XSTG - KQXSTG - Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay tại XSMB365

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 15/05/2022

G8 52
G7 551
G6 7756 2725 3723
G5 6299
G4 03682 18981 08973 19528 84252 59296 31592
G3 91926 21862
G2 40302
G1 20601
ĐB 303326
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 15/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 0
1 1 0 5 8
2 3 5 6 6 8 2 0 5 6 8 9
3 3 2 7
4 4
5 1 2 6 5 2
6 2 6 2 2 5 9
7 3 7
8 1 2 8 2
9 2 6 9 9 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 08/05/2022

G8 81
G7 650
G6 9695 8929 7607
G5 6569
G4 82552 58703 99045 60267 30697 47763 07704
G3 18087 83943
G2 90721
G1 92366
ĐB 014371
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 08/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 7 0 5
1 1 2 7
2 1 9 2 5
3 3 0 4 6
4 3 5 4 0
5 0 2 5 4 9
6 3 6 7 9 6 6
7 1 7 0 6 8 9
8 7 8
9 5 7 9 2 6

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 01/05/2022

G8 66
G7 878
G6 9098 1540 5546
G5 9086
G4 72352 73311 59349 98940 47110 12863 77039
G3 53587 74161
G2 25841
G1 59074
ĐB 323025
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 01/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 4 4
1 0 1 1 1 4 6
2 5 2 5
3 9 3 6
4 0 0 1 6 9 4 7
5 2 5 2
6 1 3 6 4 8
7 4 8 7 8
8 6 7 8 7 9
9 8 9 3 4

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 24/04/2022

G8 06
G7 509
G6 7648 1311 8742
G5 4335
G4 93564 29252 39061 89316 51100 26295 71582
G3 76078 65913
G2 81510
G1 50150
ĐB 497834
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 24/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9 0 0 1 5
1 0 1 3 6 1 1 6
2 2 4 5 8
3 4 5 3 1
4 2 8 4 3 6
5 0 2 5 3 9
6 1 4 6 1
7 8 7
8 2 8 4 7
9 5 9 0

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 17/04/2022

G8 72
G7 581
G6 0015 2523 3715
G5 3115
G4 13805 69647 99263 98255 55719 63148 37625
G3 84141 59028
G2 89183
G1 69251
ĐB 448904
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 17/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 0
1 5 5 5 9 1 4 5 8
2 3 5 8 2
3 3 2 6 8
4 1 7 8 4 0
5 1 5 5 0 1 1 1 2 5
6 3 6
7 7 4
8 1 3 8 2 4
9 9 1

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 10/04/2022

G8 40
G7 978
G6 8021 6761 9085
G5 4037
G4 37130 68634 34545 24945 24703 43760 94428
G3 30598 13672
G2 08200
G1 11498
ĐB 426756
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 10/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 0 0 3 6
1 1 2 6
2 1 8 2 7
3 0 4 7 3 0
4 5 5 4 3
5 6 5 4 4 8
6 0 1 6 5
7 2 8 7 3
8 5 8 2 7 9 9
9 8 8 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 03/04/2022

G8 21
G7 436
G6 9161 4977 2902
G5 8104
G4 09552 45956 50924 10808 09905 10798 07022
G3 99794 35583
G2 90581
G1 92331
ĐB 461377
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 03/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 5 8 0
1 1 3 6 8
2 2 4 2 0 2 5
3 1 6 3 8
4 4 0 2 9
5 2 6 5 0
6 1 6 3 5
7 7 7 7 7 7
8 1 3 8 0 9
9 4 8 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 27/03/2022

G8 72
G7 211
G6 6348 7294 7158
G5 5508
G4 22574 17598 45434 83617 07711 14016 05532
G3 75260 29205
G2 45642
G1 74153
ĐB 662078
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 27/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 8 0 6
1 1 1 6 7 1 1 1
2 2 3 4
3 2 4 3 5
4 2 8 4 3 7 9
5 3 8 5 0
6 0 6 1
7 4 8 7 1
8 8 0 4 5 7 9
9 4 8 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 20/03/2022

G8 19
G7 171
G6 4068 8710 6672
G5 7594
G4 79022 41874 67101 70644 88592 65451 82093
G3 88083 09887
G2 52025
G1 28031
ĐB 535034
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 20/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 1
1 0 1 0 3 5 7
2 2 5 2 2 7 9
3 1 4 3 8 9
4 4 4 3 4 7 9
5 1 5 2
6 8 6
7 1 2 4 7 8
8 3 7 8 6
9 2 3 4 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 13/03/2022

G8 24
G7 111
G6 0123 3741 4361
G5 3969
G4 54889 74077 20977 88848 24619 44213 37025
G3 95987 18555
G2 19670
G1 82583
ĐB 652382
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 13/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7
1 1 3 9 1 1 4 6
2 3 5 2 8
3 3 1 2 8
4 1 8 4
5 5 5 2 5
6 1 9 6
7 0 7 7 7 7 7 8
8 2 3 7 9 8 4
9 9 1 6 8

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 06/03/2022

G8 05
G7 043
G6 1860 1332 3868
G5 4285
G4 57380 18177 69711 16588 16973 99460 79568
G3 85786 68623
G2 68376
G1 61902
ĐB 078974
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 06/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 6 6 8
1 1 1 1
2 3 2 0 3
3 2 3 2 4 7
4 3 4 7
5 5 8
6 0 0 8 8 6 7 8
7 3 4 6 7 7 7
8 0 5 6 8 8 6 6 8
9 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 27/02/2022

G8 90
G7 249
G6 9198 7102 1745
G5 9342
G4 37561 77731 22931 88453 06043 37542 35699
G3 23590 33452
G2 87151
G1 68680
ĐB 780057
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 27/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 8 9
1 1 3 3 5 6
2 2 0 4 4 5
3 1 1 3 4 5
4 2 2 3 5 9 4
5 1 2 3 7 5 4
6 1 6
7 7 5
8 0 8 9
9 0 8 9 9 4 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 20/02/2022

G8 58
G7 558
G6 2346 1804 8194
G5 9830
G4 21682 06246 03400 09952 66419 38571 76758
G3 96656 17692
G2 25714
G1 32222
ĐB 485853
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 20/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 0 0 3
1 4 9 1 7
2 2 2 2 5 8 9
3 0 3 5
4 6 6 4 0 1 9
5 2 3 6 8 8 5
6 6 4 4 5
7 1 7
8 2 8 5 5
9 2 4 9 1

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 13/02/2022

G8 27
G7 611
G6 8955 1966 5120
G5 7603
G4 82732 68024 78259 65499 80659 30190 84223
G3 65703 33079
G2 29252
G1 14776
ĐB 660083
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 13/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 3 0 2 9
1 1 1 1
2 0 3 4 2 3 5
3 2 3 0 0 2 8
4 4 2
5 2 5 9 9 5 5
6 6 6 6 7
7 6 9 7
8 3 8
9 0 9 9 5 5 7 9
XSTG - KQXSTG- Dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Tiền Giang cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTG mở thưởng các ngày trước đó.

XSTG - KQXSTG - Dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Tiền Giang (XSMN TG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Tiền Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số Tiền Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top