XSBTH - KQXSBTH - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay tại XSMB365

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 12/05/2022

G8 05
G7 753
G6 9030 0392 7161
G5 0217
G4 98347 72061 65049 56848 19194 15817 62464
G3 30891 27910
G2 88864
G1 91624
ĐB 923900
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 12/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 1 3
1 0 7 7 1 6 6 9
2 4 2 9
3 0 3 5
4 7 8 9 4 2 6 6 9
5 3 5
6 1 1 4 4 6
7 7 1 1 4
8 8 4
9 1 2 4 9 4

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 05/05/2022

G8 40
G7 518
G6 2419 2546 0688
G5 9118
G4 81292 98850 02014 51458 39029 51697 94793
G3 64431 63267
G2 69037
G1 51816
ĐB 335995
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 05/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5
1 4 6 8 8 9 1 3
2 9 2 9
3 1 7 3 9
4 6 4 1
5 0 8 5 9
6 7 6 1 4
7 7 3 6 9
8 8 8 1 1 5 8
9 2 3 5 7 9 1 2

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH 28/04/2022

G8 19
G7 860
G6 4435 1115 2422
G5 3180
G4 60844 87786 10952 01783 28380 34200 17953
G3 76106 90569
G2 30262
G1 71016
ĐB 063241
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 28/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 0 0 6 8 8
1 5 6 1 4
2 2 2 2 5 6
3 5 3 5 8
4 1 4 4 4
5 2 3 5 1 3
6 0 2 9 6 0 1 8
7 7
8 0 0 3 6 8
9 9 6

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 21/04/2022

G8 58
G7 840
G6 5700 1733 5109
G5 4038
G4 13654 38953 85564 22244 37615 89502 30193
G3 43364 41052
G2 37032
G1 85339
ĐB 192485
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 21/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 9 0 0 4
1 5 1
2 2 0 3 5
3 2 3 8 9 3 3 5 9
4 0 4 4 4 5 6 6
5 2 3 4 5 1 8
6 4 4 6
7 7
8 5 8 3
9 3 9 0 3

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 14/04/2022

G8 56
G7 849
G6 9972 4180 9775
G5 3500
G4 44981 80391 32057 05524 72277 80438 48102
G3 41600 43236
G2 16714
G1 82001
ĐB 614226
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 14/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 1 2 0 0 0 8
1 4 1 0 8 9
2 4 6 2 0 7
3 6 8 3
4 9 4 1 2
5 7 5 7
6 6 2 3
7 2 5 7 7 5 7
8 0 1 8 3
9 1 9 4

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH 07/04/2022

G8 22
G7 584
G6 4242 4123 5798
G5 1964
G4 34947 96154 02317 34479 57935 64153 96750
G3 74113 60652
G2 95188
G1 79333
ĐB 690734
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 07/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5
1 3 7 1
2 3 2 4 5
3 3 4 5 3 1 2 3 5
4 2 7 4 3 5 6 8
5 0 2 3 4 5 3
6 4 6
7 9 7 1 4
8 4 8 8 8 9
9 8 9 7

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 31/03/2022

G8 24
G7 927
G6 3501 1160 7245
G5 5663
G4 68720 68180 37025 62321 72377 15637 00986
G3 67015 91040
G2 60745
G1 77149
ĐB 388031
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 31/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 2 4 6 8
1 5 1 0 2 3
2 0 1 5 7 2
3 1 7 3 6
4 0 5 5 9 4
5 5 1 2 4 4
6 0 3 6 8
7 7 7 2 3 7
8 0 6 8
9 9 4

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 24/03/2022

G8 64
G7 411
G6 6633 2325 9317
G5 3129
G4 51789 54793 29847 87930 01348 57566 53261
G3 05601 75173
G2 82787
G1 20663
ĐB 240793
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 24/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 3
1 1 7 1 0 1 6
2 5 9 2
3 0 3 3 3 6 7 9 9
4 7 8 4
5 5 2
6 1 3 6 6 6
7 3 7 1 4 8
8 7 9 8 4
9 3 3 9 2 8

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH 17/03/2022

G8 25
G7 910
G6 0826 4922 6939
G5 8987
G4 13753 38899 33984 20524 11372 78053 70508
G3 21804 34607
G2 19730
G1 59906
ĐB 897515
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 17/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 7 8 0 1 3
1 0 5 1
2 2 4 6 2 2 7
3 0 9 3 5 5
4 4 0 2 8
5 3 3 5 1
6 6 0 2
7 2 7 0 8
8 4 7 8 0
9 9 9 3 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 10/03/2022

G8 74
G7 618
G6 6303 5398 0013
G5 3318
G4 63380 77628 34043 80613 28948 20644 67260
G3 75288 33972
G2 11295
G1 64330
ĐB 955104
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 10/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 0 3 6 8
1 3 3 8 8 1
2 8 2 7
3 0 3 0 1 1 4
4 3 4 8 4 0 4
5 5 9
6 0 6
7 2 7
8 0 8 8 1 1 2 4 8 9
9 5 8 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 03/03/2022

G8 47
G7 699
G6 5078 4147 0145
G5 9431
G4 08960 06431 14202 61053 27625 50873 46304
G3 47329 76960
G2 48022
G1 65240
ĐB 957790
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 03/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 0 4 6 6 9
1 1 3 3
2 2 5 9 2 0 2
3 1 1 3 5 7
4 0 5 7 4 0
5 3 5 2 4
6 0 0 6
7 3 8 7 4
8 8 7
9 0 9 9 2 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH 24/02/2022

G8 74
G7 497
G6 6985 0154 5530
G5 9394
G4 73042 90023 00408 77730 65789 30658 79885
G3 53286 17746
G2 27113
G1 91862
ĐB 128129
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 24/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 3 3
1 3 1
2 3 9 2 4 6
3 0 0 3 1 2
4 2 6 4 5 9
5 4 8 5 8 8
6 2 6 4 8
7 7 9
8 5 5 6 9 8 0 5
9 4 7 9 2 8

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 17/02/2022

G8 35
G7 386
G6 7599 0518 7022
G5 6821
G4 04514 81405 03055 70978 78683 01871 29317
G3 35631 40906
G2 33475
G1 10303
ĐB 256374
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 17/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 5 6 0
1 4 7 8 1 2 3 7
2 1 2 2 2
3 1 3 0 8
4 4 1 7
5 5 5 0 5 7
6 6 0 8
7 1 4 5 8 7 1
8 3 6 8 1 7
9 9 9 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 10/02/2022

G8 45
G7 101
G6 3271 6642 1865
G5 8615
G4 79700 57765 26473 12916 12010 47212 13019
G3 18634 54371
G2 49045
G1 40552
ĐB 489415
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 10/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 0 0 1
1 0 2 5 5 6 9 1 0 7 7
2 2 1 4 5
3 4 3 7
4 2 5 4 3
5 2 5 1 1 4 6 6
6 5 5 6 1
7 1 1 3 7
8 8
9 9 1
XSBTH - KQXSBTH- Dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Thuận cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBTH mở thưởng các ngày trước đó.

XSBTH - KQXSBTH - Dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Thuận (XSMN BTH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Thuận ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Thuận được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top