XSST - KQXSST - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay tại XSMB365

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST 01/02/2023

G8 05
G7 477
G6 2697 9288 4085
G5 0504
G4 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567
G3 79032 94805
G2 62246
G1 47194
ĐB 595292
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 01/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 5 0 2 8
1 1 1 1
2 0 2 3 9
3 2 3 0
4 6 4 0 9
5 5 0 8
6 7 7 9 6 4
7 7 7 6 6 7 9
8 0 5 8 8 8
9 2 4 7 9 6

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST 25/01/2023

G8 74
G7 739
G6 3743 6840 4417
G5 2772
G4 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203
G3 02128 74044
G2 08556
G1 34133
ĐB 120705
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 25/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 5 0 4 8
1 7 1
2 8 2 7
3 3 9 3 0 3 4
4 0 3 4 8 4 4 9
5 6 5 0 6
6 5 6 5
7 2 9 7 1
8 0 9 8 2 4
9 4 9 3 7 8

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST 18/01/2023

G8 51
G7 783
G6 1676 9043 4465
G5 9421
G4 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910
G3 04115 43628
G2 80851
G1 03394
ĐB 003168
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 18/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 5
1 0 1 5 1 1 2 5
2 1 8 2
3 4 3 4 6 8
4 3 4 3 7 9 9
5 0 1 5 1 6
6 3 5 8 6 7
7 4 6 7
8 3 8 2 6
9 4 4 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST 11/01/2023

G8 22
G7 645
G6 1039 4733 4589
G5 1758
G4 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552
G3 78423 92282
G2 77006
G1 60167
ĐB 761195
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 11/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 6 0
1 1 5
2 2 3 3 2 2 5 8
3 3 9 3 0 2 2 3
4 5 4 0 5
5 1 2 4 8 5 4 9
6 7 6 0
7 7 6
8 2 9 8 5
9 5 9 3 8

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST 04/01/2023

G8 89
G7 910
G6 5552 9845 9505
G5 7258
G4 54772 89449 49877 68263 28593 34553 96610
G3 10940 17892
G2 32948
G1 10720
ĐB 713865
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 04/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 1 1 2 4
1 0 0 1
2 0 2 5 7 9
3 3 5 6 9
4 0 5 8 9 4
5 2 3 8 5 0 4 6
6 3 5 6
7 2 7 7 7
8 8 4 5
9 2 3 9 4

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST 28/12/2022

G8 52
G7 463
G6 9900 9347 6534
G5 1548
G4 50721 10794 51947 90106 76057 00739 82260
G3 16822 56493
G2 22025
G1 15182
ĐB 830388
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 28/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 0 0 6
1 1 2
2 1 2 5 2 2 8
3 4 9 3 6 9
4 7 7 8 4 3 9
5 7 5 2
6 0 3 6 0
7 7 4 4 5
8 2 8 8 4 8
9 3 4 9 3

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST 21/12/2022

G8 28
G7 119
G6 1387 6890 2803
G5 1421
G4 98405 43198 50263 60619 86881 06500 47133
G3 75464 38705
G2 74562
G1 83782
ĐB 389352
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 21/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 5 5 0 0 9
1 9 9 1 2 8
2 1 2 5 6 8
3 3 3 0 3 6
4 4 6
5 2 5 0 0
6 2 3 4 6
7 7 8
8 1 2 7 8 9
9 0 8 9 1 1

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST 14/12/2022

G8 86
G7 694
G6 1948 7838 9112
G5 2833
G4 44372 89734 92196 29996 51462 31917 03491
G3 58028 07835
G2 99629
G1 81343
ĐB 776985
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 14/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 2 7 1 9
2 8 9 2 1 6 7
3 3 4 5 8 3 3 4
4 3 8 4 3 9
5 5 3 8
6 2 6 9 9
7 2 7 1
8 5 8 2 3 4
9 1 4 6 6 9 2

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST 07/12/2022

G8 96
G7 545
G6 1291 5962 7628
G5 9124
G4 42721 63060 59172 72832 68084 39652 61375
G3 89474 57633
G2 34164
G1 82600
ĐB 583791
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 07/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 6
1 1 2 9 9
2 1 4 8 2 3 5 6 7
3 2 3 3 3
4 5 4 2 6 7 8
5 2 5 4 7
6 0 2 4 6
7 2 4 5 7
8 4 8 2
9 1 1 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST 30/11/2022

G8 29
G7 278
G6 6602 3696 8043
G5 4899
G4 12525 74858 94156 24667 43625 28907 63207
G3 20573 26070
G2 35666
G1 01489
ĐB 787744
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 30/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 7 7 0 7
1 1
2 5 5 2 0
3 3 4 7
4 3 4 4 4
5 6 8 5 2 2
6 6 7 6 5 6 9
7 0 3 8 7 0 0 6
8 9 8 5 7
9 6 9 9 8 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST 23/11/2022

G8 95
G7 036
G6 8524 8183 0702
G5 7939
G4 11920 33137 23724 80712 67506 53162 44280
G3 58600 00734
G2 38955
G1 49723
ĐB 004645
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 23/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 6 0 0 2 8
1 2 1
2 0 3 4 4 2 0 1 6
3 4 6 7 9 3 2 8
4 5 4 2 2 3
5 5 5 4 5
6 2 6 0 3
7 7 3
8 0 3 8
9 9 3

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST 16/11/2022

G8 01
G7 394
G6 7741 4693 8140
G5 5463
G4 65784 86876 77737 70501 41637 12234 73935
G3 70703 53211
G2 20708
G1 69778
ĐB 289076
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 16/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 8 0 4
1 1 1 0 1 4
2 2
3 4 5 7 7 3 0 6 9
4 0 1 4 3 8 9
5 5 3
6 3 6 7 7
7 6 6 8 7 3 3
8 4 8 0 7
9 3 4 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST 09/11/2022

G8 17
G7 160
G6 0800 6837 9968
G5 3002
G4 63138 69334 24848 49416 01996 67392 43111
G3 74943 87889
G2 52476
G1 61231
ĐB 676454
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 09/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 0 0 6
1 1 6 1 1 3
2 2 0 9
3 1 4 7 8 3 4
4 3 8 4 3 5
5 4 5
6 0 8 6 1 7 9
7 6 7 3
8 9 8 3 4 6
9 2 6 9 8

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST 02/11/2022

G8 82
G7 737
G6 6202 5062 1581
G5 7397
G4 87216 31029 47376 42699 28921 73554 06046
G3 78891 54077
G2 41512
G1 67432
ĐB 695342
Loto Sóc Trăng - Loto XSST 02/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0
1 2 6 1 2 8 9
2 1 9 2 0 1 3 4 6
3 2 7 3
4 2 6 4 5
5 4 5
6 2 6 1 4 7
7 6 7 7 3 7 9
8 1 8
9 1 7 9 9 2 9
XSST - KQXSST- Dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Sóc Trăng cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSST mở thưởng các ngày trước đó.

XSST - KQXSST - Dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Sóc Trăng (XSMN ST) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Sóc Trăng ở kênh nào

- Kết quả xổ số Sóc Trăng được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top