XSLA - KQXSLA - Kết quả xổ số Long An hôm nay tại XSMB365

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 14/05/2022

G8 99
G7 348
G6 7381 9015 3846
G5 7501
G4 69882 98312 50845 07248 56737 08464 60497
G3 77239 76525
G2 54263
G1 72760
ĐB 735904
Loto Long An - Loto XSLA 14/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 0 6
1 2 5 1 0 8
2 5 2 1 8
3 7 9 3 6
4 5 6 8 8 4 0 6
5 5 1 2 4
6 0 3 4 6 4
7 7 3 9
8 1 2 8 4 4
9 7 9 3

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 07/05/2022

G8 37
G7 579
G6 0291 2494 0436
G5 1262
G4 19309 51152 10309 43490 27424 73912 70142
G3 95305 48143
G2 31020
G1 43284
ĐB 812742
Loto Long An - Loto XSLA 07/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 9 9 0 2 9
1 2 1 9
2 0 4 2 1 4 4 5 6
3 6 3 4
4 2 2 3 4 2 8 9
5 2 5 0
6 2 6 3
7 9 7
8 4 8
9 0 1 4 9 0 0 7

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 30/04/2022

G8 38
G7 549
G6 2314 4134 0421
G5 8914
G4 57412 78267 47407 75172 13521 60225 53016
G3 23533 38007
G2 76106
G1 14904
ĐB 410244
Loto Long An - Loto XSLA 30/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 7 7 0
1 2 4 4 6 1 2 2
2 1 1 5 2 1 7
3 3 4 3 3
4 4 9 4 0 1 1 3 4
5 5 2
6 7 6 0 1
7 2 7 0 0 6
8 8
9 9 4

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 23/04/2022

G8 08
G7 522
G6 5707 6436 5878
G5 3357
G4 77312 43515 79916 13257 40754 59869 72936
G3 84410 49573
G2 41314
G1 60594
ĐB 934806
Loto Long An - Loto XSLA 23/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 0 1
1 0 2 4 5 6 1
2 2 2 1 2
3 6 6 3 7
4 4 1 5 9
5 4 7 7 5 1
6 9 6 0 1 3 3
7 3 8 7 0 5 5
8 8 7
9 4 9 6

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 16/04/2022

G8 08
G7 933
G6 2123 0763 3096
G5 6750
G4 43675 84717 73430 81947 09584 67935 12754
G3 13305 35304
G2 17305
G1 32744
ĐB 211809
Loto Long An - Loto XSLA 16/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 5 9 0 3 5
1 7 1
2 3 2
3 0 3 5 3 2 3 6
4 4 7 4 0 4 5 8
5 0 4 5 0 0 3 7
6 3 6 9
7 5 7 1 4
8 4 8
9 6 9 0

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 09/04/2022

G8 65
G7 239
G6 5990 7124 8827
G5 0589
G4 28699 12522 81053 23340 34107 42000 31108
G3 07511 95772
G2 97473
G1 92726
ĐB 832298
Loto Long An - Loto XSLA 09/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 8 0 0 4 9
1 1 1 1
2 2 4 6 7 2 2 7
3 9 3 5 7
4 0 4 2
5 3 5
6 6 2
7 2 3 7 0 2
8 9 8 0 9
9 0 8 9 9 3 8 9

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 02/04/2022

G8 19
G7 039
G6 9677 2209 9084
G5 1324
G4 30209 66119 43352 66984 67554 25721 22795
G3 03270 80842
G2 78264
G1 70829
ĐB 874733
Loto Long An - Loto XSLA 02/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 9 0 7
1 9 1 2
2 1 4 9 2 4 5
3 3 9 3 3
4 2 4 2 5 6 8 8
5 2 4 5 9
6 4 6
7 0 7 7 7
8 4 4 8
9 5 9 0 0 1 2 3

