XSGL - KQXSGL - Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay tại XSMB365

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 02/06/2023

G8 07
G7 906
G6 0390 6600 9895
G5 3974
G4 10687 52204 09087 34600 53258 02865 91768
G3 51616 86666
G2 28656
G1 44300
ĐB 316288
Loto Gia Lai - Loto XSGL 02/06/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 9
1 6 1
2 2
3 3
4 4 0 7
5 6 8 5 6 9
6 5 6 8 6 0 1 5 6
7 4 7 8 8
8 7 7 8 8 5 6 8
9 0 5 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 26/05/2023

G8 71
G7 773
G6 8903 4694 2899
G5 5325
G4 10524 65303 48097 98515 55000 36591 50077
G3 95981 00123
G2 12674
G1 38441
ĐB 006330
Loto Gia Lai - Loto XSGL 26/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 3 0 0 3
1 5 1 4 8 9
2 3 4 5 2
3 0 3 0 0 2 7
4 1 4 2 7 9
5 5 1 2
6 6
7 3 4 7 7 7 9
8 1 8
9 1 4 7 9 9 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL 19/05/2023

G8 64
G7 982
G6 4306 7665 4643
G5 9564
G4 58762 59612 79670 88201 77337 80034 47544
G3 37145 88820
G2 39972
G1 07964
ĐB 930199
Loto Gia Lai - Loto XSGL 19/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 6 0 2 7
1 2 1 0
2 0 2 1 6 7 8
3 4 7 3 4
4 3 4 5 4 3 4 6 6
5 5 4 6
6 2 4 4 5 6 0
7 0 2 7 3
8 2 8
9 9 9 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 12/05/2023

G8 61
G7 195
G6 4279 4690 1621
G5 3778
G4 51369 68993 42215 91695 18305 48332 15001
G3 47500 86478
G2 42785
G1 06414
ĐB 701483
Loto Gia Lai - Loto XSGL 12/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 5 0 0 9
1 4 5 1 0 2
2 1 2 3
3 2 3 8 9
4 4 1
5 5 0 1 8 9 9
6 9 6
7 8 8 9 7
8 3 5 8 7 7
9 0 3 5 5 9 6 7

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 05/05/2023

G8 31
G7 132
G6 4834 7041 6252
G5 3663
G4 05434 51623 17820 64069 93099 90308 63374
G3 36723 85477
G2 79570
G1 94806
ĐB 452694
Loto Gia Lai - Loto XSGL 05/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 8 0 2 7
1 1 4
2 0 3 3 2 3 5
3 2 4 4 3 2 2 6
4 1 4 3 3 7 9
5 2 5
6 3 9 6 0
7 0 4 7 7 7
8 8 0
9 4 9 9 6 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL 28/04/2023

G8 63
G7 130
G6 3814 6745 1854
G5 7426
G4 65642 58925 25502 17672 53536 87259 59424
G3 31159 65235
G2 74414
G1 08297
ĐB 506979
Loto Gia Lai - Loto XSGL 28/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 3
1 4 4 1
2 4 5 6 2 0 4 7
3 0 5 6 3
4 2 5 4 1 1 2 5
5 4 9 9 5 2 3 4
6 6 2 3
7 2 9 7 9
8 8
9 7 9 5 5 7

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 21/04/2023

G8 62
G7 655
G6 4141 6826 3621
G5 9117
G4 22516 32913 97831 70441 19468 89742 98131
G3 76893 21210
G2 49118
G1 65722
ĐB 580016
Loto Gia Lai - Loto XSGL 21/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1
1 0 3 6 6 7 8 1 2 3 3 4 4
2 1 2 6 2 2 4
3 1 1 3 1 9
4 1 1 2 4
5 5 5 5
6 8 6 1 1 2
7 7 1
8 8 1 6
9 3 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 14/04/2023

