XSST - KQXSST - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay tại XSMB365

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST 05/10/2022

G8 80
G7 906
G6 1217 7450 7883
G5 3435
G4 40784 71065 13103 34977 27797 82069 48412
G3 26545 86874
G2 13960
G1 64971
ĐB 638087
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 05/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 0 5 6
1 2 7 1 7
2 2 1
3 5 3 0 8
4 5 4 7 8
5 0 5 3 4 6
6 0 5 9 6 0
7 1 4 7 7 1 7 8 9
8 3 4 7 8
9 7 9 6

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST 28/09/2022

G8 72
G7 071
G6 1411 9437 7416
G5 1721
G4 28283 35958 42585 37011 66577 05630 10783
G3 21097 42566
G2 76268
G1 87288
ĐB 221027
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 28/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3
1 1 1 6 1 1 1 2 7
2 1 7 2
3 0 7 3 8 8
4 4
5 8 5 8
6 6 8 6 1 6
7 1 7 7 2 3 7 9
8 3 3 5 8 8 5 6 8
9 7 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST 21/09/2022

G8 88
G7 168
G6 0380 7100 0629
G5 6656
G4 13369 27049 04393 18622 80559 39958 44333
G3 65629 10790
G2 68950
G1 33219
ĐB 446354
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 21/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 5 8 9
1 9 1
2 2 9 9 2 2
3 3 3 3 9
4 9 4 5
5 0 4 6 8 9 5
6 8 9 6 5
7 7
8 0 8 5 6
9 0 3 9 1 2 2 4 5 6

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST 14/09/2022

G8 97
G7 928
G6 1865 5720 8013
G5 0145
G4 03345 23800 07816 37751 85679 37034 36234
G3 35459 18883
G2 86626
G1 12582
ĐB 774567
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 14/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 2
1 3 6 1 5
2 0 6 8 2 8
3 4 4 3 1 8
4 5 5 4 3 3
5 1 9 5 4 4 6
6 5 7 6 1 2
7 9 7 6
8 2 3 8 2
9 9 5 7

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST 07/09/2022

G8 95
G7 122
G6 9561 9587 6355
G5 0087
G4 75420 54452 54500 31027 80925 11345 72663
G3 92779 18038
G2 30360
G1 92459
ĐB 910180
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 07/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 2 6 8
1 1 6
2 0 2 5 7 2 2 5
3 8 3 6
4 5 4
5 2 5 9 5 2 4 5
6 0 1 3 6
7 9 7 2 8 8
8 0 7 7 8 3
9 9 5 7

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST 31/08/2022

G8 92
G7 441
G6 0944 4383 5487
G5 4766
G4 41602 41071 92649 36031 20119 52431 92985
G3 05080 45456
G2 30290
G1 68445
ĐB 594631
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 31/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 8 9
1 9 1 3 3 3 4 7
2 2 0
3 1 1 1 3 8
4 1 4 5 9 4 4
5 6 5 4 8
6 6 6 5 6
7 1 7 8
8 0 3 5 7 8
9 0 9 1 4

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST 24/08/2022

G8 26
G7 770
G6 3167 5879 0434
G5 4249
G4 70995 99915 72439 22744 68291 83252 12036
G3 49394 88787
G2 00863
G1 25699
ĐB 590672
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 24/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7
1 5 1 9
2 2 5 7
3 4 6 9 3 6
4 4 9 4 3 4 9
5 2 5 1 9
6 3 7 6 3
7 0 2 9 7 6 8
8 7 8
9 1 4 5 9 9 3 4 7 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST 17/08/2022

G8 76
G7 223
G6 9960 9271 5399
G5 1220
G4 81650 20856 76543 17898 43267 45536 45360
G3 86321 14983
G2 50106
G1 20771
ĐB 270977
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 17/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 2 5 6 6
1 1 2 7 7
2 0 1 3 2
3 6 3 2 4 8
4 3 4
5 0 6 5
6 0 0 7 6 0 3 5
7 1 1 7 7 6 7
8 3 8 9
9 8 9 9 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST 10/08/2022

G8 17
G7 229
G6 2731 2189 0221
G5 6904
G4 81053 32702 42829 17224 20570 79850 12773
G3 33160 46887
G2 85276
G1 10254
ĐB 771622
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 10/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 0 5 6 7
1 1 2 3
2 1 2 4 9 9 2 0 2
3 1 3 5 7
4 4 0 2 5
5 0 3 4 5
6 0 6 7
7 0 3 6 7 8
8 7 9 8
9 9 2 2 8

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST 03/08/2022

G8 73
G7 820
G6 0085 5728 9408
G5 0757
G4 40054 61289 12588 95398 86991 19746 90677
G3 74321 35390
G2 23341
G1 07339
ĐB 301911
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 03/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 2 9
1 1 1 1 2 4 9
2 0 1 8 2
3 9 3
4 1 6 4 5
5 4 7 5 8
6 6 4
7 7 7 5 7
8 5 8 9 8 0 2 8 9
9 0 1 8 9 3 8

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST 27/07/2022

G8 97
G7 440
G6 9140 4521 6140
G5 9995
G4 63870 48520 70046 60166 33470 28525 60127
G3 15978 42418
G2 07923
G1 88661
ĐB 365729
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 27/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 4 4 4 7 7
1 8 1 2 6
2 0 1 3 5 7 9 2
3 3 2
4 0 0 0 6 4
5 5 2 9
6 1 6 6 4 6
7 0 0 8 7 2
8 8 1 7
9 5 9 2

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST 20/07/2022

G8 03
G7 827
G6 3479 7688 0878
G5 2642
G4 10766 53150 57457 01992 50908 07597 74667
G3 31778 38903
G2 29779
G1 45478
ĐB 740647
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 20/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 8 0 5
1 1
2 7 2 4 9
3 3 0
4 2 7 4
5 0 7 5
6 6 7 6 6
7 8 8 8 9 9 7 2 4 5 6 9
8 8 8 0 7 7 7 8
9 2 7 9 7 7

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST 13/07/2022

G8 82
G7 731
G6 5867 2716 3876
G5 1511
G4 74974 47092 86656 61461 55051 72349 10619
G3 34268 30997
G2 99213
G1 73477
ĐB 203070
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 13/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7
1 1 3 6 9 1 1 3 5 6
2 2 9
3 1 3 1
4 9 4 7
5 1 6 5
6 1 7 8 6 1 5 7
7 0 4 6 7 7 6 7 9
8 8 6
9 2 7 9 1 4

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST 06/07/2022

G8 56
G7 377
G6 8622 4426 9183
G5 9668
G4 53057 97416 41431 98147 00395 42537 54510
G3 26837 77792
G2 41540
G1 91730
ĐB 060085
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 06/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 3 4
1 0 6 1 3
2 2 6 2 2 9
3 0 1 7 7 3 8
4 0 7 4
5 7 5 8 9
6 8 6 1 2
7 7 7 3 3 4 5 7
8 3 5 8 6
9 2 5 9
XSST - KQXSST- Dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Sóc Trăng cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSST mở thưởng các ngày trước đó.

XSST - KQXSST - Dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Sóc Trăng (XSMN ST) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Sóc Trăng ở kênh nào

- Kết quả xổ số Sóc Trăng được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top