XSLA - KQXSLA - Kết quả xổ số Long An hôm nay tại XSMB365

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 01/10/2022

G8 96
G7 111
G6 1725 5386 5671
G5 3222
G4 85597 68757 23373 87933 37549 10529 53985
G3 99940 10154
G2 99986
G1 58772
ĐB 957896
Loto Long An - Loto XSLA 01/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4
1 1 1 1 7
2 2 5 9 2 2 7
3 3 3 3 7
4 0 9 4 5
5 4 7 5 2 8
6 6 8 8 9
7 1 2 3 7 5 9
8 5 6 6 8
9 6 7 9 2 4

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 24/09/2022

G8 44
G7 067
G6 4352 8194 9856
G5 7278
G4 08272 62642 22098 80335 48156 74264 75630
G3 76694 50505
G2 07604
G1 64593
ĐB 731473
Loto Long An - Loto XSLA 24/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 0 3
1 1
2 2 4 5 7
3 0 5 3 7 9
4 2 4 0 6 9 9
5 2 6 6 5 0 3
6 4 7 6 5 5
7 2 3 8 7 6
8 8 7 9
9 3 4 4 8 9

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 17/09/2022

G8 86
G7 685
G6 9364 7699 5321
G5 5164
G4 45493 73314 48826 60308 13334 58530 61834
G3 42993 65540
G2 24401
G1 84103
ĐB 794565
Loto Long An - Loto XSLA 17/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 8 0 3 4
1 4 1 0 2
2 1 6 2
3 0 4 4 3 0 9 9
4 0 4 1 3 3 6 6
5 5 6 8
6 4 4 5 6 2
7 7
8 5 8 0
9 3 3 9 9 9

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 10/09/2022

G8 61
G7 439
G6 0480 1526 6127
G5 3649
G4 34588 16921 96245 90227 01024 74061 22965
G3 79081 90297
G2 75217
G1 38069
ĐB 852061
Loto Long An - Loto XSLA 10/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8
1 7 1 2 6 6 8
2 1 4 6 7 7 2
3 9 3
4 5 9 4 2
5 5 4 6
6 1 1 5 9 6 2
7 7 1 2 2 9
8 0 1 8 8 8
9 7 9 3 4 6

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 03/09/2022

G8 26
G7 529
G6 4458 4429 3073
G5 9642
G4 57013 14511 55541 71350 93487 72147 73099
G3 06370 32144
G2 88487
G1 13230
ĐB 698715
Loto Long An - Loto XSLA 03/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 5 7
1 1 3 5 1 1 4
2 9 9 2 4
3 0 3 1 7
4 1 2 4 7 4 4
5 0 8 5 1
6 6
7 0 3 7 4 8 8
8 7 7 8 5
9 9 9 2 2 9

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 27/08/2022

G8 02
G7 068
G6 5169 5487 8485
G5 4291
G4 72797 84796 74447 98172 04375 78575 09585
G3 16082 39058
G2 13733
G1 12553
ĐB 201056
Loto Long An - Loto XSLA 27/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 1 9
2 2 7 8
3 3 3 3 5
4 7 4
5 3 6 8 5 7 7 8 8
6 8 9 6 5 9
7 2 5 5 7 4 8 9
8 2 5 5 7 8 5 6
9 1 6 7 9 6

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 20/08/2022

G8 04
G7 145
G6 1444 8218 0584
G5 3807
G4 69533 88315 52246 95098 49334 95779 72849
G3 80425 63321
G2 41899
G1 59586
ĐB 997752
Loto Long An - Loto XSLA 20/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0
1 5 8 1 2
2 1 5 2 5
3 3 4 3 3
4 4 5 6 9 4 3 4 8
5 2 5 1 2 4
6 6 4 8
7 9 7 0
8 4 6 8 1 9
9 8 9 9 4 7 9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 13/08/2022

