XSBTH - KQXSBTH - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay tại XSMB365

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 21/09/2023

G8 14
G7 021
G6 4558 1489 4136
G5 7684
G4 55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540
G3 94656 12668
G2 59095
G1 78766
ĐB 440134
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 21/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 4
1 1 2 3
2 1 5 2
3 1 4 6 3 8
4 0 4 0 3 8
5 5 6 8 5 2 5 7 9
6 6 8 6 3 5 6
7 5 7
8 3 4 9 8 5 6
9 5 9 8

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 14/09/2023

G8 97
G7 134
G6 2074 7546 6206
G5 5321
G4 24229 23335 20815 07801 44956 99532 05917
G3 11385 18593
G2 44057
G1 55452
ĐB 751294
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 14/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 6 0
1 5 7 1 0 2
2 1 9 2 3 5
3 2 4 5 3 9
4 6 4 3 7 9
5 2 6 7 5 1 3 8
6 6 0 4 5
7 4 7 1 5
8 5 8
9 3 4 9 2

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH 07/09/2023

G8 13
G7 168
G6 8544 1180 7083
G5 8392
G4 89825 61096 68710 83014 17777 09061 72903
G3 24769 96566
G2 14981
G1 02681
ĐB 409565
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 07/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 1 8
1 0 4 1 6 8 8
2 5 2 9
3 3 0 8
4 4 4 1 4
5 5 2 6
6 1 5 6 8 9 6 6 9
7 7 7 7
8 0 1 1 3 8 6
9 2 6 9 6

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 31/08/2023

G8 93
G7 651
G6 6531 4719 4793
G5 9813
G4 66815 30995 51951 10526 99304 85228 86623
G3 15431 05232
G2 57832
G1 99337
ĐB 590547
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 31/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0
1 3 5 9 1 3 3 5 5
2 3 6 8 2 3 3
3 1 1 2 2 7 3 1 2 9
4 7 4 0
5 1 1 5 1 9
6 6 2
7 7 3 4
8 8 2
9 3 5 9 1

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 24/08/2023

G8 98
G7 864
G6 9797 2579 2433
G5 2767
G4 76786 20165 29084 96573 18525 86640 12962
G3 89802 91620
G2 13753
G1 23227
ĐB 054219
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 24/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 2 4
1 9 1
2 0 5 7 2 0 6
3 3 3 3 5 7
4 0 4 6 8
5 3 5 2 6
6 2 4 5 7 6 8
7 3 9 7 2 6 9
8 4 6 8
9 7 9 1 7

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH 17/08/2023

G8 83
G7 713
G6 9721 2159 8447
G5 6196
G4 38187 84447 39616 47735 90753 74607 52909
G3 14568 75877
G2 89451
G1 66355
ĐB 872800
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 17/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 9 0 0
1 3 6 1 2 5
2 1 2
3 5 3 1 5
4 7 7 4
5 1 3 5 9 5 3 5
6 8 6 1 9
7 7 7 0 4 4 7 8
8 7 8 6
9 6 9 0 5

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 10/08/2023

G8 63
G7 291
G6 8176 9995 9721
G5 6260
G4 81593 05856 10390 74153 20188 50451 92074
G3 41965 43891
G2 79942
G1 83421
ĐB 142953
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 10/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 9
1 1 2 2 5 9 9
2 1 1 2 4
3 3 5 5 9
4 2 4 7
5 1 3 3 6 5 6 9
6 0 5 6 5 7
7 4 6 7
8 8 8 8
9 0 1 1 3 5 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 03/08/2023

G8 95
G7 391
G6 7735 0263 8765
G5 0133
G4 45660 28867 88806 29667 14986 46361 62160
G3 36991 76826
G2 14921
G1 71242
ĐB 188545
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 03/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 6 6
1 1 2 6 9 9
2 1 6 2 4
3 3 5 3 3 6
4 2 5 4
5 5 3 4 6
6 0 0 1 3 5 7 7 6 0 2 8
7 7 6 6
8 6 8
9 1 1 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH 27/07/2023

G8 91
G7 662
G6 6188 2071 0536
G5 3175
G4 19559 23975 30530 22099 13083 00633 49157
G3 04149 08881
G2 73084
G1 08015
ĐB 108873
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 27/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3
1 5 1 7 8
2 2 6
3 0 3 6 3 3 7 8
4 9 4 8
5 7 9 5 1 7 7
6 2 6 3
7 1 3 5 5 7 5
8 1 3 4 8 8 8
9 9 9 4 5 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 20/07/2023

G8 70
G7 305
G6 7035 1659 8973
G5 8516
G4 89114 94122 42047 27898 15532 19557 12941
G3 12946 17807
G2 22682
G1 91695
ĐB 094515
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 20/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 0
1 4 5 6 1 4
2 2 2 2 3 8
3 2 5 3 7
4 1 6 7 4 1
5 7 9 5 0 1 3 9
6 6 1 4
7 3 7 0 4 5
8 2 8 9
9 5 8 9 5

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 13/07/2023

G8 49
G7 020
G6 9124 7927 5292
G5 3853
G4 23963 43790 25330 58153 15354 95624 08852
G3 31424 40217
G2 55241
G1 31495
ĐB 504436
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 13/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 3 9
1 7 1 4
2 0 4 4 4 7 2 5 9
3 0 6 3 5 5 6
4 1 4 2 2 2 5
5 2 3 3 4 5 9
6 3 6 3
7 7 1 2
8 8
9 0 2 5 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH 06/07/2023

G8 74
G7 364
G6 1551 2076 6725
G5 5851
G4 45726 68989 10747 62196 38628 20792 83079
G3 49000 83407
G2 36481
G1 88241
ĐB 679428
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 06/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 0 0
1 1 4 5 5 8
2 5 6 8 8 2 9
3 3
4 1 7 4 6
5 1 1 5 2
6 4 6 2 7 9
7 6 9 7 0 4
8 1 9 8 2 2
9 2 6 9 7 8

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH 29/06/2023

G8 33
G7 512
G6 8760 4674 1229
G5 6333
G4 93466 17721 38114 98803 48732 38452 72144
G3 92109 18268
G2 17093
G1 64142
ĐB 847213
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 29/06/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 9 0 6
1 2 3 4 1 2
2 1 9 2 1 3 4 5
3 2 3 3 0 1 3 9
4 2 4 4 1 4 7
5 2 5
6 0 6 8 6 6
7 4 7
8 8 6
9 3 9 0 2

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH 22/06/2023

G8 91
G7 344
G6 1624 5900 2533
G5 9294
G4 58762 03528 64351 34496 10714 37426 24696
G3 57885 44503
G2 99401
G1 59967
ĐB 052074
Loto Bình Thuận - Loto XSBTH 22/06/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 3 0 0
1 4 1 0 5
2 4 6 8 2 6
3 3 3 0 3
4 4 4 1 2 4 7 9
5 1 5 8
6 2 7 6 2 9 9
7 4 7 6
8 5 8 2
9 4 6 6 9
XSBTH - KQXSBTH- Dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Thuận cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBTH mở thưởng các ngày trước đó.

XSBTH - KQXSBTH - Dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Thuận (XSMN BTH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Thuận ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Thuận được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top