XSQNI - KQXSQNI - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay tại XSMB365

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 14/05/2022

G8 68
G7 017
G6 4956 9468 4750
G5 0889
G4 64180 11680 46782 91487 30008 83936 17637
G3 81519 25080
G2 95880
G1 89111
ĐB 042146
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 14/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 5 8 8 8 8
1 1 7 9 1 1
2 2 8
3 6 7 3
4 6 4
5 0 6 5
6 8 6 3 4 5
7 7 1 3 8
8 0 0 0 0 2 7 9 8 0 6
9 9 1 8

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 07/05/2022

G8 52
G7 702
G6 0360 2259 0773
G5 8583
G4 30589 15231 85824 06735 06471 26404 78621
G3 97362 53505
G2 83639
G1 08191
ĐB 109725
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 07/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 5 0 6
1 1 2 3 7 9
2 1 4 5 2 0 6
3 1 5 9 3 7 8
4 4 0 2
5 9 5 0 2 3
6 0 2 6
7 1 3 7
8 3 9 8
9 1 9 3 5 8

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 30/04/2022

G8 73
G7 671
G6 5929 4236 9223
G5 0238
G4 32559 74219 28593 77312 34299 34853 56450
G3 24304 83804
G2 31054
G1 40819
ĐB 599053
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 30/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 0 5
1 2 9 9 1 7
2 3 9 2 1
3 6 8 3 2 5 5 9
4 4 0 0 5
5 0 3 3 4 9 5
6 6 3
7 1 7
8 8 3
9 3 9 9 1 1 2 5 9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 23/04/2022

G8 46
G7 474
G6 3834 1159 2709
G5 7911
G4 36468 20768 76576 22285 11690 86350 67568
G3 44557 29002
G2 98634
G1 60680
ĐB 804560
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 23/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 9 0 5 6 8 9
1 1 1 1
2 2 0
3 4 4 3
4 4 3 3 7
5 0 7 9 5 8
6 0 8 8 8 6 7
7 4 6 7 5
8 0 5 8 6 6 6
9 0 9 0 5

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 16/04/2022

G8 20
G7 190
G6 6119 5489 7949
G5 4803
G4 31230 32968 28492 11443 44575 52195 97730
G3 74048 87752
G2 40770
G1 23214
ĐB 979643
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 16/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 3 3 7 9
1 4 9 1
2 2 5 9
3 0 0 3 0 4 4
4 3 3 8 9 4 1
5 2 5 7 9
6 8 6
7 0 5 7
8 9 8 4 6
9 0 2 5 9 1 4 8

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 09/04/2022

G8 38
G7 569
G6 9103 7526 9048
G5 5669
G4 24267 83419 27337 14021 52313 78512 26070
G3 13337 61620
G2 60092
G1 40993
ĐB 301890
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 09/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 2 7 9
1 2 3 9 1 2
2 0 1 6 2 1 9
3 7 7 3 0 1 9
4 8 4
5 5
6 7 9 9 6 2
7 0 7 3 3 6
8 8 4
9 0 2 3 9 1 6 6

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 02/04/2022

G8 92
G7 751
G6 3992 2198 9255
G5 2476
G4 93201 21167 79268 06092 36763 99360 83976
G3 10070 35409
G2 47030
G1 63790
ĐB 850844
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 02/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 9 0 3 6 7 9
1 1 0 5
2 2 9 9
3 0 3 6
4 4 4 4
5 1 5 5 5
6 0 3 7 8 6 7 7
7 0 6 6 7 6
8 8 6 9
9 0 2 2 8 9 0

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 26/03/2022

G8 86
G7 959
G6 7642 5040 3739
G5 0052
G4 36764 24304 11877 59158 15860 78101 84981
G3 31474 63326
G2 74120
G1 16111
ĐB 198095
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 26/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 0 2 4 6
1 1 1 0 1 8
2 0 6 2 4 5
3 9 3
4 0 2 4 0 6 7
5 2 8 9 5 9
6 0 4 6 2
7 4 7 7 7
8 1 8 5
9 5 9 3 5

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 19/03/2022

G8 49
G7 382
G6 2493 7353 4228
G5 2958
G4 02402 58800 60634 41650 71771 28483 53959
G3 07000 13109
G2 31288
G1 52983
ĐB 301671
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 19/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 2 9 0 0 0 5
1 1 7 7
2 8 2 0 8
3 4 3 5 8 8 9
4 4 3
5 0 3 8 9 5
6 6
7 1 1 7
8 2 3 3 8 8 2 5 8
9 3 9 0 5

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 12/03/2022

G8 40
G7 197
G6 1403 1544 7061
G5 9470
G4 79560 58414 96336 93892 97898 35931 83730
G3 47909 26420
G2 50470
G1 04673
ĐB 348724
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 12/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 9 0 2 3 6 7 7
1 4 1 3 6
2 0 4 2 9
3 0 1 6 3 0 7
4 4 4 1 2 4
5 5
6 0 1 6 3
7 0 0 3 7 9
8 8 9
9 2 7 8 9 0

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 05/03/2022

G8 94
G7 896
G6 8052 9270 3658
G5 3299
G4 77082 86849 46159 18464 29664 63526 40114
G3 72419 82810
G2 26601
G1 23773
ĐB 816278
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 05/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 1 7
1 0 4 9 1 0
2 6 2 5 8
3 3 7
4 9 4 1 6 6
5 2 8 9 5
6 4 4 6 2 9
7 0 3 8 7
8 2 8 5 7
9 6 9 9 1 4 5 9

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 26/02/2022

G8 75
G7 512
G6 2223 0011 2887
G5 3648
G4 46864 62057 50586 29386 38552 69048 09260
G3 20767 36566
G2 72631
G1 23129
ĐB 323451
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 26/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6
1 1 2 1 1 3 5
2 3 9 2 1 5
3 1 3 2
4 8 8 4 6
5 1 2 7 5
6 0 4 6 7 6 6 8 8
7 7 5 6 8
8 6 6 7 8 4 4
9 9 2

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 19/02/2022

G8 86
G7 875
G6 0856 6213 2941
G5 1721
G4 65233 74283 15586 06235 76145 63612 36625
G3 51218 61208
G2 72388
G1 32831
ĐB 003694
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 19/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0
1 2 3 8 1 2 3 4
2 1 5 2 1
3 1 3 5 3 1 3 8
4 1 5 4 9
5 6 5 2 3 4 7
6 6 5 8
7 5 7
8 3 6 8 8 0 1 8
9 4 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 12/02/2022

G8 65
G7 863
G6 4209 0985 8948
G5 6291
G4 84697 01147 44227 80312 42992 26937 59970
G3 04300 07505
G2 85462
G1 25044
ĐB 197889
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 12/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 9 0 0 7
1 2 1 9
2 7 2 1 6 9
3 7 3 6
4 4 7 8 4 4
5 5 0 8
6 2 3 6
7 0 7 2 3 4 9
8 5 9 8 4
9 1 2 7 9 0 8
XSQNI - KQXSQNI- Dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Ngãi cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQNI mở thưởng các ngày trước đó.

XSQNI - KQXSQNI - Dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Ngãi (XSMN QNI) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Ngãi ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Ngãi được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top