XSCT - KQXSCT - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay tại XSMB365

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 22/03/2023

G8 87
G7 524
G6 6502 6471 2399
G5 4018
G4 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564
G3 56820 33486
G2 55280
G1 02287
ĐB 465465
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 22/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 2 8
1 8 1 7
2 0 4 2 0 9
3 3 3 3
4 9 4 2 6 7
5 9 5 6
6 4 5 7 6 8
7 1 4 7 6 8
8 0 6 7 8 1
9 2 9 9 4 5 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 15/03/2023

G8 79
G7 091
G6 0571 4234 7095
G5 1180
G4 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556
G3 27291 14124
G2 32682
G1 93343
ĐB 735161
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 15/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 8
1 1 6 7 9 9
2 4 5 2 8
3 4 3 4 4 6
4 3 3 4 2 3
5 6 5 2 7 9
6 0 1 3 6 5 7
7 1 5 6 7
8 0 2 8
9 1 1 5 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 08/03/2023

G8 59
G7 306
G6 8502 2937 3265
G5 1628
G4 37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161
G3 88250 20666
G2 08998
G1 84514
ĐB 472192
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 08/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 6 0 5
1 4 1 3 6 6
2 8 2 0 0 4 9
3 1 7 3
4 2 9 4 1
5 0 5 6 6
6 1 1 5 5 6 6 0 6
7 7 3
8 8 2 9
9 2 8 9 4

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 01/03/2023

G8 69
G7 123
G6 4594 8622 5321
G5 4556
G4 46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084
G3 38513 05181
G2 24963
G1 90954
ĐB 874314
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 01/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0
1 3 4 6 1 2 8
2 1 2 3 4 2 2
3 3 1 2 6
4 5 6 4 1 2 5 8 9
5 4 6 5 4
6 3 6 1 4 5
7 7 8
8 1 4 7 8
9 4 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 22/02/2023

G8 45
G7 760
G6 8223 0781 2912
G5 1202
G4 90349 43781 30130 57200 24499 59641 78719
G3 23853 12282
G2 77806
G1 71453
ĐB 882249
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 22/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 6 0 0 3 6
1 2 9 1 4 8 8
2 3 2 0 1 8
3 0 3 2 5 5
4 1 9 9 4
5 3 3 5
6 0 6 0
7 7
8 1 1 2 8
9 9 9 1 4 4 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 15/02/2023

G8 95
G7 420
G6 0780 3552 5850
G5 1087
G4 66419 12220 09240 33580 45122 52954 72243
G3 04686 90777
G2 01996
G1 99947
ĐB 228641
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 15/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 2 4 5 8 8
1 9 1 4
2 0 0 2 2 2 5
3 3 4
4 0 1 3 7 4 5
5 0 2 4 5
6 6 8 9
7 7 7 4 7 8
8 0 0 6 7 8
9 6 9 1

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 08/02/2023

G8 95
G7 101
G6 9018 8126 4841
G5 3246
G4 48694 44059 86022 66024 17972 73943 30296
G3 63477 97717
G2 25556
G1 41794
ĐB 983176
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 08/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0
1 7 8 1 0 4
2 2 4 6 2 2 7
3 3 4
4 1 3 6 4 2 9 9
5 6 9 5
6 6 2 4 5 7 9
7 2 6 7 7 1 7
8 8 1
9 4 4 6 9 5

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 01/02/2023

G8 18
G7 267
G6 4063 7300 9301
G5 4427
G4 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623
G3 43591 31990
G2 05630
G1 40747
ĐB 173861
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 01/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 0 0 3 9
1 3 1 0 3 6 9
2 3 7 2
3 0 1 3 1 2 6
4 7 4
5 6 7 5
6 1 3 7 6 5
7 7 2 4 5 6 8 9
8 7 8
9 0 1 7 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 25/01/2023

G8 70
G7 712
G6 4071 8283 6568
G5 5962
G4 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240
G3 88588 26760
G2 49423
G1 75677
ĐB 199613
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 25/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 5 6
1 2 3 7 1 7
2 3 2 1 6
3 5 3 1 2 4 5 8
4 0 3 4
5 0 3 5 3
6 0 2 8 6
7 1 7 8 7 1 7
8 3 8 8 6 7 8
9 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 18/01/2023

G8 08
G7 023
G6 8407 2486 7309
G5 4536
G4 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935
G3 82507 80108
G2 29088
G1 26393
ĐB 363263
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 18/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 7 8 9 0 9
1 1 2
2 1 3 2
3 5 6 3 2 6 7 9
4 4
5 5 0 3 9
6 3 6 3 7 8
7 3 6 7 0 0
8 6 8 8 0 8
9 0 3 5 9 0

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 11/01/2023

G8 22
G7 282
G6 3080 9205 5717
G5 6356
G4 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115
G3 63171 90951
G2 70858
G1 35704
ĐB 488615
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 11/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 5 0 3 8
1 5 5 7 8 1 0 3 5 6 7
2 2 2 2 8
3 0 1 3
4 4 0
5 1 6 8 5 0 1 1
6 1 6 5
7 1 7 1
8 0 2 8 1 5
9 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 04/01/2023

G8 56
G7 000
G6 0996 6453 9276
G5 4331
G4 04649 66127 87110 52165 92721 58840 84922
G3 41618 74878
G2 76766
G1 86543
ĐB 444232
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 04/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 1 4
1 0 8 1 2 3
2 1 2 7 2 2 3
3 1 2 3 4 5
4 0 3 9 4
5 3 5 6
6 5 6 6 6 7 9
7 6 8 7 2
8 8 1 7
9 6 9 4

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 28/12/2022

G8 18
G7 028
G6 0038 0021 1586
G5 9385
G4 59068 00918 85188 81587 17770 65581 40756
G3 28374 51145
G2 65185
G1 01149
ĐB 278205
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 28/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 7
1 8 1 2 8
2 1 8 2
3 8 3
4 5 9 4 7
5 6 5 0 4 8 8
6 8 6 5 8
7 0 4 7 8
8 1 5 5 6 7 8 8 1 2 3 6 8
9 9 4

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 21/12/2022

G8 14
G7 839
G6 1654 8513 9728
G5 3884
G4 85754 59374 36442 32416 64628 26146 92522
G3 14284 12769
G2 23540
G1 29988
ĐB 692979
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 21/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4
1 3 6 1
2 2 8 8 2 2 4
3 9 3 1
4 0 2 6 4 5 5 7 8 8
5 4 4 5
6 9 6 1 4
7 4 9 7
8 4 4 8 8 2 2 8
9 9 3 6 7
XSCT - KQXSCT- Dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Cần Thơ cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSCT mở thưởng các ngày trước đó.

XSCT - KQXSCT - Dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Cần Thơ (XSMN CT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Cần Thơ ở kênh nào

- Kết quả xổ số Cần Thơ được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top