XSBTR - KQXSBTR - Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay tại XSMB365

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 17/05/2022

G8 40
G7 307
G6 9451 9675 8014
G5 2295
G4 80518 36275 80171 49448 42426 67794 15790
G3 93726 47504
G2 57433
G1 81084
ĐB 986133
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 17/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 0 9
1 4 8 1 5 7
2 6 6 2
3 3 3 3 3 3
4 8 4 0 1 8 9
5 1 5 7 7 9
6 6 2 2
7 1 5 5 7 0
8 4 8 1 4
9 0 4 5 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 10/05/2022

G8 64
G7 143
G6 0440 4783 8142
G5 4805
G4 59375 43234 31746 13302 03806 11721 47727
G3 26917 86234
G2 86381
G1 02531
ĐB 531080
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 10/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 6 0 4 8
1 7 1 2 3 8
2 1 7 2 0 4
3 1 4 4 3 4 8
4 0 2 3 6 4 3 3
5 5 0 7
6 6 0 4
7 5 7 1 2
8 0 1 3 8
9 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 03/05/2022

G8 21
G7 556
G6 4773 9463 0333
G5 8797
G4 24091 90740 98096 76227 10383 31788 46105
G3 99053 85912
G2 47529
G1 91518
ĐB 360132
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 03/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 4
1 2 8 1 9
2 7 9 2 1 3
3 2 3 3 3 5 6 7 8
4 0 4
5 3 6 5 0
6 3 6 5 9
7 3 7 2 9
8 3 8 8 1 8
9 1 6 7 9 2

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 26/04/2022

G8 00
G7 254
G6 0197 9713 1710
G5 1744
G4 61267 63989 53386 14566 88184 09064 03136
G3 91852 87357
G2 49551
G1 31374
ĐB 937164
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 26/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1
1 0 3 1 5
2 2 5
3 6 3 1
4 4 4 4 5 6 6 7 8
5 1 2 4 7 5
6 4 4 6 7 6 3 6 8
7 4 7 5 6 9
8 4 6 9 8
9 7 9 8

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 19/04/2022

G8 20
G7 265
G6 0125 0164 4126
G5 9308
G4 93919 63089 62803 58344 70540 15914 93098
G3 01203 96810
G2 38973
G1 30554
ĐB 991992
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 19/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 3 8 0 1 4
1 0 4 9 1
2 5 6 2 9
3 3 0 0 7
4 0 4 4 1 4 5 6
5 4 5 2 6
6 4 5 6 2
7 3 7
8 9 8 0 9
9 2 8 9 1 8

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 12/04/2022

G8 50
G7 324
G6 8802 6757 6370
G5 8162
G4 46768 95960 97979 36592 55657 73070 54196
G3 07806 15250
G2 91067
G1 94886
ĐB 883562
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 12/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 0 5 6 7 7
1 1
2 4 2 0 6 6 9
3 3
4 4 2
5 0 7 7 5
6 0 2 2 7 8 6 0 8 9
7 0 0 9 7 5 5 6
8 6 8 6
9 2 6 9 7

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 05/04/2022

G8 70
G7 294
G6 8545 7572 3221
G5 4396
G4 53486 49064 45316 76727 98077 86979 45097
G3 42795 57086
G2 94801
G1 46766
ĐB 413005
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 05/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0
1 6 1 0 2
2 1 7 2 7
3 3
4 5 4 6 9
5 5 0 4 9
6 4 6 6 1 6 8 8 9
7 2 7 9 7 2 7 9
8 6 6 8
9 4 5 6 7 9 7

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 29/03/2022

G8 74
G7 928
G6 3368 4378 1232
G5 1281
G4 56569 01487 60648 88063 95515 68481 47584
G3 77819 07787
G2 36729
G1 55953
ĐB 865563
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 29/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 5 9 1 8 8
2 8 9 2 3
3 2 3 5 6 6
4 8 4 8
5 3 5 1
6 3 3 8 9 6
7 8 7 8 8
8 1 1 4 7 7 8 2 4 6 7
9 9 1 2 6

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 22/03/2022

G8 22
G7 633
G6 5535 0250 4276
G5 3449
G4 45157 90898 65008 01905 72099 66094 86457
G3 55457 90700
G2 71560
G1 06934
ĐB 117651
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 22/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 8 0 0 5 6
1 1 5
2 2
3 3 4 5 3 3
4 9 4 3 9
5 0 1 7 7 7 5 0 3
6 0 6 7
7 6 7 5 5 5
8 8 0 9
9 4 8 9 9 4 9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 15/03/2022

G8 24
G7 437
G6 5588 9550 1075
G5 4120
G4 59436 05259 94307 99301 86184 93705 34954
G3 54985 32244
G2 73856
G1 78184
ĐB 285856
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 15/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 7 0 2 5
1 1 0
2 0 2
3 6 7 3
4 4 4 4 5 8 8
5 0 4 6 6 9 5 0 7 8
6 6 3 5 5
7 5 7 0 3
8 4 4 5 8 8 8
9 9 5

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 08/03/2022

G8 70
G7 652
G6 6303 3957 2812
G5 6187
G4 53352 99891 77139 13368 66918 12155 28082
G3 88840 46067
G2 95874
G1 61499
ĐB 740034
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 08/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 4
1 2 8 1 9
2 2 1 5 5 8
3 4 9 3 0
4 0 4 3 7
5 2 2 5 7 5 5
6 7 8 6
7 4 7 5 6 8
8 2 7 8 1 6
9 1 9 9 3 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 01/03/2022

G8 13
G7 044
G6 2166 0395 5317
G5 0319
G4 56915 53303 97965 63017 85563 92550 82146
G3 37727 87359
G2 80441
G1 78906
ĐB 468527
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 01/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 0 5
1 5 7 7 9 1 4
2 7 7 2
3 3 0 6
4 1 4 6 4 4
5 0 9 5 1 6 9
6 3 5 6 6 0 4 6
7 7 1 1 2 2
8 8
9 5 9 1 5

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 22/02/2022

G8 37
G7 343
G6 6311 9040 3559
G5 2565
G4 12659 37719 89079 83670 11489 43350 31462
G3 85383 33920
G2 86146
G1 48943
ĐB 489771
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 22/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 4 5 7
1 1 9 1 1 7
2 0 2 6
3 3 4 4 8
4 0 3 3 6 4
5 0 9 9 5 6
6 2 5 6 4
7 0 1 9 7
8 3 9 8
9 9 1 5 5 7 8

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 15/02/2022

G8 67
G7 842
G6 2113 0799 3801
G5 7663
G4 33063 18804 01300 60269 31841 39548 16071
G3 65065 08984
G2 48395
G1 54686
ĐB 948139
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 15/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 4 0 0
1 3 1 0 4 7
2 2 4
3 9 3 1 6 6
4 1 2 8 4 0 8
5 5 6 9
6 3 3 5 9 6 8
7 1 7
8 4 6 8 4
9 5 9 9 3 6 9
XSBTR - KQXSBTR- Dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bến Tre cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBTR mở thưởng các ngày trước đó.

XSBTR - KQXSBTR - Dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bến Tre (XSMN BTR) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bến Tre ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bến Tre được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top