XSQT - KQXSQT - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay tại XSMB365

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 30/03/2023

G8 04
G7 555
G6 9584 6245 6905
G5 7976
G4 51225 40280 64578 39477 45174 23786 03581
G3 18379 75960
G2 98142
G1 18919
ĐB 504530
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 30/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 3 6 8
1 9 1 8
2 5 2 4
3 0 3
4 2 5 4 7 8
5 5 5 0 2 4 5
6 0 6 7 8
7 4 6 7 8 9 7 7
8 0 1 4 6 8 7
9 9 1 7

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 23/03/2023

G8 78
G7 113
G6 1581 6053 1710
G5 3169
G4 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617
G3 00380 30307
G2 62711
G1 10996
ĐB 554993
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 23/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 1 8
1 0 1 3 7 1 1 8
2 2
3 9 3 1 5 9
4 4 4 4
5 3 5
6 6 9 6 6 7 7 9
7 6 6 8 7 0 1
8 0 1 8 7
9 3 6 9 3 6

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 16/03/2023

G8 22
G7 934
G6 7437 6622 3269
G5 3984
G4 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696
G3 82399 93313
G2 48140
G1 46867
ĐB 265537
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 16/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 4
1 3 6 1 3
2 2 2 2
3 1 4 7 7 9 3 1
4 0 4 0 3 8
5 9 5
6 7 9 6 1 9
7 7 3 3 6
8 4 8 9
9 6 8 9 9 3 5 6 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 09/03/2023

G8 34
G7 529
G6 4672 0685 3683
G5 1785
G4 13485 45157 35203 55421 20247 75188 26929
G3 39187 42500
G2 63707
G1 51629
ĐB 773793
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 09/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 7 0 0
1 1 2
2 1 9 9 9 2 7
3 3 0 8 9
4 7 4
5 7 5 8 8 8
6 6
7 2 7 0 4 5 8
8 3 5 5 5 7 8 8 8
9 3 9 2 2 2

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 02/03/2023

G8 53
G7 846
G6 5166 5818 8484
G5 9251
G4 37003 12243 75694 23545 91350 29622 89598
G3 44218 92932
G2 49863
G1 39467
ĐB 480645
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 02/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 5
1 8 8 1 5
2 2 2 2 3
3 2 3 0 4 6
4 3 5 5 6 4 8 9
5 0 1 5 4 4
6 3 6 7 6 4 6
7 7 6
8 4 8 1 1 9
9 4 8 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 23/02/2023

G8 69
G7 899
G6 7957 8891 8451
G5 9034
G4 04093 94674 57418 42864 75035 01365 13762
G3 36595 44206
G2 80034
G1 64951
ĐB 036980
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 23/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 8
1 8 1 5 5 9
2 2 6
3 4 4 5 3 9
4 4 3 3 6 7
5 1 1 7 5 3 6 9
6 2 4 5 6 0
7 4 7 5
8 0 8 1
9 1 3 5 9 9 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 16/02/2023

G8 79
G7 023
G6 7891 9487 4823
G5 9779
G4 96473 14253 93342 15248 28073 61895 70231
G3 51665 03713
G2 73742
G1 54078
ĐB 622887
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 16/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 3 1 3 9
2 3 3 2 4 4
3 1 3 1 2 2 5 7 7
4 2 2 8 4
5 3 5 6 9
6 5 6
7 3 3 8 9 7 8 8
8 7 7 8 4 7
9 1 5 9 7

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 09/02/2023

G8 47
G7 244
G6 6746 2243 0758
G5 0118
G4 39701 01164 54755 72602 03698 57454 68300
G3 81173 11699
G2 75188
G1 82524
ĐB 446761
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 09/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 2 0 0
1 8 1 0 6
2 4 2 0
3 3 4 7
4 3 4 6 4 2 4 5 6
5 4 5 8 5 5
6 1 4 6 4
7 3 7
8 8 8 1 5 8 9
9 8 9 9 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 02/02/2023

G8 76
G7 230
G6 8801 2314 0672
G5 7594
G4 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539
G3 89938 13305
G2 19133
G1 92667
ĐB 706593
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 02/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0 3
1 4 1 0 2
2 1 2 4 7
3 0 3 8 8 9 3 3 9
4 2 8 4 1 9
5 5 0
6 7 6 9
7 2 7 6 8
8 7 8 3 3 4
9 3 4 6 9 3

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 26/01/2023

G8 57
G7 986
G6 9769 7681 3414
G5 8618
G4 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855
G3 25782 72049
G2 87037
G1 14572
ĐB 791751
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 26/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3
1 4 8 1 5 8
2 4 2 7 8
3 0 7 3
4 9 4 1 2 6
5 1 5 5 5
6 4 6 9 6 6 8
7 2 7 7 3 7
8 1 2 6 9 8 1
9 9 4 6 8

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 19/01/2023

G8 39
G7 370
G6 1436 6233 8449
G5 2424
G4 60921 60700 30582 51402 46225 67635 92231
G3 43520 54656
G2 26842
G1 06888
ĐB 349148
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 19/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 0 0 2 7
1 1 2 3
2 0 1 4 5 2 0 4 8
3 1 3 5 6 3 3
4 2 8 9 4 2
5 6 5 2 3
6 6 3 5
7 0 7
8 2 8 8 4 8
9 9 4

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT 12/01/2023

G8 39
G7 375
G6 2116 6637 6026
G5 0280
G4 66466 02771 96136 96136 27621 79702 19452
G3 38252 84317
G2 16783
G1 54741
ĐB 424873
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 12/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 8
1 6 7 1 2 4 7
2 1 6 2 0 5 5
3 6 6 7 3 7 8
4 1 4
5 2 2 5 7
6 6 6 1 2 3 3 6
7 1 3 5 7 1 3
8 0 3 8
9 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT 05/01/2023

G8 65
G7 762
G6 1641 4539 4492
G5 9565
G4 96387 41786 80466 68295 85437 28636 79189
G3 00854 19786
G2 16852
G1 21726
ĐB 373200
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 05/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0
1 1 4
2 6 2 5 6 9
3 6 7 9 3
4 1 4 5
5 2 4 5 6 9
6 2 5 6 6 2 3 6 8 8
7 7 3 8
8 6 6 7 9 8
9 2 5 9 3 8

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT 29/12/2022

G8 63
G7 775
G6 1655 4457 2347
G5 0303
G4 54966 11974 16882 61056 82881 60410 71563
G3 42777 77613
G2 32158
G1 90145
ĐB 399272
Loto Quảng Trị - Loto XSQT 29/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 1
1 0 3 1 8
2 2 7 8
3 3 0 1 6
4 5 7 4 7
5 5 6 7 8 5 4 5 7
6 3 6 6 5 6
7 2 4 5 7 7 4 5 7
8 1 2 8 5
9 9
XSQT - KQXSQT- Dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Trị cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQT mở thưởng các ngày trước đó.

XSQT - KQXSQT - Dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Trị (XSMN QT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Trị ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Trị được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top