XSTN - KQXSTN - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay tại XSMB365

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN 06/10/2022

G8 99
G7 502
G6 3492 8904 2913
G5 9305
G4 86984 75575 07865 72096 77392 70935 30071
G3 51730 15102
G2 16114
G1 78554
ĐB 843552
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 06/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 4 5 0 3
1 3 4 1 7
2 2 0 0 5 9 9
3 0 5 3 1
4 4 0 1 5 8
5 2 4 5 0 3 6 7
6 5 6 9
7 1 5 7
8 4 8
9 2 2 6 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN 29/09/2022

G8 86
G7 814
G6 8532 4819 4701
G5 7233
G4 43180 43746 06553 49128 35145 39163 32821
G3 74567 65252
G2 42845
G1 30029
ĐB 415740
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 29/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 4 8
1 4 9 1 0 2
2 1 8 9 2 3 5
3 2 3 3 3 5 6
4 0 5 5 6 4 1
5 2 3 5 4 4
6 3 7 6 4
7 7 6
8 0 8 2
9 9 1 2

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN 22/09/2022

G8 01
G7 072
G6 3312 2543 6133
G5 8536
G4 30355 60669 80331 52481 26232 93493 12960
G3 36337 88769
G2 67372
G1 56474
ĐB 909972
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 22/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6
1 2 1 3 8
2 2 1 3 7 7 7
3 1 2 3 6 7 3 3 4 9
4 3 4 7
5 5 5 5
6 0 9 9 6 3
7 2 2 2 4 7 3
8 1 8
9 3 9 6 6

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN 15/09/2022

G8 95
G7 491
G6 0668 0974 9941
G5 0452
G4 02335 79463 31926 24696 95017 69757 70362
G3 72574 03939
G2 29659
G1 27390
ĐB 994803
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 15/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 9
1 7 1 4 9
2 6 2 5 6
3 5 9 3 0 6
4 1 4 7 7
5 2 7 9 5 3
6 2 3 8 6 2 9
7 4 4 7 1 5
8 8 6
9 0 1 6 9 3 5

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN 08/09/2022

G8 80
G7 725
G6 6059 4509 2954
G5 7581
G4 98582 97683 58002 62228 66797 30617 27470
G3 11522 60861
G2 39594
G1 15602
ĐB 308121
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 08/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 9 0 7
1 7 1 2 6 8
2 1 2 5 8 2 0 0 2 8
3 3 8
4 4 5 9
5 4 9 5 2
6 1 6
7 0 7 1 9
8 1 2 3 8 2
9 4 7 9 0 5

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN 01/09/2022

G8 12
G7 231
G6 1791 3430 6605
G5 8237
G4 50656 48745 71726 36924 45146 88500 84243
G3 62856 85985
G2 08739
G1 60808
ĐB 591801
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 01/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 5 8 0 0 3
1 1 0 3 9
2 4 6 2
3 0 1 7 9 3 4
4 3 5 6 4 2
5 6 6 5 0 4 8
6 6 2 4 5 5
7 7 3
8 5 8 0
9 1 9 3

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN 25/08/2022

G8 57
G7 725
G6 3368 6502 0034
G5 9377
G4 48669 02522 12967 59838 75428 20292 34371
G3 74918 82591
G2 35627
G1 90979
ĐB 503225
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 25/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0
1 8 1 7 9
2 2 5 5 7 8 2 0 2 9
3 4 8 3
4 4 3
5 5 2 2
6 7 8 9 6
7 1 7 9 7 2 6 7
8 8 1 2 3 6
9 1 2 9 6 7

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN 18/08/2022

G8 84
G7 807
G6 9823 1660 7724
G5 3918
G4 29818 47240 21170 02439 27001 99237 72704
G3 21764 45536
G2 69618
G1 51788
ĐB 288238
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 18/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 7 0 4 6 7
1 8 8 8 1 0
2 3 4 2
3 6 7 8 9 3 2
4 0 4 0 2 6
5 5
6 0 4 6 3
7 0 7 0 3
8 8 8 1 1 1 3 8
9 9 3

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN 11/08/2022

G8 55
G7 776
G6 8671 7758 3737
G5 8578
G4 09742 38471 96738 09659 53237 40920 21523
G3 00290 04892
G2 72801
G1 57236
ĐB 224778
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 11/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 2 9
1 1 0 7 7
2 0 3 2 4 9
3 6 7 7 8 3 2
4 2 4
5 8 9 5
6 6 3 7
7 1 1 6 8 8 7 3 3
8 8 3 5 7 7
9 0 2 9 5

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN 04/08/2022

G8 94
G7 761
G6 1341 1686 3720
G5 0909
G4 24169 23340 09447 94780 51297 07119 87300
G3 86367 10942
G2 79768
G1 71433
ĐB 229166
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 04/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9 0 0 2 4 8
1 9 1 4 6
2 0 2 4
3 3 3 3
4 0 1 2 7 4
5 5
6 1 6 7 8 9 6 6 8
7 7 4 6 9
8 0 6 8 6
9 7 9 0 1 6

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN 28/07/2022

G8 77
G7 643
G6 3858 7789 7671
G5 5651
G4 56483 46183 98961 05063 57511 93777 47290
G3 58956 53856
G2 89247
G1 18725
ĐB 242312
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 28/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9
1 1 2 1 1 5 6 7
2 5 2 1
3 3 4 6 8 8
4 3 7 4
5 1 6 6 8 5 2
6 1 3 6 5 5
7 1 7 7 4 7
8 3 3 9 8 5
9 0 9 8

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN 21/07/2022

G8 60
G7 883
G6 4421 9549 9910
G5 1386
G4 81689 65853 00239 05056 78148 78014 75568
G3 41306 62307
G2 95414
G1 45127
ĐB 695405
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 21/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 7 0 1
1 0 4 4 1 2
2 1 7 2
3 9 3 5 8
4 8 9 4 1 1
5 3 6 5 0
6 8 6 0 5 8
7 7 0 2
8 3 6 9 8 4 6
9 9 3 4 8

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN 14/07/2022

G8 81
G7 676
G6 5314 4781 1421
G5 2945
G4 35324 21930 54272 46439 83031 29948 30049
G3 97779 85435
G2 79256
G1 95016
ĐB 561136
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 14/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3
1 4 6 1 2 3 8
2 1 4 2 7
3 0 1 5 6 9 3
4 5 8 9 4 1 2
5 6 5 3 4
6 6 1 3 5 7
7 2 6 9 7
8 1 8 4
9 9 3 4 7

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN 07/07/2022

G8 47
G7 621
G6 1305 5497 4112
G5 5975
G4 56102 40317 65688 93827 39972 68220 53943
G3 32990 10402
G2 42460
G1 29504
ĐB 918304
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 07/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 4 4 5 0 2 6 9
1 2 7 1 2
2 0 1 7 2 0 0 1 7
3 3 4
4 3 4 0 0
5 5 0 7
6 0 6
7 2 5 7 1 2 9
8 8 8 8
9 0 7 9
XSTN - KQXSTN- Dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Tây Ninh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTN mở thưởng các ngày trước đó.

XSTN - KQXSTN - Dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Tây Ninh (XSMN TN) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Tây Ninh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Tây Ninh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top