XSBL - KQXSBL - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay tại XSMB365

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 16/04/2024

G8 74
G7 869
G6 5206 2110 2061
G5 4939
G4 06827 87732 07940 78404 24275 87919 40707
G3 40869 55335
G2 40833
G1 21775
ĐB 433905
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 16/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 6 7 0 1 4
1 0 9 1 6
2 7 2 3
3 2 3 5 9 3 3
4 0 4 0
5 5 0 3 7 7
6 1 9 9 6 0
7 5 5 7 0 2
8 8
9 9 1 3 6 6

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 09/04/2024

G8 27
G7 866
G6 1893 4338 6936
G5 0583
G4 81488 23435 49152 00074 56046 49755 34822
G3 55700 50547
G2 14907
G1 52831
ĐB 830669
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 09/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 0 0
1 1 3
2 2 2 2 5
3 1 5 6 8 3 8 9
4 6 7 4 7
5 2 5 5 3 5
6 6 9 6 3 4 6
7 4 7 0 4
8 3 8 8 3 8
9 3 9 6

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 02/04/2024

G8 95
G7 244
G6 8365 7387 5843
G5 6451
G4 20182 05392 97450 92990 74605 21616 49161
G3 73469 63823
G2 23009
G1 54954
ĐB 532626
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 02/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 9 0 5 9
1 6 1 5 6
2 3 6 2 8 9
3 3 2 4
4 3 4 4 4 5
5 0 1 4 5 0 6
6 1 5 9 6 1 2
7 7 8
8 2 7 8
9 0 2 9 0 6

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 26/03/2024

G8 17
G7 671
G6 4686 5345 1256
G5 0339
G4 84069 19705 64030 37785 82751 16131 37077
G3 38284 97473
G2 23411
G1 61398
ĐB 610432
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 26/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 3
1 1 1 1 3 5 7
2 2 3
3 0 1 2 9 3 7
4 5 4 8
5 1 6 5 0 4 8
6 9 6 5 8
7 1 3 7 7 7
8 4 5 6 8 9
9 8 9 3 6

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 19/03/2024

G8 95
G7 581
G6 8328 8126 1213
G5 5570
G4 29686 16152 73066 27690 53890 30432 74754
G3 20571 18443
G2 18029
G1 18371
ĐB 002939
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 19/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 9 9
1 3 1 7 7 8
2 6 8 9 2 3 5
3 2 9 3 1 4
4 3 4 5
5 2 4 5
6 6 6 2 6 8
7 0 1 1 7
8 1 6 8 2
9 0 0 9 2 3

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 12/03/2024

G8 44
G7 135
G6 2262 1567 6486
G5 8932
G4 12425 85045 61019 90358 90269 48400 32391
G3 17537 09371
G2 65923
G1 27006
ĐB 907757
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 12/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 0 0
1 9 1 7 9
2 3 5 2 3 6
3 2 5 7 3 2
4 5 4
5 7 8 5 2 3 4
6 2 7 9 6 0 8
7 1 7 3 5 6
8 6 8 5
9 1 9 1 6

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 05/03/2024

G8 45
G7 701
G6 7839 5400 9558
G5 8616
G4 59925 68647 26867 13109 85140 39499 37922
G3 13564 34879
G2 01721
G1 02596
ĐB 758520
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 05/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 9 0 0 2 4
1 6 1 0 2
2 0 1 2 5 2 2
3 9 3
4 0 7 4 6
5 8 5 2
6 4 7 6 1 9
7 9 7 4 6
8 8 5
9 6 9 9 0 3 7 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 27/02/2024

G8 96
G7 391
G6 8572 7510 5366
G5 4921
G4 71579 82974 18799 77791 80747 73664 79960
G3 24755 33542
G2 79967
G1 53872
ĐB 404589
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 27/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 6
1 0 1 2 9 9
2 1 2 4 7 7
3 3
4 2 7 4 6 7
5 5 5 5
6 0 4 6 7 6 6
7 2 2 4 9 7 4 6
8 9 8
9 1 1 9 9 7 8 9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 20/02/2024

G8 79
G7 592
G6 9723 7108 2985
G5 0830
G4 24329 25925 34051 80643 08738 36133 52048
G3 24240 14867
G2 83332
G1 41891
ĐB 812901
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 20/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 8 0 3 4
1 1 0 5 9
2 3 5 9 2 3 9
3 0 2 3 8 3 2 3 4
4 0 3 8 4
5 1 5 2 8
6 7 6
7 7 6
8 5 8 0 3 4
9 1 2 9 2

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 13/02/2024

G8 08
G7 599
G6 1524 0981 6545
G5 9223
G4 04210 51941 57585 82087 43609 92057 49668
G3 23871 70014
G2 21134
G1 18009
ĐB 789605
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 13/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 9 9 0 1
1 0 4 1 4 7 8
2 3 4 2
3 4 3 2
4 1 5 4 1 2 3
5 7 5 0 4 8
6 8 6
7 1 7 5 8
8 1 5 7 8 6
9 9 9 0 0 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 06/02/2024

G8 52
G7 320
G6 0392 3837 3827
G5 3019
G4 23101 13784 50875 30880 97741 62050 99364
G3 81495 46248
G2 25880
G1 79602
ĐB 710368
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 06/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 0 2 5 8 8
1 9 1 0 4
2 0 7 2 0 9
3 7 3
4 1 8 4 6 8
5 0 5 7 9
6 4 8 6
7 5 7 2 3
8 0 0 4 8 4 6
9 2 5 9 1

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 30/01/2024

G8 40
G7 405
G6 7223 4406 3850
G5 3957
G4 50826 41078 96209 65883 89598 95263 15758
G3 27714 18579
G2 35199
G1 82090
ĐB 758755
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 30/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 9 0 5 9
1 4 1
2 3 6 2
3 3 2 6 8
4 4 1
5 0 5 7 8 5 0 5
6 3 6 0 2
7 8 9 7 5
8 3 8 5 7 9
9 0 8 9 9 0 7 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 23/01/2024

G8 20
G7 865
G6 8290 1626 9647
G5 2942
G4 43362 80045 33540 82444 61700 71807 62677
G3 96883 48044
G2 98435
G1 50555
ĐB 044138
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 23/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 0 0 4 9
1 1
2 6 2 4 6
3 5 8 3 8
4 0 2 4 4 5 7 4 4 4
5 5 5 3 4 5 6
6 2 5 6 2
7 7 7 0 4 7
8 3 8 3
9 0 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 16/01/2024

G8 03
G7 230
G6 7898 5290 3789
G5 2784
G4 44158 73264 89432 49699 15368 00737 64491
G3 19853 07037
G2 31443
G1 82310
ĐB 432494
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 16/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 3 9
1 0 1 9
2 2 3
3 0 2 7 7 3 4 5
4 3 4 6 8 9
5 3 8 5
6 4 8 6
7 7 3 3
8 4 9 8 5 6 9
9 0 1 4 8 9 9 8 9
XSBL - KQXSBL- Dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bạc Liêu cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBL mở thưởng các ngày trước đó.

XSBL - KQXSBL - Dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bạc Liêu (XSMN BL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bạc Liêu ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bạc Liêu được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top