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 26/03/2022

G8 50
G7 134
G6 0396 7404 8901
G5 8228
G4 39992 77141 99217 47720 08180 87038 98119
G3 51390 01809
G2 34986
G1 74241
ĐB 209792
Loto Long An - Loto XSLA 26/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 9 0 2 8 9
1 7 9 1 0 4 4
2 0 8 2 9 9
3 4 8 3
4 1 1 4 0 3
5 5
6 6 8 9
7 7 1
8 0 6 8 2 3
9 0 2 2 6 9 0 1

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 19/03/2022

G8 19
G7 751
G6 0904 0634 9687
G5 4509
G4 78463 86997 90012 96403 92357 14649 56914
G3 38411 44988
G2 44695
G1 50453
ĐB 542438
Loto Long An - Loto XSLA 19/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 9 0
1 1 2 4 1 1 5
2 2 1
3 4 8 3 0 5 6
4 9 4 0 1 3
5 1 3 7 5 9
6 3 6
7 7 5 8 9
8 7 8 8 3 8
9 5 7 9 0 4

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 12/03/2022

G8 89
G7 947
G6 3332 1445 3233
G5 5209
G4 21221 00762 11036 71324 94316 65940 67910
G3 92673 30138
G2 24722
G1 26360
ĐB 109513
Loto Long An - Loto XSLA 12/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 1 4 6
1 0 3 6 1 2
2 1 2 4 2 2 3 6
3 2 3 6 8 3 1 3 7
4 0 5 7 4 2
5 5 4
6 0 2 6 1 3
7 3 7 4
8 8 3
9 9 0

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 05/03/2022

G8 40
G7 823
G6 4526 8653 6715
G5 3750
G4 68667 91180 02172 80232 65879 87218 71560
G3 42035 27271
G2 92656
G1 52429
ĐB 046039
Loto Long An - Loto XSLA 05/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 6 8
1 5 8 1 7
2 3 6 9 2 3 7
3 2 5 9 3 2 5
4 4
5 0 3 6 5 1 3
6 0 7 6 2 5
7 1 2 9 7 6
8 0 8 1
9 9 2 3 7

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 26/02/2022

G8 56
G7 064
G6 5891 0089 3339
G5 2570
G4 62525 66806 00306 66327 51369 18066 22035
G3 38819 17362
G2 19569
G1 52693
ĐB 678458
Loto Long An - Loto XSLA 26/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 6 0 7
1 9 1 9
2 5 7 2 6
3 5 9 3 9
4 4 6
5 8 5 2 3
6 2 4 6 9 9 6 0 0 6
7 0 7 2
8 9 8 5
9 1 3 9 1 3 6 6 8

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 19/02/2022

G8 27
G7 283
G6 7903 1610 5401
G5 6660
G4 61045 27217 94713 39212 13842 63049 58843
G3 13997 75836
G2 75109
G1 54433
ĐB 195333
Loto Long An - Loto XSLA 19/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 9 0 1 6
1 0 2 3 7 1 0
2 2 1 4
3 3 3 6 3 0 1 3 3 4 8
4 2 3 5 9 4
5 5 4
6 0 6 3
7 7 1 9
8 3 8
9 7 9 0 4

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 12/02/2022

G8 72
G7 587
G6 5789 4736 4527
G5 3923
G4 90342 23262 40386 00892 80667 46455 86280
G3 21585 63377
G2 68332
G1 00707
ĐB 059781
Loto Long An - Loto XSLA 12/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 8
1 1 8
2 3 7 2 3 4 6 9
3 2 6 3 2
4 2 4
5 5 5 5 8
6 2 7 6 3 8
7 7 7 0 2 6 7 8
8 0 1 5 6 7 9 8
9 2 9 8
XSLA - KQXSLA- Dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Long An cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSLA mở thưởng các ngày trước đó.

XSLA - KQXSLA - Dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Long An (XSMN LA) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Long An ở kênh nào

- Kết quả xổ số Long An được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top