XSHCM - KQXSHCM - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay tại XSMB365

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 17/06/2024

G8 00
G7 307
G6 7552 9404 9356
G5 6872
G4 14165 24372 23819 64365 68248 96832 07768
G3 34387 58556
G2 92356
G1 67157
ĐB 327882
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 17/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 0
1 9 1
2 2 3 5 7 7 8
3 2 3
4 8 4 0
5 2 6 6 6 7 5 6 6
6 5 5 8 6 5 5 5
7 2 2 7 0 5 8
8 2 7 8 4 6
9 9 1

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 15/06/2024

G8 61
G7 212
G6 6612 7109 9046
G5 3636
G4 20335 80216 76116 78374 57299 70896 85051
G3 73686 49663
G2 06178
G1 25900
ĐB 993308
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 15/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 9 0 0
1 2 2 6 6 1 5
2 2 1 1
3 5 6 3 6
4 6 4 7
5 1 5 3
6 3 6 1 1 3 4 8 9
7 4 8 7
8 6 8 0 7
9 6 9 9 0 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 10/06/2024

G8 96
G7 045
G6 2574 6006 4625
G5 8661
G4 80726 24511 62680 78957 40550 85396 11062
G3 14418 64804
G2 03305
G1 27235
ĐB 506737
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 10/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 6 0 5 8
1 1 8 1 1 6
2 5 6 2 6
3 5 7 3
4 5 4 0 7
5 0 7 5 0 2 3 4
6 1 2 6 0 2 9
7 4 7 3 5
8 0 8 1
9 6 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 08/06/2024

G8 33
G7 732
G6 9232 7652 4501
G5 5342
G4 69711 97466 05379 18298 10103 96823 55731
G3 46801 73473
G2 37156
G1 17601
ĐB 409833
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 08/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 1 3 0
1 1 1 0 0 0 1 3
2 3 2 3 3 4 5
3 1 2 2 3 3 0 2 3 7
4 2 4
5 2 6 5
6 6 6 5 6
7 3 9 7
8 8 9
9 8 9 7

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 03/06/2024

G8 18
G7 383
G6 8799 9860 6908
G5 4714
G4 50143 38217 16269 14299 89250 57692 94795
G3 56447 92889
G2 95350
G1 98269
ĐB 247480
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 03/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 5 5 6 8
1 4 7 1
2 2 9
3 3 4 8
4 3 7 4 1
5 0 0 5 9
6 0 9 9 6
7 7 1 4
8 0 3 9 8 0
9 2 5 9 9 9 6 6 8 9 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 01/06/2024

G8 10
G7 366
G6 6844 5855 6197
G5 4376
G4 55409 70611 50702 20036 62480 57110 63433
G3 34095 96878
G2 23403
G1 71112
ĐB 333958
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 01/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 9 0 1 8
1 0 1 2 1 1
2 2 0 1
3 3 6 3 0 3
4 4 4 4
5 5 8 5 5 9
6 6 6 3 6 7
7 6 8 7 9
8 0 8 5 7
9 5 7 9 0

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 27/05/2024

G8 27
G7 711
G6 3477 1426 4465
G5 4571
G4 63287 38594 91657 35083 10533 41451 56399
G3 34246 22339
G2 55513
G1 14593
ĐB 765258
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 27/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 1 3 1 1 5 7
2 6 2
3 3 9 3 1 3 8 9
4 6 4 9
5 1 7 8 5 6
6 5 6 2 4
7 1 7 7 5 7 8
8 3 7 8 5
9 3 4 9 9 3 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 25/05/2024

G8 56
G7 346
G6 0453 2799 3508
G5 1332
G4 23678 45681 06355 80042 69522 74957 33392
G3 53620 33972
G2 44220
G1 18331
ĐB 056236
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 25/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 2 2
1 1 3 8
2 0 0 2 2 2 3 4 7 9
3 1 2 6 3 5
4 2 6 4
5 3 5 7 5 5
6 6 3 4
7 2 8 7 5
8 1 8 0 7
9 2 9 9 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 20/05/2024

G8 85
G7 652
G6 6618 3005 4307
G5 1931
G4 75791 88011 09284 81848 54210 16359 55293
G3 24794 79754
G2 92683
G1 37865
ĐB 817292
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 20/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 0 1
1 0 1 8 1 1 3 9
2 2 5 9
3 1 3 8 9
4 8 4 5 8 9
5 2 4 9 5 0 6
6 5 6
7 7 0
8 3 4 8 1 4
9 1 2 3 4 9 5

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 18/05/2024

G8 18
G7 644
G6 6977 4069 2583
G5 7046
G4 75112 69899 73261 41899 34195 83141 16416
G3 50419 25948
G2 50566
G1 81584
ĐB 067456
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 18/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 2 6 9 1 4 6
2 2 1
3 3 8
4 1 4 6 8 4 4 8
5 6 5 9
6 1 6 9 6 1 4 5 6
7 7 7 7
8 3 4 8 4
9 5 9 9 9 1 6 9 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 13/05/2024

G8 38
G7 649
G6 9782 5090 4323
G5 9344
G4 01892 79035 04069 85861 92539 22624 74152
G3 76210 98118
G2 48222
G1 35512
ĐB 968020
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 13/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 2 9
1 0 2 8 1 6
2 0 2 3 4 2 1 2 5 8 9
3 5 9 3 2
4 4 9 4 2 4
5 2 5 3
6 1 9 6
7 7
8 2 8 1
9 0 2 9 3 4 6

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 11/05/2024

G8 63
G7 133
G6 6778 9029 0341
G5 9655
G4 93664 49006 76322 94256 40581 26258 18239
G3 38619 25628
G2 26648
G1 53134
ĐB 416236
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 11/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0
1 9 1 4 8
2 2 8 9 2 2
3 3 4 6 9 3 3
4 1 8 4 3 6
5 5 6 8 5 5
6 4 6 0 3 5
7 8 7
8 1 8 2 4 5 7
9 9 1 2 3

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 06/05/2024

G8 20
G7 035
G6 8249 1183 9938
G5 4487
G4 49008 77595 24881 80293 30158 02758 76579
G3 64996 70372
G2 99786
G1 97762
ĐB 833301
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 06/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 8 0
1 1 0 8
2 2 6 7
3 5 8 3 8 9
4 9 4
5 8 8 5 3 9
6 2 6 8 9
7 2 9 7 8
8 1 3 6 7 8 0 3 5 5
9 3 5 6 9 4 7

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 04/05/2024

G8 60
G7 696
G6 5406 8132 8130
G5 3319
G4 03149 73454 50400 49097 79262 34507 66844
G3 00130 41719
G2 74106
G1 54533
ĐB 742011
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 04/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 6 7 0 0 3 3
1 1 9 9 1 1
2 2 3 6
3 0 0 2 3 3 3
4 4 9 4 4 5
5 4 5
6 2 6 0 0 9
7 7 0 9
8 8
9 6 7 9 1 1 4
XSHCM - KQXSHCM- Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn - Thống Kê dự đoán XS Hồ Chí Minh cho xổ số VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSHCM mở thưởng các ngày trước đó.

XSHCM - KQXSHCM - Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Hồ Chí Minh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Hồ Chí Minh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top