G8 22
G7 796
G6 0370 6759 8463
G5 7119
G4 22894 37486 89937 56202 69815 54630 44086
G3 33065 01744
G2 76065
G1 21668
ĐB 708726
Loto Gia Lai - Loto XSGL 14/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 3 7
1 5 9 1
2 6 2 0
3 0 7 3 6
4 4 4 4 9
5 9 5 1 6 6
6 3 5 5 8 6 2 8 8 9
7 0 7 3
8 6 6 8 6
9 4 6 9 1 5

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL 07/04/2023

G8 83
G7 318
G6 6148 6390 2062
G5 8431
G4 81810 24067 66521 52791 02295 01738 10040
G3 71698 84640
G2 63910
G1 16821
ĐB 581637
Loto Gia Lai - Loto XSGL 07/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 1 4 4 9
1 0 0 8 1 2 2 3 9
2 1 1 2 6
3 1 7 8 3
4 0 0 8 4
5 5 9
6 2 7 6
7 7 3 6
8 8 1 3 4 9
9 0 1 5 8 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 31/03/2023

G8 15
G7 771
G6 9861 9698 7695
G5 3020
G4 25032 26659 62804 69088 21135 66906 39786
G3 31676 12208
G2 44683
G1 99296
ĐB 289040
Loto Gia Lai - Loto XSGL 31/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 8 0 2 4
1 1 6 7
2 0 2 3
3 2 5 3 8
4 0 4 0
5 9 5 3 9
6 1 6 0 7 8 9
7 1 6 7
8 3 6 8 8 0 8 9
9 5 6 8 9 5

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 24/03/2023

G8 47
G7 347
G6 8268 3843 5789
G5 4169
G4 15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532
G3 83570 73422
G2 47055
G1 16417
ĐB 821480
Loto Gia Lai - Loto XSGL 24/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 7 8
1 4 7 9 1
2 2 2 2 3 5
3 2 9 3 4
4 3 7 4 1
5 2 5 5 5
6 0 8 9 6
7 0 7 1 4
8 0 9 8 6 9
9 8 9 1 3 6 8

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL 17/03/2023

G8 96
G7 141
G6 5704 5157 7397
G5 7683
G4 60823 87440 86562 98939 17841 25461 75425
G3 45731 92914
G2 03148
G1 13562
ĐB 641347
Loto Gia Lai - Loto XSGL 17/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 4
1 4 1 3 4 4 6
2 3 5 2 6 6
3 1 9 3 2 8
4 0 1 1 7 8 4 0 1
5 7 5 2
6 1 2 2 6
7 7 4 5 9
8 3 8 4
9 7 9 3

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 10/03/2023

G8 17
G7 130
G6 0537 9445 7564
G5 5950
G4 83782 28321 04488 18292 92912 19378 74380
G3 12471 48888
G2 21246
G1 56272
ĐB 368782
Loto Gia Lai - Loto XSGL 10/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 5 8
1 2 1 2 7
2 1 2 1 7 8 8 9
3 0 7 3
4 5 6 4 6
5 0 5 4
6 4 6 4
7 1 2 8 7 3
8 0 2 2 8 8 8 7 8 8
9 2 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 03/03/2023

G8 11
G7 885
G6 8080 0239 6687
G5 5839
G4 89810 20304 59862 59368 23641 19110 81777
G3 28241 51526
G2 29637
G1 59461
ĐB 505263
Loto Gia Lai - Loto XSGL 03/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 1 1 8
1 0 0 1 4 4 6
2 6 2 6
3 7 9 9 3 6
4 1 1 4 0
5 5 8
6 1 2 3 8 6 2
7 7 7 3 7 8
8 0 5 7 8 6
9 9 3 3
XSGL - KQXSGL- Dự đoán xổ số Gia Lai siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Gia Lai cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSGL mở thưởng các ngày trước đó.

XSGL - KQXSGL - Dự đoán xổ số Gia Lai siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Gia Lai (XSMN GL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Gia Lai ở kênh nào

- Kết quả xổ số Gia Lai được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Gia Lai siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top