XSQT - KQXSQT - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay tại XSMB365

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 04/08/2022

G8 29
G7 871
G6 0954 9834 4116
G5 6384
G4 03065 48888 72766 64891 07554 76790 26569
G3 53555 23787
G2 05558
G1 88144
ĐB 726237
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 04/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9
1 6 1 7 9
2 2
3 4 7 3
4 4 4 3 4 5 5 8
5 4 4 5 8 5 5 6
6 5 6 9 6 1 6
7 1 7 3 8
8 4 7 8 8 5 8
9 0 1 9 6

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 28/07/2022

G8 51
G7 337
G6 2891 1871 7901
G5 2270
G4 41354 93507 73003 05264 43163 24187 83083
G3 11806 45102
G2 77233
G1 27620
ĐB 715956
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 28/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 3 6 7 0 2 7
1 1 0 7 9
2 0 2 0
3 3 7 3 0 3 6 8
4 4 5 6
5 4 6 5
6 3 4 6 0 5
7 0 1 7 0 3 8
8 3 7 8
9 1 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 21/07/2022

G8 74
G7 960
G6 9183 5932 0993
G5 1645
G4 92422 42821 11666 57203 51873 17513 87325
G3 70997 82346
G2 62461
G1 50129
ĐB 563540
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 21/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 4 6
1 3 1 2 6
2 1 2 5 9 2 2 3
3 2 3 0 1 7 8 9
4 0 5 6 4
5 5 2 4
6 0 1 6 6 4 6
7 3 7 9
8 3 8
9 3 7 9 2

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 14/07/2022

G8 11
G7 607
G6 2693 0045 0415
G5 1743
G4 51155 83468 06402 91202 81304 48442 00107
G3 70239 22520
G2 80309
G1 02445
ĐB 496218
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 14/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 4 7 7 9 0 2
1 5 8 1
2 0 2 0 0 4
3 9 3 4 9
4 2 3 5 5 4 0
5 5 5 1 4 4 5
6 8 6
7 7 0 0
8 8 1 6
9 3 9 0 3

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 07/07/2022

G8 59
G7 802
G6 4171 0980 2607
G5 8067
G4 47754 18057 02750 81105 97973 34619 55346
G3 65166 35945
G2 13751
G1 38328
ĐB 668234
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 07/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 7 0 5 8
1 9 1 5 7
2 8 2 0
3 4 3 7
4 5 6 4 3 5
5 0 1 4 7 5 0 4
6 6 7 6 4 6
7 1 3 7 0 5 6
8 0 8 2
9 9 1

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 30/06/2022

G8 01
G7 252
G6 2103 1660 4527
G5 9724
G4 10424 09931 64611 87297 85391 28334 96927
G3 09517 87308
G2 49869
G1 06694
ĐB 667576
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 30/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 8 0 6
1 1 7 1 1 3 9
2 4 4 7 7 2 5
3 1 4 3 0
4 4 2 2 3 9
5 2 5
6 0 9 6 7
7 6 7 1 2 2 9
8 8 0
9 1 4 7 9 6

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 23/06/2022

G8 43
G7 329
G6 8313 3783 5376
G5 4857
G4 65996 03114 37936 17108 27077 32843 28953
G3 21910 53121
G2 82187
G1 59599
ĐB 184161
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 23/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 1
1 0 3 4 1 2 6
2 1 9 2
3 6 3 1 4 5 8
4 3 4 1
5 3 7 5
6 1 6 3 7 9
7 6 7 7 5 7 8
8 3 7 8 0
9 6 9 9 2 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 16/06/2022

G8 45
G7 890
G6 3189 5031 5226
G5 9114
G4 91215 68495 48865 42042 57559 30054 04700
G3 50290 08390
G2 51633
G1 51515
ĐB 572986
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 16/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 9 9 9
1 4 5 5 1 3
2 6 2 4
3 1 3 3 3
4 2 4 1 5
5 4 9 5 1 1 6 9
6 5 6 2 8
7 7
8 6 9 8
9 0 0 0 5 9 5 8

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 09/06/2022

G8 06
G7 158
G6 4451 7743 7619
G5 6141
G4 44809 82463 74323 70948 27186 82683 79424
G3 66522 72318
G2 96660
G1 66170
ĐB 454443
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 09/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 6 7
1 8 9 1 4 5
2 2 3 4 2 2
3 3 2 4 4 6 8
4 1 3 3 8 4 2
5 1 8 5
6 0 3 6 8
7 0 7
8 3 6 8 1 4 5
9 9 0 1

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 02/06/2022

G8 00
G7 703
G6 5432 8306 1755
G5 7464
G4 51737 33884 38912 23985 08249 17856 39989
G3 25957 58097
G2 12983
G1 95261
ĐB 796166
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 02/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 0
1 2 1 6
2 2 1 3
3 2 7 3 0 8
4 9 4 6 8
5 5 6 7 5 5 8
6 1 4 6 6 0 5 6
7 7 3 5 9
8 3 4 5 9 8
9 7 9 4 8

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 26/05/2022

G8 77
G7 339
G6 5924 1377 5878
G5 7526
G4 31493 48275 49682 93197 05124 27749 06103
G3 32476 95108
G2 97710
G1 95383
ĐB 455147
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 26/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 8 0 1
1 0 1
2 4 4 6 2 8
3 9 3 0 8 9
4 7 9 4 2 2
5 5 7
6 6 2 7
7 5 6 7 8 7 4 7 9
8 2 3 8 0 7
9 3 7 9 3 4

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 19/05/2022

G8 67
G7 728
G6 2338 2573 2008
G5 6727
G4 90791 64147 44114 68300 84020 57179 66617
G3 34521 59272
G2 17313
G1 02469
ĐB 509098
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 19/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 0 0 2
1 3 4 7 1 2 9
2 0 1 7 8 2 7
3 8 3 1 7
4 7 4 1
5 5
6 9 6
7 2 3 9 7 1 2 4
8 8 0 2 3 9
9 1 8 9 6 7

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 12/05/2022

G8 28
G7 246
G6 9091 5938 4574
G5 9516
G4 35580 96079 95038 27155 65133 06392 81845
G3 02396 68298
G2 78005
G1 07191
ĐB 123573
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 12/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 8
1 6 1 9 9
2 2 9
3 3 8 8 3 3 7
4 5 6 4 7
5 5 5 0 4 5
6 6 1 4 9
7 3 4 9 7
8 0 8 3 3 9
9 1 1 2 6 8 9 7

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 05/05/2022

G8 77
G7 994
G6 6437 2132 3758
G5 5897
G4 22809 07570 05683 50346 22363 88743 04362
G3 45545 71016
G2 72421
G1 94243
ĐB 921538
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 05/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 7
1 6 1 2
2 1 2 3 6
3 2 7 8 3 4 4 6 8
4 3 3 5 6 4 9
5 8 5 4
6 2 3 6 1 4
7 0 7 3 9
8 3 8 3 5
9 4 7 9 0
XSQT - KQXSQT- Dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Trị cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQT mở thưởng các ngày trước đó.

XSQT - KQXSQT - Dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Trị (XSMN QT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Trị ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Trị được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top