XSBP - KQXSBP - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay tại XSMB365

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 26/11/2022

G8 03
G7 889
G6 2951 5799 3120
G5 4381
G4 84100 60467 80768 42951 88853 80610 70352
G3 57628 10952
G2 46107
G1 48394
ĐB 286806
Loto Bình Phước - Loto XSBP 26/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 7 0 0 1 2
1 0 1 5 5 8
2 0 8 2 5 5
3 3 5
4 4 9
5 1 1 2 2 3 5
6 7 8 6 0
7 7 0 6
8 1 9 8 2 6
9 4 9 9 8 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 19/11/2022

G8 85
G7 320
G6 3368 7610 2873
G5 2519
G4 93804 54060 98371 53721 44033 25866 59432
G3 70884 76651
G2 51194
G1 63490
ĐB 871939
Loto Bình Phước - Loto XSBP 19/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 1 2 6 9
1 0 9 1 2 5 7
2 0 1 2 3
3 2 3 9 3 3 7
4 4 0 8 9
5 1 5
6 0 6 8 6 6
7 1 3 7
8 4 8 6
9 0 4 9 1 3

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 12/11/2022

G8 47
G7 314
G6 3928 6200 6577
G5 7077
G4 60699 58917 49562 12872 20672 93591 42767
G3 43198 27022
G2 60098
G1 10041
ĐB 893855
Loto Bình Phước - Loto XSBP 12/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0
1 4 7 1 4 9
2 2 8 2 2 6 7 7
3 3
4 1 4 1
5 5 5 5
6 2 7 6
7 2 2 7 7 7 1 6 7 7
8 8 2 9 9
9 1 8 8 9 9 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 05/11/2022

G8 43
G7 484
G6 5183 8900 2995
G5 8670
G4 89712 77100 63181 48406 41338 98311 29426
G3 77067 40966
G2 49673
G1 23078
ĐB 271021
Loto Bình Phước - Loto XSBP 05/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 6 0 0 0 7
1 1 2 1 1 2 8
2 1 6 2 1
3 8 3 7 8
4 4 8
5 5 9
6 6 7 6 0 2 6
7 0 3 8 7 6
8 1 3 4 8 3 7
9 5 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 29/10/2022

G8 79
G7 064
G6 9711 4788 6930
G5 3768
G4 18219 30682 84470 96503 32477 45068 60000
G3 45396 84914
G2 26463
G1 48635
ĐB 258792
Loto Bình Phước - Loto XSBP 29/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 0 0 3 7
1 1 4 9 1 1
2 2 8 9
3 0 5 3 0 6
4 4 1 6
5 5 3
6 3 4 8 8 6 9
7 0 7 7 7
8 2 8 8 6 6 8
9 2 6 9 1

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 22/10/2022

G8 78
G7 452
G6 9804 4167 1418
G5 0665
G4 93797 16086 97744 76159 80798 64673 58853
G3 61866 24940
G2 52773
G1 68170
ĐB 908475
Loto Bình Phước - Loto XSBP 22/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 4 7
1 8 1
2 2 5
3 3 5 7 7
4 0 4 4 0 4
5 2 3 9 5 6 7
6 5 6 7 6 6 8
7 0 3 3 5 7 6 9
8 6 8 1 9
9 7 8 9 5

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 15/10/2022

G8 22
G7 076
G6 0099 1602 2507
G5 1401
G4 87761 94085 51633 19575 11277 41777 52188
G3 03860 03159
G2 72723
G1 20773
ĐB 002556
Loto Bình Phước - Loto XSBP 15/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 7 0 6
1 1 0 6
2 3 2 0
3 3 3 2 3 7
4 4
5 6 9 5 7 8
6 0 1 6 5 7
7 3 5 6 7 7 7 0 7 7
8 5 8 8 8
9 9 9 5 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 08/10/2022

