XSST - KQXSST - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay tại XSMB365

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST 22/05/2024

G8 75
G7 167
G6 0399 6400 0213
G5 7191
G4 66298 17129 16434 89239 85708 98919 65081
G3 57121 10501
G2 10511
G1 27653
ĐB 825835
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 22/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 8 0 0
1 1 3 9 1 0 1 2 8 9
2 1 9 2
3 4 5 9 3 1 5
4 4 3
5 3 5 3
6 7 6
7 7 6
8 1 8 0 9
9 1 8 9 9 1 2 3 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST 15/05/2024

G8 72
G7 357
G6 1753 0495 8195
G5 2049
G4 02984 06723 08026 09139 40970 28441 01610
G3 38333 43037
G2 18263
G1 81864
ĐB 516741
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 15/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 7
1 0 1 4 4
2 3 6 2
3 3 7 9 3 2 3 5 6
4 1 1 9 4 6 8
5 3 7 5 9 9
6 3 4 6 2
7 0 7 3 5
8 4 8
9 5 5 9 3 4

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST 08/05/2024

G8 84
G7 177
G6 8085 1575 1081
G5 3676
G4 12999 12891 69195 62446 89512 39481 98082
G3 13908 77693
G2 05167
G1 39971
ĐB 874204
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 08/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 8 0
1 2 1 7 8 8 9
2 2 1 8
3 3 9
4 6 4 0
5 5 7 8 9
6 7 6 4 7
7 1 5 6 7 7 6 7
8 1 1 2 5 8 0
9 1 3 5 9 9 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST 01/05/2024

G8 90
G7 125
G6 1539 8403 9576
G5 1976
G4 70661 33297 69956 54531 94119 70890 94493
G3 32101 50340
G2 11702
G1 10271
ĐB 393889
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 01/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 3 0 4 9
1 9 1 0 3 6 7
2 5 2 0
3 1 9 3 0 9
4 0 4
5 6 5 2
6 1 6 5 7 7
7 1 6 6 7 9
8 9 8
9 0 3 7 9 1 3 8

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST 24/04/2024

G8 06
G7 889
G6 0979 5587 4688
G5 4371
G4 01609 38107 77768 28461 27585 95275 49728
G3 27992 41004
G2 80583
G1 99805
ĐB 686889
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 24/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 7 9 0
1 1 6 7
2 8 2 9
3 3 8
4 4 0
5 5 0 7 8
6 1 8 6
7 1 5 9 7 0 8
8 3 5 7 8 9 9 8 2 6 8
9 2 9 0 7 8 8

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST 17/04/2024

G8 89
G7 132
G6 6566 3205 3147
G5 9943
G4 16374 00215 41541 57610 60921 27993 51714
G3 31047 13061
G2 25938
G1 41388
ĐB 074764
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 17/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 1
1 0 4 5 1 2 4 6
2 1 2 3
3 2 8 3 4 9
4 1 3 7 7 4 1 6 7
5 5 0 1
6 1 4 6 6 6
7 4 7 4 4
8 8 8 3 8
9 3 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST 10/04/2024

G8 75
G7 048
G6 1589 9819 2705
G5 8843
G4 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108
G3 73778 60988
G2 92252
G1 74107
ĐB 940716
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 10/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 8 0
1 6 9 1
2 2 3 5
3 2 7 3 4 4 9
4 3 3 8 4
5 2 6 5 0
6 6 1 5
7 8 7 0 3
8 8 9 8 0 4 7 8
9 3 9 9 1 8 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST 03/04/2024

G8 52
G7 766
G6 3550 5050 4603
G5 6797
G4 84125 59536 49268 42936 83913 06570 98998
G3 90390 53116
G2 43289
G1 59881
ĐB 029677
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 03/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 5 5 7 9
1 3 6 1 8
2 5 2
3 6 6 3 0 1
4 4
5 0 0 5 2
6 6 8 6 1 3 3 6
7 0 7 7 7 9
8 1 9 8 6 9
9 0 7 8 9 8

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST 27/03/2024

G8 52
G7 440
G6 0398 4933 6721
G5 8183
G4 60111 63825 67113 30597 88437 20903 17635
G3 38944 33037
G2 50682
G1 61061
ĐB 545740
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 27/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 4 4
1 1 3 1 1 2 6
2 1 5 2 8
3 3 5 7 7 3 0 1 3 8
4 0 0 4 4 4
5 5 2 3
6 1 6
7 7 3 3 9
8 2 3 8 9
9 7 8 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST 20/03/2024

G8 19
G7 933
G6 4833 9536 7022
G5 6386
G4 38147 94160 62009 83279 86774 62781 90488
G3 75316 79046
G2 55439
G1 80497
ĐB 119537
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 20/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 6
1 6 1 8
2 2 2 2
3 3 3 6 7 9 3 3 3
4 6 7 4 7
5 5
6 0 6 1 3 4 8
7 4 9 7 3 4 9
8 1 6 8 8 8
9 7 9 0 3 7

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST 13/03/2024

G8 71
G7 336
G6 0704 7297 7594
G5 0674
G4 92567 99866 92914 29388 02908 58457 15761
G3 53428 50400
G2 78980
G1 16672
ĐB 909943
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 13/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 8 0 0 8
1 4 1 6
2 8 2 7
3 6 3 4
4 3 4 0 1 7 9
5 7 5
6 1 6 7 6 3 6
7 2 4 7 5 6 9
8 0 8 8 0 2 8
9 4 7 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST 06/03/2024

G8 19
G7 974
G6 3446 4378 7571
G5 4167
G4 10289 48604 21959 18769 57228 38553 16179
G3 42506 87530
G2 42741
G1 01512
ĐB 710412
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 06/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 0 3
1 2 2 1 4 7
2 8 2 1 1
3 0 3 5
4 1 6 4 0 7
5 3 9 5
6 7 9 6 0 4
7 1 4 8 9 7 6
8 9 8 2 7
9 9 5 6 7 8

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST 28/02/2024

G8 24
G7 370
G6 9835 8722 8208
G5 0666
G4 54031 96249 79234 66795 06616 10440 43842
G3 58778 68153
G2 49765
G1 18707
ĐB 350292
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 28/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 8 0 4 7
1 6 1 3
2 2 2 2 4 9
3 1 4 5 3 5
4 0 2 9 4 3
5 3 5 3 6 9
6 5 6 6 1 6
7 0 8 7 0
8 8 0 7
9 2 5 9 4

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST 21/02/2024

G8 93
G7 120
G6 5616 0448 1925
G5 1870
G4 53613 96181 25861 23858 11131 39076 52920
G3 65328 25988
G2 39817
G1 09717
ĐB 425740
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 21/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 2 4 7
1 3 6 7 7 1 3 6 8
2 0 0 5 8 2
3 1 3 1
4 0 8 4
5 8 5 2
6 1 6 1 7
7 0 6 7 1 1
8 1 8 8 2 4 5 8
9 9
XSST - KQXSST- Dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Sóc Trăng cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSST mở thưởng các ngày trước đó.

XSST - KQXSST - Dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Sóc Trăng (XSMN ST) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Sóc Trăng ở kênh nào

- Kết quả xổ số Sóc Trăng được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top