XSDLK - KQXSDLK - Kết quả xổ số DakLak hôm nay tại XSMB365

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 04/10/2022

G8 39
G7 483
G6 3097 7777 3828
G5 5485
G4 41134 73775 29114 87970 42108 93100 85347
G3 49329 31814
G2 51276
G1 15604
ĐB 811279
Loto DakLak - Loto XSDLK 04/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 8 0 0 7
1 4 4 1
2 8 9 2
3 4 3 8
4 7 4 0 1 1 3
5 5 7 8
6 6 7
7 0 5 6 7 9 7 4 7 9
8 3 5 8 0 2
9 7 9 2 7

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 27/09/2022

G8 16
G7 384
G6 2196 6271 7227
G5 0122
G4 69654 30729 05873 59205 90694 99472 67354
G3 05012 06135
G2 05823
G1 45166
ĐB 355419
Loto DakLak - Loto XSDLK 27/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0
1 2 9 1 7
2 2 3 7 9 2 1 2 7
3 5 3 2 7
4 4 5 5 8 9
5 4 4 5 0 3
6 6 6 6 9
7 1 2 3 7 2
8 4 8
9 4 6 9 1 2

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 20/09/2022

G8 07
G7 743
G6 3303 0359 8550
G5 7256
G4 14288 26566 44967 47268 40181 44459 07585
G3 08628 33939
G2 88064
G1 60011
ĐB 938258
Loto DakLak - Loto XSDLK 20/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 5
1 1 1 1 8
2 8 2
3 9 3 0 4
4 3 4 6
5 0 6 8 9 9 5 8
6 4 6 7 8 6 5 6
7 7 6
8 1 5 8 8 2 5 6 8
9 9 3 5 5

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 13/09/2022

G8 03
G7 467
G6 1371 6512 7166
G5 2494
G4 27036 97043 38200 46964 00223 40975 37571
G3 71119 24569
G2 11491
G1 12445
ĐB 779482
Loto DakLak - Loto XSDLK 13/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0
1 2 9 1 7 7 9
2 3 2 1 8
3 6 3 2 4
4 3 5 4 6 9
5 5 4 7
6 4 6 7 9 6 3 6
7 1 1 5 7 6
8 2 8
9 1 4 9 1 6

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 06/09/2022

G8 03
G7 708
G6 7260 5486 6052
G5 3216
G4 24852 47297 55325 00084 10690 39221 24487
G3 47707 05784
G2 84380
G1 09953
ĐB 905485
Loto DakLak - Loto XSDLK 06/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 8 0 6 8 9
1 6 1 2
2 1 5 2 5 5
3 3 5
4 4 8 8
5 2 2 3 5 2 8
6 0 6 1 8
7 7 0 8 9
8 0 4 4 5 6 7 8 0
9 0 7 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 30/08/2022

G8 36
G7 282
G6 2386 1097 3802
G5 4753
G4 53639 87685 18170 74850 13296 82184 85577
G3 73523 55181
G2 41926
G1 94518
ĐB 517484
Loto DakLak - Loto XSDLK 30/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 5 7
1 8 1 8
2 3 6 2 0 8
3 9 3 2 5
4 4 8 8
5 0 3 5 8
6 6 2 8 9
7 0 7 7 7 9
8 1 2 4 4 5 6 8 1
9 6 7 9 3

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 23/08/2022

G8 86
G7 458
G6 7086 1725 9669
G5 5629
G4 04096 36603 28798 87843 75124 50373 80199
G3 92124 47716
G2 00110
G1 15846
ĐB 701938
Loto DakLak - Loto XSDLK 23/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 1
1 0 6 1
2 4 4 5 9 2
3 8 3 0 4 7
4 3 6 4 2 2
5 8 5 2
6 9 6 1 4 8 9
7 3 7
8 6 8 3 5 9
9 6 8 9 9 2 6 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 16/08/2022

