XSLA - KQXSLA - Kết quả xổ số Long An hôm nay tại XSMB365

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 06/07/2024

G8 92
G7 882
G6 2702 8674 2956
G5 9670
G4 92865 49228 14215 71598 41061 71742 13753
G3 25182 81085
G2 38192
G1 02721
ĐB 521713
Loto Long An - Loto XSLA 06/07/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 7
1 3 5 1 2 6
2 1 8 2 0 4 8 8 9
3 3 1 5
4 2 4 7
5 3 6 5 1 6 8
6 1 5 6 5
7 0 4 7
8 2 2 5 8 2 9
9 2 8 9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 29/06/2024

G8 63
G7 049
G6 5705 1243 6384
G5 3136
G4 79369 30420 60009 80120 32761 31169 76851
G3 72389 99022
G2 48020
G1 64473
ĐB 071353
Loto Long An - Loto XSLA 29/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 9 0 2 2 2
1 1 5 6
2 0 0 0 2 2 2
3 6 3 4 5 7
4 3 9 4 8
5 1 3 5 0
6 1 9 9 6 3
7 3 7
8 4 9 8
9 9 0 4 6 6 8

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 22/06/2024

G8 81
G7 474
G6 2947 4454 9277
G5 9772
G4 40932 18241 05770 29784 87631 64322 99977
G3 00936 50040
G2 88795
G1 13871
ĐB 782514
Loto Long An - Loto XSLA 22/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 7
1 4 1 3 4 7
2 2 2 2 3 7
3 1 2 6 3
4 0 1 7 4 1 5 7 8
5 4 5 9
6 6 3
7 0 1 2 4 7 7 7 4 7 7
8 4 8
9 5 9

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 15/06/2024

G8 65
G7 530
G6 2683 2170 9967
G5 4310
G4 41509 00179 49587 39711 72899 11034 15791
G3 67127 87326
G2 12395
G1 08283
ĐB 449449
Loto Long An - Loto XSLA 15/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 1 3 7
1 0 1 1 1 9
2 6 7 2
3 0 4 3 8 8
4 9 4 3
5 5 9
6 7 6 2
7 0 9 7 2 6 8
8 3 3 7 8
9 1 5 9 9 0 4 7 9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 08/06/2024

G8 89
G7 764
G6 4397 7037 2215
G5 8655
G4 89669 32895 52727 69753 87828 30529 47163
G3 60182 82506
G2 72422
G1 31161
ĐB 881616
Loto Long An - Loto XSLA 08/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0
1 5 6 1 6
2 2 7 8 9 2 2 8
3 7 3 5 6
4 4 6
5 3 5 5 1 5 9
6 1 3 4 9 6 0 1
7 7 2 3 9
8 2 8 2
9 5 7 9 2 6

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 01/06/2024

G8 42
G7 436
G6 0184 3203 9321
G5 7397
G4 21400 97035 08298 44819 50462 43830 99002
G3 16247 40949
G2 74052
G1 91772
ĐB 827194
Loto Long An - Loto XSLA 01/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 3 0 0 3
1 9 1 2
2 1 2 0 5 6 7
3 0 5 6 3 0
4 7 9 4 8 9
5 2 5 3
6 2 6 3
7 2 7 4 9
8 4 8 9
9 4 7 8 9 1 4

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 25/05/2024

G8 28
G7 805
G6 9235 4527 4503
G5 3273
G4 88242 05982 82978 45636 75486 00764 83274
G3 92004 13961
G2 03502
G1 25893
ĐB 459577
Loto Long An - Loto XSLA 25/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 4 5 0
1 1 6
2 7 2 0 4 8
3 5 6 3 0 7 9
4 2 4 0 6 7
5 5 0 3
6 1 4 6 3 8
7 3 4 7 8 7 2 7
8 2 6 8 7
9 3 9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 18/05/2024

