XSCT - KQXSCT - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay tại XSMB365

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 18/05/2022

G8 98
G7 224
G6 8706 2281 4688
G5 3191
G4 88308 45642 18022 49305 31367 93404 44593
G3 39408 13407
G2 60613
G1 24244
ĐB 547303
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 18/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 5 6 7 8 8 0
1 3 1 8 9
2 2 4 2 2 4
3 3 0 1 9
4 2 4 4 0 2 4
5 5 0
6 7 6 0
7 7 0 6
8 1 8 8 0 0 8
9 1 3 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 11/05/2022

G8 95
G7 196
G6 1596 4120 9174
G5 0358
G4 86187 84441 86714 64776 61475 18230 97426
G3 04151 76832
G2 40230
G1 70738
ĐB 254658
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 11/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 3 3
1 4 1 4 5
2 0 6 2 3
3 0 0 2 8 3
4 1 4 1 7
5 1 8 8 5 7
6 6 2 7 9 9
7 4 5 6 7 8
8 7 8 3 5 5
9 6 6 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 04/05/2022

G8 37
G7 373
G6 9826 4073 4092
G5 2296
G4 18831 29951 42038 13481 80866 35337 28606
G3 78005 68417
G2 89086
G1 82339
ĐB 264654
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 04/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 0
1 7 1 3 5 8
2 6 2 9
3 1 7 8 9 3 7 7
4 4 5
5 1 4 5 0
6 6 6 0 2 6 8 9
7 3 3 7 1 3
8 1 6 8 3
9 2 6 9 3

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 27/04/2022

G8 95
G7 864
G6 5409 3950 2558
G5 1121
G4 02830 97938 30381 74128 87673 04226 84487
G3 46991 37146
G2 73534
G1 70914
ĐB 961362
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 27/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 3 5
1 4 1 2 8 9
2 1 6 8 2 6
3 0 4 8 3 7
4 6 4 1 3 6
5 0 8 5
6 2 4 6 2 4
7 3 7 8
8 1 7 8 2 3 5
9 1 9 0

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 20/04/2022

G8 84
G7 992
G6 9912 9584 7665
G5 2014
G4 76179 75235 12978 18592 97507 48599 65804
G3 58463 82047
G2 58837
G1 13308
ĐB 127330
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 20/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 8 0 3
1 2 4 1
2 2 1 9 9
3 0 5 7 3 6
4 7 4 0 1 8
5 5 3 6
6 3 5 6
7 8 9 7 0 3 4
8 4 8 0 7
9 2 2 9 9 7 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 13/04/2022

G8 65
G7 326
G6 6996 4679 6487
G5 5376
G4 62355 03893 56130 38874 43281 60680 62645
G3 60955 47573
G2 86392
G1 43070
ĐB 209667
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 13/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 7 8
1 1 8
2 6 2 9
3 0 3 7 9
4 5 4 7
5 5 5 5 4 5 5
6 7 6 2 7 9
7 0 3 4 6 9 7 6 8
8 0 1 7 8
9 2 3 6 9 7

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 06/04/2022

G8 57
G7 698
G6 9589 2339 3538
G5 5831
G4 98267 42892 71022 12575 42810 42386 00139
G3 82655 62576
G2 01060
G1 51405
ĐB 226042
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 06/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 1 6
1 0 1 3
2 2 2 2 4 9
3 1 8 9 9 3
4 2 4
5 5 5 0 5 7
6 0 7 6 7 8
7 5 6 7 6
8 6 9 8 3 9
9 2 8 9 3 3 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 30/03/2022

G8 51
G7 435
G6 1372 8176 2104
G5 7221
G4 96370 98897 18132 88692 59339 20622 07985
G3 53602 32306
G2 05362
G1 27954
ĐB 555368
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 30/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 6 0 7
1 1 2
2 1 2 2 0 2 3 6 7 9
3 2 5 9 3
4 4 0 5
5 4 5 3 8
6 2 8 6 0 7
7 0 2 6 7 9
8 5 8 6
9 2 7 9 3

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 23/03/2022

G8 98
G7 941
G6 9929 5314 5039
G5 4464
G4 35104 41581 63329 64551 17142 05341 62658
G3 14897 86488
G2 04494
G1 75273
ĐB 087055
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 23/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0
1 4 1 4 4 5 8
2 9 9 2 4
3 9 3 7
4 1 1 2 4 0 1 6 9
5 1 5 8 5 5
6 4 6
7 3 7 9
8 1 8 8 5 8
9 4 7 9 2 2 3

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 16/03/2022

G8 97
G7 588
G6 3144 6736 1549
G5 9305
G4 19248 81470 01985 70209 57240 33720 99870
G3 44367 62273
G2 52589
G1 47342
ĐB 002249
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 16/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 9 0 2 4 7 7
1 1
2 0 2 4
3 6 3 7
4 0 2 4 8 9 9 4 4
5 5 0 8
6 7 6 3
7 0 0 3 7 6
8 5 8 9 8 4 8
9 9 0 4 4 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 09/03/2022

G8 26
G7 454
G6 0911 4172 0943
G5 1168
G4 58622 49154 90319 46841 04561 85332 49837
G3 20298 71812
G2 07260
G1 73431
ĐB 035151
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 09/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6
1 1 2 9 1 1 3 4 5 6
2 2 2 1 2 3 7
3 1 2 7 3 4
4 1 3 4 5 5
5 1 4 4 5
6 0 1 8 6
7 2 7 3
8 8 6 9
9 8 9 1

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 02/03/2022

G8 88
G7 076
G6 6679 8677 6236
G5 0603
G4 26552 69798 74220 36498 47191 57490 47401
G3 92901 24812
G2 47943
G1 48407
ĐB 022972
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 02/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 3 7 0 2 9
1 2 1 0 0 9
2 0 2 1 5 7
3 6 3 0 4
4 3 4
5 2 5
6 6 3 7
7 2 6 7 9 7 0 7
8 8 9 9
9 0 1 8 8 9 7

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 23/02/2022

G8 92
G7 326
G6 1663 4461 3492
G5 5767
G4 86938 14109 68418 09556 60822 08134 55266
G3 16365 01106
G2 57881
G1 34849
ĐB 126001
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 23/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 6 9 0
1 8 1 0 6 8
2 2 6 2 2 9
3 4 8 3 6
4 9 4 3
5 6 5 6
6 1 3 5 6 7 6 0 2 5 6
7 7 6
8 1 8 1 3
9 2 9 0 4

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 16/02/2022

G8 31
G7 694
G6 1632 5645 4086
G5 9360
G4 76508 51389 01578 08207 28626 19793 66842
G3 73886 34174
G2 42061
G1 10279
ĐB 336795
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 16/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 8 0 6
1 1 6
2 6 2 3 4
3 2 3 9
4 2 5 4 7 9
5 5 4 9
6 0 1 6 2 8 8
7 4 8 9 7 0
8 6 6 9 8 0 7
9 3 4 5 9 7 8
XSCT - KQXSCT- Dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Cần Thơ cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSCT mở thưởng các ngày trước đó.

XSCT - KQXSCT - Dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Cần Thơ (XSMN CT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Cần Thơ ở kênh nào

- Kết quả xổ số Cần Thơ được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top