XSGL - KQXSGL - Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay tại XSMB365

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 12/04/2024

G8 30
G7 654
G6 5428 1951 4400
G5 4928
G4 76261 48675 10480 09461 62969 71322 26774
G3 91108 96333
G2 54143
G1 25210
ĐB 403367
Loto Gia Lai - Loto XSGL 12/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 0 0 1 8
1 0 1 5 6 6
2 2 8 8 2 2
3 3 3 3 4
4 3 4 5 7
5 1 4 5 7
6 1 1 7 9 6
7 4 5 7 6
8 0 8 0 2 2
9 9 6

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 05/04/2024

G8 95
G7 151
G6 4224 4511 2017
G5 1134
G4 25785 03760 06599 99244 39464 16149 39247
G3 88796 72182
G2 30569
G1 05016
ĐB 854776
Loto Gia Lai - Loto XSGL 05/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6
1 1 6 7 1 1 5
2 4 2 8
3 4 3
4 4 7 9 4 2 3 4 6
5 1 5 8
6 0 4 9 6 1 7 9
7 6 7 1 4
8 2 5 8
9 6 9 9 4 6 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL 29/03/2024

G8 23
G7 808
G6 8126 7664 3701
G5 2705
G4 05354 50364 91799 16520 30523 31493 13043
G3 92786 18175
G2 17590
G1 40233
ĐB 786688
Loto Gia Lai - Loto XSGL 29/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 8 0 2 9
1 1 0
2 0 3 6 2
3 3 3 2 3 4 9
4 3 4 5 6 6
5 4 5 0 7
6 4 4 6 2 8
7 5 7
8 6 8 8 0 8
9 0 3 9 9 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 22/03/2024

G8 49
G7 497
G6 0555 5883 0337
G5 6545
G4 53899 16558 24653 04146 37029 42836 01138
G3 30407 79991
G2 77640
G1 00914
ĐB 982528
Loto Gia Lai - Loto XSGL 22/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 4
1 4 1 9
2 8 9 2
3 6 7 8 3 5 8
4 0 5 6 4 1
5 3 5 8 5 4 5
6 6 3 4
7 7 0 3 9
8 3 8 2 3 5
9 1 7 9 9 2 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 15/03/2024

G8 83
G7 845
G6 2483 3870 3855
G5 5582
G4 43067 40618 37558 10096 92502 83217 06986
G3 18954 89906
G2 64530
G1 38600
ĐB 199174
Loto Gia Lai - Loto XSGL 15/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 6 0 0 3 7
1 7 8 1
2 2 0 8
3 0 3 8
4 5 4 5 7
5 4 5 8 5 4 5
6 7 6 0 8 9
7 0 4 7 1 6
8 2 3 6 8 1 5
9 6 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL 08/03/2024

G8 15
G7 088
G6 8960 7611 7058
G5 4382
G4 89561 93931 94229 29559 72058 34438 10777
G3 27450 76688
G2 81616
G1 64922
ĐB 239343
Loto Gia Lai - Loto XSGL 08/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 6
1 1 6 1 1 3 6
2 2 9 2 2 8
3 1 8 3 4
4 3 4
5 0 8 8 9 5
6 0 1 6 1
7 7 7 7
8 2 8 8 8 3 5 5 8 8
9 9 2 5

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 01/03/2024

G8 64
G7 218
G6 7036 8684 8862
G5 0414
G4 46599 11374 71962 25938 28892 08395 19182
G3 04038 01011
G2 24378
G1 01150
ĐB 155290
Loto Gia Lai - Loto XSGL 01/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 9
1 1 4 8 1 1
2 2 6 6 8 9
3 6 8 8 3
4 4 1 7 8
5 0 5 9
6 2 2 6 3
7 4 8 7
8 2 4 8 1 3 3 7
9 0 2 5 9 9 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 23/02/2024

