XSKH - KQXSKH - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay tại XSMB365

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH 18/05/2022

G8 21
G7 595
G6 3329 2833 8149
G5 8371
G4 72045 26581 90822 13419 79615 79632 09281
G3 87544 69980
G2 60761
G1 95955
ĐB 824337
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 18/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8
1 5 9 1 6 7 8 8
2 2 9 2 2 3
3 2 3 7 3 3
4 4 5 9 4 4
5 5 5 1 4 5 9
6 1 6
7 1 7 3
8 0 1 1 8
9 5 9 1 2 4

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH 15/05/2022

G8 03
G7 551
G6 0717 1240 3912
G5 2292
G4 52666 92637 72896 08951 73304 93225 05393
G3 69206 01072
G2 77684
G1 68712
ĐB 387627
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 15/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 0 4
1 2 2 7 1 5 5
2 5 7 2 1 1 7 9
3 7 3 9
4 0 4 0 8
5 1 1 5 2
6 6 6 0 6 9
7 2 7 1 2 3
8 4 8
9 2 3 6 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH 11/05/2022

G8 75
G7 166
G6 2530 1086 8470
G5 8090
G4 33953 67099 83887 01498 57986 35947 90557
G3 75467 76992
G2 81335
G1 54251
ĐB 269222
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 11/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 7 9
1 1 5
2 2 2 2 9
3 0 5 3 5
4 7 4
5 1 3 7 5 3
6 6 7 6 6 8 8
7 0 7 4 5 6 8
8 6 6 7 8 9
9 0 2 8 9 9 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH 08/05/2022

G8 64
G7 486
G6 3267 3813 9060
G5 2593
G4 30319 17790 52199 09525 62553 13705 10520
G3 65532 34604
G2 96945
G1 96519
ĐB 154202
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 08/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 5 0 2 6 9
1 3 9 9 1
2 0 5 2 0 3
3 2 3 1 5 9
4 5 4 0
5 3 5 0 2 4
6 0 7 6 8
7 7 6
8 6 8
9 0 3 9 9 1 1 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH 04/05/2022

G8 44
G7 734
G6 4725 9809 3674
G5 6024
G4 11333 76111 17536 46540 05685 20596 37414
G3 37442 40891
G2 81952
G1 88662
ĐB 130603
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 04/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 9 0 4
1 1 4 1 1 9
2 4 5 2 4 5 6
3 3 4 6 3 0 3
4 0 2 4 1 2 3 7
5 2 5 2 8
6 2 6 3 9
7 4 7
8 5 8
9 1 6 9 0

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH 01/05/2022

G8 83
G7 357
G6 3111 7262 3866
G5 1779
G4 15933 04870 10803 58575 26861 57741 15408
G3 92781 34675
G2 85586
G1 46069
ĐB 562960
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 01/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 8 0 6 7
1 1 1 1 4 6 8
2 2 6
3 3 3 0 3
4 1 4
5 7 5 7 7
6 0 1 2 6 9 6 6 8
7 0 5 5 9 7 5
8 1 6 8 0
9 9 6 7

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH 27/04/2022

G8 13
G7 287
G6 9537 7714 3105
G5 1921
G4 13621 31095 95698 15147 52322 34588 98036
G3 34925 13902
G2 31479
G1 96357
ĐB 244246
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 27/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 0
1 4 1 2 2
2 1 1 2 5 2 0 2
3 6 7 3
4 6 7 4 1
5 7 5 0 2 9
6 6 3 4
7 9 7 3 4 5 8
8 7 8 8 8 9
9 5 8 9 7

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH 24/04/2022

G8 03
G7 976
G6 7385 1121 2396
G5 3262
G4 22710 38398 68474 87422 98369 49391 72499
G3 86224 48734
G2 59549
G1 57919
ĐB 784089
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 24/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1
1 0 9 1 2 9
2 1 2 4 2 2 6
3 4 3
4 9 4 2 3 7
5 5 8
6 2 9 6 7 9
7 4 6 7
8 5 9 8 9
9 1 6 8 9 9 1 4 6 8 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH 20/04/2022

G8 57
G7 923
G6 7926 1615 6535
G5 9127
G4 02374 82690 39630 89440 59510 01851 79959
G3 12146 21671
G2 99334
G1 71539
ĐB 830914
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 20/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 3 4 9
1 0 4 5 1 5 7
2 3 6 7 2
3 0 4 5 9 3 2
4 0 6 4 1 3 7
5 1 9 5 1 3
6 6 2 4
7 1 4 7 2
8 8
9 0 9 3 5

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH 17/04/2022

G8 48
G7 295
G6 9012 0949 7113
G5 8883
G4 13719 73468 77801 57693 98262 55723 45323
G3 74971 03510
G2 46824
G1 27043
ĐB 050624
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 17/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 1
1 0 2 3 9 1 0 7
2 3 3 4 4 2 1 6
3 3 1 2 2 4 8 9
4 3 9 4 2 2
5 5 9
6 2 8 6
7 1 7
8 3 8 6
9 3 5 9 1 4

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH 13/04/2022

G8 09
G7 289
G6 0689 8610 3699
G5 3404
G4 45449 69707 83100 27821 28522 89989 44371
G3 42951 79675
G2 12226
G1 75546
ĐB 603534
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 13/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 7 0 0 1
1 0 1 2 5 7
2 1 2 6 2 2
3 4 3
4 6 9 4 0 3
5 1 5 7
6 6 2 4
7 1 5 7 0
8 9 9 9 8
9 9 9 4 8 8 8 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH 10/04/2022

G8 14
G7 405
G6 3551 4676 2556
G5 7174
G4 12718 61309 64718 25013 99215 25270 45542
G3 16576 70962
G2 60869
G1 83607
ĐB 219407
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 10/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 7 9 0 7
1 3 5 8 8 1 5
2 2 4 6
3 3 1
4 2 4 7
5 1 6 5 0 1
6 2 9 6 5 7 7
7 0 4 6 6 7 0 0
8 8 1 1
9 9 0 6

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH 06/04/2022

G8 56
G7 393
G6 5894 7053 8755
G5 6371
G4 21289 74712 48463 31533 11522 32737 83419
G3 98381 64513
G2 33926
G1 31842
ĐB 041452
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 06/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 2 3 9 1 7 8
2 2 6 2 1 2 4 5
3 3 7 3 1 3 5 6 9
4 2 4 9
5 2 3 5 5 5
6 3 6 2
7 1 7 3
8 1 9 8
9 3 4 9 1 8

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH 03/04/2022

G8 57
G7 734
G6 8856 2935 2582
G5 8314
G4 42807 33158 04943 67293 85098 00589 03656
G3 18460 62397
G2 99185
G1 36219
ĐB 793260
Loto Khánh Hòa - Loto XSKH 03/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 6 6
1 4 9 1
2 2 8
3 4 5 3 4 9
4 3 4 1 3
5 6 6 8 5 3 8
6 0 0 6 5 5
7 7 0 9
8 2 5 9 8 5 9
9 3 7 8 9 1 8
XSKH - KQXSKH- Dự đoán xổ số Khánh Hòa siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Khánh Hòa cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSKH mở thưởng các ngày trước đó.

XSKH - KQXSKH - Dự đoán xổ số Khánh Hòa siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Khánh Hòa (XSMN KH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Khánh Hòa ở kênh nào

- Kết quả xổ số Khánh Hòa được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Khánh Hòa siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top