XSTTH - KQXSTTH - Kết quả xổ số ThừaThiênHuế hôm nay tại XSMB365

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 28/11/2022

G8 66
G7 684
G6 5047 0828 5677
G5 3763
G4 02046 21974 45184 03211 30021 99142 49061
G3 73030 32643
G2 55154
G1 61376
ĐB 771033
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 28/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3
1 1 1 1 2 6
2 1 8 2 4
3 0 3 3 3 4 6
4 2 3 6 7 4 5 7 8 8
5 4 5
6 1 3 6 4 7
7 4 6 7 7 4 7
8 4 4 8 2
9 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 27/11/2022

G8 92
G7 719
G6 0566 8887 8101
G5 3968
G4 02426 15894 43212 80272 96936 29779 30998
G3 80386 26583
G2 54256
G1 68987
ĐB 807460
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 27/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 6
1 2 9 1 0
2 6 2 1 7
3 6 3 8
4 4 9
5 6 5
6 0 6 8 6 2 3 5 6 8
7 2 9 7 8 8
8 3 6 7 7 8 6 9
9 4 8 9 1 7

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH 21/11/2022

G8 53
G7 156
G6 5090 9838 3011
G5 0358
G4 63159 22647 11585 17520 32885 49064 93840
G3 92820 03400
G2 24105
G1 75694
ĐB 079141
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 21/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 0 0 2 2 4 9
1 1 1 1 4
2 0 0 2
3 8 3
4 0 1 7 4 6 9
5 6 8 9 5 0 8 8
6 4 6 5
7 7 4
8 5 5 8 3 5
9 0 4 9 5

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 20/11/2022

G8 80
G7 815
G6 8058 6185 8276
G5 1705
G4 80897 59969 69518 01289 54259 44690 80839
G3 48880 02725
G2 38130
G1 36659
ĐB 103652
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 20/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 3 8 9
1 5 8 1
2 5 2 5
3 0 9 3
4 4
5 2 8 9 9 5 0 1 2 8
6 9 6 7
7 6 7 9
8 0 5 9 8 1 5
9 0 7 9 3 5 5 6 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 14/11/2022

G8 18
G7 801
G6 7569 5629 0448
G5 8180
G4 49183 34667 48371 30306 60120 38104 19207
G3 88895 51652
G2 74618
G1 50207
ĐB 071817
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 14/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 6 7 7 0 2 8
1 7 8 1 0 7
2 0 9 2 5
3 3 8
4 8 4 0
5 2 5 9
6 7 9 6 0
7 1 7 0 0 1 6
8 0 3 8 1 4
9 5 9 2 6

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH 13/11/2022

G8 51
G7 821
G6 9390 2681 9723
G5 6958
G4 29353 17673 89823 23362 30474 95657 84119
G3 42179 61890
G2 26186
G1 92447
ĐB 207612
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 13/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9 9
1 2 9 1 2 8
2 1 3 3 2 1 6
3 3 2 2 5 7
4 7 4 7
5 3 7 8 5
6 2 6 8
7 3 4 9 7 4 5
8 1 6 8 5
9 0 0 9 1 7

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 07/11/2022

G8 32
G7 135
G6 6297 3151 9672
G5 0041
G4 64626 01260 65255 18021 42499 93762 43655
G3 94640 37834
G2 27972
G1 03101
ĐB 307809
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 07/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 9 0 4 6
1 1 0 2 4 5
2 1 6 2 6 7 7
3 4 5 3
4 0 1 4 3
5 1 5 5 5 3 5 5
6 0 2 6 2
7 2 2 7 9
8 8
9 7 9 9 0 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 06/11/2022

G8 59
G7 987
G6 5230 7133 2358
G5 4044
G4 02108 26233 40418 95995 15598 95859 36988
G3 59018 81655
G2 70148
G1 71133
ĐB 074926
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 06/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 3
1 8 8 1
2 6 2
3 0 3 3 3 3 3 3 3
4 4 8 4 4
5 5 8 9 5 5 9
6 6 2
7 7 8
8 7 8 8 0 1 1 4 5 8 9
9 5 8 9 5

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH 31/10/2022

G8 59
G7 808
G6 0410 3313 2453
G5 7360
G4 61217 90747 34245 58683 06155 67239 16741
G3 28852 56385
G2 52636
G1 20960
ĐB 268682
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 31/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 1 6 6
1 0 3 7 1 4
2 2 5 8
3 6 9 3 1 5 8
4 1 5 7 4
5 2 3 5 5 4 5 8
6 0 0 6 3
7 7 1 4
8 2 3 5 8 0
9 9 3

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 30/10/2022

G8 25
G7 381
G6 9712 7828 4855
G5 4161
G4 47643 50688 86695 50130 89010 99622 39849
G3 67440 31142
G2 58911
G1 74788
ĐB 091545
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 30/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 3 4
1 0 1 2 1 1 6 8
2 2 8 2 1 2 4
3 0 3 4
4 0 2 3 5 9 4
5 5 5 4 5 9
6 1 6
7 7
8 1 8 8 8 2 8 8
9 5 9 4

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 24/10/2022

G8 80
G7 378
G6 3441 1602 8071
G5 8756
G4 12633 22267 65292 11167 07586 10000 87806
G3 57510 91767
G2 62470
G1 81930
ĐB 358287
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 24/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 6 0 0 1 3 7
1 0 1 4 7
2 2 0 9
3 0 3 3 3
4 1 4
5 6 5
6 7 7 7 6 0 5 8
7 0 1 8 7 6 6 6 8
8 6 7 8 7
9 2 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH 23/10/2022

G8 49
G7 301
G6 2669 4590 2553
G5 0379
G4 85384 94880 26818 92869 47053 78682 07476
G3 26306 20055
G2 00488
G1 11716
ĐB 789185
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 23/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 6 0 8 9
1 6 8 1 0
2 2 8
3 3 5 5
4 4 8
5 3 3 5 5 5 8
6 9 9 6 0 1 7
7 6 9 7
8 0 2 4 5 8 8 1 8
9 0 9 6 6 7

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 17/10/2022

G8 50
G7 672
G6 3741 8117 8665
G5 4014
G4 24315 96607 96150 93376 62568 61190 68578
G3 24442 97294
G2 40397
G1 94712
ĐB 936589
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 17/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 5 9
1 2 4 5 7 1 4
2 2 1 4 7
3 3
4 1 2 4 1 9
5 0 5 1 6
6 5 8 6 7
7 2 6 8 7 0 1 9
8 9 8 6 7
9 0 4 7 9 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 16/10/2022

G8 63
G7 897
G6 7907 7448 9479
G5 5216
G4 17371 04766 35343 15461 70041 46403 03838
G3 48416 37093
G2 07789
G1 37297
ĐB 836904
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 16/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 7 0
1 6 6 1 4 6 7
2 2
3 8 3 0 4 9
4 1 3 8 4 0
5 5
6 1 6 6 1 1 6
7 1 9 7 0 9 9
8 9 8 3 4
9 3 7 7 9 7 8
XSTTH - KQXSTTH- Dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS ThừaThiênHuế cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTTH mở thưởng các ngày trước đó.

XSTTH - KQXSTTH - Dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài ThừaThiênHuế (XSMN TTH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số ThừaThiênHuế ở kênh nào

- Kết quả xổ số ThừaThiênHuế được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top