XSBTR - KQXSBTR - Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay tại XSMB365

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 18/06/2024

G8 66
G7 376
G6 5718 4661 4612
G5 8618
G4 00712 02964 87976 66991 27996 56768 40884
G3 54542 23804
G2 92174
G1 33902
ĐB 155868
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 18/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 0
1 2 2 8 8 1 6 9
2 2 0 1 1 4
3 3
4 2 4 0 6 7 8
5 5
6 1 4 8 8 6 7 7 9
7 4 6 6 7
8 4 8 1 1 6 6
9 1 6 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 11/06/2024

G8 53
G7 434
G6 3960 1006 4311
G5 2225
G4 02185 87771 61229 06589 86936 24508 03941
G3 50293 95301
G2 09701
G1 60376
ĐB 753148
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 11/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 6 8 0 6
1 1 1 0 0 1 4 7
2 5 9 2
3 4 6 3 9
4 1 8 4 3
5 5 2 8
6 0 6 0 3 7
7 1 6 7
8 5 9 8 0 4
9 3 9 2 8

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 04/06/2024

G8 74
G7 554
G6 3152 3386 9254
G5 6213
G4 95216 82518 69495 76652 75459 74416 33917
G3 48259 11736
G2 84050
G1 00832
ĐB 907431
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 04/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5
1 3 6 6 7 8 1 3
2 2 3 5 5
3 1 2 6 3 1
4 4 5 5
5 0 2 2 4 4 9 9 5 9
6 6 1 1 3 8
7 7 1
8 6 8 1
9 5 9 5 5

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 28/05/2024

G8 57
G7 344
G6 1135 3339 7757
G5 0484
G4 96694 07921 01511 67819 62012 34958 66028
G3 04305 89095
G2 87536
G1 40274
ĐB 851323
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 28/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0
1 1 2 9 1 1 2
2 1 3 8 2 1
3 5 6 9 3 2
4 4 4 4 7 8 9
5 7 8 5 0 3 9
6 6 3
7 4 7 5
8 4 8 2 5
9 4 5 9 1 3

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 21/05/2024

G8 53
G7 509
G6 8462 6819 2952
G5 9922
G4 18925 07081 97423 69570 54029 21679 49079
G3 40877 49209
G2 13923
G1 76808
ĐB 661030
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 21/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 9 9 0 3 7
1 9 1 8
2 2 3 3 5 9 2 2 5 6
3 0 3 2 2
4 4
5 2 5 2
6 2 6
7 0 7 9 9 7 7
8 1 8 0
9 9 0 0 1 2 7 7

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 14/05/2024

G8 25
G7 491
G6 7262 8404 5765
G5 5226
G4 88289 53444 06758 50088 15711 33823 11824
G3 76421 45465
G2 54704
G1 77260
ĐB 897285
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 14/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 0 6
1 1 1 1 2 9
2 1 3 4 6 2 6
3 3 2
4 4 4 0 0 2 4
5 8 5 6 6 8
6 0 2 5 5 6 2
7 7
8 5 8 9 8 5 8
9 1 9 8

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 07/05/2024

G8 74
G7 510
G6 5498 2472 2610
G5 9812
G4 62580 90933 04066 72333 12593 54722 02735
G3 88200 68987
G2 82587
G1 44619
ĐB 991172
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 07/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 1 1 8
1 0 0 2 9 1
2 2 2 1 2 7 7
3 3 3 5 3 3 3 9
4 4
5 5 3
6 6 6 6
7 2 2 7 8 8
8 0 7 7 8 9
9 3 8 9 1

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 30/04/2024

G8 17
G7 468
G6 9891 9390 3804
G5 0756
G4 56327 79315 86388 82081 36996 76565 11958
G3 56479 18369
G2 16194
G1 15298
ĐB 436064
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 30/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 9
1 5 1 8 9
2 7 2
3 3
4 4 0 6 9
5 6 8 5 1 6
6 4 5 8 9 6 5 9
7 9 7 2
8 1 8 8 5 6 8 9
9 0 1 4 6 8 9 6 7

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 23/04/2024

G8 56
G7 881
G6 5721 7319 3495
G5 4541
G4 82281 84110 56095 08463 45624 29455 08337
G3 07398 93827
G2 71334
G1 47900
ĐB 563964
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 23/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 1
1 0 9 1 2 4 8 8
2 1 4 7 2
3 4 7 3 6
4 1 4 2 3 6
5 5 5 5 9 9
6 3 4 6
7 7 2 3
8 1 1 8 9
9 5 5 8 9 1

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 16/04/2024

G8 23
G7 512
G6 2911 6389 0517
G5 5409
G4 45268 61099 49278 85738 99571 93870 94737
G3 47946 72722
G2 03955
G1 41764
ĐB 637925
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 16/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 7
1 1 2 7 1 1 7
2 2 5 2 1 2
3 7 8 3
4 6 4 6
5 5 5 2 5
6 4 8 6 4
7 0 1 8 7 1 3
8 9 8 3 6 7
9 9 9 0 8 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 09/04/2024

G8 81
G7 590
G6 5974 9533 5388
G5 3690
G4 67860 70570 65178 52720 47394 14738 14307
G3 94844 84680
G2 08401
G1 74098
ĐB 915430
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 09/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 0 2 3 6 7 8 9 9
1 1 0
2 0 2
3 0 3 8 3 3
4 4 4 4 7 9
5 5
6 0 6
7 0 4 8 7 0
8 0 8 8 3 7 8 9
9 0 0 4 8 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 02/04/2024

G8 50
G7 272
G6 4377 3051 6707
G5 4926
G4 36973 97892 44229 08980 37326 31650 53524
G3 66957 03300
G2 81009
G1 30856
ĐB 234272
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 02/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 9 0 0 5 8
1 1 5
2 4 6 6 9 2 7 7 9
3 3 7
4 4 2
5 0 1 6 7 5
6 6 2 2 5
7 2 2 3 7 7 0 5 7
8 0 8
9 2 9 0 2

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 26/03/2024

G8 11
G7 917
G6 3925 4677 9040
G5 5071
G4 52864 71007 47577 60214 19997 75060 08019
G3 89347 10737
G2 08723
G1 99350
ĐB 742973
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 26/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 4 5 6
1 4 7 9 1 7
2 3 5 2
3 7 3 2 7
4 0 7 4 1 6
5 0 5 2
6 0 4 6
7 1 3 7 7 7 0 1 3 4 7 7 9
8 8
9 7 9 1

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 19/03/2024

G8 90
G7 934
G6 5031 6056 3920
G5 8958
G4 21867 93861 77360 54999 22996 59511 67031
G3 30277 96249
G2 16270
G1 18424
ĐB 817660
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 19/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 6 6 7
1 1 1 1 3 3 6
2 0 4 2
3 1 1 4 3
4 9 4 2 3
5 6 8 5
6 0 0 1 7 6 5 9
7 0 7 7 6 7
8 8 5
9 6 9 9 4 9
XSBTR - KQXSBTR- Dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn - Thống Kê dự đoán XS Bến Tre cho xổ số VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBTR mở thưởng các ngày trước đó.

XSBTR - KQXSBTR - Dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bến Tre (XSMN BTR) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bến Tre ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bến Tre được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top