XSHCM - KQXSHCM - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay tại XSMB365

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 16/05/2022

G8 79
G7 002
G6 6422 4702 4355
G5 4670
G4 64718 49518 73327 44384 90220 81146 57435
G3 88937 36455
G2 17582
G1 56984
ĐB 977447
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 16/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 0 2 7
1 8 8 1
2 0 2 7 2 0 0 2 8
3 5 7 3
4 6 7 4 8 8
5 5 5 5 3 5 5
6 6 4
7 0 7 2 3 4
8 2 4 4 8 1 1
9 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 14/05/2022

G8 07
G7 912
G6 5354 9472 6469
G5 3599
G4 57580 05548 22050 73407 73948 87601 83613
G3 43553 21931
G2 32729
G1 75796
ĐB 275361
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 14/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 0 5 8
1 2 3 1 0 3 6
2 9 2 1 7
3 1 3 1 5
4 8 8 4 5
5 0 3 4 5
6 1 9 6 9
7 2 7 0
8 0 8 4 4
9 6 9 9 2 6 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 09/05/2022

G8 92
G7 835
G6 9921 5205 5366
G5 2108
G4 49848 62173 66747 77446 26673 35460 35290
G3 35650 30008
G2 37900
G1 24077
ĐB 292289
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 09/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 8 8 0 0 5 6 9
1 1 2
2 1 2
3 5 3 7 7
4 6 7 8 4
5 0 5 0 3
6 0 6 6 4 6
7 3 3 7 7 4 7
8 9 8 0 0 4
9 0 9 8

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 07/05/2022

G8 88
G7 938
G6 1223 5222 5091
G5 8838
G4 42225 19556 61567 51937 86143 27647 81745
G3 74339 42307
G2 67180
G1 33313
ĐB 774344
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 07/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 8
1 3 1 9
2 2 3 5 2 2
3 7 8 8 9 3 1 2 4
4 3 4 5 7 4 4
5 6 5 2 4
6 7 6 5
7 7 0 3 4 6
8 0 8 3 3
9 1 9 3

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 02/05/2022

G8 75
G7 330
G6 8933 9529 2345
G5 3294
G4 85672 58337 86582 69053 43796 98318 05183
G3 31385 35680
G2 98388
G1 14289
ĐB 568875
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 02/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 8
1 8 1
2 9 2 7 8
3 0 3 7 3 3 5 8
4 5 4 9
5 3 5 4 7 8
6 6 9
7 2 5 7 3
8 0 2 3 5 8 9 8 1 8
9 4 6 9 2 8

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 30/04/2022

G8 90
G7 005
G6 5590 3844 5710
G5 7246
G4 60968 56064 19390 75936 38270 07563 12341
G3 54631 20615
G2 12955
G1 71206
ĐB 981317
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 30/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 0 1 7 9 9
1 0 5 7 1 3 4
2 2
3 1 6 3 6
4 1 4 6 4 4 6
5 5 5 0 1 5
6 3 4 8 6 0 3 4
7 0 7 1
8 8 6
9 0 0 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 25/04/2022

G8 35
G7 912
G6 2358 7718 6831
G5 0917
G4 21371 31315 05150 58777 25676 76947 99975
G3 96286 10547
G2 62743
G1 72819
ĐB 142785
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 25/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5
1 2 5 7 8 9 1 3 7
2 2 1
3 1 3 4
4 3 7 7 4
5 0 8 5 1 7 8
6 6 7 8
7 1 5 6 7 7 1 4 4 7
8 5 6 8 1 5
9 9 1

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 23/04/2022

G8 98
G7 606
G6 6117 8832 4303
G5 7012
G4 23806 91009 01740 61747 85262 13726 50246
G3 33041 09562
G2 39088
G1 96922
ĐB 733438
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 23/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 6 9 0 4
1 2 7 1 4
2 2 6 2 1 2 3 6 6
3 2 8 3 0
4 0 1 6 7 4
5 5
6 2 2 6 0 0 2 4
7 7 1 4
8 8 8 3 8
9 9 0

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 18/04/2022

G8 52
G7 724
G6 8102 2666 5284
G5 6589
G4 80517 33839 09799 69065 71201 10355 74742
G3 94841 76770
G2 15086
G1 57364
ĐB 979252
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 18/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 0 7
1 7 1 0 4
2 4 2 0 4 5
3 9 3
4 1 2 4 2 6 8
5 2 5 5 5 6
6 4 5 6 6 6 8
7 0 7 1
8 4 6 9 8
9 9 9 3 8 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 16/04/2022

G8 87
G7 212
G6 0993 6069 6582
G5 7514
G4 78874 66320 63086 84841 53705 63175 31510
G3 75854 39998
G2 92408
G1 02626
ĐB 559479
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 16/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 8 0 1 2
1 0 2 4 1 4
2 0 6 2 1 8
3 3 9
4 1 4 1 5 7
5 4 5 0 7
6 9 6 2 8
7 4 5 9 7
8 2 6 8 0 9
9 3 8 9 6 7

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 11/04/2022

G8 60
G7 356
G6 9858 6632 8132
G5 5648
G4 38356 56673 37850 26498 85916 02022 57148
G3 74189 23789
G2 26537
G1 79579
ĐB 158611
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 11/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5
1 1 6 1 1
2 2 2 2 3 3
3 2 2 7 3 7
4 8 8 4
5 0 6 6 8 5
6 6 1 5 5
7 3 9 7 3
8 9 9 8 4 4 5 9
9 8 9 7 8 8

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM 09/04/2022

G8 35
G7 475
G6 9405 4381 5630
G5 3130
G4 96709 30093 37311 29587 95845 99885 35473
G3 43187 80567
G2 08575
G1 16149
ĐB 357575
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 09/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 9 0 3 3
1 1 1 1 8
2 2
3 0 0 3 7 9
4 5 9 4
5 5 0 4 7 7 7 8
6 7 6
7 3 5 5 5 7 6 8 8
8 1 5 7 7 8
9 3 9 0 4

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM 04/04/2022

G8 34
G7 411
G6 0327 0765 2937
G5 4227
G4 16335 33399 80449 43943 53243 85525 81280
G3 77577 16072
G2 31044
G1 76682
ĐB 000989
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 04/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8
1 1 1 1
2 5 7 7 2 7 8
3 5 7 3 4 4
4 3 3 4 9 4 4
5 5 2 3 6
6 5 6
7 2 7 7 2 2 3 7
8 0 2 9 8
9 9 9 4 8 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM 02/04/2022

G8 11
G7 913
G6 1118 1648 0765
G5 4201
G4 50605 01086 35328 05899 96696 92857 02079
G3 82027 10710
G2 18219
G1 45661
ĐB 832608
Loto Hồ Chí Minh - Loto XSHCM 02/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 8 0 1
1 0 3 8 9 1 0 6
2 7 8 2
3 3 1
4 8 4
5 7 5 0 6
6 1 5 6 8 9
7 9 7 2 5
8 6 8 0 1 2 4
9 6 9 9 1 7 9
XSHCM - KQXSHCM- Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Hồ Chí Minh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSHCM mở thưởng các ngày trước đó.

XSHCM - KQXSHCM - Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Hồ Chí Minh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Hồ Chí Minh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top