G8 99
G7 187
G6 7734 4809 4304
G5 7443
G4 12827 44221 15989 03585 71000 55770 42594
G3 02813 54176
G2 01849
G1 69844
ĐB 894974
Loto DakLak - Loto XSDLK 16/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 9 0 0 7
1 3 1 2
2 1 7 2
3 4 3 1 4
4 3 4 9 4 0 3 4 7 9
5 5 8
6 6 7
7 0 4 6 7 2 8
8 5 7 9 8
9 4 9 0 4 8

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 09/08/2022

G8 30
G7 025
G6 3986 7955 2129
G5 3718
G4 61208 17824 71492 28076 74073 49693 01804
G3 71808 43220
G2 25053
G1 14057
ĐB 162518
Loto DakLak - Loto XSDLK 09/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 8 8 0 2
1 8 8 1
2 0 4 5 9 2 9
3 3 5 7 9
4 4 0 2
5 3 5 7 5 2 5
6 6 7 8
7 3 6 7 5
8 6 8 0 0 1 1
9 2 3 9 2

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 02/08/2022

G8 74
G7 186
G6 4454 3293 4004
G5 3297
G4 52671 22180 28525 89610 41570 68515 54545
G3 77332 55312
G2 86268
G1 79329
ĐB 391370
Loto DakLak - Loto XSDLK 02/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 1 7 7 8
1 0 2 5 1 7
2 5 9 2 1 3
3 2 3 9
4 5 4 0 5
5 4 5 1 2 4
6 8 6 8
7 0 0 1 7 9
8 0 6 8 6
9 3 7 9 2

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 26/07/2022

G8 39
G7 314
G6 8035 3485 7173
G5 1258
G4 15934 79767 35767 01245 61625 65047 95965
G3 94913 75237
G2 69374
G1 32894
ĐB 789562
Loto DakLak - Loto XSDLK 26/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 3 4 1
2 5 2 6
3 4 5 7 3 1 7
4 5 7 4 1 3 7 9
5 8 5 2 3 4 6 8
6 2 5 7 7 6
7 3 4 7 3 4 6 6
8 5 8 5
9 4 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 19/07/2022

G8 99
G7 133
G6 4299 1260 1967
G5 1016
G4 96763 16441 60862 61705 54047 37870 11415
G3 31628 19537
G2 44322
G1 51008
ĐB 943620
Loto DakLak - Loto XSDLK 19/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 8 0 2 6 7
1 5 6 1 4
2 0 2 8 2 2 6
3 3 7 3 3 6
4 1 7 4
5 5 0 1
6 0 2 3 7 6 1
7 0 7 3 4 6
8 8 0 2
9 9 9 9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 12/07/2022

G8 44
G7 915
G6 5226 3989 1510
G5 0244
G4 63102 62655 31129 31945 27068 06439 13882
G3 36927 58944
G2 98668
G1 84859
ĐB 765380
Loto DakLak - Loto XSDLK 12/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 1 8
1 0 5 1
2 6 7 9 2 0 8
3 9 3
4 4 4 5 4 4 4
5 5 9 5 1 4 5
6 8 8 6 2
7 7 2
8 0 2 9 8 6 6
9 9 2 3 5 8

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 05/07/2022

G8 90
G7 251
G6 7019 9081 1366
G5 4373
G4 02003 86714 22206 09493 26621 21404 97218
G3 92050 98888
G2 68305
G1 92051
ĐB 626588
Loto DakLak - Loto XSDLK 05/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 5 6 0 5
1 4 8 9 1 2 5 5 8
2 1 2
3 3 0 7 9
4 4 0 1
5 0 1 1 5 0
6 6 6 0 6
7 3 7
8 1 8 8 8 1 8 8
9 3 9 1
XSDLK - KQXSDLK- Dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS DakLak cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDLK mở thưởng các ngày trước đó.

XSDLK - KQXSDLK - Dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài DakLak (XSMN DLK) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số DakLak ở kênh nào

- Kết quả xổ số DakLak được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top