XSQNI - KQXSQNI - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay tại XSMB365

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 22/06/2024

G8 07
G7 215
G6 8662 9413 5460
G5 7487
G4 12765 46253 56636 82764 05895 55854 60936
G3 27639 34274
G2 22427
G1 33671
ĐB 336636
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 22/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6
1 3 5 1 7
2 7 2 6
3 6 6 6 9 3 1 5
4 4 5 6 7
5 3 4 5 1 6 9
6 0 2 4 5 6 3 3 3
7 1 4 7 2 8
8 7 8
9 5 9 3

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 15/06/2024

G8 51
G7 014
G6 2501 3742 3088
G5 2372
G4 58149 97212 35062 77664 77063 58594 87074
G3 51635 22879
G2 72928
G1 49302
ĐB 588522
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 15/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 0
1 2 4 1 0
2 2 8 2 0 1 2 4 6 7
3 5 3 6
4 2 9 4 1 6 7 9
5 5 3
6 2 3 4 6
7 2 4 9 7
8 8 8 2 8
9 4 9 4 7

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 08/06/2024

G8 93
G7 023
G6 5460 6241 8709
G5 1406
G4 52235 92021 43478 72889 20233 50061 03514
G3 26419 89362
G2 07605
G1 69134
ĐB 976944
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 08/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 9 0 6
1 4 9 1 2 4 6
2 1 3 2 6
3 3 4 5 3 2 3
4 1 4 4 1 3 4
5 5 0 3
6 0 1 2 6 0
7 8 7
8 9 8 7
9 9 0 1 8

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 01/06/2024

G8 57
G7 181
G6 1734 5259 6242
G5 0007
G4 32703 09313 18838 83042 65939 32614 02598
G3 86759 16590
G2 78593
G1 39098
ĐB 782998
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 01/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 7 0 9
1 3 4 1 8
2 2 4 4
3 4 8 9 3 0 1 9
4 2 2 4 1 3
5 9 9 5
6 6
7 7 0
8 1 8 3 9 9 9
9 0 3 8 8 8 9 3 5 5

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 25/05/2024

G8 99
G7 091
G6 8037 1549 6704
G5 5345
G4 23488 98913 51174 13360 04073 14859 52847
G3 71548 62892
G2 44178
G1 37278
ĐB 743279
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 25/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 6
1 3 1 9
2 2 9
3 7 3 1 7
4 5 7 8 9 4 0 7
5 9 5 4
6 0 6
7 3 4 8 8 9 7 3 4
8 8 8 4 7 7 8
9 1 2 9 4 5 7

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 18/05/2024

G8 93
G7 806
G6 1409 2770 3883
G5 6092
G4 14292 12543 17962 66320 32846 73449 78514
G3 89286 89601
G2 92897
G1 15772
ĐB 613514
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 18/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 6 9 0 2 7
1 4 4 1 0
2 0 2 6 7 9 9
3 3 4 8
4 3 6 9 4 1 1
5 5
6 2 6 0 4 8
7 0 2 7 9
8 3 6 8
9 2 2 7 9 0 4

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 11/05/2024

G8 05
G7 391
G6 2222 7260 4696
G5 9885
G4 42129 24356 63247 18468 06036 16613 55754
G3 31787 70402
G2 33375
G1 02078
ĐB 995138
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 11/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 6
1 3 1 9
2 2 9 2 0 2
3 6 8 3 1
4 7 4 5
5 4 6 5 7 8
6 0 8 6 3 5 9
7 5 8 7 4 8
8 5 7 8 3 6 7
9 1 6 9 2

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 04/05/2024

G8 14
G7 416
G6 9065 3662 5288
G5 8108
G4 30762 41336 13123 08472 55192 81660 90017
G3 53593 45642
G2 51996
G1 86364
ĐB 335201
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 04/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 8 0 6
1 6 7 1 0
2 3 2 4 6 6 7 9
3 6 3 2 9
4 2 4 6
5 5 6
6 0 2 2 4 5 6 1 3 9
7 2 7 1
8 8 8 0 8
9 2 3 6 9

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 27/04/2024

G8 27
G7 980
G6 4879 9392 1211
G5 6501
G4 70744 64946 89336 20001 88947 84105 33408
G3 10231 06997
G2 26212
G1 52970
ĐB 487281
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 27/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 5 8 0 7 8
1 1 2 1 0 0 1 3 8
2 2 1 9
3 1 6 3
4 4 6 7 4 4
5 5 0
6 6 3 4
7 0 9 7 4 9
8 0 1 8 0
9 2 7 9 7

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 20/04/2024

G8 76
G7 567
G6 4834 7128 4367
G5 6833
G4 95504 05196 06192 31570 94654 98251 26004
G3 47928 42735
G2 02873
G1 35946
ĐB 022733
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 20/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 0 7
1 1 5
2 8 8 2 9
3 3 3 4 5 3 3 3 7
4 6 4 0 0 3 5
5 1 4 5 3
6 7 7 6 4 9
7 0 3 7 6 6
8 8 2 2
9 2 6 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 13/04/2024

G8 33
G7 543
G6 9258 6818 3554
G5 7260
G4 49290 29174 74093 00065 25649 76579 19559
G3 07050 77694
G2 68854
G1 45983
ĐB 091461
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 13/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 6 9
1 8 1 6
2 2
3 3 4 8 9
4 3 9 4 5 5 7 9
5 0 4 4 8 9 5 6
6 0 1 5 6
7 4 9 7
8 3 8 1 5
9 0 3 4 9 4 5 7

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 06/04/2024

G8 38
G7 321
G6 0118 9356 0935
G5 2391
G4 36960 72336 75873 07260 84750 17674 80805
G3 09805 53094
G2 15101
G1 61401
ĐB 181411
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 06/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 5 5 0 5 6 6
1 1 8 1 0 0 1 2 9
2 1 2
3 5 6 3 7
4 4 7 9
5 0 6 5 0 0 3
6 0 0 6 3 5
7 3 4 7
8 8 1
9 1 4 9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 30/03/2024

G8 08
G7 857
G6 6860 5479 3111
G5 9758
G4 50640 04974 82750 37466 38407 04054 59383
G3 78570 67408
G2 40721
G1 27290
ĐB 660752
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 30/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 8 0 4 5 6 7 9
1 1 1 1 2
2 1 2 5
3 3 8
4 0 4 5 7
5 0 2 4 7 8 5
6 0 6 6 6
7 0 4 9 7 0 5
8 3 8 0 5
9 0 9 7

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 23/03/2024

G8 30
G7 593
G6 3168 5867 3601
G5 6034
G4 46948 63905 36577 57141 64440 56390 72249
G3 23791 92839
G2 80156
G1 51220
ĐB 805911
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 23/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0 2 4 9
1 1 1 0 1 4 9
2 0 2
3 4 9 3 9
4 0 1 8 9 4 3
5 6 5 0
6 7 8 6 5
7 7 7 6 7
8 8 4 6
9 0 1 3 9 3 4
XSQNI - KQXSQNI- Dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn - Thống Kê dự đoán XS Quảng Ngãi cho xổ số VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQNI mở thưởng các ngày trước đó.

XSQNI - KQXSQNI - Dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Ngãi (XSMN QNI) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Ngãi ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Ngãi được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top