XSBL - KQXSBL - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay tại XSMB365

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 30/05/2023

G8 29
G7 585
G6 1592 1302 6978
G5 0152
G4 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739
G3 84864 06013
G2 97390
G1 74242
ĐB 962882
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 30/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 0 9
1 3 1
2 4 2 0 4 5 8 9
3 5 9 3 0 1 8
4 2 4 2 6 6 7
5 2 5 3 8
6 4 4 6
7 4 8 7
8 2 3 5 8 7
9 0 2 9 3

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 23/05/2023

G8 11
G7 008
G6 4988 4080 4395
G5 8014
G4 39079 71275 73941 62004 78557 23365 63773
G3 31955 93242
G2 05860
G1 57715
ĐB 386018
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 23/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 8 0 6 8
1 4 5 8 1 4
2 2 4
3 3 7
4 1 2 4 0 1
5 5 7 5 1 5 6 7 9
6 0 5 6
7 3 5 9 7 5
8 0 8 8 0 1 8
9 5 9 7

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 16/05/2023

G8 07
G7 976
G6 6059 7144 7648
G5 3146
G4 05131 98740 93338 49872 17496 69035 81101
G3 33386 77211
G2 18955
G1 28867
ĐB 665077
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 16/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 4
1 1 1 0 1 3
2 2 7
3 1 5 8 3
4 0 4 6 8 4 4
5 5 9 5 3 5
6 7 6 4 7 8 9
7 2 6 7 7 6 7
8 6 8 3 4
9 6 9 5

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 09/05/2023

G8 01
G7 079
G6 3889 1726 2425
G5 0872
G4 12805 49089 11061 34665 15861 82683 89139
G3 20660 33156
G2 24286
G1 65607
ĐB 026755
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 09/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 0 6
1 1 6 6
2 5 6 2 7
3 9 3 8
4 4
5 5 6 5 0 2 5 6
6 0 1 1 5 6 2 5 8
7 2 9 7 0
8 3 6 9 9 8
9 9 3 7 8 8

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 02/05/2023

G8 76
G7 605
G6 5301 0993 5374
G5 2797
G4 84898 43187 44613 79138 60257 54382 49388
G3 46272 21997
G2 01554
G1 34450
ĐB 692341
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 02/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0 5
1 3 1 0 4
2 2 7 8
3 8 3 1 9
4 1 4 5 7
5 0 4 7 5 0
6 6
7 2 4 7 5 8 9 9
8 2 7 8 8 3 8 9
9 3 7 7 8 9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 25/04/2023

G8 66
G7 948
G6 8830 6230 3996
G5 1693
G4 64593 96971 91126 09540 38109 94166 97448
G3 39043 91252
G2 07976
G1 41793
ĐB 865922
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 25/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 3 3 4
1 1 7
2 2 6 2 2 5
3 0 0 3 4 9 9 9
4 0 3 8 8 4
5 2 5
6 6 6 2 6 7 9
7 1 6 7
8 8 4 4
9 3 3 3 6 9 0

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 18/04/2023

G8 60
G7 171
G6 4224 2964 5370
G5 4228
G4 27006 60408 87404 64905 87736 19516 93705
G3 87145 70073
G2 51617
G1 42079
ĐB 465988
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 18/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 5 6 8 0 7
1 6 7 1 7
2 4 8 2
3 6 3 7
4 5 4 0 2 6
5 5 0 0 4
6 4 6 0 1 3
7 0 1 3 9 7 1
8 8 8 0 2 8
9 9 7

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 11/04/2023

G8 99
G7 453
G6 2778 2552 0267
G5 1372
G4 65418 38269 32122 94817 55148 77545 87946
G3 03309 21437
G2 63276
G1 64152
ĐB 728164
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 11/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0
1 7 8 1
2 2 2 2 5 5 7
3 7 3 5
4 5 6 8 4 6
5 2 2 3 5 4
6 4 7 9 6 4 7
7 2 6 8 7 1 3 6
8 8 1 4 7
9 9 0 6

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 04/04/2023

G8 81
G7 755
G6 8033 1184 4234
G5 2449
G4 99556 94131 71385 90035 23679 60510 51149
G3 87780 08849
G2 07038
G1 44762
ĐB 152942
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 04/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 8
1 0 1 3
2 2 4 6
3 1 3 4 5 8 3 3
4 2 9 9 9 4 3 8
5 5 6 5 3 5 8
6 2 6 5
7 9 7
8 0 4 5 8 3
9 9 4 4 4 7

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 28/03/2023

G8 36
G7 391
G6 3498 4372 1002
G5 0834
G4 78763 18433 36845 37733 22580 64529 18829
G3 98365 66108
G2 75143
G1 51119
ĐB 043286
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 28/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 8 0 8
1 9 1 9
2 9 9 2 0 7
3 3 3 4 3 3 3 4 6
4 3 5 4 3
5 5 4 6
6 3 5 6 8
7 2 7
8 0 6 8 0 9
9 1 8 9 1 2 2

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 21/03/2023

G8 61
G7 396
G6 9728 3927 1939
G5 5993
G4 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692
G3 61406 62448
G2 57116
G1 00642
ĐB 672113
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 21/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 5 8
1 3 6 1
2 7 8 2 4 9
3 9 3 1 9
4 2 7 8 4
5 0 5
6 8 6 0 1 9
7 7 2 4 8
8 0 7 8 2 4 6
9 2 3 6 9 9 3 9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 14/03/2023

G8 45
G7 101
G6 8281 0096 3716
G5 3409
G4 65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899
G3 54132 42518
G2 09343
G1 64761
ĐB 486741
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 14/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 9 0 5
1 6 8 1 0 4 6 8
2 2 3 3
3 2 2 9 3 4
4 1 3 4
5 0 6 5
6 1 6 1 5 9 9
7 7
8 1 8 8 1 8
9 6 6 9 9 0 3 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 07/03/2023

G8 77
G7 027
G6 5676 0874 8566
G5 3908
G4 68485 02117 40080 72833 19504 62582 90270
G3 75509 61493
G2 97593
G1 49570
ĐB 953408
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 07/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 8 8 9 0 7 7 8
1 7 1
2 7 2 8
3 3 3 3 9 9
4 4 0 7
5 5 8
6 6 6 6 7
7 0 0 4 6 7 1 2
8 0 2 5 8 0 0
9 3 3 9 0

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 28/02/2023

G8 14
G7 656
G6 4409 8691 0953
G5 4694
G4 79287 48453 86735 86424 18321 78332 56434
G3 55590 14423
G2 56588
G1 40885
ĐB 514645
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 28/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 9
1 1 2 9
2 1 3 4 2 3
3 2 4 5 3 2 5 5
4 5 4 2 3 9
5 3 3 6 5 3 4 8
6 6 5
7 7 8
8 5 7 8 8 8
9 0 1 4 9 0
XSBL - KQXSBL- Dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bạc Liêu cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBL mở thưởng các ngày trước đó.

XSBL - KQXSBL - Dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bạc Liêu (XSMN BL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bạc Liêu ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bạc Liêu được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top