XSQB - KQXSQB - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay tại XSMB365

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 01/06/2023

G8 55
G7 801
G6 0775 4688 6170
G5 2541
G4 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584
G3 13524 09020
G2 40890
G1 68534
ĐB 875870
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 01/06/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 0 0 2 7 7 9
1 2 1 0 4 8
2 0 4 2 1
3 4 5 3
4 1 4 2 3 8
5 5 8 5 3 5 7
6 6
7 0 0 5 7
8 1 4 8 8 5 8
9 0 9

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 25/05/2023

G8 40
G7 195
G6 3157 6861 9312
G5 4436
G4 40034 40280 63232 09258 95895 92799 96679
G3 22318 01594
G2 77493
G1 15353
ĐB 658883
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 25/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8
1 2 8 1 6
2 2 1 3
3 2 4 6 3 5 8 9
4 4 3 9
5 3 7 8 5 9 9
6 1 6 3
7 9 7 5
8 0 3 8 1 5
9 3 4 5 5 9 9 7 9

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 18/05/2023

G8 19
G7 368
G6 1029 6530 2724
G5 1432
G4 38652 95763 57107 49612 49220 01637 32064
G3 10570 99720
G2 71117
G1 03192
ĐB 699494
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 18/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 2 2 3 7
1 2 7 1
2 0 0 4 9 2 1 3 5 9
3 0 2 7 3 6
4 4 2 6 9
5 2 5
6 3 4 8 6
7 0 7 0 1 3
8 8 6
9 2 4 9 2

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 11/05/2023

G8 66
G7 662
G6 6504 8542 3376
G5 7603
G4 93708 55090 74658 74314 40223 95657 22246
G3 46918 55421
G2 34080
G1 65391
ĐB 452004
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 11/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 4 8 0 8 9
1 4 8 1 2 9
2 1 3 2 4 6
3 3 0 2
4 2 6 4 0 0 1
5 7 8 5
6 2 6 4 7
7 6 7 5
8 0 8 0 1 5
9 0 1 9

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 04/05/2023

G8 32
G7 627
G6 9367 8390 8434
G5 7387
G4 54655 49677 94786 91538 11599 73374 75013
G3 43050 73599
G2 81642
G1 73544
ĐB 139284
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 04/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 9
1 3 1
2 7 2 4
3 4 8 3 1
4 2 4 4 3 4 7 8
5 0 5 5 5
6 7 6 8
7 4 7 7 2 6 7 8
8 4 6 7 8 3
9 0 9 9 9 9 9

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 27/04/2023

G8 84
G7 387
G6 0146 9045 3937
G5 0502
G4 01746 95187 64190 27230 98359 37354 14831
G3 63758 87219
G2 13810
G1 01668
ĐB 679318
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 27/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 1 3 9
1 0 8 9 1 3
2 2 0
3 0 1 7 3
4 5 6 6 4 5
5 4 8 9 5 4
6 8 6 4 4
7 7 3 8 8
8 7 7 8 1 5 6
9 0 9 1 5

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 20/04/2023

G8 90
G7 762
G6 9267 5710 4628
G5 1688
G4 21877 04696 98014 11666 31789 24475 12061
G3 67731 36890
G2 42967
G1 73298
ĐB 972499
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 20/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 9
1 0 4 1 3 6
2 8 2 6
3 1 3
4 4 1
5 5 7
6 1 2 6 7 7 6 6 9
7 5 7 7 6 6 7
8 8 9 8 2 8 9
9 0 6 8 9 9 8 9

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 13/04/2023

G8 93
G7 343
G6 1485 6412 6648
G5 8737
G4 88196 45322 82148 32740 59337 62805 92350
G3 16593 34812
G2 20001
G1 32887
ĐB 138218
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 13/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0 4 5
1 2 2 8 1 0
2 2 2 1 1 2
3 7 7 3 4 9
4 0 3 8 8 4
5 0 5 0 8
6 6 9
7 7 3 3 8
8 5 7 8 1 4 4
9 3 6 9

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 06/04/2023

G8 91
G7 636
G6 7230 2301 1670
G5 5717
G4 82073 42115 04960 02261 37465 19265 11502
G3 05585 84139
G2 65820
G1 69002
ĐB 849202
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 06/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 2 2 0 2 3 6 7
1 5 7 1 0 6
2 0 2 0 0 0
3 0 6 9 3 7
4 4
5 5 1 6 6 8
6 0 1 5 5 6 3
7 0 3 7 1
8 5 8
9 9 3

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 30/03/2023

G8 60
G7 731
G6 6840 3774 5839
G5 3388
G4 47844 23660 16692 35369 13560 32354 36825
G3 33507 93145
G2 02984
G1 19207
ĐB 661707
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 30/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 7 7 0 4 6 6
1 1 3
2 5 2 9
3 1 9 3
4 0 4 5 4 4 5 7 8
5 4 5 2 4
6 0 0 9 6
7 4 7 0 0 0
8 4 8 8 8
9 2 9 3 6

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 23/03/2023

G8 34
G7 391
G6 0402 8322 6744
G5 0002
G4 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872
G3 11208 88560
G2 42866
G1 92793
ĐB 256397
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 23/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 3 8 0 6
1 6 1 9
2 2 2 0 0 2 7
3 3 0 9
4 4 5 8 4 4
5 5 4 6
6 0 5 6 9 6 1 6
7 2 7 9
8 8 0 4
9 1 3 7 9 6

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 16/03/2023

G8 99
G7 108
G6 2602 8343 3624
G5 1063
G4 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639
G3 74170 13819
G2 23195
G1 62461
ĐB 419887
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 16/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 8 0 7
1 5 9 1 6
2 4 2 0
3 9 3 0 4 6
4 3 8 9 4 2
5 7 9 5 1 9
6 1 3 6
7 0 7 5 8
8 7 8 0 4
9 5 9 1 3 4 5

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 09/03/2023

G8 92
G7 136
G6 5565 0700 9809
G5 0753
G4 13531 64942 65716 67435 05546 42018 61816
G3 49002 04413
G2 63755
G1 67249
ĐB 059075
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 09/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 9 0 0
1 3 6 6 8 1 3
2 2 0 4
3 1 5 6 3 1 5
4 2 6 9 4
5 3 5 5 3 5 6 7
6 5 6 1 1 3 4
7 5 7
8 8 1
9 9 0 4

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 02/03/2023

G8 15
G7 190
G6 7792 2481 2156
G5 2692
G4 04267 34821 02640 47164 40391 51658 41708
G3 33955 53286
G2 62700
G1 72414
ĐB 115905
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 02/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 8 0 0 4 9
1 4 1 2 8 9
2 1 2 9 9
3 3
4 0 4 1 6
5 5 6 8 5 0 5
6 4 7 6 5 8
7 7 6
8 1 6 8 0 5
9 0 1 2 2 9
XSQB - KQXSQB- Dự đoán xổ số Quảng Bình siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Bình cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQB mở thưởng các ngày trước đó.

XSQB - KQXSQB - Dự đoán xổ số Quảng Bình siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Bình (XSMN QB) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Bình ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Bình được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Bình siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top