XSQB - KQXSQB - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay tại XSMB365

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 12/05/2022

G8 92
G7 723
G6 0516 2189 2957
G5 0328
G4 89649 39048 71725 63561 73640 13592 92158
G3 68722 46138
G2 86736
G1 02012
ĐB 734480
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 12/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 8
1 2 6 1 6
2 2 3 5 8 2 1 2 9
3 6 8 3 2
4 0 8 9 4
5 7 8 5 2
6 1 6 1 3
7 7 5
8 0 9 8 2 3 4 5
9 2 9 4 8

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 05/05/2022

G8 25
G7 181
G6 5608 3307 7809
G5 8690
G4 22288 93632 74009 49731 25757 74101 30656
G3 05450 67580
G2 85729
G1 95758
ĐB 957609
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 05/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 8 9 9 9 0 5 8 9
1 1 0 3 8
2 9 2 3
3 1 2 3
4 4
5 0 6 7 8 5
6 6 5
7 7 0 5
8 0 1 8 8 0 5 8
9 0 9 0 0 0 2

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 28/04/2022

G8 33
G7 903
G6 9413 9786 7769
G5 3267
G4 15170 09567 73053 93013 75672 96313 83426
G3 36445 92337
G2 33490
G1 76247
ĐB 599761
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 28/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 7 9
1 3 3 3 1 6
2 6 2 7
3 7 3 0 1 1 1 5
4 5 7 4
5 3 5 4
6 1 7 7 9 6 2 8
7 0 2 7 3 4 6 6
8 6 8
9 0 9 6

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 21/04/2022

G8 30
G7 984
G6 3463 2092 5443
G5 4289
G4 34940 46137 07153 99922 46512 92060 74315
G3 61606 32244
G2 36637
G1 76759
ĐB 401099
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 21/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 4 6
1 2 5 1
2 2 2 1 2 9
3 7 7 3 4 5 6
4 0 3 4 4 4 8
5 3 9 5 1
6 0 3 6 0
7 7 3 3
8 4 9 8
9 2 9 9 5 8 9

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 14/04/2022

G8 87
G7 179
G6 0716 9459 7242
G5 5199
G4 84024 39294 03844 87443 61536 74147 38628
G3 38118 16718
G2 19600
G1 80949
ĐB 274513
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 14/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0
1 3 6 8 8 1
2 4 8 2 4
3 6 3 1 4
4 2 3 4 7 9 4 2 4 9
5 9 5
6 6 1 3
7 9 7 4
8 8 1 1 2
9 4 9 9 4 5 7 9

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 07/04/2022

G8 15
G7 273
G6 7847 5172 2682
G5 2546
G4 87480 62851 02260 44797 20757 17495 42442
G3 69260 61750
G2 87684
G1 30650
ĐB 024181
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 07/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 5 6 6 8
1 1 5 8
2 2 4 7 8
3 3 7
4 2 6 7 4 8
5 0 0 1 7 5 9
6 0 0 6 4
7 2 3 7 4 5 9
8 0 1 2 4 8
9 5 7 9

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 31/03/2022

G8 52
G7 804
G6 6927 2861 0820
G5 9677
G4 33030 69061 71426 40358 15910 76264 87652
G3 45008 46510
G2 57293
G1 09722
ĐB 688172
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 31/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 8 0 1 1 2 3
1 0 0 1 6 6
2 0 2 6 7 2 2 5 7
3 0 3 9
4 4 0 6
5 2 8 5
6 1 1 4 6 2
7 2 7 7 2 7
8 8 0 5
9 3 9

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 24/03/2022

G8 83
G7 378
G6 2656 3873 9319
G5 5502
G4 14839 90747 55729 68649 35476 23163 44149
G3 54052 87233
G2 95471
G1 94355
ĐB 748625
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 24/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0
1 9 1 7
2 5 9 2 0 5
3 3 9 3 3 6 7
4 7 9 9 4
5 2 5 6 5 2 5
6 3 6 5 7
7 1 3 6 8 7 4
8 8 7
9 9 1 2 3 4 4

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 17/03/2022

G8 09
G7 797
G6 6911 3946 7575
G5 4059
G4 43830 10139 15751 50428 53110 82492 25076
G3 26190 80773
G2 73770
G1 46448
ĐB 328403
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 17/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 1 3 7 9
1 0 1 1 1 5
2 8 2 9
3 0 9 3 0 7
4 6 8 4
5 1 9 5 7
6 6 4 7
7 0 3 5 6 7 9
8 8 2 4
9 0 2 7 9 3 5

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 10/03/2022

G8 88
G7 783
G6 7220 7520 3105
G5 6991
G4 71419 20806 07559 99023 64612 25865 09639
G3 91400 32407
G2 59903
G1 72839
ĐB 269526
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 10/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 5 6 7 0 0 2 2
1 2 9 1 9
2 0 0 3 6 2 1
3 9 9 3 0 2 8
4 4
5 9 5 0 6
6 5 6 0 2
7 7 0
8 3 8
9 1 9 1 3 3 5

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 03/03/2022

G8 78
G7 937
G6 2912 8333 7132
G5 6914
G4 90418 47176 05069 44772 64663 20240 08466
G3 25825 49963
G2 90884
G1 82543
ĐB 433105
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 03/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 4
1 2 4 8 1
2 5 2 1 3 7
3 2 3 7 3 3 4 6 6
4 0 3 4 1 8
5 5 0 2
6 3 3 6 9 6 6 7
7 2 6 7 3
8 4 8 1
9 9 6

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 24/02/2022

G8 22
G7 480
G6 0486 1235 3906
G5 6888
G4 76746 39959 14640 48991 35538 98882 56343
G3 43555 91830
G2 59565
G1 56583
ĐB 304790
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 24/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 3 4 8 9
1 1 9
2 2 8
3 0 5 8 3 4 8
4 0 3 6 4
5 5 9 5 3 5 6
6 5 6 0 4 8
7 7
8 0 2 3 6 8 8 3 8
9 0 1 9 5

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 17/02/2022

G8 91
G7 007
G6 7953 4102 1884
G5 8965
G4 87265 32378 38481 71760 68663 35157 63124
G3 76371 54567
G2 71328
G1 41979
ĐB 757581
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 17/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 7 0 6
1 1 7 8 8
2 4 8 2 0
3 3 5 6
4 4 2 8
5 3 7 5 6 6
6 0 3 5 5 7 6
7 1 8 9 7 0 5 6
8 1 1 4 8 2 7
9 9 7

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 10/02/2022

G8 13
G7 451
G6 0803 4797 1015
G5 2916
G4 45966 66024 09727 39109 14244 84272 46695
G3 79541 95866
G2 64165
G1 28024
ĐB 363916
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 10/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 9 0
1 5 6 6 1 4 5
2 4 4 7 2 7
3 3 0
4 1 4 4 2 2 4
5 1 5 1 6 9
6 5 6 6 6 1 1 6 6
7 2 7 2 9
8 8
9 5 7 9 0
XSQB - KQXSQB- Dự đoán xổ số Quảng Bình siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Bình cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQB mở thưởng các ngày trước đó.

XSQB - KQXSQB - Dự đoán xổ số Quảng Bình siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Bình (XSMN QB) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Bình ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Bình được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Bình siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top