XSDN - KQXSDN - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay tại XSMB365

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN 05/10/2022

G8 27
G7 865
G6 9302 3354 0371
G5 9766
G4 18744 52929 57988 23410 54737 86554 34839
G3 61136 01303
G2 15067
G1 35039
ĐB 058747
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 05/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 0 1
1 0 1 7
2 9 2 0
3 6 7 9 9 3 0
4 4 7 4 4 5 5
5 4 4 5 6
6 5 6 7 6 3 6
7 1 7 3 4 6
8 8 8 8
9 9 2 3 3

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN 28/09/2022

G8 56
G7 417
G6 3269 9166 6426
G5 7823
G4 17965 78545 24980 13789 61797 08844 15676
G3 68915 14725
G2 26186
G1 87640
ĐB 295730
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 28/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 4 8
1 5 7 1
2 3 5 6 2
3 0 3 2
4 0 4 5 4 4
5 5 1 2 4 6
6 5 6 9 6 2 6 7 8
7 6 7 1 9
8 0 6 9 8
9 7 9 6 8

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN 21/09/2022

G8 08
G7 831
G6 8723 8557 8502
G5 8909
G4 70968 62032 18100 05136 90216 33070 81725
G3 78439 85049
G2 12905
G1 59793
ĐB 600470
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 21/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 5 9 0 0 7 7
1 6 1 3
2 3 5 2 0 3
3 1 2 6 9 3 2 9
4 9 4
5 7 5 0 2
6 8 6 1 3
7 0 0 7 5
8 8 6
9 3 9 0 3 4

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN 14/09/2022

G8 56
G7 322
G6 9709 2535 2138
G5 1173
G4 32820 30245 61874 80230 24553 64723 09869
G3 01421 24274
G2 97799
G1 56491
ĐB 201720
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 14/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 2 2 3
1 1 2 9
2 0 0 1 2 3 2 2
3 0 5 8 3 2 5 7
4 5 4 7 7
5 3 5 3 4
6 9 6
7 3 4 4 7
8 8 3
9 1 9 9 0 6 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN 07/09/2022

G8 84
G7 550
G6 4043 4874 7258
G5 8589
G4 30566 56963 01141 33735 33689 12982 40422
G3 65928 82352
G2 18935
G1 39982
ĐB 044670
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 07/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 7
1 1 4
2 2 8 2 2 5 8 8
3 5 5 3 4 6
4 1 3 4 7
5 0 2 8 5 3 3
6 3 6 6 6
7 0 4 7
8 2 2 9 9 8 2 5
9 9 8 8

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN 31/08/2022

G8 32
G7 908
G6 2205 9903 5829
G5 0496
G4 77123 57846 27396 85694 47400 40374 57113
G3 85067 35915
G2 64553
G1 14059
ĐB 935537
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 31/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 5 8 0 0
1 3 5 1
2 3 9 2
3 7 3 0 1 2 5
4 6 4 7 9
5 3 9 5 0 1
6 7 6 4 9 9
7 4 7 3 6
8 8 0
9 4 6 6 9 2 5

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN 24/08/2022

G8 99
G7 351
G6 6293 4436 3817
G5 4316
G4 00488 98658 94178 90964 71191 03372 83570
G3 17648 62242
G2 36029
G1 14005
ĐB 010375
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 24/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 7
1 6 7 1 5 9
2 9 2 4 7
3 6 3 9
4 2 8 4 6
5 1 8 5 0 7
6 4 6 1 3
7 0 2 5 8 7 1
8 8 8 4 5 7 8
9 1 3 9 2

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN 17/08/2022

G8 87
G7 376
G6 4239 1396 8542
G5 5873
G4 93529 93994 70446 40130 14881 07850 93744
G3 29388 41597
G2 19232
G1 56782
ĐB 308173
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 17/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 5
1 1 8
2 9 2 3 4 8
3 0 2 9 3 7 7
4 2 4 6 4 4 9
5 0 5
6 6 4 7 9
7 3 3 6 7 9
8 1 2 8 8 8
9 4 6 7 9 2 3

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN 10/08/2022

G8 84
G7 037
G6 4894 1994 6264
G5 8696
G4 22805 78060 56920 97199 39900 98595 33694
G3 27881 21377
G2 18732
G1 61521
ĐB 930509
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 10/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 9 0 0 2 6
1 1 2 8
2 0 1 2 3
3 2 7 3
4 4 6 9 9 9
5 5 0 9
6 0 4 6 9
7 7 7 3 7
8 1 8
9 4 4 4 5 6 9 9 0 9

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN 03/08/2022

G8 31
G7 484
G6 2904 1208 2404
G5 1524
G4 87324 47117 94613 23675 62394 78912 78402
G3 12481 42222
G2 13905
G1 34081
ĐB 011869
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 03/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 4 5 8 0
1 2 3 7 1 8 8
2 2 4 4 2 0 1 2
3 3 1
4 4 0 0 2 2 8 9
5 5 0 7
6 9 6
7 5 7 1
8 1 1 4 8 0
9 4 9 6

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN 27/07/2022

G8 70
G7 580
G6 0765 0849 6529
G5 8523
G4 28175 80867 46039 33150 97006 49646 49046
G3 76497 59789
G2 26133
G1 90598
ĐB 249874
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 27/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 5 8
1 1
2 3 9 2
3 3 9 3 2 3
4 6 6 9 4 7
5 0 5 6 7
6 5 7 6 0 4 4
7 4 5 7 6 9
8 0 9 8 9
9 7 8 9 2 3 4 8

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN 20/07/2022

G8 05
G7 298
G6 4614 8725 8968
G5 2510
G4 95190 14381 86011 13762 76996 55217 39720
G3 50134 88428
G2 52515
G1 89432
ĐB 231866
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 20/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 2 9
1 0 1 4 5 7 1 1 8
2 0 5 8 2 3 6
3 2 4 3
4 4 1 3
5 5 1 2
6 2 6 8 6 6 9
7 7 1
8 1 8 2 6 9
9 0 6 8 9

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN 13/07/2022

G8 93
G7 080
G6 7986 8057 1588
G5 8753
G4 00716 10453 83603 72948 85444 20880 74488
G3 82642 05291
G2 13458
G1 24787
ĐB 063036
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 13/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 8 8
1 6 1 9
2 2 4
3 6 3 0 5 5
4 2 4 8 4 4
5 3 3 7 8 5
6 6 1 3 8
7 7 5 8
8 0 0 6 7 8 8 8 4 5 8 8
9 1 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN 06/07/2022

G8 22
G7 665
G6 1222 6941 3532
G5 3747
G4 47545 73585 17727 57795 35011 95685 59387
G3 48278 83503
G2 48018
G1 86636
ĐB 834226
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 06/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0
1 1 8 1 1 4
2 2 6 7 2 2 3
3 2 6 3 0
4 1 5 7 4
5 5 4 6 8 8 9
6 5 6 2 3
7 8 7 2 4 8
8 5 5 7 8 1 7
9 5 9
XSDN - KQXSDN- Dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đồng Nai cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDN mở thưởng các ngày trước đó.

XSDN - KQXSDN - Dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đồng Nai (XSMN DN) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đồng Nai ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đồng Nai được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top