XSBTR - KQXSBTR - Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay tại XSMB365

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 09/08/2022

G8 93
G7 273
G6 5350 0854 3746
G5 2789
G4 13038 11745 86851 50466 86207 65967 53945
G3 54027 83670
G2 64368
G1 41957
ĐB 379271
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 09/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 5 7
1 1 5 7
2 7 2
3 8 3 7
4 5 5 6 4 5
5 0 1 4 7 5 4 4
6 6 7 8 6 4 6
7 0 1 3 7 0 2 5 6
8 9 8 3 6
9 9 8

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 02/08/2022

G8 93
G7 264
G6 1867 3303 1431
G5 8052
G4 20773 85825 77433 60223 10031 66201 94320
G3 41713 00463
G2 51127
G1 85240
ĐB 475132
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 02/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 0 2 4
1 3 1 0 3 3
2 0 3 5 7 2 3 5
3 1 1 2 3 3 0 1 2 3 6 7
4 0 4 6
5 2 5 2
6 3 4 7 6
7 3 7 2 6
8 8
9 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 26/07/2022

G8 07
G7 830
G6 5019 8863 0554
G5 3312
G4 57370 62951 75066 42518 10565 50419 03531
G3 67127 49159
G2 16002
G1 07197
ĐB 400455
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 26/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 3 7
1 2 8 9 9 1 3 5
2 7 2 0 1
3 0 1 3 6
4 4 5
5 1 4 5 9 5 5 6
6 3 5 6 6 6
7 0 7 2 9
8 8 1
9 7 9 1 1 5

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 19/07/2022

G8 20
G7 270
G6 8177 0967 5157
G5 0999
G4 30227 72906 36485 55277 25442 89374 13767
G3 63356 62332
G2 79217
G1 06063
ĐB 352727
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 19/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 7
1 7 1
2 7 7 2 3 4
3 2 3 6
4 2 4 7
5 6 7 5 8
6 3 7 7 6 0 5
7 0 4 7 7 7 1 2 2 5 6 6 7 7
8 5 8
9 9 9 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 12/07/2022

G8 27
G7 777
G6 7419 1054 8041
G5 5092
G4 36193 46584 43460 82354 36460 44714 78451
G3 11410 00204
G2 56808
G1 33876
ĐB 088381
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 12/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 8 0 1 6 6
1 0 4 9 1 4 5 8
2 2 9
3 3 9
4 1 4 0 1 5 5 8
5 1 4 4 5
6 0 0 6 7
7 6 7 7 7
8 1 4 8 0
9 2 3 9 1

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 05/07/2022

G8 09
G7 316
G6 6033 5883 9930
G5 9717
G4 58050 93817 81509 67385 80219 17039 89746
G3 09261 76309
G2 40160
G1 67173
ĐB 708064
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 05/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 9 0 3 5 6
1 6 7 7 9 1 6
2 2
3 0 3 9 3 3 7 8
4 6 4 6
5 0 5 8
6 0 1 4 6 1 4
7 3 7 1 1
8 3 5 8
9 9 0 0 1 3

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 28/06/2022

G8 47
G7 272
G6 4609 1139 5536
G5 9546
G4 67052 51833 71327 47799 31964 88990 07970
G3 05782 49249
G2 53235
G1 55711
ĐB 904065
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 28/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 7 9
1 1 1 1
2 7 2 5 7 8
3 3 5 6 9 3 3
4 6 9 4 6
5 2 5 3 6
6 4 5 6 3 4
7 0 2 7 2
8 2 8
9 0 9 9 0 3 4 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 21/06/2022

G8 34
G7 192
G6 4111 1578 5861
G5 4935
G4 50559 53714 77040 66779 10798 93911 17415
G3 14167 36132
G2 47094
G1 71710
ĐB 002582
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 21/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 4
1 0 1 1 4 5 1 1 1 6
2 2 3 8 9
3 2 5 3
4 0 4 1 9
5 9 5 1 3
6 1 7 6
7 8 9 7 6
8 2 8 7 9
9 2 4 8 9 5 7

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 14/06/2022

G8 98
G7 059
G6 9301 4156 5804
G5 3821
G4 43299 64069 37352 87952 48352 31230 09465
G3 85776 57329
G2 59965
G1 46236
ĐB 262224
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 14/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 0 3
1 1 0 2
2 1 4 9 2 5 5 5
3 0 6 3
4 4 0 2
5 2 2 2 6 9 5 6 6
6 5 5 9 6 3 5 7
7 6 7
8 8
9 9 9 2 5 6 9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 07/06/2022

G8 40
G7 126
G6 7116 6731 8510
G5 4977
G4 90275 40969 06509 41986 03371 41977 04758
G3 13458 63362
G2 34287
G1 89407
ĐB 773777
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 07/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 9 0 1
1 0 6 1 3 7
2 6 2 6
3 1 3
4 4
5 8 8 5 7
6 2 9 6 1 2 8
7 1 5 7 7 7 7 0 7 7 7 8
8 6 7 8 5 5
9 9 0 6

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 31/05/2022

G8 29
G7 681
G6 0535 6302 9990
G5 5191
G4 63210 51439 53102 36573 76881 54081 04396
G3 86955 56249
G2 60240
G1 70841
ĐB 848313
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 31/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 0 1 4 9
1 0 3 1 4 8 8 8 9
2 2 0 0
3 5 9 3 1 7
4 0 1 9 4
5 5 5 3 5
6 6 9
7 3 7
8 1 1 1 8
9 0 1 6 9 3 4

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR 24/05/2022

G8 26
G7 125
G6 3494 6213 7298
G5 0239
G4 06225 98971 35488 10955 88843 37028 85654
G3 98183 47702
G2 75211
G1 37248
ĐB 683176
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 24/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0
1 1 3 1 1 7
2 5 5 8 2 0
3 9 3 1 4 8
4 3 8 4 5 9
5 4 5 5 2 2 5
6 6 7
7 1 6 7
8 3 8 8 2 4 8 9
9 4 8 9 3

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR 17/05/2022

G8 40
G7 307
G6 9451 9675 8014
G5 2295
G4 80518 36275 80171 49448 42426 67794 15790
G3 93726 47504
G2 57433
G1 81084
ĐB 986133
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 17/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 0 9
1 4 8 1 5 7
2 6 6 2
3 3 3 3 3 3
4 8 4 0 1 8 9
5 1 5 7 7 9
6 6 2 2
7 1 5 5 7 0
8 4 8 1 4
9 0 4 5 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR 10/05/2022

G8 64
G7 143
G6 0440 4783 8142
G5 4805
G4 59375 43234 31746 13302 03806 11721 47727
G3 26917 86234
G2 86381
G1 02531
ĐB 531080
Loto Bến Tre - Loto XSBTR 10/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 6 0 4 8
1 7 1 2 3 8
2 1 7 2 0 4
3 1 4 4 3 4 8
4 0 2 3 6 4 3 3
5 5 0 7
6 6 0 4
7 5 7 1 2
8 0 1 3 8
9 9
XSBTR - KQXSBTR- Dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bến Tre cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBTR mở thưởng các ngày trước đó.

XSBTR - KQXSBTR - Dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bến Tre (XSMN BTR) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bến Tre ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bến Tre được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top