XSLA - KQXSLA - Kết quả xổ số Long An hôm nay tại XSMB365

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 02/12/2023

G8 09
G7 947
G6 9085 9453 7709
G5 1974
G4 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610
G3 26475 26054
G2 35332
G1 04281
ĐB 669051
Loto Long An - Loto XSLA 02/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 1 5
1 0 1 5 8
2 7 2 3 8
3 2 3 4 5
4 3 7 4 5 7
5 0 1 3 4 7 8 5 7 8
6 6
7 4 5 7 2 4 5
8 1 2 5 8 5
9 9 0

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 25/11/2023

G8 39
G7 027
G6 3575 1920 4916
G5 1502
G4 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950
G3 54079 16935
G2 26503
G1 12463
ĐB 736932
Loto Long An - Loto XSLA 25/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 7 8 0 1 2 5
1 0 6 1
2 0 7 2 0 3
3 2 5 3 0 6
4 4
5 0 5 3 7 8
6 3 6 9 6 1 6
7 5 9 7 0 2
8 5 8 0
9 9 6 7

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 18/11/2023

G8 21
G7 778
G6 0910 0217 2485
G5 4873
G4 03438 74181 21439 71527 18441 43833 09690
G3 60766 56412
G2 33488
G1 14351
ĐB 033554
Loto Long An - Loto XSLA 18/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 9
1 0 2 7 1 4 5 8
2 7 2 1
3 3 8 9 3 3 7
4 1 4 5
5 1 4 5 8
6 6 6 6
7 3 8 7 1 2
8 1 5 8 8 3 7 8
9 0 9 3

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 11/11/2023

G8 01
G7 806
G6 2214 0131 2281
G5 4119
G4 09434 10570 09675 00691 25939 91662 17131
G3 29797 14063
G2 47419
G1 29969
ĐB 101272
Loto Long An - Loto XSLA 11/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 7
1 4 9 9 1 3 3 8 9
2 2 6 7
3 1 1 4 9 3 6
4 4 1 3
5 5 7
6 2 3 9 6 0
7 0 2 5 7 9
8 1 8
9 1 7 9 1 1 3 6

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 04/11/2023

G8 80
G7 587
G6 6411 3106 5545
G5 4661
G4 30649 08122 87765 78456 52379 37329 55791
G3 96785 31942
G2 94577
G1 80830
ĐB 200606
Loto Long An - Loto XSLA 04/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 6 0 3
1 1 1 1 6 9
2 2 9 2 2 4
3 0 3
4 2 5 9 4
5 6 5 4 6 8
6 1 5 6 0 0 5
7 7 9 7 7 8
8 5 7 8
9 1 9 2 4 7

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 28/10/2023

G8 35
G7 318
G6 6091 8108 6370
G5 8365
G4 19743 90491 60122 97426 33166 73701 97730
G3 47571 35588
G2 76449
G1 49671
ĐB 755944
Loto Long An - Loto XSLA 28/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 8 0 3 7
1 8 1 0 7 7 9 9
2 2 6 2 2
3 0 3 4
4 3 4 9 4 4
5 5 6
6 5 6 6 2 6
7 0 1 1 7
8 8 8 0 1 8
9 1 1 9 4

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 21/10/2023

G8 31
G7 531
G6 9025 8022 0631
G5 4630
G4 21276 02597 18892 85485 16997 31833 46081
G3 38910 92675
G2 23355
G1 63450
ĐB 044937
Loto Long An - Loto XSLA 21/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 3 5
1 0 1 3 3 8
2 2 5 2 2 9
3 0 1 1 3 7 3 3
4 4
5 0 5 5 2 5 7 8
6 6 7
7 5 6 7 3 9 9
8 1 5 8
9 2 7 7 9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 14/10/2023

G8 21
G7 620
G6 8772 7290 3191
G5 2663
G4 29956 56632 93554 47571 89859 31376 63264
G3 38287 23612
G2 74965
G1 40854
ĐB 620613
Loto Long An - Loto XSLA 14/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 9
1 2 3 1 7 9
2 0 2 1 3 7
3 2 3 1 6
4 4 5 5 6
5 4 4 6 9 5 6
6 3 4 5 6 5 7
7 1 2 6 7 8
8 7 8
9 0 1 9 5

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 07/10/2023

G8 48
G7 257
G6 6422 7120 3688
G5 6978
G4 34972 17122 82191 08243 17654 41052 32470
G3 56398 40285
G2 71709
G1 73577
ĐB 723191
Loto Long An - Loto XSLA 07/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 2 7
1 1 9 9
2 0 2 2 2 2 2 5 7
3 3 4
4 3 4 5
5 2 4 7 5 8
6 6
7 0 2 7 8 7 5 7
8 5 8 8 7 8 9
9 1 1 8 9 0

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 30/09/2023

G8 96
G7 714
G6 5344 0023 0226
G5 2760
G4 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049
G3 43426 93521
G2 94657
G1 94077
ĐB 115078
Loto Long An - Loto XSLA 30/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 6 7
1 4 1 2
2 1 3 6 6 2
3 3 2
4 4 4 9 4 1 4 4 7
5 0 5 7 5 5
6 0 6 2 2 9
7 0 4 7 8 7 5 7
8 8 7
9 6 9 4

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 23/09/2023

G8 67
G7 091
G6 8029 0092 8207
G5 9140
G4 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777
G3 53900 51290
G2 36435
G1 74190
ĐB 133524
Loto Long An - Loto XSLA 23/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 0 0 1 4 7 9 9
1 0 4 1 9
2 4 9 9 2 9 9
3 5 9 3
4 0 4 1 2
5 5 3
6 6
7 0 7 7 0 7
8 8
9 0 0 1 2 2 9 2 2 3

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 16/09/2023

G8 59
G7 197
G6 8706 8059 3392
G5 7364
G4 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552
G3 23240 43402
G2 85380
G1 63514
ĐB 097778
Loto Long An - Loto XSLA 16/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 0 4 8
1 4 1
2 2 0 4 5 6 9
3 3
4 0 2 9 4 1 6
5 2 9 5
6 2 4 8 6 0
7 8 8 7 9
8 0 8 6 7 7
9 2 7 9 9 4 5 9

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 09/09/2023

G8 92
G7 709
G6 6012 0951 5435
G5 0264
G4 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155
G3 68924 45708
G2 84072
G1 99061
ĐB 503039
Loto Long An - Loto XSLA 09/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 9 0 9
1 2 2 1 5 6
2 3 4 2 1 1 7
3 4 4 5 9 3 2
4 4 2 3 3 6
5 1 5 5 3 5
6 1 4 6
7 2 7
8 8 0 9
9 0 8 9 0 3

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 02/09/2023

G8 65
G7 509
G6 3228 2433 8504
G5 5424
G4 32786 70544 10133 02803 55762 41640 49216
G3 86865 53067
G2 18056
G1 09175
ĐB 475373
Loto Long An - Loto XSLA 02/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 9 0 4
1 6 1
2 4 8 2 6
3 3 3 3 0 3 3 7
4 0 4 4 0 2 4
5 6 5 6 7
6 2 5 7 6 1 5 8
7 3 5 7 6
8 6 8 2
9 9 0
XSLA - KQXSLA- Dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Long An cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSLA mở thưởng các ngày trước đó.

XSLA - KQXSLA - Dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Long An (XSMN LA) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Long An ở kênh nào

- Kết quả xổ số Long An được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top