XSDLK - KQXSDLK - Kết quả xổ số DakLak hôm nay tại XSMB365

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 27/02/2024

G8 18
G7 328
G6 3154 4463 9160
G5 0080
G4 67575 62098 60323 34463 51550 93380 03729
G3 48838 61551
G2 73601
G1 12429
ĐB 279870
Loto DakLak - Loto XSDLK 27/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 5 6 7 8 8
1 1 0 5
2 3 8 9 9 2
3 8 3 2 6 6
4 4 5
5 0 1 4 5 7
6 0 3 3 6
7 0 5 7
8 0 0 8 2 3 9
9 8 9 2 2

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 20/02/2024

G8 91
G7 315
G6 5040 6504 2847
G5 9869
G4 89509 13689 57889 40885 83802 83254 12865
G3 23412 86383
G2 55378
G1 78236
ĐB 611951
Loto DakLak - Loto XSDLK 20/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 9 0 4
1 2 5 1 5
2 2 0 1
3 6 3 8
4 0 7 4 0 5
5 1 4 5 1 6 8
6 5 9 6 3
7 8 7 4
8 3 5 9 9 8 7
9 9 0 6 8 8

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 13/02/2024

G8 60
G7 989
G6 4748 0793 6717
G5 4169
G4 17409 99591 59826 61241 24617 04128 45958
G3 08972 23312
G2 27135
G1 55172
ĐB 322438
Loto DakLak - Loto XSDLK 13/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0
1 2 7 7 1 4 9
2 6 8 2 1 7 7
3 5 8 3 9
4 1 8 4
5 8 5 3
6 9 6 2
7 2 2 7 1 1
8 9 8 2 3 4 5
9 1 3 9 0 6 8

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 06/02/2024

G8 52
G7 229
G6 4414 4214 9008
G5 4995
G4 50308 33314 96752 35752 36786 99001 84518
G3 05709 92311
G2 01481
G1 46778
ĐB 295502
Loto DakLak - Loto XSDLK 06/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 8 8 9 0
1 1 4 4 4 8 1 0 1 8
2 9 2 0 5 5
3 3
4 4 1 1 1
5 2 2 5 9
6 6 8
7 8 7
8 1 6 8 0 0 1 7
9 5 9 0 2

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 30/01/2024

G8 98
G7 631
G6 6139 7778 8606
G5 8102
G4 01019 98963 11879 76456 15855 10487 17089
G3 52008 09439
G2 76264
G1 26047
ĐB 076623
Loto DakLak - Loto XSDLK 30/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 8 0
1 9 1 3
2 3 2 0
3 1 9 9 3 2 6
4 7 4 6
5 5 6 5 5
6 3 4 6 0 5
7 8 9 7 4 8
8 7 9 8 0 7
9 9 1 3 3 7 8

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 23/01/2024

G8 67
G7 220
G6 3509 7876 4278
G5 3647
G4 88045 44940 20360 30515 03379 10328 92860
G3 93520 37606
G2 42184
G1 95802
ĐB 174338
Loto DakLak - Loto XSDLK 23/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 9 0 2 2 4 6 6
1 5 1
2 0 0 8 2 0
3 8 3
4 0 5 7 4 8
5 5 1 4
6 0 0 6 0 7
7 6 8 9 7 4
8 4 8 2 3 7
9 9 0 7

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 16/01/2024

G8 28
G7 672
G6 2630 9965 3461
G5 9149
G4 12332 73564 55736 54950 36498 43740 30079
G3 55876 93766
G2 81847
G1 83473
ĐB 361364
Loto DakLak - Loto XSDLK 16/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 4 5
1 1 6
2 2 3 7
3 0 2 6 3 7
4 0 7 9 4 6 6
5 0 5 6
6 1 4 4 5 6 6 3 6 7
7 2 3 6 9 7 4
8 8 9
9 8 9 4 7

