XSBP - KQXSBP - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay tại XSMB365

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 15/06/2024

G8 96
G7 719
G6 9470 4795 5496
G5 5517
G4 37121 33731 10247 06863 38661 74017 08698
G3 23510 90083
G2 49255
G1 28535
ĐB 464697
Loto Bình Phước - Loto XSBP 15/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 7
1 0 7 7 9 1 2 3 6
2 1 2
3 1 5 3 6 8
4 7 4
5 5 5 3 5 9
6 1 3 6 9
7 0 7 1 1 4 9
8 3 8 9
9 5 6 7 8 9 1

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 08/06/2024

G8 42
G7 124
G6 0000 8149 5358
G5 7506
G4 56411 62265 40437 70304 93506 35464 94673
G3 62347 90820
G2 38602
G1 52962
ĐB 070194
Loto Bình Phước - Loto XSBP 08/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 4 6 6 0 0 2
1 1 1 1
2 0 4 2 0 6
3 7 3 7
4 7 9 4 0 2 6 9
5 8 5 6
6 2 4 5 6 0 0
7 3 7 3 4
8 8 5
9 4 9 4

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 01/06/2024

G8 84
G7 308
G6 1422 5721 1375
G5 5694
G4 14210 04935 70780 41547 12430 87509 03839
G3 76504 62252
G2 82255
G1 72148
ĐB 960451
Loto Bình Phước - Loto XSBP 01/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 8 9 0 1 3 8
1 0 1 2 5
2 1 2 2 2 5
3 0 5 9 3
4 7 8 4 0 9
5 1 2 5 5 3 5 7
6 6
7 5 7 4
8 0 8 0 4
9 4 9 0 3

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 25/05/2024

G8 29
G7 513
G6 7660 3103 9364
G5 6119
G4 32042 87682 55045 11938 95408 37455 34036
G3 32071 75213
G2 41715
G1 39687
ĐB 840032
Loto Bình Phước - Loto XSBP 25/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 8 0 6
1 3 3 5 9 1 7
2 2 3 4 8
3 2 6 8 3 0 1 1
4 2 5 4 6
5 5 5 1 4 5
6 0 4 6 3
7 1 7 8
8 2 7 8 0 3
9 9 1

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 18/05/2024

G8 41
G7 288
G6 9328 7836 8780
G5 5971
G4 98110 53079 72202 33757 62234 58993 60786
G3 80979 21314
G2 90507
G1 70309
ĐB 806781
Loto Bình Phước - Loto XSBP 18/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 7 9 0 1 8
1 0 4 1 7 8
2 8 2 0
3 4 6 3 9
4 4 1 3
5 7 5
6 6 3 8
7 1 9 9 7 0 5
8 0 1 6 8 8 2 8
9 3 9 0 7 7

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 11/05/2024

G8 65
G7 330
G6 2642 0213 5372
G5 1005
G4 04348 79993 35744 63885 03270 87625 25728
G3 91177 42499
G2 45481
G1 23992
ĐB 490251
Loto Bình Phước - Loto XSBP 11/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 3 7
1 3 1 5 8
2 5 8 2 4 7 9
3 0 3 1 9
4 2 4 8 4 4
5 1 5 0 2 8
6 6
7 0 2 7 7 7
8 1 5 8 2 4
9 2 3 9 9 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 04/05/2024

G8 55
G7 714
G6 1879 4743 5134
G5 1109
G4 55764 33161 75406 94074 89014 72494 12848
G3 49915 84990
G2 27275
G1 94022
ĐB 988650
Loto Bình Phước - Loto XSBP 04/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 9 0 5 9
1 4 4 5 1 6
2 2 2 2
3 4 3 4
4 3 8 4 1 1 3 6 7 9
5 0 5 1 7
6 1 4 6 0
7 4 5 9 7
8 8 4
9 0 4 9 0 7

