XSKH - KQXSKH - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay tại XSMB365

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH 31/05/2023

G8 28
G7 852
G6 2857 7036 1215
G5 9981
G4 66699 84442 28907 54532 57584 24816 72451
G3 99220 11024
G2 52657
G1 66266
ĐB 626829
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 31/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 2
1 5 6 1 5 8
2 0 4 9 2 3 4 5
3 2 6 3
4 2 4 2 8
5 1 2 7 7 5 1
6 6 6 1 3 6
7 7 0 5 5
8 1 4 8
9 9 9 2 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH 28/05/2023

G8 63
G7 072
G6 4439 7375 4163
G5 6069
G4 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591
G3 09705 93168
G2 64238
G1 56333
ĐB 505873
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 28/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0
1 3 1 9
2 2 7
3 3 8 9 3 1 3 6 7
4 4 6 7
5 5 0 7
6 3 4 8 9 9 6 9
7 2 3 4 5 7 7 7
8 8 3 6
9 1 6 9 3 6 6

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH 24/05/2023

G8 94
G7 336
G6 5724 6499 4808
G5 9966
G4 90033 43684 99827 99235 40630 81270 73590
G3 45734 66315
G2 02304
G1 87881
ĐB 038797
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 24/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 8 0 3 7 9
1 5 1 8
2 4 7 2
3 0 3 4 5 6 3 3
4 4 0 2 3 8
5 5 1 3
6 6 6 3 6
7 0 7 2 9
8 1 4 8 0
9 0 7 9 9 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH 21/05/2023

G8 14
G7 342
G6 6424 0242 8430
G5 3504
G4 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352
G3 90472 28124
G2 14581
G1 14086
ĐB 727077
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 21/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 8 0 3
1 5 1 2 8
2 1 4 4 2 4 4 5 6 7
3 0 4 3
4 2 2 4 0 2 2 3
5 2 8 5 1
6 2 6 8
7 2 7 7 7
8 1 6 8 0 5
9 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH 17/05/2023

G8 85
G7 447
G6 6457 9183 7747
G5 5384
G4 77197 33936 11172 42440 13986 26313 84191
G3 18998 76807
G2 61863
G1 34548
ĐB 775469
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 17/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 4
1 3 1 9
2 2 7
3 6 3 1 6 8
4 0 7 7 8 4 8
5 7 5
6 3 9 6 3 8
7 2 7 0 4 4 5 9
8 3 4 6 8 4 9
9 1 7 8 9 6

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH 14/05/2023

G8 77
G7 414
G6 2458 0005 0619
G5 1999
G4 23689 33216 37115 07404 15580 49151 47058
G3 44421 71221
G2 89546
G1 75856
ĐB 157684
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 14/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 0 8
1 4 5 6 9 1 2 2 5
2 1 1 2
3 3
4 6 4 0 1 8
5 1 6 8 8 5 0 1
6 6 1 4 5
7 7
8 0 4 9 8 5 5
9 9 9 1 8 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH 10/05/2023

G8 01
G7 305
G6 2163 2051 7675
G5 7453
G4 73451 16648 88612 21431 35981 05546 02643
G3 79155 09342
G2 23408
G1 26032
ĐB 312173
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 10/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 8 0
1 2 1 3 5 5 8
2 2 1 3 4
3 1 2 3 4 5 6 7
4 2 3 6 8 4
5 1 1 3 5 5 0 5 7
6 3 6 4
7 3 5 7
8 1 8 0 4
9 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH 07/05/2023

G8 74
G7 810
G6 4359 5199 7422
G5 0611
G4 86902 23949 49870 77642 70613 30210 29499
G3 37080 19533
G2 94672
G1 24408
ĐB 661518
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 07/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 8 0 1 1 7 8
1 0 0 1 3 8 1 1
2 2 2 0 2 4 7
3 3 3 1 3
4 2 9 4
5 9 5
6 6
7 0 2 7
8 0 8 0 1
9 9 9 9 4 5 9 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH 03/05/2023

G8 33
G7 224
G6 3371 6064 9035
G5 2650
G4 89882 85983 21493 66861 19205 60701 12743
G3 87671 18687
G2 34518
G1 44754
ĐB 899589
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 03/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0 5
1 8 1 0 6 7 7
2 4 2 8
3 5 3 4 8 9
4 3 4 2 5 6
5 0 4 5 0 3
6 1 4 6
7 1 1 7 8
8 2 3 7 9 8 1
9 3 9 8

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH 30/04/2023

G8 86
G7 617
G6 6712 1949 2221
G5 4173
G4 39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181
G3 41290 58761
G2 62529
G1 68750
ĐB 336021
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 30/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 5 9
1 0 2 7 1 2 2 6 8
2 1 1 5 9 2 1
3 3 7
4 9 9 4 6
5 0 5 2
6 1 4 6
7 3 8 7 1
8 1 8 8 7 8
9 0 9 2 4 4

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH 26/04/2023

G8 35
G7 282
G6 8760 7531 8069
G5 6294
G4 78925 56799 77141 95736 87780 48859 28490
G3 84183 34077
G2 65582
G1 84701
ĐB 206574
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 26/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 6 8 9
1 1 0 3 4
2 5 2 8 8
3 1 6 3 8
4 1 4 7 9
5 9 5 2
6 0 9 6 3
7 4 7 7 7
8 0 2 2 3 8
9 0 4 9 9 5 6 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH 23/04/2023

G8 56
G7 454
G6 8224 4202 8434
G5 6453
G4 02585 24865 14789 41426 35199 58914 20142
G3 09731 12920
G2 29627
G1 08545
ĐB 510739
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 23/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 2
1 4 1 3
2 0 4 6 7 2 0 4
3 1 4 9 3 5
4 2 5 4 1 2 3 5
5 3 4 5 4 6 8
6 5 6 2
7 7 2
8 5 9 8
9 9 9 3 8 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH 19/04/2023

G8 83
G7 630
G6 0374 5321 1310
G5 5099
G4 15346 91276 56002 00701 64827 16338 74941
G3 37960 18737
G2 69608
G1 75231
ĐB 024139
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 19/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 8 0 1 3 6
1 0 1 0 2 3 4
2 1 7 2 0
3 0 1 7 8 9 3
4 1 6 4 7
5 5
6 0 6 4 7
7 4 6 7 2 3
8 8 0 3
9 9 9 3 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH 16/04/2023

G8 05
G7 253
G6 3594 5502 7298
G5 6198
G4 06459 07738 43676 43210 71246 32048 15165
G3 92510 88691
G2 59626
G1 66228
ĐB 016849
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 16/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 1 1
1 0 0 1 9
2 6 8 2 0
3 8 3 5
4 6 8 9 4 9
5 3 9 5 6
6 5 6 2 4 7
7 6 7
8 8 2 3 4 9 9
9 1 4 8 8 9 4 5
XSKH - KQXSKH- Dự đoán xổ số Khánh Hòa siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Khánh Hòa cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSKH mở thưởng các ngày trước đó.

XSKH - KQXSKH - Dự đoán xổ số Khánh Hòa siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Khánh Hòa (XSMN KH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Khánh Hòa ở kênh nào

- Kết quả xổ số Khánh Hòa được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Khánh Hòa siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top