XSKT - KQXSKT - Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay tại XSMB365

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 15/05/2022

G8 71
G7 099
G6 9521 9938 2196
G5 8404
G4 51384 93436 52147 20235 39963 57282 96661
G3 97458 55976
G2 33296
G1 77492
ĐB 030613
Loto Kon Tum - Loto XSKT 15/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0
1 3 1 2 6
2 1 2 8 9
3 5 6 8 3 1 6
4 7 4 0 8
5 8 5 3
6 1 3 6 3 7 9 9
7 6 7 4
8 2 4 8 3 5
9 2 6 6 9 9 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 08/05/2022

G8 72
G7 032
G6 9281 0641 6200
G5 4363
G4 30553 64359 21251 00287 15465 19250 94675
G3 45125 27697
G2 52295
G1 67845
ĐB 266873
Loto Kon Tum - Loto XSKT 08/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 5
1 1 4 5 8
2 5 2 3
3 2 3 5 6 7
4 1 5 4
5 0 1 3 9 5 2 4 6 7 9
6 3 5 6
7 3 5 7 8 9
8 1 7 8
9 5 7 9 5

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 01/05/2022

G8 11
G7 691
G6 9796 5332 5602
G5 5711
G4 95886 69450 59867 68197 67145 38652 26698
G3 03931 92293
G2 41115
G1 97109
ĐB 801944
Loto Kon Tum - Loto XSKT 01/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 9 0 5
1 1 5 1 1 3 9
2 2 0 3 5
3 1 2 3 9
4 4 5 4 4
5 0 2 5 1 4
6 7 6 8 9
7 7 6 9
8 6 8 9
9 1 3 6 7 8 9 0

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 24/04/2022

G8 93
G7 657
G6 6695 1257 4117
G5 5117
G4 38498 37488 57475 39568 85141 13433 71271
G3 20449 02165
G2 08401
G1 80843
ĐB 572209
Loto Kon Tum - Loto XSKT 24/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 9 0
1 7 7 1 0 4 7
2 2
3 3 3 3 4
4 1 3 9 4
5 7 7 5 6 7 9
6 5 8 6
7 1 5 7 1 1 5 5
8 8 8 6 8 9
9 5 8 9 0 4

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 17/04/2022

G8 25
G7 515
G6 3036 9519 8010
G5 1787
G4 18837 78061 79842 90259 31597 99637 47172
G3 80619 25556
G2 58735
G1 35299
ĐB 639568
Loto Kon Tum - Loto XSKT 17/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1
1 0 5 9 9 1 6
2 2 4 7
3 5 6 7 7 3
4 2 4
5 6 9 5 1 3
6 1 8 6 3 5
7 2 7 3 3 8 9
8 7 8 6
9 7 9 9 1 1 5 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 10/04/2022

G8 90
G7 198
G6 6847 4085 2327
G5 8434
G4 70749 62632 80938 92601 46328 33191 79431
G3 08230 38095
G2 76085
G1 96162
ĐB 196596
Loto Kon Tum - Loto XSKT 10/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 3
1 1 0 3 9
2 7 8 2 3 6
3 0 1 2 4 8 3
4 7 9 4 3
5 5 8 8 9
6 2 6 9
7 7 2 4
8 5 5 8 2 3 9
9 1 5 6 8 9 4

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 03/04/2022

G8 45
G7 418
G6 1643 8150 9587
G5 2292
G4 79918 39117 44769 71287 08250 69814 85949
G3 12337 11489
G2 58212
G1 93570
ĐB 147273
Loto Kon Tum - Loto XSKT 03/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 5 7
1 2 4 7 8 8 1
2 2 1 9
3 7 3 4 7
4 3 9 4 1
5 0 0 5
6 9 6
7 0 3 7 1 3 8 8
8 7 7 9 8 1 1
9 2 9 4 6 8

