XSHCM - KQXSHCM - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay tại XSMB365

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 25/09/2023

G8 49
G7 489
G6 tructiep tructiep tructiep
G5 tructiep
G4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
G3 tructiep tructiep
G2 tructiep
G1 tructiep
ĐB tructiep
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 25/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 9 8
9 9 8

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 23/09/2023

G8 51
G7 720
G6 5622 9030 5248
G5 1771
G4 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383
G3 21604 32777
G2 60565
G1 23918
ĐB 262641
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 23/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 2 3 9
1 2 8 1 4 5 7
2 0 2 3 2 1 2 7
3 0 3 2 8
4 1 8 4 0
5 1 5 6 7
6 5 6
7 1 2 5 7 7 7
8 3 8 1 4
9 0 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 18/09/2023

G8 57
G7 031
G6 1901 6797 6982
G5 1533
G4 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225
G3 42113 39282
G2 53523
G1 31965
ĐB 415373
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 18/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0
1 3 1 0 3 3 6
2 2 3 5 7 2 2 8 8
3 1 1 3 3 1 2 3 7
4 4
5 5 2 6
6 1 5 9 6
7 3 7 2 9 9
8 2 2 8
9 7 7 9 6

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 16/09/2023

G8 51
G7 997
G6 1532 9443 2480
G5 3532
G4 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193
G3 96415 91604
G2 65464
G1 55737
ĐB 819447
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 16/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 8
1 5 1 7
2 4 7 2 3 3 7
3 2 2 3 4 7 3 3 4 9
4 3 7 4 0 2 3 6
5 5 1
6 4 6
7 1 2 7 2 3 4 9
8 0 8
9 3 7 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 11/09/2023

G8 99
G7 199
G6 1945 2051 8618
G5 3993
G4 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937
G3 84201 92751
G2 30599
G1 83509
ĐB 329681
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 11/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 9 0 3
1 8 1 0 3 5 5 8
2 6 2
3 0 1 5 7 3 9
4 5 4
5 1 1 5 5 3 4 5 7
6 6 2
7 5 7 3
8 1 8 1
9 3 9 9 9 0 9 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 09/09/2023

G8 02
G7 504
G6 3928 4823 6117
G5 0129
G4 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370
G3 46603 00414
G2 15442
G1 85132
ĐB 058175
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 09/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 0 4 7
1 4 7 9 1
2 3 5 8 9 2 3 4
3 2 8 3 0 2
4 0 2 4 0 1
5 5 5 2 5 7
6 6
7 0 5 7 1
8 8 2 3 9
9 8 9 1 2

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 04/09/2023

G8 05
G7 668
G6 2667 6206 4209
G5 0967
G4 43305 57276 99124 14200 37019 26649 16939
G3 16184 16031
G2 80430
G1 06308
ĐB 579482
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 04/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 6 8 9 0 0 3
1 9 1 3
2 4 2 8
3 0 1 9 3
4 9 4 2 8
5 5 0
6 7 7 8 6 0 7
7 6 7 6 6
8 2 4 8 0 6
9 9 0 1 3 4

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 02/09/2023

G8 32
G7 927
G6 0954 5594 6789
G5 5752
G4 71070 35928 14370 18493 92479 34456 21055
G3 20372 44013
G2 80405
G1 10493
ĐB 491459
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 02/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 7 7
1 3 1
2 7 8 2 5 7
3 3 1 9 9
4 4 5 9
5 2 4 5 6 9 5 0 5
6 6 5
7 0 0 2 9 7 2
8 9 8 2
9 3 3 4 9 5 7 8

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 28/08/2023

G8 25
G7 938
G6 9525 9918 7402
G5 3625
G4 42016 66001 23683 21572 51452 62042 67260
G3 97924 40294
G2 99874
G1 11846
ĐB 877720
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 28/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 0 2 6
1 6 8 1 0
2 0 4 5 5 2 0 4 5 7
3 8 3 8
4 2 6 4 2 7 9
5 2 5 2 2
6 0 6 1 4
7 2 4 7
8 3 8 1 3
9 4 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 26/08/2023

G8 99
G7 431
G6 7611 3412 1396
G5 0440
G4 89227 24560 97873 59740 13185 25347 14476
G3 33728 69781
G2 75226
G1 86521
ĐB 588057
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 26/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 4 6
1 1 2 1 1 2 3 8
2 1 6 7 8 2 1
3 1 3 7
4 0 0 7 4
5 7 5 8
6 0 6 2 7 9
7 3 6 7 2 4 5
8 1 5 8 2
9 6 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 21/08/2023

G8 47
G7 471
G6 0312 0409 9662
G5 7731
G4 30231 37470 82708 73930 19650 70497 18615
G3 37719 19814
G2 37324
G1 96500
ĐB 302838
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 21/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 9 0 0 3 5 7
1 2 4 5 9 1 3 3 7
2 4 2 1 6
3 0 1 1 8 3
4 4 1 2
5 0 5 1
6 2 6
7 0 1 7 9
8 8 0 3
9 7 9 0 1

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 19/08/2023

G8 06
G7 995
G6 0153 0864 1321
G5 9494
G4 28231 96217 33759 60338 31517 84950 02294
G3 50088 85393
G2 38538
G1 47115
ĐB 938237
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 19/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5
1 5 7 7 1 2 3
2 1 2
3 1 7 8 8 3 5 9
4 4 6 9 9
5 0 3 9 5 1 9
6 4 6
7 7 1 1 3
8 8 8 3 3 8
9 3 4 4 5 9 5

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 14/08/2023

G8 91
G7 553
G6 4247 1284 2066
G5 3276
G4 08825 91177 73269 10667 78345 68981 82725
G3 85894 38520
G2 10763
G1 86386
ĐB 193854
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 14/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2
1 1 8
2 0 5 5 2
3 3 5 6
4 5 7 4 5 8 9
5 3 4 5 2 2 4
6 3 6 7 9 6 6 7 8
7 6 7 7 4 6 7
8 1 4 6 8
9 4 9 6

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 12/08/2023

G8 03
G7 011
G6 1263 4269 9406
G5 2235
G4 14995 57577 75317 85109 16278 52693 16383
G3 20975 68210
G2 41899
G1 17382
ĐB 508327
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 12/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 9 0 1
1 0 1 7 1 1
2 7 2 8
3 5 3 6 8 9
4 4
5 5 3 7 9
6 3 9 6 0
7 5 7 8 7 1 2 7
8 2 3 8 7
9 3 5 9 9 0 6 9
XSHCM - KQXSHCM- Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Hồ Chí Minh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSHCM mở thưởng các ngày trước đó.

XSHCM - KQXSHCM - Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Hồ Chí Minh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Hồ Chí Minh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top