XSBTH - KQXSBTH - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay tại XSMB365

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 15/02/2024

G8 34
G7 478
G6 1576 7479 2161
G5 3721
G4 41882 01193 32686 89778 07353 91587 78193
G3 79900 22396
G2 59364
G1 18051
ĐB 831043
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 15/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0
1 1 2 5 6
2 1 2 8
3 3 4 5 9 9
4 3 4 6
5 1 3 5
6 1 4 6 7 8 9
7 6 8 8 9 7 8
8 2 6 7 8 7 7
9 3 3 6 9 7

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 08/02/2024

G8 08
G7 738
G6 9138 3781 2073
G5 6273
G4 54606 34070 61606 44151 77942 23503 26216
G3 23047 56472
G2 98608
G1 28150
ĐB 110946
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 08/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 6 8 0 5 7
1 6 1 5 8
2 2 4 7
3 8 8 3 0 7 7
4 2 6 7 4
5 0 1 5
6 6 0 0 1 4
7 0 2 3 3 7 4
8 1 8 0 3 3
9 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH 01/02/2024

G8 48
G7 371
G6 9058 5448 0772
G5 3652
G4 92056 43180 13839 37739 22470 15171 99405
G3 21379 47390
G2 18490
G1 60233
ĐB 398050
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 01/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 5 7 8 9 9
1 1 7 7
2 2 5 7
3 3 9 9 3 3
4 8 4
5 0 2 6 8 5 0
6 6 5
7 0 1 1 2 9 7
8 0 8 4 5
9 0 0 9 3 3 7

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 25/01/2024

G8 73
G7 653
G6 4833 3944 7101
G5 3820
G4 83996 11122 45205 91240 66391 37562 10874
G3 70152 90511
G2 37036
G1 41009
ĐB 089436
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 25/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 9 0 2 4
1 1 1 0 1 9
2 0 2 2 2 5 6
3 3 6 6 3 3 5
4 0 4 4 4 7
5 2 3 5 0
6 2 6 3 3 9
7 4 7
8 8
9 1 6 9 0

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 18/01/2024

G8 39
G7 139
G6 9823 4610 0772
G5 5050
G4 99878 88417 90693 05724 04499 91620 21551
G3 76390 16613
G2 21082
G1 45605
ĐB 487423
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 18/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 1 2 5 9
1 0 3 7 1 5
2 0 3 3 4 2 7 8
3 9 3 1 2 2 9
4 4 2
5 0 1 5 0
6 6
7 2 8 7 1
8 2 8 7
9 0 3 9 9 3 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH 11/01/2024

G8 63
G7 516
G6 9175 5116 2717
G5 8931
G4 93034 37353 73645 88505 38131 66263 21161
G3 54361 70423
G2 84488
G1 63387
ĐB 461875
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 11/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0
1 6 6 7 1 3 3 6 6
2 3 2
3 1 1 4 3 2 5 6
4 5 4 3
5 3 5 0 4 7 7
6 1 1 3 6 1 1
7 5 5 7 1 8
8 7 8 8 8
9 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 04/01/2024

G8 95
G7 152
G6 5941 9173 5656
G5 6041
G4 13649 19290 56692 87940 27063 50087 91262
G3 87778 89631
G2 72699
G1 95764
ĐB 521804
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 04/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 4 9
1 1 3 4 4
2 2 5 6 9
3 1 3 6 7
4 0 1 1 9 4 0 6
5 2 6 5
6 2 3 4 6 5
7 3 8 7 8
8 7 8 7
9 0 2 9 9 4 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 28/12/2023

G8 87
G7 076
G6 3445 1577 6116
G5 6801
G4 56263 34133 21225 02892 18524 97574 41171
G3 68032 93716
G2 91881
G1 70045
ĐB 057647
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 28/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0
1 6 6 1 0 7 8
2 4 5 2 3 9
3 2 3 3 3 6
4 5 5 7 4 2 7
5 5 2 4 4
6 3 6 1 1 7
7 1 4 6 7 7 4 7
8 1 8
9 2 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH 21/12/2023

G8 79
G7 235
G6 4714 5162 4272
G5 8128
G4 50529 30899 80469 28624 82334 61345 09445
G3 17917 56126
G2 25102
G1 44098
ĐB 646578
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 21/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0
1 4 7 1
2 4 6 8 9 2 0 6 7
3 4 5 3
4 5 5 4 1 2 3
5 5 3 4 4
6 2 9 6 2
7 2 8 7 1
8 8 2 7 9
9 8 9 9 2 6 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 14/12/2023

G8 76
G7 527
G6 4281 6335 3326
G5 1687
G4 63482 31442 27926 90284 27426 84419 94589
G3 17503 97388
G2 79964
G1 06090
ĐB 389053
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 14/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 9
1 9 1 8
2 6 6 6 7 2 4 8
3 5 3 0 5
4 2 4 6 8
5 3 5 3
6 4 6 2 2 2
7 7 2 8
8 1 2 4 7 8 9 8 8
9 0 9 1 8

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 07/12/2023

G8 17
G7 311
G6 5019 7366 1047
G5 3666
G4 60101 13305 47661 63342 03685 73214 64122
G3 95433 37917
G2 04051
G1 00610
ĐB 909255
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 07/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0 1
1 0 1 4 7 9 1 0 1 5 6
2 2 2 2 4
3 3 3 3
4 2 7 4 1
5 1 5 5 0 5 8
6 1 6 6 6 6 6
7 7 1 4
8 5 8
9 9 1

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH 30/11/2023

G8 82
G7 624
G6 5600 6702 3555
G5 7621
G4 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617
G3 80871 42030
G2 87815
G1 45059
ĐB 917173
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 30/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 0 0 3 7
1 5 7 1 2 5 7 9
2 1 4 7 2 0
3 0 3 7
4 6 4 2
5 1 5 5 9 5 1 5 5
6 6 4
7 0 1 3 7 1 2
8 8
9 1 9 5

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 23/11/2023

G8 73
G7 916
G6 5353 4275 8964
G5 2067
G4 24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070
G3 84214 10524
G2 14010
G1 65192
ĐB 111468
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 23/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 7
1 0 4 6 7 1 5
2 4 4 2 3 3 9
3 2 2 3 5
4 4 1 2 2 6 8
5 1 3 5 7
6 4 7 8 6 1
7 0 5 7 1 6
8 4 8 6
9 2 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 16/11/2023

G8 84
G7 543
G6 5199 3487 0079
G5 6490
G4 03563 10257 24034 96851 80680 35618 59392
G3 15881 87159
G2 51074
G1 38264
ĐB 092098
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 16/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 9
1 8 1 5 8
2 2 9
3 4 3 4 6
4 3 4 3 6 7
5 1 7 9 5
6 3 4 6
7 4 9 7 5 8
8 0 1 7 8 1 9
9 0 2 8 9 9 5 7 9
XSBTH - KQXSBTH- Dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Thuận cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBTH mở thưởng các ngày trước đó.

XSBTH - KQXSBTH - Dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Thuận (XSMN BTH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Thuận ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Thuận được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top