XSBTR - KQXSBTR - Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay tại XSMB365

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 27/02/2024

G8 59
G7 271
G6 4463 3857 3675
G5 3205
G4 79446 94729 98242 07323 05005 63976 59744
G3 01839 59693
G2 94459
G1 78556
ĐB 665991
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 27/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 5 0
1 1 7 9
2 3 9 2 4
3 9 3 2 6 9
4 2 4 6 4 4
5 6 7 9 5 0 0 7
6 3 6 4 5 7
7 1 5 6 7 5
8 8
9 1 3 9 2 3 5

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 20/02/2024

G8 48
G7 607
G6 4624 6977 6210
G5 4425
G4 40586 66957 86503 01607 89913 75771 46610
G3 85424 17281
G2 85007
G1 45021
ĐB 576381
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 20/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 7 7 7 0 1 1
1 0 0 3 1 2 7 8 8
2 1 4 4 5 2
3 3 0 1
4 4 2 2
5 7 5 2
6 6 8
7 1 7 7 0 0 0 5 7
8 1 1 6 8
9 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 13/02/2024

G8 44
G7 750
G6 0487 9337 7864
G5 2457
G4 30276 51465 78706 61807 58205 07918 69408
G3 06428 73201
G2 38517
G1 01984
ĐB 702041
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 13/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 6 7 8 0 5
1 7 8 1 0 4
2 8 2
3 7 3
4 1 4 6 8
5 0 7 5 0 6
6 4 5 6 0 7
7 6 7 0 1 3 5 8
8 4 7 8 0 1 2
9 9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 06/02/2024

G8 04
G7 870
G6 9563 7502 3902
G5 4916
G4 62693 80051 93027 64833 77416 01916 63646
G3 62499 62517
G2 70268
G1 13814
ĐB 602776
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 06/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 0 7
1 4 6 6 6 7 1 5
2 7 2 0 0
3 3 3 3 6 9
4 6 4 1
5 1 5
6 3 8 6 1 1 1 4 7
7 0 6 7 1 2
8 8 6
9 3 9 9 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 30/01/2024

G8 15
G7 874
G6 4820 6778 4020
G5 3012
G4 14340 89112 48866 96406 43238 42737 38576
G3 05554 59344
G2 30232
G1 32766
ĐB 857772
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 30/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 2 2 4
1 2 2 1
2 0 0 2 1 1 3 7
3 2 7 8 3
4 0 4 4 4 5 7
5 4 5
6 6 6 6 0 6 6 7
7 2 4 6 8 7 3
8 8 3 7
9 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 23/01/2024

G8 52
G7 321
G6 3774 4396 4444
G5 9523
G4 56031 41372 09849 06380 61134 62661 43504
G3 41565 94414
G2 11724
G1 96293
ĐB 453883
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 23/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 8
1 4 1 2 3 6
2 1 3 4 2 7
3 1 4 3 2 8 9
4 4 9 4 0 1 2 3 4 7
5 5 6
6 1 5 6 9
7 2 4 7
8 0 3 8
9 3 6 9 4

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 16/01/2024

G8 17
G7 877
G6 7439 5062 6848
G5 5342
G4 41350 58948 07245 95281 60356 70482 81766
G3 18931 58468
G2 77660
G1 08667
ĐB 495964
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 16/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 6
1 1 3 8
2 2 4 6 8
3 1 9 3
4 2 5 8 8 4 6
5 0 6 5 4
6 0 2 4 6 7 8 6 5 6
7 7 7 6 7
8 1 2 8 4 4 6
9 9 3

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 09/01/2024

G8 22
G7 968
G6 6137 0904 9776
G5 6010
G4 57094 15660 38266 53228 10120 06810 78642
G3 40391 96901
G2 99978
G1 56181
ĐB 754864
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 09/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 0 1 1 2 6
1 0 0 1 0 8 9
2 0 8 2 4
3 7 3
4 2 4 0 6 9
5 5
6 0 4 6 8 6 6 7
7 6 8 7 3
8 1 8 2 6 7
9 1 4 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 02/01/2024

G8 71
G7 559
G6 9610 4454 2544
G5 9811
G4 10865 94179 57226 63063 47461 06888 42128
G3 53374 97041
G2 52826
G1 14202
ĐB 481251
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 02/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 1
1 0 1 1 1 4 5 6
2 6 6 8 2 0
3 3 6
4 1 4 4 4 5 7
5 1 4 9 5 6
6 1 3 5 6 2 2
7 4 9 7
8 8 8 2 8
9 9 5 7

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 26/12/2023

G8 80
G7 876
G6 6058 5098 2109
G5 4400
G4 24426 66254 08609 89870 42783 57490 98945
G3 94222 88704
G2 90944
G1 15787
ĐB 274974
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 26/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 9 9 0 0 7 9
1 1
2 2 6 2 2
3 3 8
4 4 5 4 0 4 5 7
5 4 8 5 4
6 6 2 7
7 0 4 6 7 8
8 3 7 8 5 9
9 0 8 9 0 0

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 19/12/2023

G8 11
G7 368
G6 7464 2361 9606
G5 5694
G4 87566 74459 06601 51565 30745 45492 53009
G3 01622 17041
G2 36590
G1 10717
ĐB 079792
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 19/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 6 9 0 9
1 7 1 0 4 6
2 2 2 2 9 9
3 3
4 1 5 4 6 9
5 9 5 4 6
6 1 4 5 6 8 6 0 6
7 7 1
8 8 6
9 0 2 2 4 9 0 5

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 12/12/2023

G8 99
G7 475
G6 1396 7279 9694
G5 1962
G4 67478 57247 41439 90821 75619 94192 84742
G3 30268 47848
G2 74281
G1 95284
ĐB 567457
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 12/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 9 1 2 8
2 1 2 4 6 9
3 9 3
4 2 7 8 4 8 9
5 7 5 7
6 2 8 6 9
7 5 8 9 7 4 5
8 1 4 8 4 6 7
9 2 4 6 9 1 3 7

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 05/12/2023

G8 51
G7 498
G6 6753 3249 0477
G5 6437
G4 41519 97806 21418 59949 50991 44946 94796
G3 67107 20027
G2 65244
G1 11772
ĐB 249968
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 05/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 0
1 8 9 1 9
2 7 2 7
3 7 3 5
4 4 6 9 9 4 4
5 3 5
6 8 6 0 4 9
7 2 7 7 0 2 3 7
8 8 1 6 9
9 1 6 8 9 1 4 4

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 28/11/2023

G8 05
G7 252
G6 8951 0021 1918
G5 4251
G4 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894
G3 93774 60045
G2 44422
G1 08490
ĐB 467228
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 28/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9
1 8 8 1 2 5 5
2 1 2 8 2 2 5 6
3 3
4 4 5 9 4 4 7 9
5 1 1 2 5 5 4 5 6
6 2 5 6
7 4 7
8 8 1 1 2
9 0 4 9 4
XSBTR - KQXSBTR- Dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bến Tre cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBTR mở thưởng các ngày trước đó.

XSBTR - KQXSBTR - Dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bến Tre (XSMN BTR) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bến Tre ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bến Tre được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top