XSDNO - KQXSDNO - Kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay tại XSMB365

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 02/12/2023

G8 58
G7 756
G6 3989 6317 3439
G5 2932
G4 84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774
G3 18870 13515
G2 10259
G1 84670
ĐB 766838
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 02/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 7
1 5 6 7 1
2 2 3 5
3 2 8 9 3
4 4 7 9
5 2 6 9 5 1 9
6 8 6 1 5
7 0 0 4 7 1
8 8 9 8 3 6 8
9 4 5 9 3 5 8

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 25/11/2023

G8 63
G7 639
G6 8837 0823 2557
G5 0192
G4 15337 20478 32493 94906 44551 90007 61246
G3 08648 95322
G2 34250
G1 02951
ĐB 721110
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 25/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 0 1 5
1 0 1 5 5
2 2 3 2 2 9
3 7 7 9 3 2 9
4 6 8 4
5 0 1 1 7 5
6 6 0 4
7 8 7 0 3 3 5
8 8 4 7
9 2 3 9 3

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 18/11/2023

G8 89
G7 345
G6 6452 2964 5394
G5 2698
G4 93343 76402 40895 33471 37632 72561 94821
G3 82215 09999
G2 11680
G1 03388
ĐB 919424
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 18/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 8
1 5 1 2 6 7
2 1 4 2 0 3 5
3 2 3 4
4 3 5 4 2 6 9
5 2 5 1 4 9
6 1 4 6
7 1 7
8 0 8 8 8 9
9 4 5 8 9 9 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 11/11/2023

G8 98
G7 827
G6 6518 0175 4729
G5 3516
G4 71633 92821 94108 43922 57136 49196 68095
G3 27033 13204
G2 49256
G1 80464
ĐB 243185
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 11/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 8 0
1 6 8 1 2
2 1 2 7 9 2 2
3 3 3 6 3 3 3
4 4 0 6
5 6 5 7 8 9
6 4 6 1 3 5 9
7 5 7 2
8 5 8 0 1
9 5 6 9 2

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 04/11/2023

G8 73
G7 254
G6 2390 8271 7893
G5 1089
G4 46691 81359 15132 35600 02715 08771 79917
G3 28098 74840
G2 70279
G1 45239
ĐB 498917
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 04/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 4 9
1 5 7 7 1 7 7 9
2 2 3
3 2 9 3 9
4 0 4 5
5 4 9 5 1
6 6
7 1 1 9 7 1 1
8 9 8 9
9 0 1 3 8 9 3 5 7 8

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 28/10/2023

G8 86
G7 996
G6 9628 7993 0161
G5 4256
G4 98588 44439 33813 39340 13661 65590 80357
G3 93780 76551
G2 09128
G1 92736
ĐB 844290
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 28/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 8 9 9
1 3 1 5 6 6
2 8 8 2
3 6 9 3 1 9
4 0 4
5 1 6 7 5
6 1 1 6 3 5 9
7 7 5
8 0 8 8 2 2 8
9 0 0 3 6 9 3

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 21/10/2023

G8 03
G7 498
G6 9363 9108 1795
G5 6990
G4 37977 76810 86634 83816 54368 06689 19518
G3 66093 10496
G2 69765
G1 52071
ĐB 581409
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 21/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 9 0 1 9
1 0 6 8 1 7
2 2
3 4 3 6 9
4 4 3
5 5 6 9
6 3 5 8 6 1 9
7 1 7 7 7
8 9 8 0 1 6 9
9 0 3 5 6 8 9 0 8

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 14/10/2023

G8 38
G7 297
G6 9859 9194 0931
G5 5185
G4 98793 12703 13469 39072 12954 81638 36978
G3 23272 81266
G2 81944
G1 11708
ĐB 069366
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 14/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 8 0
1 1 3
2 2 7 7
3 1 8 3 0 9
4 4 4 4 5 9
5 4 9 5 8
6 6 6 9 6 6 6
7 2 2 8 7 9
8 5 8 0 3 7
9 3 4 7 9 5 6

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 07/10/2023

G8 85
G7 202
G6 2562 3791 2625
G5 5032
G4 11153 45564 98049 57858 53649 38618 77688
G3 71288 67968
G2 06109
G1 18773
ĐB 214554
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 07/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 9 0
1 8 1 9
2 5 2 0 3 6
3 2 3 5 7
4 9 9 4 5 6
5 3 4 8 5 2
6 2 4 8 6
7 3 7
8 8 8 8 1 5 6 8 8
9 1 9 0 4 4

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 30/09/2023

G8 50
G7 224
G6 1116 5476 4499
G5 8112
G4 59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426
G3 70173 95467
G2 03818
G1 78566
ĐB 590479
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 30/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 9
1 2 6 8 1 8
2 4 6 2 1
3 6 3 7 7
4 0 4 2
5 5
6 6 7 6 1 2 3 6 7
7 3 3 6 9 7 6
8 1 8 1
9 0 9 9 9 7 9 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 23/09/2023

G8 02
G7 899
G6 9237 5996 2512
G5 1696
G4 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950
G3 46122 74876
G2 06139
G1 69999
ĐB 985281
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 23/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 5
1 2 1 8
2 2 2 1 2
3 6 7 9 3 8
4 4
5 0 5 0 7
6 6 3 7 9 9 9
7 5 6 8 7 3
8 1 3 8 7
9 6 6 6 9 9 9 3 9 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 16/09/2023

G8 89
G7 646
G6 4241 4417 7421
G5 3951
G4 88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527
G3 72652 73586
G2 84633
G1 74632
ĐB 835555
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 16/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 7 1 2 4 5
2 1 7 2 3 4 5 7
3 2 3 4 3 3
4 1 2 6 4 3
5 1 2 5 7 5 5 7
6 7 6 4 8
7 2 5 7 1 2 5 6
8 6 8
9 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 09/09/2023

G8 86
G7 558
G6 7515 3948 3907
G5 2035
G4 49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030
G3 86963 79370
G2 25851
G1 60344
ĐB 929614
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 09/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 7 0 3 7
1 3 4 5 1 5
2 6 2 0 4
3 0 5 3 1 6
4 2 4 8 4 1 4
5 1 8 5 1 3
6 3 9 6 2
7 0 9 7 0
8 8 4 5
9 9 6 7

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 02/09/2023

G8 72
G7 888
G6 3622 4875 4751
G5 1539
G4 12498 39200 17830 80913 52642 12827 31788
G3 23387 08827
G2 85837
G1 89502
ĐB 992668
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 02/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 0 0 3
1 3 1 5
2 2 7 7 2 0 2 4
3 0 7 9 3 1
4 2 4
5 1 5 7
6 8 6
7 5 7 2 2 3 8
8 7 8 8 8 6 8 8 9
9 8 9 3
XSDNO - KQXSDNO- Dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đắc Nông cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDNO mở thưởng các ngày trước đó.

XSDNO - KQXSDNO - Dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đắc Nông (XSMN DNO) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đắc Nông ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đắc Nông được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top