XSBTR - KQXSBTR - Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay tại XSMB365

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 21/03/2023

G8 64
G7 053
G6 4034 2550 9859
G5 5080
G4 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072
G3 40081 05073
G2 75084
G1 71150
ĐB 319157
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 21/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 5 8
1 6 1 8
2 2 3 7 7 8
3 2 4 6 3 5 7
4 4 3 8
5 0 0 3 7 9 5
6 8 6 1 3
7 2 2 3 7 5
8 0 1 2 4 8 6
9 9 5

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 14/03/2023

G8 04
G7 426
G6 4725 5299 6967
G5 1025
G4 14166 31282 13146 55896 50161 33565 05991
G3 88340 73986
G2 00921
G1 74843
ĐB 055329
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 14/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4
1 1 2 6 9
2 1 5 5 6 9 2 8
3 3 4
4 0 3 6 4
5 5 2 2 6
6 1 5 6 7 6 2 4 6 8 9
7 7 6
8 2 6 8
9 1 6 9 9 2 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 07/03/2023

G8 52
G7 581
G6 4737 7178 0362
G5 1726
G4 69247 89955 70295 94167 54550 30322 61035
G3 91594 47084
G2 13853
G1 46705
ĐB 445705
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 07/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 5 0 5
1 1 8
2 2 6 2 2 6
3 5 7 3 5
4 7 4 8 9
5 0 3 5 5 0 0 3 5 9
6 2 7 6 2
7 8 7 3 4 6
8 1 4 8 7
9 4 5 9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 28/02/2023

G8 16
G7 276
G6 1974 3254 8354
G5 9361
G4 88046 58320 30250 88434 40509 03368 97830
G3 52286 00548
G2 87863
G1 12850
ĐB 803738
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 28/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 2 3 5 5
1 1 6
2 0 2
3 0 4 8 3 6
4 6 8 4 3 5 5 7
5 0 0 4 4 5
6 1 3 8 6 4 7 8
7 4 6 7
8 6 8 3 4 6
9 9 0

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 21/02/2023

G8 64
G7 645
G6 8840 9778 9394
G5 3033
G4 74231 41574 51400 11225 21526 93343 00184
G3 87321 87225
G2 86719
G1 16922
ĐB 152303
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 21/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 0 0 4
1 9 1 2 3
2 1 2 5 5 6 2 2
3 1 3 3 0 3 4
4 0 3 5 4 7 8 9
5 5 2 2 4
6 6 2
7 4 8 7
8 4 8 7
9 4 9 1

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 14/02/2023

G8 57
G7 308
G6 4450 7807 7454
G5 3449
G4 71928 13575 68591 30330 51139 86418 82303
G3 57110 63367
G2 76092
G1 84513
ĐB 775382
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 14/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 7 8 0 1 3 5
1 0 3 8 1 9
2 8 2 8 9
3 0 9 3 0 1
4 9 4 5
5 0 4 5 7
6 7 6
7 5 7 0 6
8 2 8 0 1 2
9 1 2 9 3 4

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 07/02/2023

G8 92
G7 772
G6 4182 3490 4882
G5 3154
G4 17903 35015 81311 18989 89307 86824 04137
G3 86119 70930
G2 86732
G1 06260
ĐB 354767
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 07/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 7 0 3 6 9
1 1 5 9 1 1
2 4 2 3 7 8 8
3 0 2 7 3 0
4 4 2 5
5 4 5 1
6 0 7 6
7 2 7 0 3 6
8 2 2 9 8
9 0 9 1 8

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 31/01/2023

G8 38
G7 429
G6 7765 5098 7390
G5 6073
G4 66115 17862 13195 69122 63078 57009 49119
G3 58734 61746
G2 23548
G1 90597
ĐB 598862
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 31/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 9
1 5 9 1
2 2 9 2 2 6 6
3 4 3 7
4 6 8 4 3
5 5 1 6 9
6 2 2 5 6 4
7 3 8 7 9
8 8 4 7 9
9 0 5 7 8 9 0 1 2

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 24/01/2023

G8 40
G7 980
G6 1438 1790 2135
G5 7863
G4 95787 85813 83952 60753 10150 31917 61930
G3 08989 24510
G2 68746
G1 19888
ĐB 831255
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 24/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 3 5 8 9
1 0 3 7 1
2 2 5
3 0 5 8 3 1 5 6
4 6 4
5 0 2 3 5 5 3 5
6 3 6 4
7 7 1 8
8 0 7 8 9 8 3 8
9 0 9 8

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 17/01/2023

G8 85
G7 566
G6 2032 8908 3577
G5 3530
G4 45416 81818 66990 44330 63109 70247 54414
G3 10925 59433
G2 06292
G1 69119
ĐB 893450
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 17/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 9 0 3 3 5 9
1 4 6 8 9 1
2 5 2 3 9
3 0 0 2 3 3 3
4 7 4 1
5 0 5 2
6 6 6 1 6
7 7 7 4 7
8 8 0 1
9 0 2 9 0 1

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 10/01/2023

G8 27
G7 387
G6 9093 2536 7257
G5 3097
G4 66146 41939 99724 41577 15499 16073 64927
G3 08277 16083
G2 56422
G1 64246
ĐB 409362
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 10/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 1
2 2 4 7 2 2 6
3 6 9 3 7 8 9
4 6 6 4 2
5 7 5
6 2 6 3 4 4
7 3 7 7 7 2 5 7 7 8 9
8 3 7 8
9 3 7 9 9 3 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 03/01/2023

G8 08
G7 422
G6 7063 3412 8728
G5 9619
G4 39124 55536 60411 60907 83225 04163 56326
G3 04044 72042
G2 40483
G1 05222
ĐB 144979
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 03/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0
1 1 2 9 1 1
2 2 2 4 5 6 8 2 1 2 2 4
3 6 3 6 6 8
4 2 4 4 2 4
5 5 2
6 3 3 6 2 3
7 9 7 0
8 3 8 2
9 9 1 7

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 27/12/2022

G8 55
G7 006
G6 5881 5421 0785
G5 9573
G4 58717 60388 84404 75203 79390 50035 58504
G3 43380 74731
G2 10955
G1 84388
ĐB 505483
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 27/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 4 6 0 8 9
1 7 1 2 3 8
2 1 2
3 1 5 3 0 7 8
4 4 0 0
5 5 5 3 5 8
6 6 0
7 3 7 1
8 0 1 3 5 8 8 8 8 8
9 0 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 20/12/2022

G8 24
G7 019
G6 3117 5077 6851
G5 7154
G4 03930 37795 18709 99945 69559 19171 97196
G3 56597 70773
G2 98831
G1 65478
ĐB 980345
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 20/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 3
1 7 9 1 3 5 7
2 2
3 0 1 3 7
4 5 5 4 5
5 1 4 9 5 4 4 9
6 6 9
7 1 3 7 8 7 1 7 9
8 8 7
9 5 6 7 9 0 1 5
XSBTR - KQXSBTR- Dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bến Tre cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBTR mở thưởng các ngày trước đó.

XSBTR - KQXSBTR - Dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bến Tre (XSMN BTR) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bến Tre ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bến Tre được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top