XSKT - KQXSKT - Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay tại XSMB365

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 24/09/2023

G8 63
G7 616
G6 8577 7377 0001
G5 0364
G4 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370
G3 72731 23697
G2 95855
G1 65110
ĐB 848314
Loto Kon Tum - Loto XSKT 24/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 0 1 4 7
1 0 4 6 1 0 3 3
2 2 5
3 1 1 7 3
4 0 4 0 1 6
5 2 5 9 5 5
6 4 6 1
7 0 7 7 7 3 7 7 9
8 8
9 7 9 5

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 17/09/2023

G8 06
G7 606
G6 8903 3533 7844
G5 7558
G4 70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875
G3 42661 04833
G2 02030
G1 36506
ĐB 179674
Loto Kon Tum - Loto XSKT 17/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 6 6 0 2 3
1 1 6
2 0 5 2
3 0 3 3 6 3 0 3 3
4 4 4 0 4 7
5 8 5 2 7 7 8
6 1 6 0 0 3
7 4 5 5 7
8 5 8 5
9 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 10/09/2023

G8 34
G7 115
G6 8561 6810 9211
G5 7442
G4 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274
G3 77292 36754
G2 22605
G1 99027
ĐB 643539
Loto Kon Tum - Loto XSKT 10/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 0 1
1 0 1 5 1 1 6
2 7 8 2 4 7 9
3 8 9 3
4 2 4 5 6 6 7
5 4 5 0 1
6 1 4 4 6
7 2 4 7 0 2
8 8 2 3
9 2 9 3

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 03/09/2023

G8 10
G7 649
G6 3684 8712 8169
G5 6810
G4 45846 17234 96951 68335 32312 96714 99832
G3 86811 67224
G2 55648
G1 32200
ĐB 274909
Loto Kon Tum - Loto XSKT 03/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9 0 0 1
1 0 1 2 2 4 1 1 5
2 4 2 1 1 3
3 2 4 5 3
4 6 8 9 4 1 2 3 8
5 1 5 3
6 9 6 4
7 7
8 4 8 4
9 9 0 4 6

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 27/08/2023

G8 73
G7 629
G6 9104 8228 0153
G5 5556
G4 65395 81517 03965 59854 20357 37741 39048
G3 37443 21915
G2 57460
G1 97224
ĐB 650472
Loto Kon Tum - Loto XSKT 27/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 6
1 5 7 1 4
2 4 8 9 2 7
3 3 4 5
4 1 3 8 4 0 2 5
5 3 4 6 7 5 1 6 9
6 0 5 6 5
7 2 7 1 5
8 8 2 4
9 5 9 2

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 20/08/2023

G8 73
G7 951
G6 7628 1160 7906
G5 1153
G4 72889 22383 01494 73198 66578 49759 27185
G3 11039 31779
G2 40120
G1 16275
ĐB 368137
Loto Kon Tum - Loto XSKT 20/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 2 6
1 1 5
2 0 8 2
3 7 9 3 5 8
4 4 9
5 1 3 9 5 7 8
6 0 6 0
7 5 8 9 7 3
8 3 5 9 8 2 7 9
9 4 8 9 3 5 7 8

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 13/08/2023

G8 68
G7 206
G6 9087 5127 5050
G5 4047
G4 00845 84081 14403 78806 16392 78757 24077
G3 19145 69202
G2 03718
G1 80381
ĐB 337246
Loto Kon Tum - Loto XSKT 13/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 6 6 0 5
1 8 1 8 8
2 7 2 0 9
3 3 0
4 5 5 6 7 4
5 0 7 5 4 4
6 6 0 0 4
7 7 7 2 4 5 7 8
8 1 1 7 8 1
9 2 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 06/08/2023

