XSBTR - KQXSBTR - Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay tại XSMB365

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 29/11/2022

G8 85
G7 310
G6 2983 4966 1245
G5 4906
G4 61819 76057 48322 45012 98150 50390 69324
G3 15151 00298
G2 91958
G1 05331
ĐB 137922
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 29/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 1 5 9
1 0 2 9 1 3 5
2 2 2 4 2 1 2 2
3 1 3 8
4 5 4 2
5 0 1 7 8 5 4
6 6 6 0 6
7 7 5
8 3 8 5 9
9 0 8 9 1

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 22/11/2022

G8 55
G7 949
G6 3937 4761 6579
G5 0406
G4 69442 11626 43329 70081 98117 06346 70224
G3 15314 93421
G2 74219
G1 36426
ĐB 465257
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 22/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0
1 4 7 9 1 2 6 8
2 1 4 6 6 9 2 4
3 7 3
4 2 6 9 4 1 2
5 7 5
6 1 6 0 2 2 4
7 9 7 1 3 5
8 1 8
9 9 1 2 4 7

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 15/11/2022

G8 97
G7 486
G6 4296 0036 0990
G5 4079
G4 47966 89152 70339 19578 00527 46762 09801
G3 54132 63104
G2 63555
G1 21744
ĐB 114966
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 15/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 0 9
1 1 0
2 7 2 3 5 6
3 2 6 9 3
4 4 4 0 4
5 2 5 5 5
6 2 6 6 6 3 6 6 8 9
7 8 9 7 2
8 6 8 7
9 0 6 9 3 7

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 08/11/2022

G8 01
G7 976
G6 7892 8706 7529
G5 1683
G4 07471 85375 59917 48827 69355 65393 85999
G3 37044 33402
G2 78363
G1 93388
ĐB 409126
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 08/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 0
1 7 1 7
2 6 7 9 2 0 9
3 3 6 8 9
4 4 4 4
5 5 5 5 7
6 3 6 0 2 7
7 1 5 6 7 1 2
8 3 8 8 8
9 2 3 9 9 2 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 01/11/2022

G8 19
G7 552
G6 0296 9382 9172
G5 5963
G4 13402 61187 52095 08813 20936 67716 58252
G3 30639 46953
G2 38398
G1 51241
ĐB 267454
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 01/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0
1 3 6 1 4
2 2 0 5 5 7 8
3 6 9 3 1 5 6
4 1 4 5
5 2 2 3 4 5 9
6 3 6 1 3 9
7 2 7 8
8 2 7 8 9
9 5 6 8 9 3

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 25/10/2022

G8 85
G7 026
G6 3182 4470 0483
G5 9004
G4 93154 86777 75031 59293 61795 53891 11929
G3 53067 31566
G2 65398
G1 57905
ĐB 083923
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 25/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 0 7
1 1 3 9
2 3 6 9 2 8
3 1 3 2 8 9
4 4 0 5
5 4 5 0 9
6 6 7 6 2 6
7 0 7 7 6 7
8 2 3 8 9
9 1 3 5 8 9 2

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 18/10/2022

G8 18
G7 212
G6 5254 1755 7356
G5 7129
G4 77569 15467 63125 01204 41330 72220 67506
G3 63270 73559
G2 65803
G1 59176
ĐB 733527
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 18/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 6 0 2 3 7
1 2 1
2 0 5 7 9 2 1
3 0 3 0
4 4 0 5
5 4 5 6 9 5 2 5
6 7 9 6 0 5 7
7 0 6 7 2 6
8 8
9 9 2 5 6

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 11/10/2022

G8 62
G7 750
G6 0291 4903 5530
G5 9896
G4 48067 42955 00070 77038 53258 86896 44818
G3 39222 97126
G2 00978
G1 86458
ĐB 107252
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 11/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 3 5 7
1 8 1 9
2 2 6 2 2 5
3 0 8 3 0
4 4
5 0 2 5 8 8 5 5
6 7 6 2 9 9
7 0 8 7 6
8 8 1 3 5 5 7
9 1 6 6 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 04/10/2022

G8 44
G7 640
G6 9733 8180 8744
G5 0716
G4 47129 59369 41951 45420 71089 19502 21012
G3 89816 27781
G2 01383
G1 71181
ĐB 031740
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 04/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 2 4 4 8
1 2 6 6 1 5 8 8
2 0 9 2 0 1
3 3 3 3 8
4 0 0 4 4 4
5 1 5
6 9 6 1 1
7 7
8 0 1 1 3 9 8
9 9 2 6 8

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 27/09/2022

G8 08
G7 164
G6 8080 4250 4974
G5 7199
G4 75833 95497 98677 18460 58159 73227 31281
G3 05704 15153
G2 56204
G1 39198
ĐB 041409
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 27/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 9 0 5 6 8
1 1 8
2 7 2
3 3 3 3 5
4 4 0 0 6 7
5 0 3 9 5
6 0 4 6
7 4 7 7 2 7 9
8 0 1 8 9
9 7 8 9 9 0 5 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 20/09/2022

G8 79
G7 199
G6 4362 3664 6479
G5 4237
G4 51930 26005 70605 82874 10420 10971 39039
G3 72872 68921
G2 08187
G1 16629
ĐB 308925
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 20/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 5 0 2 3
1 1 2 7
2 0 1 5 9 2 6 7
3 0 7 9 3
4 4 6 7
5 5 0 0 2
6 2 4 6
7 1 2 4 9 7 3 8
8 7 8
9 9 9 2 3 7 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 13/09/2022

G8 46
G7 182
G6 8453 0155 9010
G5 9704
G4 08311 35790 94675 50570 87180 56620 35244
G3 91216 56796
G2 51054
G1 49838
ĐB 079825
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 13/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 1 2 7 8 9
1 0 1 6 1 1
2 0 5 2 8
3 8 3 5
4 4 4 0 4 5
5 3 4 5 5 2 5 7
6 6 1 9
7 0 5 7
8 0 2 8 3
9 0 6 9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 06/09/2022

G8 28
G7 881
G6 0575 8007 8655
G5 4836
G4 08125 00722 84234 76339 66112 02957 37382
G3 57722 81414
G2 45809
G1 74778
ĐB 279226
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 06/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 9 0
1 2 4 1 8
2 2 2 5 6 2 1 2 2 8
3 4 6 9 3
4 4 1 3
5 5 7 5 2 5 7
6 6 2 3
7 5 8 7 0 5
8 1 2 8 7
9 9 0 3

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 30/08/2022

G8 94
G7 113
G6 8421 4586 3842
G5 1843
G4 56624 34011 37039 78093 94609 05782 36091
G3 45247 44226
G2 59034
G1 96037
ĐB 174201
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 30/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 9 0
1 1 3 1 0 1 2 9
2 1 4 6 2 4 8
3 4 7 9 3 1 4 9
4 2 3 7 4 2 3
5 5
6 6 2 8
7 7 3 4
8 2 6 8
9 1 3 9 0 3
XSBTR - KQXSBTR- Dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bến Tre cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBTR mở thưởng các ngày trước đó.

XSBTR - KQXSBTR - Dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bến Tre (XSMN BTR) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bến Tre ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bến Tre được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top