XSBTH - KQXSBTH - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay tại XSMB365

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 02/02/2023

G8 87
G7 335
G6 3193 0354 8189
G5 1468
G4 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527
G3 62102 92727
G2 77044
G1 81574
ĐB 895450
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 02/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 9 0 5 9
1 9 1
2 7 7 2 0 3
3 2 5 3 9
4 4 4 0 4 5 7
5 0 4 5 3
6 8 6
7 4 8 7 2 2
8 9 8 6 7
9 0 3 9 0 1 8

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 26/01/2023

G8 67
G7 178
G6 7655 5089 8985
G5 9472
G4 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006
G3 90854 95952
G2 05187
G1 86801
ĐB 021982
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 26/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 6 0
1 4 1 0 2
2 1 3 2 5 7 8
3 3 2
4 7 4 1 5
5 2 4 5 7 5 5 8
6 6 0
7 2 8 7 4 5 8 8
8 2 5 7 7 9 8 7
9 9 8

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH 19/01/2023

G8 58
G7 460
G6 0722 3003 7804
G5 7572
G4 84096 45535 51126 05188 07401 92173 45401
G3 38600 80852
G2 58091
G1 95230
ĐB 495709
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 19/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 1 3 4 9 0 0 3 6
1 1 0 0 9
2 2 6 2 2 5 7
3 0 5 3 0 7
4 4 0
5 2 5 3
6 0 6 2 9
7 2 3 7
8 8 8 8
9 1 6 9 0

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 12/01/2023

G8 28
G7 613
G6 5561 6223 9139
G5 7542
G4 16653 36658 10915 42323 90692 16532 44968
G3 22092 49391
G2 75433
G1 70289
ĐB 883853
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 12/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 3 5 1 6 9
2 3 3 2 3 4 9 9
3 2 3 9 3 1 2 2 3 5 5
4 2 4
5 3 3 8 5 1
6 1 8 6
7 7
8 9 8 5 6
9 1 2 2 9 3 8

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 05/01/2023

G8 57
G7 314
G6 5313 4958 0107
G5 0395
G4 87545 84416 19259 41989 07039 73351 85901
G3 07613 84886
G2 64939
G1 74534
ĐB 822288
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 05/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 0
1 3 3 4 6 1 0 5
2 2
3 4 9 9 3 1 1
4 5 4 1 3
5 1 8 9 5 4 9
6 6 1 8
7 7 0
8 6 8 9 8 5 8
9 5 9 3 3 5 8

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH 29/12/2022

G8 59
G7 505
G6 5948 9078 2121
G5 4893
G4 46219 72008 76552 75153 06646 55945 89497
G3 23526 75139
G2 79276
G1 17420
ĐB 659929
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 29/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 8 0 2
1 9 1 2
2 0 1 6 9 2 5
3 9 3 5 9
4 5 6 8 4
5 2 3 5 0 4
6 6 2 4 7
7 6 8 7 9
8 8 0 4 7
9 3 7 9 1 2 3

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 22/12/2022

G8 50
G7 778
G6 7582 6380 3466
G5 6553
G4 00793 02001 89579 98078 81834 47658 03001
G3 39844 60319
G2 30503
G1 57703
ĐB 060911
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 22/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 3 3 0 8
1 1 9 1 0 0 1
2 2 8
3 4 3 0 0 5 9
4 4 4 3 4
5 3 8 5
6 6 6 6
7 8 8 9 7
8 0 2 8 5 7 7
9 3 9 1 7

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 15/12/2022

G8 90
G7 067
G6 1225 0462 1268
G5 2158
G4 31494 30154 56906 70298 65767 65269 45940
G3 80758 51181
G2 27511
G1 40107
ĐB 404601
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 15/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 6 7 0 4
1 1 1 0 1 8
2 5 2 6
3 3
4 0 4 5 9
5 4 8 8 5 2
6 2 7 7 8 9 6 0
7 7 0 6 6
8 1 8 5 5 6 9
9 4 8 9 6

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH 08/12/2022

G8 76
G7 204
G6 9214 1821 0539
G5 6619
G4 86087 26707 86144 77471 89872 68482 58998
G3 11262 94233
G2 36473
G1 16516
ĐB 732615
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 08/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 0
1 4 5 6 9 1 2 7
2 1 2 6 7 8
3 3 9 3 3 7
4 4 4 0 1 4
5 5 1
6 2 6 1
7 1 2 3 7 0 8
8 2 7 8 9
9 8 9 1 3

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 01/12/2022

G8 29
G7 489
G6 6624 4878 6633
G5 7646
G4 73118 92235 14711 95385 93994 04986 17171
G3 38820 93115
G2 85805
G1 75166
ĐB 210867
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 01/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 2
1 1 5 8 1 1 7
2 0 4 2
3 3 5 3 3
4 6 4 2 9
5 5 0 1 3 8
6 6 7 6 4 6 8
7 1 8 7 6
8 5 6 9 8 1 7
9 4 9 8

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 24/11/2022

G8 38
G7 776
G6 4935 4137 4453
G5 2514
G4 62702 06757 75996 25025 34464 14407 01990
G3 19110 34355
G2 06482
G1 55652
ĐB 573288
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 24/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 7 0 1 9
1 0 4 1
2 5 2 0 5 8
3 5 7 3 5
4 4 1 6
5 2 3 5 7 5 2 3 5
6 4 6 7 9
7 6 7 0 3 5
8 2 8 8 8
9 0 6 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH 17/11/2022

G8 59
G7 587
G6 2884 9918 6181
G5 2954
G4 43243 43715 39710 31411 77451 22676 83258
G3 90802 01569
G2 07478
G1 81072
ĐB 071559
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 17/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 1
1 0 1 5 8 1 1 5 8
2 2 0 7
3 3 4
4 3 4 5 8
5 1 4 8 9 5 1
6 9 6 7
7 2 6 8 7 8
8 1 4 7 8 1 5 7
9 9 5 6

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 10/11/2022

G8 54
G7 540
G6 4148 8393 8888
G5 0938
G4 59186 17012 42788 76351 41260 17919 54975
G3 13674 33483
G2 45840
G1 44125
ĐB 571324
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 10/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 4 6
1 2 9 1 5
2 4 5 2 1
3 8 3 8 9
4 0 0 8 4 2 7
5 1 5 2 7
6 0 6 8
7 4 5 7
8 3 6 8 8 8 3 4 8 8
9 3 9 1

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 03/11/2022

G8 71
G7 336
G6 7180 3263 9554
G5 3289
G4 21985 28631 00034 13700 37604 14576 65276
G3 13186 44034
G2 99744
G1 88379
ĐB 738090
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 03/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 0 0 8 9
1 1 3
2 2
3 1 4 4 6 3 6
4 4 4 0 3 3 4 5
5 4 5 8
6 3 6 3 7 7 8
7 6 6 9 7
8 0 5 6 9 8
9 0 9 7 8
XSBTH - KQXSBTH- Dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Thuận cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBTH mở thưởng các ngày trước đó.

XSBTH - KQXSBTH - Dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Thuận (XSMN BTH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Thuận ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Thuận được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top