XSCT - KQXSCT - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay tại XSMB365

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 17/04/2024

G8 33
G7 288
G6 3238 4089 7754
G5 2775
G4 31651 38507 10849 31897 75773 22060 24334
G3 08540 08375
G2 39330
G1 76953
ĐB 659227
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 17/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 3 4 6
1 1 5
2 7 2
3 0 4 8 3 5 7
4 0 9 4 3 5
5 1 3 4 5 7 7
6 0 6
7 3 5 5 7 0 2 9
8 8 9 8 3 8
9 7 9 4 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 10/04/2024

G8 69
G7 392
G6 3956 7413 5966
G5 0406
G4 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947
G3 77228 79605
G2 81783
G1 87305
ĐB 041655
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 10/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 5 6 0 7
1 3 1 0 3 5
2 8 2 9
3 1 3 4 3 1 3 8
4 7 4 3
5 1 5 6 5 0 0 5
6 6 6 0 5 6
7 0 7 4
8 3 8 2
9 2 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 03/04/2024

G8 33
G7 172
G6 6765 1014 2608
G5 8429
G4 45399 72248 29988 94251 00328 00379 82575
G3 10878 69493
G2 55093
G1 70600
ĐB 786266
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 03/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 0 0
1 4 1 5
2 8 9 2 7
3 3 9 9
4 8 4 1
5 1 5 6 7
6 5 6 6 6
7 2 5 8 9 7
8 8 8 0 2 4 7 8
9 3 3 9 9 2 7 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 27/03/2024

G8 23
G7 346
G6 6530 9253 9759
G5 9851
G4 89504 50742 87325 69688 45121 64555 27576
G3 81934 25092
G2 58542
G1 44758
ĐB 573218
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 27/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 3
1 8 1 2 5
2 1 5 2 4 4 9
3 0 4 3 5
4 2 2 6 4 0 3
5 1 3 5 8 9 5 2 5
6 6 4 7
7 6 7
8 8 8 1 5 8
9 2 9 5

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 20/03/2024

G8 55
G7 941
G6 5898 5369 7477
G5 6621
G4 63748 37709 51805 49947 82592 01533 52037
G3 26869 45788
G2 97634
G1 21406
ĐB 945344
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 20/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 9 0
1 1 2 4
2 1 2 9
3 3 4 7 3 3
4 1 4 7 8 4 3 4
5 5 0
6 9 9 6 0
7 7 7 3 4 7
8 8 8 4 8 9
9 2 8 9 0 6 6

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 13/03/2024

G8 16
G7 158
G6 1786 7365 0616
G5 8093
G4 73635 57960 26137 61941 54506 50311 59247
G3 58212 62591
G2 45668
G1 28019
ĐB 683872
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 13/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 6
1 1 2 6 9 1 1 4 9
2 2 1 7
3 5 7 3 9
4 1 7 4
5 8 5 3 6
6 0 5 8 6 0 1 8
7 2 7 3 4
8 6 8 5 6
9 1 3 9 1

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 06/03/2024

G8 98
G7 961
G6 9025 1978 4793
G5 2206
G4 18634 11002 18574 23582 14903 33697 73624
G3 79594 57322
G2 36460
G1 22436
ĐB 869080
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 06/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 6 0 6 8
1 1 6
2 2 4 5 2 0 2 8
3 4 6 3 0 9
4 4 2 3 7 9
5 5 2
6 0 1 6 0 3
7 4 8 7 9
8 0 2 8 7
9 3 4 7 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 28/02/2024

G8 61
G7 440
G6 4130 3919 8559
G5 1165
G4 54452 03967 44313 87289 65011 19240 01446
G3 98584 18506
G2 57843
G1 05761
ĐB 039809
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 28/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 9 0 3 4 4
1 1 3 9 1 1 6
2 2 5
3 0 3 1 4
4 0 0 3 6 4 8
5 2 9 5 6
6 1 5 7 6 0 4
7 7 6
8 4 9 8
9 9 0 1 5 8

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 21/02/2024

G8 62
G7 586
G6 3729 0702 9289
G5 3854
G4 73832 26787 08271 37449 48291 42628 93067
G3 53677 21247
G2 76023
G1 59319
ĐB 710609
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 21/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 9 0
1 9 1 7 9
2 3 8 9 2 0 3
3 2 3 2
4 7 9 4 5
5 4 5
6 7 6 8
7 1 7 7 4 6 7 8
8 6 7 9 8 2
9 1 9 0 1 2 4 8

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 14/02/2024

G8 56
G7 958
G6 9909 7319 1272
G5 9786
G4 79284 77869 56890 40385 34286 61977 99029
G3 63570 30827
G2 00183
G1 85205
ĐB 024603
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 14/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 5 9 0 7 9
1 9 1
2 7 9 2 7
3 3 0 8
4 4 8
5 8 5 0 8
6 9 6 8 8
7 0 2 7 7 2 7
8 3 4 5 6 6 8 5
9 0 9 0 1 2 6

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 07/02/2024

G8 64
G7 688
G6 9860 6016 5855
G5 4553
G4 51230 49964 35866 06219 68829 65810 68734
G3 29688 99775
G2 51130
G1 64759
ĐB 496955
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 07/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 3 3 6
1 0 6 9 1
2 9 2
3 0 0 4 3 5
4 4 3 6
5 3 5 5 9 5 5 5 7
6 0 4 6 6 1 6
7 5 7
8 8 8 8 8 8
9 9 1 2 5

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 31/01/2024

G8 90
G7 496
G6 4072 9438 3865
G5 2218
G4 35939 41884 85754 74009 37024 27378 00661
G3 47092 32139
G2 95356
G1 34903
ĐB 029325
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 31/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 9 0
1 8 1 6
2 4 5 2 7 9
3 8 9 9 3 0
4 4 2 5 8
5 4 6 5 2 6
6 1 5 6 5 9
7 2 8 7
8 4 8 1 3 7
9 2 6 9 0 3 3

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 24/01/2024

G8 19
G7 081
G6 5325 5477 9921
G5 7688
G4 67586 37363 39258 65127 69312 06967 68593
G3 13453 14230
G2 63701
G1 50893
ĐB 073529
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 24/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 3
1 2 1 0 2 8
2 1 5 7 9 2 1
3 0 3 5 6 9 9
4 4
5 3 8 5 2
6 3 7 6 8
7 7 7 2 6 7
8 1 6 8 8 5 8
9 3 3 9 2

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 17/01/2024

G8 59
G7 719
G6 4960 9936 9756
G5 9682
G4 43768 29136 65743 09750 74241 64976 17746
G3 47555 46520
G2 62038
G1 67320
ĐB 986122
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 17/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 2 5 6
1 9 1 4
2 0 0 2 2 2 8
3 6 6 8 3 4
4 1 3 6 4
5 0 5 6 5 5
6 0 8 6 3 3 4 5 7
7 6 7
8 2 8 3 6
9 9 1
XSCT - KQXSCT- Dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Cần Thơ cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSCT mở thưởng các ngày trước đó.

XSCT - KQXSCT - Dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Cần Thơ (XSMN CT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Cần Thơ ở kênh nào

- Kết quả xổ số Cần Thơ được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top