XSQNI - KQXSQNI - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay tại XSMB365

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 23/09/2023

G8 75
G7 187
G6 0883 1231 0501
G5 6434
G4 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797
G3 44403 22063
G2 74395
G1 60481
ĐB 310753
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 23/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 0 3
1 1 0 3 8
2 8 2
3 0 1 4 3 0 5 6 8 9
4 4 3 7
5 3 5 9
6 3 6 9
7 4 7 7 7 8 9
8 1 3 7 8 2
9 3 5 6 7 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 16/09/2023

G8 16
G7 200
G6 4518 7801 1495
G5 1539
G4 68126 02364 71580 38384 64167 18975 26707
G3 97045 57814
G2 41987
G1 50382
ĐB 284830
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 16/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 7 0 0 3 8
1 4 8 1 0
2 6 2 8
3 0 9 3
4 5 4 1 6 8
5 5 4 7 9
6 4 7 6 2
7 5 7 0 6 8
8 0 2 4 7 8 1
9 5 9 3

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 09/09/2023

G8 44
G7 309
G6 8112 6386 5812
G5 4530
G4 90019 04240 69239 21379 34585 41281 30409
G3 62323 28390
G2 63837
G1 67428
ĐB 060511
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 09/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 9 0 3 4 9
1 1 2 2 9 1 1 8
2 3 8 2 1 1
3 0 7 9 3 2
4 0 4
5 5 8
6 6 8
7 9 7 3
8 1 5 6 8 2
9 0 9 0 0 1 3 7

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 02/09/2023

G8 51
G7 854
G6 9131 8264 7820
G5 8827
G4 62935 19267 62890 16947 56436 25043 73081
G3 90127 34341
G2 08686
G1 51712
ĐB 042652
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 02/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 9
1 2 1 3 4 8
2 0 7 7 2 1 5
3 1 5 6 3 4
4 1 3 7 4 5 6
5 2 4 5 3
6 4 7 6 3 8
7 7 2 2 4 6
8 1 6 8
9 0 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 26/08/2023

G8 45
G7 360
G6 4292 9852 9617
G5 8878
G4 63026 99380 93962 00508 27920 98844 78292
G3 20241 35896
G2 90026
G1 32126
ĐB 150551
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 26/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 2 6 8
1 7 1 4 5
2 0 6 6 6 2 5 6 9 9
3 3
4 1 4 4 4
5 1 2 5
6 0 2 6 2 2 2 9
7 8 7 1
8 0 8 0 7
9 2 2 6 9

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 19/08/2023

G8 87
G7 965
G6 3813 2698 0352
G5 3742
G4 73092 05598 86918 88546 50195 63748 03883
G3 12725 89325
G2 16701
G1 44896
ĐB 382082
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 19/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0
1 3 8 1 0
2 5 5 2 4 5 8 9
3 3 1 8
4 2 6 8 4
5 2 5 2 2 6 9
6 5 6 4 9
7 7
8 2 3 8 1 4 9 9
9 2 5 6 8 8 9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 12/08/2023

G8 50
G7 300
G6 7234 2530 4796
G5 4122
G4 06331 32775 99809 96638 89584 89071 47200
G3 88997 76827
G2 59271
G1 87700
ĐB 798477
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 12/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 9 0 0 0 0 3
1 1 3 7 7
2 2 7 2 2
3 0 1 4 8 3
4 4 3 8
5 5 7
6 6 9
7 1 1 5 7 7 2 7 9
8 4 8 3
9 6 7 9 0

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 05/08/2023

G8 67
G7 813
G6 7858 7060 7327
G5 0522
G4 00853 39699 72206 73017 62854 79210 46921
G3 25016 86794
G2 91600
G1 60300
ĐB 454950
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 05/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 6 0 0 0 1 5 6
1 0 3 6 7 1 2
2 1 2 7 2 2
3 3 1 5
4 4 5 9
5 0 3 4 8 5
6 0 6 0 1
7 7 1 2
8 8 5
9 4 9 9 9

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 29/07/2023

G8 72
G7 163
G6 2701 8357 8913
G5 4493
G4 60687 82369 80509 04615 77289 37023 17339
G3 20288 88587
G2 91545
G1 32153
ĐB 520873
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 29/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 9 0
1 3 5 1 0
2 3 2
3 9 3 1 2 5 6 7 9
4 5 4
5 3 7 5 1 4
6 3 9 6
7 3 7 5 8 8
8 7 7 8 9 8 8
9 3 9 0 3 6 8

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 22/07/2023

G8 03
G7 264
G6 8026 7018 6762
G5 3320
G4 91920 98188 57700 93768 58585 17999 28378
G3 48271 78378
G2 26157
G1 73002
ĐB 009546
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 22/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 0 0 2 2
1 8 1 7
2 0 0 6 2 0 6
3 3
4 6 4 6
5 7 5 8
6 2 4 8 6 2 4
7 1 8 8 7 5
8 5 8 8 1 6 7 7 8
9 9 9 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 15/07/2023

G8 46
G7 730
G6 7487 3278 0611
G5 1427
G4 76907 12308 50585 60842 54439 51620 50007
G3 71681 50447
G2 58252
G1 32863
ĐB 645825
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 15/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 7 8 0 2 3
1 1 1 1 8
2 0 5 7 2 4 5
3 0 9 3 6
4 2 7 4
5 2 5 2 8
6 3 6
7 8 7 0 0 2 4 8
8 1 5 7 8 0 7
9 9 3

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 08/07/2023

G8 95
G7 540
G6 2502 4410 1795
G5 0908
G4 10627 80432 25713 59718 73867 13900 09870
G3 21677 30287
G2 05621
G1 71906
ĐB 461667
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 08/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 6 8 0 0 1 4 7
1 0 3 8 1 2
2 1 7 2 0 3
3 2 3 1
4 0 4
5 5 9
6 7 7 6 0
7 0 7 7 2 6 6 7 8
8 7 8 0 1
9 5 9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 01/07/2023

G8 43
G7 990
G6 0823 3593 9363
G5 2428
G4 35404 01674 18106 86178 04664 66362 27444
G3 81540 94292
G2 15240
G1 37895
ĐB 972105
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 01/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 6 0 4 4 9
1 1
2 3 8 2 6 9
3 3 2 6 9
4 0 0 4 4 0 4 6 7
5 5 0 9
6 2 3 4 6 0
7 4 8 7
8 8 2 7
9 0 2 3 5 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 24/06/2023

G8 71
G7 971
G6 9548 0968 9031
G5 7839
G4 29473 06725 48022 44926 18525 36846 92466
G3 35924 31814
G2 22394
G1 35250
ĐB 315384
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 24/06/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5
1 4 1 3 7
2 2 4 5 5 6 2 2
3 1 9 3 7
4 6 8 4 1 2 8 9
5 0 5 2 2
6 6 8 6 2 4 6
7 1 3 7
8 4 8 4 6
9 4 9 3
XSQNI - KQXSQNI- Dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Ngãi cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQNI mở thưởng các ngày trước đó.

XSQNI - KQXSQNI - Dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Ngãi (XSMN QNI) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Ngãi ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Ngãi được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top