XSTN - KQXSTN - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay tại XSMB365

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN 02/02/2023

G8 87
G7 333
G6 8946 0495 9588
G5 2453
G4 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303
G3 56775 17348
G2 92670
G1 15839
ĐB 202764
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 02/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 7 0 7
1 1 4
2 2 0
3 3 7 9 3 0 3 5
4 1 6 8 9 4 6
5 3 5 7 9
6 4 6 4
7 0 5 8 7 0 3
8 8 8 4 7 8
9 5 9 3 4

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN 26/01/2023

G8 41
G7 208
G6 1212 3016 4017
G5 6680
G4 86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227
G3 59784 40401
G2 14308
G1 18300
ĐB 397242
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 26/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 8 8 0 0 8
1 2 6 7 1 0
2 7 2 1 4 4 6
3 4 6 3
4 2 2 4 3 8
5 5
6 2 6 1 3
7 7 1 2 8
8 0 4 7 8 8 0 0 8
9 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN 19/01/2023

G8 03
G7 065
G6 3922 9894 7763
G5 6283
G4 08758 85511 77061 66156 39033 55638 83957
G3 69177 73823
G2 12051
G1 64156
ĐB 908607
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 19/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0
1 1 1 1 5 6
2 2 3 2 2
3 3 8 3 2 3 6 8
4 4 9
5 1 6 6 7 8 5 6
6 1 3 5 6 5 5
7 7 7 0 5 7
8 3 8 3 5
9 4 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN 12/01/2023

G8 51
G7 760
G6 0202 6070 0098
G5 9640
G4 35379 30511 63235 30209 27751 56813 82264
G3 75473 86230
G2 19588
G1 69296
ĐB 426832
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 12/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 9 0 3 4 6 7
1 1 3 1 1 5
2 2 0 3
3 0 2 5 3 1 7
4 0 4 6
5 1 5 3
6 0 4 6 9
7 0 3 9 7
8 8 8 8 9
9 6 8 9 0 7

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN 05/01/2023

G8 37
G7 046
G6 9809 0155 7429
G5 3878
G4 75997 68537 82394 57990 72108 25886 23451
G3 42641 26371
G2 66647
G1 05305
ĐB 078483
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 05/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 8 9 0 9
1 1 4 5 7
2 9 2
3 7 3 8
4 1 6 7 4 9
5 1 5 5 0 5
6 6 4 8
7 1 8 7 3 4 9
8 3 6 8 0 7
9 0 4 7 9 0 2

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN 29/12/2022

G8 42
G7 798
G6 4867 6990 2527
G5 6053
G4 91444 44982 02937 43621 73164 86143 81612
G3 06064 74730
G2 05487
G1 47506
ĐB 892443
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 29/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 3 9
1 2 1 2
2 1 7 2 1 8
3 0 7 3 4 4 5
4 3 3 4 4 4 6 6
5 3 5
6 4 4 7 6 0
7 7 2 3 6 8
8 2 7 8 9
9 0 8 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN 22/12/2022

G8 94
G7 088
G6 0015 1530 7114
G5 1108
G4 39449 24873 67201 06464 30802 11849 11328
G3 89071 30405
G2 25612
G1 51810
ĐB 844412
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 22/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 5 8 0 1 3
1 0 2 2 4 5 1 0 7
2 8 2 0 1 1
3 0 3 7
4 9 9 4 1 6
5 5 0 1
6 4 6
7 1 3 7
8 8 8 0 2 8
9 9 4 4

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN 15/12/2022

G8 36
G7 440
G6 2765 2380 4262
G5 4467
G4 32792 89535 85664 94231 15415 59332 37482
G3 61464 94479
G2 52027
G1 75203
ĐB 425636
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 15/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 4 8
1 5 1 3
2 7 2 3 6 8 9
3 1 2 5 6 3 0
4 0 4 6 6
5 5 1 3 6
6 2 4 4 5 7 6 3
7 9 7 2 6
8 0 2 8
9 2 9 7

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN 08/12/2022

G8 09
G7 405
G6 0523 5733 0882
G5 9574
G4 90255 76966 33945 91294 31302 81565 31905
G3 59880 54313
G2 62527
G1 39533
ĐB 022800
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 08/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 5 5 0 0 8
1 3 1
2 3 7 2 0 8
3 3 3 3 1 2 3 3
4 5 4 7 9
5 5 5 0 0 4 5 6
6 5 6 6 6
7 4 7 2
8 0 2 8
9 4 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN 01/12/2022

G8 74
G7 653
G6 3139 4067 0737
G5 2980
G4 70739 52947 11276 86513 64654 57366 34908
G3 71262 00391
G2 56354
G1 55663
ĐB 807836
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 01/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 8
1 3 1 9
2 2 6
3 6 7 9 9 3 1 5 6
4 7 4 5 5
5 3 4 4 5
6 2 3 6 7 6 3 6 7
7 6 7 3 4 6
8 0 8 0
9 1 9 3 3

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN 24/11/2022

G8 66
G7 886
G6 3989 8511 5137
G5 9206
G4 35323 40376 49206 60699 30226 49351 29457
G3 45976 94943
G2 93105
G1 11140
ĐB 727526
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 24/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 6 0 4
1 1 1 1 5
2 3 6 6 2
3 7 3 2 4
4 0 3 4
5 1 7 5 0
6 6 0 0 2 2 7 7 8
7 6 6 7 3 5
8 6 9 8
9 9 9 8 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN 17/11/2022

G8 65
G7 516
G6 0866 4838 2649
G5 7673
G4 95545 76709 52143 92857 71441 52517 62935
G3 61843 83576
G2 05014
G1 56536
ĐB 929130
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 17/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 3
1 4 6 7 1 4
2 2
3 0 5 6 8 3 4 4 7
4 1 3 3 5 9 4 1
5 7 5 3 4
6 6 6 1 3 6 7
7 3 6 7 1 5
8 8 3
9 9 0 4

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN 10/11/2022

G8 98
G7 524
G6 8145 4473 1643
G5 5518
G4 72680 66756 14634 12990 13616 65104 61689
G3 17528 39035
G2 12678
G1 10321
ĐB 978402
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 10/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 0 8 9
1 6 8 1 2
2 1 4 8 2 0
3 4 5 3 4 7
4 3 5 4 0 2 3
5 6 5 3 4
6 6 1 5
7 3 8 7
8 0 9 8 1 2 7
9 0 9 8

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN 03/11/2022

G8 72
G7 196
G6 6360 9243 1064
G5 3944
G4 24595 97273 51546 25648 11951 13206 03823
G3 28127 79133
G2 80688
G1 17112
ĐB 862273
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 03/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 6
1 2 1 5
2 3 7 2 1
3 3 3 2 3 4 7 7
4 3 4 6 8 4 4 6
5 1 5 9
6 0 4 6 0 4 9
7 3 3 7 2
8 8 8 4 8
9 5 6 9
XSTN - KQXSTN- Dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Tây Ninh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTN mở thưởng các ngày trước đó.

XSTN - KQXSTN - Dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Tây Ninh (XSMN TN) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Tây Ninh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Tây Ninh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top