XSDL - KQXSDL - Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay tại XSMB365

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 29/01/2023

G8 26
G7 803
G6 1080 8890 8525
G5 9703
G4 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588
G3 76053 27427
G2 43086
G1 33213
ĐB 951032
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 29/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 3 6 0 3 8 9
1 3 3 1
2 5 7 2 3 9
3 0 2 3 0 0 1 1 5
4 7 4 8
5 3 5 2
6 6 0 8
7 7 2 4
8 0 4 6 8 8 8
9 0 2 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 22/01/2023

G8 97
G7 039
G6 3458 1351 9814
G5 1960
G4 20566 26870 17670 42270 90719 18486 80006
G3 77696 35943
G2 30374
G1 75100
ĐB 808214
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 22/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 0 0 6 7 7 7
1 4 4 9 1 5
2 2
3 9 3 4
4 3 4 1 1 7
5 1 8 5
6 0 6 6 0 6 8 9
7 0 0 0 4 7
8 6 8 5
9 6 9 1 3

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 15/01/2023

G8 70
G7 565
G6 2061 8082 2308
G5 0922
G4 58423 55669 15320 10121 08832 80998 46706
G3 06907 15254
G2 62365
G1 40461
ĐB 356396
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 15/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 8 0 2
1 1 2 6 6
2 0 1 2 3 2 2 3 8
3 2 3 2
4 4 5
5 4 5 6 6
6 1 1 5 5 9 6 0 9
7 7 0
8 2 8 0 9
9 6 8 9 6

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 08/01/2023

G8 11
G7 308
G6 2787 7511 7249
G5 5028
G4 49306 69982 85345 69087 61211 21673 73566
G3 41488 83472
G2 58335
G1 73731
ĐB 292709
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 08/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 8 9 0
1 1 1 1 1 1 3
2 8 2 7 8
3 1 5 3 7
4 5 9 4
5 5 3 4
6 6 6 0 6
7 2 3 7 8 8
8 2 7 7 8 8 0 2 8
9 9 0 4

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 01/01/2023

G8 09
G7 015
G6 5501 2986 7991
G5 4081
G4 53637 60795 70108 85825 12125 17972 90667
G3 69260 47622
G2 17695
G1 32313
ĐB 712933
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 01/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 8 0 6
1 3 5 1 0 8 9
2 2 5 5 2 2 7
3 3 7 3 1 3
4 4
5 5 1 2 2 9 9
6 0 7 6 8
7 2 7 3 6
8 1 6 8 0
9 1 5 5 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 25/12/2022

G8 00
G7 725
G6 6448 3235 1866
G5 8415
G4 80706 47574 52326 50589 44032 17328 35458
G3 80172 14721
G2 44364
G1 42088
ĐB 263503
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 25/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 0
1 5 1 2
2 1 5 6 8 2 3 7
3 2 5 3 0
4 8 4 6 7
5 8 5 1 2 3
6 4 6 6 0 2 6
7 2 4 7
8 8 9 8 2 4 5 8
9 9 8

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 18/12/2022

G8 35
G7 906
G6 7661 1519 7975
G5 8099
G4 41465 43252 38941 66866 22327 08195 84936
G3 14147 37593
G2 14818
G1 64859
ĐB 699189
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 18/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0
1 8 9 1 4 6
2 7 2 5
3 6 3 9
4 1 7 4
5 2 9 5 6 7 9
6 1 5 6 6 0 3 6
7 5 7 2 4
8 9 8 1
9 3 5 9 9 1 5 8 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 11/12/2022

G8 13
G7 497
G6 3655 1429 0296
G5 9792
G4 37692 74514 41205 32959 84383 71201 65202
G3 63224 96385
G2 51780
G1 03906
ĐB 936215
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 11/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 5 6 0 8
1 4 5 1 0
2 4 9 2 0 9 9
3 3 8
4 4 1 2
5 5 9 5 0 1 5 8
6 6 0 9
7 7 9
8 0 3 5 8
9 2 2 6 7 9 2 5

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 04/12/2022

G8 85
G7 452
G6 6171 3408 8155
G5 0764
G4 80005 45784 55510 98930 65070 01494 03810
G3 87642 74122
G2 12412
G1 39252
ĐB 780515
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 04/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 8 0 1 1 3 7
1 0 0 2 5 1 7
2 2 2 1 2 4 5 5
3 0 3
4 2 4 6 8 9
5 2 2 5 5 0 1 5
6 4 6
7 0 1 7
8 4 8 0
9 4 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 27/11/2022

G8 64
G7 099
G6 9894 6614 2382
G5 2779
G4 83718 33166 23975 34395 07675 66466 07815
G3 70173 68901
G2 46402
G1 80214
ĐB 132764
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 27/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 0
1 4 4 5 8 1 0
2 2 0 8
3 3 7
4 4 1 1 6 9
5 5 1 7 7 9
6 4 6 6 6 6 6
7 3 5 5 9 7
8 2 8 1
9 4 5 9 9 7 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 20/11/2022

G8 53
G7 808
G6 0974 7632 6676
G5 3155
G4 37193 34549 12059 95777 93871 37513 75601
G3 57827 60767
G2 23740
G1 20588
ĐB 900596
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 20/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 8 0 4
1 3 1 0 7
2 7 2 3
3 2 3 1 9
4 0 9 4 7
5 5 9 5 5
6 7 6 7 9
7 1 4 6 7 7 2 6 7
8 8 8 0 8
9 3 6 9 4 5

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 13/11/2022

G8 81
G7 226
G6 8952 0262 2732
G5 3520
G4 48152 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
G3 57827 60767
G2 23740
G1 20588
ĐB 900596
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 13/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 4
1 1
2 0 6 7 2 3 5 5 6
3 2 3
4 0 4
5 2 2 5
6 2 7 6 2 9
7 7 2 6
8 8 8 8
9 6 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 06/11/2022

G8 39
G7 509
G6 3030 6905 7846
G5 8915
G4 38013 07628 73391 36502 24223 77416 82026
G3 95173 72225
G2 98283
G1 31585
ĐB 305158
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 06/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 9 0 3
1 3 5 6 1 9
2 3 5 6 8 2 0
3 0 3 1 2 7 8
4 6 4
5 8 5 0 1 2 8
6 6 1 2 4
7 3 7
8 3 5 8 2 5
9 1 9 0

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 30/10/2022

G8 89
G7 834
G6 7043 3947 4668
G5 2084
G4 53029 74725 81057 35075 15938 41622 36535
G3 96637 22826
G2 59898
G1 16585
ĐB 440765
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 30/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 1
2 2 5 6 9 2 2
3 4 5 7 8 3 4
4 3 7 4 3 8
5 7 5 2 3 6 7 8
6 5 8 6 2
7 5 7 3 4 5
8 4 5 8 3 6 9
9 8 9 2
XSDL - KQXSDL- Dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đà Lạt cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDL mở thưởng các ngày trước đó.

XSDL - KQXSDL - Dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đà Lạt (XSMN DL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đà Lạt ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đà Lạt được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top