XSQB - KQXSQB - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay tại XSMB365

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 07/12/2023

G8 18
G7 400
G6 3114 8107 7049
G5 0469
G4 80947 73235 58602 56108 97157 49847 06639
G3 72701 92538
G2 89364
G1 23200
ĐB 943345
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 07/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 1 2 7 8 0 0 0
1 4 1 0
2 2 0
3 5 8 9 3
4 5 7 7 9 4 1 6
5 7 5 3 4
6 4 9 6
7 7 0 4 4 5
8 8 0 3
9 9 3 4 6

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 30/11/2023

G8 70
G7 442
G6 6098 0725 3382
G5 1652
G4 49366 16020 34265 48627 27117 12792 26316
G3 92805 47014
G2 80861
G1 62039
ĐB 247509
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 30/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 9 0 2
1 4 6 7 1 6
2 0 5 7 2 4 5 8 9
3 9 3
4 2 4 1
5 2 5 0 2 6
6 1 5 6 6 1 6
7 7 1 2
8 2 8 9
9 2 8 9 0 3

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 23/11/2023

G8 86
G7 614
G6 4394 2462 0807
G5 5659
G4 27648 30004 26587 95541 38774 30295 47959
G3 45508 33441
G2 58739
G1 72304
ĐB 935249
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 23/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 7 8 0
1 4 1 4 4
2 2 6
3 9 3
4 1 1 8 9 4 0 0 1 7 9
5 9 9 5 9
6 2 6
7 4 7 0 8
8 7 8 0 4
9 4 5 9 3 4 5 5

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 16/11/2023

G8 45
G7 195
G6 6941 8501 6361
G5 6911
G4 79109 87469 04432 35625 16971 42720 28767
G3 41513 56764
G2 75558
G1 16798
ĐB 249035
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 16/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 9 0 2
1 1 3 1 0 1 4 6 7
2 0 5 2 3
3 2 5 3 1
4 1 4 6
5 8 5 2 3 9
6 1 4 7 9 6
7 1 7 6
8 8 5 9
9 5 8 9 0 6

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 09/11/2023

G8 93
G7 750
G6 3984 2966 5223
G5 6042
G4 81652 68286 15559 96191 02410 42351 31995
G3 14806 21096
G2 55604
G1 46311
ĐB 796730
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 09/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 0 1 3 5
1 0 1 1 1 5 9
2 3 2 4 5
3 0 3 2
4 2 4 0 8
5 0 1 2 9 5 9
6 6 6 0 6 8 9
7 7
8 4 6 8
9 1 5 6 9 5

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 02/11/2023

G8 89
G7 912
G6 7891 2539 5494
G5 2516
G4 43729 35624 68174 85307 54352 26364 16988
G3 72105 88213
G2 89310
G1 28603
ĐB 652366
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 02/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 5 7 0 1
1 0 2 3 6 1 9
2 4 9 2 1 5
3 9 3 0 1
4 4 2 6 7 9
5 2 5 0
6 4 6 6 1 6
7 4 7 0
8 8 8 8
9 1 4 9 2 3

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 26/10/2023

G8 14
G7 605
G6 8596 8831 3248
G5 8373
G4 02172 60929 19549 40776 81168 94127 80657
G3 84589 97972
G2 77585
G1 96174
ĐB 375607
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 26/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 0
1 1 3
2 7 9 2 7 7
3 1 3 7
4 8 9 4 7
5 7 5 0 8
6 8 6 7 9
7 2 2 3 4 6 7 0 2 5
8 5 9 8 4 6
9 6 9 2 4 8

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 19/10/2023

G8 81
G7 797
G6 4963 7720 8494
G5 7853
G4 98970 25691 11109 53400 15435 18355 85747
G3 36948 88913
G2 31227
G1 11639
ĐB 334240
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 19/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9 0 0 2 4 7
1 3 1 9
2 0 7 2
3 5 9 3 1 5 6
4 0 7 8 4 9
5 3 5 5 3 5
6 3 6
7 0 7 2 4 9
8 8 4
9 1 4 7 9 0 3

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 12/10/2023

G8 38
G7 641
G6 9390 3204 0332
G5 8463
G4 71917 60983 67932 41601 36578 66018 67783
G3 35235 34105
G2 41928
G1 65035
ĐB 029344
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 12/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 5 0 9
1 7 8 1 0 4
2 8 2 3 3
3 2 2 5 5 3 6 8 8
4 1 4 4 0 4
5 5 0 3 3
6 3 6
7 8 7 1
8 3 3 8 1 2 7
9 0 9

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 05/10/2023

G8 94
G7 672
G6 5131 9634 1635
G5 7192
G4 51692 52495 19618 50219 59907 74006 75786
G3 21934 01456
G2 12282
G1 69468
ĐB 671010
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 05/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 0 1
1 0 8 9 1 3
2 2 7 8 9 9
3 1 4 4 5 3
4 4 3 3
5 6 5 3 9
6 8 6 0 5 8
7 2 7 0
8 2 6 8 1 6
9 2 2 5 9 1

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 28/09/2023

G8 95
G7 404
G6 7942 8019 3091
G5 2652
G4 84265 17933 22459 53198 62443 42672 07031
G3 39490 83359
G2 20042
G1 72625
ĐB 460257
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 28/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 9
1 9 1 3 9
2 5 2 4 4 5 7
3 1 3 3 3 4
4 2 2 3 4 0
5 2 7 9 9 5 2 6
6 5 6
7 2 7 5
8 8 9
9 0 1 8 9 1 5 5

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB 21/09/2023

G8 89
G7 724
G6 2599 3127 2581
G5 7830
G4 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956
G3 72839 51792
G2 35178
G1 59076
ĐB 038430
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 21/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 3
1 2 6 1 8
2 2 4 7 8 2 1 2 9
3 0 0 9 3
4 4 2
5 6 5
6 6 1 5 7 8
7 6 8 7 2
8 1 6 8 8 2 7 8
9 2 9 9 3 9

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB 14/09/2023

G8 73
G7 774
G6 3064 1423 4893
G5 0261
G4 03116 49656 43389 72402 96643 24858 90762
G3 69380 93914
G2 13261
G1 05912
ĐB 853776
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 14/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 8
1 2 4 6 1 6 6
2 3 2 0 1 6
3 3 2 4 9
4 3 4 1 6 7
5 6 8 5
6 1 1 2 4 6 1 5 7
7 4 6 7
8 0 9 8 5
9 3 9 8

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB 07/09/2023

G8 53
G7 337
G6 0187 2550 6381
G5 3673
G4 72051 29013 78408 04151 54750 79226 70246
G3 86135 73577
G2 05692
G1 61094
ĐB 197311
Loto Quảng Bình - Loto XSQB 07/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 5 5
1 1 3 1 1 5 5 8
2 6 2 9
3 5 7 3 1 7
4 6 4 9
5 0 0 1 1 5 3
6 6 2 4
7 3 7 7 3 7 8
8 1 7 8 0
9 2 4 9
XSQB - KQXSQB- Dự đoán xổ số Quảng Bình siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Bình cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQB mở thưởng các ngày trước đó.

XSQB - KQXSQB - Dự đoán xổ số Quảng Bình siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Bình (XSMN QB) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Bình ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Bình được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Bình siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top