XSQNI - KQXSQNI - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay tại XSMB365

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 02/03/2024

G8 06
G7 394
G6 1856 5781 5708
G5 2764
G4 07644 00463 60372 52340 02527 57237 68164
G3 49046 15194
G2 04352
G1 81455
ĐB 049669
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 02/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 4
1 1 8
2 7 2 5 7
3 7 3 6
4 0 4 6 4 4 6 6 9 9
5 2 5 6 5 5
6 3 4 4 9 6 4 5
7 2 7 2 3
8 1 8 0
9 4 4 9 6

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 24/02/2024

G8 30
G7 555
G6 4582 0485 7876
G5 3276
G4 21646 18175 05854 82982 46517 75379 79204
G3 52291 21907
G2 23984
G1 41327
ĐB 685811
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 24/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 0
1 1 7 1 1 9
2 7 2 8 8
3 3
4 6 4 0 5 8
5 4 5 5 5 7 8
6 6 4 7 7
7 5 6 6 9 7 0 1 2
8 2 2 4 5 8
9 1 9 7

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 17/02/2024

G8 04
G7 214
G6 2883 1449 4505
G5 6185
G4 58810 83101 43013 32170 92603 19549 78264
G3 66986 64467
G2 77794
G1 99093
ĐB 454548
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 17/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 5 0 1 7
1 0 3 4 1 0
2 2
3 3 0 1 8 9
4 8 9 9 4 1 6 9
5 5 0 8
6 4 7 6 8
7 0 7 6
8 3 5 6 8 4
9 3 4 9 4 4

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 10/02/2024

G8 05
G7 044
G6 3834 5529 5173
G5 5233
G4 36738 76753 03456 41105 92578 96707 16796
G3 92534 21047
G2 71170
G1 52988
ĐB 945339
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 10/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 0 7
1 1
2 9 2
3 3 4 4 8 9 3 3 5 7
4 4 7 4 3 3 4
5 3 6 5 0
6 6 5 9
7 0 3 8 7 0 4
8 8 8 3 7 8
9 6 9 2 3

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 03/02/2024

G8 99
G7 846
G6 7972 8092 7893
G5 9471
G4 68965 25191 03076 88336 69172 28661 97989
G3 32336 87907
G2 66317
G1 35015
ĐB 801841
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 03/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0
1 5 7 1 4 6 7 9
2 2 7 7 9
3 6 6 3 9
4 1 6 4
5 5 1 6
6 1 5 6 3 3 4 7
7 1 2 2 6 7 0 1
8 9 8
9 1 2 3 9 8

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 27/01/2024

G8 22
G7 455
G6 7401 4166 5409
G5 7240
G4 47194 33573 10689 27860 28390 29247 05169
G3 11588 00892
G2 89527
G1 37803
ĐB 327378
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 27/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 9 0 4 6 9
1 1 0
2 7 2 9
3 3 0 7
4 0 7 4 9
5 5 5 5
6 0 6 9 6 6
7 3 8 7 2 4
8 8 9 8 7 8
9 0 2 4 9 0 6 8

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 20/01/2024

G8 16
G7 130
G6 5008 8289 4532
G5 4139
G4 90454 02912 27004 15826 86231 94793 68936
G3 73720 82107
G2 07033
G1 94406
ĐB 875091
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 20/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 7 8 0 2 3
1 2 1 3 9
2 0 6 2 1 3
3 0 1 2 3 6 9 3 3 9
4 4 0 5
5 4 5
6 6 0 2 3
7 7 0
8 9 8 0
9 1 3 9 3 8

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 13/01/2024

G8 50
G7 201
G6 7304 1083 2551
G5 3151
G4 33783 13324 45825 71433 70683 36255 14542
G3 92220 70371
G2 02983
G1 83385
ĐB 821966
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 13/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 0 2
1 1 0 5 5 7
2 0 4 5 2 4
3 3 3 3 8 8 8 8
4 2 4 0 2
5 1 1 5 5 2 5 8
6 6 6 6
7 1 7
8 3 3 3 3 5 8
9 9

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 06/01/2024

G8 03
G7 186
G6 6278 7871 6414
G5 2486
G4 75893 75848 36256 64705 34583 38027 49681
G3 81059 89051
G2 55673
G1 21487
ĐB 024048
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 06/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0
1 4 1 5 7 8
2 7 2
3 3 7 8 9
4 8 8 4 1
5 1 6 9 5 0
6 6 5 8 8
7 1 3 8 7 2 8
8 1 3 6 6 7 8 4 4 7
9 3 9 5

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 30/12/2023

G8 78
G7 369
G6 1870 3072 4402
G5 4638
G4 02222 99987 26188 45104 87605 64033 34433
G3 38701 39498
G2 39619
G1 45427
ĐB 424362
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 30/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 4 5 0 7
1 9 1 0
2 2 7 2 0 2 6 7
3 3 3 8 3 3 3
4 4 0
5 5 0
6 2 9 6
7 0 2 7 2 8
8 7 8 8 3 8 9
9 8 9 1 6

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 23/12/2023

G8 52
G7 052
G6 2237 4689 2738
G5 1900
G4 77520 29739 16827 63296 63709 93217 35881
G3 27233 61923
G2 13982
G1 80335
ĐB 396664
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 23/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9 0 0 2
1 7 1 8
2 0 3 7 2 5 8
3 3 5 7 8 9 3 2 3
4 4 6
5 2 5 3
6 4 6 9
7 7 1 2 3
8 1 2 9 8 3
9 6 9 0 3 8

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 16/12/2023

G8 84
G7 318
G6 7491 7102 6555
G5 1354
G4 95883 24306 07618 56359 03474 97868 55819
G3 58980 24589
G2 20960
G1 07521
ĐB 933338
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 16/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 0 6 8
1 8 8 9 1 2 9
2 1 2 0
3 8 3 8
4 4 5 7
5 4 5 9 5 5
6 0 8 6 0
7 4 7
8 0 3 9 8 1 1 3 6
9 1 9 1 5 8

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 09/12/2023

G8 64
G7 380
G6 9869 8197 0772
G5 8721
G4 52465 17799 35559 43311 76824 35183 10971
G3 00641 56245
G2 49728
G1 30454
ĐB 018787
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 09/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8
1 1 1 1 2 4 7
2 1 4 8 2 7
3 3 8
4 1 5 4 2 5
5 4 9 5 4 6
6 5 9 6
7 1 2 7 8 9
8 0 3 7 8 2
9 7 9 9 5 6 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 02/12/2023

G8 01
G7 228
G6 1580 8394 3819
G5 8094
G4 47288 24039 36887 04978 13769 35852 24422
G3 93174 16177
G2 97494
G1 71185
ĐB 528610
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 02/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 8
1 0 9 1
2 2 8 2 2 5
3 9 3
4 4 7 9 9 9
5 2 5 8
6 9 6
7 4 7 8 7 7 8
8 0 5 7 8 8 2 7 8
9 4 4 4 9 1 3 6
XSQNI - KQXSQNI- Dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Ngãi cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQNI mở thưởng các ngày trước đó.

XSQNI - KQXSQNI - Dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Ngãi (XSMN QNI) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Ngãi ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Ngãi được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top