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 27/03/2022

G8 98
G7 690
G6 0064 0072 7473
G5 5043
G4 26917 63806 00308 29467 74157 30773 62547
G3 95224 31139
G2 65535
G1 45823
ĐB 475706
Loto Kon Tum - Loto XSKT 27/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 6 8 0 9
1 7 1
2 3 4 2 7
3 5 9 3 2 4 7 7
4 3 7 4 2 6
5 7 5 3
6 4 7 6 0 0
7 2 3 3 7 1 4 5 6
8 8 0
9 0 9 3

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 20/03/2022

G8 17
G7 915
G6 2909 9716 8803
G5 3510
G4 41305 84775 27376 97001 06291 59531 43055
G3 26428 21712
G2 83520
G1 50865
ĐB 210204
Loto Kon Tum - Loto XSKT 20/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 4 5 9 0 1 2
1 0 2 5 6 1 0 3 9
2 0 8 2 1
3 1 3 0
4 4 0
5 5 5 0 1 5 6 7
6 5 6 1 7
7 5 6 7
8 8 2
9 1 9 0

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 13/03/2022

G8 23
G7 235
G6 8375 5878 0848
G5 7242
G4 61115 15051 29428 91791 21791 82803 66402
G3 72647 53185
G2 40330
G1 24322
ĐB 774143
Loto Kon Tum - Loto XSKT 13/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 0 3
1 5 1 5 9 9
2 2 8 2 0 2 4
3 0 5 3 0 4
4 2 3 7 8 4
5 1 5 1 3 7 8
6 6
7 5 8 7 4
8 5 8 2 4 7
9 1 1 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 06/03/2022

G8 52
G7 089
G6 6886 6197 9242
G5 4481
G4 59160 90211 32128 24776 75718 19003 05862
G3 47963 89008
G2 16698
G1 62762
ĐB 848611
Loto Kon Tum - Loto XSKT 06/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 8 0 6
1 1 1 8 1 1 1 8
2 8 2 4 6 6
3 3 0 6
4 2 4
5 5
6 0 2 2 3 6 7 8
7 6 7 9
8 1 6 9 8 0 1 2 9
9 7 8 9 8

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 27/02/2022

G8 88
G7 912
G6 9079 6935 1401
G5 9153
G4 02793 42069 56531 02708 42769 97213 98601
G3 61133 40269
G2 86367
G1 68679
ĐB 867966
Loto Kon Tum - Loto XSKT 27/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 8 0
1 2 3 1 0 0 3
2 2 1
3 1 3 5 3 1 3 5 9
4 4
5 3 5 3
6 6 7 9 9 9 6 6
7 9 9 7 6
8 8 0
9 3 9 6 6 6 7 7

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 20/02/2022

G8 71
G7 387
G6 7131 2079 0904
G5 2131
G4 54349 74421 29655 71587 41863 37078 97713
G3 74067 27632
G2 91239
G1 13816
ĐB 317457
Loto Kon Tum - Loto XSKT 20/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0
1 3 6 1 2 3 3
2 1 2 3
3 1 1 2 9 3 1 6
4 9 4 0
5 5 7 5 5
6 3 7 6 1
7 8 9 7 5 6 8 8
8 7 7 8 7
9 9 3 4 7

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 13/02/2022

G8 03
G7 032
G6 9418 3117 8147
G5 7633
G4 45848 37929 01969 10620 87048 12013 69680
G3 50265 86210
G2 24382
G1 81594
ĐB 540992
Loto Kon Tum - Loto XSKT 13/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 2 8
1 0 3 7 8 1
2 0 9 2 3 8 9
3 2 3 3 1 3
4 7 8 8 4 9
5 5 6
6 5 9 6
7 7 1 4
8 0 2 8 1 4 4
9 2 4 9 2 6
XSKT - KQXSKT- Dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Kon Tum cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSKT mở thưởng các ngày trước đó.

XSKT - KQXSKT - Dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Kon Tum (XSMN KT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Kon Tum ở kênh nào

- Kết quả xổ số Kon Tum được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top