XSGL - KQXSGL - Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay tại XSMB365

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 13/05/2022

G8 54
G7 050
G6 1693 0784 1455
G5 0709
G4 84577 99088 95604 33628 64985 19000 95856
G3 49170 39894
G2 61158
G1 73421
ĐB 271517
Loto Gia Lai - Loto XSGL 13/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 9 0 0 5 7
1 7 1 2
2 1 8 2
3 3 9
4 4 0 8 9
5 0 5 6 8 5 5 8
6 6 5
7 0 7 7 1 7
8 4 5 8 8 2 5 8
9 3 4 9 0

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 06/05/2022

G8 61
G7 171
G6 8519 7552 6207
G5 2081
G4 90710 75833 40828 30859 03175 09171 73381
G3 79116 23641
G2 59744
G1 12465
ĐB 707937
Loto Gia Lai - Loto XSGL 06/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 1
1 0 6 9 1 4 7 7 8 8
2 8 2 5
3 3 7 3 3
4 1 4 4 4
5 2 9 5 6 7
6 5 6 1
7 1 1 5 7 0 3
8 1 1 8 2
9 9 1 5

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL 29/04/2022

G8 26
G7 490
G6 3193 3398 0468
G5 2133
G4 76727 82357 75421 17663 80301 69108 37962
G3 59871 65699
G2 79802
G1 60053
ĐB 128311
Loto Gia Lai - Loto XSGL 29/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 8 0 9
1 1 1 0 1 2 7
2 1 7 2 0 6
3 3 3 3 5 6 9
4 4
5 3 7 5
6 2 3 8 6
7 1 7 2 5
8 8 0 6 9
9 0 3 8 9 9 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 22/04/2022

G8 49
G7 025
G6 9543 3393 5393
G5 8520
G4 52534 24836 87343 74791 45072 53770 74417
G3 67466 96709
G2 97332
G1 92006
ĐB 155360
Loto Gia Lai - Loto XSGL 22/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 9 0 2 6 7
1 7 1 9
2 0 5 2 3 7
3 2 4 6 3 4 4 9 9
4 3 3 4 3
5 5 2
6 0 6 6 0 3 6
7 0 2 7 1
8 8
9 1 3 3 9 0

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 15/04/2022

G8 08
G7 284
G6 1360 6858 6434
G5 5272
G4 06644 65839 13732 69626 34251 10687 26474
G3 68755 80894
G2 07569
G1 63103
ĐB 427064
Loto Gia Lai - Loto XSGL 15/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 6
1 1 5
2 6 2 3 7
3 2 4 9 3 0
4 4 4 3 4 6 7 8 9
5 1 5 8 5 5
6 0 4 9 6 2
7 2 4 7 8
8 4 7 8 5
9 4 9 3 6

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL 08/04/2022

G8 84
G7 977
G6 0517 0023 8550
G5 3791
G4 85825 84174 64600 53402 98887 94433 03584
G3 59035 65804
G2 88437
G1 29718
ĐB 164783
Loto Gia Lai - Loto XSGL 08/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 4 0 0 5
1 7 8 1 9
2 3 5 2 0
3 3 5 7 3 2 3 8
4 4 0 7 8
5 0 5 2 3
6 6
7 4 7 7 1 3 7 8
8 3 4 7 8 1
9 1 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 01/04/2022

G8 04
G7 907
G6 0620 0923 2348
G5 9246
G4 57408 27364 74127 92054 48770 58518 79877
G3 54296 09256
G2 98713
G1 25032
ĐB 549012
Loto Gia Lai - Loto XSGL 01/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 8 0 2 7
1 2 3 8 1
2 0 3 7 2 1 3
3 2 3 1 2
4 6 8 4 5 6
5 4 6 5
6 4 6 4 5 9
7 0 7 7 0 2 7
8 8 0 1 4
9 6 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 25/03/2022

