XSBTH - KQXSBTH - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay tại XSMB365

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 13/06/2024

G8 66
G7 506
G6 1975 9598 5550
G5 2123
G4 42107 48198 22172 19520 40710 89817 00957
G3 34750 01939
G2 92265
G1 58281
ĐB 186832
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 13/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 0 1 2 5 5
1 0 7 1 8
2 0 3 2 3 7
3 2 9 3 2
4 4
5 0 0 7 5 6 7
6 5 6 0
7 2 5 7 0 1 5
8 1 8 9 9
9 8 8 9 3

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 06/06/2024

G8 00
G7 100
G6 0743 0793 7877
G5 7807
G4 77921 51291 26107 34326 03333 78283 99980
G3 44785 57365
G2 96787
G1 28563
ĐB 012022
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 06/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 7 0 0 8
1 1 2 9
2 1 2 6 2 2
3 3 3 3 4 6 8 9
4 3 4
5 5 6 8
6 3 5 6 2
7 7 7 0 0 7 8
8 0 3 5 7 8
9 1 3 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH 30/05/2024

G8 41
G7 774
G6 6354 7421 6045
G5 3860
G4 12634 92941 60028 02228 68334 45130 68001
G3 60511 31880
G2 80167
G1 81965
ĐB 863973
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 30/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 3 6 8
1 1 1 0 1 2 4
2 1 8 8 2
3 0 4 4 3 7
4 1 5 4 3 3 5 7
5 4 5 4 6
6 0 5 7 6
7 3 4 7 6
8 0 8 2 2
9 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 23/05/2024

G8 32
G7 279
G6 8104 5159 3122
G5 0233
G4 75049 78536 78546 12924 18035 61144 56559
G3 91422 14227
G2 02819
G1 38186
ĐB 676628
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 23/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0
1 9 1
2 2 2 4 7 8 2 2 2
3 3 5 6 3 3
4 4 6 9 4 0 2 4
5 9 9 5 3
6 6 3 4 8
7 9 7 2
8 6 8 2
9 9 1 4 5 5 7

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 16/05/2024

G8 64
G7 550
G6 1910 5083 4179
G5 1416
G4 85609 31974 42304 61726 82483 90097 28723
G3 91633 17830
G2 50064
G1 45165
ĐB 001084
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 16/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 9 0 1 3 5
1 0 6 1
2 3 6 2
3 0 3 3 2 3 8 8
4 4 0 6 7 8
5 0 5 6
6 4 5 6 1 2
7 4 9 7 9
8 3 3 4 8
9 7 9 0 7

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH 09/05/2024

G8 56
G7 607
G6 4440 5286 0799
G5 8409
G4 54269 47393 34054 78530 78031 61904 20461
G3 11727 85350
G2 26721
G1 30239
ĐB 773364
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 09/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 9 0 3 4 5
1 1 2 3 6
2 1 7 2
3 0 1 9 3 9
4 0 4 0 5 6
5 0 4 5
6 1 4 9 6 8
7 7 0 2
8 6 8
9 3 9 9 0 3 6 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 02/05/2024

G8 78
G7 875
G6 9957 7642 5401
G5 7121
G4 53888 16021 44386 96623 28029 07542 34219
G3 57230 84764
G2 93838
G1 00057
ĐB 179433
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 02/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 3
1 9 1 0 2 2
2 1 1 3 9 2 4 4
3 0 3 8 3 2 3
4 2 2 4 6
5 7 7 5 7
6 4 6 8
7 5 7 5 5
8 6 8 8 3 8
9 9 1 2

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 25/04/2024

G8 32
G7 977
G6 4323 2868 7530
G5 6704
G4 55283 09924 66226 35568 97495 96877 96584
G3 20709 95268
G2 67879
G1 62931
ĐB 026380
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 25/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 9 0 3 8
1 1 3
2 3 4 6 2
3 0 1 3 2 8
4 4 0 2 8
5 5 9
6 8 8 8 6 2
7 7 7 9 7 7 7
8 0 3 4 8 6 6 6
9 5 9 0 7

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH 18/04/2024

G8 27
G7 683
G6 7973 6201 8631
G5 8082
G4 70100 12924 66356 27272 62110 72662 41592
G3 25509 30716
G2 86043
G1 29299
ĐB 134358
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 18/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 9 0 0 1
1 0 6 1 0 3
2 4 2 6 7 8 9
3 1 3 4 7 8
4 3 4 2
5 6 8 5
6 2 6 1 5
7 2 3 7
8 2 3 8 5
9 2 9 9 0 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 11/04/2024

G8 00
G7 669
G6 0206 6114 5822
G5 8682
G4 60520 43851 79420 44585 84774 75146 43425
G3 50400 55097
G2 85576
G1 81313
ĐB 553973
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 11/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 0 0 2 2
1 3 4 1 5
2 0 0 2 5 2 2 8
3 3 1 7
4 6 4 1 7
5 1 5 2 8
6 9 6 0 4 7
7 3 4 6 7 9
8 2 5 8
9 7 9 6

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 04/04/2024

G8 21
G7 191
G6 5062 5184 0776
G5 4461
G4 70074 04820 45288 97208 31795 50303 25312
G3 78080 97303
G2 42203
G1 03028
ĐB 483319
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 04/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 3 3 8 0 2 8
1 2 9 1 6 9
2 0 8 2 1 6
3 3 0 0 0
4 4 7 8
5 5 9
6 1 2 6 7
7 4 6 7
8 0 4 8 8 0 2 8
9 1 5 9 1

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH 28/03/2024

G8 13
G7 508
G6 2193 7393 0332
G5 3410
G4 64229 13687 32079 00117 84172 67414 24438
G3 28703 18208
G2 15514
G1 65872
ĐB 252065
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 28/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 8 8 0 1
1 0 4 4 7 1
2 9 2 3 7 7
3 2 8 3 0 9 9
4 4 1 1
5 5 6
6 5 6
7 2 2 9 7 1 8
8 7 8 0 0 3
9 3 3 9 2 7

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 21/03/2024

G8 11
G7 134
G6 5475 4706 5131
G5 3953
G4 53202 95267 47400 93265 69471 63907 17801
G3 26160 84704
G2 58566
G1 05148
ĐB 208737
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 21/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 2 4 6 7 0 0 6
1 1 0 3 7
2 2 0
3 1 4 7 3 5
4 8 4 0 3
5 3 5 6 7
6 0 5 6 7 6 0 6
7 1 5 7 0 3 6
8 8 4
9 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 14/03/2024

G8 54
G7 123
G6 6185 4506 3020
G5 5378
G4 97757 06529 30891 07412 80442 92123 38036
G3 51959 49806
G2 84095
G1 91714
ĐB 378409
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 14/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 6 9 0 2
1 2 4 1 9
2 0 3 3 9 2 1 4
3 6 3 2 2
4 2 4 1
5 7 9 5 8 9
6 6 0 0 3
7 8 7 5
8 5 8 7
9 1 5 9 0 2 5
XSBTH - KQXSBTH- Dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn - Thống Kê dự đoán XS Bình Thuận cho xổ số VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBTH mở thưởng các ngày trước đó.

XSBTH - KQXSBTH - Dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Thuận (XSMN BTH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Thuận ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Thuận được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top