XSCT - KQXSCT - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay tại XSMB365

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 10/07/2024

G8 24
G7 999
G6 3669 3630 1743
G5 0277
G4 21359 99804 77585 96171 34111 61073 21048
G3 63569 99790
G2 27495
G1 92574
ĐB 188761
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 10/07/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 3 9
1 1 1 1 6 7
2 2
3 0 3 4 7
4 3 8 4 0 7
5 9 5 8 9
6 1 9 9 6
7 1 3 4 7 7 7
8 5 8 4
9 0 5 9 9 5 6 6 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 03/07/2024

G8 96
G7 843
G6 1380 7735 7327
G5 9468
G4 98024 88492 79092 29732 39044 96522 05275
G3 34628 57360
G2 60424
G1 34415
ĐB 418150
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 03/07/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 6 8
1 5 1
2 2 4 4 7 8 2 2 3 9 9
3 2 5 3 4
4 3 4 4 2 2 4
5 0 5 1 3 7
6 0 8 6
7 5 7 2
8 0 8 2 6
9 2 2 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 26/06/2024

G8 56
G7 573
G6 4828 6487 1789
G5 5838
G4 67098 60691 55257 64631 73252 99701 46154
G3 07539 34552
G2 52025
G1 09875
ĐB 597809
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 26/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 9 0
1 1 0 3 9
2 5 8 2 5 5
3 1 8 9 3 7
4 4 5
5 2 2 4 7 5 2 7
6 6
7 3 5 7 5 8
8 7 9 8 2 3 9
9 1 8 9 0 3 8

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 19/06/2024

G8 15
G7 291
G6 6394 9868 6832
G5 1205
G4 81664 29148 61818 37866 79329 54158 06896
G3 63840 49729
G2 50095
G1 04771
ĐB 897704
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 19/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 0 4
1 8 1 7 9
2 9 9 2 3
3 2 3
4 0 8 4 0 6 9
5 8 5 0 9
6 4 6 8 6 6 9
7 1 7
8 8 1 4 5 6
9 1 4 5 6 9 2 2

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 12/06/2024

G8 15
G7 742
G6 8522 3927 3344
G5 5600
G4 61540 14780 19555 67739 16173 13545 64848
G3 61273 92067
G2 26021
G1 97086
ĐB 745560
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 12/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 4 6 8
1 1 2
2 1 2 7 2 2 4
3 9 3 7 7
4 0 2 4 5 8 4 4
5 5 5 4 5
6 0 7 6 8
7 3 3 7 2 6
8 0 6 8 4
9 9 3

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 05/06/2024

G8 41
G7 315
G6 5365 3471 8057
G5 6469
G4 83327 54758 81254 27268 49292 55874 64568
G3 30084 15687
G2 73856
G1 75486
ĐB 786745
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 05/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 5 1 7
2 7 2 9
3 3
4 5 4 5 7 8
5 4 6 7 8 5 1 4 6
6 5 8 8 9 6 5 8
7 1 4 7 2 5 8
8 4 6 7 8 5 6 6
9 2 9 6

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 29/05/2024

G8 90
G7 502
G6 5822 8399 7765
G5 8449
G4 77543 45864 27895 90493 13853 28715 64320
G3 14796 50753
G2 28426
G1 78540
ĐB 244368
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 29/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 2 4
1 5 1
2 0 2 6 2 0 2
3 3 4 5 5 9
4 0 3 9 4 6
5 3 3 5 1 6 9
6 4 5 8 6 2 9
7 7
8 8 6
9 3 5 6 9 9 4 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 22/05/2024

G8 15
G7 125
G6 3454 3538 0865
G5 1957
G4 33572 12851 62777 30981 09615 72638 82894
G3 12543 99532
G2 55777
G1 12969
ĐB 968505
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 22/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0
1 5 1 5 8
2 5 2 3 7
3 2 8 8 3 4
4 3 4 5 9
5 1 4 7 5 0 1 2 6
6 5 9 6
7 2 7 7 7 5 7 7
8 1 8 3 3
9 4 9 6

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 15/05/2024

G8 81
G7 482
G6 3143 8430 4852
G5 6239
G4 02402 81603 15794 81292 49022 91336 37162
G3 86149 85156
G2 62207
G1 77146
ĐB 611405
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 15/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 5 7 0 3
1 1
2 2 2 0 2 5 6 8 9
3 0 6 9 3 0 4
4 3 6 9 4 9
5 2 6 5 0
6 2 6 3 4 5
7 7 0
8 2 8
9 2 4 9 3 4

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 08/05/2024

G8 56
G7 270
G6 5090 6298 5132
G5 3717
G4 42385 90761 80432 04557 34015 47674 90027
G3 08305 70854
G2 62271
G1 65877
ĐB 422896
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 08/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 7 9
1 5 7 1 6 7
2 7 2 3 3
3 2 2 3
4 4 5 7
5 4 7 5 0 1 8
6 1 6 9
7 0 1 4 7 7 1 2 5 7
8 5 8 9
9 0 6 8 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 01/05/2024

G8 49
G7 406
G6 5767 2732 7802
G5 1883
G4 56267 18813 87621 17508 71981 34898 42163
G3 89886 93928
G2 63525
G1 36558
ĐB 075937
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 01/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 8 0
1 3 1 2 8
2 1 5 8 2 0 3
3 2 7 3 1 6 8
4 4
5 8 5 2
6 3 7 7 6 0 8
7 7 3 6 6
8 1 3 6 8 0 2 5 9
9 8 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 24/04/2024

G8 27
G7 052
G6 1534 4427 2109
G5 3543
G4 76690 25995 64627 06891 52843 08849 18619
G3 01272 23791
G2 75504
G1 94164
ĐB 564839
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 24/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 9 0 9
1 9 1 9 9
2 7 7 2 5 7
3 4 9 3 4 4
4 3 3 9 4 0 3 6
5 2 5 9
6 4 6
7 2 7 2 2
8 8
9 0 1 1 5 9 0 1 3 4

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 17/04/2024

G8 33
G7 288
G6 3238 4089 7754
G5 2775
G4 31651 38507 10849 31897 75773 22060 24334
G3 08540 08375
G2 39330
G1 76953
ĐB 659227
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 17/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 3 4 6
1 1 5
2 7 2
3 0 4 8 3 5 7
4 0 9 4 3 5
5 1 3 4 5 7 7
6 0 6
7 3 5 5 7 0 2 9
8 8 9 8 3 8
9 7 9 4 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 10/04/2024

G8 69
G7 392
G6 3956 7413 5966
G5 0406
G4 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947
G3 77228 79605
G2 81783
G1 87305
ĐB 041655
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 10/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 5 6 0 7
1 3 1 0 3 5
2 8 2 9
3 1 3 4 3 1 3 8
4 7 4 3
5 1 5 6 5 0 0 5
6 6 6 0 5 6
7 0 7 4
8 3 8 2
9 2 9
XSCT - KQXSCT- Dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn - Thống Kê dự đoán XS Cần Thơ cho xổ số VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSCT mở thưởng các ngày trước đó.

XSCT - KQXSCT - Dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Cần Thơ (XSMN CT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Cần Thơ ở kênh nào

- Kết quả xổ số Cần Thơ được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top