XSDLK - KQXSDLK - Kết quả xổ số DakLak hôm nay tại XSMB365

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 30/05/2023

G8 64
G7 562
G6 7608 4683 4082
G5 9876
G4 44111 10668 65775 35529 29535 59300 90884
G3 01846 41627
G2 43852
G1 11762
ĐB 858571
Loto DakLak - Loto XSDLK 30/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 0 0
1 1 1 1 7
2 7 9 2 5 6 6 8
3 5 3 8
4 6 4 8
5 2 5 3 7
6 2 2 8 6 4 7
7 1 5 6 7 2
8 2 3 4 8 0 6
9 9 2

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 23/05/2023

G8 79
G7 392
G6 0721 1447 6298
G5 3827
G4 80544 91367 81621 27754 44969 96263 69164
G3 29561 29932
G2 68189
G1 11473
ĐB 762976
Loto DakLak - Loto XSDLK 23/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 1 2 2 6
2 1 1 7 2 3 9
3 2 3 6 7
4 4 7 4 4 5 6
5 4 5
6 1 3 4 7 9 6 7
7 3 6 7 2 4 6
8 9 8 9
9 2 8 9 6 8

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 16/05/2023

G8 10
G7 388
G6 2706 8791 6723
G5 9879
G4 53994 76285 33290 59329 51562 24463 30678
G3 70841 77548
G2 47626
G1 92326
ĐB 290213
Loto DakLak - Loto XSDLK 16/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 9
1 3 1 4 9
2 3 6 6 9 2 6
3 3 1 2 6
4 1 8 4 9
5 5 8
6 2 3 6 0 2 2
7 8 9 7
8 5 8 8 4 7 8
9 0 1 4 9 2 7

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 09/05/2023

G8 78
G7 845
G6 2167 7345 6709
G5 8999
G4 40678 02588 60329 67268 43839 63736 35400
G3 33713 17203
G2 27434
G1 19127
ĐB 982526
Loto DakLak - Loto XSDLK 09/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 9 0 0
1 3 1
2 6 7 9 2
3 4 6 9 3 0 1
4 5 5 4 3
5 5 4 4
6 7 8 6 2 3
7 8 7 2 6
8 8 8 6 7 8
9 9 9 0 2 3 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 02/05/2023

G8 88
G7 607
G6 0723 0201 4673
G5 8272
G4 67182 33991 24280 81327 97773 69494 14457
G3 03965 24550
G2 77451
G1 75432
ĐB 459567
Loto DakLak - Loto XSDLK 02/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 0 5 8
1 1 0 5 9
2 3 7 2 3 7 8
3 2 3 2 7 7
4 4 9
5 0 1 7 5 6
6 5 7 6
7 2 3 3 7 0 2 5 6
8 0 2 8
9 1 4 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 25/04/2023

G8 81
G7 345
G6 7632 9911 2963
G5 8088
G4 58960 58990 83991 71778 03822 49593 03681
G3 40923 34029
G2 19209
G1 40542
ĐB 505527
Loto DakLak - Loto XSDLK 25/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 6 9
1 1 1 1 8 9
2 2 3 7 9 2 2 3 4
3 2 3 2 6 9
4 2 5 4
5 5 4
6 0 3 6
7 8 7 2
8 1 8 8 7 8
9 0 1 3 9 0 2

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 18/04/2023

G8 00
G7 558
G6 5371 4295 2961
G5 1974
G4 35416 51160 57667 06696 75824 39481 68175
G3 34807 10566
G2 56443
G1 83177
ĐB 332141
Loto DakLak - Loto XSDLK 18/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 6
1 6 1 4 6 7 8
2 4 2
3 3 4
4 1 3 4 2 7
5 8 5 7 9
6 0 1 6 7 6 1 6 9
7 1 4 5 7 7 0 6 7
8 1 8 5
9 5 6 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 11/04/2023

