XSLA - KQXSLA - Kết quả xổ số Long An hôm nay tại XSMB365

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 28/01/2023

G8 27
G7 498
G6 9278 0676 8783
G5 3431
G4 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561
G3 24847 26641
G2 23264
G1 88267
ĐB 750488
Loto Long An - Loto XSLA 28/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 0
1 1 0 3 4 6 7
2 2 4
3 1 5 3 8
4 1 2 7 4 0 6 7
5 5 3
6 1 4 7 6 7
7 1 4 6 8 7 4 6
8 3 8 8 7 8 9
9 8 9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 21/01/2023

G8 61
G7 341
G6 7059 0715 6468
G5 5238
G4 55581 24011 56397 83064 23817 61275 30963
G3 53850 76587
G2 56610
G1 76599
ĐB 208093
Loto Long An - Loto XSLA 21/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 5
1 0 1 5 7 1 1 4 8
2 2
3 8 3 6 9
4 1 4 6
5 0 9 5 1 7
6 3 4 8 6
7 5 7 1 8 9
8 1 7 8 3 6
9 3 7 9 9 5 9

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 14/01/2023

G8 71
G7 051
G6 6049 4473 5174
G5 4483
G4 34571 77664 13152 09080 52117 67752 57141
G3 45649 75466
G2 47121
G1 12324
ĐB 745825
Loto Long An - Loto XSLA 14/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8
1 7 1 2 4 5 7
2 1 4 5 2 5 5
3 3 7 8
4 1 9 9 4 2 6 7
5 1 2 2 5 2
6 4 6 6 6
7 1 3 4 7 1
8 0 3 8
9 9 4 4

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 07/01/2023

G8 69
G7 240
G6 5060 9771 0106
G5 6469
G4 50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678
G3 52930 25041
G2 82932
G1 97986
ĐB 838980
Loto Long An - Loto XSLA 07/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 6 0 3 4 4 6 8
1 1 4 7
2 9 2 3
3 0 2 3 3 3 7
4 0 0 1 4
5 5
6 0 7 9 6 0 0 8
7 1 3 8 7 6
8 0 6 8 7
9 9 2 6

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 31/12/2022

G8 71
G7 429
G6 7004 8309 8856
G5 2829
G4 01469 96611 74407 73652 60495 48189 59254
G3 42996 18726
G2 52180
G1 14422
ĐB 320725
Loto Long An - Loto XSLA 31/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 9 0 8
1 1 1 1
2 2 5 6 9 9 2 2 5
3 3
4 4 0 5
5 2 4 6 5 2 9
6 9 6 2 5 9
7 7 0
8 0 9 8
9 5 6 9 0 2 2 6 8

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 24/12/2022

G8 56
G7 657
G6 7844 7023 4690
G5 1907
G4 53297 88946 81819 82970 26579 12071 90661
G3 86658 76859
G2 52277
G1 79251
ĐB 134770
Loto Long An - Loto XSLA 24/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 7 7 9
1 9 1 5 6 7
2 3 2
3 3 2
4 4 6 4 4
5 1 7 8 9 5
6 1 6 4
7 0 0 1 7 9 7 0 5 7 9
8 8 5
9 0 7 9 1 5 7

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 17/12/2022

G8 78
G7 209
G6 1072 1952 8890
G5 2853
G4 83699 72459 76087 43135 20884 23976 57547
G3 55953 52313
G2 11642
G1 04262
ĐB 744789
Loto Long An - Loto XSLA 17/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 9
1 3 1
2 2 4 5 6 7
3 5 3 1 5 5
4 2 7 4 8
5 2 3 3 9 5 3
6 2 6 7
7 2 6 7 4 8
8 4 7 9 8
9 0 9 9 0 5 8 9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 10/12/2022

G8 72
G7 205
G6 4125 6553 3410
G5 7254
G4 78939 59171 67639 54150 48777 02536 51447
G3 04680 40710
G2 73150
G1 43433
ĐB 991820
Loto Long An - Loto XSLA 10/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 1 1 2 5 5 8
1 0 0 1 7
2 0 5 2
3 3 6 9 9 3 3 5
4 7 4 5
5 0 0 3 4 5 0 2
6 6 3
7 1 7 7 4 7
8 0 8
9 9 3 3

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 03/12/2022

G8 48
G7 105
G6 5271 5799 2563
G5 8599
G4 97743 64744 18735 50937 42588 11075 74395
G3 94917 17602
G2 89707
G1 54847
ĐB 800724
Loto Long An - Loto XSLA 03/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 7 0
1 7 1 7
2 4 2 0
3 5 7 3 4 6
4 3 4 7 4 2 4
5 5 0 3 7 9
6 3 6
7 1 5 7 0 1 3 4
8 8 8 8
9 5 9 9 9 9 9

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 26/11/2022

G8 43
G7 139
G6 6865 1135 0352
G5 9247
G4 90880 57750 64004 15128 72920 48558 07064
G3 69541 51907
G2 26251
G1 36232
ĐB 395698
Loto Long An - Loto XSLA 26/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 0 2 5 8
1 1 4 5
2 0 8 2 3 5
3 2 5 9 3
4 1 7 4 0 6
5 0 1 2 8 5 3 6
6 4 5 6
7 7 0 4
8 0 8 2 5 9
9 8 9 3

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 19/11/2022

G8 63
G7 083
G6 2469 5424 2251
G5 2303
G4 62473 43255 00107 45438 43156 20703 37094
G3 00377 35913
G2 76572
G1 90050
ĐB 423071
Loto Long An - Loto XSLA 19/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 3 7 0 5
1 3 1 5 7
2 4 2 7
3 8 3 0 0 1 7 8
4 4 2 9
5 0 1 5 6 5 5
6 9 6 5
7 1 2 3 7 7 0 7
8 3 8 3
9 4 9 6

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA 12/11/2022

G8 78
G7 456
G6 1494 1872 1531
G5 8030
G4 64804 78717 32256 39626 95594 48012 02689
G3 80986 19727
G2 57633
G1 32464
ĐB 615656
Loto Long An - Loto XSLA 12/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 3
1 2 7 1 3
2 6 7 2 1 7
3 0 1 3 3 3
4 4 0 6 9 9
5 6 6 6 5
6 4 6 2 5 5 5 8
7 2 7 1 2
8 6 9 8
9 4 4 9 8

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA 05/11/2022

G8 95
G7 372
G6 3891 4353 8033
G5 5173
G4 23866 46513 11420 24339 47446 09402 65059
G3 34197 98605
G2 34301
G1 06606
ĐB 209568
Loto Long An - Loto XSLA 05/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 5 6 0 2
1 3 1 0 9
2 0 2 0 7
3 3 9 3 1 3 5 7
4 6 4
5 3 9 5 0
6 6 8 6 0 4 6
7 2 3 7 9
8 8 6
9 1 7 9 3 5

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA 29/10/2022

G8 00
G7 947
G6 0418 3429 9228
G5 6377
G4 41808 66714 44795 16394 67726 57432 85688
G3 03147 08579
G2 27649
G1 98202
ĐB 417794
Loto Long An - Loto XSLA 29/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 8 0
1 4 8 1
2 6 8 9 2 0 3
3 2 3
4 7 7 9 4 1 9 9
5 5 9
6 6 2
7 7 9 7 4 4 7
8 8 8 0 1 2 8
9 4 4 5 9 2 4 7
XSLA - KQXSLA- Dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Long An cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSLA mở thưởng các ngày trước đó.

XSLA - KQXSLA - Dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Long An (XSMN LA) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Long An ở kênh nào

- Kết quả xổ số Long An được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top