XSQB - KQXSQB - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay tại XSMB365

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 11/04/2024

G8 50
G7 421
G6 6841 1420 2442
G5 9215
G4 70438 67352 99590 10561 61055 50332 93997
G3 76751 47916
G2 50938
G1 61314
ĐB 597576
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 11/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 9
1 4 5 6 1 2 4 5 6
2 0 1 2 3 4 5
3 2 8 8 3
4 1 2 4 1
5 1 2 5 5 1 5
6 1 6 1 7
7 6 7 9
8 8 3 3
9 0 7 9

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 04/04/2024

G8 23
G7 722
G6 7054 7369 0722
G5 7751
G4 76739 66768 96024 35780 49429 23121 00044
G3 25568 72452
G2 27862
G1 19466
ĐB 610560
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 04/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 8
1 1 2 5
2 1 2 2 4 9 2 2 2 5 6
3 9 3
4 4 4 2 4 5
5 1 2 4 5
6 0 2 6 8 8 9 6 6
7 7
8 0 8 6 6
9 9 2 3 6

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 28/03/2024

G8 56
G7 119
G6 5223 6944 3345
G5 5662
G4 37627 85555 10913 71049 47802 66685 73775
G3 66627 59439
G2 60951
G1 01239
ĐB 447955
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 28/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0
1 3 9 1 5
2 3 7 7 2 0 6
3 9 9 3 1 2
4 4 5 9 4 4
5 1 5 5 5 4 5 5 7 8
6 2 6
7 5 7 2 2
8 5 8
9 9 1 3 3 4

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 21/03/2024

G8 87
G7 328
G6 7054 7861 7316
G5 5935
G4 18259 41260 30755 30034 41296 63840 29042
G3 14063 84170
G2 05509
G1 29486
ĐB 882454
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 21/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 4 6 7
1 6 1 6
2 8 2 4
3 4 5 3 6
4 0 2 4 3 5 5
5 4 4 5 9 5 3 5
6 0 1 3 6 1 8 9
7 0 7
8 6 8 2
9 6 9 0 5

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 14/03/2024

G8 49
G7 516
G6 2552 6620 9737
G5 5101
G4 51612 33282 45390 71623 95356 57612 15173
G3 24496 83458
G2 64709
G1 86391
ĐB 399171
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 14/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 9 0 2 9
1 2 2 6 1 0 7 9
2 0 3 2 1 1 5 8
3 7 3 2 7
4 4
5 2 6 8 5
6 6 1 5 9
7 1 3 7 3
8 2 8 5
9 0 1 6 9 0

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 07/03/2024

G8 60
G7 828
G6 1179 5423 4397
G5 9284
G4 13450 01478 56028 51792 83707 94303 69891
G3 41467 62463
G2 29628
G1 90792
ĐB 715054
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 07/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 7 0 5
1 1 9
2 3 8 8 8 2 9 9
3 3 0 2 6
4 4 5 8
5 0 4 5
6 3 7 6
7 8 9 7 0 6 9
8 4 8 2 2 2 7
9 1 2 2 7 9 7

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 29/02/2024

G8 31
G7 560
G6 2444 5640 2598
G5 8898
G4 11338 18420 10872 30162 93419 79073 47198
G3 50511 98391
G2 87609
G1 10422
ĐB 096454
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 29/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 2 4 6
1 1 9 1 1 9
2 0 2 2 2 6 7
3 8 3 7
4 0 4 4 4 5
5 4 5
6 0 2 6
7 2 3 7
8 8 3 9 9 9
9 1 8 8 8 9 0 1

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 22/02/2024

G8 56
G7 112
G6 2606 0875 8748
G5 5754
G4 31638 98654 75404 67263 98872 17633 33589
G3 87845 42780
G2 89599
G1 20810
ĐB 365867
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 22/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 0 1 8
1 0 2 1
2 2 1 7
3 3 8 3 3 6
4 5 8 4 0 5 5
5 4 4 5 4 7
6 3 7 6 0
7 2 5 7 6
8 0 9 8 3 4
9 9 9 8 9

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 15/02/2024

G8 79
G7 028
G6 7457 5378 5835
G5 2588
G4 23046 74766 20349 76930 92475 54386 38443
G3 05889 84899
G2 13994
G1 08289
ĐB 941018
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 15/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3
1 8 1
2 8 2
3 0 5 3 4
4 3 6 9 4 9
5 7 5 3 7
6 6 6 4 6 8
7 5 8 7 5
8 6 8 9 9 8 1 2 7 8
9 4 9 9 4 8 8 9

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 08/02/2024

G8 69
G7 154
G6 6265 7134 8717
G5 7557
G4 39764 54427 85740 18392 89195 54420 17497
G3 64112 12067
G2 56721
G1 05949
ĐB 672489
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 08/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 4
1 2 7 1 2
2 0 1 7 2 1 9
3 4 3
4 0 9 4 3 5 6
5 4 7 5 6 9
6 4 5 7 6
7 7 1 2 5 6 9
8 9 8
9 2 5 7 9 4 8

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 01/02/2024

G8 78
G7 315
G6 0371 7934 7628
G5 7144
G4 96026 70516 97576 06647 41248 70719 43410
G3 84046 90781
G2 10852
G1 35387
ĐB 839421
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 01/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1
1 0 5 6 9 1 2 7 8
2 1 6 8 2 5
3 4 3
4 4 6 7 8 4 3 4
5 2 5 1
6 6 1 2 4 7
7 1 6 7 4 8
8 1 7 8 2 4
9 9 1

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 25/01/2024

G8 20
G7 535
G6 8782 8616 4631
G5 7315
G4 59228 21871 91785 73577 63256 66380 98759
G3 73016 16182
G2 16251
G1 86856
ĐB 023868
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 25/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8
1 5 6 6 1 3 5 7
2 8 2 8 8
3 1 5 3
4 4
5 1 6 6 9 5 1 3 8
6 8 6 1 1 5 5
7 1 7 7 7
8 0 2 2 5 8 2 6
9 9 5

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 18/01/2024

G8 77
G7 886
G6 4999 2141 4597
G5 4847
G4 29089 48171 36472 93604 44725 98143 26089
G3 07375 19022
G2 10299
G1 38739
ĐB 471039
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 18/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0
1 1 4 7
2 2 5 2 2 7
3 9 9 3 4
4 1 3 7 4 0
5 5 2 7
6 6 8
7 1 2 5 7 4 9
8 6 9 9 8
9 7 9 9 9 3 3 8 8 9 9

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 11/01/2024

G8 81
G7 666
G6 5446 1002 1000
G5 0288
G4 77805 21655 27776 59866 43365 82183 19501
G3 74716 92612
G2 75946
G1 35317
ĐB 727281
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 11/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 2 5 0 0
1 2 6 7 1 0 8
2 2 0 1
3 3 8
4 6 6 4
5 5 5 0 5 6
6 5 6 6 6 1 4 4 6 6 7
7 6 7 1
8 1 3 8 8 8
9 9
XSQB - KQXSQB- Dự đoán xổ số Quảng Bình siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Bình cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQB mở thưởng các ngày trước đó.

XSQB - KQXSQB - Dự đoán xổ số Quảng Bình siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Bình (XSMN QB) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Bình ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Bình được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Bình siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top