9 6 4 4 6 7 8
7 6 7
8 2 6 8 8 8
9 9 6

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG 08/01/2023

G8 28
G7 124
G6 1400 2869 3021
G5 9267
G4 62746 44565 79317 07016 81274 05953 84765
G3 89331 84056
G2 62855
G1 81332
ĐB 140182
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 08/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0
1 6 7 1 2 3
2 1 4 2 3 8
3 1 2 3 5
4 6 4 2 7
5 3 5 6 5 5 6 6
6 5 5 7 9 6 1 4 5
7 4 7 1 6
8 2 8
9 9 6

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG 01/01/2023

G8 64
G7 528
G6 2636 5029 5020
G5 7486
G4 76611 29433 13198 91143 95007 69599 35731
G3 44067 79309
G2 45354
G1 13089
ĐB 104380
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 01/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 9 0 2 8
1 1 1 1 3
2 0 8 9 2
3 1 3 6 3 3 4
4 3 4 5
5 4 5
6 7 6 3 8
7 7 0 6
8 0 6 9 8 2 9
9 8 9 9 0 2 8 9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG 25/12/2022

G8 25
G7 674
G6 9488 9551 0754
G5 9479
G4 44154 16230 79035 69626 95137 80189 87317
G3 92586 59327
G2 55393
G1 28866
ĐB 845155
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 25/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3
1 7 1 5
2 6 7 2
3 0 5 7 3 9
4 4 5 5 7
5 1 4 4 5 5 3 5
6 6 6 2 6 8
7 4 9 7 1 2 3
8 6 8 9 8 8
9 3 9 7 8

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG 18/12/2022

G8 60
G7 440
G6 3357 7305 3161
G5 8597
G4 98154 77411 29353 34116 93806 89787 49418
G3 03700 20858
G2 57985
G1 13145
ĐB 480954
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 18/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 6 0 0 4
1 1 6 8 1 1 6
2 2
3 3 5
4 0 5 4 5 5
5 3 4 4 7 8 5 0 4 8
6 1 6 0 1
7 7 5 8 9
8 5 7 8 1 5
9 7 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG 11/12/2022

G8 66
G7 630
G6 2059 7890 2868
G5 7524
G4 42532 20602 37490 59975 86776 35868 96978
G3 28909 74579
G2 36961
G1 58658
ĐB 718871
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 11/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 9 0 3 9 9
1 1 6 7
2 4 2 0 3
3 0 2 3
4 4 2
5 8 9 5 7
6 1 8 8 6 7
7 1 5 6 8 9 7
8 8 5 6 6 7
9 0 0 9 0 5 7

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG 04/12/2022

G8 43
G7 564
G6 3604 6882 6607
G5 0655
G4 31071 42498 66971 71588 79205 32630 49996
G3 76172 18120
G2 62651
G1 18321
ĐB 410089
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 04/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 7 0 2 3
1 1 2 5 7 7
2 0 1 2 7 8
3 0 3
4 4 0 6
5 1 5 5 0 5
6 4 6 9
7 1 1 2 7 0
8 2 8 9 8 8 9
9 6 8 9 8

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG 27/11/2022

G8 67
G7 866
G6 4571 6426 6705
G5 7982
G4 92509 34489 91645 04083 36567 12106 57238
G3 36977 28973
G2 56054
G1 42499
ĐB 515051
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 27/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 9 0
1 1 5 7
2 6 2 8
3 8 3 7 8
4 5 4 5
5 1 4 5 0 4
6 6 7 6 0 2 6
7 1 3 7 7 6 7
8 2 3 9 8 3
9 9 9 0 8 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG 20/11/2022

G8 82
G7 905
G6 2759 9985 9389
G5 5773
G4 75349 49666 19901 87836 93023 91351 47269
G3 22993 60368
G2 73570
G1 94935
ĐB 719984
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 20/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0 7
1 1 0 5
2 3 2
3 5 6 3 2 7 9
4 9 4 8
5 1 9 5 0 3 8
6 6 8 9 6 3 6
7 0 3 7
8 4 5 9 8 6
9 3 9 4 5 6 8

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG 13/11/2022

G8 01
G7 144
G6 9900 5971 1999
G5 7303
G4 10037 10160 58294 17330 74742 92783 15120
G3 14201 50408
G2 27681
G1 32250
ĐB 928658
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 13/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 3 8 0 0 2 3 5 6
1 1 0 7 8
2 0 2 4
3 0 7 3 0 8
4 2 4 4 4 9
5 0 8 5
6 0 6
7 1 7 3
8 1 3 8 0 5
9 4 9 9 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG 06/11/2022

G8 87
G7 888
G6 4104 9065 6719
G5 5400
G4 04974 35647 90502 16663 20664 10331 84927
G3 62699 37191
G2 00021
G1 98412
ĐB 175812
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 06/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 4 0 0
1 2 2 9 1 2 3 9
2 1 7 2 0 1 1
3 1 3 6
4 7 4 0 6 7
5 5 6
6 3 4 5 6
7 4 7 2 4
8 8 8 8
9 1 9 9 1 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG 30/10/2022

G8 90
G7 280
G6 1327 0796 6042
G5 4864
G4 51763 89018 76844 78479 42635 50616 82915
G3 61403 97394
G2 24146
G1 44948
ĐB 556519
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 30/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 8
1 5 6 8 9 1
2 7 2 4
3 5 3 0 6
4 2 4 6 8 4 4 6 9
5 5 1 3
6 3 4 6 1 4 9
7 9 7 2
8 0 8 1 4
9 4 6 9 1 7
XSKG - KQXSKG- Dự đoán xổ số Kiên Giang siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Kiên Giang cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSKG mở thưởng các ngày trước đó.

XSKG - KQXSKG - Dự đoán xổ số Kiên Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Kiên Giang (XSMN KG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Kiên Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số Kiên Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Kiên Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top