XSAG - KQXSAG - Kết quả xổ số An Giang hôm nay tại XSMB365

XSAG - Kết Quả Xổ Số An Giang Hôm Nay

XSAG 12/05/2022

G8 76
G7 204
G6 6914 6480 5108
G5 7765
G4 37138 03305 29312 79610 02520 76481 91647
G3 49358 22928
G2 14198
G1 77699
ĐB 233451
Loto An Giang - Loto XSAG 12/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 8 0 1 2 8
1 0 2 4 1 5 8
2 0 8 2 1
3 8 3
4 7 4 0 1
5 1 8 5 0 6
6 5 6
7 7 4
8 0 1 8 0 2 3 5 9
9 8 9 9 9

KQXSAG - Kết Quả Xổ Số An Giang

XSAG 05/05/2022

G8 49
G7 085
G6 2971 7148 2215
G5 2526
G4 73323 00076 37388 00711 02921 60870 90392
G3 35384 10295
G2 88954
G1 47784
ĐB 954164
Loto An Giang - Loto XSAG 05/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7
1 1 5 1 1 2 7
2 1 3 6 2 9
3 3 2
4 8 4 5 6 8 8
5 4 5 1 8 9
6 4 6 2 7
7 0 1 6 7
8 4 4 5 8 8 4 8
9 2 5 9

SXAG - Kết Quả Sổ Xố An Giang

XSAG 28/04/2022

G8 78
G7 088
G6 7144 1092 3995
G5 3801
G4 58808 11169 88610 09406 96938 46961 98190
G3 53795 87746
G2 75308
G1 67922
ĐB 429901
Loto An Giang - Loto XSAG 28/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 6 8 8 0 1 9
1 0 1 0 0 6
2 2 2 2 9
3 8 3
4 4 6 4 4
5 5 9 9
6 1 9 6 0 4
7 7
8 8 8 0 0 3 8
9 0 2 5 5 9 6

XSAG - Kết Quả Xổ Số An Giang Hôm Nay

XSAG 21/04/2022

G8 74
G7 846
G6 4663 6512 0658
G5 6858
G4 63831 38180 51089 52898 92399 50420 00780
G3 45925 77448
G2 36688
G1 05792
ĐB 592307
Loto An Giang - Loto XSAG 21/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 2 8 8
1 2 1 3
2 0 5 2 1 9
3 1 3 6
4 6 8 4
5 8 8 5 2
6 3 6 4
7 7 0
8 0 0 8 9 8 4 5 5 8 9
9 2 8 9 9 8 9

KQXSAG - Kết Quả Xổ Số An Giang

XSAG 14/04/2022

G8 77
G7 630
G6 9216 1212 8083
G5 2954
G4 37147 78652 95165 26246 06916 99637 39288
G3 34627 97947
G2 16544
G1 92806
ĐB 193502
Loto An Giang - Loto XSAG 14/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 0 3
1 2 6 6 1
2 7 2 0 1 5
3 0 7 3 8
4 4 6 7 7 4 4 5
5 2 4 5 6
6 5 6 0 1 1 4
7 7 2 3 4 4
8 3 8 8 8
9 9

SXAG - Kết Quả Sổ Xố An Giang

XSAG 07/04/2022

G8 11
G7 976
G6 0151 0742 9444
G5 4850
G4 71940 48291 48222 27080 26443 47195 94294
G3 13862 26654
G2 22170
G1 19054
ĐB 649311
Loto An Giang - Loto XSAG 07/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 5 7 8
1 1 1 1 5 9
2 2 2 2 4 6
3 3 4
4 0 2 3 4 4 4 5 5 9
5 0 1 4 4 5 9
6 2 6 7
7 0 6 7
8 0 8
9 1 4 5 9

XSAG - Kết Quả Xổ Số An Giang Hôm Nay

XSAG 31/03/2022

G8 44
G7 841
G6 8220 8275 6810
G5 2814
G4 31846 85653 83424 95373 48673 12530 82176
G3 98970 73665
G2 64795
G1 87457
ĐB 431838
Loto An Giang - Loto XSAG 31/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 2 3 7
1 0 4 1 4
2 0 4 2
3 0 8 3 5 7 7
4 1 6 4 1 2
5 3 7 5 6 7 9
6 5 6 4 7
7 0 3 3 5 6 7 5
8 8 3
9 5 9

