XSDL - KQXSDL - Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay tại XSMB365

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 23/06/2024

G8 59
G7 348
G6 2469 8972 9983
G5 3747
G4 95106 79417 95296 38094 78955 28421 22391
G3 37173 59563
G2 48865
G1 76385
ĐB 464423
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 23/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0
1 7 1 2 9
2 1 3 2 7
3 3 2 6 7 8
4 7 8 4 9
5 5 5 5 6 8
6 3 5 9 6 0 9
7 2 3 7 1 4
8 3 5 8 4
9 1 4 6 9 6

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 16/06/2024

G8 20
G7 305
G6 8292 1757 2363
G5 1058
G4 65196 89825 37055 22283 80570 79340 74553
G3 13360 32907
G2 22574
G1 78343
ĐB 960290
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 16/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 0 4 6 7 9
1 1
2 5 2 9
3 3 4 5 6 8
4 0 3 4 7
5 3 5 7 8 5 0 2 5
6 0 3 6 9
7 0 4 7 0 5
8 3 8 5
9 0 2 6 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 09/06/2024

G8 49
G7 401
G6 7539 9787 6559
G5 8773
G4 26071 54612 34493 55194 84484 41145 26689
G3 86198 56308
G2 16674
G1 20050
ĐB 987763
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 09/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 8 0 5
1 2 1 0 7
2 2 1
3 9 3 6 7 9
4 5 4 7 8 9
5 0 9 5 4
6 3 6
7 1 3 4 7 8
8 4 7 9 8 0 9
9 3 4 8 9 3 5 8

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 02/06/2024

G8 90
G7 028
G6 1610 1074 2662
G5 9465
G4 16546 41265 28680 86227 57387 35129 48426
G3 87307 68955
G2 85610
G1 99541
ĐB 474651
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 02/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 1 1 8
1 0 0 1 4 5
2 6 7 8 9 2 6
3 3
4 1 6 4 7
5 1 5 5 5 6 6
6 2 5 5 6 2 4
7 4 7 0 2 8
8 0 7 8 2
9 9 2

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 26/05/2024

G8 02
G7 999
G6 0041 1079 4884
G5 0392
G4 31940 62179 79075 65909 48526 06856 59227
G3 28177 32581
G2 29930
G1 65365
ĐB 294846
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 26/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 3 4
1 1 4 8
2 6 7 2 9
3 0 3
4 0 1 6 4 8
5 6 5 6 7
6 5 6 2 4 5
7 5 7 9 9 7 2 7
8 1 4 8
9 2 9 9 0 7 7 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 19/05/2024

G8 30
G7 870
G6 4800 8581 4675
G5 6613
G4 69737 34840 05977 49809 71819 49963 81092
G3 19097 22620
G2 52264
G1 01582
ĐB 589920
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 19/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9 0 0 2 2 4 7
1 3 9 1 8
2 0 0 2 8 9
3 7 3 1 6
4 0 4 6
5 5 7
6 3 4 6
7 0 5 7 7 3 7 9
8 1 2 8
9 2 7 9 0 1

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 12/05/2024

G8 95
G7 901
G6 4400 7284 1929
G5 5223
G4 22228 16211 04594 34530 08717 47073 23945
G3 49583 58467
G2 54817
G1 70574
ĐB 009572
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 12/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 0 0 3
1 1 7 7 1 0 1
2 3 8 9 2 7
3 0 3 2 7 8
4 5 4 7 8 9
5 5 4
6 7 6
7 2 3 4 7 1 1 6
8 3 4 8 2
9 4 9 2

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 05/05/2024

G8 81
G7 071
G6 7791 6716 0619
G5 0729
G4 03690 36668 24818 29385 97498 74126 45674
G3 96906 82717
G2 42881
G1 59969
ĐB 464482
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 05/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 9
1 6 7 8 9 1 7 8 9
2 6 9 2 8
3 3
4 4 7
5 5 8
6 8 9 6 0 1 2
7 1 4 7 1
8 1 2 5 8 1 6 9
9 0 1 8 9 1 2 6

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 28/04/2024

G8 45
G7 385
G6 9419 3968 7767
G5 3804
G4 47234 88428 23559 28890 83511 84330 75588
G3 53523 71430
G2 19365
G1 33160
ĐB 602561
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 28/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 3 3 6 9
1 1 9 1 1 6
2 3 8 2
3 0 0 4 3 2
4 4 0 3
5 9 5 6 8
6 0 1 5 7 8 6
7 7 6
8 5 8 8 2 6 8
9 0 9 1 5

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 21/04/2024

G8 55
G7 479
G6 2453 4322 1306
G5 2498
G4 54298 13270 90278 98628 96553 75497 73180
G3 05091 80815
G2 29338
G1 72773
ĐB 371556
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 21/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 7 8
1 5 1 9
2 2 8 2 2
3 8 3 5 5 7
4 4
5 3 3 6 5 1
6 6 0 5
7 0 3 8 9 7 9
8 0 8 2 3 7 9 9
9 1 7 8 8 9 7

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 14/04/2024

G8 69
G7 430
G6 8257 9803 2443
G5 4284
G4 38574 44245 48870 87723 71693 58307 59692
G3 66042 54083
G2 31036
G1 97301
ĐB 402478
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 14/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 7 0 3 7
1 1 0
2 3 2 4 9
3 0 6 3 0 2 4 8 9
4 2 3 5 4 7 8
5 7 5 4
6 6 3
7 0 4 8 7 0 5
8 3 4 8 7
9 2 3 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 07/04/2024

G8 20
G7 240
G6 3617 4062 1303
G5 2573
G4 76443 71727 48113 31320 94751 91950 37220
G3 17890 89761
G2 00643
G1 04717
ĐB 535569
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 07/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 2 2 4 5 9
1 3 7 7 1 5 6
2 0 0 7 2 6
3 3 0 1 4 4 7
4 0 3 3 4
5 0 1 5
6 1 2 9 6
7 3 7 1 1 2
8 8
9 0 9 6

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 31/03/2024

G8 83
G7 806
G6 3008 1451 1399
G5 4659
G4 47667 12951 18384 03317 47157 78019 44199
G3 06396 64197
G2 65562
G1 25042
ĐB 721159
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 31/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 8 0
1 7 9 1 5 5
2 2 4 6
3 3
4 2 4 8
5 1 1 7 9 9 5
6 2 7 6 0 9
7 7 1 5 6 9
8 4 8 0
9 6 7 9 9 9 1 5 5 9 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 24/03/2024

G8 66
G7 971
G6 1253 0348 4470
G5 8537
G4 05116 73402 17333 15507 43905 01439 43415
G3 98606 03845
G2 35670
G1 90578
ĐB 792585
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 24/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 6 7 0 7 7
1 5 6 1 7
2 2 0
3 3 7 9 3 3 5
4 5 8 4
5 3 5 0 1 4 8
6 6 0 1
7 0 0 1 8 7 0 3
8 5 8 4 7
9 9 3
XSDL - KQXSDL- Dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn - Thống Kê dự đoán XS Đà Lạt cho xổ số VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDL mở thưởng các ngày trước đó.

XSDL - KQXSDL - Dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đà Lạt (XSMN DL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đà Lạt ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đà Lạt được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top