XSHCM - KQXSHCM - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay tại XSMB365

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 28/11/2022

G8 67
G7 412
G6 5298 6129 8765
G5 5354
G4 27592 97186 08587 51720 88808 08129 28078
G3 52513 36608
G2 98275
G1 70145
ĐB 860428
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 28/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 8 0 2
1 2 3 1
2 0 8 9 9 2 1 9
3 3 1
4 5 4 5
5 4 5 4 6 7
6 5 6 8
7 5 8 7 8
8 6 7 8 0 0 2 7 9
9 2 8 9 2 2

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 26/11/2022

G8 51
G7 816
G6 1498 0181 5487
G5 0354
G4 55864 18399 34328 30012 91745 93432 16539
G3 03891 45070
G2 83675
G1 86631
ĐB 244392
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 26/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7
1 2 6 1 3 8 9
2 8 2 1 3 9
3 1 2 9 3
4 5 4 5 6
5 4 5 4 7
6 4 6 1
7 0 5 7 8
8 1 7 8 2 9
9 1 2 8 9 9 3 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 21/11/2022

G8 55
G7 564
G6 3494 6865 0915
G5 0969
G4 75445 94450 49035 24222 03445 36782 62186
G3 02655 99691
G2 62041
G1 31486
ĐB 146610
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 21/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 5
1 0 5 1 4 9
2 2 2 2 8
3 5 3
4 1 5 5 4 6 9
5 0 5 5 1 3 4 4 5 6
6 4 5 9 6 8 8
7 7
8 2 6 6 8
9 1 4 9 6

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 19/11/2022

G8 06
G7 816
G6 9426 1135 8247
G5 1888
G4 50453 06255 61631 13568 32588 29397 21186
G3 93437 34515
G2 54459
G1 96038
ĐB 337741
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 19/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 5 6 1 3 4
2 6 2
3 1 5 7 8 3 5
4 1 7 4
5 3 5 9 5 1 3 5
6 8 6 1 2 8
7 7 3 4 9
8 6 8 8 8 3 6 8 8
9 7 9 5

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 14/11/2022

G8 74
G7 267
G6 1227 7470 8561
G5 3776
G4 22637 08305 36919 54926 52147 93432 60378
G3 49356 66430
G2 60161
G1 49805
ĐB 003081
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 14/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 5 0 3 7
1 9 1 6 6 8
2 6 7 2 3
3 0 2 7 3
4 7 4
5 6 5 0 0
6 1 1 7 6 2 5 7
7 0 6 8 7 2 3 4 6
8 1 8 7
9 9 1

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 12/11/2022

G8 43
G7 058
G6 1669 3677 4096
G5 7458
G4 15836 40912 08629 86296 35942 19564 59178
G3 07682 90486
G2 87026
G1 59056
ĐB 084841
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 12/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 2 1 4
2 6 9 2 1 4 8
3 6 3
4 1 2 4 6
5 6 8 8 5
6 4 9 6 2 3 5 8 9 9
7 7 8 7 7
8 2 6 8 5 5 7
9 6 6 9 2 6

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 07/11/2022

G8 99
G7 396
G6 9139 7280 8203
G5 9393
G4 25004 16208 73044 97708 01147 32302 60745
G3 60953 14381
G2 37599
G1 96153
ĐB 375596
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 07/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 4 8 8 0 8
1 1 8
2 2 0
3 9 3 0 5 5 9
4 4 5 7 4 0 4
5 3 3 5 4
6 6 9 9
7 7 4
8 0 1 8 0 0
9 3 6 6 9 9 3 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 05/11/2022

G8 60
G7 690
G6 1970 1437 0152
G5 8121
G4 28590 46805 97775 45965 29525 21405 69423
G3 10251 05690
G2 28117
G1 89623
ĐB 011128
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 05/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 5 0 7 9 9 9
1 7 1 2 5
2 1 3 3 5 8 2 5
3 7 3 2 2
4 4
5 1 2 5 0 0 2 6 7
6 5 6
7 0 5 7 1 3
8 8 2
9 0 0 0 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 31/10/2022

G8 83
G7 239
G6 7237 5057 5982
G5 7317
G4 82959 07176 89901 07904 77112 37597 86782
G3 37361 68286
G2 84304
G1 30696
ĐB 962455
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 31/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 4 0
1 2 7 1 0 6
2 2 1 8 8
3 7 9 3
4 4 0 0
5 5 7 9 5 5
6 1 6 7 8 9
7 6 7 1 3 5 9
8 2 2 6 8
9 6 7 9 3 5

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 29/10/2022

G8 46
G7 479
G6 9622 1027 2844
G5 7650
G4 37884 70833 08275 57062 87870 70004 10908
G3 23214 23946
G2 42712
G1 68938
ĐB 712433
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 29/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 8 0 5 7
1 2 4 1
2 2 7 2 1 2 6
3 3 3 8 3 3 3
4 4 6 4 0 1 4 8
5 0 5 7
6 2 6 4
7 0 5 9 7 2
8 4 8 0 3
9 9 7

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 24/10/2022

G8 70
G7 849
G6 6280 8714 6965
G5 1438
G4 92081 96865 93346 70679 43676 03784 05018
G3 79438 41846
G2 07226
G1 03018
ĐB 099412
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 24/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8
1 2 4 8 8 1 8
2 6 2 1
3 8 8 3
4 6 6 9 4 1 8
5 5 6 6
6 5 5 6 2 4 4 7
7 6 9 7
8 0 1 4 8 1 1 3 3
9 9 4 7

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 22/10/2022

G8 50
G7 186
G6 8680 2607 1683
G5 2069
G4 88268 93578 40388 74477 35011 64745 92761
G3 49487 38287
G2 73551
G1 30336
ĐB 846618
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 22/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 8
1 1 8 1 1 5 6
2 2
3 6 3 8
4 5 4
5 1 5 4
6 1 8 9 6 3 8
7 7 8 7 0 7 8 8
8 0 3 6 7 7 8 8 1 6 7 8
9 9 6

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 17/10/2022

G8 12
G7 844
G6 3675 4272 5628
G5 1063
G4 70472 87141 77875 48163 15812 83344 50090
G3 40391 26169
G2 56516
G1 69978
ĐB 532276
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 17/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9
1 2 6 1 4 9
2 8 2 1 7 7
3 3 6 6
4 1 4 4 4 4 4
5 5 7 7
6 3 3 9 6 1 7
7 2 2 5 5 6 8 7
8 8 2 7
9 0 1 9 6

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 15/10/2022

G8 14
G7 836
G6 8836 9013 4091
G5 8721
G4 18406 63930 18956 51711 07520 28521 31095
G3 76175 65522
G2 97949
G1 71215
ĐB 645652
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 15/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 2 3
1 1 3 5 1 1 2 2 9
2 0 1 1 2 2 2 5
3 0 6 6 3 1
4 9 4
5 2 6 5 1 7 9
6 6 0 3 3 5
7 5 7
8 8
9 1 5 9 4
XSHCM - KQXSHCM- Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Hồ Chí Minh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSHCM mở thưởng các ngày trước đó.

XSHCM - KQXSHCM - Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Hồ Chí Minh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Hồ Chí Minh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top