XSKT - KQXSKT - Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay tại XSMB365

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 23/06/2024

G8 16
G7 134
G6 3832 7772 5312
G5 8646
G4 19715 17800 68563 37186 11290 46575 70531
G3 81995 85677
G2 71362
G1 80664
ĐB 515771
Loto Kon Tum - Loto XSKT 23/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 9
1 2 5 1 3 7
2 2 1 3 6 7
3 1 2 4 3 6
4 6 4 3 6
5 5 1 7 9
6 2 3 4 6 4 8
7 1 2 5 7 7 7
8 6 8
9 0 5 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 16/06/2024

G8 15
G7 156
G6 5343 3045 4773
G5 3378
G4 25171 47526 43781 48575 23629 76916 89818
G3 14644 39315
G2 41847
G1 27672
ĐB 798207
Loto Kon Tum - Loto XSKT 16/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0
1 5 6 8 1 7 8
2 6 9 2 7
3 3 4 7
4 3 4 5 7 4 4
5 6 5 1 4 7
6 6 1 2 5
7 1 2 3 5 8 7 0 4
8 1 8 1 7
9 9 2

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 09/06/2024

G8 74
G7 726
G6 5730 3203 8573
G5 4655
G4 40123 53086 59401 07225 98093 80233 14566
G3 72412 13051
G2 44509
G1 95420
ĐB 083627
Loto Kon Tum - Loto XSKT 09/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 9 0 2 3
1 2 1 0 5
2 0 3 5 6 7 2 1
3 0 3 3 0 2 3 7 9
4 4
5 1 5 5 2 5
6 6 6 2 6 8
7 3 7 2
8 6 8
9 3 9 0

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 02/06/2024

G8 12
G7 565
G6 5624 7222 3866
G5 3984
G4 30663 57355 42443 18509 12059 42552 27199
G3 22618 28378
G2 27580
G1 84990
ĐB 107816
Loto Kon Tum - Loto XSKT 02/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 8 9
1 6 8 1
2 2 4 2 2 5
3 3 4 6
4 3 4 2 8
5 2 5 9 5 5 6
6 3 5 6 6 1 6
7 8 7
8 0 4 8 1 7
9 0 9 9 0 5 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 26/05/2024

G8 36
G7 405
G6 3776 6702 5742
G5 6215
G4 70172 81041 41556 25685 11900 25330 31356
G3 74690 21801
G2 90756
G1 44949
ĐB 255020
Loto Kon Tum - Loto XSKT 26/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 2 5 0 0 2 3 9
1 5 1 0 4
2 0 2 0 4 7
3 0 3
4 1 2 9 4
5 6 6 6 5 0 1 8
6 6 5 5 5 7
7 2 6 7
8 5 8
9 0 9 4

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 19/05/2024

G8 06
G7 573
G6 7090 6133 8510
G5 9792
G4 39615 41186 17274 56183 08029 72406 22188
G3 89275 95067
G2 14112
G1 49802
ĐB 839184
Loto Kon Tum - Loto XSKT 19/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 0 1 9
1 0 2 5 1
2 9 2 0 1 9
3 3 3 3 7 8
4 4 7 8
5 5 1 7
6 7 6 0 8
7 3 4 5 7 6
8 3 4 6 8 8 8
9 0 2 9 2

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 12/05/2024

G8 23
G7 225
G6 1667 5119 8554
G5 1904
G4 02390 77922 21454 56238 52626 53205 53532
G3 15442 17891
G2 56286
G1 12096
ĐB 756179
Loto Kon Tum - Loto XSKT 12/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 0 9
1 9 1 9
2 2 5 6 2 2 3 4
3 2 8 3
4 2 4 0 5 5
5 4 4 5 0 2
6 7 6 2 8 9
7 9 7 6
8 6 8 3
9 0 1 6 9 1 7

