XSCT - KQXSCT - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay tại XSMB365

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 10/08/2022

G8 86
G7 784
G6 8050 8846 6131
G5 4997
G4 62102 50385 32590 15729 78853 43789 89676
G3 20467 60615
G2 02568
G1 12127
ĐB 330474
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 10/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 5 9
1 5 1 3
2 7 9 2 0
3 1 3 5
4 6 4 7 8
5 0 3 5 1 8
6 7 8 6 4 7
7 4 6 7 2 6 9
8 4 5 9 8 6
9 0 7 9 2 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 03/08/2022

G8 06
G7 578
G6 3150 6597 2800
G5 4577
G4 86514 50796 11976 10398 00763 58825 07254
G3 47797 07679
G2 16958
G1 80150
ĐB 211871
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 03/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 5 5
1 4 1 7
2 5 2
3 3 6
4 4 1 5
5 0 0 4 8 5 2
6 3 6 7 9
7 1 6 7 8 9 7 7 9 9
8 8 5 7 9
9 6 7 7 8 9 7

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 27/07/2022

G8 61
G7 526
G6 8998 6208 9315
G5 6303
G4 97513 46297 37791 19948 79917 25758 08862
G3 60449 40445
G2 51332
G1 04872
ĐB 730085
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 27/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 8 0
1 3 5 7 1 9
2 6 2 3 6 7
3 2 3 0 1
4 5 8 9 4
5 8 5 1 4 8
6 2 6 2
7 2 7 1 9
8 5 8 0 4 5 9
9 1 7 8 9 4

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 20/07/2022

G8 35
G7 784
G6 2785 4533 9879
G5 8937
G4 36365 42192 69434 30536 11252 67227 66121
G3 74276 86766
G2 26588
G1 42380
ĐB 426411
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 20/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8
1 1 1 1 2
2 1 7 2 5 9
3 3 4 6 7 3 3
4 4 3 8
5 2 5 6 8
6 5 6 6 3 6 7
7 6 9 7 2 3
8 0 4 5 8 8 8
9 2 9 7

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 13/07/2022

G8 77
G7 633
G6 6302 3105 7680
G5 0772
G4 47084 65172 30468 97979 56149 20021 58567
G3 22925 83734
G2 25374
G1 65764
ĐB 071384
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 13/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 0 8
1 1 2
2 1 5 2 0 7 7
3 3 4 3 3
4 9 4 3 6 7 8 8
5 5 0 2
6 4 7 8 6
7 2 2 4 9 7 6
8 0 4 4 8 6
9 9 4 7

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 06/07/2022

G8 01
G7 709
G6 7706 6160 2973
G5 8487
G4 29546 31930 31237 23669 89540 35877 06462
G3 08003 24336
G2 80174
G1 75917
ĐB 246767
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 06/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 9 0 3 4 6
1 7 1
2 2 6
3 0 6 7 3 0 7
4 0 6 4 7
5 5
6 0 2 7 9 6 0 3 4
7 3 4 7 7 1 3 6 7 8
8 7 8
9 9 0 6

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 29/06/2022

G8 40
G7 337
G6 9322 9228 0995
G5 4307
G4 91821 84122 39207 02198 50263 51174 98113
G3 15621 53609
G2 66628
G1 28767
ĐB 864057
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 29/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 7 9 0
1 3 1 2 2
2 1 1 2 2 8 8 2 2 2
3 7 3 1 6
4 4 7
5 7 5 9
6 3 7 6
7 4 7 0 0 3 5 6
8 8 2 2 9
9 5 8 9 0

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 22/06/2022

G8 14
G7 647
G6 4674 3786 3800
G5 3440
G4 66394 10181 02988 85287 88202 81219 93050
G3 67226 93419
G2 99872
G1 25545
ĐB 821302
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 22/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 2 0 0 4 5
1 9 9 1 8
2 6 2 0 0 7
3 3
4 0 5 7 4 7 9
5 0 5 4
6 6 2 8
7 2 4 7 4 8
8 1 6 7 8 8 8
9 4 9 1 1

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 15/06/2022

G8 93
G7 138
G6 5972 1683 3575
G5 4212
G4 57999 47595 67918 49025 13145 03432 81523
G3 66556 73434
G2 29610
G1 57910
ĐB 927165
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 15/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 1
1 0 0 2 8 1
2 3 5 2 1 3 7
3 2 4 8 3 2 8
4 5 4 3
5 6 5 2 4 6 7 9
6 5 6 5
7 2 5 7
8 3 8 1 3
9 5 9 9 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 08/06/2022

G8 26
G7 986
G6 8631 6757 1122
G5 2841
G4 79186 55906 01886 10512 76053 55573 43643
G3 24076 30484
G2 91284
G1 13490
ĐB 579210
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 08/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 1 9
1 0 2 1 3 4
2 2 2 1 2
3 1 3 4 5 7
4 1 3 4 8 8
5 3 7 5
6 6 0 7 8 8 8
7 3 6 7 5
8 4 4 6 6 6 8
9 0 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 01/06/2022

G8 41
G7 177
G6 2055 9765 5552
G5 9510
G4 33454 37653 05826 98112 09572 07964 13000
G3 28949 33510
G2 48230
G1 62157
ĐB 541281
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 01/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 1 1 3
1 0 0 2 1 8
2 6 2 1 5 7
3 0 3 5
4 9 4 5 6
5 2 3 4 5 7 5 5 6
6 4 5 6 2
7 2 7 7 5 7
8 1 8
9 9 4

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT 25/05/2022

G8 93
G7 263
G6 9462 6458 0283
G5 1817
G4 10928 60792 75563 04012 25477 68264 45815
G3 24119 11343
G2 03425
G1 75400
ĐB 353900
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 25/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 0 0
1 2 5 7 9 1
2 5 8 2 1 6 9
3 3 4 6 6 8
4 3 4 6
5 8 5 1 2
6 2 3 3 4 6
7 7 7 1 7
8 3 8 2 5
9 2 9 1

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT 18/05/2022

G8 98
G7 224
G6 8706 2281 4688
G5 3191
G4 88308 45642 18022 49305 31367 93404 44593
G3 39408 13407
G2 60613
G1 24244
ĐB 547303
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 18/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 5 6 7 8 8 0
1 3 1 8 9
2 2 4 2 2 4
3 3 0 1 9
4 2 4 4 0 2 4
5 5 0
6 7 6 0
7 7 0 6
8 1 8 8 0 0 8
9 1 3 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT 11/05/2022

G8 95
G7 196
G6 1596 4120 9174
G5 0358
G4 86187 84441 86714 64776 61475 18230 97426
G3 04151 76832
G2 40230
G1 70738
ĐB 254658
Loto Cần Thơ - Loto XSCT 11/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 3 3
1 4 1 4 5
2 0 6 2 3
3 0 0 2 8 3
4 1 4 1 7
5 1 8 8 5 7
6 6 2 7 9 9
7 4 5 6 7 8
8 7 8 3 5 5
9 6 6 9
XSCT - KQXSCT- Dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Cần Thơ cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSCT mở thưởng các ngày trước đó.

XSCT - KQXSCT - Dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Cần Thơ (XSMN CT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Cần Thơ ở kênh nào

- Kết quả xổ số Cần Thơ được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top