XSTN - KQXSTN - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay tại XSMB365

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN 21/09/2023

G8 85
G7 223
G6 2028 4914 0808
G5 4716
G4 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183
G3 49253 79652
G2 76573
G1 42320
ĐB 677858
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 21/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 2
1 4 6 6 1
2 0 3 8 2 5
3 3 2 5 7 8
4 5 7 4 1
5 2 3 8 5 4 9
6 7 6 1 1
7 3 7 4 6
8 3 8 0 2 5
9 5 9 9 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN 14/09/2023

G8 42
G7 670
G6 5638 2832 4789
G5 3027
G4 53250 14964 45114 80454 58744 67565 53775
G3 45243 22686
G2 89327
G1 65734
ĐB 682586
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 14/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 7
1 4 1
2 7 7 2 3
3 2 4 8 3 4
4 3 4 4 1 3 4 5 6
5 0 4 5 6 7
6 4 5 6 8 8
7 0 5 7 2 2
8 6 6 9 8 3
9 9 8

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN 07/09/2023

G8 49
G7 555
G6 7388 4400 4958
G5 8672
G4 37748 13615 44949 29809 01960 37418 17084
G3 67520 95395
G2 23165
G1 67025
ĐB 155842
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 07/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9 0 0 2 6
1 5 8 1
2 0 5 2 4 7
3 3
4 2 8 9 4 8
5 5 8 5 1 2 5 6 9
6 0 5 6
7 2 7
8 4 8 8 1 4 5 8
9 5 9 0 4

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN 31/08/2023

G8 93
G7 030
G6 4916 7768 2098
G5 9457
G4 27708 96231 05772 23499 19225 63044 99095
G3 85074 78636
G2 75497
G1 36825
ĐB 278652
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 31/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 3
1 6 1 3
2 5 5 2 5 7
3 0 1 6 3
4 4 4 4 7
5 2 7 5 2 2 9
6 8 6 1 3
7 2 4 7 5 9
8 8 0 6 9
9 5 7 8 9 9 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN 24/08/2023

G8 02
G7 031
G6 2077 2707 9013
G5 2595
G4 92762 41013 62962 65364 43410 98244 65563
G3 28624 81491
G2 62777
G1 78586
ĐB 585453
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 24/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 1
1 0 3 3 1 3 9
2 4 2 6 6
3 1 3 1 1 5 6
4 4 4 2 4 6
5 3 5 9
6 2 2 3 4 6 8
7 7 7 7 0 7 7
8 6 8
9 1 5 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN 17/08/2023

G8 04
G7 754
G6 3007 0395 6375
G5 7126
G4 33261 33083 05622 23491 37814 22794 67199
G3 23003 29421
G2 59147
G1 12792
ĐB 247919
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 17/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 7 0
1 4 9 1 2 6 9
2 1 2 6 2 2 9
3 3 0 8
4 7 4 1 5 9
5 4 5 7 9
6 1 6 2
7 5 7 0 4
8 3 8
9 1 2 4 5 9 9 1 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN 10/08/2023

G8 66
G7 036
G6 2128 0615 6925
G5 7440
G4 60286 78672 32711 28512 67578 63803 04075
G3 70660 96752
G2 66835
G1 02130
ĐB 288563
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 10/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 3 4 6
1 1 2 5 1 1
2 5 8 2 1 5 7
3 0 5 6 3 0 6
4 0 4
5 2 5 1 2 3 7
6 0 3 6 3 8
7 2 5 8 7
8 6 8 2 7
9 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN 03/08/2023

G8 04
G7 973
G6 6152 3395 2041
G5 0532
G4 37897 75470 74109 48838 38522 83702 19808
G3 17838 65760
G2 22802
G1 31131
ĐB 465407
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 03/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 7 8 9 0 6 7
1 1 3 4
2 2 2 0 0 2 3 5
3 1 2 8 8 3 7
4 1 4
5 2 5 9
6 0 6
7 0 3 7 0 9
8 8 0 3 3
9 5 7 9 0

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN 27/07/2023

G8 79
G7 658
G6 8401 9788 0574
G5 0950
G4 72364 13949 52014 81731 84937 28746 07809
G3 01408 70139
G2 22050
G1 38215
ĐB 868737
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 27/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 8 9 0 5 5
1 4 5 1 0 3
2 2
3 1 7 7 9 3
4 6 9 4 1 6 7
5 0 0 8 5 1
6 4 6 4
7 4 7 3 3
8 8 8 0 5 8
9 9 0 3 4

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN 20/07/2023

G8 46
G7 192
G6 3372 0434 4851
G5 4579
G4 39766 27835 35222 64206 86187 22930 34777
G3 05054 16082
G2 08813
G1 30427
ĐB 678708
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 20/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 8 0 3
1 3 1 5
2 2 7 2 2 7 8 9
3 0 4 5 3 1
4 4 3 5
5 1 4 5 3
6 6 6 0 6
7 2 7 9 7 2 7 8
8 2 7 8 0
9 2 9 7

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN 13/07/2023

G8 16
G7 615
G6 8826 7808 1899
G5 7269
G4 80500 28581 05482 50154 29328 52847 04297
G3 67393 13225
G2 84219
G1 93850
ĐB 789617
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 13/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 0 0 5
1 5 7 9 1 8
2 5 6 8 2 8
3 3 9
4 7 4 5
5 0 4 5 1 2
6 9 6 2
7 7 1 4 9
8 1 2 8 0 2
9 3 7 9 9 1 6 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN 06/07/2023

G8 22
G7 934
G6 3723 6108 7235
G5 1910
G4 30614 70594 06079 84829 88998 15716 99397
G3 38893 16361
G2 69277
G1 21739
ĐB 734247
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 06/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 1
1 0 4 6 1 6
2 3 9 2
3 4 5 9 3 2 9
4 7 4 1 3 9
5 5 3
6 1 6 1
7 7 9 7 4 7 9
8 8 0 9
9 3 4 7 8 9 2 3 7

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN 29/06/2023

G8 24
G7 227
G6 1262 0833 2721
G5 1138
G4 99793 08652 79635 35450 72229 91183 70010
G3 61050 40032
G2 61318
G1 16294
ĐB 019438
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 29/06/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 5 5
1 0 8 1 2
2 1 7 9 2 3 5 6
3 2 3 5 8 8 3 3 8 9
4 4 9
5 0 0 2 5 3
6 2 6
7 7 2
8 3 8 1 3 3
9 3 4 9 2

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN 22/06/2023

G8 16
G7 064
G6 2336 2568 2733
G5 3226
G4 83473 49522 10851 15956 37098 64170 30472
G3 46779 61506
G2 90003
G1 55355
ĐB 969499
Loto Tây Ninh - Loto XSTN 22/06/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 0 7
1 1 5
2 2 6 2 2 7
3 3 6 3 0 3 7
4 4 6
5 1 5 6 5 5
6 4 8 6 0 2 3 5
7 0 2 3 9 7
8 8 6 9
9 8 9 9 7 9
XSTN - KQXSTN- Dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Tây Ninh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTN mở thưởng các ngày trước đó.

XSTN - KQXSTN - Dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Tây Ninh (XSMN TN) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Tây Ninh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Tây Ninh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top