XSKT - KQXSKT - Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay tại XSMB365

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 02/10/2022

G8 00
G7 673
G6 7349 7745 4757
G5 1603
G4 15391 56159 95430 36402 05978 60909 50411
G3 30037 36924
G2 04376
G1 69922
ĐB 597297
Loto Kon Tum - Loto XSKT 02/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 9 0 3
1 1 1 1 9
2 2 4 2 0 2
3 0 7 3 0 7
4 5 9 4 2
5 7 9 5 4
6 6 7
7 3 6 8 7 3 5 9
8 8 7
9 1 7 9 0 4 5

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 25/09/2022

G8 73
G7 411
G6 0020 5285 4426
G5 3952
G4 55184 72536 66939 48565 87837 54755 24767
G3 68152 89797
G2 03126
G1 19579
ĐB 462073
Loto Kon Tum - Loto XSKT 25/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2
1 1 1 1
2 0 6 6 2 5 5
3 6 7 9 3 7
4 4 8
5 2 2 5 5 5 6 8
6 5 7 6 2 2 3
7 3 9 7 3 6 9
8 4 5 8
9 7 9 3 7

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 18/09/2022

G8 67
G7 135
G6 5138 2905 2572
G5 2434
G4 45737 24475 43411 72599 31175 71375 87221
G3 50558 24645
G2 34165
G1 43330
ĐB 936186
Loto Kon Tum - Loto XSKT 18/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 3
1 1 1 1 2
2 1 2 7
3 0 4 5 7 8 3
4 5 4 3
5 8 5 0 3 4 6 7 7 7
6 5 6 8
7 2 5 5 5 7 3
8 6 8 3 5
9 9 9 9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 11/09/2022

G8 23
G7 413
G6 2475 1189 9859
G5 1760
G4 59283 48788 21207 65383 23798 90214 26875
G3 72832 50804
G2 64780
G1 87949
ĐB 262411
Loto Kon Tum - Loto XSKT 11/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 0 6 8
1 1 3 4 1 1
2 2 3
3 2 3 1 8 8
4 9 4 0 1
5 9 5 7 7
6 0 6
7 5 5 7 0
8 0 3 3 8 9 8 8 9
9 8 9 4 5 8

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 04/09/2022

G8 21
G7 986
G6 2357 1945 9322
G5 3017
G4 62775 94610 24383 22172 55021 22513 62750
G3 09833 40301
G2 74588
G1 17056
ĐB 367422
Loto Kon Tum - Loto XSKT 04/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 1 5
1 0 3 7 1 0 2
2 1 2 2 2 2 2 7
3 3 3 1 3 8
4 5 4
5 0 6 7 5 4 7
6 6 5 8
7 2 5 7 1 5
8 3 6 8 8 8
9 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 28/08/2022

G8 04
G7 063
G6 3183 6748 6155
G5 3767
G4 01755 37375 52949 41533 92898 13273 41134
G3 79529 87393
G2 08788
G1 47654
ĐB 226193
Loto Kon Tum - Loto XSKT 28/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 1
2 9 2
3 3 4 3 3 6 7 8 9 9
4 8 9 4 3 5
5 4 5 5 5 5 5 7
6 3 7 6
7 3 5 7 6
8 3 8 8 4 8 9
9 3 3 8 9 2 4

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 21/08/2022

G8 16
G7 787
G6 3853 8483 2493
G5 4621
G4 31736 97719 77392 42107 19500 79895 98912
G3 53412 27680
G2 04246
G1 99760
ĐB 098395
Loto Kon Tum - Loto XSKT 21/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 0 0 6 8
1 2 2 9 1 2
2 1 2 1 1 9
3 6 3 5 8 9
4 6 4
5 3 5 9 9
6 0 6 3 4
7 7 0 8
8 0 3 7 8
9 2 3 5 5 9 1

