XSDLK - KQXSDLK - Kết quả xổ số DakLak hôm nay tại XSMB365

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 31/01/2023

G8 48
G7 881
G6 9823 4549 5158
G5 2646
G4 58190 55636 37404 87544 82621 13164 60742
G3 69939 06518
G2 00237
G1 14596
ĐB 950276
Loto DakLak - Loto XSDLK 31/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 9
1 8 1 2 8
2 1 3 2 4
3 6 7 9 3 2
4 2 4 6 9 4 0 4 6
5 8 5
6 4 6 3 4 7 9
7 6 7 3
8 1 8 1 5
9 0 6 9 3 4

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 24/01/2023

G8 74
G7 657
G6 8188 8420 9584
G5 3939
G4 51697 11362 16920 41754 89892 15517 50187
G3 14344 05291
G2 11820
G1 37623
ĐB 569127
Loto DakLak - Loto XSDLK 24/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 2 2
1 7 1 9
2 0 0 0 3 7 2 6 9
3 9 3 2
4 4 4 4 5 8
5 4 7 5
6 2 6
7 7 1 2 5 8 9
8 4 7 8 8 8
9 1 2 7 9 3

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 17/01/2023

G8 34
G7 745
G6 1820 5160 3105
G5 9549
G4 22598 14155 36800 49849 55463 07020 43222
G3 78914 18651
G2 03971
G1 43437
ĐB 090146
Loto DakLak - Loto XSDLK 17/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 0 0 2 2 6
1 4 1 5 7
2 0 0 2 2 2
3 7 3 6
4 5 6 9 9 4 1
5 1 5 5 0 4 5
6 0 3 6 4
7 1 7 3
8 8 9
9 8 9 4 4

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 10/01/2023

G8 73
G7 591
G6 1366 0215 6346
G5 3697
G4 35993 69203 11215 30625 51934 70977 58099
G3 05192 77203
G2 77701
G1 33253
ĐB 509721
Loto DakLak - Loto XSDLK 10/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 3 0
1 5 5 1 0 2 9
2 1 5 2 9
3 4 3 0 0 5 9
4 6 4 3
5 3 5 1 1 2
6 6 6 4 6
7 7 7 7 9
8 8
9 1 2 3 7 9 9 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 03/01/2023

G8 89
G7 282
G6 0761 3783 8080
G5 7838
G4 23471 98137 74569 91527 32067 69664 28131
G3 98809 02394
G2 83710
G1 51560
ĐB 641776
Loto DakLak - Loto XSDLK 03/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 1 6 8
1 0 1 3 6 7
2 7 2 8
3 1 7 8 3 8
4 4 6 9
5 5
6 0 1 4 7 9 6 7
7 1 6 7 2 3 6
8 0 2 3 8 3
9 4 9 0 6

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 27/12/2022

G8 36
G7 402
G6 4860 8917 1984
G5 1943
G4 01883 52984 89672 98925 47289 75496 76509
G3 48603 53681
G2 42930
G1 30431
ĐB 587553
Loto DakLak - Loto XSDLK 27/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 9 0 3 6
1 7 1 3 8
2 5 2 0 7
3 0 1 3 0 4 5 8
4 3 4 8 8
5 3 5 2
6 0 6 9
7 2 7 1
8 1 3 4 4 9 8
9 6 9 0 8

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 20/12/2022

G8 32
G7 344
G6 2584 1967 1803
G5 2404
G4 42730 32249 99509 76878 27560 23960 19307
G3 75626 50064
G2 00286
G1 30269
ĐB 146930
Loto DakLak - Loto XSDLK 20/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 7 9 0 3 3 6 6
1 1
2 6 2
3 0 0 3 0
4 4 9 4 0 4 6 8
5 5
6 0 0 4 7 9 6 2 8
7 8 7 0 6
8 4 6 8 7
9 9 0 4 6

