XSGL - KQXSGL - Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay tại XSMB365

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 07/10/2022

G8 65
G7 623
G6 5917 7350 1330
G5 7093
G4 90338 15040 55398 54462 14574 32020 72334
G3 07813 78761
G2 79953
G1 28204
ĐB 339588
Loto Gia Lai - Loto XSGL 07/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 2 3 4 5
1 3 7 1 6
2 0 3 2 6
3 0 4 8 3 1 2 5 9
4 0 4 0 3 7
5 0 3 5
6 1 2 6
7 4 7 1
8 8 8 3 8 9
9 3 8 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 30/09/2022

G8 26
G7 534
G6 2374 4026 3727
G5 2448
G4 90141 23758 51537 66865 69766 64920 11517
G3 16441 06188
G2 50483
G1 81050
ĐB 141113
Loto Gia Lai - Loto XSGL 30/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 5
1 3 7 1 4 4
2 0 6 7 2
3 4 7 3 1 8
4 1 1 8 4 3 7
5 0 8 5 6
6 5 6 6 2 6
7 4 7 1 2 3
8 3 8 8 4 5 8
9 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL 23/09/2022

G8 01
G7 808
G6 4244 6259 5819
G5 5639
G4 49503 93172 05481 33787 67282 78258 86691
G3 82301 80434
G2 31664
G1 04794
ĐB 586994
Loto Gia Lai - Loto XSGL 23/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 8 0
1 9 1 0 8 9
2 2 7 8
3 4 9 3 0
4 4 4 3 4 6 9 9
5 8 9 5
6 4 6
7 2 7 8
8 1 2 7 8 0 5
9 1 4 4 9 1 3 5

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 16/09/2022

G8 57
G7 907
G6 6295 8262 6597
G5 9892
G4 64562 90084 36162 02130 48062 67051 84684
G3 03975 70847
G2 98894
G1 41425
ĐB 785813
Loto Gia Lai - Loto XSGL 16/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 3
1 3 1 5
2 5 2 6 6 6 6 9
3 0 3 1
4 7 4 8 8 9
5 1 5 2 7 9
6 2 2 2 2 6
7 5 7 0 4 9
8 4 4 8
9 2 4 5 7 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 09/09/2022

G8 75
G7 867
G6 6014 8308 3289
G5 1273
G4 89345 95925 06195 07101 55751 79384 03813
G3 61941 76702
G2 05436
G1 33896
ĐB 126531
Loto Gia Lai - Loto XSGL 09/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 8 0
1 3 4 1 0 3 4 5
2 5 2 0
3 1 6 3 1 7
4 1 5 4 1 8
5 1 5 2 4 9
6 7 6 3 9
7 3 7 6
8 4 9 8 0
9 5 6 9 8

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL 02/09/2022

G8 81
G7 759
G6 1637 5373 7158
G5 9241
G4 74383 24103 00071 57284 63952 49146 68094
G3 68653 11093
G2 68745
G1 06658
ĐB 567290
Loto Gia Lai - Loto XSGL 02/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 9
1 1 4 7
2 2 5
3 7 3 0 5 7 8 9
4 1 5 6 4 8 9
5 2 3 8 8 9 5 4
6 6 4
7 1 3 7 3
8 3 4 8 5 5
9 0 3 4 9 5

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 26/08/2022

G8 32
G7 696
G6 4747 1133 8955
G5 2016
G4 64177 53708 29427 43437 05604 25833 54959
G3 79319 98282
G2 22828
G1 04823
ĐB 661846
Loto Gia Lai - Loto XSGL 26/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 8 0
1 6 9 1
2 3 7 8 2 8
3 3 3 7 3 2 3 3
4 6 7 4 0
5 5 9 5 5
6 6 1 4 9
7 7 7 2 3 4 7
8 2 8 0 2
9 6 9 1 5

