XSKT - KQXSKT - Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay tại XSMB365

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 28/05/2023

G8 33
G7 306
G6 4501 9967 2380
G5 1214
G4 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509
G3 02325 20791
G2 09586
G1 11366
ĐB 876090
Loto Kon Tum - Loto XSKT 28/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 6 9 0 8 9
1 4 1 0 4 9
2 5 2
3 8 3
4 1 7 4 1
5 6 5 2
6 6 7 8 6 0 5 6 8
7 7 7 4 6 7
8 0 6 8 3 6
9 0 1 9 0

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 21/05/2023

G8 23
G7 930
G6 8790 5246 9056
G5 8555
G4 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197
G3 72707 29197
G2 26159
G1 96760
ĐB 602436
Loto Kon Tum - Loto XSKT 21/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 7 0 3 6 9
1 1
2 8 2
3 0 6 3
4 6 6 4
5 5 6 9 5 5
6 0 6 3 4 4 5 9
7 7 0 0 9 9 9
8 9 8 2
9 0 6 7 7 7 9 5 8

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 14/05/2023

G8 91
G7 603
G6 7358 5861 3408
G5 6336
G4 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897
G3 43529 24730
G2 33112
G1 11752
ĐB 603489
Loto Kon Tum - Loto XSKT 14/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 8 0 3
1 2 6 1 6 7
2 9 2 1 5
3 0 6 3 0 4 9
4 3 4
5 2 7 8 5
6 1 6 1 3
7 1 9 7 5 9
8 9 8 0 5
9 3 7 9 2 7 8

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 07/05/2023

G8 71
G7 202
G6 9665 5314 5157
G5 9671
G4 17919 43123 97351 55206 48449 01939 27019
G3 34663 67456
G2 02971
G1 98571
ĐB 663950
Loto Kon Tum - Loto XSKT 07/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 0 5
1 4 9 9 1 5 7 7 7
2 3 2 0
3 9 3 2 6
4 9 4 1
5 0 1 6 7 5 6
6 3 5 6 0 5
7 1 1 1 7 5
8 8
9 9 1 1 3 4

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 30/04/2023

G8 15
G7 296
G6 6826 1141 6254
G5 6403
G4 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499
G3 50612 35422
G2 14404
G1 21380
ĐB 835919
Loto Kon Tum - Loto XSKT 30/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 0 5 8
1 2 9 1 4
2 2 6 7 2 1 2 4
3 3 3 0 3 7
4 1 2 4 0 5
5 0 4 5
6 6 2 9
7 3 7 7 2 7
8 0 8
9 6 9 9 1 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 23/04/2023

G8 20
G7 347
G6 9587 5926 3446
G5 1033
G4 96366 26457 28194 92086 16299 84381 45729
G3 38577 92049
G2 31410
G1 75412
ĐB 304673
Loto Kon Tum - Loto XSKT 23/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1
1 0 2 1 8
2 6 9 2 1
3 3 3 3 7
4 6 7 9 4 9
5 7 5
6 6 6 2 4 6 8
7 3 7 7 4 5 7 8
8 1 6 7 8
9 4 9 9 2 4 9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 16/04/2023

G8 75
G7 612
G6 1144 0643 0635
G5 4939
G4 62946 24542 49681 28319 05716 63438 41193
G3 89821 68768
G2 12557
G1 04418
ĐB 889572
Loto Kon Tum - Loto XSKT 16/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 2 6 8 9 1 2 8
2 1 2 1 4 7
3 5 8 9 3 4 9
4 2 3 4 6 4 4
5 7 5 3
6 8 6 1 4
7 2 7 5
8 1 8 1 3 6
9 3 9 1 3

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 09/04/2023

G8 87
G7 563
G6 8110 3883 4278
G5 8871
G4 35055 29779 06604 26718 55976 68907 81159
G3 17607 07270
G2 12214
G1 14043
ĐB 619438
Loto Kon Tum - Loto XSKT 09/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 7 0 1 7
1 0 4 8 1 7
2 2
3 8 3 4 6 8
4 3 4 0 1
5 5 9 5 5
6 3 6 7
7 0 1 6 8 9 7 0 0
8 3 8 1 3 7
9 9 5 7

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 02/04/2023

G8 96
G7 917
G6 2304 2224 5599
G5 8801
G4 21945 02713 23531 72003 76478 63348 23839
G3 28095 06192
G2 45519
G1 15255
ĐB 334320
Loto Kon Tum - Loto XSKT 02/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 4 0 2
1 3 7 9 1 0 3
2 0 4 2 9
3 1 9 3 0 1
4 5 8 4 0 2
5 5 5 4 5 9
6 6
7 8 7 1
8 8 4 7
9 2 5 9 9 1 3 9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 26/03/2023

G8 28
G7 072
G6 4534 5825 6344
G5 1575
G4 20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433
G3 76929 00078
G2 16633
G1 99704
ĐB 579113
Loto Kon Tum - Loto XSKT 26/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0
1 3 7 9 1
2 4 5 9 2 7
3 3 3 4 3 1 3 3
4 4 4 0 2 3 4
5 5 2 7 8
6 6
7 2 5 8 8 9 7 1
8 5 8 7 7
9 9 1 2 7

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 19/03/2023

G8 85
G7 760
G6 3191 9694 9184
G5 3427
G4 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122
G3 83688 10809
G2 78169
G1 70560
ĐB 560105
Loto Kon Tum - Loto XSKT 19/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 9 0 6 6
1 5 1 9
2 2 7 9 2 0 2
3 3 4
4 3 4 8 9
5 5 5 0 1 5
6 0 0 9 6
7 9 7 2
8 4 8 8 8
9 1 4 9 0 2 6 7

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 12/03/2023

G8 80
G7 802
G6 9478 7149 2729
G5 5845
G4 40056 52420 27862 27156 76590 99868 12591
G3 59838 74744
G2 34266
G1 31590
ĐB 077717
Loto Kon Tum - Loto XSKT 12/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 2 9 9
1 7 1 9
2 0 9 2 0 6
3 8 3
4 4 5 9 4 4
5 6 6 5 4
6 2 6 8 6 5 5 6
7 8 7 1
8 8 3 6 7
9 0 0 1 9 2 4

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 05/03/2023

G8 17
G7 114
G6 5057 9274 9839
G5 1898
G4 93471 01661 48829 52776 29107 22678 51513
G3 15842 74809
G2 30370
G1 57745
ĐB 212286
Loto Kon Tum - Loto XSKT 05/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 9 0 7
1 3 4 1 6 7
2 9 2 4
3 9 3 1
4 2 5 4 1 7
5 7 5 4
6 1 6 7 8
7 0 1 4 6 8 7 0 5
8 6 8 7 9
9 8 9 0 2 3

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 26/02/2023

G8 21
G7 284
G6 5445 7559 9325
G5 6063
G4 39304 71672 90830 55613 66238 93450 64047
G3 45177 94359
G2 51095
G1 01101
ĐB 656755
Loto Kon Tum - Loto XSKT 26/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 0 3 5
1 3 1 0
2 5 2 7
3 0 8 3 1 6
4 5 7 4 0 8
5 0 5 9 9 5 2 4 5 9
6 3 6
7 2 7 7 4 7
8 4 8 3
9 5 9 5 5
XSKT - KQXSKT- Dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Kon Tum cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSKT mở thưởng các ngày trước đó.

XSKT - KQXSKT - Dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Kon Tum (XSMN KT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Kon Tum ở kênh nào

- Kết quả xổ số Kon Tum được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top