XSTTH - KQXSTTH - Kết quả xổ số ThừaThiênHuế hôm nay tại XSMB365

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 20/03/2023

G8 27
G7 456
G6 4483 3957 8572
G5 7212
G4 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302
G3 21271 33355
G2 83191
G1 72324
ĐB 686797
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 20/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 0
1 2 1 5 7 9
2 4 2 0 1 7
3 3 0 6 8
4 8 4 2
5 1 5 6 7 5 5
6 3 6 5 7
7 1 2 6 7 5 9
8 3 8 4 9
9 1 7 8 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 19/03/2023

G8 88
G7 412
G6 8978 4183 3903
G5 4438
G4 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102
G3 42835 31200
G2 82928
G1 13533
ĐB 349293
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 19/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 3 0 0
1 2 3 1 2
2 1 6 8 2 0 1 9
3 3 5 6 8 3 0 1 3 8 9
4 4
5 5 3
6 6 2 3
7 8 7
8 3 8 2 3 7
9 2 3 9 9 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH 13/03/2023

G8 34
G7 301
G6 2172 9761 4105
G5 8080
G4 41186 05888 61188 26422 90328 94794 52522
G3 58084 52179
G2 41830
G1 05740
ĐB 362245
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 13/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0 3 4 8
1 1 0 6
2 2 2 8 2 2 2 7
3 0 3
4 0 5 4 8 9
5 5 0 4
6 1 6 8
7 2 9 7
8 0 4 6 8 8 8 2 8 8
9 4 9 7

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 12/03/2023

G8 70
G7 460
G6 7751 0213 4297
G5 4766
G4 15903 30294 55539 60278 32057 86259 88848
G3 24274 50964
G2 22481
G1 88713
ĐB 988631
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 12/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 6
1 3 3 1 3 5 8
2 2
3 1 9 3 0 1 1
4 8 4 6 7 9
5 1 7 9 5
6 0 4 6 6 6
7 4 8 7 5 9
8 1 8 4 7
9 4 7 9 3 5

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 06/03/2023

G8 73
G7 817
G6 8645 9055 2785
G5 3319
G4 26586 78590 42141 50196 45816 84434 30294
G3 29085 34597
G2 30796
G1 18067
ĐB 191362
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 06/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9
1 6 7 9 1 4
2 2 6
3 4 3
4 1 5 4 3 9
5 5 5 4 5 8 8
6 2 7 6 1 8 9 9
7 7 1 6 9
8 5 5 6 8
9 0 4 6 6 7 9 1

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH 05/03/2023

G8 66
G7 490
G6 9492 5383 1712
G5 1204
G4 24497 10481 19428 51485 53784 51104 62543
G3 03915 47704
G2 15593
G1 06167
ĐB 970562
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 05/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 4 0 9
1 2 5 1 8
2 8 2 1 6 9
3 3 4 8 9
4 3 4 0 0 0 8
5 5 1 8
6 2 7 6
7 7 6 9
8 1 3 4 5 8 2
9 0 2 3 7 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 27/02/2023

G8 45
G7 896
G6 2753 2918 8410
G5 0121
G4 68091 33965 80525 71205 14195 40280 84958
G3 58786 69966
G2 89027
G1 29560
ĐB 982419
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 27/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 1 6 8
1 0 8 9 1 2 9
2 1 5 7 2
3 3 5
4 4
5 3 8 5 0 2 6 9
6 0 5 6 6 6 8 9
7 7 2
8 0 6 8 1 5
9 1 5 6 9 1

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 26/02/2023

G8 80
G7 306
G6 8734 1927 2743
G5 2980
G4 88307 21171 67084 53626 65326 15480 89997
G3 97169 58007
G2 48592
G1 73327
ĐB 051810
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 26/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 7 0 1 8 8
1 0 1 7
2 6 6 7 7 2 9
3 4 3 4
4 3 4 3 8
5 5
6 9 6 0 2 2
7 1 7 0 0 2 2 9
8 0 0 4 8
9 2 7 9 6

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH 20/02/2023

G8 58
G7 661
G6 7671 0546 5209
G5 3985
G4 14378 52072 45974 65881 66739 82820 82801
G3 78634 09734
G2 29690
G1 21273
ĐB 815920
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 20/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 9 0 2 2 9
1 1 0 6 7 8
2 0 0 2 7
3 4 4 9 3 7
4 6 4 3 3 7
5 5 8
6 1 6 4
7 1 2 3 4 8 7
8 1 5 8 7
9 0 9 0 3

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 19/02/2023

G8 46
G7 281
G6 6844 1460 9247
G5 9094
G4 23062 07771 62402 62818 37025 59843 13761
G3 44665 28620
G2 24438
G1 37929
ĐB 979078
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 19/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 2 6
1 8 1 6 7 8
2 0 5 9 2 0 6
3 8 3 4
4 3 4 7 4 4 9
5 5 2 6
6 0 1 2 5 6
7 1 8 7 4
8 1 8 1 3 7
9 4 9 2

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 13/02/2023

G8 70
G7 964
G6 3515 8925 1484
G5 0775
G4 08645 41249 43802 48723 71595 67665 18993
G3 66442 64882
G2 02008
G1 28590
ĐB 349306
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 13/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 8 0 9
1 5 1
2 3 5 2 0 4 8
3 3 2 9
4 2 5 9 4 6 8
5 5 1 2 4 6 7 9
6 4 5 6 0
7 5 7
8 2 4 8 0
9 0 3 5 9 4

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH 12/02/2023

G8 05
G7 261
G6 2508 3562 9101
G5 5214
G4 93740 05496 89321 16754 39996 62034 94878
G3 05458 86100
G2 58591
G1 65184
ĐB 296078
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 12/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 8 0 0 4
1 4 1 0 2 6 9
2 1 2 6
3 4 3
4 0 4 1 3 5 8
5 4 8 5
6 1 2 6 9 9
7 8 8 7
8 4 8 0 5 7 7
9 1 6 6 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 06/02/2023

G8 25
G7 291
G6 4987 7007 2537
G5 1722
G4 47397 29763 26059 15428 59864 61078 32815
G3 73727 77435
G2 37304
G1 72612
ĐB 883941
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 06/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 0
1 2 5 1 4 9
2 2 7 8 2 1 2
3 5 7 3 6
4 1 4 0 6
5 9 5 1 3
6 3 4 6
7 8 7 0 2 3 8 9
8 7 8 2 7
9 1 7 9 5

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 05/02/2023

G8 14
G7 800
G6 8084 4563 9297
G5 7860
G4 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577
G3 74008 09991
G2 97912
G1 74332
ĐB 093109
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 05/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 9 0 0 6
1 2 1 9
2 7 2 1 3
3 2 3 6
4 5 4 8
5 5 4 6
6 0 3 5 6 7
7 6 7 7 9 7 2 7 7 9
8 4 8 0
9 1 7 9 0 7
XSTTH - KQXSTTH- Dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS ThừaThiênHuế cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTTH mở thưởng các ngày trước đó.

XSTTH - KQXSTTH - Dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài ThừaThiênHuế (XSMN TTH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số ThừaThiênHuế ở kênh nào

- Kết quả xổ số ThừaThiênHuế được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top