XSQB - KQXSQB - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay tại XSMB365

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 02/02/2023

G8 70
G7 258
G6 8521 0301 8262
G5 8830
G4 62433 93101 99658 11459 79346 08659 69358
G3 63347 11032
G2 29706
G1 41146
ĐB 854033
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 02/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 6 0 3
1 1 0 0 2
2 1 2 3 6
3 0 2 3 3 3 3 3
4 6 6 7 4
5 8 8 8 9 9 5
6 2 6 0 4 4
7 7 4
8 8 5 5 5
9 9 5 5

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 26/01/2023

G8 87
G7 655
G6 7632 1055 4499
G5 5545
G4 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188
G3 76951 54375
G2 17121
G1 15409
ĐB 395830
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 26/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 9 0 3 8
1 1 2 5
2 1 4 2 3
3 0 2 3 0
4 5 5 4 2
5 1 5 5 5 4 4 5 5 7
6 7 6
7 5 7 6 8
8 0 7 8 8 8
9 9 9 0 9

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 19/01/2023

G8 36
G7 937
G6 1602 2613 2970
G5 0006
G4 42840 62489 58135 22822 20285 21934 12999
G3 56272 63490
G2 77190
G1 91369
ĐB 564059
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 19/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 0 4 7 9 9
1 3 1
2 2 2 0 2 7
3 4 5 7 3 1
4 0 4 3
5 9 5 3 8
6 9 6 0
7 0 2 7 3
8 5 9 8
9 0 0 9 9 5 6 8 9

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 12/01/2023

G8 88
G7 567
G6 7045 1597 1267
G5 0562
G4 56659 19380 75197 89523 37767 50987 12739
G3 62482 96452
G2 96871
G1 74828
ĐB 050094
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 12/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8
1 1 7
2 3 8 2 5 6 8
3 9 3 2
4 5 4 9
5 2 9 5 4
6 2 7 7 7 6
7 1 7 6 6 6 8 9 9
8 0 2 7 8 2
9 4 7 7 9 3 5

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 05/01/2023

G8 37
G7 944
G6 5531 0059 7626
G5 5549
G4 28510 78281 86057 02267 55005 69891 44236
G3 15318 42259
G2 56504
G1 37156
ĐB 789845
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 05/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 0 1
1 0 8 1 3 8 9
2 6 2
3 1 6 3
4 4 5 9 4 0 4
5 6 7 9 9 5 0 4
6 7 6 2 3 5
7 7 5 6
8 1 8 1
9 1 9 4 5 5

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 29/12/2022

G8 66
G7 350
G6 5911 9129 8094
G5 7043
G4 15788 05522 32445 62414 69268 79830 01908
G3 48778 70757
G2 99726
G1 99947
ĐB 791237
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 29/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 3 5
1 1 4 1 1
2 2 6 9 2 2
3 0 7 3 4
4 3 5 7 4 1 9
5 0 7 5 4
6 8 6 2
7 8 7 3 4 5
8 8 8 0 6 7 8
9 4 9 2

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 22/12/2022

G8 48
G7 058
G6 5808 4214 5889
G5 8885
G4 78504 85151 99746 25134 15228 48292 89583
G3 44806 73834
G2 76493
G1 34086
ĐB 471653
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 22/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 8 0
1 4 1 5
2 8 2 9
3 4 4 3 5 8 9
4 6 4 0 1 3 3
5 1 3 8 5 8
6 6 0 4 8
7 7
8 3 5 6 9 8 0 2 5
9 2 3 9 8

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 15/12/2022

G8 78
G7 770
G6 4209 3939 4414
G5 1960
G4 08418 65085 88558 75008 42544 50798 79043
G3 96430 61151
G2 40657
G1 39944
ĐB 178713
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 15/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 9 0 3 6 7
1 3 4 8 1 5
2 2
3 0 9 3 1 4
4 3 4 4 4 1 4 4
5 1 7 8 5 8
6 0 6
7 0 7 5
8 5 8 0 1 5 9
9 8 9 0 3

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 08/12/2022

G8 10
G7 182
G6 0200 3696 5096
G5 0408
G4 21569 52341 83093 93087 94431 43189 93237
G3 10378 82348
G2 25812
G1 79058
ĐB 491309
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 08/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 9 0 0
1 2 1 3 4
2 2 1 8
3 1 7 3 9
4 1 8 4
5 8 5
6 9 6 9 9
7 8 7 3 8
8 2 7 9 8 0 4 5 7
9 3 6 6 9 0 6 8

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 01/12/2022

G8 29
G7 114
G6 3065 8619 9834
G5 6917
G4 29331 52873 30641 32491 34205 15790 51228
G3 71214 50361
G2 43733
G1 60655
ĐB 120545
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 01/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 9
1 4 4 7 9 1 3 4 6 9
2 8 2
3 1 3 4 3 3 7
4 1 5 4 1 1 3
5 5 5 0 4 5 6
6 1 5 6
7 3 7 1
8 8 2
9 0 1 9 1

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 24/11/2022

G8 32
G7 634
G6 8482 8961 5645
G5 3751
G4 08424 53892 54032 70175 43300 25388 09495
G3 71791 42343
G2 37467
G1 81502
ĐB 316523
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 24/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 0 0
1 1 5 6 9
2 3 4 2 0 3 8 9
3 2 4 3 2 4
4 3 5 4 2 3
5 1 5 4 7 9
6 1 7 6
7 5 7 6
8 2 8 8 8
9 1 2 5 9

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 17/11/2022

G8 71
G7 353
G6 2573 9595 3010
G5 7637
G4 47362 62202 68307 12006 90744 84359 33988
G3 21417 35644
G2 48564
G1 65092
ĐB 084460
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 17/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 7 0 1 6
1 0 7 1
2 2 0 6 9
3 7 3 5 7
4 4 4 4 4 4 6
5 3 9 5 9
6 0 2 4 6 0
7 3 7 0 1 3
8 8 8 8
9 2 5 9 5

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 10/11/2022

G8 66
G7 198
G6 9280 0352 2643
G5 1954
G4 16604 10970 78573 00480 85795 04758 52605
G3 16381 93608
G2 42376
G1 86374
ĐB 261083
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 10/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 8 0 7 8 8
1 1 8
2 2 5
3 3 4 7 8
4 3 4 0 5 7
5 2 4 8 5 0 9
6 6 7
7 0 3 4 6 7
8 0 0 1 3 8 0 5 9
9 5 8 9

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 03/11/2022

G8 77
G7 413
G6 7792 5453 1641
G5 4007
G4 96045 69137 92357 22347 33555 69547 05436
G3 93191 46132
G2 70014
G1 03862
ĐB 162422
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 03/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0
1 3 4 1 4 9
2 2 2 2 3 6 9
3 2 6 7 3 1 5
4 1 5 7 7 4 1
5 3 5 7 5 4 5
6 2 6 3
7 7 0 3 4 4 5
8 8
9 1 2 9
XSQB - KQXSQB- Dự đoán xổ số Quảng Bình siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Bình cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQB mở thưởng các ngày trước đó.

XSQB - KQXSQB - Dự đoán xổ số Quảng Bình siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Bình (XSMN QB) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Bình ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Bình được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Bình siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top