XSDN - KQXSDN - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay tại XSMB365

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN 28/02/2024

G8 65
G7 009
G6 6396 4915 6073
G5 0528
G4 68768 13962 53198 32252 11159 34552 28968
G3 52124 13341
G2 83186
G1 90465
ĐB 468458
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 28/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0
1 5 1 4
2 4 8 2 5 5 6
3 3 7
4 1 4 2
5 2 2 8 9 5 1 6
6 2 5 8 8 6 8 9
7 3 7
8 6 8 2 5 6 6 9
9 6 8 9 0 5

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN 21/02/2024

G8 68
G7 478
G6 8374 9291 3604
G5 2449
G4 76954 40987 77749 48857 06223 47289 38298
G3 13638 46192
G2 14131
G1 89456
ĐB 854430
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 21/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 3
1 1 3 9
2 3 2 9
3 0 1 8 3 2
4 9 9 4 0 5 7
5 4 6 7 5
6 6 5
7 4 8 7 5 8
8 7 9 8 3 7 9
9 1 2 8 9 4 4 8

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN 14/02/2024

G8 00
G7 465
G6 1820 0974 1725
G5 1996
G4 33449 54063 32743 52603 39827 55559 35288
G3 78874 67427
G2 16422
G1 39714
ĐB 496201
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 14/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 0 2
1 4 1 0
2 0 2 5 7 7 2 2
3 3 0 4 6
4 3 9 4 1 7 7
5 9 5 2 6
6 3 5 6 9
7 4 4 7 2 2
8 8 8 8
9 6 9 4 5

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN 07/02/2024

G8 46
G7 859
G6 2217 2767 2955
G5 9544
G4 23691 44883 33670 70404 91023 92338 08273
G3 88179 65177
G2 35258
G1 48535
ĐB 318678
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 07/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 7
1 7 1 9
2 3 2
3 5 8 3 2 7 8
4 4 4 0 4
5 5 8 9 5 3 5
6 7 6
7 0 3 7 8 9 7 1 6 7
8 3 8 3 5 7
9 1 9 5 7

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN 31/01/2024

G8 55
G7 018
G6 6971 2556 5387
G5 4300
G4 91260 17367 58513 95682 61806 51211 83433
G3 51845 47409
G2 57446
G1 04877
ĐB 922096
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 31/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 9 0 0 6
1 1 3 8 1 1 7
2 2 8
3 3 3 1 3
4 5 6 4
5 6 5 4
6 0 7 6 0 4 5 9
7 1 7 7 6 7 8
8 2 7 8 1
9 6 9 0

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN 24/01/2024

G8 22
G7 087
G6 2268 1107 7190
G5 9515
G4 51131 67189 03341 34872 11314 62960 00370
G3 77908 36285
G2 81933
G1 59217
ĐB 386539
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 24/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 8 0 6 7 9
1 4 5 7 1 3 4
2 2 7
3 1 3 9 3 3
4 1 4 1
5 5 1 8
6 0 8 6
7 0 2 7 0 1 8
8 5 7 9 8 0 6
9 0 9 3 8

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN 17/01/2024

G8 20
G7 187
G6 3187 5183 9467
G5 9607
G4 96082 67208 58278 34992 79416 91196 45569
G3 61046 35220
G2 28427
G1 86019
ĐB 960202
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 17/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 7 8 0 2
1 6 9 1
2 0 7 2 0 8 9
3 3 8
4 6 4
5 5
6 7 9 6 1 4 9
7 8 7 0 2 6 8 8
8 2 3 7 7 8 0 7
9 2 6 9 1 6

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN 10/01/2024

G8 79
G7 254
G6 2213 7204 3734
G5 2112
G4 05841 54389 83857 02154 86812 92283 01366
G3 45669 12926
G2 46813
G1 93894
ĐB 556758
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 10/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0
1 2 2 3 3 1 4
2 6 2 1 1
3 4 3 1 1 8
4 1 4 0 3 5 5 9
5 4 4 7 8 5
6 6 9 6 2 6
7 7 5
8 3 9 8 5
9 4 9 6 8

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN 03/01/2024

G8 53
G7 774
G6 7435 4720 2183
G5 7112
G4 11550 27998 07042 13339 26976 27818 75514
G3 45924 21208
G2 40810
G1 07613
ĐB 930474
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 03/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 1 2 5
1 0 2 3 4 8 1
2 0 4 2 1 4
3 5 9 3 1 8
4 2 4 1 2 7 7
5 0 5 3
6 6 7
7 4 4 6 7
8 3 8 0 1 9
9 8 9 3

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN 27/12/2023

G8 23
G7 372
G6 8493 0878 3420
G5 1157
G4 36237 28229 59216 69760 55351 73816 49195
G3 90834 07430
G2 79056
G1 36070
ĐB 688995
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 27/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 3 6 7
1 6 6 1 5
2 0 9 2 7
3 0 4 7 3 9
4 4 3
5 1 6 7 5 9 9
6 0 6 1 1 5
7 0 2 8 7 3 5
8 8 7
9 3 5 5 9 2

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN 20/12/2023

G8 14
G7 760
G6 3439 5445 1682
G5 6086
G4 52858 48371 06024 42188 05083 34964 88714
G3 43727 84452
G2 67921
G1 69550
ĐB 048181
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 20/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 6
1 4 1 2 7 8
2 1 4 7 2 5 8
3 9 3 8
4 5 4 1 2 6
5 0 2 8 5 4
6 0 4 6 8
7 1 7 2
8 1 2 3 6 8 8 5 8
9 9 3

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN 13/12/2023

G8 37
G7 057
G6 4571 8786 8672
G5 8296
G4 56061 51076 44553 71402 66404 14316 40333
G3 97877 33640
G2 08438
G1 79437
ĐB 899264
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 13/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 0 4
1 6 1 6 7
2 2 0 7
3 3 7 8 3 3 5
4 0 4 0 6
5 3 7 5
6 1 4 6 1 7 8 9
7 1 2 6 7 7 3 5 7
8 6 8 3
9 6 9

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN 06/12/2023

G8 02
G7 694
G6 6911 8521 4071
G5 4316
G4 64296 82467 29853 31368 33181 02508 10885
G3 34889 10520
G2 34263
G1 09223
ĐB 291649
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 06/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 2
1 1 6 1 1 2 7 8
2 0 1 3 2
3 3 2 5 6
4 9 4 9
5 3 5 8
6 3 7 8 6 1 9
7 1 7 6
8 1 5 9 8 0 6
9 4 6 9 4 8

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN 29/11/2023

G8 68
G7 413
G6 1563 9698 6043
G5 6813
G4 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004
G3 27069 81394
G2 84650
G1 67983
ĐB 643993
Loto Đồng Nai - Loto XSDN 29/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 0 5
1 3 3 1 0 3
2 2 8 9
3 1 3 1 1 4 6 8 9
4 3 4 0 9
5 0 5
6 3 9 6
7 7 8
8 2 3 7 8 9
9 2 3 4 8 9 9 6 9
XSDN - KQXSDN- Dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đồng Nai cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDN mở thưởng các ngày trước đó.

XSDN - KQXSDN - Dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đồng Nai (XSMN DN) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đồng Nai ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đồng Nai được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top