XSQT - KQXSQT - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay tại XSMB365

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 12/05/2022

G8 28
G7 246
G6 9091 5938 4574
G5 9516
G4 35580 96079 95038 27155 65133 06392 81845
G3 02396 68298
G2 78005
G1 07191
ĐB 123573
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 12/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 8
1 6 1 9 9
2 2 9
3 3 8 8 3 3 7
4 5 6 4 7
5 5 5 0 4 5
6 6 1 4 9
7 3 4 9 7
8 0 8 3 3 9
9 1 1 2 6 8 9 7

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 05/05/2022

G8 77
G7 994
G6 6437 2132 3758
G5 5897
G4 22809 07570 05683 50346 22363 88743 04362
G3 45545 71016
G2 72421
G1 94243
ĐB 921538
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 05/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 7
1 6 1 2
2 1 2 3 6
3 2 7 8 3 4 4 6 8
4 3 3 5 6 4 9
5 8 5 4
6 2 3 6 1 4
7 0 7 3 9
8 3 8 3 5
9 4 7 9 0

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 28/04/2022

G8 70
G7 807
G6 8890 3771 9950
G5 8767
G4 09492 69899 35213 53456 85070 77809 85312
G3 23589 77262
G2 10028
G1 17885
ĐB 980724
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 28/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 9 0 5 7 9
1 2 3 1 7
2 4 8 2 1 6 9
3 3 1
4 4 2
5 0 6 5 8
6 2 7 6 5
7 0 1 7 0 6
8 5 9 8 2
9 0 2 9 9 0 8 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 21/04/2022

G8 06
G7 627
G6 2376 3192 9174
G5 6144
G4 29943 25566 52934 69973 75988 35951 09138
G3 21930 44698
G2 32190
G1 36733
ĐB 792159
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 21/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 9
1 1 5
2 7 2 9
3 0 3 4 8 3 3 4 7
4 3 4 4 3 4 7
5 1 9 5
6 6 6 6 7
7 3 4 6 7 2
8 8 8 3 8 9
9 0 2 8 9 5

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 14/04/2022

G8 72
G7 768
G6 6559 1023 6621
G5 3297
G4 05186 63824 77952 13358 41664 68927 51661
G3 88684 54165
G2 86234
G1 19286
ĐB 218330
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 14/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3
1 1 2 6
2 1 3 4 7 2 5
3 0 4 3 2
4 4 2 3 6 8
5 2 8 9 5 6
6 1 4 5 8 6 8 8
7 7 2 9
8 4 6 6 8 5 6
9 7 9 5

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 07/04/2022

G8 14
G7 684
G6 4573 7489 7757
G5 6404
G4 84911 01060 08992 59047 97888 79459 20818
G3 30756 11620
G2 01458
G1 01125
ĐB 401380
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 07/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 2 6 8
1 1 8 1 1
2 0 5 2 9
3 3 7
4 7 4 0 8
5 6 7 8 9 5 2
6 0 6 5
7 3 7 4 5
8 0 4 8 9 8 1 5 8
9 2 9 5 8

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 31/03/2022

G8 59
G7 108
G6 6073 8046 1348
G5 3093
G4 69223 14251 31341 90251 25550 74945 77758
G3 87680 35728
G2 87925
G1 85239
ĐB 568290
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 31/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 5 8 9
1 1 4 5 5
2 3 5 8 2
3 9 3 2 7 9
4 1 5 6 8 4
5 0 1 1 8 5 2 4
6 6 4
7 3 7
8 0 8 0 2 4 5
9 0 3 9 3

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 24/03/2022

G8 81
G7 405
G6 6062 9085 8282
G5 5229
G4 97285 97481 05997 05138 82033 97097 39236
G3 81563 71510
G2 67269
G1 23681
ĐB 799269
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 24/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 1
1 0 1 8 8
2 9 2 6 8
3 3 6 8 3 3 6
4 4
5 5 0 8 8
6 2 3 9 9 6 3
7 7 9 9
8 1 1 2 5 5 8 3
9 7 7 9 2 6 6

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 17/03/2022

G8 04
G7 577
G6 7080 1345 0619
G5 7062
G4 43260 71745 05363 79185 75107 31575 91666
G3 11291 53262
G2 65135
G1 04462
ĐB 783020
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 17/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 2 6 8
1 9 1 9
2 0 2 6 6 6
3 5 3 6
4 5 5 4
5 5 3 4 4 7 8
6 0 2 2 2 3 6 6 6
7 5 7 7 0 7
8 0 5 8
9 1 9 1

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 10/03/2022

G8 44
G7 410
G6 2447 1941 9771
G5 8298
G4 53234 23613 85406 91678 51178 91123 55455
G3 64237 82703
G2 42299
G1 61507
ĐB 904097
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 10/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 7 0 1
1 0 3 1 4 7
2 3 2
3 4 7 3 0 1 2
4 1 7 4 3
5 5 5 5
6 6 0
7 1 8 8 7 0 3 4 9
8 8 7 7 9
9 7 8 9 9 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 03/03/2022

G8 67
G7 960
G6 2261 8858 1252
G5 0476
G4 52900 83416 71009 93470 74974 23082 73714
G3 77535 27545
G2 38204
G1 11291
ĐB 813978
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 03/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 9 0 0 6 7
1 4 6 1 6 9
2 2 5 8
3 5 3
4 5 4 0 1 7
5 2 8 5 3 4
6 0 1 6 1 7
7 0 4 6 8 7
8 2 8 5 7
9 1 9 0

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 24/02/2022

G8 24
G7 702
G6 5626 7737 3414
G5 3686
G4 81416 09841 02326 27686 19129 00072 67301
G3 60387 58314
G2 59209
G1 01060
ĐB 570718
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 24/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 9 0 6
1 4 4 6 8 1 0 4
2 6 6 9 2 0 7
3 7 3
4 1 4 1 1
5 5
6 0 6 1 2 2 8 8
7 2 7 3 8
8 6 6 7 8 1
9 9 0 2

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 17/02/2022

G8 56
G7 145
G6 2610 3866 2415
G5 3030
G4 29146 05907 75822 68627 79006 87961 62259
G3 18996 30440
G2 45197
G1 52778
ĐB 078483
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 17/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 0 1 3 4
1 0 5 1 6
2 2 7 2 2
3 0 3 8
4 0 5 6 4
5 9 5 1 4
6 1 6 6 0 4 6 9
7 8 7 0 2 9
8 3 8 7
9 6 7 9 5

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 10/02/2022

G8 10
G7 704
G6 1858 4757 8114
G5 3641
G4 27486 26127 04895 17500 97681 11890 86179
G3 53890 12749
G2 79604
G1 15820
ĐB 946042
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 10/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 4 0 0 2 9 9
1 4 1 4 8
2 0 7 2 4
3 3
4 1 2 9 4 0 0 1
5 7 8 5 9
6 6 8
7 9 7 2 5
8 1 6 8 5
9 0 0 5 9 4 7
XSQT - KQXSQT- Dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Trị cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQT mở thưởng các ngày trước đó.

XSQT - KQXSQT - Dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Trị (XSMN QT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Trị ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Trị được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top