XSGL - KQXSGL - Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay tại XSMB365

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 22/09/2023

G8 75
G7 578
G6 0818 1535 0529
G5 9668
G4 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992
G3 33791 65501
G2 96544
G1 67536
ĐB 478412
Loto Gia Lai - Loto XSGL 22/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 8 0 1
1 0 2 8 1 0 9
2 9 2 1 9
3 5 6 9 3
4 4 5 4 4
5 9 5 3 4
6 8 6 3 8
7 8 7
8 6 8 0 1 6 7
9 1 2 9 2 3 5

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 15/09/2023

G8 05
G7 160
G6 8138 1975 5895
G5 1714
G4 04962 47028 49789 24423 28747 19338 20976
G3 82398 99406
G2 18118
G1 92493
ĐB 299167
Loto Gia Lai - Loto XSGL 15/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 6
1 4 8 1
2 3 8 2 6
3 8 8 3 2 9
4 7 4 1
5 5 7 9
6 0 2 7 6 0 7
7 5 6 7 4 6
8 9 8 1 2 3 3 9
9 3 5 8 9 8

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL 08/09/2023

G8 08
G7 001
G6 7229 3341 2037
G5 9793
G4 58692 94016 95321 28191 64951 39615 74720
G3 05375 12052
G2 18019
G1 77481
ĐB 370625
Loto Gia Lai - Loto XSGL 08/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 2
1 5 6 9 1 0 2 4 5 8 9
2 0 1 5 9 2 5 9
3 7 3 9
4 1 4
5 1 2 5 1 2 7
6 6 1
7 5 7 3
8 1 8
9 1 2 3 9 1 2

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 01/09/2023

G8 34
G7 092
G6 2877 7535 7640
G5 5342
G4 09909 87740 95151 89658 46574 16567 25888
G3 50992 30867
G2 86801
G1 44998
ĐB 895519
Loto Gia Lai - Loto XSGL 01/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 9 0 4 4
1 9 1 0 5
2 2 4 9 9
3 5 3
4 0 0 2 4 7
5 1 8 5 3
6 7 7 6
7 4 7 7 6 6 7
8 8 8 5 8 9
9 2 2 8 9 0 1

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 25/08/2023

G8 79
G7 607
G6 2040 3887 0841
G5 8834
G4 39315 83206 45562 10661 45652 19485 32151
G3 46859 26926
G2 79356
G1 40363
ĐB 555589
Loto Gia Lai - Loto XSGL 25/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 0 4
1 5 1 4 5 6
2 6 2 5 6
3 4 3 6
4 0 1 4 3
5 1 2 6 9 5 1 8
6 1 2 3 6 0 2 5
7 7 0 8
8 5 7 9 8
9 9 5 8

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL 18/08/2023

G8 65
G7 560
G6 0136 1097 3847
G5 4055
G4 24724 49011 81149 64605 00164 21605 79284
G3 36208 36788
G2 99312
G1 16601
ĐB 449916
Loto Gia Lai - Loto XSGL 18/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 5 8 0 6
1 1 2 6 1 0 1
2 4 2 1
3 6 3
4 7 9 4 2 6 8
5 5 5 0 0 5
6 0 4 6 1 3
7 7 4 9
8 4 8 8 0 8
9 7 9 4

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 11/08/2023

G8 13
G7 729
G6 5114 1563 8185
G5 3784
G4 50305 46358 64898 23186 10124 54767 92206
G3 91667 92133
G2 72941
G1 77317
ĐB 160673
Loto Gia Lai - Loto XSGL 11/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 0
1 4 7 1 4
2 4 9 2
3 3 3 3 6 7
4 1 4 1 2 8
5 8 5 0 8
6 3 7 7 6 0 8
7 3 7 1 6 6
8 4 5 6 8 5 9
9 8 9 2

