XSQNI - KQXSQNI - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay tại XSMB365

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 06/08/2022

G8 08
G7 463
G6 9244 0971 0657
G5 6723
G4 44386 29793 83201 36483 28446 35069 44078
G3 90659 14717
G2 90185
G1 90412
ĐB 509325
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 06/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0
1 2 7 1 0 7
2 3 5 2 1
3 3 2 6 8 9
4 4 6 4 4
5 7 9 5 2 8
6 3 9 6 4 8
7 1 8 7 1 5
8 3 5 6 8 7
9 3 9 5 6

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 30/07/2022

G8 82
G7 490
G6 6457 4270 7594
G5 1890
G4 36537 79142 82667 61929 11885 90757 70584
G3 95569 80906
G2 83002
G1 00446
ĐB 274919
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 30/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 0 7 9 9
1 9 1
2 9 2 0 4
3 7 3
4 2 6 4 8 9
5 7 7 5 8
6 7 9 6 0 4
7 0 7 3 5 5 6
8 4 5 8
9 0 0 4 9 1 2 6

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 23/07/2022

G8 90
G7 659
G6 8190 7656 8836
G5 5038
G4 13794 35165 42833 92959 82827 36853 79762
G3 06614 38016
G2 53856
G1 20167
ĐB 870019
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 23/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9
1 4 6 9 1
2 7 2 6
3 3 6 8 3 3 5
4 4 1 9
5 3 6 6 9 9 5 6
6 2 5 7 6 1 3 5 5
7 7 2 6
8 8 3
9 0 4 9 1 5 5

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 16/07/2022

G8 16
G7 638
G6 4748 8622 3103
G5 6289
G4 89416 71558 04080 72110 70727 86811 71847
G3 17735 13282
G2 85567
G1 13776
ĐB 156940
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 16/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 1 4 8
1 0 1 6 1 1
2 2 7 2 2 8
3 5 8 3 0
4 0 7 8 4
5 8 5 3
6 7 6 1 7
7 6 7 2 4 6
8 0 2 9 8 3 4 5
9 9 8

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 09/07/2022

G8 77
G7 390
G6 5520 4293 0925
G5 9347
G4 40169 04686 92158 91098 93772 85831 32101
G3 76072 29660
G2 52323
G1 46240
ĐB 440674
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 09/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 2 4 6 9
1 1 0 3
2 0 3 5 2 7 7
3 1 3 2 9
4 0 7 4 7
5 8 5 2
6 0 9 6 8
7 2 2 4 7 4
8 6 8 5 9
9 0 3 8 9 6

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 02/07/2022

G8 05
G7 738
G6 8574 3271 2691
G5 9483
G4 36826 68781 84098 43538 00759 42426 91967
G3 37958 56813
G2 90310
G1 42738
ĐB 592283
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 02/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1
1 0 3 1 7 8 9
2 6 6 2
3 8 8 8 3 1 8 8
4 4 7
5 8 9 5
6 7 6 2 2
7 1 4 7 6
8 1 3 3 8 3 3 3 5 9
9 1 8 9 5

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 25/06/2022

G8 00
G7 725
G6 2880 6619 2078
G5 4319
G4 24140 99747 04898 31257 56467 95169 72643
G3 37821 19302
G2 73587
G1 49421
ĐB 149036
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 25/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 4 8
1 9 9 1 2 2
2 1 1 5 2 0
3 6 3 4
4 0 3 7 4
5 7 5 2
6 7 9 6 3
7 8 7 4 5 6 8
8 0 7 8 7 9
9 8 9 1 1 6

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 18/06/2022

G8 36
G7 550
G6 9378 5866 4564
G5 0514
G4 48774 46843 55725 80270 27190 37207 82634
G3 35709 69456
G2 69928
G1 55881
ĐB 571001
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 18/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 9 0 5 7 9
1 4 1 0 8
2 5 8 2
3 4 3 4
4 3 4 1 3 6 7
5 0 6 5 2
6 4 6 6 5 6
7 0 4 8 7 0
8 1 8 2 7
9 0 9 0

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 11/06/2022

G8 71
G7 983
G6 1847 7687 3791
G5 1467
G4 16569 53194 24016 42630 12639 48212 33839
G3 48995 55033
G2 61652
G1 69974
ĐB 429240
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 11/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 4
1 2 6 1 9
2 2 1 5
3 0 3 9 9 3 3 8
4 0 7 4 7 9
5 2 5 9
6 7 9 6 1
7 4 7 4 6 8
8 3 7 8
9 1 4 5 9 3 3 6

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 04/06/2022

G8 97
G7 820
G6 7479 2066 4101
G5 1923
G4 92891 49045 93649 08528 74002 34873 87926
G3 23353 38020
G2 55020
G1 16312
ĐB 998806
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 04/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 6 0 2 2 2
1 2 1 0 9
2 0 0 0 3 6 8 2 0 1
3 3 2 5 7
4 5 9 4
5 3 5 4
6 6 6 0 2 6
7 3 9 7
8 8 2
9 1 9 4 7

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 28/05/2022

G8 39
G7 206
G6 2901 2215 7512
G5 8754
G4 82827 02937 28317 85749 60886 94874 92942
G3 56423 11005
G2 87140
G1 80838
ĐB 413218
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 28/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 6 0 4
1 2 5 7 8 1 0
2 3 7 2 1 4
3 7 8 3 2
4 0 2 9 4 5 7
5 4 5 0 1
6 6 0 8
7 4 7 1 2 3
8 6 8 1 3
9 9 4

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 21/05/2022

G8 57
G7 975
G6 0186 9947 3429
G5 1813
G4 63638 61443 77763 99558 40451 55606 79805
G3 00029 91070
G2 17950
G1 99895
ĐB 452711
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 21/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 0 5 7
1 1 3 1 1 5
2 9 9 2
3 8 3 1 4 6
4 3 7 4
5 0 1 8 5 0 7 9
6 3 6 0 8
7 0 5 7 4
8 6 8 3 5
9 5 9 2 2

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 14/05/2022

G8 68
G7 017
G6 4956 9468 4750
G5 0889
G4 64180 11680 46782 91487 30008 83936 17637
G3 81519 25080
G2 95880
G1 89111
ĐB 042146
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 14/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 5 8 8 8 8
1 1 7 9 1 1
2 2 8
3 6 7 3
4 6 4
5 0 6 5
6 8 6 3 4 5
7 7 1 3 8
8 0 0 0 0 2 7 9 8 0 6
9 9 1 8

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 07/05/2022

G8 52
G7 702
G6 0360 2259 0773
G5 8583
G4 30589 15231 85824 06735 06471 26404 78621
G3 97362 53505
G2 83639
G1 08191
ĐB 109725
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 07/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 5 0 6
1 1 2 3 7 9
2 1 4 5 2 0 6
3 1 5 9 3 7 8
4 4 0 2
5 9 5 0 2 3
6 0 2 6
7 1 3 7
8 3 9 8
9 1 9 3 5 8
XSQNI - KQXSQNI- Dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Ngãi cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQNI mở thưởng các ngày trước đó.

XSQNI - KQXSQNI - Dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Ngãi (XSMN QNI) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Ngãi ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Ngãi được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top