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 05/05/2024

G8 89
G7 712
G6 8549 0719 6344
G5 2616
G4 89749 32671 96938 57247 67019 78784 97178
G3 55215 82410
G2 41357
G1 81902
ĐB 992050
Loto Kon Tum - Loto XSKT 05/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 1 5
1 0 2 5 6 9 9 1 7
2 2 0 1
3 8 3
4 4 7 9 9 4 4 8
5 0 7 5 1
6 6 1
7 1 8 7 4 5
8 4 8 3 7
9 9 1 1 4 4

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 28/04/2024

G8 25
G7 787
G6 2091 0114 8858
G5 9318
G4 26257 70549 09056 96633 35585 94738 50173
G3 32784 24151
G2 83021
G1 97638
ĐB 905021
Loto Kon Tum - Loto XSKT 28/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 4 8 1 2 2 5 9
2 1 1 2
3 3 8 8 3 3 7
4 9 4 1 8
5 1 6 7 8 5 8
6 6 5
7 3 7 5 8
8 4 5 7 8 1 3 3 5
9 1 9 4

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 21/04/2024

G8 48
G7 864
G6 2137 1699 5360
G5 1813
G4 99416 49944 80354 41746 87940 32612 06792
G3 04426 86261
G2 56022
G1 39427
ĐB 735295
Loto Kon Tum - Loto XSKT 21/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 6
1 2 3 6 1 6
2 2 6 7 2 1 2 9
3 7 3 1
4 0 4 6 4 4 5 6
5 4 5 9
6 0 1 4 6 1 2 4
7 7 2 3
8 8
9 2 5 9 9 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 14/04/2024

G8 86
G7 261
G6 0851 2622 4416
G5 0328
G4 71136 97286 55146 23941 69310 23713 38784
G3 27122 86964
G2 59686
G1 25568
ĐB 270022
Loto Kon Tum - Loto XSKT 14/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1
1 0 3 6 1 4 5 6
2 2 2 2 8 2 2 2 2
3 6 3 1
4 1 6 4 6 8
5 1 5
6 1 4 8 6 1 3 4 8 8
7 7
8 4 6 6 8 2 6
9 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 07/04/2024

G8 80
G7 449
G6 0345 6068 0997
G5 5106
G4 50498 43038 56035 49303 15632 17220 49190
G3 94461 01794
G2 93930
G1 17006
ĐB 608750
Loto Kon Tum - Loto XSKT 07/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 6 0 2 3 5 9
1 1 6
2 0 2 3
3 0 2 5 8 3 0
4 5 9 4 9
5 0 5 3 4
6 1 8 6 0 0
7 7 9
8 8 3 6 9
9 0 4 7 8 9 4

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 31/03/2024

G8 12
G7 860
G6 6020 0915 3245
G5 9948
G4 81926 22695 75582 86774 23470 88836 60882
G3 89502 90713
G2 17483
G1 23776
ĐB 155156
Loto Kon Tum - Loto XSKT 31/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 2 6 7
1 3 5 1
2 0 6 2 0 8 8
3 6 3 1 8
4 5 8 4 7
5 6 5 1 4 9
6 0 6 2 3 5 7
7 0 4 6 7
8 2 2 3 8 4
9 5 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 24/03/2024

G8 90
G7 185
G6 6619 9069 2962
G5 4338
G4 45533 86478 11262 31447 66697 13738 80928
G3 00466 11259
G2 94522
G1 62035
ĐB 266187
Loto Kon Tum - Loto XSKT 24/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 9 1
2 2 8 2 2 6 6
3 3 5 8 8 3 3
4 7 4
5 9 5 3 8
6 2 2 6 9 6 6
7 8 7 4 8 9
8 5 7 8 2 3 3 7
9 7 9 1 5 6
XSKT - KQXSKT- Dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn - Thống Kê dự đoán XS Kon Tum cho xổ số VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSKT mở thưởng các ngày trước đó.

XSKT - KQXSKT - Dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Kon Tum (XSMN KT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Kon Tum ở kênh nào

- Kết quả xổ số Kon Tum được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top