G8 13
G7 294
G6 6480 7889 2136
G5 8528
G4 67093 85438 90391 71831 57055 47553 97442
G3 44554 82810
G2 26809
G1 81964
ĐB 779547
Loto Long An - Loto XSLA 18/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 1 8
1 0 1 3 9
2 8 2 4
3 1 6 8 3 5 9
4 2 7 4 5 6 9
5 3 4 5 5 5
6 4 6 3
7 7 4
8 0 9 8 2 3
9 1 3 4 9 0 8

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 11/05/2024

G8 96
G7 882
G6 3878 7988 6237
G5 9515
G4 57791 63434 48682 28302 45733 41730 56370
G3 78859 35507
G2 58289
G1 82694
ĐB 082275
Loto Long An - Loto XSLA 11/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 7 0 3 7
1 5 1 9
2 2 0 8 8
3 0 3 4 7 3 3
4 4 3 9
5 9 5 1 7
6 6
7 0 5 8 7 0 3
8 2 2 8 9 8 7 8
9 1 4 9 5 8

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 04/05/2024

G8 84
G7 590
G6 0408 8349 9166
G5 1177
G4 29138 37495 33596 54265 83003 31405 54639
G3 15686 74968
G2 99085
G1 00367
ĐB 856788
Loto Long An - Loto XSLA 04/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 5 8 0 9
1 1
2 2
3 8 9 3 0
4 9 4
5 5 0 6 8 9
6 5 6 7 8 6 6 8 9
7 7 7 6 7
8 5 6 8 8 0 3 6 8
9 0 5 6 9 3 4

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 27/04/2024

G8 03
G7 350
G6 7124 9169 1056
G5 6406
G4 25675 71544 42093 90584 88005 68857 40855
G3 76399 49504
G2 51546
G1 37879
ĐB 984354
Loto Long An - Loto XSLA 27/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 6 0 5
1 1
2 4 2
3 3 9
4 4 6 4 0 2 4 5 8
5 0 4 5 6 7 5 0 5 7
6 9 6 0 4 5
7 5 9 7 5
8 4 8
9 3 9 9 6 7 9

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 20/04/2024

G8 56
G7 224
G6 5749 5484 9607
G5 3478
G4 83153 36057 05245 71222 56942 96851 32233
G3 97977 54431
G2 11592
G1 36734
ĐB 765578
Loto Long An - Loto XSLA 20/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0
1 1 3 5
2 2 4 2 2 4 9
3 1 3 4 3 3 5
4 2 5 9 4 2 3 8
5 1 3 7 5 4
6 6
7 7 8 8 7 0 5 7
8 4 8 7 7
9 2 9 4

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 13/04/2024

G8 40
G7 800
G6 1392 0560 5778
G5 4109
G4 66023 00455 27663 11808 51920 09742 23419
G3 89808 65235
G2 10854
G1 65753
ĐB 569704
Loto Long An - Loto XSLA 13/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 8 8 9 0 0 2 6
1 9 1
2 0 3 2 4 9
3 5 3 2 5 6
4 2 4 0 5
5 3 4 5 5 3 5
6 0 3 6
7 8 7
8 8 0 0 7
9 2 9 0 1

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 06/04/2024

G8 81
G7 446
G6 8294 4262 1335
G5 3383
G4 58946 58108 76959 92181 41257 93875 44812
G3 78642 20985
G2 58950
G1 86352
ĐB 522519
Loto Long An - Loto XSLA 06/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 5
1 2 9 1 8
2 2 1 4 5 6
3 5 3 8
4 2 6 6 4 9
5 0 2 7 9 5 3 7 8
6 2 6 4 4
7 5 7 5
8 1 3 5 8 0
9 4 9 1 5
XSLA - KQXSLA- Dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn - Thống Kê dự đoán XS Long An cho xổ số VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSLA mở thưởng các ngày trước đó.

XSLA - KQXSLA - Dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Long An (XSMN LA) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Long An ở kênh nào

- Kết quả xổ số Long An được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top