XSDLK - KQXSDLK - Kết quả xổ số DakLak hôm nay tại XSMB365

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 18/06/2024

G8 00
G7 536
G6 6934 3344 8596
G5 3803
G4 25945 31024 39470 85099 80650 56972 25968
G3 26567 73526
G2 06958
G1 95846
ĐB 599625
Loto DakLak - Loto XSDLK 18/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 5 7
1 1
2 4 5 6 2 7
3 4 6 3 0
4 4 5 6 4 2 3 4
5 0 8 5 2 4
6 7 8 6 2 3 4 9
7 0 2 7 6
8 8 5 6
9 6 9 9 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 11/06/2024

G8 22
G7 083
G6 5650 3657 8432
G5 5479
G4 57376 70968 10096 56801 30901 04964 85011
G3 58717 02040
G2 06679
G1 80758
ĐB 116270
Loto DakLak - Loto XSDLK 11/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 0 4 5 7
1 1 7 1 0 0 1
2 2 3
3 2 3 8
4 0 4 6
5 0 7 8 5
6 4 8 6 7 9
7 0 6 9 9 7 1 5
8 3 8 5 6
9 6 9 7 7

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 04/06/2024

G8 77
G7 106
G6 7773 1915 9448
G5 6753
G4 90777 35605 53423 75844 29003 26769 33286
G3 88041 55375
G2 18390
G1 54852
ĐB 103914
Loto DakLak - Loto XSDLK 04/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 5 6 0 9
1 4 5 1 4
2 3 2 5
3 3 0 2 5 7
4 1 4 8 4 1 4
5 2 3 5 0 1 7
6 9 6 0 8
7 3 5 7 7 7
8 6 8 4
9 0 9 6

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 28/05/2024

G8 79
G7 448
G6 7153 2618 9407
G5 7361
G4 09564 59050 95890 00187 82057 22367 30639
G3 70050 60793
G2 11426
G1 93098
ĐB 704294
Loto DakLak - Loto XSDLK 28/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 5 5 9
1 8 1 6
2 6 2
3 9 3 5 9
4 8 4 6 9
5 0 0 3 7 5
6 1 4 7 6 2
7 7 0 5 6 8
8 7 8 1 4 9
9 0 3 4 8 9 3

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 21/05/2024

G8 64
G7 209
G6 9303 8792 3642
G5 4133
G4 41836 60907 14185 16547 20731 41704 12842
G3 66842 01443
G2 66707
G1 97315
ĐB 191463
Loto DakLak - Loto XSDLK 21/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 7 7 9 0
1 5 1 3
2 2 4 4 4 9
3 1 3 6 3 0 3 4 6
4 2 2 2 3 7 4 0
5 5 1 8
6 3 6 3
7 7 0 0 4
8 5 8
9 2 9 0

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 14/05/2024

G8 89
G7 838
G6 5436 9078 2636
G5 2682
G4 15372 85541 13957 13110 23371 62502 44662
G3 19471 44104
G2 35452
G1 87066
ĐB 929509
Loto DakLak - Loto XSDLK 14/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 9 0 1
1 0 1 4 7 7
2 2 0 5 6 7 8
3 6 6 8 3
4 1 4 0
5 2 7 5
6 2 6 6 3 3 6
7 1 1 2 8 7 5
8 2 8 3 7
9 9 0

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 07/05/2024

G8 71
G7 748
G6 3133 4818 3417
G5 4703
G4 10608 17257 72774 29048 54117 56401 47406
G3 78850 35802
G2 84414
G1 96522
ĐB 138194
Loto DakLak - Loto XSDLK 07/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 3 6 8 0 5
1 4 7 7 8 1 0
2 2 2 0 2
3 3 3 0 3
4 8 8 4 1 7 9
5 0 7 5
6 6 0
7 4 7 1 1 5
8 8 0 1 4 4
9 4 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 30/04/2024

