XSCT - KQXSCT - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay tại XSMB365

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 30/11/2022

G8 13
G7 944
G6 0008 2508 2960
G5 1281
G4 96286 39499 78873 47306 13074 84324 32540
G3 20694 84464
G2 56306
G1 65292
ĐB 378270
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 30/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 6 8 8 0 4 6 7
1 1 8
2 4 2 9
3 3 7
4 0 4 4 2 4 6 7 9
5 5
6 0 4 6 0 0 8
7 0 3 4 7
8 1 6 8 0 0
9 2 4 9 9 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 23/11/2022

G8 40
G7 760
G6 9376 9060 0669
G5 8224
G4 39438 27826 10782 26308 97128 67362 60208
G3 38345 85975
G2 82287
G1 31521
ĐB 913567
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 23/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 8 0 6 6
1 1 2
2 1 4 6 8 2 6 8
3 8 3
4 5 4 2
5 5 4 7
6 0 0 2 7 9 6 2 7
7 5 6 7 6 8
8 2 7 8 0 0 2 3
9 9 6

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 16/11/2022

G8 91
G7 749
G6 0830 5638 4402
G5 4719
G4 96387 87236 63899 96654 64180 49366 40940
G3 88254 02223
G2 93341
G1 54507
ĐB 773544
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 16/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 7 0 3 4 8
1 9 1 4
2 3 2 0
3 0 6 8 3 2
4 0 1 4 9 4 4 5 5
5 4 4 5
6 6 6 3 6
7 7 0 8
8 0 7 8 3
9 9 9 1 4 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 09/11/2022

G8 48
G7 760
G6 0379 5951 8375
G5 5805
G4 08854 19409 44477 74339 74881 13168 80129
G3 18127 77341
G2 47110
G1 89416
ĐB 597943
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 09/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 9 0 1 6
1 0 6 1 4 5 8
2 7 9 2
3 9 3 4
4 1 3 4 5
5 1 4 5 0 7
6 0 8 6 1
7 5 7 9 7 2 7
8 1 8 6
9 9 0 2 3 7

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 02/11/2022

G8 62
G7 318
G6 4980 8589 1446
G5 2915
G4 63256 81488 28051 57403 21689 14343 15927
G3 79016 46919
G2 45961
G1 56806
ĐB 439832
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 02/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 0 8
1 5 6 8 9 1 5 6
2 7 2 3
3 2 3 0 4
4 3 6 4
5 1 6 5 1
6 1 6 0 1 4 5
7 7 2
8 0 8 9 9 8 1 8
9 9 1 8 8

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 26/10/2022

G8 97
G7 228
G6 5363 8868 1681
G5 6884
G4 29818 64870 95955 37773 24993 60695 63041
G3 21194 06155
G2 19417
G1 36523
ĐB 000344
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 26/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7
1 7 8 1 4 8
2 3 8 2
3 3 2 6 7 9
4 1 4 4 4 8 9
5 5 5 5 5 5 9
6 3 8 6
7 0 3 7 1
8 1 4 8 1 2 6
9 3 4 5 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 19/10/2022

G8 01
G7 700
G6 6958 4581 7219
G5 4258
G4 39671 78458 77066 66574 64890 42259 42219
G3 53233 44730
G2 10358
G1 25910
ĐB 178259
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 19/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 1 3 9
1 0 9 9 1 7 8
2 2
3 0 3 3 3
4 4 7
5 8 8 8 8 9 9 5
6 6 6 6
7 1 4 7
8 1 8 5 5 5 5
9 0 9 1 1 5 5

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 12/10/2022

G8 92
G7 000
G6 6838 4118 3011
G5 0141
G4 06071 62073 58428 35010 80367 15883 75725
G3 15228 09037
G2 82743
G1 85464
ĐB 160208
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 12/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 0 0 1
1 0 1 8 1 1 4 7
2 5 8 8 2
3 7 8 3 4 7 8
4 1 3 4 6
5 5 2
6 4 7 6
7 1 3 7 3 6
8 3 8 0 1 2 2 3
9 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 05/10/2022

G8 96
G7 400
G6 7102 5541 0387
G5 5306
G4 66058 09918 33885 43557 56803 61070 68192
G3 62281 64713
G2 60092
G1 50659
ĐB 327356
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 05/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 3 6 0 0 7
1 3 8 1 4 8
2 2 0 9 9
3 3 0 1
4 1 4
5 6 7 8 9 5 8
6 6 0 5
7 0 7 5 8
8 1 5 7 8 1 5
9 2 2 9 5

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 28/09/2022

G8 15
G7 148
G6 4653 8401 2971
G5 6889
G4 68769 41279 17914 37665 24716 46824 52755
G3 78685 25655
G2 02742
G1 01425
ĐB 414966
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 28/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0
1 4 6 1 0 7
2 4 5 2 4
3 3 5
4 2 8 4 1 2
5 3 5 5 5 2 5 5 6 8
6 5 6 9 6 1 6
7 1 9 7
8 5 9 8 4
9 9 6 7 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 21/09/2022

G8 74
G7 949
G6 2489 3754 7758
G5 8330
G4 55416 85871 60953 37084 07079 30790 56631
G3 96982 88523
G2 77878
G1 34832
ĐB 619143
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 21/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 9
1 6 1 3 7
2 3 2 3 8
3 0 1 2 3 2 4 5
4 3 9 4 5 8
5 3 4 8 5
6 6 1
7 1 8 9 7
8 2 4 9 8 5 7
9 0 9 4 7 8

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 14/09/2022

G8 97
G7 145
G6 7440 8757 2523
G5 7712
G4 33818 95639 20415 48861 92038 76086 69312
G3 56619 46975
G2 85865
G1 34568
ĐB 861557
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 14/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4
1 2 2 5 8 9 1 6
2 3 2 1 1
3 8 9 3 2
4 0 5 4
5 7 7 5 1 4 6 7
6 1 5 8 6 8
7 5 7 5 5
8 6 8 1 3 6
9 9 1 3

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 07/09/2022

G8 20
G7 135
G6 0414 1608 1599
G5 2840
G4 71260 25389 00137 26257 81979 38811 40225
G3 52221 54286
G2 04409
G1 82095
ĐB 057134
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 07/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 9 0 4 6
1 1 4 1 1 2
2 1 5 2
3 4 5 7 3
4 0 4 1 3
5 7 5 2 3 9
6 0 6 8
7 9 7 3 5
8 6 9 8 0
9 5 9 9 0 7 8 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 31/08/2022

G8 49
G7 434
G6 7335 4925 9685
G5 7500
G4 55031 45651 61707 76083 41125 89129 84699
G3 27894 28445
G2 76910
G1 15152
ĐB 190428
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 31/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 0 0 1
1 0 1 3 5
2 5 5 8 9 2 5
3 1 4 5 3 8
4 5 4 3 9
5 1 2 5 2 2 3 4 8
6 6
7 7 0
8 3 5 8 2
9 4 9 9 2 9
XSCT - KQXSCT- Dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Cần Thơ cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSCT mở thưởng các ngày trước đó.

XSCT - KQXSCT - Dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Cần Thơ (XSMN CT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Cần Thơ ở kênh nào

- Kết quả xổ số Cần Thơ được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top