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 13/12/2022

G8 13
G7 062
G6 0401 2491 3602
G5 6747
G4 72600 32688 61173 97467 24418 22293 72591
G3 80218 93915
G2 98164
G1 00891
ĐB 966636
Loto DakLak - Loto XSDLK 13/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 2 0 0
1 5 8 8 1 0 9 9 9
2 2 0 6
3 6 3 7 9
4 7 4 6
5 5 1
6 2 4 7 6 3
7 3 7 4 6
8 8 8 1 1 8
9 1 1 1 3 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 06/12/2022

G8 05
G7 594
G6 8249 7598 1944
G5 8241
G4 52175 00478 94069 20654 97020 47494 67201
G3 66095 04182
G2 28869
G1 21446
ĐB 595820
Loto DakLak - Loto XSDLK 06/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 2 2
1 1 0 4
2 0 0 2 8
3 3
4 1 4 6 9 4 4 5 9 9
5 4 5 7 9
6 9 9 6 4
7 5 8 7
8 2 8 7 9
9 4 4 5 8 9 4 6 6

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 29/11/2022

G8 91
G7 799
G6 8027 7543 9092
G5 9939
G4 04299 92896 24136 57773 05324 07055 20988
G3 18114 26988
G2 13484
G1 78221
ĐB 613334
Loto DakLak - Loto XSDLK 29/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 4 1 2
2 1 4 7 2 9
3 4 6 9 3 4 7
4 3 4 1 2 3 8
5 5 5 5
6 6 3 9
7 3 7 2
8 4 8 8 8 8 8
9 2 6 9 9 9 3 9 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 22/11/2022

G8 55
G7 040
G6 3200 5229 5619
G5 1596
G4 75547 33259 40690 97097 84140 10132 41750
G3 27147 98278
G2 76520
G1 82066
ĐB 000057
Loto DakLak - Loto XSDLK 22/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 2 4 4 5 9
1 9 1
2 0 9 2 3
3 2 3
4 0 0 7 7 4
5 0 7 9 5
6 6 6 6 9
7 8 7 4 4 5 9
8 8 7
9 0 6 7 9 1 2 5

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 15/11/2022

G8 22
G7 141
G6 5103 0422 8466
G5 4456
G4 43806 39251 31606 46182 94473 04757 01417
G3 56433 28154
G2 98317
G1 55423
ĐB 139769
Loto DakLak - Loto XSDLK 15/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 6 0
1 7 7 1 4 5
2 2 3 2 2 8
3 3 3 0 2 3 7
4 1 4 5
5 1 4 6 7 5
6 6 9 6 0 0 5 6
7 3 7 1 1 5
8 2 8
9 9 6

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 08/11/2022

G8 32
G7 576
G6 0645 0192 5557
G5 4888
G4 99700 20525 99418 93814 01507 63177 10426
G3 20720 11235
G2 43318
G1 84385
ĐB 302654
Loto DakLak - Loto XSDLK 08/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 0 0 2
1 4 8 8 1
2 0 5 6 2 9
3 5 3
4 5 4 1 5
5 4 7 5 2 3 4 8
6 6 2 7
7 6 7 7 0 5 7
8 5 8 8 1 1 8
9 2 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 01/11/2022

G8 40
G7 295
G6 0805 1848 5059
G5 3904
G4 13082 57195 76848 01396 38122 66914 75411
G3 94191 91269
G2 90608
G1 15665
ĐB 944259
Loto DakLak - Loto XSDLK 01/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 8 0
1 1 4 1 1 9
2 2 2 2 8
3 3
4 8 8 4 0 1
5 9 9 5 0 6 9 9
6 5 9 6 9
7 7
8 2 8 0 4 4
9 1 5 5 6 9 5 5 6
XSDLK - KQXSDLK- Dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS DakLak cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDLK mở thưởng các ngày trước đó.

XSDLK - KQXSDLK - Dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài DakLak (XSMN DLK) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số DakLak ở kênh nào

- Kết quả xổ số DakLak được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top