XSQB - KQXSQB - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay tại XSMB365

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 11/07/2024

G8 97
G7 147
G6 3524 2588 1322
G5 3157
G4 05676 01056 98298 53077 58186 47030 89736
G3 03357 74353
G2 29324
G1 01672
ĐB 514214
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 11/07/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3
1 4 1
2 2 4 4 2 2 7
3 0 6 3 5
4 7 4 1 2 2
5 3 6 7 7 5
6 6 3 5 7 8
7 2 6 7 7 4 5 5 7
8 6 8 8 8 9
9 8 9

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 04/07/2024

G8 50
G7 878
G6 1234 7611 1875
G5 8764
G4 42022 89440 72258 11004 54322 06507 19054
G3 36184 48839
G2 34556
G1 02291
ĐB 667402
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 04/07/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 7 0 4
1 1 1 1 9
2 2 2 2 0 2 2
3 4 9 3
4 0 4 0 3 5 6 8
5 4 6 8 5 7
6 4 6 5
7 5 8 7 0
8 4 8 5 7
9 1 9 3

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 27/06/2024

G8 29
G7 734
G6 3748 3150 4122
G5 0602
G4 45816 67125 46049 73707 35197 78720 59869
G3 07218 39079
G2 89301
G1 40800
ĐB 983989
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 27/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 2 7 0 0 2 5
1 6 8 1 0
2 0 2 5 2 0 2
3 4 3
4 8 9 4 3
5 0 5 2
6 9 6 1
7 9 7 0 9
8 9 8 1 4
9 7 9 4 6 7 8

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 20/06/2024

G8 13
G7 255
G6 8095 7309 4963
G5 4963
G4 80507 72924 79075 97868 63137 12134 48406
G3 68369 42245
G2 27969
G1 98027
ĐB 325633
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 20/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 9 0
1 1
2 4 7 2
3 3 4 7 3 3 6 6
4 5 4 2 3
5 5 5 4 5 7 9
6 3 3 8 9 9 6 0
7 5 7 0 2 3
8 8 6
9 5 9 0 6 6

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 13/06/2024

G8 70
G7 683
G6 6647 0593 8352
G5 7130
G4 10260 99781 07493 26615 58886 51426 86473
G3 47466 45625
G2 04855
G1 37000
ĐB 106727
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 13/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 3 6
1 5 1 8
2 5 6 7 2 5
3 0 3 7 8 9 9
4 7 4
5 2 5 5 1 2 5
6 0 6 6 2 6 8
7 3 7 2 4
8 1 3 6 8
9 3 3 9

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 06/06/2024

G8 53
G7 990
G6 4086 2953 6625
G5 1128
G4 93551 40246 31750 40031 20434 22726 36554
G3 81924 34899
G2 52675
G1 22060
ĐB 033997
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 06/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 6 9
1 1 3 5
2 4 5 6 8 2
3 1 4 3 5
4 6 4 2 3 5
5 0 1 3 4 5 2 7
6 0 6 2 4 8
7 5 7 9
8 6 8 2
9 0 7 9 9 9

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 30/05/2024

G8 58
G7 321
G6 9291 0270 1862
G5 1589
G4 64552 28620 74029 63065 48133 13244 09830
G3 12231 97185
G2 02029
G1 41291
ĐB 929844
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 30/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 3 7
1 1 2 3 9 9
2 0 1 9 9 2 5 6
3 0 1 3 3 3
4 4 4 4 4 4
5 2 5 6 8
6 2 5 6
7 0 7
8 5 9 8
9 1 1 9 2 2 8

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 23/05/2024

G8 43
G7 465
G6 6296 2806 8918
G5 0892
G4 98001 71124 94815 08705 93489 58973 32663
G3 87663 27331
G2 84043
G1 83963
ĐB 052696
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 23/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 6 0
1 5 8 1 0 3
2 4 2 9
3 1 3 4 6 6 6 7
4 3 4 2
5 5 0 1 6
6 3 3 3 5 6 0 9 9
7 3 7
8 9 8 1
9 2 6 6 9 8

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 16/05/2024

G8 53
G7 868
G6 9249 8649 5274
G5 1492
G4 34502 13226 60662 35486 00492 29885 61608
G3 61783 14335
G2 71855
G1 37910
ĐB 843919
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 16/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 8 0 1
1 0 9 1
2 6 2 0 6 9 9
3 5 3 8
4 9 9 4 7
5 5 5 3 5 8
6 2 8 6 2 8
7 4 7
8 3 5 6 8 0 6
9 2 2 9 1 4 4

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 09/05/2024

G8 14
G7 527
G6 5404 1700 1800
G5 6803
G4 12815 16997 12581 53627 67846 92492 23085
G3 51368 54267
G2 28471
G1 90900
ĐB 592097
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 09/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 3 4 0 0 0 0
1 5 1 7 8
2 7 7 2 9
3 3 0
4 6 4 0
5 5 1 8
6 7 8 6 4
7 1 7 2 2 6 9 9
8 1 5 8 6
9 2 7 7 9

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 02/05/2024

G8 65
G7 854
G6 3404 8229 7849
G5 3717
G4 14340 06017 72466 10623 52914 21495 97732
G3 34937 44138
G2 78617
G1 68060
ĐB 249510
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 02/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 1 4 6
1 0 4 7 7 7 1
2 3 9 2 3
3 2 7 8 3 2
4 0 9 4 0 1 5
5 4 5 9
6 0 6 6 6
7 7 1 1 1 3
8 8 3
9 5 9 2 4

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 25/04/2024

G8 81
G7 707
G6 0986 2003 4671
G5 3792
G4 69064 61452 76676 47680 76922 32246 52555
G3 45842 03050
G2 41964
G1 15447
ĐB 137522
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 25/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 7 0 5 8
1 1 7
2 2 2 2 2 2 4 5 9
3 3 0
4 2 6 7 4 6 6
5 0 2 5 5 5
6 4 4 6 4 7 8
7 1 6 7 0 4
8 0 6 8
9 2 9

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 18/04/2024

G8 17
G7 016
G6 6008 3529 6495
G5 0246
G4 26245 43567 92375 81332 28233 71551 86623
G3 17987 58318
G2 74516
G1 20204
ĐB 559649
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 18/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 8 0
1 6 6 8 1 5
2 3 9 2 3
3 2 3 3 2 3
4 5 6 9 4 0
5 1 5 4 7 9
6 7 6 1 1 4
7 5 7 6 8
8 7 8 0 1
9 5 9 2 4

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 11/04/2024

G8 50
G7 421
G6 6841 1420 2442
G5 9215
G4 70438 67352 99590 10561 61055 50332 93997
G3 76751 47916
G2 50938
G1 61314
ĐB 597576
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 11/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 9
1 4 5 6 1 2 4 5 6
2 0 1 2 3 4 5
3 2 8 8 3
4 1 2 4 1
5 1 2 5 5 1 5
6 1 6 1 7
7 6 7 9
8 8 3 3
9 0 7 9
XSQB - KQXSQB- Dự đoán xổ số Quảng Bình siêu chuẩn - Thống Kê dự đoán XS Quảng Bình cho xổ số VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQB mở thưởng các ngày trước đó.

XSQB - KQXSQB - Dự đoán xổ số Quảng Bình siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Bình (XSMN QB) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Bình ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Bình được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Bình siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top