G8 35
G7 074
G6 0589 1038 5154
G5 2359
G4 83567 83614 38692 11768 34164 89543 41709
G3 02860 73396
G2 67129
G1 27204
ĐB 372384
Loto Gia Lai - Loto XSGL 25/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 9 0 6
1 4 1
2 9 2 9
3 8 3 4
4 3 4 0 1 5 6 7 8
5 4 9 5
6 0 4 7 8 6 9
7 4 7 6
8 4 9 8 3 6
9 2 6 9 0 2 5 8

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL 18/03/2022

G8 83
G7 616
G6 6831 1618 8759
G5 9211
G4 01229 30791 67969 66775 32941 02196 24878
G3 36043 27476
G2 61486
G1 11867
ĐB 591650
Loto Gia Lai - Loto XSGL 18/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5
1 1 6 8 1 1 3 4 9
2 9 2
3 1 3 4
4 1 3 4
5 0 9 5 7
6 7 9 6 1 7 8 9
7 5 6 8 7 6
8 6 8 1 7
9 1 6 9 2 5 6

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 11/03/2022

G8 31
G7 088
G6 9338 9661 6128
G5 9623
G4 98077 10372 56288 29816 78622 90682 78139
G3 63165 17141
G2 05729
G1 82450
ĐB 595225
Loto Gia Lai - Loto XSGL 11/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5
1 6 1 4 6
2 2 3 5 8 9 2 2 7 8
3 8 9 3 2
4 1 4
5 0 5 2 6
6 1 5 6 1
7 2 7 7 7
8 2 8 8 8 2 3 8 8
9 9 2 3

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 04/03/2022

G8 17
G7 863
G6 6770 5712 3213
G5 1613
G4 46262 51441 31511 62009 90828 50962 39544
G3 28599 38462
G2 72216
G1 38836
ĐB 709196
Loto Gia Lai - Loto XSGL 04/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 7
1 1 2 3 3 6 1 1 4
2 8 2 1 6 6 6
3 6 3 1 1 6
4 1 4 4 4
5 5
6 2 2 2 3 6 1 3 9
7 0 7
8 8 2
9 6 9 9 0 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL 25/02/2022

G8 82
G7 290
G6 7141 4999 0105
G5 3569
G4 71678 19904 14712 45057 54161 20076 22117
G3 59568 03280
G2 14304
G1 60498
ĐB 410845
Loto Gia Lai - Loto XSGL 25/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 5 0 8 9
1 2 7 1 4 6
2 2 1
3 3
4 1 5 4 0 0
5 7 5 0 4
6 1 8 9 6 7
7 6 8 7 1 5
8 0 8 6 7 9
9 0 8 9 9 6 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 18/02/2022

G8 28
G7 623
G6 3308 6368 0402
G5 4149
G4 12041 23300 16932 47156 48384 91322 43894
G3 30195 38247
G2 32819
G1 42495
ĐB 522977
Loto Gia Lai - Loto XSGL 18/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 8 0 0
1 9 1 4
2 2 3 2 0 2 3
3 2 3 2
4 1 7 9 4 8 9
5 6 5 9 9
6 8 6 5
7 7 7 4 7
8 4 8 0 6
9 4 5 5 9 1 4

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 11/02/2022

G8 77
G7 229
G6 1434 6040 5657
G5 5823
G4 41108 09011 32796 74276 98486 60874 44512
G3 75507 04747
G2 61556
G1 26762
ĐB 356435
Loto Gia Lai - Loto XSGL 11/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 8 0 4
1 1 2 1 1
2 3 9 2 1 6
3 4 5 3 2
4 0 7 4 3 7
5 6 7 5 3
6 2 6 5 7 8 9
7 4 6 7 0 4 5
8 6 8 0
9 6 9 2
XSGL - KQXSGL- Dự đoán xổ số Gia Lai siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Gia Lai cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSGL mở thưởng các ngày trước đó.

XSGL - KQXSGL - Dự đoán xổ số Gia Lai siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Gia Lai (XSMN GL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Gia Lai ở kênh nào

- Kết quả xổ số Gia Lai được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Gia Lai siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top