XSLA - KQXSLA - Kết quả xổ số Long An hôm nay tại XSMB365

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 13/04/2024

G8 40
G7 800
G6 1392 0560 5778
G5 4109
G4 66023 00455 27663 11808 51920 09742 23419
G3 89808 65235
G2 10854
G1 65753
ĐB 569704
Loto Long An - Loto XSLA 13/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 8 8 9 0 0 2 6
1 9 1
2 0 3 2 4 9
3 5 3 2 5 6
4 2 4 0 5
5 3 4 5 5 3 5
6 0 3 6
7 8 7
8 8 0 0 7
9 2 9 0 1

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 06/04/2024

G8 81
G7 446
G6 8294 4262 1335
G5 3383
G4 58946 58108 76959 92181 41257 93875 44812
G3 78642 20985
G2 58950
G1 86352
ĐB 522519
Loto Long An - Loto XSLA 06/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 5
1 2 9 1 8
2 2 1 4 5 6
3 5 3 8
4 2 6 6 4 9
5 0 2 7 9 5 3 7 8
6 2 6 4 4
7 5 7 5
8 1 3 5 8 0
9 4 9 1 5

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 30/03/2024

G8 56
G7 203
G6 9738 4040 0424
G5 8873
G4 14979 09493 30076 90293 67243 78572 11717
G3 72684 36600
G2 45026
G1 17584
ĐB 565625
Loto Long An - Loto XSLA 30/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 0 0 4
1 7 1
2 4 5 6 2 7
3 8 3 0 4 7 9 9
4 0 3 4 2 8 8
5 5 2
6 6 2 7
7 2 3 6 9 7 1
8 4 4 8 3
9 3 3 9 7

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 23/03/2024

G8 39
G7 347
G6 9654 7497 7772
G5 5192
G4 92127 85779 15239 54189 91404 59544 26877
G3 42132 04321
G2 18522
G1 11432
ĐB 706387
Loto Long An - Loto XSLA 23/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0
1 1 2
2 1 2 7 2 2 3 3 7 9
3 2 2 9 3
4 4 7 4 0 4 5
5 4 5
6 6
7 2 7 9 7 2 4 7 8 9
8 7 9 8
9 2 7 9 3 7 8

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 16/03/2024

G8 90
G7 593
G6 3337 7935 2687
G5 7586
G4 46889 93468 91941 53737 98793 89750 36900
G3 38130 15041
G2 86078
G1 07272
ĐB 879406
Loto Long An - Loto XSLA 16/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 0 0 3 5
1 1 4 4
2 2 7
3 0 5 7 7 3 9 9
4 1 1 4
5 0 5 3
6 8 6 0 8
7 2 8 7 3 3 8
8 6 7 9 8 6 7
9 3 3 9 8

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 09/03/2024

G8 62
G7 639
G6 6008 7853 6654
G5 7344
G4 67880 20115 24735 87751 86412 54277 65961
G3 55435 87645
G2 16876
G1 18730
ĐB 349403
Loto Long An - Loto XSLA 09/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 8 0 3 8
1 2 5 1 5 6
2 2 1
3 0 5 5 9 3 0 5
4 4 5 4 4 5
5 1 3 4 5 1 3 3 4
6 1 6 7
7 6 7 7 7
8 0 8 0
9 9 3

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 02/03/2024

G8 27
G7 015
G6 0844 4040 4143
G5 4946
G4 93173 49558 51995 43373 11907 70544 09985
G3 44859 42928
G2 30187
G1 14533
ĐB 781762
Loto Long An - Loto XSLA 02/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 4
1 5 1
2 8 2 6
3 3 3 3 4 7 7
4 0 3 4 4 6 4 4 4
5 8 9 5 1 8 9
6 2 6 4
7 3 3 7 0 8
8 5 7 8 2 5
9 5 9 5