G8 34
G7 385
G6 3180 4778 1073
G5 7986
G4 43041 45912 41943 89717 99994 13139 50453
G3 62245 53728
G2 97421
G1 40673
ĐB 335361
Loto Long An - Loto XSLA 13/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8
1 2 7 1 2 4 6
2 1 8 2 1
3 9 3 4 5 7 7
4 1 3 5 4 9
5 3 5 4 8
6 1 6 8
7 3 3 8 7 1
8 0 5 6 8 2 7
9 4 9 3

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 06/08/2022

G8 35
G7 441
G6 4242 6832 0597
G5 6451
G4 82071 77736 38885 22788 08285 35839 71199
G3 02282 08124
G2 64072
G1 26503
ĐB 508665
Loto Long An - Loto XSLA 06/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0
1 1 4 5 7
2 4 2 3 4 7 8
3 2 6 9 3 0
4 1 2 4 2
5 1 5 6 8 8
6 5 6 3
7 1 2 7 9
8 2 5 5 8 8 8
9 7 9 9 3 9

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 30/07/2022

G8 64
G7 997
G6 1509 2876 4887
G5 0360
G4 12901 69062 67460 66996 16178 84394 88562
G3 73050 65126
G2 58427
G1 56781
ĐB 944892
Loto Long An - Loto XSLA 30/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 9 0 5 6 6
1 1 0 8
2 6 7 2 6 6 9
3 3
4 4 9
5 0 5
6 0 0 2 2 6 2 7 9
7 6 8 7 2 8 9
8 1 7 8 7
9 2 4 6 7 9 0

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 23/07/2022

G8 47
G7 757
G6 5765 9922 2791
G5 8871
G4 61542 75229 64110 09510 42270 10421 96299
G3 92308 95395
G2 01763
G1 81796
ĐB 305486
Loto Long An - Loto XSLA 23/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 1 1 7
1 0 0 1 2 7 9
2 1 2 9 2 2 4
3 3 6
4 2 4
5 7 5 6 9
6 3 5 6 8 9
7 0 1 7 5
8 6 8 0
9 1 5 6 9 9 2 9

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 16/07/2022

G8 90
G7 371
G6 9817 8673 4963
G5 7233
G4 39220 49381 27985 89949 86462 01590 73861
G3 51847 75058
G2 67125
G1 70673
ĐB 171233
Loto Long An - Loto XSLA 16/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 9
1 7 1 6 7 8
2 0 5 2 6
3 3 3 3 3 3 6 7 7
4 7 9 4
5 8 5 2 8
6 1 2 3 6
7 1 3 3 7 1 4
8 1 5 8 5
9 0 9 4

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 09/07/2022

G8 16
G7 469
G6 7242 8256 8866
G5 5072
G4 70368 57085 37528 55197 33383 91184 84141
G3 54632 12500
G2 99772
G1 63747
ĐB 367119
Loto Long An - Loto XSLA 09/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0
1 9 1 4
2 8 2 3 4 7 7
3 2 3 8
4 1 2 7 4 8
5 6 5 8
6 6 8 9 6 5 6
7 2 2 7 4 9
8 3 4 5 8 2 6
9 7 9 1 6

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 02/07/2022

G8 50
G7 237
G6 9739 7771 9923
G5 8183
G4 33853 66120 23636 08297 63689 27567 77019
G3 46960 09825
G2 02982
G1 21174
ĐB 604589
Loto Long An - Loto XSLA 02/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 6
1 9 1 7
2 0 3 5 2 8
3 6 7 9 3 2 5 8
4 4 7
5 3 5 2
6 0 7 6 3
7 1 4 7 3 6 9
8 2 3 9 9 8
9 7 9 1 3 8 8
XSLA - KQXSLA- Dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Long An cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSLA mở thưởng các ngày trước đó.

XSLA - KQXSLA - Dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Long An (XSMN LA) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Long An ở kênh nào

- Kết quả xổ số Long An được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top