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 19/08/2022

G8 00
G7 036
G6 8477 0204 5644
G5 9671
G4 77188 83219 63785 64834 90713 68450 34520
G3 69776 08223
G2 72823
G1 49981
ĐB 732106
Loto Gia Lai - Loto XSGL 19/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 0 2 5
1 3 9 1 7 8
2 0 3 3 2
3 4 6 3 1 2 2
4 4 4 0 3 4
5 0 5 8
6 6 0 3 7
7 1 6 7 7 7
8 1 5 8 8 8
9 9 1

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL 12/08/2022

G8 97
G7 915
G6 3604 6964 9813
G5 4375
G4 30138 38799 51019 23036 13295 06057 67400
G3 61260 68451
G2 35163
G1 91393
ĐB 346952
Loto Gia Lai - Loto XSGL 12/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 0 0 6
1 3 5 9 1 5
2 2 5
3 6 8 3 1 6 9
4 4 0 6
5 1 2 7 5 1 7 9
6 0 3 4 6 3
7 5 7 5
8 8 3
9 3 5 9 9 1 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 05/08/2022

G8 43
G7 482
G6 4644 2479 6395
G5 8794
G4 48054 99686 32112 52197 59183 17965 93960
G3 61448 10473
G2 48882
G1 30413
ĐB 109970
Loto Gia Lai - Loto XSGL 05/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 7
1 2 3 1
2 2 1 8 8
3 3 1 7 8
4 4 8 4 4 5 9
5 4 5 6 9
6 0 5 6 8
7 0 3 9 7 9
8 2 2 3 6 8 4
9 4 5 7 9 7

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 29/07/2022

G8 80
G7 103
G6 6022 8833 8705
G5 1712
G4 28509 64616 43508 35498 98132 39312 46537
G3 27869 77191
G2 37548
G1 15114
ĐB 387926
Loto Gia Lai - Loto XSGL 29/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 5 8 9 0
1 2 2 4 6 1 9
2 2 6 2 1 1 2 3
3 2 3 7 3 0 3
4 8 4 1
5 5 0
6 9 6 1 2
7 7 3
8 8 0 4 9
9 1 8 9 0 6

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL 22/07/2022

G8 83
G7 059
G6 2546 2081 1590
G5 7183
G4 42981 68914 46479 04551 13837 45071 31928
G3 54616 47084
G2 36774
G1 90977
ĐB 202672
Loto Gia Lai - Loto XSGL 22/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9
1 4 6 1 5 7 8 8
2 8 2 7
3 7 3 8
4 6 4 1 7 8
5 1 9 5
6 6 1 4
7 1 2 4 7 9 7 3 7
8 1 1 3 4 8 2
9 0 9 5 7

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 15/07/2022

G8 33
G7 078
G6 5154 7543 5688
G5 3058
G4 65070 60498 13947 86961 51988 43075 18167
G3 62765 00065
G2 05873
G1 71600
ĐB 007367
Loto Gia Lai - Loto XSGL 15/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 7
1 1 6
2 2
3 3 4 7
4 3 7 4 5
5 4 8 5 6 6 7
6 1 5 5 7 7 6
7 0 3 5 8 7 4 6 6
8 8 8 8 5 7 8 8 9
9 8 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 08/07/2022

G8 37
G7 495
G6 7481 1202 4800
G5 1004
G4 40760 57972 07028 55694 79956 55214 67495
G3 66455 05067
G2 73903
G1 20465
ĐB 866200
Loto Gia Lai - Loto XSGL 08/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 2 3 4 0 0 0 6
1 4 1 8
2 8 2 0 7
3 3 0
4 4 0 1 9
5 5 6 5 5 6 9 9
6 0 5 7 6 5
7 2 7 6
8 1 8 2
9 4 5 5 9
XSGL - KQXSGL- Dự đoán xổ số Gia Lai siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Gia Lai cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSGL mở thưởng các ngày trước đó.

XSGL - KQXSGL - Dự đoán xổ số Gia Lai siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Gia Lai (XSMN GL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Gia Lai ở kênh nào

- Kết quả xổ số Gia Lai được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Gia Lai siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top