XSTV - KQXSTV - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay tại XSMB365

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 02/12/2022

G8 36
G7 775
G6 0899 4437 3690
G5 4660
G4 48846 67847 92016 52451 72153 41240 39446
G3 91071 78011
G2 00593
G1 54702
ĐB 213760
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 02/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 4 6 6 9
1 1 6 1 1 5 7
2 2 0
3 7 3 5 9
4 0 6 6 7 4
5 1 3 5 7
6 0 0 6 1 4 4
7 1 5 7 3 4
8 8
9 0 3 9 9 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 25/11/2022

G8 01
G7 428
G6 1535 1364 9771
G5 6892
G4 02435 45046 87200 24100 14533 34873 70735
G3 11567 02641
G2 14374
G1 80497
ĐB 583491
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 25/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 0 0
1 1 4 7 9
2 8 2 9
3 3 5 5 5 3 3 7
4 1 6 4 6 7
5 5 3 3 3
6 4 7 6 4
7 1 3 4 7 6 9
8 8 2
9 1 2 7 9

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV 18/11/2022

G8 38
G7 772
G6 3808 7287 4734
G5 6253
G4 52229 46483 33203 76064 25687 99874 94258
G3 53081 30765
G2 76240
G1 49533
ĐB 114125
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 18/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 8 0 4
1 1 8
2 5 9 2 7
3 3 4 3 0 3 5 8
4 0 4 3 6 7
5 3 8 5 2 6
6 4 5 6
7 2 4 7 8 8
8 1 3 7 7 8 0 5
9 9 2

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 11/11/2022

G8 81
G7 001
G6 3200 7683 5817
G5 9344
G4 70365 35697 99278 67106 16128 35144 69409
G3 89954 08151
G2 40939
G1 87254
ĐB 530214
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 11/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 6 9 0 0
1 4 7 1 0 5
2 8 2
3 9 3 8
4 4 4 4 1 4 4 5 5
5 1 4 4 5 6
6 5 6 0
7 8 7 1 9
8 3 8 2 7
9 7 9 0 3

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 04/11/2022

G8 69
G7 992
G6 7503 3454 4061
G5 7059
G4 71176 86139 49166 08883 39929 48951 46726
G3 00169 11940
G2 19261
G1 17178
ĐB 200850
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 04/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 4 5
1 1 5 6 6
2 6 9 2 9
3 9 3 0 8
4 0 4 5
5 0 1 4 9 5
6 1 1 6 9 6 2 6 7
7 6 8 7
8 3 8 7
9 2 9 2 3 5 6

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV 28/10/2022

G8 74
G7 458
G6 8800 2179 5652
G5 5550
G4 92437 10701 39418 80830 73649 34671 53119
G3 83569 73291
G2 48016
G1 33257
ĐB 794280
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 28/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 0 0 3 5 8
1 6 8 9 1 0 7 9
2 2 5
3 0 7 3
4 9 4
5 0 2 7 8 5
6 9 6 1
7 1 9 7 3 5
8 0 8 1 5
9 1 9 1 4 6 7

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 21/10/2022

G8 74
G7 248
G6 2322 0076 6844
G5 4868
G4 00256 56241 35794 04260 47168 52116 26805
G3 26853 36690
G2 99470
G1 64101
ĐB 906392
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 21/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0 6 7 9
1 6 1 0 4
2 2 2 2 9
3 3 5
4 1 4 8 4 4 9
5 3 6 5 0
6 0 8 8 6 1 5 7
7 0 6 7
8 8 4 6 6
9 0 2 4 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 14/10/2022

G8 59
G7 754
G6 5208 5357 6916
G5 2309
G4 23983 21905 07005 87253 12579 90505 43707
G3 78804 45139
G2 53590
G1 11292
ĐB 536301
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 14/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 5 5 5 7 8 9 0 9
1 6 1 0
2 2 9
3 9 3 5 8
4 4 0 5
5 3 4 7 5 0 0 0
6 6 1
7 9 7 0 5
8 3 8 0
9 0 2 9 0 3 7

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV 07/10/2022

G8 94
G7 694
G6 8093 7194 7544
G5 5919
G4 68936 09306 95362 85698 93122 43914 00746
G3 10308 82191
G2 93367
G1 58967
ĐB 716515
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 07/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 8 0
1 4 5 9 1 9
2 2 2 2 6
3 6 3 9
4 4 6 4 1 4 9 9
5 5 1
6 2 7 7 6 0 3 4
7 7 6 6
8 8 0 9
9 1 3 4 4 8 9 1

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 30/09/2022

G8 04
G7 071
G6 6071 2480 5910
G5 0183
G4 70720 76971 96233 37065 72536 72690 02591
G3 17745 74410
G2 92093
G1 52819
ĐB 048453
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 30/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 1 2 8 9
1 0 0 9 1 7 7 7 9
2 0 2
3 3 6 3 3 5 8 9
4 5 4
5 3 5 4 6
6 5 6 3
7 1 1 1 7
8 0 3 8
9 0 1 3 9 1

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 23/09/2022

G8 54
G7 737
G6 2958 5448 3696
G5 6073
G4 67644 06393 29284 74834 88267 06764 17261
G3 07563 64868
G2 77542
G1 77757
ĐB 014420
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 23/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2
1 1 6
2 0 2 4
3 4 7 3 6 7 9
4 2 4 8 4 3 4 6 8
5 7 8 5
6 1 3 4 7 8 6 9
7 3 7 3 5 6
8 4 8 4 5 6
9 3 6 9

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV 16/09/2022

G8 04
G7 970
G6 5477 0377 7029
G5 5373
G4 15631 44590 56831 89011 45562 08897 81892
G3 44931 71089
G2 14367
G1 21957
ĐB 133100
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 16/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 7 9
1 1 1 1 3 3 3
2 9 2 6 9
3 1 1 1 3 7
4 4
5 7 5
6 2 7 6
7 0 3 7 7 7 5 6 7 7 9
8 9 8
9 0 2 7 9 2 8

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 09/09/2022

G8 53
G7 497
G6 0828 1662 7740
G5 4734
G4 27138 70735 59422 20957 56406 69016 12174
G3 93874 80256
G2 49396
G1 56673
ĐB 309853
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 09/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 4
1 6 1
2 2 8 2 2 6
3 4 5 8 3 5 7
4 0 4 3 7 7
5 3 6 7 5 3
6 2 6 0 1 5 9
7 3 4 4 7 5 9
8 8 2 3
9 6 7 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 02/09/2022

G8 60
G7 657
G6 7816 5818 8128
G5 6476
G4 06097 50110 75409 10031 50301 21670 02690
G3 81417 80230
G2 77977
G1 77139
ĐB 867187
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 02/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 9 0 1 3 7 9
1 0 6 7 8 1 0 3
2 8 2
3 0 1 9 3
4 4
5 7 5
6 6 1 7
7 0 6 7 7 1 5 7 8 9
8 7 8 1 2
9 0 7 9 0 3
XSTV - KQXSTV- Dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Trà Vinh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTV mở thưởng các ngày trước đó.

XSTV - KQXSTV - Dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Trà Vinh (XSMN TV) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Trà Vinh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Trà Vinh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top