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 14/08/2022

G8 75
G7 044
G6 1551 1560 8915
G5 9116
G4 92347 34160 38460 98377 33220 89181 41671
G3 83135 25222
G2 74890
G1 34979
ĐB 900231
Loto Kon Tum - Loto XSKT 14/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 6 6 6 9
1 5 6 1 3 5 7 8
2 0 2 2 2
3 1 5 3
4 4 7 4 4
5 1 5 1 3
6 0 0 0 6 1
7 1 7 9 7 4 7
8 1 8
9 0 9 7

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 07/08/2022

G8 34
G7 889
G6 6628 8557 9111
G5 4363
G4 48484 36955 19195 54219 33632 73465 60328
G3 73774 80925
G2 11389
G1 45476
ĐB 745986
Loto Kon Tum - Loto XSKT 07/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 1 9 1 1
2 5 8 8 2 3
3 2 3 6
4 4 7 8
5 5 7 5 2 5 6 9
6 3 5 6 7 8
7 4 6 7 5
8 4 6 9 9 8 2 2
9 5 9 1 8 8

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 31/07/2022

G8 43
G7 337
G6 4998 8086 3106
G5 0718
G4 44191 21173 06415 05677 88607 89853 64509
G3 39741 45128
G2 86085
G1 78928
ĐB 735191
Loto Kon Tum - Loto XSKT 31/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 9 0
1 5 8 1 4 9 9
2 8 8 2
3 7 3 5 7
4 1 4
5 3 5 1 8
6 6 0 8
7 3 7 7 0 3 7
8 5 6 8 1 2 2 9
9 1 1 8 9 0

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 24/07/2022

G8 61
G7 656
G6 9588 2955 2197
G5 9940
G4 38250 66637 86585 00891 43695 48148 35734
G3 07799 33350
G2 63431
G1 10389
ĐB 547912
Loto Kon Tum - Loto XSKT 24/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 5 5
1 2 1 3 9
2 2 1
3 1 4 7 3
4 0 8 4 3
5 0 0 5 6 5 5 8 9
6 6 5
7 7 3 9
8 5 8 9 8 4 8
9 1 5 7 9 9 8 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT 17/07/2022

G8 05
G7 293
G6 4048 1504 1943
G5 0399
G4 64157 88783 80179 54570 35611 69862 09132
G3 84186 03257
G2 31276
G1 75800
ĐB 274111
Loto Kon Tum - Loto XSKT 17/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 0 0 7
1 1 1 1 1 1
2 2 3 6
3 2 3 4 8 9
4 3 8 4 0
5 7 7 5
6 2 6 7 8
7 0 6 9 7 5 5
8 3 6 8 4
9 3 9 9 7 9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT 10/07/2022

G8 53
G7 277
G6 9010 5670 9780
G5 8287
G4 95802 51879 17863 42521 52417 89281 72662
G3 30745 76396
G2 46240
G1 61329
ĐB 403090
Loto Kon Tum - Loto XSKT 10/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 1 4 7 8 9
1 0 7 1 2 8
2 1 9 2 0 6
3 3 6
4 0 5 4
5 5 4
6 2 3 6 9
7 0 7 9 7 1 7 8
8 0 1 7 8
9 0 6 9 2 7

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT 03/07/2022

G8 10
G7 191
G6 2348 1144 5460
G5 5577
G4 31675 54441 19359 20709 88855 35211 87375
G3 73460 08587
G2 27084
G1 70341
ĐB 543137
Loto Kon Tum - Loto XSKT 03/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 6 6
1 1 1 1 4 4 9
2 2
3 7 3
4 1 1 4 8 4 4 8
5 5 9 5 5 7 7
6 0 0 6
7 5 5 7 7 3 7 8
8 4 7 8 4
9 1 9 0 5
XSKT - KQXSKT- Dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Kon Tum cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSKT mở thưởng các ngày trước đó.

XSKT - KQXSKT - Dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Kon Tum (XSMN KT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Kon Tum ở kênh nào

- Kết quả xổ số Kon Tum được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top