XSDLK - KQXSDLK - Kết quả xổ số DakLak hôm nay tại XSMB365

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 17/05/2022

G8 60
G7 834
G6 0890 8166 7656
G5 2083
G4 29189 90435 42066 37212 96371 61554 38399
G3 85615 22703
G2 69454
G1 91676
ĐB 211683
Loto DakLak - Loto XSDLK 17/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 9
1 2 5 1 7
2 2 1
3 4 5 3 0 8 8
4 4 3 5 5
5 4 4 6 5 1 3
6 6 6 6 5 6 6 7
7 1 6 7
8 3 3 9 8
9 0 9 9 8 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 10/05/2022

G8 36
G7 496
G6 1985 3055 1375
G5 3935
G4 61634 69037 07506 58478 06577 08421 99949
G3 47997 07658
G2 66778
G1 68373
ĐB 239950
Loto DakLak - Loto XSDLK 10/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 5
1 1 2
2 1 2
3 4 5 7 3 7
4 9 4 3
5 0 5 8 5 3 5 7 8
6 6 0 9
7 3 5 7 8 8 7 3 7 9
8 5 8 5 7 7
9 6 7 9 4

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 03/05/2022

G8 34
G7 250
G6 0944 4917 2435
G5 2068
G4 42132 29822 63742 08761 15404 60745 29598
G3 03309 37845
G2 75193
G1 71585
ĐB 260528
Loto DakLak - Loto XSDLK 03/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 9 0 5
1 7 1 6
2 2 8 2 2 3 4
3 2 5 3 9
4 2 4 5 5 4 0 4
5 0 5 3 4 4 8
6 1 8 6
7 7 1
8 5 8 2 6 9
9 3 8 9 0

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 26/04/2022

G8 63
G7 500
G6 6325 0141 3322
G5 9102
G4 31919 26100 80804 13753 14757 16339 82184
G3 42256 57098
G2 53728
G1 25193
ĐB 243417
Loto DakLak - Loto XSDLK 26/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 2 4 0 0 0
1 7 9 1 4
2 2 5 8 2 0 2
3 9 3 5 9
4 1 4 0 8
5 3 6 7 5 2
6 6 5
7 7 1 5
8 4 8 2 9
9 3 8 9 1 3

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 19/04/2022

G8 95
G7 485
G6 4891 7075 5895
G5 2056
G4 34644 92950 50736 61008 44827 65557 54522
G3 90497 33549
G2 19422
G1 22959
ĐB 636450
Loto DakLak - Loto XSDLK 19/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 5 5
1 1 9
2 2 2 7 2 2 2
3 6 3
4 4 9 4 4
5 0 0 6 7 9 5 7 8 9
6 6 3 5
7 5 7 2 5 9
8 5 8 0
9 1 5 7 9 4 5

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 12/04/2022

G8 16
G7 445
G6 8072 8537 0144
G5 7412
G4 68499 99916 85843 33743 76067 03955 04683
G3 16689 07357
G2 02347
G1 47501
ĐB 860071
Loto DakLak - Loto XSDLK 12/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0
1 2 6 1 0 7
2 2 1 7
3 7 3 4 4 8
4 3 3 4 5 7 4 4
5 5 7 5 4 5
6 7 6 1
7 1 2 7 3 4 5 6
8 3 9 8
9 9 9 8 9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 05/04/2022

G8 98
G7 656
G6 4438 4653 8385
G5 4711
G4 28897 46020 88250 41783 91879 77626 90578
G3 12918 56844
G2 52758
G1 70415
ĐB 156856
Loto DakLak - Loto XSDLK 05/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 5
1 1 5 8 1 1
2 0 6 2
3 8 3 5 8
4 4 4 4
5 0 3 6 6 8 5 1 8
6 6 2 5 5
7 8 9 7 9
8 3 5 8 1 3 5 7
9 7 9 7

