XSBL - KQXSBL - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay tại XSMB365

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 04/10/2022

G8 59
G7 013
G6 2691 0368 0265
G5 6887
G4 38626 00429 61716 76160 94930 73226 29165
G3 73146 71633
G2 41666
G1 51217
ĐB 718393
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 04/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 6
1 3 6 7 1 9
2 6 6 9 2
3 0 3 3 1 3 9
4 6 4
5 5 6 6
6 0 5 5 6 8 6 1 2 2 4 6
7 7 1 8
8 7 8 6
9 1 3 9 2

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 27/09/2022

G8 67
G7 375
G6 0328 9282 0148
G5 2534
G4 69458 38927 19578 03197 76339 43274 07530
G3 69540 18668
G2 23316
G1 88348
ĐB 430950
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 27/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 4 5
1 6 1
2 7 8 2 8
3 0 4 9 3
4 0 8 8 4 3 7
5 0 8 5 7
6 8 6 1
7 4 5 8 7 2 9
8 2 8 2 4 4 5 6 7
9 7 9 3

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 20/09/2022

G8 06
G7 829
G6 5005 6235 8589
G5 7338
G4 83647 57238 22626 76002 36737 48572 54694
G3 22044 49759
G2 47958
G1 14088
ĐB 649428
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 20/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 0
1 1
2 6 8 9 2 0 7
3 5 7 8 8 3
4 4 7 4 4 9
5 8 9 5 0 3
6 6 2
7 2 7 3 4
8 8 9 8 2 3 3 5 8
9 4 9 2 5 8

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 13/09/2022

G8 24
G7 152
G6 3487 4040 2519
G5 3995
G4 90871 66667 62708 72187 10867 41782 94116
G3 87961 15471
G2 54002
G1 85864
ĐB 545233
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 13/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 8 0 4
1 6 9 1 6 7 7
2 2 0 5 8
3 3 3 3
4 0 4 6
5 2 5 9
6 1 4 7 7 6 1
7 1 1 7 6 6 8 8
8 2 7 7 8 0
9 5 9 1

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 06/09/2022

G8 45
G7 860
G6 4394 1737 3072
G5 9269
G4 48118 16707 38366 88475 66702 25297 72747
G3 87952 03691
G2 03064
G1 26539
ĐB 059830
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 06/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 7 0 3 6
1 8 1 9
2 2 0 5 7
3 0 7 9 3
4 7 4 6 9
5 2 5 7
6 0 4 6 9 6 6
7 2 5 7 0 3 4 9
8 8 1
9 1 4 7 9 3 6

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 30/08/2022

G8 04
G7 794
G6 4919 1775 9642
G5 1639
G4 53525 67948 47005 72768 21380 74236 85185
G3 30209 12414
G2 05626
G1 17540
ĐB 731415
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 30/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 9 0 4 8
1 4 5 9 1
2 5 6 2 4
3 6 9 3
4 0 2 8 4 1 9
5 5 0 1 2 7 8
6 8 6 2 3
7 5 7
8 0 5 8 4 6
9 4 9 0 1 3

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 23/08/2022

G8 24
G7 120
G6 6034 8341 8868
G5 9047
G4 34408 62056 58152 55000 84933 26890 39191
G3 40585 20219
G2 85130
G1 43508
ĐB 473845
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 23/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 8 0 0 2 3 9
1 9 1 4 9
2 0 2 5
3 0 3 4 3 3
4 1 5 7 4 3
5 2 6 5 4 8
6 8 6 5
7 7 4
8 5 8 0 0 6
9 0 1 9 1

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 16/08/2022

G8 88
G7 677
G6 4671 0832 3959
G5 4231
G4 03772 57616 60235 31979 78412 23614 50650
G3 10293 72734
G2 61965
G1 60628
ĐB 364570
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 16/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 7
1 2 4 6 1 3 7
2 8 2 1 3 7
3 1 2 4 5 3 9
4 4 1 3
5 0 9 5 3 6
6 5 6 1
7 0 1 2 7 9 7 7
8 8 2
9 3 9 5 7

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 09/08/2022

G8 11
G7 923
G6 0077 1178 8005
G5 4683
G4 07593 32508 35223 87145 24985 70719 72940
G3 71696 95924
G2 09727
G1 12497
ĐB 848536
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 09/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 8 0 4
1 9 1
2 3 3 4 7 2
3 6 3 2 2 8 9
4 0 5 4 2
5 5 0 4 8
6 6 3 9
7 7 8 7 2 7 9
8 3 5 8 0 7
9 3 6 7 9 1

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 02/08/2022

G8 01
G7 239
G6 5183 3605 5257
G5 7397
G4 99115 42498 20452 98193 46565 70715 78489
G3 59031 48436
G2 19684
G1 26692
ĐB 475792
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 02/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0
1 5 5 1 3
2 2 5 9 9
3 1 6 9 3 8 9
4 4 8
5 2 7 5 0 1 1 6
6 5 6 3
7 7 5 9
8 3 4 9 8 9
9 2 2 3 7 8 9 3 8

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 26/07/2022

G8 36
G7 107
G6 5191 1638 6582
G5 8051
G4 01546 19479 09156 99185 89587 55407 33692
G3 96491 46435
G2 00079
G1 20608
ĐB 064110
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 26/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 7 8 0 1
1 0 1 5 9 9
2 2 8 9
3 5 8 3
4 6 4
5 1 6 5 3 8
6 6 4 5
7 9 9 7 0 0 8
8 2 5 7 8 0 3
9 1 1 2 9 7 7

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 19/07/2022

G8 04
G7 264
G6 5119 9075 6534
G5 8752
G4 24975 67801 73656 48413 01116 33275 46552
G3 17505 03554
G2 90274
G1 27421
ĐB 800636
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 19/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0
1 3 6 9 1 0 2
2 1 2 5 5
3 4 6 3 1
4 4 3 5 6 7
5 2 2 4 6 5 0 7 7 7
6 4 6 1 3 5
7 4 5 5 5 7
8 8
9 9 1

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 12/07/2022

G8 64
G7 969
G6 6237 2241 9220
G5 6832
G4 50054 49314 66156 65070 66628 17958 13797
G3 95230 09355
G2 65861
G1 05445
ĐB 222635
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 12/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 3 7
1 4 1 4 6
2 0 8 2 3
3 0 2 5 7 3
4 1 5 4 1 5
5 4 5 6 8 5 3 4 5
6 1 9 6 5
7 0 7 3 9
8 8 2 5
9 7 9 6

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 05/07/2022

G8 67
G7 553
G6 5806 6247 6812
G5 3447
G4 55505 68284 61878 46968 18090 75244 05890
G3 48820 89166
G2 71072
G1 83961
ĐB 088061
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 05/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 0 2 9 9
1 2 1 6 6
2 0 2 1 7
3 3 5
4 4 7 7 4 4 8
5 3 5 0
6 1 1 6 8 6 0 6
7 2 8 7 4 4
8 4 8 6 7
9 0 0 9
XSBL - KQXSBL- Dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bạc Liêu cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBL mở thưởng các ngày trước đó.

XSBL - KQXSBL - Dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bạc Liêu (XSMN BL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bạc Liêu ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bạc Liêu được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top