XSDL - KQXSDL - Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay tại XSMB365

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 18/02/2024

G8 97
G7 064
G6 4925 3891 1604
G5 7764
G4 52088 36453 92225 60057 82404 79218 68522
G3 61173 56232
G2 53594
G1 75282
ĐB 241415
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 18/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 0
1 5 8 1 9
2 2 5 5 2 2 3 8
3 2 3 5 7
4 4 0 0 6 6 9
5 3 7 5 1 2 2
6 4 4 6
7 3 7 5
8 2 8 8 1 8
9 1 4 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 11/02/2024

G8 90
G7 767
G6 1030 9271 8171
G5 4440
G4 87026 30675 25655 48130 50490 89319 89263
G3 74787 20720
G2 37216
G1 57618
ĐB 507808
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 11/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 2 3 3 4 9
1 6 8 9 1 7 7
2 0 6 2
3 0 0 3 6
4 0 4
5 5 5 5 7
6 3 7 6 1 2
7 1 1 5 7 6 8
8 7 8 0 1
9 0 9 1

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 04/02/2024

G8 26
G7 136
G6 6519 0190 8278
G5 9146
G4 52530 05304 06854 20541 26283 43616 66940
G3 31408 00510
G2 37850
G1 88778
ĐB 959134
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 04/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 8 0 1 3 4 5 9
1 0 6 9 1 4
2 2
3 0 4 6 3 8
4 0 1 6 4 0 3 5
5 0 4 5
6 6 1 3 4
7 8 8 7
8 3 8 0 7 7
9 0 9 1

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 28/01/2024

G8 44
G7 766
G6 7631 0054 8132
G5 1099
G4 01627 91018 41013 09438 35780 78443 83972
G3 92321 53083
G2 20571
G1 89360
ĐB 816662
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 28/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 8
1 3 8 1 2 3 7
2 1 7 2 3 6 7
3 1 2 8 3 1 4 8
4 3 4 5
5 4 5
6 0 2 6 6 6
7 1 2 7 2
8 0 3 8 1 3
9 9 9 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 21/01/2024

G8 41
G7 391
G6 1676 7062 6552
G5 0230
G4 84839 61095 98750 95159 54506 49295 26259
G3 79924 48019
G2 35313
G1 98158
ĐB 491635
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 21/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 3 5
1 3 9 1 9
2 4 2 5 6
3 0 5 9 3 1
4 4 2
5 0 2 8 9 9 5 3 9 9
6 2 6 0 7
7 6 7
8 8 5
9 1 5 5 9 1 3 5 5

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 14/01/2024

G8 50
G7 932
G6 9293 0438 1360
G5 5376
G4 36287 19731 01495 24570 08426 15689 82480
G3 29426 11816
G2 50168
G1 85640
ĐB 909300
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 14/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 4 6 7 8
1 6 1 3
2 6 6 2 3
3 1 2 8 3 9
4 0 4
5 5 9
6 0 8 6 1 2 2 7
7 0 6 7 8
8 0 7 9 8 3 6
9 3 5 9 8

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 07/01/2024

G8 31
G7 522
G6 5882 9128 0010
G5 7421
G4 90002 60801 87688 25132 09549 31283 70447
G3 00230 94014
G2 56676
G1 47611
ĐB 082618
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 07/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 0 1 3
1 0 1 4 8 1 0 1 2
2 1 2 8 2 0 2 3 8
3 0 2 3 8
4 7 9 4 1
5 5
6 6 7
7 6 7 4
8 2 3 8 8 1 2 8
9 9 4

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 31/12/2023

G8 78
G7 611
G6 0588 5436 9420
G5 9249
G4 34667 20847 64540 40756 00635 76987 39175
G3 73998 08831
G2 67206
G1 37338
ĐB 966248
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 31/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 2 4
1 1 1 1 3
2 0 2
3 1 5 6 8 3
4 0 7 8 9 4
5 6 5 3 7
6 7 6 0 3 5
7 5 7 4 6 8
8 7 8 8 3 4 8 9
9 8 9 4

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 24/12/2023

G8 90
G7 995
G6 9365 4178 0680
G5 8566
G4 80284 34718 15178 89091 11303 20957 58888
G3 70206 10863
G2 47219
G1 94452
ĐB 240358
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 24/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 0 8
1 8 9 1 9
2 2 5
3 3 0 6
4 4 8
5 2 7 8 5 6 9
6 3 5 6 6 0 6
7 8 8 7 5
8 0 4 8 8 1 5 7 7 8
9 1 5 9 1

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 17/12/2023

G8 75
G7 823
G6 8683 9450 6150
G5 0139
G4 59209 18172 03149 36137 60627 71605 59513
G3 45650 92745
G2 13542
G1 51950
ĐB 391536
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 17/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 9 0 5 5 5 5
1 3 1
2 3 7 2 4 7
3 6 7 9 3 1 2 8
4 2 5 9 4
5 0 0 0 0 5 0 4
6 6 3
7 2 7 2 3
8 3 8
9 9 0 3 4

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 10/12/2023

G8 53
G7 581
G6 5432 8630 4054
G5 8663
G4 89202 44644 41827 01961 71842 61005 23208
G3 29470 65181
G2 38632
G1 48394
ĐB 323859
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 10/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 8 0 3 7
1 1 6 8 8
2 7 2 0 3 3 4
3 0 2 2 3 6
4 2 4 4 4 5 9
5 4 9 5 0
6 1 3 6
7 0 7 2
8 1 1 8 0
9 4 9 5

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 03/12/2023

G8 95
G7 157
G6 5604 7911 2351
G5 6373
G4 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191
G3 37985 92431
G2 29482
G1 80444
ĐB 685570
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 03/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 0 7
1 1 1 1 3 5 7 9
2 2 8
3 1 3 7
4 4 4 0 0 4
5 1 7 5 8
6 6 7
7 0 1 3 6 9 7 5
8 2 5 8 8 8 8 8
9 1 9 7

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 26/11/2023

G8 59
G7 928
G6 8580 4876 0192
G5 7060
G4 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541
G3 13632 64079
G2 98188
G1 89911
ĐB 620552
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 26/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 6 8
1 1 5 1 1 4
2 8 9 2 3 5 9
3 2 7 3 6
4 1 9 4
5 2 5 1
6 0 3 6 7
7 6 9 7 0 3
8 0 8 8 2 8
9 2 9 2 4 7

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 19/11/2023

G8 11
G7 603
G6 5840 2542 8280
G5 3698
G4 05220 38423 46565 92724 30619 75488 51331
G3 37379 86693
G2 47582
G1 68857
ĐB 961484
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 19/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 2 4 8
1 9 1 3
2 0 3 4 2 4 8
3 1 3 0 2 9
4 0 2 4 2 8
5 7 5 6
6 5 6
7 9 7 5
8 0 2 4 8 8 8 9
9 3 8 9 1 7
XSDL - KQXSDL- Dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đà Lạt cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDL mở thưởng các ngày trước đó.

XSDL - KQXSDL - Dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đà Lạt (XSMN DL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đà Lạt ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đà Lạt được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top