XSKH - KQXSKH - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay tại XSMB365

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH 26/05/2024

G8 79
G7 285
G6 5196 3481 3243
G5 8751
G4 98918 21097 92334 65407 28483 25384 85512
G3 02839 96116
G2 85452
G1 83429
ĐB 051987
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 26/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0
1 2 6 8 1 5 8
2 9 2 1 5
3 4 9 3 4 8
4 3 4 3 8
5 1 2 5 8
6 6 1 9
7 7 0 8 9
8 1 3 4 5 7 8 1
9 6 7 9 2 3

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH 22/05/2024

G8 01
G7 657
G6 3916 7719 9904
G5 3815
G4 36423 29143 84044 27784 45861 20252 99028
G3 14607 73089
G2 30175
G1 38925
ĐB 890557
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 22/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 0
1 5 6 9 1 6
2 3 5 8 2 5
3 3 2 4
4 3 4 4 0 4 8
5 2 7 7 5 1 2 7
6 1 6 1
7 5 7 0 5 5
8 4 9 8 2
9 9 1 8

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH 19/05/2024

G8 39
G7 425
G6 7919 3574 2056
G5 3538
G4 75272 79848 81975 67348 91011 67044 00610
G3 58839 94058
G2 38556
G1 15570
ĐB 298117
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 19/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 7
1 0 1 7 9 1 1
2 5 2 7
3 8 9 3
4 4 8 8 4 4 7
5 6 6 8 5 2 7
6 6 5 5
7 0 2 4 5 7 1
8 8 3 4 4 5
9 9 1 3

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH 15/05/2024

G8 00
G7 682
G6 5479 5582 9976
G5 3127
G4 15214 15989 09346 44446 81217 36222 08386
G3 92375 59315
G2 14039
G1 08006
ĐB 861225
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 15/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0
1 4 5 7 1
2 2 5 7 2 2 8 8
3 9 3
4 6 6 4 1
5 5 1 2 7
6 6 0 4 4 7 8
7 5 6 9 7 1 2
8 2 2 6 9 8
9 9 3 7 8

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH 12/05/2024

G8 42
G7 422
G6 6759 1156 1636
G5 4966
G4 83982 69176 08056 29710 45718 19143 64764
G3 41565 29865
G2 76408
G1 39521
ĐB 293762
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 12/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 1
1 0 8 1 2
2 1 2 2 2 6 8
3 6 3 4
4 3 4 6
5 6 6 9 5 6 6
6 2 4 5 5 6 6 3 5 5 6 7
7 6 7
8 2 8 0 1
9 9 5

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH 08/05/2024

G8 23
G7 803
G6 7080 8393 4653
G5 3755
G4 84856 29929 45998 44405 39904 31729 76944
G3 02666 16854
G2 96078
G1 85209
ĐB 136971
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 08/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 5 9 0 8
1 1 7
2 9 9 2
3 3 0 5 9
4 4 4 0 4 5
5 3 4 5 6 5 0 5
6 6 6 5 6
7 1 8 7
8 0 8 7 9
9 3 8 9 0 2 2

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH 05/05/2024

G8 99
G7 662
G6 5891 0155 9660
G5 2433
G4 31542 19625 46707 68415 55146 28062 08743
G3 78645 26516
G2 51587
G1 93932
ĐB 300892
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 05/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 6
1 5 6 1 9
2 5 2 3 4 6 6 9
3 2 3 3 3 4
4 2 3 5 6 4
5 5 5 1 2 4 5
6 0 2 2 6 1 4
7 7 0 8
8 7 8
9 1 2 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH 01/05/2024

G8 02
G7 823
G6 0615 5539 6274
G5 6972
G4 20644 99177 77616 98745 53372 24576 70708
G3 76313 74509
G2 93371
G1 41026
ĐB 846835
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 01/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 9 0
1 3 5 6 1 7
2 3 6 2 7 7
3 5 9 3 1 2
4 4 5 4 4 7
5 5 1 3 4
6 6 1 2 7
7 1 2 2 4 6 7 7 7
8 8 0
9 9 0 3

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH 28/04/2024

G8 68
G7 230
G6 7221 9368 0733
G5 5194
G4 42835 21521 37930 00826 33550 92100 98962
G3 73119 64036
G2 85874
G1 19874
ĐB 014259
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 28/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 3 3 5
1 9 1 2 2
2 1 1 6 2 6
3 0 0 3 5 6 3 3
4 4 7 7 9
5 0 9 5 3
6 2 8 6 2 3
7 4 4 7
8 8 6
9 4 9 1 5

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH 24/04/2024

G8 05
G7 463
G6 8059 1121 8406
G5 0263
G4 24797 69979 61652 52893 92653 03905 88137
G3 31764 93711
G2 49955
G1 37738
ĐB 862862
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 24/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 0
1 1 1 1 2
2 1 2 5 6
3 7 8 3 5 6 6 9
4 4 6
5 2 3 5 9 5 0 5
6 2 3 3 4 6 0
7 9 7 3 9
8 8 3
9 3 7 9 5 7

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH 21/04/2024

G8 71
G7 145
G6 0503 5307 4010
G5 6122
G4 61471 42185 72739 39051 63788 42453 49378
G3 53015 79895
G2 56741
G1 08666
ĐB 615582
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 21/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 7 0 1
1 0 5 1 4 5 7
2 2 2 2 8
3 9 3 0 5
4 1 5 4
5 1 3 5 1 4 8 9
6 6 6 6
7 1 8 7 0
8 2 5 8 8 7 8
9 5 9 3

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH 17/04/2024

G8 31
G7 648
G6 5307 9172 8611
G5 3689
G4 70544 94700 31933 70592 94300 59075 22990
G3 76608 22388
G2 67973
G1 08403
ĐB 328534
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 17/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 3 7 8 0 0 0 9
1 1 1 1
2 2 7 9
3 3 4 3 0 3 7
4 4 8 4 3 4
5 5 7
6 6
7 2 3 5 7 0
8 8 9 8 0 4 8
9 0 2 9 8

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH 14/04/2024

G8 01
G7 351
G6 8557 0923 3565
G5 0365
G4 70016 40689 41806 42586 58812 54266 52441
G3 74158 70097
G2 07357
G1 64599
ĐB 473105
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 14/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 0
1 2 6 1 4 5
2 3 2 1
3 3 2
4 1 4
5 1 7 7 8 5 0 6 6
6 5 5 6 6 0 1 6 8
7 7 5 5 9
8 6 9 8 5
9 7 9 9 8 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH 10/04/2024

G8 22
G7 427
G6 6143 9713 8380
G5 2222
G4 02513 42784 54849 92229 68425 17801 30652
G3 61385 14283
G2 24687
G1 90794
ĐB 182714
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 10/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 8
1 3 3 4 1 0
2 2 5 7 9 2 2 5
3 3 1 1 4 8
4 3 9 4 1 8 9
5 2 5 2 8
6 6
7 7 2 8
8 0 3 4 5 7 8
9 4 9 2 4
XSKH - KQXSKH- Dự đoán xổ số Khánh Hòa siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Khánh Hòa cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSKH mở thưởng các ngày trước đó.

XSKH - KQXSKH - Dự đoán xổ số Khánh Hòa siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Khánh Hòa (XSMN KH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Khánh Hòa ở kênh nào

- Kết quả xổ số Khánh Hòa được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Khánh Hòa siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top