XSBL - KQXSBL - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay tại XSMB365

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 05/12/2023

G8 48
G7 720
G6 3518 0826 9339
G5 8491
G4 77573 73386 57625 94284 88136 73266 32316
G3 91672 78975
G2 83478
G1 02523
ĐB 006152
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 05/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2
1 6 8 1 9
2 0 3 5 6 2 5 7
3 6 9 3 2 7
4 4 8
5 2 5 2 7
6 6 6 1 2 3 6 8
7 2 3 5 8 7
8 4 6 8 1 7
9 1 9 3

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 28/11/2023

G8 91
G7 850
G6 8671 5422 4732
G5 7954
G4 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406
G3 43590 84746
G2 54116
G1 33531
ĐB 552155
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 28/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 0 5 9
1 6 8 1 3 7
2 2 3 3 2 2 3
3 1 2 3 2 2
4 6 4 5
5 0 4 5 5 0 5 8
6 6 0 1 4
7 1 9 7
8 5 8 1
9 0 9 7

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 21/11/2023

G8 34
G7 398
G6 7360 1802 7097
G5 1536
G4 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277
G3 23313 55070
G2 31245
G1 96638
ĐB 378081
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 21/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 0 4 6 7
1 3 1 0 7 8
2 2 0 4
3 6 8 3 1
4 0 2 5 4
5 5 4
6 0 6 3
7 0 1 7 7 7 7 7 9 9
8 1 8 3 9
9 7 7 8 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 14/11/2023

G8 37
G7 379
G6 5912 6901 6031
G5 6940
G4 24170 61313 20002 66573 12670 47876 82469
G3 33573 24739
G2 23903
G1 76331
ĐB 630229
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 14/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 3 0 4 7 7
1 2 3 1 0 3 3
2 9 2 0 1
3 1 1 9 3 0 1 7 7
4 0 4
5 5
6 9 6 7
7 0 0 3 3 6 9 7
8 8
9 9 2 3 6 7

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 07/11/2023

G8 06
G7 250
G6 8575 3170 7823
G5 7300
G4 97305 10705 69130 85494 07817 45798 99757
G3 55405 51602
G2 56476
G1 12569
ĐB 003028
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 07/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 5 5 5 0 0 3 5 7
1 7 1
2 3 8 2 0
3 0 3 2
4 4 9
5 0 7 5 0 0 0 7
6 9 6 7
7 0 5 6 7 1 5
8 8 2 9
9 4 8 9 6

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 31/10/2023

G8 23
G7 011
G6 3260 1189 6487
G5 4998
G4 90133 56882 92304 37469 71648 96324 86874
G3 66956 96659
G2 36175
G1 83899
ĐB 428867
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 31/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 6
1 1 1 1
2 4 2 8
3 3 3 3
4 8 4 0 2 7
5 6 9 5 7
6 0 7 9 6 5
7 4 5 7 6 8
8 2 7 9 8 4 9
9 8 9 9 5 6 8 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 24/10/2023

G8 73
G7 732
G6 7968 1541 7028
G5 5850
G4 84216 63215 50263 46576 65901 71032 17440
G3 54807 86004
G2 22202
G1 91122
ĐB 477461
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 24/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 4 7 0 4 5
1 5 6 1 0 4 6
2 2 8 2 0 2 3 3
3 2 2 3 6
4 0 1 4 0
5 0 5 1
6 1 3 8 6 1 7
7 6 7 0
8 8 2 6
9 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 17/10/2023

G8 92
G7 729
G6 2969 9925 5655
G5 6616
G4 45625 56959 21489 40676 49512 87683 12594
G3 00018 56566
G2 71723
G1 95746
ĐB 168245
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 17/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 2 6 8 1
2 3 5 5 9 2 1
3 3 2 8
4 5 6 4 9
5 5 9 5 2 2 4 5
6 6 9 6 1 4 6 7
7 6 7
8 3 9 8 1
9 4 9 2 5 6 8

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 10/10/2023

G8 78
G7 744
G6 5591 2907 6128
G5 2998
G4 45067 18969 23211 81904 02513 28820 34203
G3 87495 95326
G2 82141
G1 85427
ĐB 133051
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 10/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 7 0 2
1 1 3 1 1 4 5 9
2 0 6 7 8 2
3 3 0 1
4 1 4 4 0 4
5 1 5 9
6 7 9 6 2
7 7 0 2 6
8 8 2 9
9 1 5 8 9 6

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 03/10/2023

G8 73
G7 865
G6 5765 4440 0060
G5 6124
G4 53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690
G3 48973 62668
G2 28798
G1 67826
ĐB 914500
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 03/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 2 4 6 9
1 1
2 0 4 6 9 2
3 3 7 9
4 0 9 4 2
5 5 6 6
6 0 5 5 7 8 8 6 2
7 3 7 6
8 8 6 6 9
9 0 3 8 9 2 4

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 26/09/2023

G8 87
G7 353
G6 4668 0810 2536
G5 2520
G4 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153
G3 09474 61585
G2 95690
G1 54345
ĐB 924731
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 26/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 1 2 8 9
1 0 1 3 6
2 0 6 2
3 1 6 3 5 5 9
4 5 4 7
5 3 3 5 4 8 8
6 1 8 6 2 3
7 4 7
8 0 5 5 8 6
9 0 3 9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 19/09/2023

G8 81
G7 326
G6 1485 7389 6655
G5 3611
G4 71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537
G3 37849 31623
G2 90675
G1 73702
ĐB 152594
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 19/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0
1 1 1 1 1 1
2 3 6 2 0
3 3 7 9 3 2 3
4 6 9 4 9
5 5 5 5 7 8 9
6 6 2 4
7 5 7 3 8
8 5 7 9 8
9 4 5 9 3 4 8

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 12/09/2023

G8 77
G7 822
G6 1905 8876 1926
G5 1819
G4 52292 42994 91470 13509 20477 76310 00636
G3 81639 50061
G2 85534
G1 34416
ĐB 928032
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 12/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 9 0 1 7
1 0 6 9 1 6
2 2 6 2 2 3 9
3 2 4 6 9 3
4 4 3 9
5 5 0
6 1 6 1 2 3 7
7 0 6 7 7 7
8 8
9 2 4 9 0 1 3

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 05/09/2023

G8 52
G7 738
G6 7384 3855 5427
G5 1441
G4 82294 53769 38983 38746 33380 07412 69902
G3 46140 56060
G2 06195
G1 12599
ĐB 743578
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 05/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 4 6 8
1 2 1 4
2 7 2 0 1
3 8 3 8
4 0 1 6 4 8 9
5 5 5 5 9
6 0 9 6 4
7 8 7 2
8 0 3 4 8 3 7
9 4 5 9 9 6 9
XSBL - KQXSBL- Dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bạc Liêu cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBL mở thưởng các ngày trước đó.

XSBL - KQXSBL - Dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bạc Liêu (XSMN BL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bạc Liêu ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bạc Liêu được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top