XSDL - KQXSDL - Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay tại XSMB365

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 15/05/2022

G8 87
G7 531
G6 4829 8727 7685
G5 9431
G4 26231 24990 75388 75998 12440 92224 76854
G3 91736 70964
G2 67429
G1 46306
ĐB 143945
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 15/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 4 9
1 1 3 3 3
2 4 7 9 9 2
3 1 1 1 6 3
4 0 5 4 2 5 6
5 4 5 4 8
6 4 6 0 3
7 7 2
8 5 8 8 8 9
9 0 8 9 2 2

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 08/05/2022

G8 70
G7 434
G6 3268 8864 5473
G5 3210
G4 19047 31728 39011 72689 91356 01205 14317
G3 15799 71582
G2 17822
G1 65051
ĐB 836464
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 08/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 1
1 0 1 7 1 1 5
2 2 8 2 2 8
3 4 3 7
4 7 4 3 6 6
5 1 6 5 0
6 4 4 8 6 5
7 3 7 1 4
8 2 9 8 2 6
9 9 9 8 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 01/05/2022

G8 20
G7 783
G6 9533 3634 0356
G5 6957
G4 05142 30698 44783 35320 54402 14074 10596
G3 26625 67161
G2 13415
G1 88757
ĐB 453890
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 01/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 2 9
1 5 1 6
2 0 5 2 0 4
3 3 4 3 3 8 8
4 2 4 3 7
5 6 7 7 5 1 2
6 1 6 5 9
7 4 7 5 5
8 3 3 8 9
9 0 6 8 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 24/04/2022

G8 30
G7 279
G6 2241 4327 3977
G5 4593
G4 08968 40304 07380 83882 03659 14529 72464
G3 09367 38134
G2 56056
G1 34559
ĐB 603362
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 24/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 8
1 1 4
2 7 9 2 6 8
3 4 3 9
4 1 4 0 3 6
5 6 9 9 5
6 2 4 7 8 6 5
7 7 9 7 2 6 7
8 0 2 8 6
9 3 9 2 5 5 7

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 17/04/2022

G8 07
G7 106
G6 9161 1561 1873
G5 3847
G4 17891 77521 98374 14047 65398 48660 23096
G3 96915 65411
G2 69649
G1 82951
ĐB 877760
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 17/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 6 6
1 1 5 1 1 2 5 6 6 9
2 1 2
3 3 7
4 7 7 9 4 7
5 1 5 1
6 0 0 1 1 6 0 9
7 3 4 7 4 4
8 8 9
9 1 6 8 9 4

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 10/04/2022

G8 09
G7 134
G6 0701 4612 9295
G5 4596
G4 44067 67659 11035 53223 57742 58226 22693
G3 98493 40228
G2 93673
G1 82913
ĐB 277525
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 10/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0
1 2 3 1 0
2 3 5 6 8 2 1 4
3 4 5 3 1 2 7 9 9
4 2 4 3
5 9 5 2 3 9
6 7 6 2 9
7 3 7 6
8 8 2
9 3 3 5 6 9 5

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 03/04/2022

G8 35
G7 132
G6 9593 2942 5719
G5 8514
G4 78274 98820 44167 32719 25874 90481 73965
G3 10762 11101
G2 83107
G1 57271
ĐB 118152
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 03/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 0 2
1 4 9 9 1 0 7 8
2 0 2 3 4 5 6
3 2 3 9
4 2 4 1 7 7
5 2 5 6
6 2 5 7 6
7 1 4 4 7 0 6
8 1 8
9 3 9 1 1

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 27/03/2022

G8 29
G7 422
G6 9787 0916 1448
G5 2625
G4 28941 56882 10711 69238 85440 21485 01068
G3 21663 29272
G2 14461
G1 86787
ĐB 417334
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 27/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4
1 1 6 1 1 4 6
2 2 5 2 2 7 8
3 4 8 3 6
4 0 1 8 4 3
5 5 2 8
6 1 3 8 6 1
7 2 7 8 8
8 2 5 7 7 8 3 4 6
9 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 20/03/2022

G8 70
G7 194
G6 5781 5013 5585
G5 6112
G4 04974 62966 93987 48525 92212 55510 03758
G3 99068 17852
G2 36335
G1 20808
ĐB 894836
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 20/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 1
1 0 2 2 3 1 8
2 5 2 1 1 5
3 5 6 3 1
4 4 7 9
5 2 8 5 2 3 8
6 6 8 6 3 6
7 4 7 8
8 1 5 7 8 0 5 6
9 4 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 13/03/2022

G8 73
G7 341
G6 5999 7460 4072
G5 1473
G4 47872 32741 08553 89300 65100 36130 96507
G3 28743 28738
G2 55854
G1 24011
ĐB 264524
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 13/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 7 0 0 0 3 6
1 1 1 1 4 4
2 4 2 7 7
3 0 8 3 4 5 7
4 1 1 3 4 2 5
5 3 4 5
6 0 6
7 2 2 3 7 0
8 8 3
9 9 9 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 06/03/2022

G8 73
G7 717
G6 7031 3580 1815
G5 5058
G4 96566 49370 34748 74678 20767 79120 93794
G3 72784 24331
G2 33299
G1 01727
ĐB 170334
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 06/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 7 8
1 5 7 1 3 3
2 0 7 2
3 1 1 4 3
4 8 4 3 8 9
5 8 5 1
6 6 7 6 6
7 0 8 7 1 2 6
8 0 4 8 4 5 7
9 4 9 9 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 27/02/2022

G8 26
G7 346
G6 9873 3572 4853
G5 6086
G4 04977 32912 92994 19071 62365 33119 60371
G3 57930 79284
G2 38192
G1 90254
ĐB 697953
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 27/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3
1 2 9 1 7 7
2 2 1 7 9
3 0 3 5 5 7
4 6 4 5 8 9
5 3 3 4 5 6
6 5 6 4 8
7 1 1 2 3 7 7 7
8 4 6 8
9 2 4 9 1

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 20/02/2022

G8 24
G7 515
G6 8198 1603 5764
G5 2993
G4 41904 20753 78154 67357 97022 06329 49436
G3 48414 72221
G2 59589
G1 18622
ĐB 501933
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 20/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 0
1 4 5 1 2
2 1 2 2 9 2 2 2
3 3 6 3 0 3 5 9
4 4 0 1 5 6
5 3 4 7 5 1
6 4 6 3
7 7 5
8 9 8 9
9 3 8 9 2 8

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 13/02/2022

G8 06
G7 086
G6 6864 5669 2731
G5 5064
G4 62315 64166 71906 42019 19451 02391 82470
G3 84577 90533
G2 35404
G1 95072
ĐB 452925
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 13/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 0 7
1 5 9 1 3 5 9
2 5 2 7
3 1 3 3 3
4 4 0 6 6
5 1 5 1 2
6 4 4 6 9 6 0 6 8
7 0 2 7 7 7
8 6 8
9 1 9 1 6
XSDL - KQXSDL- Dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đà Lạt cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDL mở thưởng các ngày trước đó.

XSDL - KQXSDL - Dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đà Lạt (XSMN DL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đà Lạt ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đà Lạt được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top