XSHCM - KQXSHCM - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay tại XSMB365

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 19/02/2024

G8 99
G7 075
G6 9048 3459 1867
G5 8167
G4 88707 98442 29162 73894 38802 07434 83136
G3 21121 57898
G2 33324
G1 15989
ĐB 172724
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 19/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 7 0
1 1 2
2 1 4 4 2 0 4 6
3 4 6 3
4 2 8 4 2 2 3 9
5 9 5 7
6 2 7 7 6 3
7 5 7 0 6 6
8 9 8 4 9
9 4 8 9 5 8

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 17/02/2024

G8 37
G7 900
G6 8723 9695 0750
G5 9606
G4 16351 67135 36176 92097 62601 19208 27132
G3 32715 96871
G2 01177
G1 84332
ĐB 179627
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 17/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 6 8 0 0 5
1 5 1 0 5 7
2 3 7 2 3 3
3 2 2 5 3 2
4 4
5 0 1 5 1 3 9
6 6 0 7
7 1 6 7 7 2 7 9
8 8 0
9 5 7 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 12/02/2024

G8 37
G7 501
G6 9590 5004 7980
G5 3201
G4 34719 31615 89293 91841 13568 93396 54828
G3 43258 04131
G2 63095
G1 06495
ĐB 433361
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 12/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 4 0 8 9
1 5 9 1 0 0 3 4 6
2 8 2
3 1 3 9
4 1 4 0
5 8 5 1 9 9
6 1 8 6 9
7 7
8 0 8 2 5 6
9 0 3 5 5 6 9 1

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 10/02/2024

G8 89
G7 621
G6 4028 5723 0634
G5 2862
G4 59691 50922 25668 74960 94763 03164 49828
G3 77538 29466
G2 05733
G1 11027
ĐB 850589
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 10/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6
1 1 2 9
2 1 2 3 7 8 8 2 2 6
3 3 4 8 3 2 3 6
4 4 3 6
5 5
6 0 2 3 4 6 8 6 6
7 7 2
8 9 8 2 2 3 6
9 1 9 8

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 05/02/2024

G8 13
G7 270
G6 9163 8353 5506
G5 9675
G4 84173 19512 60946 79102 60199 50838 18536
G3 68322 79038
G2 16472
G1 25103
ĐB 983646
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 05/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 6 0 7
1 2 1
2 2 2 0 1 2 7
3 6 8 8 3 0 5 6 7
4 6 6 4
5 3 5 7
6 3 6 0 3 4 4
7 0 2 3 5 7
8 8 3 3
9 9 9 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 03/02/2024

G8 07
G7 291
G6 9839 3044 9311
G5 7640
G4 35524 37291 09198 72435 31063 49728 59396
G3 87958 20788
G2 51424
G1 68811
ĐB 582950
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 03/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 5
1 1 1 1 1 1 9 9
2 4 4 8 2
3 5 9 3 6
4 0 4 4 2 2 4
5 0 8 5 3
6 3 6 9
7 7
8 8 8 2 5 8 9
9 1 1 6 8 9 3

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 29/01/2024

G8 58
G7 968
G6 9597 7106 9330
G5 8620
G4 03725 90537 74819 31356 02831 96983 58898
G3 18114 80292
G2 33927
G1 14199
ĐB 046413
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 29/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 2 3
1 3 4 9 1 3
2 0 5 7 2 9
3 0 1 7 3 1 8
4 4 1
5 6 5 2
6 8 6 0 5
7 7 2 3 9
8 3 8 6 9
9 2 7 8 9 9 1 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 27/01/2024

G8 28
G7 655
G6 2391 4961 3783
G5 1398
G4 49444 83614 33740 40888 71595 78399 81277
G3 09074 94545
G2 60292
G1 77332
ĐB 299997
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 27/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4
1 4 1 6 9
2 2 3 9
3 2 3 8
4 0 4 5 4 1 4 7
5 5 5 4 5 9
6 1 6
7 4 7 7 7 9
8 3 8 8 8 9
9 1 2 5 7 8 9 9 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 22/01/2024

G8 57
G7 159
G6 2598 9725 5388
G5 1309
G4 95857 19139 46833 41162 18701 51000 95811
G3 67438 36498
G2 56153
G1 96362
ĐB 121543
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 22/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 9 0 0
1 1 1 0 1
2 5 2 6 6
3 3 8 9 3 3 4 5
4 3 4
5 3 7 9 5 2
6 2 2 6
7 7 5
8 8 8 3 8 9 9
9 8 8 9 0 3 5

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 20/01/2024

G8 11
G7 874
G6 8892 0961 3538
G5 5953
G4 12608 84418 11737 62486 89896 56325 46865
G3 51058 76068
G2 91186
G1 75990
ĐB 132339
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 20/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 9
1 8 1 6
2 5 2 9
3 7 8 9 3 5
4 4 7
5 3 8 5 2 6
6 1 5 8 6 8 8 9
7 4 7 3
8 6 6 8 0 1 3 5 6
9 0 2 6 9 3

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 15/01/2024

G8 97
G7 831
G6 0424 7857 5755
G5 8457
G4 14576 80905 48885 60474 56679 53372 31091
G3 06172 05926
G2 22508
G1 95132
ĐB 184783
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 15/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 8 0
1 1 3 9
2 4 6 2 3 7 7
3 1 2 3 8
4 4 2 7
5 5 7 7 5 0 5 8
6 6 2 7
7 2 2 4 6 9 7 5 5
8 3 5 8 0
9 1 9 7

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 13/01/2024

G8 22
G7 976
G6 6022 1059 6363
G5 1042
G4 36866 28048 76610 42564 27903 11679 91266
G3 51700 07693
G2 83239
G1 82691
ĐB 322823
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 13/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 0 0 1
1 0 1 9
2 2 3 2 2 4
3 9 3 0 2 6 9
4 2 8 4 6
5 9 5
6 3 4 6 6 6 6 6 7
7 6 9 7
8 8 4
9 1 3 9 3 5 7

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 08/01/2024

G8 34
G7 364
G6 1291 6519 9477
G5 1739
G4 47010 75728 77917 43266 20000 90849 88409
G3 27891 06501
G2 01689
G1 08276
ĐB 037227
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 08/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 9 0 0 1
1 0 7 9 1 0 9 9
2 7 8 2
3 9 3
4 9 4 6
5 5
6 4 6 6 6 7
7 6 7 7 1 2 7
8 9 8 2
9 1 1 9 0 1 3 4 8

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 06/01/2024

G8 26
G7 306
G6 3158 3444 1517
G5 2266
G4 01076 11563 21246 01956 92778 51941 77436
G3 94671 78467
G2 03177
G1 53373
ĐB 032799
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 06/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0
1 7 1 4 7
2 2
3 6 3 6 7
4 1 4 6 4 4
5 6 8 5
6 3 6 7 6 0 3 4 5 6 7
7 1 3 6 7 8 7 1 6 7
8 8 5 7
9 9 9 9
XSHCM - KQXSHCM- Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Hồ Chí Minh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSHCM mở thưởng các ngày trước đó.

XSHCM - KQXSHCM - Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Hồ Chí Minh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Hồ Chí Minh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top