XSBP - KQXSBP - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay tại XSMB365

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 17/02/2024

G8 40
G7 604
G6 3368 6797 8994
G5 6442
G4 60949 24270 91863 72144 18880 17526 31890
G3 81330 44869
G2 74862
G1 80931
ĐB 284420
Loto Bình Phước - Loto XSBP 17/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 2 3 7 8 9
1 1 3
2 0 6 2 4 6
3 0 1 3 6
4 2 4 9 4 0 4 9
5 5
6 2 3 8 9 6 2
7 0 7 9
8 0 8 6
9 0 4 7 9 4 6

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 10/02/2024

G8 77
G7 057
G6 3840 1594 5189
G5 0055
G4 20038 04933 82583 35036 10322 65162 22929
G3 42275 35486
G2 22490
G1 74296
ĐB 317633
Loto Bình Phước - Loto XSBP 10/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 9
1 1
2 2 9 2 2 6
3 3 3 6 8 3 3 3 8
4 0 4 9
5 5 7 5 5 7
6 2 6 3 8 9
7 5 7 5
8 3 6 9 8 3
9 0 4 6 9 2 8

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 03/02/2024

G8 93
G7 454
G6 9220 5968 4125
G5 4864
G4 42658 94855 80331 25921 24835 13126 03291
G3 78156 02480
G2 01077
G1 79309
ĐB 448719
Loto Bình Phước - Loto XSBP 03/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 2 8
1 9 1 2 3 9
2 0 1 5 6 2
3 1 5 3
4 4 5 6
5 4 5 6 8 5 2 3 5
6 4 8 6 2 5
7 7 7 7
8 0 8 5 6
9 1 9 0 1

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 27/01/2024

G8 69
G7 875
G6 7013 0027 3089
G5 8225
G4 94794 64995 44507 54264 75746 50598 76142
G3 93623 82183
G2 82883
G1 20992
ĐB 172692
Loto Bình Phước - Loto XSBP 27/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0
1 3 1
2 3 5 7 2 4 9 9
3 3 1 2 8 8
4 2 6 4 6 9
5 5 2 7 9
6 4 6 4
7 5 7 0 2
8 3 3 9 8 9
9 2 2 4 5 8 9 8

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 20/01/2024

G8 20
G7 616
G6 2429 0159 8632
G5 3760
G4 20112 37663 74894 09589 81295 10153 88624
G3 69891 79156
G2 21218
G1 49126
ĐB 517325
Loto Bình Phước - Loto XSBP 20/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6
1 2 6 8 1 9
2 4 5 6 9 2 1 3
3 2 3 5 6
4 4 2 9
5 3 6 9 5 2 9
6 0 3 6 1 2 5
7 7
8 9 8 1
9 1 4 5 9 2 5 8

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 13/01/2024

G8 18
G7 385
G6 3343 6970 0506
G5 4606
G4 92895 82344 95657 25849 84661 92838 79274
G3 95548 62371
G2 49391
G1 82913
ĐB 804467
Loto Bình Phước - Loto XSBP 13/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 6 0 7
1 3 1 6 7 9
2 2
3 8 3 1 4
4 3 4 8 9 4 4 7
5 7 5 8 9
6 1 7 6 0 0
7 0 1 4 7 5 6
8 5 8 3 4
9 1 5 9 4

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 06/01/2024

G8 72
G7 535
G6 0190 9311 2712
G5 2845
G4 36514 38755 34841 32066 03846 92126 84546
G3 10155 05885
G2 49430
G1 49392
ĐB 867511
Loto Bình Phước - Loto XSBP 06/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 9
1 1 1 2 4 1 1 1 4
2 6 2 1 9
3 0 5 3
4 1 5 6 6 4 1
5 5 5 5 3 4 5 5 8
6 6 6 2 4 4 6
7 7
8 5 8
9 0 2 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 30/12/2023

G8 71
G7 223
G6 7006 1645 1614
G5 1438
G4 35071 30389 26051 36615 10251 50776 15867
G3 21025 10687
G2 31072
G1 55002
ĐB 071782
Loto Bình Phước - Loto XSBP 30/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 0
1 4 5 1 5 5 7
2 3 5 2 0 7 8
3 8 3 2
4 5 4 1
5 1 1 5 1 2 4
6 7 6 0 7
7 1 2 6 7 6 8
8 2 7 9 8 3
9 9 8

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 23/12/2023

G8 64
G7 825
G6 1050 5657 1416
G5 7260
G4 24879 28728 07035 23647 69494 64328 01976
G3 41368 16451
G2 91093
G1 76350
ĐB 211233
Loto Bình Phước - Loto XSBP 23/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 5 6
1 6 1 5
2 5 8 8 2
3 3 5 3 3 9
4 7 4 9
5 0 0 1 7 5 2 3
6 0 8 6 1 7
7 6 9 7 4 5
8 8 2 2 6
9 3 4 9 7

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 16/12/2023

G8 74
G7 968
G6 6608 7950 2282
G5 5630
G4 00195 03536 39841 94486 50172 05323 32517
G3 53228 66643
G2 36796
G1 58083
ĐB 063764
Loto Bình Phước - Loto XSBP 16/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 3 5
1 7 1 4
2 3 8 2 7 8
3 0 6 3 2 4 8
4 1 3 4 6
5 0 5 9
6 4 8 6 3 8 9
7 2 7 1
8 2 3 6 8 0 2 6
9 5 6 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 09/12/2023

G8 86
G7 273
G6 9794 6762 7713
G5 7817
G4 78227 16483 61967 31307 24182 42844 94878
G3 77822 85757
G2 05885
G1 18255
ĐB 290156
Loto Bình Phước - Loto XSBP 09/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0
1 3 7 1
2 2 7 2 2 6 8
3 3 1 7 8
4 4 4 4 9
5 5 6 7 5 5 8
6 2 7 6 5
7 3 8 7 0 1 2 5 6
8 2 3 5 8 7
9 4 9

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 02/12/2023

G8 17
G7 930
G6 1131 3844 6542
G5 7426
G4 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637
G3 97745 27403
G2 11140
G1 23132
ĐB 097415
Loto Bình Phước - Loto XSBP 02/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 8 0 0 3 4
1 5 1 3
2 6 2 3 4 8
3 0 1 2 6 7 3 0
4 0 2 4 5 4 4
5 5 1 4
6 6 2 3
7 9 7 3 9
8 2 8 0
9 7 9 7

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 25/11/2023

G8 65
G7 869
G6 0642 7846 9819
G5 6315
G4 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182
G3 77713 93696
G2 09340
G1 65906
ĐB 504117
Loto Bình Phước - Loto XSBP 25/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 0 4
1 3 5 7 7 9 1 9
2 2 4 8
3 3 8 3 1 3
4 0 2 6 4
5 5 0 1
6 9 6 0 4 9
7 8 7 1 1
8 2 8 3 7
9 1 6 9 1 6

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 18/11/2023

G8 67
G7 534
G6 3283 2342 7409
G5 7883
G4 28289 59015 91569 79663 76271 02135 60787
G3 96397 70022
G2 97802
G1 79242
ĐB 227867
Loto Bình Phước - Loto XSBP 18/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 9 0
1 5 1 7
2 2 2 0 2 4 4
3 4 5 3 6 8 8
4 2 2 4 3
5 5 1 3
6 3 7 9 6
7 1 7 6 8 9
8 3 3 7 9 8
9 7 9 0 6 8
XSBP - KQXSBP- Dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Phước cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBP mở thưởng các ngày trước đó.

XSBP - KQXSBP - Dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Phước (XSMN BP) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Phước ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Phước được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top