G8 61
G7 506
G6 0406 4176 0745
G5 7719
G4 68279 78609 25438 16305 78757 18623 73651
G3 92415 13706
G2 19013
G1 81243
ĐB 099891
Loto DakLak - Loto XSDLK 11/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 6 6 9 0
1 3 5 9 1 5 9
2 3 2
3 8 3 1 2 4
4 3 5 4
5 1 7 5 0 1 4
6 6 0 0 0 7
7 6 9 7 5
8 8 3
9 1 9 0 1 7

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 04/04/2023

G8 63
G7 436
G6 7367 3706 3430
G5 2272
G4 05736 73641 60500 15718 96209 35937 70755
G3 46378 20332
G2 98594
G1 87561
ĐB 842178
Loto DakLak - Loto XSDLK 04/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 9 0 0 3
1 8 1 4 6
2 2 3 7
3 0 2 6 6 7 3
4 1 4 9
5 5 5 5
6 1 7 6 0 3 3
7 2 8 8 7 3 6
8 8 1 7 7
9 4 9 0

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 28/03/2023

G8 52
G7 584
G6 7854 8337 4479
G5 5375
G4 14831 89195 67994 55114 48885 27595 81839
G3 09276 02043
G2 54862
G1 26119
ĐB 037048
Loto DakLak - Loto XSDLK 28/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 4 9 1 3
2 2 6
3 1 7 9 3 4
4 3 8 4 1 5 8 9
5 4 5 7 8 9 9
6 2 6 7
7 5 6 9 7 3
8 4 5 8 4
9 4 5 5 9 1 3 7

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 21/03/2023

G8 95
G7 932
G6 1719 4377 3318
G5 1160
G4 42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747
G3 91416 98191
G2 75807
G1 85234
ĐB 240907
Loto DakLak - Loto XSDLK 21/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 7 0 6
1 1 6 8 9 9 1 1 9
2 2 3
3 2 4 5 9 3
4 7 4 3 9
5 7 5 3
6 0 6 1
7 7 7 0 0 4 5 7
8 8 1
9 1 4 9 1 1 3

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 14/03/2023

G8 29
G7 221
G6 4308 0895 8794
G5 1348
G4 46165 29075 15216 90620 26829 36631 07858
G3 10601 07252
G2 71387
G1 95893
ĐB 350407
Loto DakLak - Loto XSDLK 14/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 8 0 2
1 6 1 0 2 3
2 0 1 9 2 5
3 1 3 9
4 8 4 9
5 2 8 5 6 7 9
6 5 6 1
7 5 7 0 8
8 7 8 0 4 5
9 3 4 5 9 2

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 07/03/2023

G8 66
G7 063
G6 9380 0658 6202
G5 8946
G4 24893 28466 96953 58896 11105 62647 44386
G3 71015 94204
G2 59012
G1 61542
ĐB 094444
Loto DakLak - Loto XSDLK 07/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 5 0 8
1 2 5 1
2 2 0 1 4
3 3 5 6 9
4 2 4 6 7 4 0 4
5 3 8 5 0 1
6 3 6 6 4 6 8 9
7 7 4
8 0 6 8 5
9 3 6 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 28/02/2023

G8 99
G7 532
G6 4784 8135 3494
G5 8615
G4 09866 67845 29333 21053 00609 05506 33114
G3 67110 02849
G2 63662
G1 58899
ĐB 731319
Loto DakLak - Loto XSDLK 28/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 9 0 1
1 0 4 5 9 1
2 2 3 6
3 2 3 5 3 3 5
4 5 9 4 1 8 9
5 3 5 1 3 4
6 2 6 6 0 6
7 7
8 4 8
9 4 9 9 0 1 4 9
XSDLK - KQXSDLK- Dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS DakLak cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDLK mở thưởng các ngày trước đó.

XSDLK - KQXSDLK - Dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài DakLak (XSMN DLK) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số DakLak ở kênh nào

- Kết quả xổ số DakLak được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top