XSDL - KQXSDL - Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay tại XSMB365

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 01/10/2023

G8 33
G7 328
G6 5397 8069 6936
G5 1945
G4 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079
G3 02591 33013
G2 69782
G1 04681
ĐB 677832
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 01/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 3 6 1 5 8 9
2 8 2 3 8 8
3 2 6 3 1
4 5 4
5 1 5 4 8
6 9 6 1 3 7 8
7 6 9 7 9
8 1 2 2 5 6 8 2
9 1 7 9 6 7

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 24/09/2023

G8 93
G7 315
G6 9737 2577 1135
G5 3307
G4 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177
G3 72539 58294
G2 94613
G1 39270
ĐB 911547
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 24/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 1 7
1 0 3 5 1 4
2 2
3 5 7 9 3 1 9
4 1 7 4 9
5 5 1 3
6 8 6 7 7
7 0 6 6 7 7 7 0 3 4 7 7
8 8 6
9 3 4 9 3

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 17/09/2023

G8 27
G7 965
G6 8452 3020 9533
G5 8596
G4 51296 01152 82759 29642 06104 00697 73300
G3 80826 57799
G2 76090
G1 30660
ĐB 428620
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 17/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 0 0 2 2 6 9
1 1
2 0 0 6 2 4 5 5
3 3 3 3
4 2 4 0
5 2 2 9 5 6
6 0 5 6 2 9 9
7 7 9
8 8
9 0 6 6 7 9 9 5 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 10/09/2023

G8 93
G7 347
G6 2095 7642 4062
G5 3259
G4 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630
G3 67781 99151
G2 95737
G1 78014
ĐB 892737
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 10/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3
1 1 4 1 1 5 6 8
2 2 4 6
3 0 6 7 7 3 6
4 2 7 4 1 6
5 1 8 9 5 9
6 1 2 3 4 6 3
7 7 3 3 4
8 1 8 5
9 5 9 5

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 03/09/2023

G8 86
G7 903
G6 0258 0378 3441
G5 8625
G4 61780 01985 05431 02796 89623 98989 28560
G3 16964 60136
G2 44128
G1 13661
ĐB 694664
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 03/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 6 8
1 1 3 4 6
2 3 5 8 2
3 1 6 3 0 2
4 1 4 6 6
5 8 5 2 8
6 0 1 4 4 6 3 9
7 8 7
8 0 5 9 8 2 5 7
9 6 9 8

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 27/08/2023

G8 19
G7 674
G6 2344 3582 5974
G5 9475
G4 27150 30605 48990 46600 92951 37507 35234
G3 88450 20038
G2 03196
G1 32144
ĐB 348448
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 27/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 7 0 0 5 5 9
1 1 5
2 2 8
3 4 8 3
4 4 4 8 4 3 4 4 7 7
5 0 0 1 5 0 7
6 6 9
7 4 4 5 7 0
8 2 8 3 4
9 0 6 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 20/08/2023

G8 51
G7 282
G6 1396 4609 2355
G5 0299
G4 47178 04793 09040 95092 03320 83199 78795
G3 24314 75416
G2 38173
G1 28966
ĐB 023684
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 20/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 2 4
1 4 6 1
2 0 2 8 9
3 3 7 9
4 0 4 1 8
5 5 5 5 9
6 6 6 1 6 9
7 3 8 7
8 2 4 8 7
9 2 3 5 6 9 9 9 0 9 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 13/08/2023

G8 07
G7 688
G6 1088 7968 2770
G5 8608
G4 76714 41788 01783 69296 48145 22536 43815
G3 77771 26946
G2 46994
G1 88036
ĐB 034267
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 13/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 7
1 4 5 1 7
2 2
3 6 6 3 8
4 5 6 4 1 9
5 5 1 4
6 7 8 6 3 3 4 9
7 0 1 7 6
8 3 8 8 8 8 0 6 8 8 8
9 4 6 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 06/08/2023

G8 70
G7 549
G6 7612 1731 8506
G5 8146
G4 11035 54644 22129 43037 40044 72086 21128
G3 91039 68310
G2 00786
G1 96399
ĐB 334964
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 06/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 1
1 0 2 1 3
2 8 9 2 1
3 1 5 7 9 3
4 4 4 6 9 4 4 4 6
5 5 3
6 4 6 0 4 8 8
7 7 3
8 6 6 8 2
9 9 9 2 3 4 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 30/07/2023

G8 41
G7 330
G6 4786 8703 4401
G5 5574
G4 62612 44307 11180 20906 00264 47844 74430
G3 09414 93833
G2 15229
G1 32623
ĐB 971491
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 30/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 6 7 0 3 3 8
1 2 4 1 0 9
2 3 9 2 1
3 0 0 3 3 0 2 3
4 4 4 1 4 6 7
5 5
6 4 6 0 8
7 4 7 0
8 0 6 8
9 1 9 2

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 23/07/2023

G8 26
G7 150
G6 6550 0283 4540
G5 9963
G4 38957 67764 25221 73439 93979 99520 85316
G3 80934 95695
G2 70685
G1 34505
ĐB 904879
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 23/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 2 4 5 5
1 6 1 2
2 0 1 2
3 4 9 3 6 8
4 0 4 3 6
5 0 0 7 5 0 8 9
6 3 4 6 1
7 9 9 7 5
8 3 5 8
9 5 9 3 7 7

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL 16/07/2023

G8 46
G7 035
G6 1528 9403 0674
G5 1342
G4 79868 69519 19579 56059 28240 56611 41890
G3 74760 72344
G2 58817
G1 21777
ĐB 543403
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 16/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 3 0 4 6 9
1 1 7 9 1 1
2 8 2 4
3 5 3 0 0
4 0 2 4 4 4 7
5 9 5 3
6 0 8 6
7 4 7 9 7 1 7
8 8 2 6
9 0 9 1 5 7

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL 09/07/2023

G8 76
G7 027
G6 1359 3349 6317
G5 2598
G4 97727 36827 53277 05274 81448 69847 44183
G3 25114 60457
G2 28019
G1 42512
ĐB 330769
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 09/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 2 4 7 9 1
2 7 7 7 2 1
3 3 8
4 7 8 9 4 1 7
5 7 9 5
6 9 6
7 4 7 7 1 2 2 2 4 5 7
8 3 8 4 9
9 8 9 1 4 5 6

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL 02/07/2023

G8 99
G7 307
G6 1111 0231 2475
G5 7703
G4 34826 29855 95249 87795 21993 46440 78600
G3 96986 78389
G2 10829
G1 08069
ĐB 872735
Loto Đà Lạt - Loto XSDL 02/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 7 0 0 4
1 1 1 1 3
2 6 9 2
3 1 5 3 0 9
4 0 9 4
5 5 5 3 5 7 9
6 9 6 2 8
7 5 7 0
8 6 9 8
9 3 5 9 2 4 6 8
XSDL - KQXSDL- Dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đà Lạt cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDL mở thưởng các ngày trước đó.

XSDL - KQXSDL - Dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đà Lạt (XSMN DL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đà Lạt ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đà Lạt được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top