XSBL - KQXSBL - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay tại XSMB365

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 17/05/2022

G8 74
G7 046
G6 2667 9984 2163
G5 7821
G4 12709 08109 66051 27118 98919 86983 75695
G3 94249 81251
G2 61440
G1 96768
ĐB 723666
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 17/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 9 0 4
1 8 9 1 2 5 5
2 1 2
3 3 6 8
4 0 6 9 4 8
5 1 1 5 9
6 3 6 7 8 6 4 6
7 7 6
8 3 4 8 1 6
9 5 9 0 0 1 4

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 10/05/2022

G8 39
G7 425
G6 0779 4281 9122
G5 1099
G4 05242 82950 92732 98635 75565 86149 19851
G3 04728 43723
G2 69090
G1 45521
ĐB 082306
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 10/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 5 9
1 1 2 5 8
2 1 2 3 5 8 2 2 3 4
3 2 5 3 2
4 2 9 4
5 0 1 5 2 3 6
6 5 6 0
7 9 7
8 1 8 2
9 0 9 9 4 7 9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 03/05/2022

G8 13
G7 991
G6 4846 3667 8604
G5 8406
G4 80870 35159 15465 31705 78885 36110 40825
G3 65543 87581
G2 12128
G1 08785
ĐB 374593
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 03/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 6 0 1 7
1 0 1 8 9
2 5 8 2
3 3 4 9
4 3 6 4 0
5 9 5 0 2 6 8 8
6 5 7 6 0 4
7 0 7 6
8 1 5 5 8 2
9 1 3 9 5

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 26/04/2022

G8 76
G7 128
G6 1897 3682 5176
G5 3207
G4 69986 78095 93017 76550 42174 03935 30473
G3 64755 83040
G2 74805
G1 87709
ĐB 665542
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 26/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 9 0 4 5
1 7 1
2 8 2 4 8
3 5 3 7
4 0 2 4 7
5 0 5 5 0 3 5 9
6 6 7 8
7 3 4 6 7 0 1 9
8 2 6 8 2
9 5 7 9 0

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 19/04/2022

G8 74
G7 346
G6 2305 2381 8030
G5 0440
G4 74551 69032 85757 99584 24268 96853 61627
G3 48830 33521
G2 74324
G1 94419
ĐB 967126
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 19/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 3 3 4
1 9 1 2 5 8
2 1 4 6 7 2 3
3 0 0 2 3 5
4 0 6 4 2 8
5 1 3 7 5 0
6 8 6 2 4
7 7 2 5
8 1 4 8 6
9 9 1

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 12/04/2022

G8 14
G7 375
G6 7907 0683 9379
G5 9657
G4 94620 48498 72898 06736 96902 65011 28699
G3 40011 82986
G2 16441
G1 41248
ĐB 511343
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 12/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 7 0 2
1 1 1 1 1 1 4
2 0 2 0
3 6 3 4 8
4 1 3 8 4
5 7 5 7
6 6 3 8
7 5 9 7 0 5
8 3 6 8 4 9 9
9 8 8 9 9 7 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 05/04/2022

G8 09
G7 299
G6 5747 6119 6910
G5 1739
G4 24106 22253 35858 76602 65195 41937 13325
G3 59491 55131
G2 42285
G1 79242
ĐB 024221
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 05/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 0 1
1 0 9 1 2 3 9
2 1 5 2 0 4
3 1 7 9 3 5
4 2 7 4
5 3 8 5 2 8 9
6 6 0
7 7 3 4
8 5 8 5
9 1 5 9 9 1 3 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 29/03/2022

G8 89
G7 694
G6 8124 5073 8984
G5 6371
G4 15958 75039 07034 80107 51847 37581 43269
G3 17871 04715
G2 41044
G1 62914
ĐB 345763
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 29/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0
1 4 5 1 7 7 8
2 4 2
3 4 9 3 6 7
4 4 7 4 1 2 3 4 8 9
5 8 5 1
6 3 9 6
7 1 1 3 7 0 4
8 1 4 8 5
9 4 9 3 6

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 22/03/2022

G8 28
G7 614
G6 5561 5733 5289
G5 9541
G4 36586 81997 55883 57246 84415 26642 30908
G3 45529 52513
G2 45800
G1 90505
ĐB 694882
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 22/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 8 0 0
1 3 4 5 1 4 6
2 9 2 4 8
3 3 3 1 3 8
4 1 2 6 4 1
5 5 0 1
6 1 6 4 8
7 7 9
8 2 3 6 9 8 0
9 7 9 2 8

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 15/03/2022

G8 58
G7 434
G6 7016 2584 9951
G5 3794
G4 67458 72705 50168 25545 89285 95261 38512
G3 61423 59497
G2 25126
G1 01565
ĐB 158326
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 15/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0
1 2 6 1 5 6
2 3 6 6 2 1
3 4 3 2
4 5 4 3 8 9
5 1 8 5 0 4 6 8
6 1 5 8 6 1 2 2
7 7 9
8 4 5 8 5 6
9 4 7 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 08/03/2022

G8 02
G7 046
G6 0872 7066 0953
G5 0933
G4 68717 87135 23415 64116 84684 89923 51139
G3 76429 24126
G2 96922
G1 65078
ĐB 217241
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 08/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 5 6 7 1 4
2 2 3 6 9 2 2 7
3 3 5 9 3 2 3 5
4 1 6 4 8
5 3 5 1 3
6 6 6 1 2 4 6
7 2 8 7 1
8 4 8 7
9 9 2 3

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 01/03/2022

G8 80
G7 673
G6 3885 4272 5672
G5 7862
G4 89432 01688 28918 66037 21653 80574 38814
G3 85695 91787
G2 75698
G1 10084
ĐB 148102
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 01/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0
1 4 8 1
2 2 0 3 6 7 7
3 2 7 3 5 7
4 4 1 7 8
5 3 5 8 9
6 2 6
7 2 2 3 4 7 3 8
8 4 5 7 8 8 1 8 9
9 5 8 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 22/02/2022

G8 00
G7 706
G6 5252 1771 2822
G5 6359
G4 03088 71972 40858 24268 95455 22536 13511
G3 55181 18806
G2 75852
G1 11810
ĐB 704258
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 22/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 6 0 1
1 0 1 1 1 7 8
2 2 2 2 5 5 7
3 6 3
4 4
5 2 2 5 8 8 9 5 5
6 8 6 0 0 3
7 1 2 7
8 1 8 8 5 5 6 8
9 9 5

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 15/02/2022

G8 29
G7 354
G6 8436 0898 2108
G5 8609
G4 87886 27933 59730 65414 38880 40233 73814
G3 85623 56988
G2 48360
G1 56727
ĐB 062262
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 15/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 9 0 3 6 8
1 4 4 1
2 3 7 2 6
3 0 3 3 6 3 2 3 3
4 4 1 1 5
5 4 5
6 0 2 6 3 8
7 7 2
8 0 6 8 8 0 8 9
9 8 9 0
XSBL - KQXSBL- Dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bạc Liêu cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBL mở thưởng các ngày trước đó.

XSBL - KQXSBL - Dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bạc Liêu (XSMN BL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bạc Liêu ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bạc Liêu được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top