XSQNI - KQXSQNI - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay tại XSMB365

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 18/03/2023

G8 75
G7 150
G6 9152 3608 6893
G5 3874
G4 00790 91049 92627 83361 55204 94417 38848
G3 98956 01788
G2 12025
G1 35360
ĐB 767316
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 18/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 8 0 5 6 9
1 6 7 1 6
2 5 7 2 5
3 3 9
4 8 9 4 0 7
5 0 2 6 5 2
6 0 1 6 1 5
7 4 7 1 2
8 8 8 0 4 8
9 0 3 9 4

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 11/03/2023

G8 63
G7 792
G6 1444 8613 9351
G5 0585
G4 18601 51838 31379 18068 08037 96456 85296
G3 66693 85861
G2 86299
G1 35758
ĐB 987289
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 11/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0
1 3 1 0 5 6
2 2 9
3 7 8 3 1 9
4 4 4 4
5 1 6 8 5 8
6 1 8 6 5 9
7 9 7 3
8 5 9 8 3 5 6
9 2 3 6 9 9 7 8 9

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 04/03/2023

G8 56
G7 985
G6 8395 6270 3318
G5 3728
G4 78474 92395 24313 91863 36301 25440 57071
G3 24314 61106
G2 47331
G1 71852
ĐB 902168
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 04/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 6 0 4 7
1 3 4 8 1 0 3 7
2 8 2 5
3 1 3 1 6
4 0 4 1 7
5 2 5 8 9 9
6 3 8 6 0
7 0 1 4 7
8 5 8 1 2 6
9 5 5 9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 25/02/2023

G8 49
G7 614
G6 4345 3760 8502
G5 8907
G4 70055 09146 69962 33787 67505 18904 05087
G3 72268 92375
G2 99563
G1 58607
ĐB 235566
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 25/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 5 7 7 0 6
1 4 1
2 2 0 6
3 3 6
4 5 6 4 0 1
5 5 5 0 4 5 7
6 0 2 3 6 8 6 4 6
7 5 7 0 0 8 8
8 7 7 8 6
9 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 18/02/2023

G8 84
G7 623
G6 1911 4977 4392
G5 9077
G4 01383 63208 72141 19857 07190 55810 13144
G3 18312 56346
G2 76850
G1 78767
ĐB 445802
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 18/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 8 0 1 5 9
1 0 1 2 1 1 4
2 3 2 0 1 9
3 3 2 8
4 1 4 6 4 4
5 0 7 5
6 7 6 4
7 7 7 7 5 6 7 7
8 3 8 0
9 0 2 9

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 11/02/2023

G8 26
G7 667
G6 8785 2656 6557
G5 5504
G4 38678 96438 25165 12145 37669 15744 77598
G3 30578 42522
G2 64694
G1 76576
ĐB 593769
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 11/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0
1 1
2 2 2 2
3 8 3
4 4 5 4 0 4 9
5 6 7 5 4 6 8
6 5 7 9 9 6 5 7
7 6 8 8 7 5 6
8 5 8 3 7 7 9
9 4 8 9 6 6

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 04/02/2023

G8 21
G7 634
G6 8813 4585 3252
G5 9442
G4 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686
G3 81488 01536
G2 05204
G1 79727
ĐB 127946
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 04/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 3
1 3 4 1
2 3 4 7 2 4 5
3 0 4 6 3 1 2
4 2 6 8 8 4 0 1 2 3
5 2 5 8
6 6 3 4 8
7 7 2
8 5 6 8 8 4 4 8
9 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 28/01/2023

G8 76
G7 545
G6 5712 6211 1880
G5 8120
G4 80986 16707 10188 41817 34186 06738 90700
G3 48771 16461
G2 32823
G1 88376
ĐB 415615
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 28/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 0 0 2 8
1 1 2 5 7 1 1 6 7
2 0 3 2 1
3 8 3 2
4 5 4
5 5 1 4
6 1 6 7 8 8
7 1 6 7 0 1
8 0 6 6 8 8 3 8
9 9

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 21/01/2023

G8 78
G7 504
G6 7886 3990 3227
G5 0165
G4 33783 83271 16852 38026 48883 87275 89158
G3 46753 49698
G2 46729
G1 71403
ĐB 264606
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 21/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 6 0 9
1 1 7
2 6 7 9 2 5
3 3 0 5 8 8
4 4 0
5 2 3 8 5 6 7
6 5 6 0 2 8
7 1 5 7 2
8 3 3 6 8 5 9
9 0 8 9 2

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 14/01/2023

G8 26
G7 622
G6 0688 8957 5245
G5 5778
G4 76618 22119 12121 26824 92042 33189 50076
G3 06897 37701
G2 33955
G1 85638
ĐB 955137
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 14/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0
1 8 9 1 0 2
2 1 2 4 2 2 4
3 7 8 3
4 2 5 4 2
5 5 7 5 4 5
6 6 7
7 6 8 7 3 5 9
8 8 9 8 1 3 7 8
9 7 9 1 8

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 07/01/2023

G8 31
G7 478
G6 4788 0283 3719
G5 1961
G4 31534 01983 52336 63771 42126 26856 03411
G3 02430 49268
G2 48511
G1 88034
ĐB 817869
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 07/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3
1 1 1 9 1 1 1 6 7
2 6 2
3 0 4 4 6 3 8 8
4 4 3 3
5 6 5
6 1 8 9 6 2 3 5
7 1 8 7
8 3 3 8 8 6 7 8
9 9 1 6

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 31/12/2022

G8 79
G7 076
G6 3470 0128 6919
G5 3016
G4 78029 96016 48071 69799 91875 10905 87918
G3 79069 41158
G2 41164
G1 10646
ĐB 391419
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 31/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 7
1 6 6 8 9 9 1 7
2 8 9 2
3 3
4 6 4 6
5 8 5 0 7
6 4 9 6 1 1 4 7
7 0 1 5 6 7
8 8 1 2 5
9 9 9 1 1 2 6 9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 24/12/2022

G8 11
G7 293
G6 7828 0185 2530
G5 8164
G4 20567 30058 81406 53575 71204 23520 16349
G3 52578 69719
G2 05907
G1 27896
ĐB 848578
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 24/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 7 0 2 3
1 9 1
2 0 8 2
3 0 3 9
4 9 4 0 6
5 8 5 7 8
6 4 7 6 0 9
7 5 8 8 7 0 6
8 5 8 2 5 7 7
9 3 6 9 1 4

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 17/12/2022

G8 73
G7 671
G6 2326 5338 4815
G5 0946
G4 94955 88753 49699 30012 20744 47805 00378
G3 73354 12936
G2 38416
G1 89055
ĐB 757156
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 17/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0
1 2 5 6 1 7
2 6 2 1
3 6 8 3 5
4 4 6 4 4 5
5 3 4 5 5 6 5 0 1 5 5
6 6 1 2 3 4 5
7 1 8 7
8 8 3 7
9 9 9 9
XSQNI - KQXSQNI- Dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Ngãi cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQNI mở thưởng các ngày trước đó.

XSQNI - KQXSQNI - Dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Ngãi (XSMN QNI) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Ngãi ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Ngãi được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top