XSQT - KQXSQT - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay tại XSMB365

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 01/12/2022

G8 06
G7 530
G6 5755 6112 8797
G5 6028
G4 87179 63500 64690 98861 25959 73170 64865
G3 64614 91237
G2 58229
G1 60121
ĐB 315809
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 01/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9 0 0 3 7 9
1 2 4 1 2 6
2 1 8 9 2 1
3 0 7 3
4 4 1
5 5 9 5 5 6
6 1 5 6
7 0 9 7 3 9
8 8 2
9 0 7 9 0 2 5 7

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 24/11/2022

G8 73
G7 655
G6 3089 1019 9155
G5 7440
G4 57329 40276 40794 36720 02922 55306 51740
G3 16068 60760
G2 35394
G1 79879
ĐB 428887
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 24/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 2 4 4 6
1 9 1
2 0 2 9 2 2
3 3
4 0 0 4 9 9
5 5 5 5 5 5
6 0 8 6 0 7
7 6 9 7 8
8 7 9 8 6
9 4 4 9 1 2 7 8

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 17/11/2022

G8 32
G7 764
G6 3475 0617 3944
G5 8341
G4 22623 43066 48370 86148 96738 58242 44399
G3 41611 84934
G2 05938
G1 05532
ĐB 708171
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 17/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7
1 1 7 1 1 4 7
2 3 2 3 4
3 2 4 8 8 3 2
4 1 2 4 8 4 3 4 6
5 5 7
6 4 6 6 6
7 0 1 5 7 1
8 8 3 3 4
9 9 9 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 10/11/2022

G8 31
G7 762
G6 2668 2041 0756
G5 0197
G4 84995 98573 11464 37066 79894 33352 15672
G3 17561 68011
G2 40699
G1 45504
ĐB 369775
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 10/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0
1 1 1 1 4 6
2 2 5 6 7
3 3 7
4 1 4 0 6 9
5 2 6 5 7 9
6 1 2 4 6 8 6 5 6
7 2 3 5 7 9
8 8 6
9 4 5 7 9 9 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 03/11/2022

G8 64
G7 572
G6 4915 1257 9073
G5 9310
G4 20320 94235 71971 97593 26678 06902 92679
G3 16630 93889
G2 73356
G1 24933
ĐB 169790
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 03/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 1 2 3 9
1 0 5 1 7
2 0 2 0 7
3 0 3 5 3 3 7 9
4 4
5 6 7 5 1 3
6 6 5
7 1 2 3 8 9 7 5
8 9 8 7
9 0 3 9 7 8

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 27/10/2022

G8 51
G7 083
G6 4713 1545 9088
G5 4866
G4 86449 07705 74215 26728 88666 66328 61477
G3 93050 26460
G2 07322
G1 14495
ĐB 321375
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 27/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 5 6
1 3 5 1
2 2 8 8 2 2
3 3 1 8
4 5 9 4
5 0 5 0 1 4 7 9
6 0 6 6 6 6 6
7 5 7 7 7
8 3 8 8 2 2 8
9 5 9 4

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 20/10/2022

G8 27
G7 383
G6 2798 6517 9020
G5 2070
G4 07698 94127 66070 27900 05653 28675 22168
G3 37322 69833
G2 51366
G1 99686
ĐB 639029
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 20/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 2 7 7
1 7 1
2 0 2 7 9 2 2
3 3 3 3 5 8
4 4
5 3 5 7
6 6 8 6 6 8
7 0 0 5 7 1 2
8 3 6 8 6 9 9
9 8 8 9 2

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 13/10/2022

G8 05
G7 432
G6 9373 1888 1681
G5 7555
G4 44188 54074 11453 46384 88177 27767 15606
G3 34362 26613
G2 43681
G1 82369
ĐB 798484
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 13/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0
1 3 1 8 8
2 2 3 6
3 2 3 1 5 7
4 4 7 8 8
5 3 5 5 5
6 2 7 9 6 0
7 3 4 7 7 6 7
8 1 1 4 4 8 8 8 8 8
9 9 6

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 06/10/2022

G8 99
G7 960
G6 0644 1326 5305
G5 3031
G4 93358 40731 66964 65922 73234 72768 77936
G3 46909 99470
G2 38512
G1 79982
ĐB 170966
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 06/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 9 0 6 7
1 2 1 3 3
2 2 6 2 1 2 8
3 1 1 4 6 3
4 4 4 3 4 6
5 8 5 0
6 0 4 6 8 6 2 3 6
7 0 7
8 2 8 5 6
9 9 0

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 29/09/2022

G8 91
G7 229
G6 2687 9104 4577
G5 8158
G4 51461 42997 77321 15134 86484 25978 74582
G3 05131 77562
G2 00772
G1 49273
ĐB 777677
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 29/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0
1 1 2 3 6
2 1 9 2 6 7 8
3 1 4 3 7
4 4 0 3 8
5 8 5
6 1 2 6
7 2 3 7 7 8 7 7 7 8 9
8 2 4 7 8 5 7
9 7 9 2

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 22/09/2022

G8 16
G7 860
G6 8134 4291 3920
G5 7663
G4 65693 43307 42037 49748 09639 24339 09348
G3 78675 28714
G2 06140
G1 05518
ĐB 671066
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 22/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 2 4 6
1 4 8 1 9
2 0 2
3 4 7 9 9 3 6 9
4 0 8 8 4 1 3
5 5 7
6 0 3 6 6 6
7 5 7 0 3
8 8 1 4 4
9 1 3 9 3 3

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 15/09/2022

G8 56
G7 045
G6 1267 6310 3489
G5 2314
G4 44289 80227 08462 65289 43925 48863 60052
G3 96883 84651
G2 13770
G1 68256
ĐB 325861
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 15/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 7
1 0 4 1 5 6
2 5 7 2 5 6
3 3 6 8
4 5 4 1
5 1 2 6 5 2 4
6 1 2 3 7 6 5
7 0 7 2 6
8 3 9 9 9 8
9 9 8 8 8

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 08/09/2022

G8 54
G7 694
G6 7717 5277 7384
G5 3668
G4 35066 61155 54070 70488 33446 21136 34206
G3 13855 34703
G2 45237
G1 20796
ĐB 510576
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 08/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 0 7
1 7 1
2 2
3 6 7 3 0
4 6 4 8 9
5 5 5 5 5 5
6 6 8 6 0 3 4 6 7 9
7 0 6 7 7 1 3 7
8 4 8 8 6 8
9 4 6 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 01/09/2022

G8 59
G7 898
G6 4605 3626 2287
G5 4018
G4 92728 35826 84738 79249 06539 65857 56742
G3 89746 19847
G2 83040
G1 43363
ĐB 078520
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 01/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 2 4
1 8 1
2 0 6 6 8 2 4
3 8 9 3 6
4 0 2 6 7 9 4
5 7 5 0
6 3 6 2 2 4
7 7 4 5 8
8 7 8 1 2 3 9
9 8 9 3 4
XSQT - KQXSQT- Dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Trị cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQT mở thưởng các ngày trước đó.

XSQT - KQXSQT - Dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Trị (XSMN QT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Trị ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Trị được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top