XSTN - KQXSTN - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay tại XSMB365

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN 12/05/2022

G8 88
G7 693
G6 3349 8426 5389
G5 4460
G4 21426 83034 88710 65671 28725 01126 34914
G3 46563 62736
G2 94754
G1 52063
ĐB 784063
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 12/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 6
1 0 4 1 7
2 5 6 6 6 2
3 4 6 3 6 6 6 9
4 9 4 1 3 5
5 4 5 2
6 0 3 3 3 6 2 2 2 3
7 1 7
8 9 8
9 3 9 4 8

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN 05/05/2022

G8 15
G7 115
G6 2734 7904 0892
G5 3166
G4 57778 65263 75709 96999 48380 81228 18376
G3 43243 32523
G2 07706
G1 44039
ĐB 516820
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 05/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 9 0 2 8
1 5 1
2 0 3 8 2 9
3 4 9 3 2 4 6
4 3 4 0 3
5 5 1
6 3 6 6 0 6 7
7 6 8 7
8 0 8 2 7
9 2 9 9 0 3 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN 28/04/2022

G8 60
G7 620
G6 5485 2013 5072
G5 6744
G4 62715 53719 19554 28875 45699 16986 81501
G3 42825 89018
G2 28845
G1 93270
ĐB 004186
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 28/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 2 7
1 3 5 8 9 1 0
2 0 5 2 7
3 3 1
4 4 5 4 4 5
5 4 5 1 2 4 7 8
6 6 8 8
7 0 2 5 7
8 5 6 6 8 1
9 9 9 1 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN 21/04/2022

G8 92
G7 481
G6 7917 3797 3311
G5 6790
G4 05055 15042 20409 28527 13336 18719 92657
G3 79722 34710
G2 61396
G1 30876
ĐB 699642
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 21/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 1 9
1 0 1 7 9 1 1 8
2 2 7 2 2 4 4
3 6 3
4 2 2 4
5 5 7 5 5
6 6 3 7 9
7 6 7 1 2 5 9
8 1 8
9 0 6 7 9 0 1

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN 14/04/2022

G8 89
G7 946
G6 3076 3145 4391
G5 6415
G4 51309 10136 79998 14641 43935 14353 90767
G3 15089 94224
G2 45315
G1 88019
ĐB 815386
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 14/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0
1 5 5 9 1 4 9
2 4 2
3 5 6 3 5
4 1 5 6 4 2
5 3 5 1 1 3 4
6 7 6 3 4 7 8
7 6 7 6
8 6 9 8 9
9 1 8 9 0 1 8

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN 07/04/2022

G8 75
G7 814
G6 1318 7623 7331
G5 5740
G4 48869 35888 55624 73300 54838 95774 05361
G3 87077 27965
G2 47783
G1 77572
ĐB 159545
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 07/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 4
1 4 8 1 3 6
2 3 4 2 7
3 1 8 3 2 8
4 0 5 4 1 2 7
5 5 4 6
6 1 5 9 6
7 2 4 7 7 7
8 3 8 8 1 3 8
9 9 6

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN 31/03/2022

G8 86
G7 358
G6 3173 1635 4336
G5 8057
G4 28765 74420 82738 50884 56903 87311 38016
G3 74678 84036
G2 14529
G1 33625
ĐB 471391
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 31/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 2
1 1 6 1 1 9
2 0 5 9 2
3 5 6 6 8 3 0 7
4 4 8
5 7 8 5 2 3 6
6 5 6 1 3 3
7 3 8 7 5
8 4 8 3 5 7
9 1 9 2

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN 24/03/2022

G8 06
G7 044
G6 8180 7530 9820
G5 3532
G4 30885 83032 32602 95403 77755 07335 21068
G3 17339 51513
G2 35537
G1 83681
ĐB 792733
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 24/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 0 2 3 8
1 3 1 8
2 0 2 0 3 3
3 0 2 2 3 5 7 9 3 0 1 3
4 4 4 4
5 5 5 3 5 8
6 8 6
7 7 3
8 0 1 5 8 6
9 9 3

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN 17/03/2022

G8 56
G7 227
G6 1759 4207 4390
G5 3013
G4 70611 07350 75243 17678 46317 16668 25384
G3 18470 94029
G2 37157
G1 11106
ĐB 819874
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 17/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 0 5 7 9
1 1 3 7 1 1
2 7 9 2
3 3 1 4
4 3 4 7 8
5 0 7 9 5
6 8 6 0
7 0 4 8 7 0 1 2 5
8 4 8 6 7
9 0 9 2 5

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN 10/03/2022

G8 35
G7 872
G6 0149 5296 5966
G5 0009
G4 57996 10108 03064 17159 38503 20842 34192
G3 61869 21958
G2 73396
G1 55556
ĐB 835558
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 10/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 8 9 0
1 1
2 2 4 7 9
3 3 0
4 2 9 4 6
5 6 8 8 9 5
6 4 6 9 6 5 6 9 9 9
7 2 7
8 8 0 5 5
9 2 6 6 6 9 0 4 5 6

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN 03/03/2022

G8 39
G7 079
G6 3886 1794 9846
G5 4506
G4 18852 35271 41803 95212 92354 96511 65695
G3 13386 59866
G2 60201
G1 82253
ĐB 752915
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 03/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 6 0
1 1 2 5 1 0 1 7
2 2 1 5
3 3 0 5
4 6 4 5 9
5 2 3 4 5 1 9
6 6 6 0 4 6 8 8
7 1 9 7
8 6 6 8
9 4 5 9 7

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN 24/02/2022

G8 46
G7 781
G6 8098 2148 3839
G5 1194
G4 94658 35550 93414 05653 01635 10979 72488
G3 17500 49742
G2 50200
G1 62234
ĐB 511623
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 24/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 0 0 5
1 4 1 8
2 3 2 4
3 4 5 9 3 2 5
4 2 8 4 1 3 9
5 0 3 8 5 3
6 6
7 9 7
8 1 8 8 4 5 8 9
9 4 8 9 3 7

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN 17/02/2022

G8 49
G7 477
G6 8412 5012 8384
G5 2738
G4 61868 44315 84340 04233 55512 78479 08143
G3 84868 14498
G2 38087
G1 41904
ĐB 092286
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 17/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 4
1 2 2 2 5 1
2 2 1 1 1
3 3 8 3 3 4
4 0 3 4 0 8
5 5 1
6 8 8 6 8
7 7 9 7 7 8
8 4 6 7 8 3 6 6 9
9 8 9 7

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN 10/02/2022

G8 69
G7 560
G6 8034 8464 6791
G5 0922
G4 09048 63337 61871 38828 18078 07212 31596
G3 04857 86656
G2 23236
G1 27189
ĐB 569954
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 10/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6
1 2 1 7 9
2 2 8 2 1 2
3 4 6 7 3
4 8 4 3 5 6
5 4 6 7 5
6 0 4 6 3 5 9
7 1 8 7 3 5
8 9 8 2 4 7
9 1 6 9 8
XSTN - KQXSTN- Dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Tây Ninh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTN mở thưởng các ngày trước đó.

XSTN - KQXSTN - Dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Tây Ninh (XSMN TN) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Tây Ninh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Tây Ninh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top