XSDN - KQXSDN - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay tại XSMB365

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN 18/05/2022

G8 59
G7 860
G6 2134 3808 0709
G5 1584
G4 69140 70099 34435 69517 25695 54476 35528
G3 24151 34314
G2 12901
G1 18325
ĐB 117782
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 18/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 8 9 0 4 6
1 4 7 1 0 5
2 5 8 2 8
3 4 5 3
4 0 4 1 3 8
5 1 5 2 3 9
6 0 6 7
7 6 7 1
8 2 4 8 0 2
9 5 9 9 0 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN 11/05/2022

G8 52
G7 427
G6 6038 0728 0954
G5 3325
G4 34993 02677 29106 23971 80942 12460 48335
G3 56168 32809
G2 15498
G1 32374
ĐB 376634
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 11/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 9 0 6
1 1 7
2 5 7 8 2 4
3 4 5 8 3 9
4 2 4 3 5 7
5 4 5 2 3
6 0 8 6 0
7 1 4 7 7 2 7
8 8 2 3 6 9
9 3 8 9 0

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN 04/05/2022

G8 82
G7 643
G6 2699 0825 3423
G5 1997
G4 24542 82987 39635 99055 54638 59531 92739
G3 76452 38065
G2 04804
G1 32704
ĐB 033323
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 04/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 0
1 1 3
2 3 3 5 2 4 5
3 1 5 8 9 3 2 2 4
4 2 3 4 0 0
5 2 5 5 2 3 5 6
6 5 6
7 7 8 9
8 7 8 3
9 7 9 9 3 9

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN 27/04/2022

G8 89
G7 569
G6 0648 6119 0163
G5 9083
G4 19079 28938 85471 10709 66884 93399 71667
G3 09492 31436
G2 28094
G1 09110
ĐB 171529
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 27/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 1
1 0 9 1 7
2 9 2 9
3 6 8 3 6 8
4 8 4 8 9
5 5
6 3 7 9 6 3
7 1 9 7 6
8 3 4 8 3 4
9 2 4 9 9 0 1 2 6 7 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN 20/04/2022

G8 63
G7 961
G6 7069 3150 4822
G5 4337
G4 71340 37758 79154 34631 73141 45344 46395
G3 81423 25287
G2 70057
G1 65619
ĐB 907299
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 20/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 5
1 9 1 3 4 6
2 2 3 2 2
3 1 7 3 2
4 0 1 4 4 4 5
5 0 4 7 8 5 9
6 1 9 6
7 7 3 5 8
8 7 8 5
9 5 9 9 1 6 9

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN 13/04/2022

G8 50
G7 123
G6 7517 5796 9260
G5 3103
G4 03732 25076 60257 61790 07189 42751 61425
G3 45396 58517
G2 18236
G1 99606
ĐB 027714
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 13/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 0 6 9
1 4 7 7 1 5
2 3 5 2 3
3 2 6 3 0 2
4 4 1
5 1 7 5 2
6 0 6 0 3 7 9 9
7 6 7 1 1 5
8 9 8
9 0 6 6 9 8

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN 06/04/2022

G8 59
G7 700
G6 0641 4702 2358
G5 1197
G4 36775 13742 27028 44046 85783 18148 00378
G3 97293 77276
G2 19725
G1 21133
ĐB 191230
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 06/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 0 0 3
1 1 4
2 5 8 2 0 4
3 0 3 3 3 8 9
4 1 2 6 8 4
5 8 5 2 7
6 6 4 7
7 5 6 8 7 9
8 3 8 2 4 5 7
9 3 7 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN 30/03/2022

G8 89
G7 307
G6 3565 2325 6867
G5 9460
G4 20585 98942 10667 67746 17381 13101 77402
G3 28374 52642
G2 32849
G1 64908
ĐB 446234
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 30/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 7 8 0 6
1 1 0 8
2 5 2 0 4 4
3 4 3
4 2 2 6 9 4 3 7
5 5 2 6 8
6 0 5 7 7 6 4
7 4 7 0 6 6
8 1 5 8 0
9 9 4

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN 23/03/2022

G8 55
G7 598
G6 6161 1780 7955
G5 9869
G4 84374 17931 24433 81776 21137 68329 20635
G3 41267 65590
G2 08258
G1 56898
ĐB 486901
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 23/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 8 9
1 1 0 3 6
2 9 2
3 1 3 5 7 3 3
4 4 7
5 5 8 5 3 5
6 1 7 9 6 7
7 4 6 7 3 6
8 0 8 5 9 9
9 0 8 8 9 2 6

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN 16/03/2022

G8 41
G7 582
G6 4265 8656 8808
G5 2207
G4 09120 04990 39522 41619 40943 39891 45550
G3 96548 76521
G2 56670
G1 68512
ĐB 173447
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 16/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 8 0 2 5 7 9
1 2 9 1 2 9
2 0 1 2 2 1 2 8
3 3 4
4 3 7 8 4
5 0 6 5 6
6 5 6 5
7 0 7 0 4
8 2 8 0 4
9 0 1 9 1

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN 09/03/2022

G8 90
G7 101
G6 6971 1652 5237
G5 5578
G4 69235 67213 79357 26824 42492 35066 47598
G3 58451 04824
G2 80056
G1 36886
ĐB 831036
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 09/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0
1 3 1 0 5 7
2 4 4 2 5 9
3 5 6 7 3 1
4 4 2 2
5 1 2 6 7 5 3
6 6 6 3 5 6 8
7 1 8 7 3 5
8 6 8 7 9
9 2 8 9

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN 02/03/2022

G8 62
G7 295
G6 1901 9337 9032
G5 2416
G4 99525 61434 16564 85120 78959 95690 48931
G3 19104 97276
G2 35062
G1 21848
ĐB 285088
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 02/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 0 2 9
1 6 1 0 3
2 0 5 2 3 6
3 1 2 4 7 3
4 8 4 0 3 6
5 9 5 2 9
6 2 4 6 1 7
7 6 7 3
8 8 8 4 8
9 0 5 9 5

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN 23/02/2022

G8 32
G7 197
G6 5765 2009 9215
G5 0895
G4 77547 90903 69490 45407 67041 38428 79059
G3 67877 40981
G2 91562
G1 77571
ĐB 816981
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 23/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 7 9 0 9
1 5 1 4 7 8 8
2 8 2 6
3 3 0
4 1 7 4
5 9 5 1 6 9
6 2 5 6
7 1 7 7 0 4 7 9
8 1 1 8 2
9 0 5 7 9 0 5

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN 16/02/2022

G8 62
G7 200
G6 1306 6109 3766
G5 1895
G4 17020 45137 99660 95303 06973 86824 39324
G3 04050 17555
G2 22634
G1 80966
ĐB 758479
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 16/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 6 9 0 0 2 5 6
1 1
2 0 4 4 2
3 4 7 3 0 7
4 4 2 2 3
5 0 5 5 5 9
6 0 6 6 6 0 6 6
7 3 9 7 3
8 8
9 5 9 0 7
XSDN - KQXSDN- Dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đồng Nai cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDN mở thưởng các ngày trước đó.

XSDN - KQXSDN - Dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đồng Nai (XSMN DN) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đồng Nai ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đồng Nai được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top