XSDL - KQXSDL - Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay tại XSMB365

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 02/10/2022

G8 93
G7 113
G6 1052 2036 8342
G5 6557
G4 46705 70847 59850 13492 92947 61263 79279
G3 03455 54299
G2 39548
G1 66225
ĐB 928141
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 02/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 5
1 3 1 4
2 5 2 4 5 9
3 6 3 1 6
4 1 2 7 7 8 4
5 0 2 5 7 5 0 2 5
6 3 6 3
7 9 7 4 4 5
8 8 4
9 2 9 9 7 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 25/09/2022

G8 79
G7 123
G6 4293 8314 5814
G5 5225
G4 50052 16618 97970 98007 01985 29443 06586
G3 74876 07691
G2 25862
G1 96441
ĐB 714730
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 25/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 3 7
1 4 4 8 1 4 9
2 3 5 2 5 6
3 0 3 2 4 9
4 1 3 4 1 1
5 2 5 2 8
6 2 6 7 8
7 0 6 7 0
8 5 6 8 1
9 1 3 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 18/09/2022

G8 15
G7 838
G6 0516 4211 1889
G5 2339
G4 88400 44211 06564 75874 49375 76713 68656
G3 10184 68940
G2 19556
G1 43856
ĐB 553647
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 18/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 4
1 1 1 3 6 1 1 1
2 2
3 8 9 3 1
4 0 7 4 6 7 8
5 6 6 6 5 7
6 4 6 1 5 5 5
7 4 5 7 4
8 4 9 8 3
9 9 3 8

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 11/09/2022

G8 11
G7 751
G6 1634 9834 3533
G5 9724
G4 29322 95877 43524 24621 10251 74692 09142
G3 29369 19437
G2 72900
G1 98342
ĐB 179361
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 11/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0
1 1 2 5 5 6
2 1 2 4 4 2 2 4 4 9
3 3 4 4 7 3 3
4 2 2 4 2 2 3 3
5 1 1 5
6 1 9 6
7 7 7 3 7
8 8
9 2 9 6

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 04/09/2022

G8 96
G7 826
G6 9822 6929 3354
G5 6391
G4 26281 03015 20758 46386 26570 99533 35187
G3 57924 15386
G2 51761
G1 29176
ĐB 413754
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 04/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7
1 5 1 6 8 9
2 2 4 6 9 2 2
3 3 3 3
4 4 2 5 5
5 4 4 8 5 1
6 1 6 2 7 8 8
7 0 6 7 8
8 1 6 6 7 8 5
9 1 9 2

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 28/08/2022

G8 11
G7 793
G6 7005 4051 3606
G5 0200
G4 58644 01320 28588 50002 15969 04534 86579
G3 46161 04848
G2 45329
G1 38979
ĐB 188658
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 28/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 5 6 0 0 2
1 1 5 6
2 0 9 2 0
3 4 3 9
4 4 8 4 3 4
5 1 8 5 0
6 1 9 6 0
7 9 9 7
8 8 8 4 5 8
9 3 9 2 6 7 7

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 21/08/2022

G8 55
G7 871
G6 4399 7030 9171
G5 3257
G4 11370 69472 37768 87599 99607 56624 73317
G3 69847 72405
G2 14913
G1 96547
ĐB 765189
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 21/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 0 3 7
1 3 7 1 7 7
2 4 2 7
3 0 3 1
4 7 7 4 2
5 7 5 0
6 8 6
7 0 1 1 2 7 0 1 4 4 5
8 9 8 6
9 9 9 9 8 9 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 14/08/2022

G8 08
G7 364
G6 1596 8128 5348
G5 7635
G4 63621 21252 71015 57538 33855 83173 32257
G3 98729 34846
G2 98261
G1 64359
ĐB 900955
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 14/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 5 1 2 6
2 1 8 9 2 5
3 5 8 3 7
4 6 8 4 6
5 2 5 5 7 9 5 1 3 5 5
6 1 4 6 4 9
7 3 7 5
8 8 2 3 4
9 6 9 2 5

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 07/08/2022

G8 31
G7 959
G6 0171 2863 3957
G5 1856
G4 26342 51357 91733 97014 62598 50846 04427
G3 44289 48738
G2 89462
G1 64149
ĐB 113913
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 07/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 3 4 1 7
2 7 2 4 6
3 3 8 3 1 3 6
4 2 6 9 4 1
5 6 7 7 9 5
6 2 3 6 4 5
7 1 7 2 5 5
8 9 8 3 9
9 8 9 4 5 8

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 31/07/2022

G8 16
G7 187
G6 0742 5899 4294
G5 4205
G4 27348 85853 54743 83924 05938 81149 17144
G3 02374 37028
G2 14936
G1 80861
ĐB 060002
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 31/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 0
1 1 6
2 4 8 2 0 4
3 6 8 3 4 5
4 2 3 4 8 9 4 2 4 7 9
5 3 5 0
6 1 6 3
7 4 7 8
8 7 8 2 3 4
9 4 9 9 4 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 24/07/2022

G8 11
G7 419
G6 4137 7706 6316
G5 9152
G4 91209 26189 52578 02888 74552 94407 16451
G3 94777 37894
G2 66424
G1 86219
ĐB 550785
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 24/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 9 0
1 6 9 9 1 5
2 4 2 5 5
3 7 3
4 4 2 9
5 1 2 2 5 8
6 6 0 1
7 7 8 7 0 3 7
8 5 8 9 8 7 8
9 4 9 0 1 1 8

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 17/07/2022

G8 52
G7 881
G6 0120 6310 5286
G5 4095
G4 68145 39631 85651 89122 70715 09081 87224
G3 16485 34381
G2 82189
G1 27976
ĐB 557045
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 17/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 2
1 0 5 1 3 5 8 8 8
2 0 2 4 2 2
3 1 3
4 5 5 4 2
5 1 5 1 4 4 8 9
6 6 7 8
7 6 7
8 1 1 1 5 6 9 8
9 5 9 8

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 10/07/2022

G8 88
G7 010
G6 8094 4167 7096
G5 6927
G4 26121 61006 11759 57553 70795 97786 20521
G3 21034 69586
G2 77221
G1 01150
ĐB 970291
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 10/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 1 5
1 0 1 2 2 2 9
2 1 1 1 7 2
3 4 3 5
4 4 3 9
5 0 3 9 5 9
6 7 6 0 8 8 9
7 7 2 6
8 6 6 8
9 1 4 5 6 9 5

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 03/07/2022

G8 76
G7 067
G6 8167 6398 9669
G5 8667
G4 84966 50059 85010 20640 08220 84543 72755
G3 43082 84811
G2 94274
G1 92588
ĐB 317995
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 03/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 2 4
1 0 1 1 1
2 0 2 8
3 3 4
4 0 3 4 7
5 5 9 5 5 9
6 6 7 7 7 9 6 6
7 4 7 6 6 6
8 2 8 8 8 9
9 5 8 9 5 6
XSDL - KQXSDL- Dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đà Lạt cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDL mở thưởng các ngày trước đó.

XSDL - KQXSDL - Dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đà Lạt (XSMN DL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đà Lạt ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đà Lạt được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top