XSTG - KQXSTG - Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay tại XSMB365

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 07/08/2022

G8 07
G7 954
G6 0826 5637 9720
G5 2311
G4 78406 46495 93988 74855 41224 09624 42242
G3 77032 72396
G2 87396
G1 20732
ĐB 656571
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 07/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 2
1 1 1 1 7
2 0 4 4 6 2 3 3 4
3 2 2 7 3
4 2 4 2 2 5
5 4 5 5 5 9
6 6 0 2 9 9
7 1 7 3
8 8 8 8
9 5 6 6 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 31/07/2022

G8 10
G7 325
G6 5214 7941 5620
G5 8360
G4 99096 54701 99503 57352 51355 48943 15645
G3 79200 18418
G2 12455
G1 52268
ĐB 840884
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 31/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 3 0 0 2 6
1 4 8 1 0 4
2 0 5 2 5
3 3 0 4
4 1 3 5 4 1 8
5 2 5 5 5 2 4 5 5
6 0 8 6 9
7 7
8 4 8 1 6
9 6 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 24/07/2022

G8 95
G7 887
G6 2256 6599 6737
G5 8250
G4 17753 94951 80927 64380 46798 33643 61524
G3 02855 34858
G2 57098
G1 46985
ĐB 825562
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 24/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 8
1 1 5
2 4 7 2 6
3 7 3 4 5
4 3 4 2
5 0 1 3 5 6 8 5 5 8
6 2 6 5
7 7 2 3 8
8 0 5 7 8 5 9 9
9 8 8 9 9 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 17/07/2022

G8 31
G7 797
G6 4199 6100 7793
G5 2814
G4 96224 91569 00752 95536 59608 20516 10608
G3 56791 16763
G2 52674
G1 20718
ĐB 554034
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 17/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 8 0 0
1 4 6 8 1 9
2 4 2 5
3 4 6 3 6 9
4 4 1 2 3 7
5 2 5
6 3 9 6 1 3
7 4 7 9
8 8 0 0 1
9 1 3 7 9 9 6 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 10/07/2022

G8 19
G7 805
G6 1040 6079 3279
G5 1972
G4 77271 30653 95836 94088 03819 33380 14186
G3 27822 22238
G2 30472
G1 85568
ĐB 307322
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 10/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 4 8
1 9 1 7
2 2 2 2 2 2 7 7
3 6 8 3 5
4 0 4
5 3 5 0
6 8 6 3 8
7 1 2 2 9 9 7
8 0 6 8 8 3 6 8
9 9 1 7 7

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 03/07/2022

G8 08
G7 571
G6 2561 5946 0879
G5 9180
G4 10466 86152 54628 94787 26499 99316 85972
G3 92004 02466
G2 68143
G1 06416
ĐB 206710
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 03/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 1 8
1 0 6 6 1 6 7
2 8 2 5 7
3 3 4
4 3 6 4 0
5 2 5
6 1 6 6 6 1 1 4 6 6
7 1 2 9 7 8
8 0 7 8 2
9 9 9 7 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 26/06/2022

G8 81
G7 997
G6 5498 2771 2287
G5 1265
G4 37115 66969 81022 47967 86917 86616 23639
G3 47954 30982
G2 29551
G1 97745
ĐB 579182
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 26/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 5 6 7 1 5 7
2 2 2 2 8 8
3 9 3
4 5 4 5
5 1 4 5 1 4 6
6 5 7 9 6 1
7 1 7 1 6 8 9
8 2 2 7 8 9
9 7 8 9 3 6

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 19/06/2022

G8 42
G7 184
G6 1435 6456 3110
G5 4018
G4 28968 32565 98351 28048 53305 94414 07562
G3 28094 86814
G2 22100
G1 63473
ĐB 291304
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 19/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 5 0 0 1
1 0 4 4 8 1 5
2 2 6
3 5 3 7
4 8 4 0 1 1 8 9
5 1 6 5 0 3 6
6 2 5 8 6 5
7 3 7
8 4 8 1 4 6
9 4 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 12/06/2022

G8 24
G7 394
G6 4079 3573 4641
G5 3850
G4 83064 84797 49783 82536 38895 53485 91071
G3 23941 22638
G2 94911
G1 46513
ĐB 175553
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 12/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5
1 1 3 1 1 4 4 7
2 2
3 6 8 3 1 5 7 8
4 1 1 4 6 9
5 0 3 5 8 9
6 4 6 3
7 1 3 9 7 9
8 3 5 8 3
9 4 5 7 9 7

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 05/06/2022

G8 39
G7 764
G6 8196 7679 7683
G5 0372
G4 40397 50012 02102 33196 06522 12725 76768
G3 15479 47457
G2 50166
G1 52485
ĐB 601171
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 05/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0
1 2 1 7
2 2 5 2 0 1 2 7
3 3 8
4 4 6
5 7 5 2 8
6 4 6 8 6 6 9 9
7 1 2 9 9 7 5 9
8 3 5 8 6
9 6 6 7 9 7 7

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 29/05/2022

G8 40
G7 891
G6 9170 0924 0657
G5 4328
G4 70406 49211 01550 51829 05689 62287 05397
G3 25688 23234
G2 77354
G1 92955
ĐB 993715
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 29/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 5 7
1 1 5 1 1 9
2 4 8 9 2
3 4 3
4 4 2 3 5
5 0 4 5 7 5 1 5
6 6 0
7 0 7 5 8 9
8 7 8 9 8 2 8
9 1 7 9 2 8

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 22/05/2022

G8 77
G7 255
G6 6543 2990 1302
G5 4415
G4 39968 27569 90477 62807 45357 88927 43659
G3 48839 24604
G2 11628
G1 74635
ĐB 348702
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 22/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 4 7 0 9
1 5 1
2 7 8 2 0 0
3 5 9 3 4
4 3 4 0
5 5 7 9 5 1 3 5
6 8 9 6
7 7 7 0 2 5 7
8 8 2 6
9 0 9 3 5 6

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 15/05/2022

G8 52
G7 551
G6 7756 2725 3723
G5 6299
G4 03682 18981 08973 19528 84252 59296 31592
G3 91926 21862
G2 40302
G1 20601
ĐB 303326
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 15/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 0
1 1 0 5 8
2 3 5 6 6 8 2 0 5 6 8 9
3 3 2 7
4 4
5 1 2 6 5 2
6 2 6 2 2 5 9
7 3 7
8 1 2 8 2
9 2 6 9 9 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 08/05/2022

G8 81
G7 650
G6 9695 8929 7607
G5 6569
G4 82552 58703 99045 60267 30697 47763 07704
G3 18087 83943
G2 90721
G1 92366
ĐB 014371
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 08/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 7 0 5
1 1 2 7
2 1 9 2 5
3 3 0 4 6
4 3 5 4 0
5 0 2 5 4 9
6 3 6 7 9 6 6
7 1 7 0 6 8 9
8 7 8
9 5 7 9 2 6
XSTG - KQXSTG- Dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Tiền Giang cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTG mở thưởng các ngày trước đó.

XSTG - KQXSTG - Dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Tiền Giang (XSMN TG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Tiền Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số Tiền Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top