XSHCM - KQXSHCM - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay tại XSMB365

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 27/03/2023

G8 17
G7 533
G6 1806 0536 9426
G5 3721
G4 26461 50275 84709 09153 63364 09323 91021
G3 94553 70308
G2 65629
G1 71984
ĐB 196165
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 27/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 8 9 0
1 1 2 2 6
2 1 1 3 6 9 2
3 3 6 3 2 3 5 5
4 4 6 8
5 3 3 5 6 7
6 1 4 5 6 0 2 3
7 5 7
8 4 8 0
9 9 0 2

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 25/03/2023

G8 76
G7 730
G6 8387 9798 4717
G5 6290
G4 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512
G3 42256 79889
G2 74069
G1 59679
ĐB 262761
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 25/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 3 9
1 2 7 1 6
2 0 6 2 1 4 7
3 0 3
4 2 4
5 6 5
6 1 8 9 9 6 2 5
7 2 9 7 1 8
8 7 9 8 6 9
9 0 8 9 6 6 7 8

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 20/03/2023

G8 90
G7 414
G6 1207 9243 9190
G5 7921
G4 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731
G3 04879 30533
G2 65716
G1 10981
ĐB 763435
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 20/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 9
1 3 4 6 1 2 3 8 9
2 1 2
3 1 3 5 3 1 3 4
4 3 6 9 4 1
5 5 5 3 5
6 6 1 4
7 8 9 7 0
8 1 8 7
9 0 1 9 4 7

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 18/03/2023

G8 98
G7 675
G6 3536 4304 7824
G5 4574
G4 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101
G3 89426 78718
G2 92246
G1 06266
ĐB 652444
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 18/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 4 0 1 4
1 0 8 1 0
2 4 6 8 2
3 6 3
4 0 4 6 4 0 0 2 4 7
5 9 5 7 8
6 6 6 2 3 4 6
7 4 5 7
8 5 8 1 2
9 9 5

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 13/03/2023

G8 18
G7 494
G6 2793 6156 9222
G5 2960
G4 04800 19750 41091 44035 60028 88430 41143
G3 45072 34473
G2 65054
G1 42744
ĐB 841165
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 13/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 3 5 6
1 1 9
2 2 8 2 2 7
3 0 5 3 4 7 9
4 3 4 4 4 5 9
5 0 4 6 5 3 6
6 0 5 6 5
7 2 3 7
8 8 2
9 1 3 4 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 11/03/2023

G8 58
G7 525
G6 9039 6211 2345
G5 2468
G4 84103 00189 28448 37140 06400 84634 24574
G3 04483 27882
G2 10417
G1 21765
ĐB 270765
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 11/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 0 0 4
1 1 7 1 1
2 5 2 8
3 4 9 3 0 8
4 0 5 8 4 3 7
5 5 2 4 6 6
6 5 5 8 6
7 4 7 1
8 2 3 9 8 4 6
9 9 3 8

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 06/03/2023

G8 75
G7 195
G6 5843 8137 8444
G5 1662
G4 11328 62898 27083 57533 13379 33651 64557
G3 22743 77600
G2 46395
G1 34992
ĐB 434547
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 06/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0
1 1 5
2 8 2 6 9
3 3 7 3 3 4 4 8
4 3 3 4 7 4 4
5 1 7 5 9 9
6 2 6
7 9 7 3 4 5
8 3 8 2 9
9 2 5 5 8 9 7

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 04/03/2023

G8 31
G7 058
G6 7458 4693 0231
G5 6768
G4 42494 19380 16333 90895 27406 90446 10090
G3 44266 31054
G2 78724
G1 85345
ĐB 715547
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 04/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 8 9
1 1 3
2 4 2
3 1 3 3 3 9
4 5 6 7 4 2 5 9
5 4 8 8 5 4 9
6 6 8 6 0 4 6
7 7 4
8 0 8 5 5 6
9 0 3 4 5 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 27/02/2023

G8 69
G7 784
G6 7515 3532 8899
G5 4843
G4 27579 82281 22485 82180 14500 64386 90341
G3 59526 76557
G2 10178
G1 21342
ĐB 317971
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 27/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 8
1 5 1 4 7 8
2 6 2 3 4
3 2 3 4
4 1 2 3 4 8
5 7 5 1 8
6 6 2 8
7 1 8 9 7 5
8 0 1 4 5 6 8 7
9 9 9 7 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 25/02/2023

G8 35
G7 629
G6 5573 1952 4019
G5 7313
G4 46640 50558 13886 83796 33480 36128 80439
G3 62042 76147
G2 79520
G1 56547
ĐB 369214
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 25/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 4 8
1 3 4 9 1
2 0 8 9 2 4 5
3 9 3 1 7
4 0 2 7 7 4 1
5 2 8 5
6 6 8 9
7 3 7 4 4
8 0 6 8 2 5
9 6 9 1 2 3

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 20/02/2023

G8 59
G7 164
G6 6715 4750 0899
G5 4306
G4 41494 79920 05495 73619 99263 43604 00241
G3 39059 80681
G2 82637
G1 53007
ĐB 643731
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 20/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 7 0 2 5
1 5 9 1 3 4 8
2 0 2
3 1 7 3 6
4 1 4 0 6 9
5 0 9 5 1 9
6 3 4 6 0
7 7 0 3
8 1 8
9 4 5 9 9 1 5 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 18/02/2023

G8 57
G7 986
G6 2859 3207 8638
G5 3356
G4 26964 43846 03563 31518 21828 47048 88422
G3 59274 89975
G2 00678
G1 05798
ĐB 901193
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 18/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0
1 8 1
2 2 8 2 2
3 8 3 6 9
4 6 8 4 6 7
5 6 9 5 7
6 3 4 6 4 5 8
7 4 5 8 7 0
8 6 8 1 2 3 4 7 9
9 3 8 9 5

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 13/02/2023

G8 80
G7 850
G6 2181 5098 8286
G5 8590
G4 98430 44222 82363 13156 62648 12333 33415
G3 27984 96129
G2 26615
G1 85561
ĐB 511125
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 13/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 5 9
1 5 5 1 6 8
2 2 5 9 2 2
3 0 3 3 3 6
4 8 4 8
5 0 6 5 1 1 2
6 1 3 6 5 8
7 7
8 1 4 6 8 4 9
9 0 8 9 2

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 11/02/2023

G8 37
G7 891
G6 4534 7901 6027
G5 3930
G4 88328 19721 19256 92527 10381 61487 43308
G3 71517 71789
G2 61967
G1 59144
ĐB 977073
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 11/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 8 0 3
1 7 1 0 2 8 9
2 1 7 7 8 2
3 0 4 3 7
4 4 4 3 4
5 6 5
6 7 6 5
7 3 7 1 2 2 6 8
8 1 7 9 8 0 2
9 1 9 8
XSHCM - KQXSHCM- Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Hồ Chí Minh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSHCM mở thưởng các ngày trước đó.

XSHCM - KQXSHCM - Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Hồ Chí Minh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Hồ Chí Minh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top