XSKT - KQXSKT - Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay tại XSMB365

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 18/02/2024

G8 05
G7 462
G6 5393 0020 5386
G5 4930
G4 23402 89912 94114 77061 15354 75526 85756
G3 99538 55270
G2 39217
G1 32864
ĐB 977947
Loto Kon Tum - Loto XSKT 18/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 2 3 7
1 2 4 7 1 6
2 0 6 2 0 1 6
3 0 8 3 9
4 7 4 1 5 6
5 4 6 5
6 1 2 4 6 2 5 8
7 0 7 1 4
8 6 8 3
9 3 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 11/02/2024

G8 81
G7 386
G6 8315 2377 1232
G5 1723
G4 93054 93366 04250 61685 00011 00663 23784
G3 67184 80252
G2 35903
G1 49049
ĐB 965046
Loto Kon Tum - Loto XSKT 11/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 5
1 1 5 1 1
2 3 2 3 5
3 2 3 0 2 6
4 6 9 4 5 8 8
5 0 2 4 5 1 8
6 3 6 6 4 6 8
7 7 7 7
8 4 4 5 6 8
9 9 4

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 04/02/2024

G8 73
G7 605
G6 4011 4613 0442
G5 6524
G4 87444 39157 83371 78268 16318 39146 51669
G3 02076 99078
G2 92358
G1 22851
ĐB 795661
Loto Kon Tum - Loto XSKT 04/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0
1 1 3 8 1 1 5 6 7
2 4 2 4
3 3 1
4 2 4 6 4 2 4
5 1 7 8 5 0
6 1 8 9 6 4 7
7 1 6 8 7 5
8 8 1 5 6 7
9 9 6

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 28/01/2024

G8 21
G7 972
G6 7754 5441 7527
G5 3616
G4 94822 96455 58002 95042 20344 42857 50726
G3 44357 03656
G2 50144
G1 35448
ĐB 244215
Loto Kon Tum - Loto XSKT 28/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0
1 5 6 1 4
2 2 6 7 2 0 2 4 7
3 3
4 1 2 4 4 8 4 4 4 5
5 4 5 6 7 7 5 1 5
6 6 1 2 5
7 2 7 2 5 5
8 8 4
9 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 21/01/2024

G8 21
G7 267
G6 7364 9151 7695
G5 8803
G4 31505 78289 58729 32645 74099 33110 39221
G3 41142 36299
G2 69665
G1 89378
ĐB 864267
Loto Kon Tum - Loto XSKT 21/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 5 0 1
1 0 1 2 5
2 1 9 2 4
3 3 0
4 2 5 4 6
5 1 5 0 4 6 9
6 4 5 7 7 6
7 8 7 6 6
8 9 8 7
9 5 9 9 9 2 8 9 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 14/01/2024

G8 98
G7 552
G6 3809 4520 8381
G5 6780
G4 05612 61884 73565 29761 11627 89828 15866
G3 39810 49983
G2 11667
G1 11774
ĐB 980888
Loto Kon Tum - Loto XSKT 14/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 1 2 8
1 0 2 1 6 8
2 0 7 8 2 1 5
3 3 8
4 4 7 8
5 2 5 6
6 1 5 6 7 6 6
7 4 7 2 6
8 0 1 3 4 8 8 2 8
9 9 0

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 07/01/2024

G8 84
G7 797
G6 9346 0898 7605
G5 1031
G4 12035 42994 19776 30342 94664 64481 77904
G3 01124 64000
G2 49457
G1 23394
ĐB 127270
Loto Kon Tum - Loto XSKT 07/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 5 0 0 7
1 1 3 8
2 4 2 4
3 1 5 3
4 2 6 4 0 2 6 9 9
5 7 5 0 3
6 4 6 4 7
7 0 6 7 5 9
8 1 8 9
9 4 4 7 8 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 31/12/2023

