XSDNO - KQXSDNO - Kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay tại XSMB365

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 28/01/2023

G8 63
G7 142
G6 8597 7118 7387
G5 7449
G4 06041 50825 73444 83610 84997 09764 46958
G3 85811 51333
G2 69919
G1 62064
ĐB 655931
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 28/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1
1 0 1 8 9 1 1 3 4
2 5 2 4
3 1 3 3 3
4 1 2 4 9 4 4 6 6
5 8 5 2
6 4 4 6
7 7 8 9 9
8 7 8 1 5
9 7 7 9 1 4

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 21/01/2023

G8 65
G7 265
G6 0675 4165 3390
G5 8380
G4 85086 63475 23954 53026 80457 73330 23547
G3 44117 47904
G2 81404
G1 40662
ĐB 441074
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 21/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 0 3 8 9
1 7 1
2 6 2 6
3 0 3
4 7 4 0 0 5 7
5 4 7 5 6 6 7 7
6 2 5 5 6 2 8
7 4 5 5 7 1 4 5
8 0 6 8
9 0 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 14/01/2023

G8 76
G7 707
G6 8482 9910 1795
G5 4546
G4 48418 54605 01660 00155 70981 20698 56270
G3 37812 32454
G2 94551
G1 93320
ĐB 061362
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 14/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 0 1 2 6 7
1 0 2 8 1 5 8
2 0 2 1 6 8
3 3
4 6 4 5
5 1 4 5 5 0 5 9
6 0 2 6 4
7 0 7 0
8 1 2 8 1 9
9 5 8 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 07/01/2023

G8 76
G7 010
G6 7130 8788 8842
G5 8438
G4 09166 09152 46984 00016 05189 17598 51570
G3 02453 22936
G2 53834
G1 37735
ĐB 786826
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 07/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 3 7
1 0 6 1
2 6 2 4 5
3 0 4 5 6 8 3 5
4 2 4 3 8
5 2 3 5 3
6 6 6 1 2 3 6
7 0 7
8 4 8 9 8 3 8 9
9 8 9 8

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 31/12/2022

G8 56
G7 157
G6 4170 3797 0933
G5 0327
G4 77500 52255 23766 69381 84973 29315 27578
G3 49803 41740
G2 68090
G1 99690
ĐB 165924
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 31/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 0 0 4 7 9 9
1 5 1 8
2 4 7 2
3 3 3 0 3 7
4 0 4 2
5 5 7 5 1 5
6 6 6 6
7 0 3 8 7 2 5 9
8 1 8 7
9 0 0 7 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 24/12/2022

G8 32
G7 206
G6 6124 1876 9992
G5 2466
G4 62723 07086 44452 64853 29493 95063 86176
G3 57820 55802
G2 46246
G1 77867
ĐB 326727
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 24/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 0 2
1 1
2 0 3 4 7 2 0 5 9
3 3 2 5 6 9
4 6 4 2
5 2 3 5
6 3 6 7 6 0 4 6 7 7 8
7 6 6 7 2 6
8 6 8
9 2 3 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 17/12/2022

G8 52
G7 657
G6 3312 0632 1131
G5 0759
G4 05021 23029 86292 59937 00267 19091 10501
G3 37280 36596
G2 28482
G1 38944
ĐB 492790
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 17/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 8 9
1 2 1 0 2 3 9
2 1 9 2 1 3 8 9
3 1 2 7 3
4 4 4 4
5 7 9 5
6 7 6 9
7 7 3 5 6
8 0 2 8
9 0 1 2 6 9 2 5

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 10/12/2022

G8 94
G7 988
G6 9820 6388 8249
G5 4082
G4 81180 74694 67087 35755 10132 21280 02542
G3 41705 18379
G2 70433
G1 77703
ĐB 370800
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 10/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 5 0 0 2 8 8
1 1
2 0 2 3 4 8
3 2 3 3 0 3
4 2 9 4 9
5 5 5 0 5
6 6
7 9 7 8
8 0 0 2 7 8 8 8 8 8
9 4 9 4 7

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 03/12/2022

G8 89
G7 273
G6 6947 3444 3972
G5 4053
G4 02153 71016 09894 25470 61609 01871 29291
G3 66529 68927
G2 11915
G1 29010
ĐB 433382
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 03/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 1 7
1 0 5 6 1 7 9
2 7 9 2 7 8
3 3 5 5 7
4 4 7 4 4 9
5 3 3 5 1
6 6 1
7 0 1 2 3 7 2 4
8 2 8
9 1 4 9 0 2

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 26/11/2022

G8 36
G7 869
G6 2115 1849 5909
G5 0341
G4 87054 00670 95669 61208 49348 53378 83469
G3 35405 19159
G2 82081
G1 67840
ĐB 829741
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 26/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 8 9 0 4 7
1 5 1 4 4 8
2 2
3 3
4 0 1 1 8 9 4 5
5 4 9 5 0 1
6 9 9 9 6
7 0 8 7
8 1 8 0 4 7
9 9 0 4 5 6 6 6

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 19/11/2022

G8 91
G7 066
G6 5328 5951 9843
G5 8221
G4 40640 32679 12572 75304 63989 16573 14297
G3 05345 95753
G2 70834
G1 74435
ĐB 899230
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 19/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 3 4
1 1 2 5
2 1 8 2 7
3 0 4 5 3 4 5 7
4 0 3 5 4 0 3
5 1 3 5 3 4
6 6 6 6
7 2 3 9 7 9
8 9 8 2
9 7 9 7 8

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 12/11/2022

G8 52
G7 401
G6 0409 4271 5945
G5 5505
G4 85309 04585 14772 78828 95667 14602 38736
G3 56646 24443
G2 49687
G1 93347
ĐB 966051
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 12/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 5 9 9 0
1 1 0 5 7
2 8 2 0 7
3 6 3 4
4 3 5 6 7 4
5 1 5 0 4 8
6 7 6 3 4
7 1 2 7 4 6 8
8 5 7 8 2
9 9 0 0

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 05/11/2022

G8 57
G7 685
G6 6862 3182 8443
G5 4999
G4 79724 72627 93705 08219 62544 21662 58271
G3 25540 13107
G2 51154
G1 69435
ĐB 231739
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 05/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 0 4
1 9 1 7
2 4 7 2 6 6 8
3 5 9 3 4
4 0 3 4 4 2 4 5
5 4 5 0 3 8
6 2 2 6
7 1 7 0 2
8 2 5 8
9 9 9 1 3 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 29/10/2022

G8 59
G7 689
G6 8798 6523 1378
G5 9574
G4 45801 97544 98998 91238 78931 73864 92674
G3 83688 05448
G2 88593
G1 05660
ĐB 864382
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 29/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 6
1 1 0 3
2 3 2 8
3 1 8 3 2 9
4 4 8 4 4 6 7 7
5 5
6 0 4 6
7 4 4 8 7
8 2 8 9 8 3 4 7 8 9 9
9 3 8 8 9 8
XSDNO - KQXSDNO- Dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đắc Nông cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDNO mở thưởng các ngày trước đó.

XSDNO - KQXSDNO - Dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đắc Nông (XSMN DNO) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đắc Nông ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đắc Nông được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top