XSDNO - KQXSDNO - Kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay tại XSMB365

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 27/05/2023

G8 80
G7 726
G6 5551 7743 4797
G5 9864
G4 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701
G3 02187 23681
G2 66943
G1 20176
ĐB 540591
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 27/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 0 0
1 1 0 5 8 9
2 6 2
3 3 3 3 4 4 4 9
4 3 3 3 4 6
5 1 5
6 4 6 6 2 6 7
7 6 7 7 7 8 9
8 1 7 8
9 1 3 7 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 20/05/2023

G8 47
G7 652
G6 8244 6650 7201
G5 1888
G4 43580 88082 80684 89630 40875 36658 66991
G3 35147 54582
G2 90833
G1 61321
ĐB 100825
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 20/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 3 5 8
1 1 0 2 9
2 1 5 2 5 8 8
3 0 3 3 3
4 4 7 4 4 8
5 0 2 8 5 2 7
6 6
7 5 7 4
8 0 2 2 4 8 8 5 8
9 1 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 13/05/2023

G8 35
G7 503
G6 0298 1335 1725
G5 9343
G4 10273 72061 50794 71818 17410 09123 30180
G3 92245 39793
G2 71109
G1 61377
ĐB 709040
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 13/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 9 0 1 4 8
1 0 8 1 6
2 3 5 2
3 5 3 0 2 4 7 9
4 0 3 5 4 9
5 5 2 3 4
6 1 6
7 3 7 7 7
8 0 8 1 9
9 3 4 8 9 0

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 06/05/2023

G8 73
G7 352
G6 9077 3705 6634
G5 2274
G4 23058 39975 73082 42992 30300 62033 67700
G3 01992 89893
G2 02048
G1 07044
ĐB 259090
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 06/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 5 0 0 0 9
1 1
2 2 5 8 9 9
3 3 4 3 3 9
4 4 8 4 3 4 7
5 2 8 5 0 7
6 6
7 4 5 7 7 7
8 2 8 4 5
9 0 2 2 3 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 29/04/2023

G8 52
G7 068
G6 4811 5196 8951
G5 3502
G4 37955 47563 66453 08993 36105 98599 13831
G3 53709 40532
G2 02859
G1 15517
ĐB 246421
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 29/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 9 0
1 1 7 1 1 2 3 5
2 1 2 0 3
3 1 2 3 5 6 9
4 4
5 1 3 5 9 5 0 5
6 3 8 6 9
7 7 1
8 8 6
9 3 6 9 9 0 5 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 22/04/2023

G8 44
G7 728
G6 5285 9520 1591
G5 3799
G4 09403 09965 60067 19197 21862 85384 58583
G3 02754 40327
G2 94801
G1 23783
ĐB 634685
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 22/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 0 2
1 1 0 9
2 0 7 8 2 6
3 3 0 8 8
4 4 5 8
5 4 5 6 8 8
6 2 5 7 6
7 7 2 6 9
8 3 3 4 5 5 8 2
9 1 7 9 9 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 15/04/2023

G8 34
G7 899
G6 1007 7101 6952
G5 5344
G4 94058 29882 52435 86454 40734 85625 18934
G3 59734 77023
G2 33178
G1 02448
ĐB 461063
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 15/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 0
1 1 0
2 3 5 2 5 8
3 4 4 4 5 3 2 6
4 4 8 4 3 3 3 4 5
5 2 4 8 5 2 3
6 3 6
7 8 7 0
8 2 8 4 5 7
9 9 9 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 08/04/2023

G8 64
G7 701
G6 5460 7979 3550
G5 1859
G4 32292 74813 30469 80681 34470 35716 68977
G3 94614 15145
G2 75796
G1 32035
ĐB 035520
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 08/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 2 5 6 7
1 3 4 6 1 0 8
2 0 2 9
3 5 3 1
4 5 4 1
5 0 9 5 3 4
6 0 9 6 1 9
7 0 7 9 7 7
8 1 8
9 2 6 9 5 6 7

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 01/04/2023

G8 23
G7 273
G6 9377 2134 7599
G5 9285
G4 72373 86759 72454 67662 04185 54179 37804
G3 73306 48128
G2 95707
G1 42817
ĐB 979467
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 01/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 7 0
1 7 1
2 8 2 6
3 4 3 7 7
4 4 0 3 5
5 4 9 5 8 8
6 2 7 6 0
7 3 3 7 9 7 0 1 6 7
8 5 5 8 2
9 9 9 5 7 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 25/03/2023

G8 59
G7 795
G6 9732 6362 9364
G5 3489
G4 95837 68413 43578 56624 94354 68578 10642
G3 80675 09334
G2 44592
G1 02441
ĐB 282583
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 25/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 3 1 4
2 4 2 3 4 6 9
3 2 4 7 3 1 8
4 1 2 4 2 3 5 6
5 4 5 7 9
6 2 4 6
7 5 8 8 7 3
8 3 9 8 7 7
9 2 5 9 8

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 18/03/2023

G8 59
G7 814
G6 7133 5507 4580
G5 0660
G4 50345 66978 75936 66136 86679 60788 07027
G3 31918 18587
G2 12319
G1 38265
ĐB 464369
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 18/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 6 8
1 4 8 9 1
2 7 2
3 3 6 6 3 3
4 5 4 1
5 5 4 6
6 0 5 9 6 3 3
7 8 9 7 0 2 8
8 0 7 8 8 1 7 8
9 9 1 6 7

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 11/03/2023

G8 71
G7 344
G6 0407 6613 6585
G5 3278
G4 03983 95712 31244 38051 38423 48012 83727
G3 52050 31558
G2 03211
G1 24257
ĐB 546932
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 11/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 5
1 1 2 2 3 1 1 5
2 3 7 2 1 1 3
3 2 3 1 2 8
4 4 4 4 4 4
5 0 1 7 8 5 8
6 6
7 8 7 0 2 5
8 3 5 8 5 7
9 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 04/03/2023

G8 74
G7 982
G6 9984 0288 4078
G5 6853
G4 37586 94609 98516 46923 46717 40429 13648
G3 82515 30427
G2 18221
G1 76743
ĐB 571009
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 04/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 9 0
1 5 6 7 1 2
2 1 3 7 9 2 8
3 3 2 4 5
4 3 8 4 8
5 3 5 1
6 6 1 8
7 8 7 1 2
8 2 4 6 8 8 4 7 8
9 9 0 0 2

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 25/02/2023

G8 31
G7 140
G6 9374 3858 0583
G5 3312
G4 26817 15566 30532 19908 10882 12915 93489
G3 27726 56155
G2 98092
G1 81560
ĐB 479792
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 25/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 4 6
1 2 5 7 1
2 6 2 1 3 8 9 9
3 2 3 8
4 0 4 7
5 5 8 5 1 5
6 0 6 6 2 6
7 4 7 1
8 2 3 9 8 0 5
9 2 2 9 8
XSDNO - KQXSDNO- Dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đắc Nông cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDNO mở thưởng các ngày trước đó.

XSDNO - KQXSDNO - Dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đắc Nông (XSMN DNO) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đắc Nông ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đắc Nông được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top