XSKG - KQXSKG - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay tại XSMB365

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG 03/12/2023

G8 30
G7 620
G6 9870 8106 5410
G5 5938
G4 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630
G3 52767 49813
G2 19631
G1 24009
ĐB 285556
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 03/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 9 0 0 1 2 3 7
1 0 3 4 4 5 1 3
2 0 2
3 0 1 3 8 8 3 1 3
4 4 1 1
5 6 5 1
6 7 6 0 5
7 0 7 6
8 8 3 3
9 9 0

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG 26/11/2023

G8 47
G7 030
G6 2151 2474 0406
G5 3214
G4 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458
G3 51675 56374
G2 07395
G1 69552
ĐB 350037
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 26/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 3 8
1 4 8 1 5
2 7 2 5
3 0 7 3
4 4 1 7 7 9
5 1 2 8 5 7 9
6 6 0 8 9
7 4 4 5 7 2 3
8 0 6 8 1 5
9 4 5 6 9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG 19/11/2023

G8 60
G7 497
G6 0719 8185 6123
G5 7300
G4 72368 55127 99792 00876 93735 24077 14711
G3 21006 14489
G2 00571
G1 80405
ĐB 615960
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 19/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 6 0 0 6
1 1 9 1 1 7
2 3 7 2 9
3 5 3 2
4 4
5 5 0 3 8
6 0 8 6 0 7
7 1 6 7 7 2 7 9
8 5 9 8 6
9 2 7 9 1 8

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG 12/11/2023

G8 61
G7 448
G6 2833 5158 6712
G5 6643
G4 66381 45357 88599 84505 73278 07196 10976
G3 60960 46299
G2 73986
G1 95023
ĐB 879516
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 12/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 6
1 2 6 1 8
2 3 2 1
3 3 3 2 3 4
4 3 8 4
5 7 8 5 0
6 0 6 1 7 8 9
7 6 8 7 5
8 1 6 8 4 5 7
9 6 9 9 9 9 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG 05/11/2023

G8 77
G7 666
G6 0705 6862 3803
G5 2672
G4 89408 00472 70149 74233 09701 96830 89001
G3 61125 79331
G2 27584
G1 25893
ĐB 893292
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 05/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 3 5 8 0 3
1 1 0 0 3
2 5 2 6 7 7 9
3 0 1 3 3 0 3 9
4 9 4 8
5 5 0 2
6 2 6 6 6
7 2 2 7
8 4 8 0
9 2 3 9 4

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG 29/10/2023

G8 41
G7 960
G6 0896 7354 3995
G5 6383
G4 61374 55114 11580 39171 54835 69352 32386
G3 95430 31757
G2 82550
G1 06615
ĐB 724368
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 29/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 5 6 8
1 4 5 1 7
2 2 5
3 0 5 3 8
4 4 1 5 7
5 0 2 4 7 5 1 3 9
6 0 8 6 8 9
7 1 4 7 5
8 0 3 6 8 6
9 5 6 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG 22/10/2023

G8 89
G7 396
G6 9076 2756 1896
G5 3388
G4 36450 77649 37923 91807 46011 51438 71808
G3 42455 98985
G2 74572
G1 39659
ĐB 402281
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 22/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 8 0 5
1 1 1 1 8
2 3 2 7
3 8 3 2
4 9 4
5 0 5 6 9 5 5 8
6 6 5 7 9 9
7 2 6 7 0
8 1 5 8 8 0 3 8
9 6 6 9 4 5

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG 15/10/2023

G8 69
G7 436
G6 0243 9551 2880
G5 6041
G4 84385 20642 88344 64370 80362 89224 53285
G3 08083 13293
G2 91873
G1 50135
ĐB 289176
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 15/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 8
1 1 4 5
2 4 2 4 6
3 5 6 3 4 7 8 9
4 1 2 3 4 4 2 4
5 1 5 3 8 8
6 2 6 3 7
7 0 3 6 7
8 0 3 5 5 8
9 3 9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG 08/10/2023

G8 18
G7 374
G6 8700 2254 1221
G5 4402
G4 20150 09192 51231 30525 94823 27593 71484
G3 83242 65976
G2 66096
G1 60060
ĐB 328783
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 08/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 0 0 5 6
1 1 2 3
2 1 3 5 2 0 4 9
3 1 3 2 8 9
4 2 4 5 7 8
5 0 4 5 2
6 0 6 7 9
7 4 6 7
8 3 4 8
9 2 3 6 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG 01/10/2023

G8 64
G7 980
G6 6042 9518 7952
G5 5256
G4 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581
G3 50035 34989
G2 50600
G1 22092
ĐB 740214
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 01/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 2 8
1 3 4 7 8 1 4 8
2 0 2 4 5 9
3 5 3 1
4 1 2 4 1
5 2 6 8 5 3
6 6 5
7 7 1
8 0 1 9 9 8 1 5
9 2 9 8 8

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG 24/09/2023

G8 00
G7 590
G6 6679 1366 7466
G5 7767
G4 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736
G3 90293 86361
G2 52902
G1 64733
ĐB 298118
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 24/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 5 9 9
1 2 6 8 1 6
2 2 0 1
3 3 6 3 3 9
4 4
5 0 6 5
6 1 6 6 7 6 1 3 5 6 6
7 9 7 6 9
8 8 1
9 0 0 3 7 9 7

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG 17/09/2023

G8 64
G7 591
G6 0181 2515 1734
G5 2123
G4 62580 31419 87457 02594 90464 96529 31285
G3 49996 40972
G2 88273
G1 70793
ĐB 169440
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 17/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 8
1 5 9 1 8 9
2 3 9 2 7
3 4 3 2 7 9
4 0 4 3 6 9
5 7 5 1 8
6 4 6 9
7 2 3 7 5
8 0 1 5 8
9 1 3 4 6 9 1 2

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG 10/09/2023

G8 70
G7 306
G6 0854 7504 0586
G5 9754
G4 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216
G3 01238 47758
G2 33550
G1 24931
ĐB 942403
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 10/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 6 8 0 5
1 6 1 2 3 7 8
2 1 3 8 2
3 1 8 3 0 2
4 4 0 5 5
5 0 4 4 8 5
6 6 0 1 8
7 1 7
8 1 6 8 0 2 3 5
9 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG 03/09/2023

G8 69
G7 293
G6 5782 0632 0841
G5 2889
G4 75983 99834 22273 63730 22165 41547 83987
G3 47741 94850
G2 83367
G1 36595
ĐB 197817
Loto Kiên Giang - Loto XSKG 03/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 5
1 7 1 4 4
2 2 3 8
3 0 2 4 3 7 8 9
4 1 1 7 4 3
5 0 5 6 9
6 5 7 6
7 3 7 1 4 6 8
8 2 3 7 9 8
9 3 5 9 8
XSKG - KQXSKG- Dự đoán xổ số Kiên Giang siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Kiên Giang cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSKG mở thưởng các ngày trước đó.

XSKG - KQXSKG - Dự đoán xổ số Kiên Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Kiên Giang (XSMN KG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Kiên Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số Kiên Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Kiên Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top