XSTTH - KQXSTTH - Kết quả xổ số ThừaThiênHuế hôm nay tại XSMB365

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 08/08/2022

G8 25
G7 499
G6 7561 4686 7830
G5 6453
G4 12417 61544 43717 05446 48738 23578 40537
G3 90791 02052
G2 98266
G1 74551
ĐB 552158
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 08/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3
1 7 7 1 5 6 9
2 2 5
3 0 7 8 3 5
4 4 6 4 4
5 1 2 3 8 5
6 1 6 6 4 6 8
7 8 7 1 1 3
8 6 8 3 5 7
9 1 9 9 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 07/08/2022

G8 79
G7 367
G6 8633 1385 6732
G5 0811
G4 20862 85055 07640 37503 22909 88381 20447
G3 31745 31022
G2 16554
G1 10021
ĐB 269088
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 07/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 9 0 4
1 1 1 1 2 8
2 1 2 2 2 3 6
3 2 3 3 0 3
4 0 5 7 4 5
5 4 5 5 4 5 8
6 2 7 6
7 7 4 6
8 1 5 8 8 8
9 9 0

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH 01/08/2022

G8 51
G7 149
G6 4957 5451 2330
G5 8095
G4 78139 84462 94455 48619 78807 15529 67664
G3 97497 62694
G2 67713
G1 61520
ĐB 985387
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 01/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 2 3
1 3 9 1 5
2 0 9 2 6
3 0 9 3 1
4 9 4 6 9
5 1 5 7 5 5 9
6 2 4 6
7 7 0 5 8 9
8 7 8
9 4 5 7 9 1 2 3 4

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 31/07/2022

G8 14
G7 111
G6 2039 1296 2341
G5 8108
G4 16279 48646 72001 04210 01264 69307 64117
G3 37099 95225
G2 99557
G1 37069
ĐB 149303
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 31/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 7 8 0 1
1 0 1 7 1 0 1 4
2 5 2
3 9 3 0
4 1 6 4 6
5 7 5 2
6 4 9 6 4 9
7 9 7 0 1 5
8 8 0
9 6 9 9 3 6 7 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 25/07/2022

G8 49
G7 154
G6 7982 3451 1364
G5 3577
G4 34930 16580 54125 54617 78631 85500 34420
G3 98256 51905
G2 94551
G1 37221
ĐB 766696
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 25/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 0 0 2 3 8
1 7 1 2 3 5 5
2 0 1 5 2 8
3 0 1 3
4 4 5 6
5 1 1 4 6 5 0 2
6 4 6 5 9
7 7 7 1 7
8 0 2 8
9 6 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH 24/07/2022

G8 29
G7 965
G6 7697 5789 8311
G5 9295
G4 33558 76100 83654 37454 01335 15992 14488
G3 92713 72651
G2 12686
G1 65480
ĐB 070135
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 24/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 8
1 1 3 1 1 5
2 2 9
3 5 5 3 1
4 4 5 5
5 1 4 4 8 5 3 3 6 9
6 5 6 8
7 7 9
8 0 6 8 9 8 5 8
9 2 5 7 9 8

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 18/07/2022

G8 03
G7 021
G6 7824 9993 2945
G5 4478
G4 29494 29884 46977 87887 54227 96399 12286
G3 50008 94099
G2 64347
G1 40630
ĐB 970648
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 18/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 3
1 1 2
2 1 4 7 2
3 0 3 9
4 5 7 8 4 2 8 9
5 5 4
6 6 8
7 7 8 7 2 4 7 8
8 4 6 7 8 0 4 7
9 3 4 9 9 9 9 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 17/07/2022

G8 47
G7 790
G6 8328 2785 7972
G5 9863
G4 84065 00619 67081 08636 18090 17468 80889
G3 47379 95855
G2 71013
G1 00133
ĐB 135708
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 17/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 9 9
1 3 9 1 8
2 8 2 7
3 3 6 3 1 3 6
4 4
5 5 5 5 6 8
6 3 5 8 6 3
7 2 9 7
8 1 5 9 8 0 2 6
9 0 0 9 1 7 8

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH 11/07/2022

G8 15
G7 874
G6 9220 9901 9922
G5 2160
G4 98464 05308 93113 64342 90190 46078 24154
G3 41700 75039
G2 87642
G1 85257
ĐB 546784
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 11/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 8 0 0 2 6 9
1 3 1 0
2 0 2 2 2 4 4
3 9 3 1
4 2 2 4 5 6 7 8
5 4 7 5
6 0 4 6
7 4 8 7 5
8 4 8 0 7
9 0 9 3

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 10/07/2022

G8 36
G7 768
G6 0667 1267 3649
G5 2829
G4 46622 58431 44805 65481 32473 84415 92214
G3 00331 13915
G2 07855
G1 01257
ĐB 711311
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 10/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0
1 1 4 5 5 1 1 3 3 8
2 2 9 2 2
3 1 1 3 7
4 9 4 1
5 5 7 5 0 1 1 5
6 7 7 8 6
7 3 7 5 6 6
8 1 8 6
9 9 2 4

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 04/07/2022

G8 86
G7 141
G6 1447 7047 7343
G5 9272
G4 70796 70195 90757 43639 93590 39547 46522
G3 00289 64944
G2 65119
G1 35176
ĐB 406203
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 04/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 9
1 9 1 4
2 2 2 2 7
3 9 3 0 4
4 1 3 4 7 7 7 4 4
5 7 5 9
6 6 7 9
7 2 6 7 4 4 4 5
8 9 8
9 0 5 6 9 1 3 8

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH 03/07/2022

G8 42
G7 861
G6 7916 0733 7550
G5 0666
G4 79834 76666 56287 64575 34524 57235 02903
G3 49519 81675
G2 15310
G1 63413
ĐB 333733
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 03/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 1 5
1 0 3 6 9 1 6
2 4 2
3 3 3 4 5 3 0 1 3 3
4 4 2 3
5 0 5 3 7 7
6 1 6 6 6 1 6 6
7 5 5 7 8
8 7 8
9 9 1

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH 27/06/2022

G8 80
G7 876
G6 2309 1222 6676
G5 0382
G4 23661 97705 96308 23952 59491 69208 79051
G3 52031 28554
G2 51950
G1 73771
ĐB 956041
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 27/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 8 8 9 0 5
1 1 3 4 5 6 7 9
2 2 2 2 5 8
3 1 3
4 1 4 5
5 0 1 2 4 5 0
6 1 6 7 7
7 1 6 6 7
8 2 8 0 0
9 1 9 0

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH 26/06/2022

G8 15
G7 217
G6 2465 3521 6649
G5 5486
G4 02852 48557 88468 10388 15611 75523 11544
G3 36065 66542
G2 28200
G1 16117
ĐB 706847
Loto ThừaThiênHuế - Loto XSTTH 26/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0
1 1 7 7 1 1 2
2 1 3 2 4 5
3 3 2
4 2 4 7 9 4 4
5 2 7 5 6 6
6 5 5 8 6 8
7 7 1 1 4 5
8 6 8 8 6 8
9 9 4
XSTTH - KQXSTTH- Dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS ThừaThiênHuế cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTTH mở thưởng các ngày trước đó.

XSTTH - KQXSTTH - Dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài ThừaThiênHuế (XSMN TTH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số ThừaThiênHuế ở kênh nào

- Kết quả xổ số ThừaThiênHuế được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top