XSBL - KQXSBL - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay tại XSMB365

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 09/07/2024

G8 66
G7 492
G6 0156 2900 1926
G5 1878
G4 44237 88239 77618 79203 44142 07191 64449
G3 72516 26710
G2 71076
G1 64420
ĐB 387936
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 09/07/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 0 0 1 2
1 0 6 8 1 9
2 0 6 2 4 9
3 6 7 9 3 0
4 2 9 4
5 6 5
6 6 1 2 3 5 7
7 6 8 7 3
8 8 1 7
9 1 2 9 3 4

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 02/07/2024

G8 76
G7 051
G6 8108 3276 2282
G5 2886
G4 90299 10971 13693 34894 77692 04201 10985
G3 60056 55928
G2 70817
G1 43734
ĐB 035005
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 02/07/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 8 0
1 7 1 0 5 7
2 8 2 8 9
3 4 3 9
4 4 3 9
5 1 6 5 0 8
6 6 5 7 8
7 1 6 7 1
8 2 5 6 8 0 2
9 2 3 4 9 9 9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 25/06/2024

G8 91
G7 369
G6 6078 3142 1593
G5 3115
G4 03760 37520 93484 47164 67861 13656 93117
G3 66648 36409
G2 87604
G1 49066
ĐB 574546
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 25/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 9 0 2 6
1 5 7 1 6
2 0 2 4
3 3 9
4 2 6 8 4 0 6 8
5 6 5 1
6 0 1 4 6 9 6 4 5 6
7 8 7 1
8 4 8 4 7
9 3 9 0 6

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 18/06/2024

G8 68
G7 090
G6 2455 6218 6294
G5 3424
G4 34023 25472 12455 53495 63847 86284 16393
G3 90173 15347
G2 19438
G1 58598
ĐB 769851
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 18/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9
1 8 1 5
2 3 4 2 7
3 8 3 2 7 9
4 7 7 4 2 8 9
5 1 5 5 5 5 5 9
6 6
7 2 3 7 4 4
8 4 8 1 3 9
9 0 3 4 5 8 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 11/06/2024

G8 90
G7 678
G6 2993 0307 0460
G5 4201
G4 32543 76922 43392 45015 30689 74955 66916
G3 40240 83195
G2 06584
G1 61295
ĐB 985521
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 11/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 0 4 6
1 5 6 1 0 2
2 1 2 2 2 9
3 3 4 9
4 0 3 4 8
5 5 5 1 5 9 9
6 0 6 1
7 8 7 0
8 4 9 8 7
9 2 3 5 5 9 8

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 04/06/2024

G8 43
G7 288
G6 3644 4654 5354
G5 6034
G4 22702 90661 08440 79234 21485 39839 10078
G3 13655 44456
G2 47351
G1 34128
ĐB 593027
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 04/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 4
1 1 5 6
2 7 8 2 0
3 4 4 9 3
4 0 4 4 3 3 4 5 5
5 1 4 4 5 6 5 5 8
6 1 6 5
7 8 7 2
8 5 8 8 2 7 8
9 9 3

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 28/05/2024

G8 63
G7 440
G6 6314 1194 2133
G5 5019
G4 23968 96432 27294 03909 28835 38577 08291
G3 44704 87558
G2 23448
G1 02790
ĐB 843632
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 28/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 9 0 4 9
1 4 9 1 9
2 2 3 3
3 2 2 3 5 3 3
4 0 8 4 0 1 9 9
5 8 5 3
6 8 6
7 7 7 7
8 8 4 5 6
9 0 1 4 4 9 0 1

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 21/05/2024

G8 15
G7 072
G6 7851 5793 8256
G5 7582
G4 02666 13030 08580 23491 98548 89906 50620
G3 71105 88627
G2 28935
G1 39571
ĐB 779132
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 21/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 0 2 3 8
1 1 5 7 9
2 0 7 2 3 7 8
3 0 2 5 3 9
4 8 4
5 1 6 5 0 3
6 6 6 0 5 6
7 1 2 7 2
8 0 2 8 4
9 1 3 9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 14/05/2024

G8 16
G7 748
G6 2442 3997 3860
G5 0074
G4 94295 32644 17478 94214 74145 49913 60766
G3 72677 83448
G2 16876
G1 05833
ĐB 643547
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 14/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6
1 3 4 1
2 2 4
3 3 3 1 3
4 2 4 5 7 8 8 4 1 4 7
5 5 4 9
6 0 6 6 6 7
7 4 6 7 8 7 4 7 9
8 8 4 4 7
9 5 7 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 07/05/2024

G8 76
G7 121
G6 5624 2912 5815
G5 6713
G4 94599 46983 00035 06316 95426 02299 89144
G3 06460 88039
G2 30548
G1 94875
ĐB 650522
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 07/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6
1 2 3 5 6 1 2
2 1 2 4 6 2 1 2
3 5 9 3 1 8
4 4 8 4 2 4
5 5 1 3 7
6 0 6 1 2
7 5 7
8 3 8 4
9 9 9 9 3 9 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 30/04/2024

G8 59
G7 656
G6 6102 3478 5377
G5 5712
G4 75476 42928 37551 73634 05088 32997 26051
G3 04718 28157
G2 22077
G1 83923
ĐB 597370
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 30/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 7
1 2 8 1 5 5
2 3 8 2 0 1
3 4 3 2
4 4 3
5 1 1 6 7 5
6 6 5 7
7 0 6 7 7 8 7 5 7 7 9
8 8 8 1 2 7 8
9 7 9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL 23/04/2024

G8 41
G7 161
G6 0232 5720 7883
G5 2194
G4 42072 93893 97036 98175 47234 15438 74345
G3 39834 87862
G2 39266
G1 51021
ĐB 714705
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 23/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 2
1 1 2 6
2 0 1 2 3 6 7
3 2 4 4 6 8 3 8 9
4 5 4 3 3 9
5 5 0 4 7
6 1 2 6 6 3 6
7 2 5 7
8 3 8 3
9 3 4 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL 16/04/2024

G8 74
G7 869
G6 5206 2110 2061
G5 4939
G4 06827 87732 07940 78404 24275 87919 40707
G3 40869 55335
G2 40833
G1 21775
ĐB 433905
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 16/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 6 7 0 1 4
1 0 9 1 6
2 7 2 3
3 2 3 5 9 3 3
4 0 4 0
5 5 0 3 7 7
6 1 9 9 6 0
7 5 5 7 0 2
8 8
9 9 1 3 6 6

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL 09/04/2024

G8 27
G7 866
G6 1893 4338 6936
G5 0583
G4 81488 23435 49152 00074 56046 49755 34822
G3 55700 50547
G2 14907
G1 52831
ĐB 830669
Loto Bạc Liêu - Loto XSBL 09/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 0 0
1 1 3
2 2 2 2 5
3 1 5 6 8 3 8 9
4 6 7 4 7
5 2 5 5 3 5
6 6 9 6 3 4 6
7 4 7 0 4
8 3 8 8 3 8
9 3 9 6
XSBL - KQXSBL- Dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn - Thống Kê dự đoán XS Bạc Liêu cho xổ số VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBL mở thưởng các ngày trước đó.

XSBL - KQXSBL - Dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bạc Liêu (XSMN BL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bạc Liêu ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bạc Liêu được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top