G8 43
G7 344
G6 7178 4433 6619
G5 9668
G4 39708 31754 99711 84169 46459 92371 48385
G3 94722 53059
G2 79262
G1 15611
ĐB 395088
Loto Kon Tum - Loto XSKT 31/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0
1 1 1 9 1 1 1 7
2 2 2 2 6
3 3 3 3
4 4 4 4 5
5 4 9 9 5 8
6 2 8 9 6
7 1 8 7
8 5 8 8 0 6 7 8
9 9 1 5 5 6

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 24/12/2023

G8 74
G7 186
G6 5654 1949 0846
G5 3703
G4 74694 80679 89343 22875 09051 61053 12909
G3 87957 36239
G2 81629
G1 54608
ĐB 192489
Loto Kon Tum - Loto XSKT 24/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 8 9 0
1 1 5
2 9 2
3 9 3 0 4 5
4 3 6 9 4 5 9
5 1 3 4 7 5 7
6 6 4 8
7 5 9 7 5
8 6 9 8 0
9 4 9 0 2 3 4 7 8

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 17/12/2023

G8 43
G7 161
G6 2251 6055 8911
G5 5872
G4 35531 08972 64540 50691 54807 68171 94617
G3 27913 34901
G2 43832
G1 56005
ĐB 069880
Loto Kon Tum - Loto XSKT 17/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 7 0 4 8
1 1 3 7 1 0 1 3 5 6 7 9
2 2 3 7 7
3 1 2 3 1
4 0 4
5 1 5 5 0 5
6 1 6
7 1 2 2 7 0 1
8 0 8
9 1 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 10/12/2023

G8 95
G7 647
G6 0671 4408 8966
G5 4498
G4 69850 78022 38280 20487 29165 94934 01563
G3 78835 28473
G2 76491
G1 69899
ĐB 382358
Loto Kon Tum - Loto XSKT 10/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 5 8
1 1 7 9
2 2 2 2
3 4 5 3 6 7
4 7 4 3
5 0 8 5 3 6
6 3 5 6 6 6
7 1 3 7 4 8
8 0 7 8 0 5 9
9 1 8 9 9 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 03/12/2023

G8 43
G7 901
G6 2175 1619 4485
G5 6983
G4 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847
G3 29442 79152
G2 26248
G1 85054
ĐB 749729
Loto Kon Tum - Loto XSKT 03/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 4
1 9 1 0 4 7
2 9 2 3 4 5
3 2 3 8
4 0 1 2 7 8 4 5
5 2 4 9 9 5 7 8
6 6
7 1 5 7 4
8 3 5 8 4
9 9 1 2 5 5

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 26/11/2023

G8 26
G7 929
G6 2879 5082 5028
G5 2679
G4 88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779
G3 12733 79339
G2 54801
G1 36459
ĐB 878232
Loto Kon Tum - Loto XSKT 26/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0
1 1 1 0 1
2 8 9 9 2 3 8
3 2 3 4 9 3 3
4 5 4 3
5 9 5 4
6 6 8
7 9 9 9 7
8 2 6 8 2
9 9 9 2 2 3 5 7 7 7 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 19/11/2023

G8 56
G7 283
G6 2270 7151 2313
G5 3024
G4 59195 45776 97044 83294 25188 41659 14400
G3 88334 51768
G2 35925
G1 99967
ĐB 908406
Loto Kon Tum - Loto XSKT 19/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 0 0 7
1 3 1 5
2 4 5 2
3 4 3 1 8
4 4 4 2 3 4 9
5 1 9 5 2 9
6 7 8 6 0 7
7 0 6 7 6
8 3 8 8 6 8
9 4 5 9 5
XSKT - KQXSKT- Dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Kon Tum cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSKT mở thưởng các ngày trước đó.

XSKT - KQXSKT - Dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Kon Tum (XSMN KT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Kon Tum ở kênh nào

- Kết quả xổ số Kon Tum được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top