XSBP - KQXSBP - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay tại XSMB365

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 23/09/2023

G8 89
G7 417
G6 7662 1659 5344
G5 8423
G4 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269
G3 38189 25925
G2 16548
G1 86901
ĐB 895073
Loto Bình Phước - Loto XSBP 23/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 0
1 3 5 7 9 1 0
2 3 3 5 2 6
3 3 0 1 2 2 7 8
4 4 8 4 4
5 9 5 1 2
6 2 9 6
7 3 7 1
8 3 9 8 4
9 9 1 5 6 8

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 16/09/2023

G8 14
G7 815
G6 3445 1936 1175
G5 3555
G4 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506
G3 91437 84245
G2 32874
G1 18839
ĐB 758268
Loto Bình Phước - Loto XSBP 16/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 8 0
1 5 1
2 8 2
3 6 7 9 3 7 9
4 5 5 4 7
5 5 5 1 4 4 5 7
6 8 6 0 3
7 3 4 5 7 7 3 7 8
8 7 8 0 2 6
9 3 9 3

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 09/09/2023

G8 05
G7 363
G6 1450 7669 4723
G5 9604
G4 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910
G3 05715 96131
G2 28271
G1 09932
ĐB 194060
Loto Bình Phước - Loto XSBP 09/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 1 4 5 5 6
1 0 5 1 3 7 8
2 3 2 3
3 1 2 3 2 6
4 0 4 4 0 4
5 0 0 5 1
6 0 3 8 9 6
7 1 7
8 1 8 6
9 9 9 6 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 02/09/2023

G8 25
G7 534
G6 0786 7086 3883
G5 9362
G4 62175 60925 15351 21241 59641 64676 99726
G3 91159 05111
G2 78804
G1 50229
ĐB 832894
Loto Bình Phước - Loto XSBP 02/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0
1 1 1 1 4 4 5
2 5 6 9 2 6
3 4 3 8
4 1 1 4 0 3 9
5 1 9 5 2 7
6 2 6 2 7 8 8
7 5 6 7
8 3 6 6 8
9 4 9 2 5

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 26/08/2023

G8 33
G7 337
G6 4134 4668 6487
G5 8193
G4 34515 14489 49520 31004 57479 41806 17027
G3 33457 25676
G2 39548
G1 83560
ĐB 260764
Loto Bình Phước - Loto XSBP 26/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 0 2 6
1 5 1
2 0 7 2
3 4 7 3 9
4 8 4 0 3 6
5 7 5 1
6 0 4 8 6 0 7
7 6 9 7 2 3 5 8
8 7 9 8 4 6
9 3 9 7 8

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 19/08/2023

G8 79
G7 254
G6 8705 6741 7255
G5 4396
G4 77934 21412 19066 28443 59958 60397 73916
G3 90422 90662
G2 43750
G1 44289
ĐB 077541
Loto Bình Phước - Loto XSBP 19/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 5
1 2 6 1 4 4
2 2 2 1 2 6
3 4 3 4
4 1 1 3 4 3 5
5 0 4 5 8 5 0 5
6 2 6 6 1 6 9
7 7 9
8 9 8 5
9 6 7 9 8

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 12/08/2023

G8 49
G7 900
G6 0666 5757 8880
G5 5303
G4 12490 52429 63801 06259 74349 39263 69254
G3 21680 09166
G2 31457
G1 00704
ĐB 835001
Loto Bình Phước - Loto XSBP 12/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 1 3 4 0 0 8 8 9
1 1 0 0
2 9 2
3 3 0 6
4 9 4 0 5
5 4 7 7 9 5
6 3 6 6 6 6 6
7 7 5 5
8 0 0 8
9 0 9 2 4 5

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 05/08/2023

G8 60
G7 877
G6 8042 3161 8882
G5 8349
G4 91950 79091 22516 98872 84526 45213 59202
G3 58041 87402
G2 15456
G1 07986
ĐB 461337
Loto Bình Phước - Loto XSBP 05/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 0 5
1 3 6 1 4 6 9
2 6 2 0 0 4 7 8
3 7 3 1
4 1 2 9 4
5 0 6 5
6 1 6 1 2 5 8
7 2 7 7 3 7
8 2 6 8
9 1 9 4

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 29/07/2023

G8 25
G7 756
G6 4263 2239 2942
G5 2929
G4 98415 93164 55141 83372 33834 42466 42522
G3 09420 50650
G2 24574
G1 74983
ĐB 968129
Loto Bình Phước - Loto XSBP 29/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 5
1 5 1 4
2 0 2 9 9 2 2 4 7
3 4 9 3 6 8
4 1 2 4 3 6 7
5 0 6 5 1
6 3 4 6 6 5 6
7 2 4 7
8 3 8
9 9 2 2 3

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 22/07/2023

G8 30
G7 995
G6 3695 5994 3514
G5 8209
G4 88794 55615 58651 92362 83128 44360 51048
G3 28060 06712
G2 50568
G1 82051
ĐB 333938
Loto Bình Phước - Loto XSBP 22/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 6 6
1 2 4 5 1 5 5
2 8 2 1 6
3 8 3
4 8 4 1 9 9
5 1 1 5 1 9 9
6 0 0 2 8 6
7 7
8 8 2 3 4 6
9 4 4 5 5 9 0

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 15/07/2023

G8 32
G7 272
G6 4252 2191 1571
G5 1116
G4 52047 51364 08593 62881 56857 51198 61178
G3 99409 38582
G2 89425
G1 87238
ĐB 856501
Loto Bình Phước - Loto XSBP 15/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 9 0
1 6 1 0 7 8 9
2 5 2 5 7 8
3 8 3 9
4 7 4 6
5 2 7 5 2
6 4 6 1
7 1 2 8 7 4 5
8 1 2 8 3 7 9
9 1 3 8 9 0

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 08/07/2023

G8 55
G7 639
G6 5996 2757 6917
G5 7673
G4 91952 42581 33590 18654 66622 09802 40579
G3 70512 28717
G2 01762
G1 72392
ĐB 084418
Loto Bình Phước - Loto XSBP 08/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 9
1 2 7 7 8 1 8
2 2 2 0 1 2 5 6 9
3 9 3 7
4 4 5
5 2 4 7 5
6 2 6 9
7 3 9 7 1 1 5
8 1 8 1
9 0 2 6 9 3 7

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 01/07/2023

G8 57
G7 668
G6 6267 0628 4068
G5 1286
G4 16859 17112 41210 46654 23526 97004 98111
G3 03853 85464
G2 93972
G1 86715
ĐB 281019
Loto Bình Phước - Loto XSBP 01/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 1
1 0 1 2 5 9 1 1
2 6 8 2 1 7
3 3 5
4 4 0 5 6
5 3 4 9 5 1
6 4 7 8 8 6 2 8
7 2 7 6
8 6 8 2 6 6
9 9 1 5

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 24/06/2023

G8 91
G7 909
G6 7489 9801 6188
G5 7354
G4 51057 44054 19625 95014 82853 14388 55151
G3 11063 24235
G2 06312
G1 84127
ĐB 473083
Loto Bình Phước - Loto XSBP 24/06/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 9 0
1 2 4 1 0 5
2 5 7 2 1
3 5 3 5 6 8
4 4 1 5 5
5 1 3 4 4 7 5 2 3
6 3 6
7 7 2 5
8 3 8 8 9 8 8 8
9 9 0 8
XSBP - KQXSBP- Dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Phước cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBP mở thưởng các ngày trước đó.

XSBP - KQXSBP - Dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Phước (XSMN BP) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Phước ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Phước được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top