XSBP - KQXSBP - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay tại XSMB365

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 01/04/2023

G8 13
G7 292
G6 1202 9836 9913
G5 8949
G4 15561 81974 00493 71808 98985 32122 44349
G3 15079 13172
G2 37703
G1 37386
ĐB 406808
Loto Bình Phước - Loto XSBP 01/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 8 8 0
1 3 1 6
2 2 2 0 2 7 9
3 6 3 0 1 9
4 9 9 4 7
5 5 8
6 1 6 3 8
7 2 4 9 7
8 5 6 8 0 0
9 2 3 9 4 4 7

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 25/03/2023

G8 81
G7 185
G6 7706 7753 6561
G5 1126
G4 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182
G3 52279 45780
G2 15579
G1 39637
ĐB 489646
Loto Bình Phước - Loto XSBP 25/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 2 7 8
1 3 1 6
2 0 2 6 2 2 7 8
3 7 3 1 5 9
4 6 4
5 3 5 8
6 1 6 0 2 4
7 0 2 9 9 7 3
8 0 2 5 8
9 3 9 7 7

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 18/03/2023

G8 37
G7 038
G6 7582 7129 7834
G5 4944
G4 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951
G3 66758 23081
G2 62108
G1 30118
ĐB 443531
Loto Bình Phước - Loto XSBP 18/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0
1 3 8 1 3 5 8
2 6 9 2 8
3 1 3 4 8 3 1 3
4 4 4 3 4 5
5 1 4 8 5
6 9 6 2
7 7
8 1 2 9 8 0 1 3 5
9 9 2 6 8

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 11/03/2023

G8 75
G7 729
G6 0759 7377 2600
G5 2129
G4 42657 01630 15883 55028 76944 53382 21745
G3 68734 90578
G2 97936
G1 00047
ĐB 868753
Loto Bình Phước - Loto XSBP 11/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 3
1 1
2 8 9 9 2 8
3 0 4 6 3 5 8
4 4 5 7 4 3 4
5 3 7 9 5 4
6 6 3
7 7 8 7 4 5 7
8 2 3 8 2 7
9 9 2 2 5

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 04/03/2023

G8 85
G7 207
G6 1524 2854 1523
G5 2326
G4 35912 60709 53978 13189 56999 85240 13264
G3 47211 49794
G2 70590
G1 13421
ĐB 988623
Loto Bình Phước - Loto XSBP 04/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 9 0 4 9
1 1 2 1 1 2
2 1 3 3 4 6 2 1
3 3 2 2
4 0 4 2 5 6 9
5 4 5
6 4 6 2
7 8 7 0
8 9 8 7
9 0 4 9 9 0 8 9

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 25/02/2023

G8 44
G7 360
G6 7143 4629 4304
G5 4606
G4 07531 99475 73265 03831 59733 47748 01856
G3 07287 80118
G2 26793
G1 19767
ĐB 106038
Loto Bình Phước - Loto XSBP 25/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 0 6
1 8 1 3 3
2 9 2
3 1 1 3 8 3 3 4 9
4 3 8 4 0
5 6 5 6 7
6 0 5 7 6 0 5
7 5 7 6 8
8 7 8 1 3 4
9 3 9 2

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 18/02/2023

G8 95
G7 510
G6 1600 2216 9942
G5 0268
G4 51154 14261 02247 51525 01478 58763 54159
G3 20244 46588
G2 57714
G1 96638
ĐB 942562
Loto Bình Phước - Loto XSBP 18/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 1
1 0 4 6 1 6
2 5 2 4 6
3 8 3 6
4 2 4 7 4 1 4 5
5 4 9 5 2
6 1 2 3 8 6 1
7 8 7 4
8 8 8 3 6 7 8
9 9 5

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 11/02/2023

G8 03
G7 701
G6 4423 6651 1344
G5 2416
G4 48960 31862 66246 30199 16346 70090 97272
G3 17247 40379
G2 43903
G1 59853
ĐB 301795
Loto Bình Phước - Loto XSBP 11/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 0 6 9
1 6 1 0 5
2 3 2 6 7
3 3 0 2 5
4 4 6 6 7 4 4
5 1 3 5 9
6 0 2 6 1 4 4
7 2 9 7 4
8 8
9 0 5 9 9 7 9

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 04/02/2023

G8 79
G7 211
G6 5670 4579 0515
G5 9644
G4 63329 79167 84351 83305 09420 13776 96550
G3 41048 29323
G2 10717
G1 47282
ĐB 444500
Loto Bình Phước - Loto XSBP 04/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 0 0 2 5 7
1 1 5 7 1 1 5
2 0 3 9 2 8
3 3 2
4 4 8 4 4
5 0 1 5 0 1
6 7 6 7
7 0 6 9 7 1 6
8 2 8 4
9 9 2 7

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 28/01/2023

G8 68
G7 665
G6 3650 7938 1263
G5 5894
G4 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656
G3 40916 08841
G2 59464
G1 54513
ĐB 235543
Loto Bình Phước - Loto XSBP 28/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 2 5 9
1 3 6 7 1 4
2 0 8 2
3 8 3 1 4 6
4 1 3 4 6 9
5 0 6 5 6
6 3 4 5 6 6 1 5 6
7 7 1
8 8 2 3
9 0 4 9 0

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 21/01/2023

G8 95
G7 597
G6 5213 3451 5495
G5 2301
G4 69119 57716 88227 84625 92289 23195 19105
G3 54430 20232
G2 82737
G1 70735
ĐB 792253
Loto Bình Phước - Loto XSBP 21/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0 3
1 3 6 9 1 0 5
2 5 7 2 3
3 0 2 5 7 3 1 5
4 4
5 1 3 5 0 2 3 9 9
6 6 1
7 7 2 3 9
8 9 8
9 5 5 7 9 1 8

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 14/01/2023

G8 19
G7 184
G6 0635 9590 6934
G5 4829
G4 37045 30179 24546 34041 97620 46247 08756
G3 83688 12998
G2 40945
G1 78794
ĐB 392380
Loto Bình Phước - Loto XSBP 14/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 8 9
1 1 4
2 0 9 2
3 4 5 3
4 1 5 5 6 7 4 3 8 9
5 6 5 3 4 4
6 6 4 5
7 9 7 4
8 0 4 8 8 8 9
9 0 4 8 9 2 7

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 07/01/2023

G8 05
G7 448
G6 4606 3286 4905
G5 9977
G4 57634 50054 37819 17243 26746 94778 44629
G3 38204 65910
G2 36528
G1 87025
ĐB 940535
Loto Bình Phước - Loto XSBP 07/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 6 0 1
1 0 9 1
2 5 8 9 2
3 4 5 3 4
4 3 6 8 4 0 3 5
5 4 5 0 2 3
6 6 0 4 8
7 7 8 7 7
8 6 8 2 4 7
9 9 1 2

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 31/12/2022

G8 39
G7 319
G6 7643 9814 4580
G5 7843
G4 00207 74080 07321 77745 69869 79415 20420
G3 76214 94355
G2 13990
G1 84992
ĐB 664825
Loto Bình Phước - Loto XSBP 31/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 2 8 8 9
1 4 4 5 9 1 2
2 0 1 5 2 9
3 3 4 4
4 3 3 5 4 1 1
5 5 5 1 2 4 5
6 9 6
7 7 0
8 0 0 8
9 0 2 9 1 6
XSBP - KQXSBP- Dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Phước cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBP mở thưởng các ngày trước đó.

XSBP - KQXSBP - Dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Phước (XSMN BP) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Phước ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Phước được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top