XSDNO - KQXSDNO - Kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay tại XSMB365

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 25/05/2024

G8 84
G7 033
G6 7080 1757 6006
G5 8286
G4 61167 12217 62875 92445 43902 59322 73331
G3 81761 44140
G2 04421
G1 81930
ĐB 685962
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 25/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 0 3 4 8
1 7 1 2 3 6
2 1 2 2 0 2 6
3 0 1 3 3 3
4 0 5 4
5 7 5 4 7
6 1 2 7 6 0 8
7 5 7 1 5 6
8 0 6 8
9 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 18/05/2024

G8 38
G7 423
G6 6072 2295 4868
G5 1466
G4 43834 28565 18480 79952 58895 25702 08331
G3 30492 71099
G2 02033
G1 30773
ĐB 389600
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 18/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 0 0 8
1 1 3
2 3 2 0 5 7 9
3 1 3 4 3 2 3 7
4 4 3
5 2 5 6 9 9
6 5 6 8 6 6
7 2 3 7
8 0 8 6
9 2 5 5 9 9 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 11/05/2024

G8 50
G7 050
G6 0933 6907 1338
G5 8302
G4 47260 61719 45636 88884 69092 60015 66053
G3 08739 29967
G2 07775
G1 87716
ĐB 796887
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 11/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 7 0 5 6
1 5 6 9 1
2 2 0 9
3 3 6 8 9 3 3 5
4 4 8
5 0 3 5 1 7
6 0 7 6 1 3
7 5 7 0 6 8
8 4 7 8 3
9 2 9 1 3

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 04/05/2024

G8 64
G7 417
G6 7744 7390 9555
G5 7434
G4 66828 85081 90821 88766 88687 66788 98517
G3 25372 32080
G2 06355
G1 61288
ĐB 159781
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 04/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 9
1 7 7 1 2 8 8
2 1 8 2 7
3 4 3
4 4 4 3 4
5 5 5 5 5 5
6 6 6 6
7 2 7 1 1 8
8 0 1 1 7 8 8 8 2 8 8
9 0 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 27/04/2024

G8 55
G7 123
G6 4299 1039 1244
G5 8396
G4 65426 48804 12778 76897 58605 24382 55586
G3 75064 23848
G2 35656
G1 50199
ĐB 575240
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 27/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 0 4
1 1
2 3 6 2 8
3 9 3 2
4 0 4 8 4 0 4 6
5 6 5 0
6 4 6 2 5 8 9
7 8 7 9
8 2 6 8 4 7
9 6 7 9 9 9 3 9 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 20/04/2024

G8 52
G7 094
G6 4317 4393 1638
G5 9099
G4 85274 70682 63557 71423 59440 16851 25026
G3 85276 21547
G2 41354
G1 00514
ĐB 525010
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 20/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 4
1 0 4 7 1 5
2 3 6 2 8
3 8 3 2 9
4 0 7 4 1 5 7 9
5 1 4 7 5
6 6 2 7
7 4 6 7 1 4 5
8 2 8 3
9 3 4 9 9 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 13/04/2024

G8 95
G7 543
G6 8109 7776 6870
G5 7896
G4 84906 86500 01257 33748 84482 65517 87932
G3 49041 00709
G2 21369
G1 98417
ĐB 768029
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 13/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 9 9 0 0 7
1 7 7 1 4
2 9 2 3 8
3 2 3 4
4 1 3 8 4
5 7 5
6 9 6 0 7 9
7 0 6 7 1 1 5
8 2 8 4
9 6 9 0 0 2 6

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 06/04/2024

G8 93
G7 508
G6 4182 9995 2808
G5 6448
G4 17125 01337 73296 45488 36500 23617 59222
G3 77258 33042
G2 36732
G1 43448
ĐB 690805
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 06/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 8 8 0 0
1 7 1
2 2 5 2 2 3 4 8
3 2 7 3
4 2 8 8 4
5 8 5 0 2 9
6 6 9
7 7 1 3
8 2 8 8 0 0 4 4 5 8
9 5 6 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 30/03/2024

G8 26
G7 372
G6 3005 7205 1719
G5 8674
G4 75659 77652 68756 15076 60093 70912 52074
G3 23957 32521
G2 54921
G1 99067
ĐB 066786
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 30/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 5 0
1 2 9 1 2 2
2 1 1 2 1 5 7
3 3 9
4 4 7 7
5 2 6 7 9 5 0 0
6 7 6 5 7 8
7 2 4 4 6 7 5 6
8 6 8
9 3 9 1 5

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 23/03/2024

G8 01
G7 202
G6 6918 6613 2066
G5 1227
G4 36704 78947 02264 27521 07642 71982 09349
G3 86823 71102
G2 73279
G1 66306
ĐB 460764
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 23/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 4 6 0
1 3 8 1 2
2 1 3 7 2 0 0 4 8
3 3 1 2
4 2 7 9 4 0 6 6
5 5
6 4 4 6 6 0 6
7 9 7 2 4
8 2 8 1
9 9 4 7

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 16/03/2024

G8 48
G7 423
G6 3620 8119 9715
G5 3084
G4 85932 37441 04138 17970 70920 46902 51752
G3 39175 72498
G2 04690
G1 67384
ĐB 674052
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 16/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 2 2 7 9
1 5 9 1 4
2 0 0 3 2 0 3 5 5
3 2 8 3 2
4 1 4 8 8
5 2 2 5 1 7
6 6
7 0 5 7
8 4 4 8 3 9
9 0 8 9 1

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 09/03/2024

G8 28
G7 408
G6 2170 3776 4619
G5 8329
G4 99660 68584 64337 96844 76545 57730 31020
G3 22290 97645
G2 84578
G1 36821
ĐB 739828
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 09/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 2 3 6 7 9
1 9 1 2
2 0 1 8 9 2
3 0 7 3
4 4 5 5 4 4 8
5 5 4 4
6 0 6 7
7 0 6 8 7 3
8 4 8 0 2 7
9 0 9 1 2

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 02/03/2024

G8 21
G7 706
G6 5797 6611 4946
G5 1520
G4 33089 16447 03758 38109 11620 17130 27004
G3 72641 07534
G2 20980
G1 57104
ĐB 462239
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 02/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 6 9 0 2 2 3 8
1 1 1 1 4
2 0 0 2
3 0 4 9 3
4 1 6 7 4 0 0 3
5 8 5
6 6 0 4
7 7 4 9
8 0 9 8 5
9 7 9 0 3 8

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 24/02/2024

G8 76
G7 997
G6 6269 3687 9260
G5 0446
G4 60819 78563 04257 36681 83929 35158 46257
G3 38128 96968
G2 32098
G1 24657
ĐB 744897
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 24/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6
1 9 1 8
2 8 9 2
3 3 6
4 6 4
5 7 7 7 8 5
6 0 3 8 9 6 4
7 7 5 5 5 8 9 9
8 1 7 8 2 5 6 9
9 7 7 8 9 1 2 6
XSDNO - KQXSDNO- Dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đắc Nông cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDNO mở thưởng các ngày trước đó.

XSDNO - KQXSDNO - Dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đắc Nông (XSMN DNO) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đắc Nông ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đắc Nông được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top