XSBL - KQXSBL - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay tại XSMB365

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 31/01/2023

G8 79
G7 762
G6 0772 0671 0899
G5 5478
G4 00024 61818 50809 51295 15641 31896 17420
G3 92687 40556
G2 46410
G1 87280
ĐB 003053
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 31/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 1 2 8
1 0 8 1 4 7
2 0 4 2 6 7
3 3 5
4 1 4 2
5 3 6 5 9
6 2 6 5 9
7 1 2 8 7 8
8 0 7 8 1 7
9 5 6 9 9 0 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 24/01/2023

G8 71
G7 977
G6 1769 1374 4077
G5 6487
G4 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772
G3 97224 97921
G2 40848
G1 42081
ĐB 368280
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 24/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8
1 3 1 2 6 8
2 1 4 2 7
3 7 8 3 1
4 8 4 2 7 9
5 5
6 1 9 6
7 2 4 7 7 7 3 7 7 8
8 0 1 7 8 3 4 9
9 4 8 9 6

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 17/01/2023

G8 97
G7 479
G6 1348 4390 9999
G5 8976
G4 60367 10096 52374 59835 06330 45777 34537
G3 89076 61180
G2 59798
G1 85446
ĐB 364533
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 17/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 8 9
1 1
2 2
3 0 3 5 7 3 3
4 6 8 4 7
5 5 3
6 7 6 4 7 7 9
7 4 6 6 7 9 7 3 6 7
8 0 8 4 9
9 0 6 8 9 9 7 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 10/01/2023

G8 07
G7 215
G6 7434 0142 1830
G5 6478
G4 32600 94798 01886 81402 18490 59247 02387
G3 50121 66796
G2 76707
G1 27884
ĐB 978673
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 10/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 7 0 0 3 9
1 5 1 2
2 1 2 0 4
3 0 4 3 7
4 2 7 4 3 8
5 5 1
6 6 8 9
7 3 8 7 0 4 8
8 4 6 7 8 7 9
9 0 6 8 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 03/01/2023

G8 41
G7 180
G6 2482 3860 2674
G5 9985
G4 20214 43073 89851 58910 32376 11950 02388
G3 28564 93789
G2 49082
G1 37749
ĐB 558222
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 03/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 5 6 8
1 0 4 1 5
2 2 2 2 8 8
3 3 7
4 9 4 1 6 7
5 0 1 5 8
6 0 4 6 7
7 3 4 6 7
8 0 2 2 5 8 9 8 8
9 9 4 8

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 27/12/2022

G8 42
G7 755
G6 8632 9975 8472
G5 9205
G4 68231 42531 28767 72661 27868 82769 50527
G3 05002 59996
G2 53255
G1 69377
ĐB 114282
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 27/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 0
1 1 3 3 6
2 7 2 0 3 7 8
3 1 1 2 3
4 4
5 5 5 5 0 5 5 7
6 1 7 8 9 6 9
7 2 5 7 7 2 6 7
8 2 8 6
9 6 9 6

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 20/12/2022

G8 85
G7 105
G6 7494 3702 8263
G5 7050
G4 95783 88028 29213 18210 32449 68618 87734
G3 03875 28125
G2 01840
G1 72529
ĐB 318292
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 20/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 0 1 4 5
1 0 3 8 1
2 5 8 9 2 0 9
3 4 3 1 6 8
4 0 9 4 3 9
5 0 5 0 2 7
6 3 6
7 5 7
8 3 8 1 2
9 2 4 9 2 4

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 13/12/2022

G8 25
G7 294
G6 9292 3063 2961
G5 2019
G4 73104 70024 20261 99776 60497 57562 25221
G3 20216 15576
G2 76447
G1 98096
ĐB 777143
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 13/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0
1 6 9 1 2 6 6
2 1 4 2 6 9
3 3 4 6
4 3 7 4 0 2 9
5 5
6 1 1 2 3 6 1 7 7 9
7 6 6 7 4 9
8 8
9 2 4 6 7 9 1

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 06/12/2022

G8 51
G7 082
G6 9547 6119 7710
G5 7284
G4 17373 74303 41323 89181 96507 85781 83955
G3 70830 47149
G2 56379
G1 52057
ĐB 409535
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 06/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 7 0 1 3
1 0 9 1 8 8
2 3 2 8
3 0 5 3 0 2 7
4 7 9 4 8
5 5 7 5 3 5
6 6
7 3 9 7 0 4 5
8 1 1 2 4 8
9 9 1 4 7

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 29/11/2022

G8 52
G7 770
G6 6158 9130 3312
G5 5629
G4 06980 02342 35383 38256 81674 08224 26836
G3 52163 53996
G2 31230
G1 17489
ĐB 730692
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 29/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 3 7 8
1 2 1
2 4 9 2 1 4 9
3 0 0 6 3 6 8
4 2 4 2 7
5 6 8 5
6 3 6 3 5 9
7 0 4 7
8 0 3 9 8 5
9 2 6 9 2 8

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 22/11/2022

G8 93
G7 579
G6 0352 8028 0656
G5 5374
G4 27445 91222 90065 07030 34266 19364 50884
G3 36125 17324
G2 70323
G1 81932
ĐB 687609
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 22/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 3
1 1
2 2 3 4 5 8 2 2 3 5
3 0 2 3 2
4 5 4 2 6 7 8
5 2 6 5 2 4 6
6 4 5 6 6 5 6
7 4 9 7
8 4 8 2
9 9 0 7

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 15/11/2022

G8 48
G7 637
G6 4600 9780 6103
G5 7443
G4 31507 72485 35188 61395 88764 60019 49619
G3 09653 51804
G2 34856
G1 13862
ĐB 465755
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 15/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 4 7 0 0 8
1 9 9 1
2 2 6
3 7 3 0 4 5
4 3 4 0 6
5 3 5 6 5 5 8 9
6 2 4 6 5
7 7 0 3
8 0 5 8 8 8
9 5 9 1 1

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 08/11/2022

G8 26
G7 493
G6 5311 8276 4525
G5 2453
G4 85863 13193 96503 76447 36801 13084 17633
G3 56150 38837
G2 65808
G1 45956
ĐB 406521
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 08/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 8 0 5
1 1 1 0 1 2
2 1 5 2
3 3 7 3 0 3 5 6 9 9
4 7 4 8
5 0 3 6 5 2
6 3 6 5 7
7 6 7 3 4
8 4 8 0
9 3 3 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 01/11/2022

G8 75
G7 815
G6 0148 2536 5915
G5 9531
G4 72338 04183 98045 35598 13976 93104 35118
G3 46652 42457
G2 90991
G1 96310
ĐB 856665
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 01/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 1
1 0 5 5 8 1 3 9
2 2 5
3 1 6 8 3 8
4 5 8 4 0
5 2 7 5 1 1 4 6
6 5 6 3 7
7 6 7 5
8 3 8 1 3 4 9
9 1 8 9
XSBL - KQXSBL- Dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bạc Liêu cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBL mở thưởng các ngày trước đó.

XSBL - KQXSBL - Dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bạc Liêu (XSMN BL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bạc Liêu ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bạc Liêu được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top