XSQT - KQXSQT - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay tại XSMB365

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 15/02/2024

G8 73
G7 674
G6 5510 6443 5118
G5 1845
G4 73226 74010 18703 53271 66589 29310 36070
G3 58043 26611
G2 49120
G1 97325
ĐB 642858
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 15/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 1 1 1 2 7
1 0 0 0 1 8 1 1 7
2 0 5 6 2
3 3 0 4 4
4 3 3 5 4 7
5 8 5 2 4
6 6 2
7 0 1 4 7
8 9 8 1 5
9 9 8

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 08/02/2024

G8 09
G7 710
G6 4481 8399 9488
G5 5227
G4 98156 03119 74308 46547 78534 66715 59416
G3 51909 79610
G2 63604
G1 21935
ĐB 385355
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 08/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 8 9 0 1 1
1 0 0 5 6 9 1 8
2 7 2
3 4 5 3
4 7 4 0 3
5 5 6 5 1 3 5
6 6 1 5
7 7 2 4
8 1 8 8 0 8
9 9 9 0 1 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 01/02/2024

G8 25
G7 482
G6 0373 8587 5242
G5 0628
G4 15040 55782 15355 81048 35690 15441 64307
G3 53394 42111
G2 12754
G1 60228
ĐB 185911
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 01/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 4 9
1 1 1 1 1 1 4
2 8 8 2 4 8 8
3 3 7
4 0 1 2 8 4 5 9
5 4 5 5 5
6 6
7 3 7 0 8
8 2 2 7 8 2 2 4
9 0 4 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 25/01/2024

G8 88
G7 099
G6 6807 3006 2244
G5 6085
G4 15237 20729 27370 82598 28527 40573 35182
G3 66211 54763
G2 97573
G1 98246
ĐB 437580
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 25/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 0 7 8
1 1 1 1
2 7 9 2 8
3 7 3 6 7 7
4 4 6 4 4
5 5 8
6 3 6 0 4
7 0 3 3 7 0 2 3
8 0 2 5 8 9
9 8 9 9 2 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 18/01/2024

G8 48
G7 775
G6 6253 7179 4205
G5 5219
G4 60391 21034 50036 00338 82779 86700 78719
G3 01013 36343
G2 86727
G1 37277
ĐB 384727
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 18/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 0 0
1 3 9 9 1 9
2 7 7 2
3 4 6 8 3 1 4 5
4 3 4 3
5 3 5 0 7
6 6 3
7 5 7 9 9 7 2 2 7
8 8 3
9 1 9 1 1 7 7

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 11/01/2024

G8 30
G7 812
G6 2496 6915 5974
G5 5009
G4 58708 74892 23403 63072 33369 25998 19915
G3 94736 36343
G2 26086
G1 56651
ĐB 391035
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 11/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 8 9 0
1 2 5 5 1 5
2 2 1 7 9
3 5 6 3 0 4
4 3 4 7
5 1 5 1 1 3
6 9 6 3 8 9
7 2 4 7
8 6 8 0 9
9 2 6 8 9 0 6

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 04/01/2024

G8 53
G7 383
G6 6125 5190 4675
G5 4437
G4 06141 04902 39707 60605 70805 02661 28749
G3 55721 01574
G2 65957
G1 04491
ĐB 192601
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 04/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 5 5 7 0 9
1 1 0 2 4 6 9
2 1 5 2 0
3 7 3 8
4 1 9 4 7
5 7 5 0 0 2 7
6 1 6
7 4 5 7 0 3 5
8 3 8
9 0 1 9 4

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 28/12/2023

G8 39
G7 932
G6 2748 8440 0432
G5 5665
G4 21059 04218 13810 48376 58599 81482 88704
G3 74364 90783
G2 64688
G1 30903
ĐB 413452
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 28/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 0 1 4
1 0 8 1
2 2 3 3 5 8
3 2 2 3 0 8
4 0 8 4 0 6
5 2 9 5 6
6 4 5 6 7
7 6 7
8 2 3 8 8 1 4 8
9 9 9 5 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 21/12/2023

G8 38
G7 304
G6 2294 7618 0324
G5 8028
G4 43659 16732 17329 65941 68791 25209 82048
G3 06285 42889
G2 94692
G1 89693
ĐB 588741
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 21/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 9 0
1 8 1 4 4 9
2 4 8 9 2 3 9
3 2 3 9
4 1 1 8 4 0 2 9
5 9 5 8
6 6
7 7
8 5 9 8 1 2 4
9 1 2 3 4 9 0 2 5 8

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 14/12/2023

G8 34
G7 570
G6 3524 3462 3078
G5 8640
G4 03658 29240 84589 69924 21976 64054 05687
G3 44022 41171
G2 58484
G1 45160
ĐB 569766
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 14/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 4 6 7
1 1 7
2 2 4 4 2 2 6
3 3
4 0 0 4 2 2 5 8
5 4 8 5
6 0 2 6 6 6 7
7 0 1 6 8 7 8
8 4 7 9 8 5 7
9 9 8

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 07/12/2023

G8 42
G7 759
G6 8459 0532 2233
G5 8074
G4 07611 47622 68267 36311 74303 64813 57599
G3 86888 60716
G2 11976
G1 12789
ĐB 274609
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 07/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 9 0
1 1 1 3 6 1 1 1
2 2 2 2 3
3 2 3 3 0 1 3
4 4 7
5 9 9 5
6 7 6 1 7
7 4 6 7 6
8 8 9 8 8
9 9 9 0 5 5 8 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 30/11/2023

G8 96
G7 401
G6 3195 9714 1737
G5 8319
G4 80828 89750 04965 36265 97086 66145 72587
G3 07307 19087
G2 36566
G1 12551
ĐB 627606
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 30/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 6 7 0 5
1 4 9 1 0 5
2 8 2
3 7 3
4 5 4 1
5 0 1 5 4 6 6 9
6 5 5 6 6 0 6 8
7 7 0 3 8 8
8 6 7 7 8 2
9 5 9 1

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 23/11/2023

G8 48
G7 937
G6 8579 1886 5944
G5 6430
G4 88584 44163 85498 53197 61461 41829 68335
G3 32099 60393
G2 49357
G1 44061
ĐB 192955
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 23/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3
1 1 6 6
2 9 2
3 0 5 7 3 6 9
4 4 4 4 8
5 5 7 5 3 5
6 1 1 3 6 8
7 9 7 3 5 9
8 4 6 8 9
9 3 7 8 9 9 2 7 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 16/11/2023

G8 49
G7 157
G6 8551 8676 7613
G5 8507
G4 25758 62138 40167 99334 16754 73899 58211
G3 97098 40581
G2 40496
G1 70731
ĐB 983396
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 16/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0
1 1 3 1 1 3 5 8
2 2
3 1 4 8 3 1
4 4 3 5
5 1 4 7 8 5
6 7 6 7 9 9
7 6 7 0 5 6
8 1 8 3 5 9
9 6 6 8 9 9 9
XSQT - KQXSQT- Dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Trị cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQT mở thưởng các ngày trước đó.

XSQT - KQXSQT - Dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Trị (XSMN QT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Trị ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Trị được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top