XSBP - KQXSBP - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay tại XSMB365

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 14/05/2022

G8 03
G7 330
G6 6179 3117 1309
G5 2198
G4 35625 22567 22687 48462 46652 63855 45978
G3 25252 48798
G2 72733
G1 05230
ĐB 765353
Loto Bình Phước - Loto XSBP 14/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 3 3
1 7 1
2 5 2 5 5 6
3 0 0 3 3 3 5
4 4
5 2 2 3 5 5 2 5
6 2 7 6
7 8 9 7 1 6 8
8 7 8 7 9 9
9 8 8 9 0 7

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 07/05/2022

G8 55
G7 324
G6 8211 9624 0520
G5 0621
G4 31907 46127 71743 31550 29904 80501 61201
G3 31251 92604
G2 18012
G1 91609
ĐB 827262
Loto Bình Phước - Loto XSBP 07/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 4 4 7 9 0 2 5
1 1 2 1 0 0 1 2 5
2 0 1 4 4 7 2 1 6
3 3 4
4 3 4 0 0 2 2
5 0 1 5
6 2 6
7 7 0 2
8 8
9 9 0

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 30/04/2022

G8 27
G7 602
G6 4804 3274 2226
G5 7708
G4 09803 10795 12143 38100 30973 99375 37541
G3 84001 76822
G2 92318
G1 67049
ĐB 198358
Loto Bình Phước - Loto XSBP 30/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 2 3 4 8 0 0
1 8 1 0 4
2 2 6 2 0 2
3 3 0 4 7
4 1 3 9 4 0 7
5 8 5 7 9
6 6 2
7 3 4 5 7
8 8 0 1 5
9 5 9 4

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 23/04/2022

G8 93
G7 394
G6 4812 3273 6880
G5 2053
G4 42806 87202 57917 65066 82009 16130 66461
G3 29196 40081
G2 49798
G1 75144
ĐB 459149
Loto Bình Phước - Loto XSBP 23/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 9 0 3 8
1 2 7 1 6 8
2 2 0 1
3 0 3 5 7
4 4 9 4 4 9
5 3 5
6 1 6 6 0 6 9
7 3 7 1
8 0 1 8 9
9 4 6 8 9 0 4

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 16/04/2022

G8 18
G7 289
G6 5545 0300 9321
G5 7226
G4 53049 91846 83465 16445 75908 59330 87876
G3 98692 12772
G2 45297
G1 57428
ĐB 576870
Loto Bình Phước - Loto XSBP 16/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 0 0 3 7
1 1 2
2 1 6 8 2 7 9
3 0 3
4 5 5 6 9 4
5 5 4 4 6
6 5 6 2 4 7
7 0 2 6 7 9
8 9 8 0 2
9 2 7 9 4 8

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 09/04/2022

G8 42
G7 118
G6 4824 5108 2699
G5 3307
G4 29330 66696 30846 92825 68123 89991 92831
G3 70807 68537
G2 06625
G1 91800
ĐB 735286
Loto Bình Phước - Loto XSBP 09/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 7 8 0 0 3
1 8 1 3 9
2 3 4 5 5 2
3 0 1 7 3 2
4 6 4 2
5 5 2 2
6 6 4 8 9
7 7 0 0 3
8 6 8 0 1
9 1 6 9 9 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 02/04/2022

G8 20
G7 237
G6 3377 9834 6713
G5 7880
G4 68798 92451 12176 64488 28343 99797 09863
G3 61275 30945
G2 34863
G1 38905
ĐB 948343
Loto Bình Phước - Loto XSBP 02/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 8
1 3 1 5
2 2
3 4 7 3 1 4 4 6 6
4 3 3 5 4 3
5 1 5 0 4 7
6 3 3 6 7
7 5 6 7 7 3 7 9
8 0 8 8 8 9
9 7 8 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 26/03/2022