G8 37
G7 227
G6 0756 4413 0203
G5 8466
G4 78138 68177 35072 61609 01682 33392 56356
G3 82959 73775
G2 30056
G1 82934
ĐB 246670
Loto Kon Tum - Loto XSKT 06/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 9 0 7
1 3 1
2 7 2 7 8 9
3 4 8 3 0 1
4 4 3
5 6 6 6 9 5 7
6 6 6 5 5 5 6
7 0 2 5 7 7 2 7
8 2 8 3
9 2 9 0 5

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 30/07/2023

G8 67
G7 889
G6 0902 5136 8055
G5 1944
G4 80528 90640 27869 81288 76066 05892 62354
G3 15268 19673
G2 77103
G1 30232
ĐB 864681
Loto Kon Tum - Loto XSKT 30/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 0 4
1 1 8
2 8 2 0 3 9
3 2 6 3 0 7
4 0 4 4 4 5
5 4 5 5 5
6 6 8 9 6 3 6
7 3 7
8 1 8 9 8 2 6 8
9 2 9 6 8

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 23/07/2023

G8 38
G7 319
G6 7328 4649 3018
G5 4694
G4 92227 54389 39815 76199 88664 69685 71203
G3 19676 47492
G2 05497
G1 06583
ĐB 437292
Loto Kon Tum - Loto XSKT 23/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0
1 5 8 9 1
2 7 8 2 9 9
3 3 0 8
4 9 4 6 9
5 5 1 8
6 4 6 7
7 6 7 2 9
8 3 5 9 8 1 2
9 2 2 4 7 9 9 1 4 8 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 16/07/2023

G8 31
G7 339
G6 5561 4733 9549
G5 6139
G4 10434 06495 13665 23052 90964 20974 03793
G3 94644 60931
G2 01448
G1 77356
ĐB 598878
Loto Kon Tum - Loto XSKT 16/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 1 3 6
2 2 5
3 1 3 4 9 9 3 3 9
4 4 8 9 4 3 4 6 7
5 2 6 5 6 9
6 1 4 5 6 5
7 4 8 7
8 8 4 7
9 3 5 9 3 3 4

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 09/07/2023

G8 30
G7 139
G6 1785 1267 1042
G5 4992
G4 99615 75010 32410 60808 22264 48066 36634
G3 78291 34302
G2 95920
G1 52955
ĐB 538869
Loto Kon Tum - Loto XSKT 09/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 8 0 1 1 2
1 0 0 5 1 9
2 0 2 0 4 9
3 4 9 3
4 2 4 3 6
5 5 5 1 5 8
6 4 6 7 9 6 6
7 7 6
8 5 8 0
9 1 2 9 3 6

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 02/07/2023

G8 18
G7 165
G6 8913 1689 4393
G5 0040
G4 13646 62214 33787 27218 98449 02507 62158
G3 56148 73942
G2 87738
G1 04296
ĐB 496524
Loto Kon Tum - Loto XSKT 02/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 4
1 3 4 8 1
2 4 2 4
3 8 3 1 9
4 0 2 6 8 9 4 1 2
5 8 5 6
6 5 6 4 9
7 7 0 8
8 7 9 8 1 3 4 5
9 3 6 9 4 8

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 25/06/2023

G8 66
G7 625
G6 9892 6035 0918
G5 3504
G4 03614 06432 45410 90094 27644 42409 83319
G3 57576 20584
G2 27080
G1 63850
ĐB 900618
Loto Kon Tum - Loto XSKT 25/06/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 9 0 1 5 8
1 0 4 8 8 9 1
2 5 2 3 9
3 2 5 3
4 4 4 0 1 4 8 9
5 0 5 2 3
6 6 7
7 6 7
8 0 4 8 1 1
9 2 4 9 0 1
XSKT - KQXSKT- Dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Kon Tum cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSKT mở thưởng các ngày trước đó.

XSKT - KQXSKT - Dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Kon Tum (XSMN KT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Kon Tum ở kênh nào

- Kết quả xổ số Kon Tum được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top