XSTG - KQXSTG - Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay tại XSMB365

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 14/04/2024

G8 78
G7 365
G6 6259 7467 5687
G5 4570
G4 88555 83095 09403 98261 40365 15728 93203
G3 45347 53531
G2 85963
G1 09435
ĐB 952073
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 14/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 3 0 7
1 1 3 6
2 8 2
3 1 5 3 0 0 6 7
4 7 4
5 5 9 5 3 5 6 6 9
6 1 3 5 5 7 6
7 0 3 7 4 6 8
8 7 8 2
9 5 9 5

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 07/04/2024

G8 51
G7 515
G6 2827 0794 0144
G5 7621
G4 89161 82913 47374 83111 44453 80566 64527
G3 33483 12115
G2 33875
G1 40026
ĐB 388389
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 07/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 1 3 5 5 1 1 2 6
2 1 6 7 7 2
3 3 1 5 8
4 4 4 4 7 9
5 3 5 1 1 7
6 1 6 6 2 6
7 4 5 7 2 2
8 3 9 8
9 4 9 8

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 31/03/2024

G8 51
G7 805
G6 6323 0808 8538
G5 0393
G4 41375 05571 74635 88530 57943 56594 27002
G3 25584 10494
G2 45902
G1 92299
ĐB 237298
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 31/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 5 8 0 3
1 1 7
2 3 2 0 0
3 0 5 8 3 2 4 9
4 3 4 8 9 9
5 5 0 3 7
6 6
7 1 5 7
8 4 8 0 3 9
9 3 4 4 8 9 9 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 24/03/2024

G8 77
G7 914
G6 7292 3833 6384
G5 1468
G4 04381 63292 25561 99762 88721 82982 29161
G3 12660 50652
G2 74443
G1 62739
ĐB 620045
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 24/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6
1 4 1 2 6 6 8
2 1 2 5 6 8 9 9
3 3 9 3 3 4
4 3 5 4 1 8
5 2 5 4
6 0 1 1 2 8 6
7 7
8 1 2 4 8 6
9 2 2 9 3

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 17/03/2024

G8 38
G7 414
G6 0190 2977 4590
G5 0554
G4 39586 43005 41034 66363 83052 23777 52695
G3 50401 06547
G2 10280
G1 37654
ĐB 522925
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 17/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0 8 9 9
1 4 1 0
2 5 2 5
3 4 3 6
4 7 4 1 3 5 5
5 2 4 4 5 0 2 9
6 3 6 8
7 7 7 7 4 7 7
8 0 6 8
9 0 0 5 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 10/03/2024

G8 62
G7 439
G6 5698 6340 0423
G5 7622
G4 01219 67002 51693 71083 70146 99452 91719
G3 82564 37006
G2 40287
G1 73673
ĐB 312636
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 10/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 0 4
1 9 9 1
2 2 3 2 0 2 5
3 6 9 3 2 7 8 9
4 0 6 4 6
5 2 5
6 4 6 0 3 4
7 3 7 8
8 3 7 8 9
9 3 8 9 1 1 3

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 03/03/2024

G8 14
G7 325
G6 6144 8078 8867
G5 3489
G4 42821 65336 08911 09134 29601 49827 93907
G3 73425 69769
G2 22223
G1 01834
ĐB 250788
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 03/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 0
1 1 1 0 1 2
2 1 3 5 5 7 2
3 4 4 6 3 2
4 4 4 3 3 4
5 5 2 2
6 7 9 6 3
7 8 7 0 2 6
8 8 9 8 7 8
9 9 6 8

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 25/02/2024

G8 87
G7 671
G6 5298 1224 0079
G5 6456
G4 49534 32936 18276 98253 04940 88432 19404
G3 37070 25386
G2 51290
G1 48578
ĐB 392726
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 25/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 4 7 9
1 1 7
2 4 6 2 3
3 2 4 6 3 5
4 0 4 0 2 3
5 3 6 5
6 6 2 3 5 7 8
7 0 1 6 8 9 7
8 6 8 7 9
9 0 8 9 7

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 18/02/2024

G8 22
G7 366
G6 1589 2716 2375
G5 6043
G4 66552 11383 33237 50927 30936 56238 07323
G3 56613 04170
G2 11201
G1 09252
ĐB 874539
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 18/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 7
1 3 6 1 0
2 3 7 2 5 5
3 6 7 8 9 3 1 2 4 8
4 3 4
5 2 2 5 7
6 6 6 1 3 6
7 0 5 7 2 3
8 3 9 8 3
9 9 3 8

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 11/02/2024

G8 30
G7 071
G6 6217 8204 1100
G5 3882
G4 69952 60821 05576 24402 69572 66251 30178
G3 32990 04972
G2 32199
G1 26788
ĐB 109954
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 11/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 4 0 0 9
1 7 1 2 5 7
2 1 2 0 5 7 7 8
3 3
4 4 0 5
5 1 2 4 5
6 6 7
7 1 2 2 6 8 7 1
8 2 8 8 7 8
9 0 9 9 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 04/02/2024

G8 92
G7 838
G6 0923 2008 5364
G5 5211
G4 95012 21502 07458 97503 86783 42088 08262
G3 92112 32408
G2 33799
G1 02003
ĐB 084414
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 04/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 3 8 8 0
1 1 2 2 4 1 1
2 3 2 0 1 1 6
3 8 3 0 0 2 8
4 4 1 6
5 8 5
6 2 4 6
7 7
8 3 8 8 0 0 3 5 8
9 9 9 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 28/01/2024

G8 69
G7 029
G6 6515 2814 2374
G5 7918
G4 26310 83288 01264 88848 68862 79074 27631
G3 91573 69909
G2 22995
G1 45767
ĐB 854091
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 28/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 1
1 0 4 5 8 1 3 9
2 9 2 6
3 1 3 7
4 8 4 1 6 7 7
5 5 1 9
6 2 4 7 6
7 3 4 4 7 6
8 8 8 1 4 8
9 1 5 9 0 2

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 21/01/2024

G8 08
G7 729
G6 1316 5105 6084
G5 6451
G4 42008 89683 04140 67722 31808 29362 27656
G3 44394 36739
G2 67315
G1 21868
ĐB 993529
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 21/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 8 8 0 4
1 5 6 1 5
2 2 9 9 2 2 6
3 9 3 8
4 0 4 8 9
5 1 6 5 0 1
6 2 8 6 1 5
7 7
8 3 4 8 0 0 6
9 4 9 2 2 3

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 14/01/2024

G8 85
G7 593
G6 7527 8898 9813
G5 8163
G4 45928 56459 61792 78349 93735 32050 01655
G3 92358 47786
G2 00662
G1 59000
ĐB 571470
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 14/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 5 7
1 3 1
2 7 8 2 6 9
3 5 3 1 6 9
4 9 4
5 0 5 8 9 5 3 5
6 2 3 6 8
7 0 7 2
8 6 8 2 5 9
9 2 3 8 9 4 5
XSTG - KQXSTG- Dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Tiền Giang cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTG mở thưởng các ngày trước đó.

XSTG - KQXSTG - Dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Tiền Giang (XSMN TG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Tiền Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số Tiền Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top