G8 09
G7 259
G6 0911 7288 9533
G5 5104
G4 90173 67730 09338 99712 66142 56671 55149
G3 20772 50435
G2 96987
G1 66515
ĐB 722368
Loto Bình Phước - Loto XSBP 08/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 3
1 1 2 5 1 1 7
2 2 1 4 7
3 0 3 5 8 3 3 7
4 2 9 4 0
5 9 5 1 3
6 8 6
7 1 2 3 7 8
8 7 8 8 3 6 8
9 9 4 5

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 01/10/2022

G8 34
G7 987
G6 3981 0638 1618
G5 8966
G4 87907 62061 33668 32792 32059 34408 74607
G3 98797 85390
G2 91296
G1 02393
ĐB 046224
Loto Bình Phước - Loto XSBP 01/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 7 8 0 9
1 8 1 6 8
2 4 2 9
3 8 3 9
4 4 2
5 9 5
6 1 6 8 6 6 9
7 7 0 0 8 9
8 1 7 8 0 1 3 6
9 0 2 3 6 7 9 5

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 24/09/2022

G8 91
G7 235
G6 0940 9814 7751
G5 8652
G4 05677 23667 05229 03050 42889 59152 75740
G3 29230 28638
G2 15320
G1 57417
ĐB 255873
Loto Bình Phước - Loto XSBP 24/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 3 4 4 5
1 4 7 1 5
2 0 9 2 5 5
3 0 5 8 3 7
4 0 0 4 1
5 0 1 2 2 5 3
6 7 6
7 3 7 7 1 6 7
8 9 8 3
9 9 2 8

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 17/09/2022

G8 63
G7 119
G6 2030 6177 2859
G5 5163
G4 07181 36705 81107 74060 36127 98909 80348
G3 11682 71256
G2 66964
G1 18399
ĐB 250607
Loto Bình Phước - Loto XSBP 17/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 7 9 0 3 6
1 9 1 8
2 7 2 8
3 0 3 6
4 8 4 6
5 6 9 5 0
6 0 3 4 6 5
7 7 7 0 0 2 7
8 1 2 8 4
9 9 9 0 1 5 9

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 10/09/2022

G8 20
G7 931
G6 3999 6383 6750
G5 1772
G4 46331 20844 45981 37225 40867 45995 39611
G3 56332 37850
G2 64611
G1 92046
ĐB 325399
Loto Bình Phước - Loto XSBP 10/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 5
1 1 1 1 1 1 3 3 8
2 5 2 3 7
3 1 1 2 3 8
4 4 6 4 4
5 0 0 5 2 9
6 7 6 4
7 2 7 6
8 1 3 8
9 5 9 9 9 9 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 03/09/2022

G8 93
G7 724
G6 9989 1862 4484
G5 4755
G4 03279 96600 88961 86461 56153 17158 43310
G3 70078 99975
G2 79189
G1 66825
ĐB 715083
Loto Bình Phước - Loto XSBP 03/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 1
1 0 1 6 6
2 4 5 2 6
3 3 5 8
4 4 2 8
5 3 5 8 5 2 5 7
6 1 1 2 6
7 5 8 9 7
8 3 4 9 9 8 5 7
9 9 7 8 8

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 27/08/2022

G8 16
G7 238
G6 6814 7544 4579
G5 8613
G4 68285 90041 24119 19509 00507 30614 30183
G3 28958 19230
G2 19753
G1 84728
ĐB 268585
Loto Bình Phước - Loto XSBP 27/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 9 0 3
1 3 4 4 9 1 4
2 8 2
3 0 8 3 1 5 8
4 1 4 4 1 1 4
5 3 8 5 8 8
6 6
7 9 7 0
8 3 5 5 8 2 3 5
9 9 0 1 7
XSBP - KQXSBP- Dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Phước cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBP mở thưởng các ngày trước đó.

XSBP - KQXSBP - Dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Phước (XSMN BP) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Phước ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Phước được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top