XSDNO - KQXSDNO - Kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay tại XSMB365

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 14/05/2022

G8 71
G7 007
G6 0463 4318 0859
G5 0737
G4 96164 38133 21106 88101 44203 74394 98939
G3 41814 32902
G2 35228
G1 12346
ĐB 837920
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 14/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 3 6 7 0 2
1 4 8 1 0
2 0 8 2 0
3 3 7 9 3 0 3 6
4 6 4 1 6 9
5 9 5
6 3 4 6 0 4
7 7 0 3
8 8 1 2
9 4 9 3 5

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 07/05/2022

G8 61
G7 523
G6 8222 9031 5499
G5 7856
G4 50468 37515 25576 30351 58106 46686 02942
G3 74977 87579
G2 07140
G1 06658
ĐB 359027
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 07/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 4
1 5 1 3 5
2 2 3 7 2 2 4
3 1 3 2
4 0 2 4
5 1 6 8 5 1
6 8 6 0 5 7 8
7 6 7 9 7 2 7
8 6 8 5 6
9 9 9 7 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 30/04/2022

G8 64
G7 708
G6 2916 4563 0372
G5 8161
G4 03667 99303 46746 18800 82581 93462 28839
G3 55743 67713
G2 55628
G1 84918
ĐB 025388
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 30/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 8 0 0
1 3 6 8 1 6 8
2 8 2 6 7
3 9 3 0 1 4 6
4 3 6 4
5 5
6 1 2 3 7 6 1 4
7 2 7 6
8 1 8 8 0 1 2 8
9 9 3

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 23/04/2022

G8 83
G7 101
G6 5826 7858 2430
G5 8248
G4 49023 03213 11170 29968 37466 47104 09119
G3 67084 57166
G2 95806
G1 18471
ĐB 804668
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 23/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 6 0 3 7
1 3 9 1 0 7
2 3 6 2
3 0 3 1 2
4 8 4 0 8
5 8 5
6 6 6 8 8 6 0 2 6 6
7 0 1 7
8 4 8 4 5 6 6
9 9 1

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 16/04/2022

G8 71
G7 117
G6 5881 4589 1978
G5 4412
G4 63716 47540 70692 58419 34513 30602 02850
G3 78957 35038
G2 67281
G1 45607
ĐB 413425
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 16/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 7 0 4 5
1 2 3 6 7 9 1 8 8
2 5 2 0 1 9
3 8 3 1
4 0 4
5 0 7 5 2
6 6 1
7 8 7 0 1 5
8 1 1 9 8 3 7
9 2 9 1 8

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 09/04/2022

G8 53
G7 687
G6 7520 8881 6433
G5 0517
G4 07687 30354 56194 39302 64691 65708 98152
G3 12460 77165
G2 44581
G1 27825
ĐB 177168
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 09/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 8 0 2 6
1 7 1 8 8 9
2 0 5 2 0 5
3 3 3 3
4 4 5 9
5 2 4 5 2 6
6 0 5 8 6
7 7 1 8 8
8 1 1 7 7 8 0 6
9 1 4 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 02/04/2022

G8 77
G7 273
G6 4505 7786 1499
G5 4329
G4 65950 16087 13635 19899 02274 65208 94891
G3 96735 92067
G2 58187
G1 36404
ĐB 799914
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 02/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 8 0 5
1 4 1 9
2 9 2
3 5 5 3 7
4 4 0 1 7
5 0 5 0 3 3
6 7 6 8
7 3 4 7 6 8 8
8 6 7 7 8 0
9 1 9 9 9 2 9 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 26/03/2022

G8 39
G7 287
G6 7868 9355 3212
G5 3243
G4 46222 02478 76396 44824 85163 05001 84351
G3 89701 02495
G2 42917
G1 12058
ĐB 691631
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 26/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 0
1 2 7 1 0 0 3 5
2 2 4 2 1 2
3 1 3 4 6
4 3 4 2
5 1 5 8 5 5 9
6 3 8 6 9
7 8 7 1 8
8 7 8 5 6 7
9 5 6 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 19/03/2022

G8 06
G7 077
G6 4340 4275 1004
G5 4111
G4 45891 00393 21562 93626 69178 11155 95894
G3 76555 21497
G2 66283
G1 53987
ĐB 751921
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 19/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 4
1 1 1 1 2 9
2 1 6 2 6
3 3 8 9
4 0 4 0 9
5 5 5 5 5 5 7
6 2 6 2
7 5 7 8 7 7 8 9
8 3 7 8 7
9 1 3 4 7 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 12/03/2022

G8 98
G7 003
G6 3686 0235 3638
G5 6721
G4 04773 82668 59850 75954 59843 53115 36283
G3 72970 10546
G2 10495
G1 33346
ĐB 931498
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 12/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 5 7
1 5 1 2
2 1 2
3 5 8 3 0 4 7 8
4 3 6 6 4 5
5 0 4 5 1 3 9
6 8 6 4 4 8
7 0 3 7
8 3 6 8 3 6 9
9 5 8 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 05/03/2022

G8 49
G7 701
G6 3462 8399 9971
G5 6293
G4 27272 22543 96109 87499 02977 73374 02510
G3 38537 17602
G2 75695
G1 66406
ĐB 719285
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 05/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 6 9 0 1
1 0 1 0 7
2 2 0 6 7
3 7 3 4 9
4 3 4 7
5 5 8 9
6 2 6 0
7 1 2 4 7 7 3 7
8 5 8
9 3 5 9 9 9 0 9 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO 26/02/2022

G8 67
G7 482
G6 5714 8438 4007
G5 2205
G4 77585 61641 28371 61438 51121 82100 17263
G3 76364 86265
G2 29351
G1 71897
ĐB 464259
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 26/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 7 0 0
1 4 1 2 4 5 7
2 1 2 8
3 8 8 3 6
4 1 4 1 6
5 1 9 5 0 6 8
6 3 4 5 6
7 1 7 0 9
8 2 5 8 3 3
9 7 9 5

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO 19/02/2022

G8 99
G7 815
G6 9013 6657 4175
G5 1926
G4 54903 23509 46502 30842 78791 88741 89606
G3 35427 53521
G2 42914
G1 54316
ĐB 223157
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 19/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 6 9 0
1 3 4 5 6 1 2 4 9
2 1 6 7 2 0 4
3 3 0 1
4 1 2 4 1
5 7 7 5 1 7
6 6 0 1 2
7 5 7 2 5 5
8 8
9 1 9 0

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO 12/02/2022

G8 70
G7 702
G6 4179 7724 2379
G5 9214
G4 30073 04624 13202 37594 10073 07172 99302
G3 47049 71826
G2 15875
G1 40907
ĐB 609752
Loto Đắc Nông - Loto XSDNO 12/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 2 7 0
1 4 1
2 4 4 6 2 0 0 0 5 7
3 3 7 7
4 9 4 1 2 2 9
5 2 5 7
6 6 2
7 2 3 3 5 9 9 7 0
8 8
9 4 9 4 7 7
XSDNO - KQXSDNO- Dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đắc Nông cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDNO mở thưởng các ngày trước đó.

XSDNO - KQXSDNO - Dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đắc Nông (XSMN DNO) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đắc Nông ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đắc Nông được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top