XSTTH - KQXSTTH - Kết quả xổ số ThừaThiênHuế hôm nay tại XSMB365

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 25/09/2023

G8 20
G7 882
G6 7382 5262 2356
G5 7998
G4 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119
G3 62573 01348
G2 24173
G1 09839
ĐB 914754
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 25/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0
1 9 1
2 2 6 8 8
3 6 9 3 7 7
4 8 9 4 5
5 4 6 7 5
6 2 6 6 3 5 6
7 3 3 7 5 8
8 2 2 7 8 4 9
9 8 9 1 3 4

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 24/09/2023

G8 45
G7 093
G6 2182 1412 8738
G5 5336
G4 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308
G3 49117 96866
G2 96588
G1 33842
ĐB 364275
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 24/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 0 0
1 2 7 1
2 5 2 1 4 8
3 6 8 3 9 9
4 2 4 6
5 8 5 2 7 8
6 4 6 6 3 6
7 5 7 1
8 2 5 8 8 0 3 5 8
9 3 3 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH 18/09/2023

G8 27
G7 126
G6 4985 6976 9871
G5 9685
G4 09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182
G3 32955 70010
G2 78620
G1 16671
ĐB 612558
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 18/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 1 2
1 0 8 1 7 7
2 0 6 2 4 8
3 3
4 2 4 8
5 5 6 8 5 5 8 8
6 6 2 5 7 9
7 1 1 6 7 0
8 2 4 5 5 8 1 5
9 6 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 17/09/2023

G8 04
G7 336
G6 3633 2647 5948
G5 5009
G4 07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592
G3 54129 21534
G2 67953
G1 50028
ĐB 025671
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 17/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0
1 1 2 7
2 1 8 9 2 9
3 3 4 6 3 3 5 9
4 7 8 4 3 8
5 3 5 6
6 5 6 3
7 1 7 7 4 7 8
8 4 7 8 2 4
9 2 3 9 0 2

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 11/09/2023

G8 28
G7 878
G6 3596 7058 5620
G5 6025
G4 05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260
G3 49291 89394
G2 57621
G1 98481
ĐB 120125
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 11/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 3 6
1 3 1 2 8 9
2 0 1 5 5 9 2
3 0 3 1 8 9
4 8 4 9
5 8 5 2 2
6 0 6 9
7 8 7
8 1 3 8 4 5 7
9 1 3 4 6 9 2

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH 10/09/2023

G8 78
G7 787
G6 7106 9428 0892
G5 7363
G4 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567
G3 41258 55604
G2 29176
G1 77165
ĐB 321036
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 10/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 6 0
1 1
2 4 8 9 2 7 9
3 6 3 4 6
4 3 4 0 0 2 5
5 4 8 5 6
6 3 5 7 6 0 3 7
7 2 6 7 6 8
8 7 8 2 5
9 2 9 2

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 04/09/2023

G8 22
G7 889
G6 9707 3762 2979
G5 2714
G4 51466 73690 54740 58876 53751 63304 36686
G3 28427 20934
G2 88379
G1 14739
ĐB 507273
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 04/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 0 4 9
1 4 1 5
2 7 2 6
3 4 9 3 7
4 0 4 0 1 3
5 1 5
6 2 6 6 6 7 8
7 3 6 9 9 7 0 2
8 6 9 8
9 0 9 3 7 7 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 03/09/2023

G8 38
G7 280
G6 9871 9191 3367
G5 0113
G4 68725 94983 42477 67568 01400 01869 98504
G3 30046 43116
G2 51247
G1 96867
ĐB 555275
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 03/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 0 0 8
1 3 6 1 7 9
2 5 2
3 3 1 8
4 6 7 4 0
5 5 2 7
6 7 7 8 9 6 1 4
7 1 5 7 7 4 6 6 7
8 0 3 8 6
9 1 9 6

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH 28/08/2023

G8 27
G7 391
G6 4160 2650 7433
G5 0865
G4 09797 19375 55425 19851 49083 52093 59006
G3 24600 02792
G2 55770
G1 35241
ĐB 464825
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 28/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 0 0 5 6 7
1 1 4 5 9
2 5 5 2 9
3 3 3 3 8 9
4 1 4
5 0 1 5 2 2 6 7
6 0 5 6 0
7 0 5 7 9
8 3 8
9 1 2 3 7 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 27/08/2023

G8 53
G7 557
G6 4961 7786 4653
G5 8517
G4 71464 25130 82654 17418 47870 48893 27480
G3 62813 17981
G2 53231
G1 67515
ĐB 842075
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 27/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 7 8
1 3 5 7 8 1 3 6 8
2 2
3 0 1 3 1 5 9
4 4 5 6
5 3 4 7 5 1 7
6 1 4 6 8
7 0 5 7 1 5
8 0 1 6 8 1
9 3 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 21/08/2023

G8 87
G7 037
G6 0418 7218 3524
G5 2217
G4 28397 11624 99375 92909 47559 62402 41204
G3 58980 31972
G2 85071
G1 97256
ĐB 405124
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 21/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 9 0 8
1 7 8 8 1 7
2 4 4 4 2 0 7
3 7 3
4 4 0 2 2 2
5 6 9 5 7
6 6 5
7 1 2 5 7 1 3 9
8 0 8 1 1
9 7 9 0 5

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH 20/08/2023

G8 83
G7 376
G6 4620 8207 5589
G5 1007
G4 05031 93329 75021 59832 00497 57094 07902
G3 58606 42461
G2 43731
G1 05699
ĐB 996311
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 20/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 7 7 0 2
1 1 1 1 2 3 3 6
2 0 1 9 2 0 3
3 1 1 2 3
4 4 9
5 5
6 1 6 0 7
7 6 7 0 0 9
8 9 8
9 4 7 9 9 2 8 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 14/08/2023

G8 04
G7 616
G6 2655 6658 1572
G5 4936
G4 73068 79684 36730 57807 92480 66736 99645
G3 13088 83922
G2 51181
G1 91314
ĐB 378382
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 14/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 3 8
1 4 6 1 8
2 2 2 2 7 8
3 0 6 6 3
4 5 4 1 8
5 5 8 5 4 5
6 8 6 1 3 3
7 2 7 0
8 0 1 2 4 8 8 5 6 8
9 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 13/08/2023

G8 52
G7 876
G6 6273 0556 0100
G5 3629
G4 86590 88635 85915 19111 01764 64119 52537
G3 78783 00226
G2 42676
G1 11968
ĐB 301481
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 13/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 9
1 1 5 9 1 1 8
2 6 9 2
3 5 7 3 7 8
4 4 6
5 6 5 1 3
6 4 8 6 2 5 7 7
7 3 6 6 7 3
8 1 3 8 6
9 0 9 1 2
XSTTH - KQXSTTH- Dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS ThừaThiênHuế cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTTH mở thưởng các ngày trước đó.

XSTTH - KQXSTTH - Dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài ThừaThiênHuế (XSMN TTH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số ThừaThiênHuế ở kênh nào

- Kết quả xổ số ThừaThiênHuế được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top