XSBP - KQXSBP - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay tại XSMB365

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 06/08/2022

G8 26
G7 461
G6 9306 6971 5841
G5 4541
G4 11426 65277 42632 87186 11922 72609 62442
G3 66370 38076
G2 84212
G1 49858
ĐB 803808
Loto Bình Phước - Loto XSBP 06/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 8 9 0 7
1 2 1 4 4 6 7
2 2 6 2 1 2 3 4
3 2 3
4 1 1 2 4
5 8 5
6 1 6 0 2 7 8
7 0 1 6 7 7 7
8 6 8 0 5
9 9 0

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 30/07/2022

G8 30
G7 707
G6 4191 2351 8657
G5 3112
G4 62381 69342 04442 45864 53278 36681 01287
G3 80469 80713
G2 83438
G1 90115
ĐB 856324
Loto Bình Phước - Loto XSBP 30/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0
1 2 3 5 1 5 8 8 9
2 4 2 1 4 4
3 8 3 1
4 2 2 4 2 6
5 1 7 5 1
6 4 9 6
7 8 7 0 5 8
8 1 1 7 8 3 7
9 1 9 6

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 23/07/2022

G8 29
G7 254
G6 1757 2977 7352
G5 6880
G4 21814 70261 51964 33142 55989 90318 84103
G3 64527 87639
G2 63199
G1 03889
ĐB 524707
Loto Bình Phước - Loto XSBP 23/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 7 0 8
1 4 8 1 6
2 7 2 4 5
3 9 3 0
4 2 4 1 5 6
5 2 4 7 5
6 1 4 6
7 7 7 0 2 5 7
8 0 9 9 8 1
9 9 9 3 8 8 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 16/07/2022

G8 98
G7 179
G6 3099 6728 5377
G5 3538
G4 52297 67602 72216 66712 62380 27607 89688
G3 99407 50917
G2 97927
G1 28088
ĐB 751108
Loto Bình Phước - Loto XSBP 16/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 7 7 8 0 8
1 2 6 7 1
2 7 8 2 0 1
3 8 3
4 4
5 5
6 6 1
7 7 9 7 0 0 1 2 7 9
8 0 8 8 8 0 2 3 8 8
9 7 9 9 7 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 09/07/2022

G8 16
G7 461
G6 4325 6968 1002
G5 2078
G4 03689 96184 75559 65298 66680 28826 52727
G3 57498 73469
G2 91997
G1 13699
ĐB 817582
Loto Bình Phước - Loto XSBP 09/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 8
1 1 6
2 5 6 7 2 0 8
3 3
4 4 8
5 9 5 2
6 1 8 9 6 2
7 8 7 2 9
8 0 2 4 9 8 6 7 9 9
9 7 8 8 9 9 5 6 8 9

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 02/07/2022

G8 39
G7 070
G6 6213 6031 2448
G5 0762
G4 61091 91129 24933 28931 71613 37409 09052
G3 88962 83215
G2 42795
G1 06325
ĐB 387404
Loto Bình Phước - Loto XSBP 02/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 9 0 7
1 3 3 5 1 3 3 9
2 5 9 2 5 6 6
3 1 1 3 3 1 1 3
4 8 4 0
5 2 5 1 2 9
6 2 2 6
7 0 7
8 8 4
9 1 5 9 0 2

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 25/06/2022

G8 77
G7 703
G6 6994 0780 3398
G5 7590
G4 70300 07281 30982 29800 19572 76657 23592
G3 62377 15872
G2 58530
G1 70753
ĐB 057234
Loto Bình Phước - Loto XSBP 25/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 3 0 0 0 3 8 9
1 1 8
2 2 7 7 8 9
3 0 4 3 0 5
4 4 3 9
5 3 7 5
6 6
7 2 2 7 7 5 7
8 0 1 2 8 9
9 0 2 4 8 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 18/06/2022