G8 94
G7 302
G6 2489 3003 9102
G5 1304
G4 43504 33300 30190 11926 00388 70520 10868
G3 62525 44708
G2 99616
G1 27364
ĐB 686327
Loto Gia Lai - Loto XSGL 23/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 2 3 4 4 8 0 0 2 9
1 6 1
2 0 5 6 7 2 0 0
3 3 0
4 4 0 0 6
5 5 2
6 4 8 6 1 2
7 7 2
8 8 9 8 0 6 8
9 0 9 8

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL 16/02/2024

G8 35
G7 778
G6 9950 0589 8426
G5 6814
G4 02462 92140 89893 78098 28769 88077 33302
G3 84384 23940
G2 63130
G1 97257
ĐB 384028
Loto Gia Lai - Loto XSGL 16/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 3 4 4 5
1 4 1
2 6 8 2 0 6
3 0 3 9
4 0 0 4 1 8
5 0 7 5
6 2 9 6 2
7 7 8 7 5 7
8 4 9 8 2 7 9
9 3 8 9 6 8

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 09/02/2024

G8 39
G7 666
G6 4281 1283 4337
G5 0838
G4 97029 31765 25099 85963 95088 02720 87741
G3 43044 13848
G2 40424
G1 92732
ĐB 219388
Loto Gia Lai - Loto XSGL 09/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2
1 1 4 8
2 0 4 9 2 3
3 2 7 8 3 6 8
4 1 4 8 4 2 4
5 5 6
6 3 5 6 6 6
7 7 3
8 1 3 8 8 8 3 4 8 8
9 9 9 2 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 02/02/2024

G8 11
G7 572
G6 2506 7880 7969
G5 7832
G4 90202 48250 29648 93607 75086 58695 44039
G3 85339 65706
G2 26234
G1 72011
ĐB 931321
Loto Gia Lai - Loto XSGL 02/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 6 7 0 5 8
1 1 1 1 2
2 1 2 0 3 7
3 2 4 9 9 3
4 8 4 3
5 0 5 9
6 9 6 0 0 8
7 2 7 0
8 0 6 8 4
9 5 9 3 3 6

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL 26/01/2024

G8 11
G7 797
G6 8682 2673 2263
G5 7783
G4 45908 20060 81196 50568 87132 81605 14641
G3 85247 89597
G2 28618
G1 09830
ĐB 571519
Loto Gia Lai - Loto XSGL 26/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 8 0 3 6
1 8 9 1 4
2 2 3 8
3 0 2 3 6 7 8
4 1 7 4
5 5 0
6 0 3 8 6 9
7 3 7 4 9 9
8 2 3 8 0 1 6
9 6 7 7 9 1

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL 19/01/2024

G8 24
G7 152
G6 9563 8371 1469
G5 2228
G4 14639 79298 45399 68052 92892 79384 09472
G3 11003 11927
G2 74381
G1 74151
ĐB 226290
Loto Gia Lai - Loto XSGL 19/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 9
1 1 5 7 8
2 7 8 2 5 5 7 9
3 9 3 0 6
4 4 8
5 1 2 2 5
6 3 9 6
7 1 2 7 2
8 1 4 8 2 9
9 0 2 8 9 9 3 6 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL 12/01/2024

G8 74
G7 901
G6 4272 6860 0176
G5 0350
G4 78836 45713 02519 77454 52711 36284 26825
G3 41436 88351
G2 86223
G1 28354
ĐB 436511
Loto Gia Lai - Loto XSGL 12/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 5 6
1 1 1 3 9 1 0 1 1 5
2 3 5 2 7
3 6 6 3 1 2
4 4 5 5 8
5 0 1 4 4 5 2
6 0 6 3 3 7
7 2 6 7
8 4 8
9 9 1
XSGL - KQXSGL- Dự đoán xổ số Gia Lai siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Gia Lai cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSGL mở thưởng các ngày trước đó.

XSGL - KQXSGL - Dự đoán xổ số Gia Lai siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Gia Lai (XSMN GL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Gia Lai ở kênh nào

- Kết quả xổ số Gia Lai được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Gia Lai siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top