XSHCM - KQXSHCM - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay tại XSMB365

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 08/08/2022

G8 91
G7 145
G6 4404 7404 8459
G5 1507
G4 87109 63872 55002 02794 54386 15663 03831
G3 57650 31695
G2 54264
G1 65467
ĐB 113944
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 08/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 4 7 9 0 5
1 1 3
2 2 0 7
3 1 3 6
4 4 5 4 0 0 4 6 9
5 0 9 5 4 9
6 3 4 7 6 8
7 2 7 0 6
8 6 8
9 4 5 9 0 5

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 06/08/2022

G8 14
G7 987
G6 5178 5018 5643
G5 6200
G4 99510 71678 85230 15550 10366 36303 40607
G3 09096 56866
G2 45316
G1 17392
ĐB 267716
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 06/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 7 0 0 1 3 5
1 0 6 6 8 1
2 2 9
3 0 3 0 4
4 3 4
5 0 5
6 6 6 6 1 1 6 6 9
7 8 8 7 0 8
8 7 8 1 7 7
9 2 6 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 01/08/2022

G8 79
G7 788
G6 3037 7089 7289
G5 8447
G4 39245 50140 21735 07987 57590 99101 81540
G3 79043 58703
G2 17902
G1 78144
ĐB 251992
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 01/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 3 0 4 4 9
1 1 0
2 2 0 9
3 5 7 3 0 4
4 0 0 3 4 5 7 4 4
5 5 3 4
6 6
7 7 3 4 8
8 7 8 9 9 8 8
9 0 2 9 8 8

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 30/07/2022

G8 27
G7 951
G6 9541 1306 1203
G5 4156
G4 27551 20226 23816 93849 30973 31015 08168
G3 14300 24328
G2 92368
G1 81209
ĐB 122133
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 30/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 6 9 0 0
1 5 6 1 4 5 5
2 6 8 2
3 3 3 0 3 7
4 1 9 4
5 1 1 6 5 1
6 8 8 6 0 1 2 5
7 3 7
8 8 2 6 6
9 9 0 4

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 25/07/2022

G8 44
G7 092
G6 6836 8410 8122
G5 4667
G4 23208 82857 87549 58643 36256 35858 83172
G3 18642 32387
G2 24212
G1 73710
ĐB 792251
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 25/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 1 1
1 0 0 2 1 5
2 2 2 1 2 4 7 9
3 6 3 4
4 2 3 9 4
5 1 6 7 8 5
6 7 6 3 5
7 2 7 5 6 8
8 7 8 0 5
9 2 9 4

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 23/07/2022

G8 03
G7 202
G6 2451 2626 5492
G5 2473
G4 45643 13923 76697 01571 71883 55111 62978
G3 81321 60753
G2 47759
G1 67231
ĐB 197889
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 23/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0
1 1 1 1 2 3 5 7
2 1 3 6 2 0 9
3 1 3 2 4 5 7 8
4 3 4
5 1 3 9 5
6 6 2
7 1 3 8 7 9
8 3 9 8 7
9 2 7 9 5 8

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 18/07/2022

G8 70
G7 678
G6 1773 1973 0626
G5 4987
G4 59921 71207 73580 64999 74833 83877 11567
G3 66872 97290
G2 15277
G1 94224
ĐB 739652
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 18/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 8 9
1 1 2
2 1 4 6 2 5 7
3 3 3 3 7 7
4 4 2
5 2 5
6 7 6 2
7 2 3 3 7 7 8 7 0 6 7 7 8
8 0 7 8 7
9 0 9 9 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 16/07/2022

G8 25
G7 916
G6 8311 9958 3329
G5 6185
G4 38435 56514 16367 21258 05948 44280 27286
G3 43715 49906
G2 81408
G1 26311
ĐB 700435
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 16/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 8 0 8
1 1 1 4 5 6 1 1 1
2 9 2
3 5 5 3
4 8 4 1
5 8 8 5 1 3 3 8
6 7 6 0 1 8
7 7 6
8 0 5 6 8 0 4 5 5
9 9 2

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 11/07/2022

G8 54
G7 973
G6 6347 8306 8632
G5 4835
G4 90340 35904 45686 97092 52651 62769 88565
G3 14197 72836
G2 02916
G1 77502
ĐB 815486
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 11/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 6 0 4
1 6 1 5
2 2 0 3 9
3 2 5 6 3 7
4 0 7 4 0
5 1 5 3 6
6 5 9 6 0 1 3 8 8
7 3 7 4 9
8 6 6 8
9 2 7 9 6

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 09/07/2022

G8 68
G7 139
G6 4603 3403 9863
G5 8302
G4 67176 79129 66024 26832 18662 41656 12247
G3 34658 23760
G2 43867
G1 77318
ĐB 049439
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 09/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 3 0 6
1 8 1
2 4 9 2 0 3 6
3 2 9 9 3 0 0 6
4 7 4 2
5 6 8 5
6 0 2 3 7 6 5 7
7 6 7 4 6
8 8 1 5
9 9 2 3 3

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 04/07/2022

G8 73
G7 659
G6 0159 2479 3182
G5 3224
G4 34511 98480 29747 74959 85980 34105 65378
G3 43937 05909
G2 68539
G1 22564
ĐB 310311
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 04/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 9 0 8 8
1 1 1 1 1 1
2 4 2 8
3 7 9 3
4 7 4 2 6
5 9 9 9 5 0
6 4 6
7 8 9 7 3 4
8 0 0 2 8 7
9 9 0 3 5 5 5 7

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 02/07/2022

G8 30
G7 494
G6 1154 7515 9968
G5 0959
G4 47503 02606 71613 19360 95563 74913 48302
G3 28814 39179
G2 20079
G1 05056
ĐB 331053
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 02/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 6 0 6
1 3 3 4 5 1
2 2 0
3 3 0 1 1 5 6
4 4 1 5 9
5 3 4 6 9 5 1
6 0 3 8 6 0 5
7 9 9 7
8 8 6
9 4 9 5 7 7

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 27/06/2022

G8 94
G7 062
G6 0154 6542 2987
G5 2079
G4 10525 15051 77918 17651 82178 15561 12821
G3 01446 70371
G2 13408
G1 14083
ĐB 605912
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 27/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0
1 2 8 1 2 5 5 6 7
2 1 5 2 1 4 6
3 3 8
4 2 6 4 5
5 1 1 4 5 2
6 1 2 6 4
7 1 8 9 7 8
8 3 7 8 0 1 7
9 9 7

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 25/06/2022

G8 78
G7 287
G6 2684 2020 7330
G5 8745
G4 01505 18743 88168 17996 82160 59717 27375
G3 01510 43272
G2 26510
G1 99845
ĐB 757313
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 25/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 1 1 2 3 6
1 0 0 3 7 1
2 0 2 7
3 0 3 1 4
4 3 5 5 4 8
5 5 0 4 4 7
6 0 8 6 9
7 2 5 7 1 8
8 4 7 8 6
9 6 9
XSHCM - KQXSHCM- Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Hồ Chí Minh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSHCM mở thưởng các ngày trước đó.

XSHCM - KQXSHCM - Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Hồ Chí Minh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Hồ Chí Minh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top