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 29/03/2022

G8 10
G7 183
G6 7613 7983 9730
G5 0065
G4 03245 13791 12024 42317 55583 23421 34380
G3 43387 54833
G2 09347
G1 50863
ĐB 392992
Loto DakLak - Loto XSDLK 29/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 8
1 3 7 1 2 9
2 1 4 2 9
3 0 3 3 1 3 6 8 8 8
4 5 7 4 2
5 5 4 6
6 3 5 6
7 7 1 4 8
8 0 3 3 3 7 8
9 1 2 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 22/03/2022

G8 74
G7 384
G6 1999 8414 5373
G5 1857
G4 42220 73543 92586 68826 96032 77931 08330
G3 51519 77502
G2 11968
G1 66686
ĐB 226841
Loto DakLak - Loto XSDLK 22/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 2 3
1 4 9 1 3 4
2 0 6 2 0 3
3 0 1 2 3 4 7
4 1 3 4 1 8
5 7 5
6 8 6 2 8 8
7 3 7 5
8 4 6 6 8 6
9 9 9 1 9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 15/03/2022

G8 87
G7 379
G6 4927 8819 1846
G5 7980
G4 80389 74710 93617 04372 05217 12791 78521
G3 33901 16619
G2 16279
G1 23895
ĐB 505181
Loto DakLak - Loto XSDLK 15/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 1 8
1 0 7 7 9 9 1 0 2 8 9
2 1 7 2 7
3 3
4 6 4
5 5 9
6 6 4
7 2 9 9 7 1 1 2
8 0 1 9 8
9 1 5 9 1 1 7 7 8

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 08/03/2022

G8 84
G7 851
G6 8120 8367 4983
G5 3809
G4 49928 24932 52503 69820 46789 57715 77945
G3 80575 62280
G2 60098
G1 11924
ĐB 997517
Loto DakLak - Loto XSDLK 08/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 9 0 2 2 8
1 5 7 1 5
2 0 0 4 8 2 3
3 2 3 0 8
4 5 4 2
5 1 5 1 4 7
6 7 6
7 5 7 1 6
8 0 3 9 8 2 9
9 8 9 0 8

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK 01/03/2022

G8 55
G7 654
G6 8955 9005 5209
G5 6157
G4 18754 59055 07542 89304 30215 38391 13463
G3 69410 01251
G2 22343
G1 44433
ĐB 835822
Loto DakLak - Loto XSDLK 01/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 9 0 1
1 0 5 1 5 9
2 2 2 2 4
3 3 3 3 4 6
4 2 3 4 0 5 5
5 1 4 4 5 5 7 5 0 1 5 5
6 3 6
7 7 5
8 8
9 1 9 0

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK 22/02/2022

G8 03
G7 757
G6 6066 4505 6576
G5 9864
G4 99485 74479 30321 29362 94426 45325 79755
G3 32887 95016
G2 34166
G1 40735
ĐB 527623
Loto DakLak - Loto XSDLK 22/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0
1 6 1 2
2 1 3 5 6 2 6
3 5 3 2
4 4 6
5 5 7 5 0 2 3 5 8
6 2 4 6 6 6 1 2 6 6 7
7 6 9 7 5 8
8 5 7 8
9 9 7

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK 15/02/2022

G8 36
G7 700
G6 6502 0033 5902
G5 3931
G4 83895 40271 85458 97540 29046 20255 40639
G3 84506 21555
G2 53704
G1 83159
ĐB 253029
Loto DakLak - Loto XSDLK 15/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 2 4 6 0 0 4
1 1 3 7
2 9 2 0 0
3 1 3 9 3 3
4 0 6 4 0
5 5 5 8 9 5 5 5 9
6 6 0 4
7 1 7
8 8 5
9 5 9 2 3 5
XSDLK - KQXSDLK- Dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS DakLak cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDLK mở thưởng các ngày trước đó.

XSDLK - KQXSDLK - Dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài DakLak (XSMN DLK) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số DakLak ở kênh nào

- Kết quả xổ số DakLak được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top