XSQT - KQXSQT - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay tại XSMB365

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 21/09/2023

G8 65
G7 333
G6 0024 5510 5496
G5 0824
G4 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209
G3 52224 34788
G2 71404
G1 32969
ĐB 381443
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 21/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 9 0 1 3 9
1 0 5 1
2 4 4 4 4 2 5
3 0 3 3 3 4
4 3 4 0 2 2 2 2
5 2 5 0 1
6 9 6 9
7 7
8 8 8 8
9 0 6 9 0 6

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 14/09/2023

G8 40
G7 810
G6 8385 7031 4996
G5 2827
G4 42819 73810 54853 55313 16746 62350 38312
G3 36985 25258
G2 91547
G1 33300
ĐB 446168
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 14/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 1 1 5
1 0 0 2 3 9 1 3
2 7 2 1
3 1 3 1 5
4 6 7 4
5 0 3 8 5 8 8
6 8 6 4 9
7 7 2 4
8 5 5 8 5 6
9 6 9 1

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 07/09/2023

G8 16
G7 572
G6 4409 6733 8933
G5 4380
G4 02149 20487 64524 10028 70380 96080 99566
G3 06241 85274
G2 90086
G1 35072
ĐB 690031
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 07/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 8 8 8
1 1 3 4
2 4 8 2 7 7
3 1 3 3 3 3 3
4 1 9 4 2 7
5 5
6 6 6 6 8
7 2 2 4 7 8
8 0 0 0 6 7 8 2
9 9 0 4

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 31/08/2023

G8 95
G7 557
G6 2415 8067 9685
G5 9124
G4 77158 27680 99244 99951 13502 74303 94863
G3 11244 06380
G2 06851
G1 18655
ĐB 227529
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 31/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 0 8 8
1 5 1 5 5
2 4 9 2 0
3 3 0 6
4 4 4 4 2 4 4
5 1 1 5 7 8 5 1 5 8
6 3 7 6
7 7 5 6
8 0 0 5 8 5
9 9 2

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 24/08/2023

G8 91
G7 127
G6 8363 1276 5155
G5 4950
G4 90772 85475 09001 65254 02373 89275 42694
G3 05487 50983
G2 23289
G1 75397
ĐB 412987
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 24/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 5
1 1 0
2 7 2 7
3 3 6 7 8
4 4 5 9
5 0 4 5 5 5 7 7
6 3 6 7
7 2 3 5 5 6 7 2 8 8 9
8 3 7 7 9 8
9 4 7 9 8

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 17/08/2023

G8 99
G7 974
G6 7232 0493 6985
G5 2365
G4 79095 08429 67664 64481 30870 38771 44957
G3 86947 49743
G2 03109
G1 30167
ĐB 395087
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 17/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 7
1 1 7 8
2 9 2 3
3 2 3 4 9
4 3 7 4 6 7
5 7 5 6 8 9
6 4 5 7 6
7 0 1 4 7 4 5 6 8
8 1 5 7 8
9 3 5 9 0 2

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 10/08/2023

G8 62
G7 125
G6 4015 6537 0866
G5 5272
G4 28742 29513 88646 71687 34326 03527 54311
G3 87288 33027
G2 31210
G1 23984
ĐB 478402
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 10/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 1
1 0 1 3 5 1 1
2 5 6 7 7 2 0 4 7
3 7 3 1
4 2 6 4 8
5 5 1 2
6 6 6 2 4 6
7 2 7 2 2 3 8
8 4 7 8 8 8
9 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 03/08/2023

G8 27
G7 652
G6 2595 9966 0123
G5 6844
G4 47924 07442 66529 93858 57785 03547 85048
G3 38697 46193
G2 16841
G1 30965
ĐB 308516
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 03/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 6 1 4
2 3 4 9 2 4 5
3 3 2 9
4 1 2 4 7 8 4 2 4
5 2 8 5 6 8 9
6 5 6 6 1 6
7 7 4 9
8 5 8 4 5
9 3 5 7 9 2

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 27/07/2023

G8 02
G7 893
G6 0212 4411 7375
G5 1964
G4 66782 28219 41653 56213 32675 85059 35757
G3 84722 41162
G2 34457
G1 93507
ĐB 121688
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 27/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0
1 1 2 3 9 1 1
2 2 2 1 2 6 8
3 3 1 5 9
4 4 6
5 3 7 7 9 5 7 7
6 2 4 6
7 5 5 7 0 5 5
8 2 8 8 8
9 3 9 1 5

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 20/07/2023

G8 72
G7 000
G6 4695 9259 1446
G5 4124
G4 46608 76441 17434 55621 31320 72878 88310
G3 83387 97161
G2 20385
G1 41309
ĐB 103751
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 20/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 9 0 0 1 2
1 0 1 2 4 5 6
2 0 1 4 2
3 4 3
4 1 6 4 2 3
5 1 9 5 8 9
6 1 6 4
7 8 7 8
8 5 7 8 0 7
9 5 9 0 5

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 13/07/2023

G8 72
G7 897
G6 6455 6566 5249
G5 6562
G4 13575 73340 41852 12866 98188 19193 59306
G3 88270 40318
G2 69078
G1 32761
ĐB 699825
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 13/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 4 7
1 8 1 6
2 5 2 5 6
3 3 9
4 0 9 4
5 2 5 5 2 5 7
6 1 2 6 6 6 0 6 6
7 0 5 8 7 9
8 8 8 1 7 8
9 3 7 9 4

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 06/07/2023

G8 34
G7 877
G6 5603 9672 4248
G5 3824
G4 40875 67588 12659 58633 96261 23206 84893
G3 88578 34249
G2 89246
G1 99979
ĐB 183500
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 06/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 6 0 0
1 1 6
2 4 2 7
3 3 3 0 3 9
4 6 8 9 4 2
5 9 5 7
6 1 6 0 4
7 2 5 7 8 9 7 7
8 8 8 4 7 8
9 3 9 4 5 7

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 29/06/2023

G8 76
G7 825
G6 7861 5557 6640
G5 9317
G4 92589 44939 33946 85151 74947 42248 60340
G3 12816 61611
G2 59494
G1 84502
ĐB 006175
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 29/06/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 4 4
1 1 6 7 1 1 5 6
2 5 2 0
3 9 3
4 0 0 6 7 8 4 9
5 1 7 5 2 7
6 1 6 1 4
7 5 7 1 4 5
8 9 8 4
9 4 9 3 8

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 22/06/2023

G8 46
G7 783
G6 5248 3600 0509
G5 4604
G4 00348 26831 46334 51380 75203 10812 44846
G3 04882 89185
G2 11783
G1 91764
ĐB 338770
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 22/06/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 4 9 0 0 7 8
1 2 1 3
2 2 1 8
3 1 4 3 0 8 8
4 6 8 8 4 0 3 6
5 5 8
6 4 6 4
7 0 7
8 0 2 3 3 5 8 4 4
9 9 0
XSQT - KQXSQT- Dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Trị cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQT mở thưởng các ngày trước đó.

XSQT - KQXSQT - Dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Trị (XSMN QT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Trị ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Trị được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top