XSDN - KQXSDN - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay tại XSMB365

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN 12/06/2024

G8 68
G7 228
G6 8683 0771 7776
G5 2992
G4 71974 26549 79562 17601 67739 20463 70302
G3 95704 44657
G2 21096
G1 65383
ĐB 369574
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 12/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 4 0
1 1 0 7
2 8 2 0 6 9
3 9 3 6 8 8
4 9 4 0 7 7
5 7 5
6 2 3 6 7 9
7 1 4 4 6 7 5
8 3 3 8 2
9 2 6 9 3 4

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN 05/06/2024

G8 92
G7 715
G6 7865 7422 2840
G5 1176
G4 93490 51445 88779 77939 65061 70625 43545
G3 82366 57977
G2 06534
G1 07141
ĐB 445102
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 05/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 4 9
1 5 1 4 6
2 2 5 2 0 2
3 4 9 3
4 0 1 5 5 4 3
5 5 1 2 4 4 6
6 1 5 6 6 6 7
7 6 7 9 7 7
8 8
9 0 9 3 7

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN 29/05/2024

G8 83
G7 120
G6 4970 8282 2144
G5 2654
G4 30137 98011 14218 67980 09411 94350 63401
G3 81439 50275
G2 66822
G1 54024
ĐB 570453
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 29/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 2 5 7 8
1 1 1 8 1 0 1 1
2 0 2 4 2 2 8
3 7 9 3 5
4 4 4 2 4 5
5 0 3 4 5 7
6 6
7 0 5 7 3
8 0 2 8 1
9 9 3

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN 22/05/2024

G8 87
G7 485
G6 8747 7914 8262
G5 8708
G4 34223 09028 36396 06217 58174 64798 38390
G3 62083 62916
G2 50849
G1 83031
ĐB 449809
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 22/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 9 0 9
1 4 6 7 1 3
2 3 8 2 6
3 1 3 2 8
4 7 9 4 1 7
5 5 8
6 2 6 1 9
7 4 7 1 4
8 3 5 8 0 2 9
9 0 6 8 9 0 4

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN 15/05/2024

G8 78
G7 118
G6 2614 3598 7416
G5 9637
G4 65762 85019 00929 55053 94966 44430 49395
G3 35197 41093
G2 15700
G1 97565
ĐB 098850
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 15/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 3 5
1 4 6 8 9 1
2 9 2 6
3 0 7 3 5 9
4 4 1
5 0 3 5 6 9
6 2 5 6 6 1 6
7 7 3 9
8 8 1 9
9 3 5 7 8 9 1 2

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN 08/05/2024

G8 98
G7 766
G6 8332 7567 2228
G5 0763
G4 60588 37832 98213 80491 59501 07794 08164
G3 03177 96697
G2 31168
G1 09893
ĐB 930917
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 08/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0
1 3 7 1 0 9
2 8 2 3 3
3 2 2 3 1 6 9
4 4 6 9
5 5
6 3 4 6 7 8 6 6
7 7 7 1 6 7 9
8 8 8 2 6 8
9 1 3 4 7 9

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN 01/05/2024

G8 82
G7 655
G6 1810 6897 1694
G5 5403
G4 86526 65789 04566 91486 89193 89850 32755
G3 07732 00551
G2 06375
G1 59000
ĐB 117281
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 01/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 0 0 1 5
1 0 1 5 8
2 6 2 3
3 2 3 0 9
4 4 9
5 0 1 5 5 5 5 5 7
6 6 6 2 6 8
7 5 7 9
8 1 6 9 8
9 3 4 7 9 8

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN 24/04/2024

G8 11
G7 710
G6 3710 8154 0910
G5 0493
G4 55554 59629 03395 69068 51832 82346 64160
G3 42657 45390
G2 72208
G1 37499
ĐB 159380
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 24/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 1 1 1 6 8 9
1 0 0 0 1
2 9 2 3
3 2 3 9
4 6 4 5 5
5 4 4 7 5 9
6 0 8 6 4
7 7 5
8 0 8 0 6
9 0 3 5 9 9 2 9

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN 17/04/2024

G8 02
G7 740
G6 3505 9927 1632
G5 8031
G4 76918 51601 26010 38853 30389 04881 85544
G3 67229 66894
G2 19518
G1 99898
ĐB 461037
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 17/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0 1 4
1 0 8 8 1 0 3 8
2 7 9 2 3
3 1 2 7 3 5
4 0 4 4 4 9
5 3 5 0
6 6
7 7 2 3
8 1 9 8 1 1 9
9 4 8 9 2 8

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN 10/04/2024

G8 17
G7 643
G6 6211 6412 1046
G5 4249
G4 88031 44882 98841 86298 84584 30857 90723
G3 18129 09560
G2 30674
G1 67926
ĐB 893144
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 10/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6
1 1 2 1 1 3 4
2 3 6 9 2 1 8
3 1 3 2 4
4 1 3 4 6 9 4 4 7 8
5 7 5
6 0 6 2 4
7 4 7 5
8 2 4 8 9
9 8 9 2 4

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN 03/04/2024

G8 35
G7 659
G6 8157 4353 0007
G5 2284
G4 84218 28434 12461 99520 50326 41555 18003
G3 17036 92876
G2 86673
G1 11122
ĐB 900047
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 03/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 7 0 2
1 8 1 6
2 0 2 6 2 2
3 4 6 3 0 5 7
4 7 4 3 8
5 3 5 7 9 5 5
6 1 6 2 3 7
7 3 6 7 0 4 5
8 4 8 1
9 9 5

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN 27/03/2024

G8 60
G7 217
G6 8030 9240 5594
G5 3423
G4 05905 87409 77452 05699 36419 38257 20583
G3 46352 72199
G2 25628
G1 99781
ĐB 641923
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 27/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 9 0 3 4
1 7 9 1 8
2 3 3 8 2 5 5
3 0 3 2 2 8
4 0 4 9
5 2 2 7 5 0
6 6
7 7 1 5
8 1 3 8 2
9 4 9 9 9 0 1 9 9

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN 20/03/2024

G8 25
G7 571
G6 3438 5626 0319
G5 9928
G4 94047 44269 35651 96556 48957 15607 17465
G3 96339 91111
G2 82454
G1 74199
ĐB 025092
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 20/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0
1 1 9 1 1 5 7
2 6 8 2 9
3 8 9 3
4 7 4 5
5 1 4 6 7 5 6
6 5 9 6 2 5
7 1 7 0 4 5
8 8 2 3
9 2 9 9 1 3 6 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN 13/03/2024

G8 52
G7 632
G6 4412 2023 2037
G5 0947
G4 72263 29752 49351 41208 14030 98778 13226
G3 13876 97886
G2 35937
G1 88333
ĐB 074844
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 13/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 3
1 2 1 5
2 3 6 2 1 3 5
3 0 2 3 7 7 3 2 3 6
4 4 7 4 4
5 1 2 5
6 3 6 2 7 8
7 6 8 7 3 3 4
8 6 8 0 7
9 9
XSDN - KQXSDN- Dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn - Thống Kê dự đoán XS Đồng Nai cho xổ số VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDN mở thưởng các ngày trước đó.

XSDN - KQXSDN - Dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đồng Nai (XSMN DN) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đồng Nai ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đồng Nai được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top