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 09/01/2024

G8 50
G7 809
G6 3492 8153 9514
G5 0713
G4 02958 25454 45241 26529 36016 98182 16546
G3 73694 24495
G2 27972
G1 88059
ĐB 537541
Loto DakLak - Loto XSDLK 09/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0
1 3 4 6 1 4 4
2 9 2 7 8 9
3 3 1 5
4 1 1 6 4 1 5 9
5 3 4 8 9 5 9
6 6 1 4
7 2 7
8 2 8 5
9 2 4 5 9 0 2 5

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 02/01/2024

G8 30
G7 107
G6 6840 2832 1212
G5 5541
G4 87171 95597 53535 32142 68357 51445 17568
G3 80587 22193
G2 91018
G1 31444
ĐB 931991
Loto DakLak - Loto XSDLK 02/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 4
1 2 8 1 4 7 9
2 2 1 3 4
3 2 5 3 9
4 0 1 2 4 5 4 4
5 7 5 3 4
6 8 6
7 1 7 0 5 8 9
8 7 8 1 6
9 1 3 7 9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 26/12/2023

G8 04
G7 730
G6 1017 7783 6092
G5 9442
G4 17192 52462 11771 06800 98744 45471 75785
G3 11073 19188
G2 59605
G1 91162
ĐB 152875
Loto DakLak - Loto XSDLK 26/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 0 0 3
1 7 1 7 7
2 2 4 6 6 9 9
3 0 3 7 8
4 2 4 4 4
5 5 0 7 8
6 2 2 6
7 1 1 3 5 7 1
8 3 5 8 8 8
9 2 2 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 19/12/2023

G8 90
G7 622
G6 5954 1518 8605
G5 5702
G4 10730 84943 06980 84781 58046 43186 30300
G3 65057 12987
G2 23510
G1 65470
ĐB 307971
Loto DakLak - Loto XSDLK 19/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 5 0 0 1 3 7 8
1 0 8 1 7 8
2 2 2 0 2
3 0 3 4
4 3 6 4 5
5 4 7 5 0
6 6 4 8
7 0 1 7 5 8
8 0 1 6 7 8 1
9 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 12/12/2023

G8 30
G7 512
G6 8296 6644 3318
G5 9475
G4 93639 31338 54434 52140 31133 37725 88608
G3 64847 77526
G2 08196
G1 60791
ĐB 253839
Loto DakLak - Loto XSDLK 12/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 4
1 2 8 1 9
2 5 6 2 1
3 3 4 8 9 9 3 3
4 0 4 7 4 3 4
5 5 2 7
6 6 2 9 9
7 5 7 4
8 8 0 1 3
9 1 6 6 9 3 3

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 05/12/2023

G8 68
G7 884
G6 2592 8387 2605
G5 1157
G4 46307 23330 68951 68771 65416 18164 51816
G3 45024 38626
G2 92912
G1 54285
ĐB 915617
Loto DakLak - Loto XSDLK 05/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 0 3
1 2 6 6 7 1 5 7
2 4 6 2 1 9
3 0 3
4 4 2 6 8
5 1 7 5 0 8
6 4 6 1 1 2
7 1 7 0 1 5 8
8 4 5 7 8
9 2 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 28/11/2023

G8 20
G7 558
G6 1284 9590 4561
G5 7587
G4 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035
G3 00436 86304
G2 82881
G1 91561
ĐB 946593
Loto DakLak - Loto XSDLK 28/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 9 9
1 1 6 6 8
2 2 4
3 3 5 6 3 3 9
4 2 4 0 5 7 8
5 4 8 5 3
6 1 1 6 3
7 4 7 8 9
8 1 4 7 8 5
9 0 0 3 7 9
XSDLK - KQXSDLK- Dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS DakLak cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDLK mở thưởng các ngày trước đó.

XSDLK - KQXSDLK - Dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài DakLak (XSMN DLK) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số DakLak ở kênh nào

- Kết quả xổ số DakLak được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top