XSTG - KQXSTG - Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay tại XSMB365

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 24/09/2023

G8 89
G7 432
G6 1782 7888 7384
G5 1191
G4 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096
G3 87069 79801
G2 89246
G1 20066
ĐB 514448
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 24/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 9 0
1 1 0 9
2 3 5 2 3 8 8
3 2 3 2
4 6 8 4 8
5 5 6 5 2 5
6 6 9 6 4 5 6 9
7 7
8 2 2 4 8 8 4 8
9 1 6 9 0 6

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 17/09/2023

G8 17
G7 838
G6 7702 0251 7593
G5 5426
G4 06068 49805 18818 23475 38303 04831 13830
G3 05285 12231
G2 38168
G1 02962
ĐB 050246
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 17/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 5 0 3
1 8 1 3 3 5
2 6 2 0 6
3 0 1 1 8 3 0 9
4 6 4
5 1 5 0 7 8
6 2 8 8 6 2 4
7 5 7
8 5 8 1 3 6 6
9 3 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 10/09/2023

G8 09
G7 773
G6 8659 1875 2416
G5 8859
G4 94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910
G3 50818 73315
G2 88200
G1 38434
ĐB 926219
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 10/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 1
1 0 5 6 8 9 1 3 8
2 2 5 5
3 1 4 3 7
4 4 3 5 7
5 2 2 4 9 9 5 1 7
6 6 1
7 3 4 5 7
8 1 8 1
9 9 1 5 5

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 03/09/2023

G8 11
G7 135
G6 5827 1013 6823
G5 1842
G4 20943 37552 76133 06138 19278 96434 88916
G3 08703 42718
G2 60530
G1 61163
ĐB 629329
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 03/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 3
1 3 6 8 1
2 3 7 9 2 4 5
3 0 3 4 5 8 3 0 1 2 3 4 6
4 2 3 4 3
5 2 5 3
6 3 6 1
7 8 7 2
8 8 1 3 7
9 9 2

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 27/08/2023

G8 08
G7 219
G6 1177 7113 7086
G5 7494
G4 78257 26199 15152 92368 75916 02973 44662
G3 86447 52915
G2 66842
G1 32135
ĐB 994132
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 27/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 3 5 6 9 1
2 2 3 4 5 6
3 2 5 3 1 7
4 2 7 4 9
5 2 7 5 1 3
6 2 8 6 1 8
7 3 7 7 4 5 7
8 6 8 6
9 4 9 9 1 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 20/08/2023

G8 28
G7 789
G6 3376 6876 5484
G5 6551
G4 35491 36236 99629 34568 12193 50114 65389
G3 95744 35154
G2 15958
G1 78741
ĐB 977967
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 20/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 4 1 4 5 9
2 9 2
3 6 3 9
4 1 4 4 1 4 5 8
5 1 4 8 5
6 7 8 6 3 7 7
7 6 6 7 6
8 4 9 9 8 5 6
9 1 3 9 2 8 8

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 13/08/2023

G8 60
G7 598
G6 3021 6343 0522
G5 8935
G4 34181 17839 10403 77496 12304 06932 03903
G3 03518 12476
G2 69093
G1 84660
ĐB 810727
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 13/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 3 4 0 6
1 8 1 2 8
2 1 2 7 2 2 3
3 2 5 9 3 0 0 4 9
4 3 4 0
5 5 3
6 0 6 7 9
7 6 7 2
8 1 8 1 9
9 3 6 8 9 3

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 06/08/2023

G8 13
G7 293
G6 5922 2447 1959
G5 6676
G4 09063 58394 07959 75688 05365 73254 04561
G3 48466 53388
G2 37669
G1 94443
ĐB 789802
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 06/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0
1 1 6
2 2 2 0 2
3 3 4 6 9
4 3 7 4 5 9
5 4 9 9 5 6
6 1 3 5 6 9 6 6 7
7 6 7 4
8 8 8 8 8 8
9 3 4 9 5 5 6

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 30/07/2023

G8 84
G7 807
G6 1599 8273 0240
G5 0623
G4 95084 89292 73737 39858 45678 46101 94679
G3 92114 61985
G2 23020
G1 82488
ĐB 973128
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 30/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 0 2 4
1 4 1 0
2 0 3 8 2 9
3 7 3 2 7
4 0 4 1 8
5 8 5 8
6 6
7 3 8 9 7 0 3
8 4 5 8 8 2 5 7 8
9 2 9 9 7 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 23/07/2023

G8 64
G7 526
G6 3933 0326 5516
G5 0055
G4 81727 11849 19709 44532 72856 55571 74011
G3 56687 01940
G2 70975
G1 70977
ĐB 235294
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 23/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 4
1 1 6 1 1 7
2 6 6 7 2 3
3 2 3 3 3
4 0 9 4 9
5 5 6 5 5 7
6 6 1 2 2 5
7 1 5 7 7 2 7 8
8 7 8
9 4 9 0 4

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 16/07/2023

G8 36
G7 286
G6 3079 1077 0575
G5 9037
G4 94592 47342 94216 02345 69602 68199 95529
G3 32028 73198
G2 79037
G1 83177
ĐB 325477
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 16/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0
1 6 1
2 8 9 2 0 4 9
3 7 7 3
4 2 5 4
5 5 4 7
6 6 1 8
7 5 7 7 7 9 7 3 3 7 7 7
8 6 8 2 9
9 2 8 9 9 2 7 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 09/07/2023

G8 24
G7 532
G6 4385 6027 7654
G5 1604
G4 89944 81204 31868 59276 22031 50479 89474
G3 11920 44398
G2 03289
G1 32704
ĐB 690745
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 09/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 4 0 2
1 1 3
2 0 7 2 3
3 1 2 3
4 4 5 4 0 0 0 4 5 7
5 4 5 4 8
6 8 6 7
7 4 6 9 7 2
8 5 9 8 6 9
9 8 9 7 8

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 02/07/2023

G8 40
G7 152
G6 1363 7896 0009
G5 3046
G4 79444 40820 04988 80508 37215 58031 18787
G3 88508 68535
G2 30042
G1 61188
ĐB 614970
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 02/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 8 9 0 2 7
1 5 1 3
2 0 2 4 5
3 1 5 3 6
4 2 4 6 4 4
5 2 5 1 3
6 3 6 4 9
7 0 7 8
8 7 8 8 8 0 0 8 8
9 6 9 0

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 25/06/2023

G8 44
G7 550
G6 3511 7137 9961
G5 3150
G4 31411 28478 91853 33485 19568 31793 76061
G3 41203 61297
G2 90016
G1 91781
ĐB 177448
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 25/06/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 5 5
1 1 1 6 1 1 1 6 6 8
2 2
3 7 3 0 5 9
4 8 4
5 0 0 3 5 8
6 1 1 8 6 1
7 8 7 3 9
8 1 5 8 4 6 7
9 3 7 9
XSTG - KQXSTG- Dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Tiền Giang cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTG mở thưởng các ngày trước đó.

XSTG - KQXSTG - Dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Tiền Giang (XSMN TG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Tiền Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số Tiền Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top