KQXSAG - Kết Quả Xổ Số An Giang

XSAG 24/03/2022

G8 66
G7 625
G6 4557 4210 2221
G5 9111
G4 88956 28133 17095 31421 80128 44971 95883
G3 95299 40218
G2 23434
G1 79367
ĐB 499466
Loto An Giang - Loto XSAG 24/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1
1 0 1 8 1 1 2 2 7
2 1 1 5 8 2
3 3 4 3 3 8
4 4 3
5 6 7 5 2 9
6 6 7 6 5 6
7 1 7 5 6
8 3 8 1 2
9 5 9 9 9

SXAG - Kết Quả Sổ Xố An Giang

XSAG 17/03/2022

G8 79
G7 966
G6 4216 3683 3130
G5 8697
G4 17720 03621 56678 90791 14892 11753 58442
G3 46642 84067
G2 48124
G1 56787
ĐB 719740
Loto An Giang - Loto XSAG 17/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 3 4
1 6 1 2 9
2 0 1 4 2 4 4 9
3 0 3 5 8
4 0 2 2 4 2
5 3 5
6 6 7 6 1 6
7 8 7 6 8 9
8 3 7 8 7
9 1 2 7 9

XSAG - Kết Quả Xổ Số An Giang Hôm Nay

XSAG 10/03/2022

G8 97
G7 493
G6 1560 1666 0528
G5 2852
G4 95742 07678 45420 71249 68087 75475 35530
G3 38385 58976
G2 32989
G1 55154
ĐB 160820
Loto An Giang - Loto XSAG 10/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 2 3 6
1 1
2 0 0 8 2 4 5
3 0 3 9
4 2 9 4 5
5 2 4 5 7 8
6 0 6 6 6 7
7 5 6 8 7 8
8 5 7 9 8 2 7
9 3 9 4 8

KQXSAG - Kết Quả Xổ Số An Giang

XSAG 03/03/2022

G8 80
G7 054
G6 5284 1447 2877
G5 3326
G4 37383 00971 77142 75076 79106 58837 64039
G3 44578 36108
G2 44038
G1 70740
ĐB 879328
Loto An Giang - Loto XSAG 03/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 8 0 4
1 1 7
2 6 8 2 4
3 7 8 9 3 8
4 0 2 7 4 5 8
5 4 5
6 6 0 2 7
7 1 6 7 8 7 3 4 7
8 3 4 8 0 2 3 7
9 9 3

SXAG - Kết Quả Sổ Xố An Giang

XSAG 24/02/2022

G8 11
G7 240
G6 6478 2292 9057
G5 0071
G4 20052 55220 23983 82086 36633 50897 13881
G3 94088 60518
G2 49313
G1 62231
ĐB 775305
Loto An Giang - Loto XSAG 24/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 2 4
1 3 8 1 3 7 8
2 0 2 5 9
3 1 3 3 1 3 8
4 0 4
5 2 7 5 0
6 6 8
7 1 8 7 5 9
8 1 3 6 8 8 1 7 8
9 2 7 9

XSAG - Kết Quả Xổ Số An Giang Hôm Nay

XSAG 17/02/2022

G8 64
G7 373
G6 3213 5369 6364
G5 9052
G4 27117 74602 40169 31017 03860 60556 65072
G3 30863 99523
G2 63368
G1 20088
ĐB 100221
Loto An Giang - Loto XSAG 17/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 6
1 3 7 7 1 2
2 1 3 2 0 5 7
3 3 1 2 6 7
4 4 6
5 2 6 5
6 0 3 4 8 9 9 6 5
7 2 3 7 1 1
8 8 8 6 8
9 9 6 6

KQXSAG - Kết Quả Xổ Số An Giang

XSAG 10/02/2022

G8 65
G7 090
G6 2067 7831 9498
G5 0884
G4 76976 98637 14188 43446 51133 34650 85054
G3 10144 86872
G2 29407
G1 23783
ĐB 625778
Loto An Giang - Loto XSAG 10/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 5 9
1 1 3
2 2 7
3 1 3 7 3 3 8
4 4 6 4 4 5 8
5 0 4 5
6 7 6 4 7
7 2 6 8 7 0 3 6
8 3 4 8 8 7 8 9
9 0 8 9
XSAG - KQXSAG- Dự đoán xổ số An Giang siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS An Giang cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSAG mở thưởng các ngày trước đó.

XSAG - KQXSAG - Dự đoán xổ số An Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài An Giang (XSMN AG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số An Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số An Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số An Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top