G8 65
G7 619
G6 2742 3928 6135
G5 0470
G4 02549 19067 38418 11664 60235 29398 10962
G3 20296 43792
G2 12195
G1 13736
ĐB 321950
Loto Bình Phước - Loto XSBP 18/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 7
1 8 9 1
2 8 2 4 6 9
3 5 5 6 3
4 2 9 4 6
5 0 5 3 3 9
6 2 4 7 6 3 9
7 0 7 6
8 8 1 2 9
9 2 5 6 8 9 1 4

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 11/06/2022

G8 11
G7 926
G6 6020 2979 3520
G5 6517
G4 95056 25412 00834 25704 13058 27012 49985
G3 20954 83374
G2 00668
G1 24691
ĐB 702051
Loto Bình Phước - Loto XSBP 11/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 2 2
1 2 2 7 1 5 9
2 0 0 6 2 1 1
3 4 3
4 4 0 3 5 7
5 1 4 6 8 5 8
6 8 6 2 5
7 4 9 7 1
8 5 8 5 6
9 1 9 7

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 04/06/2022

G8 95
G7 336
G6 6181 3622 6882
G5 2175
G4 64677 23938 51595 10470 66990 06720 37777
G3 67328 13658
G2 52931
G1 03977
ĐB 189852
Loto Bình Phước - Loto XSBP 04/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 7 9
1 1 3 8
2 0 2 8 2 2 5 8
3 1 6 8 3
4 4
5 2 8 5 7 9
6 6 3
7 0 5 7 7 7 7 7 7 7
8 1 2 8 2 3 5
9 0 5 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 28/05/2022

G8 95
G7 391
G6 2614 7741 8075
G5 5180
G4 63915 86314 59020 02716 67994 60513 10815
G3 48669 40011
G2 18428
G1 81863
ĐB 977422
Loto Bình Phước - Loto XSBP 28/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 8
1 1 3 4 4 5 5 6 1 1 4 9
2 0 2 8 2 2
3 3 1 6
4 1 4 1 1 9
5 5 1 1 7
6 3 9 6 1
7 5 7
8 0 8 2
9 1 4 9 6

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 21/05/2022

G8 84
G7 768
G6 4252 5769 2999
G5 9910
G4 94341 12360 48928 30468 68379 12566 50340
G3 15534 61150
G2 67872
G1 41495
ĐB 426566
Loto Bình Phước - Loto XSBP 21/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 4 5 6
1 0 1 4
2 8 2 5 7
3 4 3
4 0 1 4 3
5 0 2 5 9
6 0 6 6 8 8 9 6 6 6
7 2 9 7
8 8 2 6 6
9 5 9 9 6 7 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 14/05/2022

G8 03
G7 330
G6 6179 3117 1309
G5 2198
G4 35625 22567 22687 48462 46652 63855 45978
G3 25252 48798
G2 72733
G1 05230
ĐB 765353
Loto Bình Phước - Loto XSBP 14/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 3 3
1 7 1
2 5 2 5 5 6
3 0 0 3 3 3 5
4 4
5 2 2 3 5 5 2 5
6 2 7 6
7 8 9 7 1 6 8
8 7 8 7 9 9
9 8 8 9 0 7

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 07/05/2022

G8 55
G7 324
G6 8211 9624 0520
G5 0621
G4 31907 46127 71743 31550 29904 80501 61201
G3 31251 92604
G2 18012
G1 91609
ĐB 827262
Loto Bình Phước - Loto XSBP 07/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 4 4 7 9 0 2 5
1 1 2 1 0 0 1 2 5
2 0 1 4 4 7 2 1 6
3 3 4
4 3 4 0 0 2 2
5 0 1 5
6 2 6
7 7 0 2
8 8
9 9 0
XSBP - KQXSBP- Dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Phước cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBP mở thưởng các ngày trước đó.

XSBP - KQXSBP - Dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Phước (XSMN BP) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Phước ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Phước được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top