G8 43
G7 141
G6 5211 6387 5454
G5 1585
G4 04492 80309 78712 23678 47144 75192 61607
G3 83465 50239
G2 34273
G1 49657
ĐB 244634
Loto Bình Phước - Loto XSBP 26/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 9 0
1 1 2 1 1 4
2 2 1 9 9
3 4 9 3 7
4 1 4 4 3 4 5
5 4 7 5 6 8
6 5 6
7 3 8 7 0 5 8
8 5 7 8 7
9 2 2 9 0 3

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 19/03/2022

G8 28
G7 745
G6 2126 9607 7849
G5 3432
G4 84273 33811 84939 77910 84622 84775 54687
G3 66904 41075
G2 29549
G1 65145
ĐB 654027
Loto Bình Phước - Loto XSBP 19/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 0 1
1 0 1 1 1
2 2 6 7 2 2 3
3 2 9 3 7
4 5 5 9 9 4 0
5 5 4 4 7 7
6 6 2
7 3 5 5 7 0 2 8
8 7 8
9 9 3 4 4

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 12/03/2022

G8 19
G7 403
G6 0099 6750 7424
G5 3714
G4 85094 42692 09138 07861 11794 84759 16640
G3 84813 73633
G2 42819
G1 91356
ĐB 843639
Loto Bình Phước - Loto XSBP 12/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 4 5
1 3 4 9 1 6
2 4 2 9
3 3 8 9 3 0 1 3
4 0 4 1 2 9 9
5 0 6 9 5
6 1 6 5
7 7
8 8 3
9 2 4 4 9 9 1 3 5 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 05/03/2022

G8 14
G7 620
G6 3517 1731 9876
G5 5383
G4 60399 15433 37790 00770 95912 82514 82659
G3 87730 82037
G2 00605
G1 05752
ĐB 642505
Loto Bình Phước - Loto XSBP 05/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 5 0 2 3 7 9
1 2 4 7 1 3
2 0 2 1 5
3 0 1 3 7 3 3 8
4 4 1
5 2 9 5 0 0
6 6 7
7 0 6 7 1 3
8 3 8
9 0 9 9 5 9

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP 26/02/2022

G8 90
G7 893
G6 6511 6691 7664
G5 7915
G4 82353 32188 89102 23352 74592 35289 48203
G3 32796 33925
G2 23556
G1 06091
ĐB 144704
Loto Bình Phước - Loto XSBP 26/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 4 0
1 1 5 1 1 9 9
2 5 2 0 5 9
3 3 0 5 9
4 4 0 6
5 2 3 6 5 1 2
6 4 6 5 9
7 7
8 8 9 8 8
9 1 1 2 3 6 9 8

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP 19/02/2022

G8 74
G7 168
G6 9495 9140 3682
G5 9474
G4 89223 21091 49819 44471 65835 77717 19087
G3 44002 16736
G2 19314
G1 98401
ĐB 086327
Loto Bình Phước - Loto XSBP 19/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 0 4
1 4 7 9 1 0 7 9
2 3 7 2 0 8
3 5 6 3 2
4 0 4 1 7
5 5 3 9
6 8 6 3
7 1 4 7 1 2 8
8 2 7 8 6
9 1 5 9 1

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP 12/02/2022

G8 43
G7 120
G6 0088 5614 7223
G5 7546
G4 03564 31649 60087 41823 56307 89992 29777
G3 93987 26656
G2 35218
G1 21850
ĐB 509410
Loto Bình Phước - Loto XSBP 12/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 1 2 5
1 0 4 8 1
2 0 3 3 2 9
3 3 2 2
4 6 9 4 1 6
5 0 6 5
6 4 6 4 5
7 7 7 0 7 8 8
8 7 7 8 8 1 8
9 2 9 4
XSBP - KQXSBP- Dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Phước cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBP mở thưởng các ngày trước đó.

XSBP - KQXSBP - Dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Phước (XSMN BP) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Phước ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Phước được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top