XSQNI - KQXSQNI - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay tại XSMB365

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 26/11/2022

G8 83
G7 756
G6 3281 0376 2550
G5 9002
G4 47472 84181 04682 26771 27154 17496 20836
G3 54130 69469
G2 62738
G1 28874
ĐB 343497
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 26/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 3 5
1 1 7 8 8
2 2 0 7 8
3 0 6 8 3
4 4 5 7
5 0 4 6 5
6 9 6 3 5 7 9
7 1 2 4 6 7 9
8 1 1 2 8 3
9 6 7 9 6

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 19/11/2022

G8 45
G7 188
G6 3699 7085 8123
G5 2922
G4 21492 60453 88017 46927 62439 02631 36809
G3 28619 47366
G2 09291
G1 80781
ĐB 513265
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 19/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0
1 7 9 1 3 8 9
2 2 3 7 2 2 9
3 1 9 3 2 5
4 4
5 3 5 6 8
6 5 6 6 6
7 7 1 2
8 1 5 8 8 8
9 1 2 9 9 0 1 3 9

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 12/11/2022

G8 10
G7 952
G6 6660 9757 9257
G5 3488
G4 68938 74011 20985 68953 89546 37743 01660
G3 14771 29772
G2 37512
G1 44206
ĐB 425383
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 12/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 6 6
1 1 2 1 1 7
2 2 1 5 7
3 8 3 4 5 8
4 3 6 4
5 2 3 7 7 5 8
6 0 0 6 0 4
7 1 2 7 5 5
8 3 5 8 8 3 8
9 9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 05/11/2022

G8 10
G7 662
G6 4082 9464 3061
G5 7334
G4 53410 24989 94102 79338 21453 79215 82811
G3 48401 93071
G2 96133
G1 13977
ĐB 039799
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 05/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 0 1
1 0 1 5 1 0 1 6 7
2 2 0 6 8
3 3 4 8 3 3 5
4 4 3 6
5 3 5 1
6 1 2 4 6
7 1 7 7 7
8 2 9 8 3
9 9 9 8 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 29/10/2022

G8 84
G7 911
G6 1733 3303 2949
G5 9389
G4 98764 50691 01374 36441 31514 02790 24966
G3 35756 17242
G2 43904
G1 62304
ĐB 176117
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 29/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 4 0 9
1 1 4 7 1 1 4 9
2 2 4
3 3 3 0 3
4 1 2 9 4 0 0 1 6 7
5 6 5
6 4 6 6 5 6
7 4 7 1
8 9 8
9 0 1 9 4 8

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 22/10/2022

G8 22
G7 857
G6 3388 1672 4873
G5 7147
G4 44829 01672 51821 10352 13939 17579 04644
G3 19579 27348
G2 43231
G1 76888
ĐB 432888
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 22/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 1 2 3
2 1 9 2 5 7 7
3 1 9 3 7
4 4 7 8 4 4
5 2 7 5
6 6
7 2 2 3 9 9 7 4 5
8 8 8 8 8 4 8 8 8
9 9 2 3 7 7

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 15/10/2022

G8 02
G7 425
G6 9775 6915 1361
G5 8228
G4 55774 32346 07981 73525 40062 21758 48868
G3 53706 42040
G2 28613
G1 55020
ĐB 632109
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 15/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 9 0 2 4
1 3 5 1 6 8
2 0 5 5 8 2 6
3 3 1
4 0 6 4 7
5 8 5 1 2 2 7
6 1 2 8 6 0 4
7 4 5 7
8 1 8 2 5 6
9 9 0

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 08/10/2022

G8 59
G7 921
G6 2212 5366 7727
G5 6317
G4 23313 08272 47426 84879 25773 98900 46915
G3 16026 59941
G2 43404
G1 15634
ĐB 353473
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 08/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 0 0
1 2 3 5 7 1 2 4
2 1 6 6 7 2 1 7
3 4 3 1 7 7
4 1 4 0 3
5 5 1
6 6 6 2 2 6
7 2 3 3 9 7 1 2
8 8
9 9 7

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 01/10/2022

G8 86
G7 450
G6 8273 8936 0318
G5 3832
G4 06821 95278 51253 15560 96405 58795 88598
G3 91459 66515
G2 11871
G1 79239
ĐB 800622
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 01/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 5 6
1 5 8 1 2 7
2 1 2 2 2 3
3 2 6 9 3 5 7
4 4
5 0 3 9 5 0 1 9
6 0 6 3
7 1 3 8 7
8 8 1 7 9
9 5 8 9 3 5

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 24/09/2022

G8 72
G7 931
G6 9232 4532 2569
G5 9182
G4 38675 63680 29736 32593 95234 77454 49851
G3 86305 03196
G2 00167
G1 63195
ĐB 809574
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 24/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 8
1 1 3 5
2 2 3 3 8
3 1 2 2 4 6 3 9
4 4 3 5 7
5 1 4 5 0 7 9
6 7 9 6 3 9
7 4 5 7 6
8 0 2 8
9 3 5 6 9 6

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 17/09/2022

G8 53
G7 456
G6 7469 3414 2581
G5 6838
G4 22573 68344 63939 99417 15979 55910 79604
G3 77064 03488
G2 90092
G1 86405
ĐB 800859
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 17/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 0 1
1 0 4 7 1 8
2 2 9
3 8 9 3 7
4 4 4 0 1 4 6
5 6 9 5 0
6 4 9 6 5
7 3 9 7 1
8 1 8 8 3 8
9 2 9 3 5 6 7

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI 10/09/2022

G8 55
G7 893
G6 0674 9215 5517
G5 5515
G4 41344 89608 48238 52398 11735 14516 60722
G3 64400 69669
G2 10227
G1 73682
ĐB 907600
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 10/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 8 0 0 0
1 5 5 6 7 1
2 2 7 2 2 8
3 5 8 3 9
4 4 4 4 7
5 5 1 1 3
6 9 6 1
7 4 7 1 2
8 2 8 0 3 9
9 3 8 9 6

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI 03/09/2022

G8 86
G7 919
G6 5986 1488 9217
G5 0359
G4 61872 35286 12035 68479 42163 96761 69337
G3 30356 06404
G2 81223
G1 55046
ĐB 327857
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 03/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0
1 7 9 1 6
2 3 2 7
3 5 7 3 2 6
4 6 4 0
5 6 7 9 5 3
6 1 3 6 4 5 8 8
7 2 9 7 1 3 5
8 6 6 8 8 8
9 9 1 5 7

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI 27/08/2022

G8 22
G7 119
G6 4824 8946 7053
G5 5530
G4 27919 37669 62409 39315 24251 61736 34288
G3 23704 19538
G2 56424
G1 11420
ĐB 227548
Loto Quảng Ngãi - Loto XSQNI 27/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 9 0 2 3
1 5 9 9 1 5
2 0 4 4 2
3 0 6 8 3 5
4 6 8 4 0 2 2
5 1 3 5 1
6 9 6 3 4
7 7
8 8 8 3 4 8
9 9 0 1 1 6
XSQNI - KQXSQNI- Dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Ngãi cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQNI mở thưởng các ngày trước đó.

XSQNI - KQXSQNI - Dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Ngãi (XSMN QNI) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Ngãi ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Ngãi được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top