G8 20
G7 073
G6 3246 6768 7192
G5 7384
G4 82207 39528 06600 56942 94185 74796 59204
G3 31579 59453
G2 31852
G1 34861
ĐB 529219
Loto DakLak - Loto XSDLK 30/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 7 0 0
1 9 1 6
2 8 2 4 5 9
3 3 5 7
4 2 6 4 0 8
5 2 3 5 8
6 1 8 6 4 9
7 3 9 7 0
8 4 5 8 2 6
9 2 6 9 1 7

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 23/04/2024

G8 86
G7 214
G6 0316 5587 4715
G5 4016
G4 55416 36539 09787 81377 56768 16140 55567
G3 79248 43612
G2 02407
G1 34986
ĐB 402215
Loto DakLak - Loto XSDLK 23/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 4
1 2 4 5 5 6 6 6 1
2 2 1
3 9 3
4 0 8 4 1
5 5 1 1
6 7 8 6 1 1 1 8
7 7 7 0 6 7 8 8
8 6 7 7 8 4 6
9 9 3

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 16/04/2024

G8 42
G7 777
G6 0038 4444 2290
G5 8613
G4 85152 03994 00111 63873 68882 25680 82432
G3 83208 63205
G2 75023
G1 19525
ĐB 506704
Loto DakLak - Loto XSDLK 16/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 8 0 8 9
1 1 3 1 1
2 3 5 2 3 5 8
3 2 8 3 1 2 7
4 4 4 0 4 9
5 2 5 0 2
6 6
7 3 7 7 7
8 0 2 8 0 3
9 0 4 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 09/04/2024

G8 32
G7 917
G6 1561 5133 8849
G5 5702
G4 16699 85349 31899 79963 20661 90126 98633
G3 00760 28511
G2 25376
G1 18579
ĐB 147361
Loto DakLak - Loto XSDLK 09/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 6
1 1 7 1 1 6 6 6
2 6 2 0
3 3 3 3 3 3 6
4 9 9 4
5 5
6 0 1 1 1 3 6 2 7
7 6 9 7 1
8 8
9 9 9 9 4 4 7 9 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 02/04/2024

G8 07
G7 102
G6 4901 6714 8855
G5 2438
G4 18939 58746 38236 50087 03793 85437 58045
G3 62744 78049
G2 64660
G1 81637
ĐB 650210
Loto DakLak - Loto XSDLK 02/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 0 1 6
1 0 4 1 0
2 2 0
3 6 7 7 8 9 3 9
4 4 5 6 9 4 1 4
5 5 5 4 5
6 0 6 3 4
7 7 3 3 8
8 7 8 3
9 3 9 3 4

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 26/03/2024

G8 81
G7 664
G6 9280 5794 4142
G5 6851
G4 93163 95281 35086 34239 46722 28840 06526
G3 63693 89010
G2 63048
G1 74697
ĐB 017700
Loto DakLak - Loto XSDLK 26/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 1 4 8
1 0 1 5 8
2 2 6 2 2 4
3 9 3 6 9
4 0 2 8 4 6 9
5 1 5
6 3 4 6 2 8
7 7 9
8 0 1 6 8 4
9 3 4 7 9 3

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 19/03/2024

G8 18
G7 553
G6 7020 2611 5695
G5 5411
G4 50507 12854 63858 00371 93205 73165 93465
G3 94652 19358
G2 43663
G1 80042
ĐB 405329
Loto DakLak - Loto XSDLK 19/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 0 2
1 1 1 1 1 1 7
2 0 9 2 4 5
3 3 5 6
4 2 4 5
5 2 3 4 8 8 5 0 6 6 9
6 3 5 5 6
7 1 7 0
8 8 5 5
9 5 9 2
XSDLK - KQXSDLK- Dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn - Thống Kê dự đoán XS DakLak cho xổ số VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDLK mở thưởng các ngày trước đó.

XSDLK - KQXSDLK - Dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài DakLak (XSMN DLK) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số DakLak ở kênh nào

- Kết quả xổ số DakLak được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top