XSDNO - KQXSDNO - Kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay tại XSMB365

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 01/10/2022

G8 87
G7 558
G6 4039 2050 5645
G5 2232
G4 12273 53987 13272 29457 89185 61935 79535
G3 37057 82651
G2 54045
G1 82516
ĐB 337479
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 01/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5
1 6 1 5
2 2 3 7
3 2 5 5 9 3 7
4 5 5 4
5 0 1 7 7 8 5 3 3 4 4 8
6 6 1
7 2 3 9 7 5 5 8
8 5 7 8 5
9 9 3 7

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 24/09/2022

G8 07
G7 440
G6 3961 6755 0401
G5 2780
G4 77957 45755 84884 03523 44340 95457 32663
G3 48334 87346
G2 53575
G1 47314
ĐB 892092
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 24/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 4 4 8
1 4 1 0 6
2 3 2 9
3 4 3 2 6
4 0 0 6 4 1 3 8
5 5 5 7 7 5 5 5 7
6 1 3 6 4
7 5 7 5 5
8 0 4 8
9 2 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 17/09/2022

G8 57
G7 166
G6 9168 1478 7332
G5 1687
G4 89573 72377 09376 15572 10083 00810 42816
G3 36802 99003
G2 07148
G1 09755
ĐB 137609
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 17/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 9 0 1
1 0 6 1
2 2 0 3 7
3 2 3 0 7 8
4 8 4
5 5 5 5
6 6 8 6 1 6 7
7 2 3 6 7 8 7 7 8
8 3 7 8 4 6 7
9 9 0

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 10/09/2022

G8 33
G7 796
G6 2928 9870 5564
G5 8863
G4 47984 90108 33892 98855 50156 48687 94174
G3 83337 05859
G2 15646
G1 65101
ĐB 997167
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 10/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 8 0 7
1 1 0
2 8 2 9
3 7 3 6
4 6 4 6 7 8
5 5 6 9 5 5
6 3 4 7 6 4 5 9
7 0 4 7 3 6 8
8 4 7 8 0 2
9 2 6 9 5

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 03/09/2022

G8 06
G7 707
G6 0959 2157 2301
G5 2279
G4 38901 06196 63877 00791 99715 68242 23283
G3 41905 26800
G2 68855
G1 47902
ĐB 281288
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 03/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 1 2 5 7 0 0
1 5 1 0 0 9
2 2 0 4
3 3 8
4 2 4
5 5 7 9 5 0 1 5
6 6 9
7 7 9 7 0 5 7
8 3 8 8 8
9 1 6 9 5 7

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 27/08/2022

G8 37
G7 261
G6 1672 7159 9344
G5 6504
G4 04627 88504 50854 89783 46564 45992 47831
G3 98409 16187
G2 06590
G1 13250
ĐB 150337
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 27/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 9 0 5 9
1 1 3 6
2 7 2 7 9
3 1 7 3 8
4 4 4 0 0 4 5 6
5 0 4 9 5
6 1 4 6
7 2 7 2 3 8
8 3 7 8
9 0 2 9 0 5

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 20/08/2022

G8 11
G7 117
G6 8443 7695 1131
G5 5890
G4 13261 62079 98373 90505 83695 66427 51180
G3 27785 46217
G2 19694
G1 80895
ĐB 173034
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 20/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 8 9
1 7 7 1 3 6
2 7 2
3 1 4 3 4 7
4 3 4 3 9
5 5 0 8 9 9 9
6 1 6
7 3 9 7 1 1 2
8 0 5 8
9 0 4 5 5 5 9 7

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 13/08/2022

G8 57
G7 518
G6 5994 0125 1691
G5 9739
G4 98588 84013 82178 71615 70073 15764 65363
G3 34998 73570
G2 51012
G1 82863
ĐB 324370
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 13/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 7
1 2 3 5 8 1 9
2 5 2 1
3 9 3 1 6 6 7
4 4 6 9
5 5 1 2
6 3 3 4 6
7 0 0 3 8 7
8 8 8 1 7 8 9
9 1 4 8 9 3

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 06/08/2022

G8 07
G7 502
G6 3125 8925 3733
G5 7812
G4 16724 25431 56881 90661 63707 06201 18599
G3 73043 42488
G2 55594
G1 53258
ĐB 021397
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 06/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 7 0
1 2 1 0 3 6 8
2 4 5 5 2 0 1
3 1 3 3 3 4
4 3 4 2 9
5 8 5 2 2
6 1 6
7 7 0 9
8 1 8 8 5 8
9 4 7 9 9 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 30/07/2022

G8 13
G7 246
G6 6939 5394 8868
G5 5064
G4 98321 37952 15485 15610 50493 31405 73406
G3 98406 39054
G2 73425
G1 89077
ĐB 801201
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 30/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 6 6 0 1
1 0 1 0 2
2 1 5 2 5
3 9 3 9
4 6 4 5 6 9
5 2 4 5 0 2 8
6 4 8 6 0 0 4
7 7 7 7
8 5 8 6
9 3 4 9 3

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 23/07/2022

G8 84
G7 494
G6 9574 1814 3210
G5 7166
G4 00638 08422 25285 53699 70316 62605 03234
G3 33243 58474
G2 40111
G1 02357
ĐB 394213
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 23/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 1
1 0 1 3 4 6 1 1
2 2 2 2
3 4 8 3 1 4
4 3 4 1 3 7 7 9
5 7 5 0 8
6 6 6 1 6
7 4 4 7 5
8 5 8 3
9 4 9 9 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 16/07/2022

G8 17
G7 343
G6 2006 2894 0407
G5 7738
G4 14542 02832 24191 86244 67883 73148 99318
G3 55786 33523
G2 45828
G1 52180
ĐB 394246
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 16/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 0 8
1 8 1 9
2 3 8 2 3 4
3 2 8 3 2 4 8
4 2 3 4 6 8 4 4 9
5 5
6 6 0 4 8
7 7 0
8 0 3 6 8 1 2 3 4
9 1 4 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 09/07/2022

G8 06
G7 645
G6 3289 0902 6958
G5 1059
G4 80027 95071 16888 57849 78489 41113 88966
G3 95650 64725
G2 34828
G1 13863
ĐB 712378
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 09/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 5
1 3 1 7
2 5 7 8 2 0
3 3 1 6
4 5 9 4
5 0 8 9 5 2 4
6 3 6 6 6
7 1 8 7 2
8 8 9 9 8 2 5 7 8
9 9 4 5 8 8

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 02/07/2022

G8 48
G7 007
G6 5453 6500 9558
G5 3358
G4 36821 36056 03239 65779 92731 59659 07959
G3 48833 12305
G2 62782
G1 01009
ĐB 661543
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 02/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 7 9 0 0
1 1 2 3
2 1 2 8
3 1 3 9 3 3 4 5
4 3 4
5 3 6 8 8 9 9 5 0
6 6 5
7 9 7 0
8 2 8 5 5
9 9 0 3 5 5 7
XSDNO - KQXSDNO- Dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đắc Nông cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDNO mở thưởng các ngày trước đó.

XSDNO - KQXSDNO - Dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đắc Nông (XSMN DNO) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đắc Nông ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đắc Nông được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top