XSQT - KQXSQT - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay tại XSMB365

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 23/05/2024

G8 08
G7 954
G6 2997 0888 7340
G5 1862
G4 92594 30420 51114 98332 45629 40880 11289
G3 34039 62519
G2 44011
G1 65927
ĐB 193859
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 23/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 4 8
1 1 4 9 1 1
2 0 7 9 2 3 6
3 2 9 3
4 0 4 1 5 9
5 4 9 5
6 2 6
7 7 2 9
8 0 8 9 8 8
9 4 7 9 1 2 3 5 8

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 16/05/2024

G8 33
G7 001
G6 4315 6049 7073
G5 6363
G4 15651 23472 18971 32059 74188 16948 72413
G3 98484 00370
G2 91501
G1 29794
ĐB 810920
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 16/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 0 2 7
1 3 5 1 0 0 5 7
2 0 2 7
3 3 1 6 7
4 8 9 4 8 9
5 1 9 5 1
6 3 6
7 0 1 2 3 7
8 4 8 8 4 8
9 4 9 4 5

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 09/05/2024

G8 96
G7 110
G6 2414 7327 1503
G5 4986
G4 14351 50162 07428 52648 43297 22802 60751
G3 61611 65958
G2 94889
G1 57925
ĐB 827848
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 09/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 0 1
1 0 1 4 1 1 5 5
2 5 7 8 2 0 6
3 3 0
4 8 8 4 1
5 1 1 8 5 2
6 2 6 8
7 7 2 9
8 6 9 8 2 4 4 5
9 7 9 8

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 02/05/2024

G8 67
G7 332
G6 7553 1976 2454
G5 8080
G4 78932 97133 64538 42081 62205 43327 89854
G3 07877 52130
G2 68536
G1 04420
ĐB 896991
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 02/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 2 3 8
1 1 8 9
2 0 7 2 3 3
3 0 2 2 3 6 8 3 3 5
4 4 5 5
5 3 4 4 5 0
6 6 3 7
7 6 7 7 2 7
8 0 1 8 3
9 1 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 25/04/2024

G8 60
G7 081
G6 0371 7029 2408
G5 8675
G4 28386 84177 24986 48035 39148 15875 77248
G3 51223 05852
G2 37937
G1 10558
ĐB 126179
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 25/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0
1 1 7 8
2 3 9 2 5
3 5 7 3 2
4 8 8 4
5 2 8 5 3 7 7
6 6 8 8
7 1 5 5 7 9 7 3 7
8 1 6 6 8 0 4 4 5
9 9 2 7

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 18/04/2024

G8 64
G7 807
G6 3078 6531 5101
G5 1003
G4 72415 48655 84171 65699 14118 82030 35618
G3 47089 26564
G2 70113
G1 74485
ĐB 998654
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 18/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 7 0 3
1 3 5 8 8 1 0 3 7
2 2
3 0 1 3 0 1
4 4 5 6
5 4 5 5 1 5 8
6 4 6
7 1 8 7 0
8 5 9 8 1 1 7
9 9 9 8 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 11/04/2024

G8 84
G7 612
G6 3913 4239 4890
G5 8816
G4 69090 25712 15836 37219 14522 39031 96166
G3 73223 32330
G2 60605
G1 16945
ĐB 833501
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 11/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0 3 9 9
1 2 2 3 6 9 1 0 3
2 2 3 2 1 1 2
3 0 1 6 9 3 1 2
4 5 4
5 5 0 4
6 6 6 1 3 6
7 7
8 8
9 0 0 9 1 3

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 04/04/2024

G8 82
G7 328
G6 9366 1791 6843
G5 3795
G4 37937 04185 18763 31771 59383 13425 21594
G3 68204 56106
G2 56873
G1 64054
ĐB 184007
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 04/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 7 0
1 1 7 9
2 5 8 2
3 7 3 4 6 7 8
4 3 4 0 5 9
5 4 5 2 8 9
6 3 6 6 0 6
7 1 3 7 0 3
8 3 5 8 2
9 1 4 5 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 28/03/2024

G8 33
G7 502
G6 3965 5577 4388
G5 4547
G4 86868 45508 73473 13638 85074 90666 41477
G3 00477 94856
G2 93710
G1 08080
ĐB 900167
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 28/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 8 0 1 8
1 0 1
2 2 0
3 8 3 7
4 7 4 7
5 6 5 6
6 5 6 7 8 6 5 6
7 3 4 7 7 7 7 4 6 7 7 7
8 0 8 8 0 3 6 8
9 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 21/03/2024

G8 37
G7 857
G6 9211 2908 0443
G5 8469
G4 40871 83806 67194 29760 78775 36925 26560
G3 18572 10979
G2 52655
G1 54207
ĐB 129129
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 21/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 8 0 6 6
1 1 1 1 7
2 5 9 2 7
3 3 4
4 3 4 9
5 5 7 5 2 5 7
6 0 0 9 6 0
7 1 2 5 9 7 0 5
8 8 0
9 4 9 2 6 7

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 14/03/2024

G8 34
G7 438
G6 4938 2488 7733
G5 9846
G4 37933 18495 83905 14595 11730 65680 49057
G3 50307 10258
G2 32011
G1 29043
ĐB 596178
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 14/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 0 3 8
1 1 1 1
2 2
3 0 3 3 8 8 3 3 3 4
4 3 6 4
5 7 8 5 0 9 9
6 6 4
7 8 7 0 5
8 0 8 8 3 3 5 7 8
9 5 5 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 07/03/2024

G8 49
G7 674
G6 2728 0843 1778
G5 7713
G4 59174 27679 59329 41437 41437 46481 44839
G3 31649 14663
G2 11338
G1 88523
ĐB 868014
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 07/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 3 4 1 8
2 3 8 9 2
3 7 7 8 9 3 1 2 4 6
4 3 9 4 1 7 7
5 5
6 3 6
7 4 4 8 9 7 3 3
8 1 8 2 3 7
9 9 2 3 4 7

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 29/02/2024

G8 69
G7 308
G6 3399 0224 1731
G5 4433
G4 78398 44817 82282 17502 67040 07163 76312
G3 08782 99723
G2 13684
G1 70033
ĐB 856748
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 29/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 8 0 4
1 2 7 1 3
2 3 4 2 0 1 8 8
3 1 3 3 3 2 3 3 6
4 0 8 4 2 8
5 5
6 3 6
7 7 1
8 2 2 4 8 0 4 9
9 8 9 9 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 22/02/2024

G8 35
G7 413
G6 6397 5377 9417
G5 3370
G4 23432 92180 01711 21227 19899 58175 34521
G3 27120 55471
G2 65286
G1 69386
ĐB 839446
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 22/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 7 8
1 1 3 7 1 1 2 7
2 0 1 7 2 3
3 2 3 1
4 6 4
5 5 7
6 6 4 8 8
7 0 1 5 7 7 1 2 7 9
8 0 6 6 8
9 7 9 9 9
XSQT - KQXSQT- Dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Trị cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQT mở thưởng các ngày trước đó.

XSQT - KQXSQT - Dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Trị (XSMN QT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Trị ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Trị được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top