XSTTH - KQXSTTH - Kết quả xổ số ThừaThiênHuế hôm nay tại XSMB365

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 16/05/2022

G8 99
G7 497
G6 4126 8063 5735
G5 2710
G4 30057 12693 24796 93550 68563 46531 73589
G3 58039 72198
G2 47396
G1 15548
ĐB 411316
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 16/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 5
1 0 6 1 3
2 6 2
3 1 5 9 3 6 6 9
4 8 4
5 0 7 5 3
6 3 3 6 1 2 9 9
7 7 5 9
8 9 8 4 9
9 3 6 6 7 8 9 3 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 15/05/2022

G8 99
G7 141
G6 8249 6002 4555
G5 4684
G4 35374 55762 65138 00121 06857 95873 90541
G3 44291 82333
G2 74543
G1 03414
ĐB 107868
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 15/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0
1 4 1 2 4 4 9
2 1 2 0 6
3 3 8 3 3 4 7
4 1 1 3 9 4 1 7 8
5 5 7 5 5
6 2 8 6
7 3 4 7 5
8 4 8 3 6
9 1 9 4

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH 09/05/2022

G8 89
G7 623
G6 5611 3801 8714
G5 8572
G4 18680 30830 98242 88994 89978 77614 51532
G3 47032 88516
G2 29439
G1 06072
ĐB 072572
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 09/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 3 8
1 1 4 4 6 1 0 1
2 3 2 3 3 4 7 7 7
3 0 2 2 9 3 2
4 2 4 1 1 9
5 5
6 6 1
7 2 2 2 8 7
8 0 8 7
9 4 9 3

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 08/05/2022

G8 00
G7 912
G6 0860 6307 1058
G5 9628
G4 81901 55625 16442 96032 53280 15552 76322
G3 15680 78253
G2 83270
G1 48377
ĐB 087150
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 08/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 0 5 6 7 8 8
1 2 1 0
2 2 5 8 2 1 2 3 4 5
3 2 3 5
4 2 4
5 0 2 3 8 5 2
6 0 6
7 0 7 7 0 7
8 0 0 8 2 5
9 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 02/05/2022

G8 82
G7 963
G6 2494 5835 0352
G5 6621
G4 06067 10519 02361 47572 13540 38796 85141
G3 35844 26814
G2 12412
G1 83013
ĐB 884963
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 02/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4
1 2 3 4 9 1 2 4 6
2 1 2 1 5 7
3 5 3 1 6 6
4 0 1 4 4 1 4 9
5 2 5 3
6 1 3 3 7 6 9
7 2 7 6
8 8
9 4 6 9 1

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH 01/05/2022

G8 57
G7 800
G6 0583 1403 7535
G5 4836
G4 41194 06879 78743 90075 79786 80039 71620
G3 94244 51623
G2 81334
G1 06820
ĐB 366714
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 01/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 0 0 2 2
1 4 1
2 0 0 3 2
3 4 5 6 9 3 0 2 4 8
4 3 4 4 1 3 4 9
5 5 3 7
6 6 3 8
7 5 9 7
8 3 6 8
9 4 9 3 7

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 25/04/2022

G8 34
G7 420
G6 1051 4393 0206
G5 2829
G4 31679 04800 86287 52017 30920 11276 05598
G3 23974 80975
G2 45633
G1 03453
ĐB 606627
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 25/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 0 0 2 2
1 7 1 5
2 0 0 7 9 2
3 3 3 3 5 9
4 4 7
5 1 3 5 7
6 6 0 7
7 4 5 6 9 7 1 2 8
8 7 8 9
9 3 8 9 2 7

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 24/04/2022

G8 98
G7 795
G6 3003 9071 2224
G5 9574
G4 56966 64872 33173 84079 19696 42684 27529
G3 10372 02493
G2 67845
G1 63099
ĐB 634515
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 24/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0
1 5 1 7
2 4 9 2 7 7
3 3 0 7 9
4 5 4 2 7 8
5 5 1 4 9
6 6 6 6 9
7 1 2 2 3 4 9 7
8 4 8
9 3 5 6 9 9 2 7 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH 18/04/2022

G8 17
G7 405
G6 7044 1257 5482
G5 2922
G4 75589 33599 70298 22631 97012 77789 92991
G3 92893 43533
G2 09490
G1 54071
ĐB 997274
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 18/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 9
1 2 1 3 7 9
2 2 2 1 2 8
3 1 3 3 3 9
4 4 4 4 7
5 7 5 0
6 6
7 1 4 7 5
8 2 9 9 8 9
9 0 1 3 8 9 9 8 8 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 17/04/2022

G8 50
G7 089
G6 0558 1856 0436
G5 9180
G4 42026 58583 25031 37633 51085 02724 81018
G3 97884 04689
G2 96190
G1 61529
ĐB 884809
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 17/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 8 9
1 8 1 3
2 4 6 9 2
3 1 3 6 3 3 8
4 4 2 8
5 6 8 5 8
6 6 2 3 5
7 7
8 0 3 4 5 9 9 8 1 5
9 0 9 0 2 8 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 11/04/2022

G8 25
G7 554
G6 4054 6790 3069
G5 4915
G4 90670 25704 07824 98621 82368 65119 30014
G3 02023 20320
G2 68320
G1 17125
ĐB 634690
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 11/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 2 2 7 9 9
1 4 5 9 1 2
2 0 0 1 3 4 5 2
3 3 2
4 4 0 1 2 5 5
5 4 4 5 1 2
6 8 9 6
7 0 7
8 8 6
9 0 0 9 1 6

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH 10/04/2022

G8 44
G7 546
G6 7242 6530 3348
G5 4657
G4 12150 19762 02234 02064 40136 90888 27820
G3 36875 67453
G2 05642
G1 39555
ĐB 981399
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 10/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 3 5
1 1
2 0 2 4 4 6
3 0 4 6 3 5
4 2 2 6 8 4 3 6
5 0 3 5 7 5 5 7
6 2 4 6 3 4
7 5 7 5
8 8 8 4 8
9 9 9 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 04/04/2022

G8 60
G7 150
G6 2663 0632 9472
G5 0988
G4 24270 98863 56890 10614 41130 67217 59164
G3 00622 25808
G2 25125
G1 65732
ĐB 340374
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 04/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 3 5 7 9
1 4 7 1
2 2 5 2 2 3 3 7
3 0 2 2 3 6 6
4 4 1 6 7
5 0 5 2
6 3 3 4 6
7 0 2 4 7 1
8 8 8 0 8
9 0 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 03/04/2022

G8 96
G7 153
G6 2517 5073 7977
G5 6325
G4 37706 94631 65334 34911 59918 50171 21166
G3 41980 52828
G2 27513
G1 23028
ĐB 223697
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 03/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 8
1 1 3 7 8 1 1 3 7
2 5 8 8 2
3 1 4 3 1 5 7
4 4 3
5 3 5 2
6 6 6 0 6
7 1 3 7 7 1 7 9
8 0 8 1 2 2
9 7 9
XSTTH - KQXSTTH- Dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS ThừaThiênHuế cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTTH mở thưởng các ngày trước đó.

XSTTH - KQXSTTH - Dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài ThừaThiênHuế (XSMN TTH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số ThừaThiênHuế ở kênh nào

- Kết quả xổ số ThừaThiênHuế được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top