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 24/02/2024

G8 93
G7 416
G6 8865 5001 9760
G5 0682
G4 41733 06052 14797 55676 99344 19928 10204
G3 48459 15844
G2 97168
G1 80861
ĐB 565972
Loto Long An - Loto XSLA 24/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 0 6
1 6 1 0 6
2 8 2 5 7 8
3 3 3 3
4 4 4 4 0 4 4
5 2 9 5 6
6 0 1 5 8 6 1 7
7 2 6 7 9
8 2 8 2 6
9 7 9 5

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 17/02/2024

G8 38
G7 987
G6 0113 9613 5405
G5 1990
G4 28022 40464 06970 95652 82812 51140 82636
G3 85297 30867
G2 58539
G1 82418
ĐB 292377
Loto Long An - Loto XSLA 17/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 4 7 9
1 2 3 3 8 1
2 2 2 1 2 5
3 6 9 3 1 1
4 0 4 6
5 2 5 0
6 4 7 6 3
7 0 7 7 6 7 8 9
8 7 8 1
9 0 7 9 3

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 10/02/2024

G8 00
G7 329
G6 6497 1828 4586
G5 8236
G4 94942 72073 17680 52081 88738 79548 10133
G3 34709 55475
G2 60244
G1 72026
ĐB 628605
Loto Long An - Loto XSLA 10/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 9 0 8
1 1 8
2 6 8 9 2 4
3 3 6 8 3 3 7
4 2 4 8 4 4
5 5 0 7
6 6 2 3 8
7 3 5 7 9
8 0 1 6 8 2 3 4
9 7 9 0 2

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 03/02/2024

G8 57
G7 122
G6 6390 0619 7363
G5 7265
G4 97088 96388 79310 03293 43435 92070 32246
G3 44857 30568
G2 80907
G1 31596
ĐB 114920
Loto Long An - Loto XSLA 03/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 1 2 7 9
1 0 9 1
2 0 2 2 2
3 5 3 6 9
4 6 4
5 7 5 3 6
6 3 5 8 6 4 9
7 0 7 0 5
8 8 8 8 6 8 8
9 0 3 6 9 1

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 27/01/2024

G8 26
G7 545
G6 2691 8472 6548
G5 2291
G4 40583 31830 64772 07652 36122 06094 96292
G3 79025 55313
G2 01819
G1 85633
ĐB 874063
Loto Long An - Loto XSLA 27/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3
1 3 9 1 9 9
2 2 5 2 2 5 7 7 9
3 0 3 3 1 3 6 8
4 5 8 4 9
5 2 5 2 4
6 3 6
7 2 2 7
8 3 8 4
9 1 1 2 4 9 1

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 20/01/2024

G8 49
G7 160
G6 2945 6714 2701
G5 6455
G4 61444 22392 07443 67824 25718 98816 25242
G3 24424 97036
G2 96502
G1 79843
ĐB 321930
Loto Long An - Loto XSLA 20/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 0 3 6
1 4 6 8 1 0
2 4 4 2 0 4 9
3 0 6 3 4 4
4 2 3 3 4 5 4 1 2 2 4
5 5 5 4 5
6 0 6 1 3
7 7
8 8 1
9 2 9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 13/01/2024

G8 50
G7 413
G6 8585 9299 8619
G5 5110
G4 70947 98709 33060 99409 52715 55985 84330
G3 01983 68447
G2 38386
G1 94093
ĐB 661433
Loto Long An - Loto XSLA 13/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 9 0 1 3 6
1 0 3 5 9 1
2 2
3 0 3 3 1 3 8 9
4 7 7 4
5 5 1 8 8
6 0 6 8
7 7 4 4
8 3 5 5 6 8
9 3 9 9 0 0 1 9
XSLA - KQXSLA- Dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Long An cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSLA mở thưởng các ngày trước đó.

XSLA - KQXSLA - Dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Long An (XSMN LA) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Long An ở kênh nào

- Kết quả xổ số Long An được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top