XSTG - KQXSTG - Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay tại XSMB365

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 02/04/2023

G8 18
G7 563
G6 3995 1594 9530
G5 9828
G4 94304 27965 77436 81476 08179 59621 85326
G3 98453 21027
G2 36977
G1 49139
ĐB 614247
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 02/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 3
1 1 2
2 1 6 7 8 2
3 0 6 9 3 5 6
4 7 4 0 9
5 3 5 6 9
6 3 5 6 2 3 7
7 6 7 9 7 2 4 7
8 8 2
9 4 5 9 3 7

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 26/03/2023

G8 61
G7 791
G6 8259 2877 3781
G5 5913
G4 28902 13925 39373 68637 20512 41192 81188
G3 69866 61190
G2 44668
G1 01141
ĐB 154333
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 26/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 9
1 2 3 1 4 8 9
2 5 2 0 1 9
3 3 7 3 1 3 7
4 1 4
5 9 5 2
6 6 8 6 6
7 3 7 7 3 7
8 1 8 8 6 8
9 0 1 2 9 5

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 19/03/2023

G8 64
G7 759
G6 1004 6480 4005
G5 4018
G4 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831
G3 09104 69309
G2 92293
G1 90723
ĐB 536469
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 19/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 4 5 9 0 8
1 8 1 3
2 3 2
3 1 3 3 2 3 9
4 4 0 0 0
5 5 9 5 0 5 6 6
6 5 5 9 9 6
7 7
8 0 8 1
9 3 9 0 5 6 6

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 12/03/2023

G8 88
G7 332
G6 3742 4110 3171
G5 3489
G4 37580 09096 38371 37666 11047 64349 05743
G3 41195 76877
G2 01901
G1 57055
ĐB 272959
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 12/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 1 8
1 0 1 0 7 7
2 2 3 4
3 2 3 4
4 2 3 7 9 4
5 5 9 5 5 9
6 6 6 6 9
7 1 1 7 7 4 7
8 0 9 8
9 5 6 9 4 5 8

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 05/03/2023

G8 48
G7 293
G6 2964 0102 6845
G5 0317
G4 70341 25412 27705 32328 14793 23258 69344
G3 66385 27344
G2 93943
G1 92340
ĐB 299096
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 05/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 0 4
1 2 7 1 4
2 8 2 0 1
3 3 4 9 9
4 0 1 3 4 4 5 4 4 4 6
5 8 5 0 4 8
6 4 6 9
7 7 1
8 5 8 2 5
9 3 3 6 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 26/02/2023

G8 95
G7 440
G6 6059 8978 3660
G5 2760
G4 29030 77924 08838 71515 62579 90681 25062
G3 64715 90501
G2 18160
G1 96332
ĐB 737936
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 26/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 3 4 6 6 6
1 5 5 1 0 8
2 4 2 3 6
3 0 2 6 8 3
4 0 4 2
5 9 5 1 1
6 0 0 0 2 6 3
7 8 9 7
8 1 8 3 7
9 9 5 7

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 19/02/2023

G8 44
G7 701
G6 8694 0035 5561
G5 5079
G4 48917 59721 25117 17818 24483 49073 33370
G3 28061 51967
G2 44926
G1 27032
ĐB 025477
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 19/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 7
1 7 7 8 1 0 2 6 6
2 1 6 2 3
3 2 5 3 7 8
4 4 9
5 5 3
6 1 1 7 6 2
7 0 3 7 9 7 1 1 6 7
8 3 8 1
9 4 9 7

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 12/02/2023

G8 12
G7 357
G6 2488 2669 1173
G5 7751
G4 24346 76476 34575 10546 26569 85084 03471
G3 19258 75748
G2 20727
G1 27529
ĐB 478156
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 12/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 1 5 7
2 7 9 2
3 3 7
4 6 6 8 4 8
5 1 6 7 8 5 7
6 9 9 6 4 4 5 7
7 1 3 5 6 7 2 5
8 4 8 8 4 5 8
9 9 2 6 6

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 05/02/2023

G8 38
G7 830
G6 4906 6176 4204
G5 0661
G4 22617 39775 83532 16230 03480 10578 52265
G3 86209 43689
G2 18800
G1 66422
ĐB 747128
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 05/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 6 9 0 0 3 3 8
1 7 1 6
2 2 8 2 2 3
3 0 0 2 3
4 4 0
5 5 6 7
6 1 5 6 0 7
7 5 6 8 7 1
8 0 9 8 2 7
9 9 0 8

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 29/01/2023

G8 55
G7 871
G6 5083 6573 5026
G5 3980
G4 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099
G3 22914 89864
G2 59107
G1 77028
ĐB 495562
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 29/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 0 8
1 4 4 1 0 7
2 6 8 2 6 9
3 3 5 7 8
4 4 1 1 6
5 3 5
6 2 4 6 2
7 1 3 7 0 8
8 0 3 7 8 2 9
9 2 8 9 9 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 22/01/2023

G8 44
G7 559
G6 1334 8769 2424
G5 1740
G4 54788 19863 15615 09497 95599 18769 55377
G3 30839 33185
G2 05346
G1 56954
ĐB 205717
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 22/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4
1 5 7 1
2 4 2
3 4 9 3 6
4 0 6 4 2 3 5
5 4 9 5 1 8
6 3 9 9 6 4
7 7 7 1 7 9
8 5 8 8 8
9 7 9 9 3 5 6 6 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG 15/01/2023

G8 56
G7 719
G6 9103 4868 4294
G5 2197
G4 50665 62334 99049 22747 56982 84820 13635
G3 32679 32954
G2 13430
G1 10169
ĐB 623494
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 15/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 2 3
1 9 1
2 0 2 8
3 0 4 5 3 0
4 7 9 4 3 5 9 9
5 4 5 3 6
6 5 8 9 6
7 9 7 4 9
8 2 8 6
9 4 4 7 9 1 4 6 7

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG 08/01/2023

G8 46
G7 345
G6 5562 4189 0758
G5 6692
G4 21190 79563 33127 18494 36727 95792 90897
G3 01027 87317
G2 54482
G1 94928
ĐB 834815
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 08/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9
1 5 7 1
2 7 7 7 8 2 6 8 9 9
3 3 6
4 5 4 9
5 8 5 1 4
6 2 3 6
7 7 1 2 2 2 9
8 2 9 8 2 5
9 0 2 2 4 7 9 8

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG 01/01/2023

G8 95
G7 310
G6 8907 9492 3535
G5 4594
G4 69180 34333 46859 54425 02420 87374 25317
G3 86406 51077
G2 00249
G1 87430
ĐB 939439
Loto Tiền Giang - Loto XSTG 01/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 0 1 2 3 8
1 0 7 1
2 0 5 2 9
3 0 3 5 9 3 3
4 9 4 7 9
5 9 5 2 3
6 6 0
7 4 7 7 0 1 7
8 0 8
9 2 4 9 3 4 5
XSTG - KQXSTG- Dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Tiền Giang cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTG mở thưởng các ngày trước đó.

XSTG - KQXSTG - Dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Tiền Giang (XSMN TG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Tiền Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số Tiền Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top