XSST - KQXSST - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay tại XSMB365

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST 18/05/2022

G8 17
G7 054
G6 4239 0484 7638
G5 0714
G4 73760 95483 47767 92527 53316 36818 03424
G3 19977 22333
G2 80694
G1 79529
ĐB 995365
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 18/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6
1 4 6 8 1
2 4 7 9 2
3 3 8 9 3 3 8
4 4 1 2 5 8 9
5 4 5 6
6 0 5 7 6 1
7 7 7 2 6 7
8 3 4 8 1 3
9 4 9 2 3

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST 11/05/2022

G8 68
G7 760
G6 9632 6843 5436
G5 6926
G4 67897 92916 21305 53621 86228 34341 49953
G3 75249 31514
G2 77836
G1 81405
ĐB 317171
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 11/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 5 0 6
1 4 6 1 2 4 7
2 1 6 8 2 3
3 2 6 6 3 4 5
4 1 3 9 4 1
5 3 5 0 0
6 0 6 1 2 3 3
7 1 7 9
8 8 2
9 7 9 4

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST 04/05/2022

G8 99
G7 946
G6 9022 7694 8646
G5 4145
G4 86034 95969 16128 37821 91718 23912 72858
G3 04367 85189
G2 56631
G1 58913
ĐB 524151
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 04/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 2 3 8 1 2 3 5
2 1 2 8 2 1 2
3 1 4 3 1
4 5 6 6 4 3 9
5 1 8 5 4
6 7 9 6 4 4
7 7 6
8 9 8 1 2 5
9 4 9 6 8

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST 27/04/2022

G8 22
G7 957
G6 6094 2346 2484
G5 9292
G4 43378 33820 28332 42799 63312 24241 02882
G3 56325 53649
G2 41240
G1 24863
ĐB 793591
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 27/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 4
1 2 1 4 9
2 0 5 2 1 3 8 9
3 2 3 6
4 0 1 6 9 4 8 9
5 7 5 2
6 3 6 4
7 8 7 5
8 2 4 8 7
9 1 2 4 9 9 4 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST 20/04/2022

G8 37
G7 771
G6 8774 9655 0798
G5 4110
G4 45403 87596 07413 32320 23016 27366 13022
G3 89638 24328
G2 52552
G1 85761
ĐB 261003
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 20/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 3 0 1 2
1 0 3 6 1 6 7
2 0 2 8 2 2 5
3 8 3 0 0 1
4 4 7
5 2 5 5 5
6 1 6 6 1 6 9
7 1 4 7
8 8 2 3 9
9 6 8 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST 13/04/2022

G8 05
G7 768
G6 0278 7123 5365
G5 9173
G4 96547 77524 92451 98913 43963 29097 54421
G3 25116 62071
G2 77974
G1 37928
ĐB 588189
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 13/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 3 6 1 2 5 7
2 1 3 4 8 2
3 3 1 2 6 7
4 7 4 2 7
5 1 5 6
6 3 5 8 6 1
7 1 3 4 8 7 4 9
8 9 8 2 6 7
9 7 9 8

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST 06/04/2022

G8 47
G7 706
G6 6707 1267 3214
G5 0453
G4 53431 80522 25301 24523 46947 52229 92431
G3 22011 71758
G2 86876
G1 77375
ĐB 484901
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 06/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 6 7 0
1 1 4 1 0 0 1 3 3
2 2 3 9 2 2
3 1 1 3 2 5
4 7 4 1
5 3 8 5 7
6 7 6 0 7
7 5 6 7 0 4 6
8 8 5
9 9 2

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST 30/03/2022

G8 34
G7 302
G6 3865 5487 4224
G5 0402
G4 87510 72077 28503 94176 78991 05631 37911
G3 71003 49960
G2 65959
G1 12673
ĐB 634197
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 30/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 3 3 0 1 6
1 0 1 1 1 3 9
2 4 2 0 0
3 1 3 0 0 7
4 4 2
5 9 5 6
6 0 5 6 7
7 3 6 7 7 7 8 9
8 7 8
9 1 7 9 5

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST 23/03/2022

G8 60
G7 023
G6 4177 7621 9462
G5 4127
G4 14859 03308 67924 94245 74058 81064 13322
G3 90917 62091
G2 46392
G1 39607
ĐB 216543
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 23/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 8 0
1 7 1 2 9
2 1 2 3 4 7 2 2 6 9
3 3 2 4
4 3 5 4 2 6
5 8 9 5 4
6 2 4 6
7 7 7 0 1 2 7
8 8 0 5
9 1 2 9 5

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST 16/03/2022

G8 49
G7 293
G6 4407 3309 9816
G5 4520
G4 82726 04200 96915 90685 98010 65770 47263
G3 49506 23131
G2 02261
G1 60115
ĐB 116136
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 16/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 7 9 0 0 1 2 7
1 0 5 5 6 1 3 6
2 0 6 2
3 1 6 3 6 9
4 4
5 5 1 1 8
6 1 3 6 0 1 2 3
7 0 7 0
8 5 8
9 3 9 0

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST 09/03/2022

G8 71
G7 453
G6 1629 3201 1180
G5 7472
G4 22091 95323 31299 70633 56265 25743 79913
G3 88763 95441
G2 57968
G1 73227
ĐB 876626
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 09/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 8
1 3 1 0 4 9
2 3 6 7 9 2 7
3 3 3 1 2 3 4 5 6
4 1 3 4
5 3 5 6
6 3 5 8 6 2
7 2 7 2
8 0 8 6
9 1 9 9 2 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST 02/03/2022

G8 30
G7 261
G6 2578 8612 7339
G5 3210
G4 35809 75194 08259 88447 08301 34523 89656
G3 30829 20390
G2 93813
G1 29917
ĐB 124094
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 02/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 9 0 1 9
1 0 2 3 7 1 0 6
2 3 9 2 1
3 9 3 1 2
4 7 4 9 9
5 6 9 5
6 1 6 5
7 8 7 1 4
8 8 7
9 0 4 4 9 0 2 3 5

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST 23/02/2022

G8 82
G7 569
G6 8925 1715 6007
G5 4984
G4 84672 48098 92530 14254 37148 50659 02452
G3 29491 45329
G2 18594
G1 09569
ĐB 501693
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 23/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 3
1 5 1 9
2 5 9 2 5 7
3 0 3 9
4 8 4 5 8 9
5 2 4 9 5 1 2
6 9 9 6
7 2 7 0
8 4 8 4 9
9 1 3 4 8 9 2 5 6 6

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST 16/02/2022

G8 84
G7 434
G6 6486 6155 9303
G5 8980
G4 62676 62484 56853 32887 50969 95350 60767
G3 90791 65507
G2 25001
G1 87208
ĐB 696899
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 16/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 7 8 0 5 8
1 1 0 9
2 2
3 4 3 0 5
4 4 3 8
5 0 3 5 5 5
6 7 9 6 7 8
7 6 7 0 6 8
8 0 4 6 7 8 0
9 1 9 9 6 9
XSST - KQXSST- Dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Sóc Trăng cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSST mở thưởng các ngày trước đó.

XSST - KQXSST - Dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Sóc Trăng (XSMN ST) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Sóc Trăng ở kênh nào

- Kết quả xổ số Sóc Trăng được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top