XSBTR - KQXSBTR - Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay tại XSMB365

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 03/10/2023

G8 62
G7 188
G6 1559 1868 3042
G5 4302
G4 06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606
G3 91373 58568
G2 17902
G1 63042
ĐB 148809
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 03/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 6 9 0 9
1 4 1
2 2 0 0 4 4
3 5 6 3 4 7
4 2 2 3 4 1 5
5 4 9 5 3
6 8 8 6 0 3
7 3 7
8 8 8 6 6 8
9 0 9 0 5

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 26/09/2023

G8 41
G7 801
G6 9948 9918 7355
G5 7523
G4 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540
G3 17663 56411
G2 91324
G1 34188
ĐB 587503
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 26/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 3 0 4 6
1 1 7 8 1 0 0 1 2
2 1 3 4 2
3 3 0 2 6
4 0 8 8 4 2
5 5 5 5
6 0 3 6
7 7 1 9
8 8 8 1 4 4 8
9 7 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 19/09/2023

G8 28
G7 448
G6 0463 8767 7795
G5 4379
G4 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175
G3 63076 58587
G2 45514
G1 86622
ĐB 533694
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 19/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 9
1 4 1
2 2 2 2 8
3 3 6 8 9
4 8 4 1 9
5 5 7 9
6 3 7 6 7 9
7 5 6 9 7 0 6 8
8 2 3 7 8 4
9 0 3 4 5 6 9 7

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 12/09/2023

G8 49
G7 963
G6 4939 3570 0450
G5 5809
G4 07165 58023 44403 61975 09162 54973 01533
G3 98049 78920
G2 96757
G1 78243
ĐB 979704
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 12/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 9 0 2 5 7
1 1
2 0 3 2 6
3 3 9 3 0 2 3 4 6 7
4 3 9 4 0
5 0 7 5 6 7
6 2 3 5 6
7 0 3 5 7 5
8 8
9 9 0 3 4

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 05/09/2023

G8 22
G7 248
G6 1442 9171 1445
G5 4568
G4 87022 02255 25435 87388 18736 61404 33194
G3 68332 34987
G2 17716
G1 81937
ĐB 015238
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 05/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0
1 6 1 7
2 2 2 2 3 4
3 2 5 6 7 8 3
4 2 5 8 4 0 9
5 5 5 3 4 5
6 8 6 1 3
7 1 7 3 8
8 7 8 8 3 4 6 8
9 4 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 29/08/2023

G8 42
G7 256
G6 1177 9094 1910
G5 8832
G4 02853 85327 05781 78241 33041 40712 46751
G3 16351 85012
G2 74958
G1 57799
ĐB 813372
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 29/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1
1 0 2 2 1 4 4 5 5 8
2 7 2 1 1 3 7
3 2 3 5
4 1 1 4 9
5 1 1 3 6 8 5
6 6 5
7 2 7 7 2 7
8 1 8 5
9 4 9 9 9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 22/08/2023

G8 56
G7 668
G6 6866 7516 6531
G5 7849
G4 63476 04966 83847 80525 90366 11050 03591
G3 70394 81491
G2 83037
G1 17505
ĐB 814567
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 22/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 5
1 6 1 3 9 9
2 5 2
3 1 7 3
4 7 9 4 9
5 0 5 0 2
6 6 6 6 7 8 6 1 6 6 6 7
7 6 7 3 4 6
8 8 6
9 1 1 4 9 4

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 15/08/2023

G8 73
G7 935
G6 0342 8770 9748
G5 3422
G4 00427 79560 70391 41045 09764 32666 09361
G3 63245 71058
G2 78166
G1 16312
ĐB 247444
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 15/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 7
1 2 1 6 9
2 2 7 2 1 2 4
3 5 3
4 2 4 5 5 8 4 4 6
5 8 5 3 4 4
6 0 1 4 6 6 6 6 6
7 0 7 2
8 8 4 5
9 1 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 08/08/2023

G8 15
G7 536
G6 1087 9835 4996
G5 7552
G4 46782 32863 73605 56740 24526 33867 39067
G3 83556 08430
G2 95354
G1 98884
ĐB 533293
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 08/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 3 4
1 1
2 6 2 5 8
3 0 5 6 3 6 9
4 0 4 5 8
5 2 4 6 5 0 3
6 3 7 7 6 2 3 5 9
7 7 6 6 8
8 2 4 7 8
9 3 6 9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 01/08/2023

G8 23
G7 591
G6 8488 1884 7686
G5 5471
G4 76138 30978 10789 91384 03150 62532 77469
G3 54487 90565
G2 61529
G1 54552
ĐB 062915
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 01/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5
1 5 1 7 9
2 9 2 3 5
3 2 8 3
4 4 8 8
5 0 2 5 1 6
6 5 9 6 8
7 1 8 7 8
8 4 4 6 7 8 9 8 3 7 8
9 1 9 2 6 8

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 25/07/2023

G8 19
G7 392
G6 4722 2188 4930
G5 5660
G4 60493 05832 93101 46450 91769 15410 34105
G3 35701 15321
G2 99870
G1 65553
ĐB 690165
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 25/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 5 0 1 3 5 6 7
1 0 1 0 0 2
2 1 2 2 2 3 9
3 0 2 3 5 9
4 4
5 0 3 5 0 6
6 0 5 9 6
7 0 7
8 8 8 8
9 2 3 9 6

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 18/07/2023

G8 74
G7 487
G6 2454 0798 0970
G5 2205
G4 12528 58758 05002 53367 47015 67517 46279
G3 46906 69054
G2 34872
G1 43093
ĐB 278992
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 18/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 6 0 7
1 5 7 1
2 8 2 0 7 9
3 3 9
4 4 5 5
5 4 4 8 5 0 1
6 7 6 0
7 0 2 9 7 1 6 8
8 7 8 2 5 9
9 2 3 8 9 7

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 11/07/2023

G8 81
G7 807
G6 6088 4114 2783
G5 3403
G4 73716 78341 57349 46701 33711 10433 51286
G3 14471 58348
G2 68533
G1 54019
ĐB 314504
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 11/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 4 7 0
1 1 4 6 9 1 0 1 4 7
2 2
3 3 3 3 0 3 3 8
4 1 8 9 4 0 1
5 5
6 6 1 8
7 1 7 0
8 3 6 8 8 4 8
9 9 1 4

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 04/07/2023

G8 76
G7 340
G6 5756 6906 1997
G5 0579
G4 67552 85770 86173 05318 17224 60932 05134
G3 96356 71245
G2 62385
G1 71816
ĐB 105919
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 04/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 4 7
1 6 8 9 1
2 4 2 3 5
3 2 4 3 7
4 0 5 4 2 3
5 2 6 6 5 4 8
6 6 0 1 5 5
7 0 3 9 7 9
8 5 8 1
9 7 9 1 7
XSBTR - KQXSBTR- Dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bến Tre cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBTR mở thưởng các ngày trước đó.

XSBTR - KQXSBTR - Dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bến Tre (XSMN BTR) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bến Tre ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bến Tre được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top