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 27/04/2024

G8 20
G7 367
G6 7235 5072 3972
G5 1328
G4 71500 66577 02917 44104 93168 80429 51542
G3 13482 67548
G2 60717
G1 63807
ĐB 881827
Loto Bình Phước - Loto XSBP 27/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 7 0 0
1 7 7 1
2 7 8 9 2 4 7 7 8
3 5 3
4 2 8 4 0
5 5 3
6 7 8 6
7 2 2 7 7 0 1 1 2 6 7
8 2 8 2 4 6
9 9 2

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 20/04/2024

G8 79
G7 816
G6 6687 7490 8413
G5 5559
G4 48868 72776 31013 84062 65838 83704 47197
G3 34337 19070
G2 61173
G1 39052
ĐB 911899
Loto Bình Phước - Loto XSBP 20/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 7 9
1 3 3 6 1
2 2 5 6
3 7 8 3 1 1 7
4 4 0
5 2 9 5
6 2 8 6 1 7
7 0 3 6 7 3 8 9
8 7 8 3 6
9 0 7 9 9 5 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 13/04/2024

G8 72
G7 368
G6 1051 8499 0462
G5 7636
G4 54963 10019 05527 62704 40164 98768 95100
G3 82871 88716
G2 35705
G1 21360
ĐB 338795
Loto Bình Phước - Loto XSBP 13/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 5 0 0 6
1 6 9 1 5 7
2 7 2 6
3 6 3 6
4 4 0 6
5 1 5 0 9
6 0 2 3 4 8 8 6 1 3
7 1 7 2
8 8 6 6
9 5 9 9 1 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 06/04/2024

G8 03
G7 721
G6 4179 4679 7367
G5 9597
G4 04675 17107 44168 51508 55643 01531 51330
G3 95257 06364
G2 35665
G1 27606
ĐB 766671
Loto Bình Phước - Loto XSBP 06/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 8 0 3
1 1 2 3 7
2 1 2
3 0 1 3 4
4 3 4 6
5 7 5 6 7
6 4 5 7 8 6 0
7 1 5 9 9 7 0 5 6 9
8 8 0 6
9 7 9 7 7

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 30/03/2024

G8 10
G7 662
G6 0531 6669 2335
G5 1341
G4 29106 76263 20182 08970 61808 80051 91742
G3 70047 12872
G2 92067
G1 02439
ĐB 479937
Loto Bình Phước - Loto XSBP 30/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 8 0 7
1 1 3 4 5
2 2 4 6 7 8
3 1 5 7 9 3 6
4 1 2 7 4
5 1 5 3
6 2 3 7 9 6 0
7 0 2 7 3 4 6
8 2 8 0
9 9 3 6

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 23/03/2024

G8 51
G7 077
G6 8740 9909 6898
G5 1539
G4 56218 35479 75861 36616 39531 07875 02078
G3 69814 86546
G2 11666
G1 81175
ĐB 940395
Loto Bình Phước - Loto XSBP 23/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 4
1 4 6 8 1 3 6
2 2
3 1 9 3
4 0 6 4 1
5 5 7 7 9
6 1 6 6 1 4 6
7 5 5 7 8 9 7 7
8 8 1 7 9
9 5 8 9 0 3 7

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 16/03/2024

G8 54
G7 859
G6 4347 6156 9574
G5 9868
G4 87996 28642 85912 73482 88953 73412 49814
G3 92066 79570
G2 75762
G1 84363
ĐB 111359
Loto Bình Phước - Loto XSBP 16/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7
1 2 2 4 1
2 2 1 1 4 6 8
3 3 5 6
4 2 7 4 1 7
5 3 6 9 9 5
6 2 3 6 8 6 5 6 9
7 0 4 7 4
8 2 8 6
9 6 9 5 5
XSBP - KQXSBP- Dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn - Thống Kê dự đoán XS Bình Phước cho xổ số VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBP mở thưởng các ngày trước đó.

XSBP - KQXSBP - Dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Phước (XSMN BP) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Phước ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Phước được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top