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 04/08/2023

G8 06
G7 380
G6 7752 1916 7502
G5 0209
G4 61256 32345 34296 61429 05372 28617 79374
G3 69406 80581
G2 99679
G1 58733
ĐB 219086
Loto Gia Lai - Loto XSGL 04/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 9 0 8
1 6 7 1 8
2 9 2 0 5 7
3 3 3 3
4 5 4 7
5 2 6 5 4
6 6 0 1 5 8 9
7 2 4 9 7 1
8 0 1 6 8
9 6 9 0 2 7

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL 28/07/2023

G8 67
G7 311
G6 5757 5249 0961
G5 6993
G4 83976 61452 08310 71570 18115 22321 46006
G3 21638 28753
G2 62749
G1 57511
ĐB 269653
Loto Gia Lai - Loto XSGL 28/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 1 7
1 0 1 1 5 1 1 1 2 6
2 1 2 5
3 8 3 5 5 9
4 9 9 4
5 2 3 3 7 5 1
6 1 6 0 7
7 0 6 7 5
8 8 3
9 3 9 4 4

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 21/07/2023

G8 13
G7 840
G6 0346 6786 0964
G5 3855
G4 56085 34736 60935 76307 51577 73553 70571
G3 25968 77604
G2 18147
G1 38893
ĐB 647019
Loto Gia Lai - Loto XSGL 21/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 0 4
1 9 1 7
2 2
3 5 6 3 5 9
4 0 6 7 4 0 6
5 3 5 5 3 5 8
6 4 8 6 3 4 8
7 1 7 7 0 4 7
8 5 6 8 6
9 3 9 1

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 14/07/2023

G8 44
G7 718
G6 8847 3046 9927
G5 6861
G4 80555 90033 39922 97058 35658 37731 29086
G3 88123 24710
G2 35230
G1 59376
ĐB 993695
Loto Gia Lai - Loto XSGL 14/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 3
1 0 8 1 3 6
2 2 3 7 2 2
3 0 1 3 3 2 3
4 6 7 4
5 5 8 8 5 5 9
6 1 6 4 7 8
7 6 7 2 4
8 6 8 1 5 5
9 5 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL 07/07/2023

G8 03
G7 851
G6 3185 2882 4330
G5 7734
G4 44103 86466 09627 60584 08601 07486 76529
G3 84349 30801
G2 23823
G1 32766
ĐB 257375
Loto Gia Lai - Loto XSGL 07/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 3 0 3
1 1 0 0 5
2 3 7 9 2 8
3 0 4 3 0 2
4 9 4 3 8
5 1 5 7 8
6 6 6 6 6 6 8
7 5 7 2
8 2 4 5 6 8
9 9 2 4

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 30/06/2023

G8 36
G7 086
G6 7323 4294 7453
G5 1166
G4 78532 51116 32254 84763 47078 59789 17227
G3 25047 98065
G2 44011
G1 66771
ĐB 524190
Loto Gia Lai - Loto XSGL 30/06/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9
1 1 6 1 1 7
2 3 7 2 3
3 2 3 2 5 6
4 7 4 5 9
5 3 4 5 6
6 3 5 6 6 1 6 8
7 1 8 7 2 4
8 6 9 8 7
9 0 4 9 8

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 23/06/2023

G8 65
G7 626
G6 5788 8895 7105
G5 2533
G4 83939 26520 42494 45442 58143 59298 62592
G3 94666 22138
G2 73774
G1 03992
ĐB 927521
Loto Gia Lai - Loto XSGL 23/06/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 2
1 1 2
2 0 1 6 2 4 9 9
3 3 8 9 3 3 4
4 2 3 4 7 9
5 5 0 9
6 6 6 2 6
7 4 7
8 8 8 3 8 9
9 2 2 4 5 8 9 3
XSGL - KQXSGL- Dự đoán xổ số Gia Lai siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Gia Lai cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSGL mở thưởng các ngày trước đó.

XSGL - KQXSGL - Dự đoán xổ số Gia Lai siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Gia Lai (XSMN GL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Gia Lai ở kênh nào

- Kết quả xổ số Gia Lai được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Gia Lai siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top