XSTG - KQXSTG - Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay tại XSMB365

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 27/11/2022

G8 41
G7 393
G6 3999 7833 3507
G5 4755
G4 79029 64450 26476 69380 22545 31289 50605
G3 61749 63393
G2 94224
G1 14090
ĐB 402338
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 27/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 0 5 8 9
1 1
2 4 9 2
3 3 8 3 3 9 9
4 5 9 4 2
5 0 5 5 0 4 5
6 6 7
7 6 7 0
8 0 9 8 3
9 0 3 3 9 9 2 4 8 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 20/11/2022

G8 46
G7 555
G6 5026 6143 5286
G5 5831
G4 32222 07661 26605 63918 31596 96484 05498
G3 90189 21048
G2 63284
G1 96574
ĐB 261399
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 20/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0
1 8 1 3 6
2 2 6 2 2
3 1 3 4
4 3 8 4 7 8 8
5 5 5 0 5
6 1 6 2 8 9
7 4 7
8 4 4 6 9 8 1 4 9
9 6 8 9 9 8 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 13/11/2022

G8 12
G7 979
G6 9035 0282 5723
G5 8041
G4 03937 31532 03422 26779 53949 51136 19174
G3 74476 76233
G2 06793
G1 73556
ĐB 101232
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 13/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 1 4
2 2 3 2 2 3 3 8
3 2 2 3 5 6 7 3 2 3 9
4 1 9 4 7
5 6 5 3
6 6 3 5 7
7 4 6 9 9 7 3
8 2 8
9 3 9 4 7 7

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 06/11/2022

G8 82
G7 947
G6 4484 0437 4497
G5 4561
G4 63723 18850 20163 36712 78121 38667 56673
G3 03323 60183
G2 08537
G1 18098
ĐB 981708
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 06/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 5
1 2 1 2 6
2 1 3 3 2 1
3 7 7 3 2 2 6 7 8
4 7 4 8
5 0 5
6 1 3 7 6
7 3 7 3 3 4 6 9
8 3 4 8 0 9
9 7 8 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 30/10/2022

G8 13
G7 849
G6 6529 8025 9785
G5 8022
G4 46334 01970 24887 04026 59898 21561 49509
G3 50871 71838
G2 72803
G1 42402
ĐB 864379
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 30/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 9 0 7
1 1 6 7
2 2 5 6 9 2 0 2
3 4 8 3 0
4 9 4 3
5 5 2 8
6 1 6 2
7 0 1 9 7 8
8 5 7 8 3 9
9 8 9 0 2 4 7

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 23/10/2022

G8 81
G7 872
G6 0973 1558 3398
G5 6998
G4 08886 50305 66928 26218 66176 10101 22063
G3 88430 31700
G2 26490
G1 15436
ĐB 886836
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 23/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 5 0 0 3 9
1 8 1 0
2 8 2 7
3 0 6 6 3 6 7
4 4
5 8 5 0
6 3 6 3 3 7 8
7 2 3 6 7
8 6 8 1 2 5 9 9
9 0 8 8 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 16/10/2022

G8 30
G7 710
G6 0628 9063 7454
G5 4869
G4 22171 78103 80943 60944 06735 11089 95501
G3 97232 67593
G2 62824
G1 68548
ĐB 846729
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 16/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 0 1
1 0 1 0 7
2 4 8 9 2 3
3 2 5 3 0 4 6 9
4 3 4 8 4 2 4 5
5 4 5 3
6 3 9 6
7 1 7
8 9 8 2 4
9 3 9 2 6 8

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 09/10/2022

G8 34
G7 877
G6 8277 0416 7881
G5 0700
G4 97789 26326 43794 52014 68414 27395 79537
G3 53767 74734
G2 04692
G1 81890
ĐB 105531
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 09/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 9
1 4 4 6 1 3 8
2 6 2 9
3 1 4 7 3
4 4 1 1 3 9
5 5 9
6 7 6 1 2
7 7 7 7 3 6 7 7
8 1 9 8
9 0 2 4 5 9 8

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 02/10/2022

G8 19
G7 338
G6 7182 5564 3388
G5 8582
G4 55746 62098 72582 68722 30328 26331 03492
G3 56645 08196
G2 93865
G1 37763
ĐB 540162
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 02/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 1 3
2 2 8 2 2 6 8 8 8 9
3 1 8 3 6
4 5 6 4 6
5 5 4 6
6 2 3 4 5 6 4 9
7 7
8 2 2 2 8 8 2 3 8 9
9 2 6 8 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 25/09/2022

G8 98
G7 927
G6 2675 7154 8260
G5 0850
G4 57489 61530 96540 56618 36767 12426 62823
G3 96927 15614
G2 89369
G1 41846
ĐB 910179
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 25/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 4 5 6
1 4 8 1
2 3 6 7 7 2
3 0 3 2
4 0 6 4 1 5
5 0 4 5 7
6 0 7 9 6 2 4
7 5 9 7 2 2 6
8 9 8 1
9 9 6 7 8

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 18/09/2022

G8 36
G7 063
G6 4237 0897 9806
G5 8288
G4 10196 37956 42132 12797 02529 60403 73236
G3 63028 16676
G2 96589
G1 08366
ĐB 531324
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 18/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 0
1 1
2 4 8 9 2 3
3 2 6 7 3 0 6
4 4 2
5 6 5
6 3 6 6 0 3 5 6 7 9
7 6 7 3 9 9
8 8 9 8 2 8
9 6 7 7 9 2 8

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 11/09/2022

G8 95
G7 740
G6 2823 4285 0893
G5 2582
G4 08294 10735 90756 88413 70774 89085 25873
G3 86605 81350
G2 78885
G1 49561
ĐB 101001
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 11/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0 4 5
1 3 1 0 6
2 3 2 8
3 5 3 1 2 7 9
4 0 4 7 9
5 0 6 5 0 3 8 8 8
6 1 6 5
7 3 4 7
8 2 5 5 5 8
9 3 4 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 04/09/2022

G8 49
G7 155
G6 3635 5754 0953
G5 8623
G4 03486 72319 66795 18837 95308 25667 71278
G3 43265 68300
G2 11484
G1 35530
ĐB 225901
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 04/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 8 0 0 3
1 9 1 0
2 3 2
3 0 5 7 3 2 5
4 4 5 8
5 3 4 5 5 3 5 6 9
6 5 7 6 8
7 8 7 3 6
8 4 6 8 0 7
9 5 9 1

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 28/08/2022

G8 43
G7 439
G6 2167 8699 7787
G5 1194
G4 19862 15233 92292 67358 66386 86358 32826
G3 59920 81912
G2 82674
G1 27715
ĐB 652977
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 28/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2
1 2 5 1
2 0 6 2 1 6 9
3 3 9 3 3
4 4 7 9
5 8 8 5 1
6 2 7 6 2 8
7 4 7 7 6 7 8
8 6 7 8 5 5
9 2 4 9 9 3 9
XSTG - KQXSTG- Dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Tiền Giang cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTG mở thưởng các ngày trước đó.

XSTG - KQXSTG - Dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Tiền Giang (XSMN TG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Tiền Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số Tiền Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top