XSTV - KQXSTV - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay tại XSMB365

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 13/05/2022

G8 45
G7 969
G6 8362 9255 4462
G5 1753
G4 67531 82468 95536 86312 35784 68006 03972
G3 77229 38654
G2 99687
G1 24043
ĐB 918861
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 13/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0
1 2 1 3 6
2 9 2 1 6 6 7
3 1 6 3 4 5
4 3 4 5 8
5 3 4 5 5 5
6 1 2 2 8 9 6 0 3
7 2 7 8
8 4 7 8 6
9 9 2 6

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 06/05/2022

G8 02
G7 186
G6 2629 3117 3938
G5 8463
G4 24809 73731 48282 69902 61518 60019 33392
G3 37517 39266
G2 48329
G1 33190
ĐB 848488
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 06/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 9 0 9
1 7 7 8 9 1 3
2 9 9 2 0 8 9
3 1 8 3 6
4 4
5 5
6 3 6 6 6 8
7 7 1 1
8 2 6 8 8 1 3 8
9 0 2 9 0 1 2 2

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV 29/04/2022

G8 30
G7 096
G6 2163 4260 9996
G5 8110
G4 82987 46754 42208 50440 19628 43515 28992
G3 96390 17790
G2 76451
G1 64283
ĐB 182968
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 29/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 1 4 6 9 9
1 0 5 1 5
2 8 2 9
3 3 6 8
4 0 4 5
5 1 4 5 1
6 0 3 8 6 9 9
7 7 8
8 3 7 8 0 2 6
9 0 0 2 6 6 9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 22/04/2022

G8 07
G7 714
G6 9964 9486 0272
G5 1370
G4 09732 05315 62014 47278 39003 04156 08477
G3 91109 22196
G2 02853
G1 03625
ĐB 855406
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 22/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 9 0 7
1 4 4 5 1
2 5 2 3 7
3 2 3 0 5
4 4 1 1 6
5 3 6 5 1 2
6 4 6 0 5 8 9
7 0 2 7 8 7 7
8 6 8 7
9 6 9 0

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 15/04/2022

G8 12
G7 846
G6 6469 2191 5058
G5 5466
G4 00194 01778 72592 26455 41649 34885 07466
G3 38238 09515
G2 70515
G1 98091
ĐB 827426
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 15/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 5 5 1 9 9
2 6 2 9
3 8 3
4 6 9 4 9
5 5 8 5 1 1 5 8
6 6 6 9 6 2 4 6 6
7 8 7
8 5 8 3 5 7
9 1 1 2 4 9 4 6

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV 08/04/2022

G8 83
G7 563
G6 8260 1230 5374
G5 5906
G4 57635 04458 30577 73470 98968 20274 77622
G3 07677 54317
G2 24676
G1 95011
ĐB 236193
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 08/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 3 6 7
1 1 7 1 1
2 2 2 2
3 0 5 3 6 9
4 4 7 7
5 8 5 3
6 0 3 8 6 0 7
7 0 4 4 6 7 7 7 1 7 7
8 8 5 6
9 3 9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 01/04/2022

G8 88
G7 652
G6 2538 1580 2190
G5 6820
G4 21398 60068 88311 89169 84598 00904 11754
G3 82294 90486
G2 67227
G1 91622
ĐB 471381
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 01/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 2 8 9
1 1 1 1 8
2 0 2 7 2 2 5
3 8 3
4 4 0 5 9
5 2 4 5
6 8 9 6 8
7 7 2
8 0 1 6 8 3 6 9 9
9 0 4 8 8 9 6

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 25/03/2022

G8 50
G7 261
G6 8954 6796 1948
G5 9094
G4 59550 20931 05120 68322 33655 79322 37649
G3 99544 16240
G2 22077
G1 40526
ĐB 956634
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 25/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 4 5
1 1 3 6
2 0 2 2 6 2 2 2
3 1 4 3
4 0 4 8 9 4 3 4 5 9
5 0 4 5 5 5
6 1 6 2 9
7 7 7 7
8 8 4
9 4 6 9 4

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV 18/03/2022

G8 17
G7 157
G6 5351 2928 5556
G5 9785
G4 10158 79311 75565 00014 26746 74576 21553
G3 23259 28514
G2 00712
G1 54650
ĐB 191488
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 18/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5
1 1 2 4 4 1 1 5
2 8 2 1
3 3 5
4 6 4 1 1
5 0 1 3 6 7 8 9 5 6 8
6 5 6 4 5 7
7 6 7 5
8 5 8 8 2 5 8
9 9 5

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 11/03/2022

G8 03
G7 258
G6 4881 1195 5844
G5 0043
G4 25331 34904 58306 83851 40126 38718 09110
G3 45695 58168
G2 99222
G1 98935
ĐB 379063
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 11/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 0 1
1 0 8 1 3 5 8
2 2 6 2 2
3 1 5 3 4 6
4 3 4 4 0 4
5 1 8 5 3 9 9
6 3 8 6 0 2
7 7
8 1 8 1 5 6
9 5 5 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 04/03/2022

G8 58
G7 127
G6 5638 1867 5839
G5 3351
G4 95099 58599 55360 84331 08008 16275 74173
G3 33564 00292
G2 39282
G1 11297
ĐB 931989
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 04/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 6
1 1 3 5
2 7 2 8 9
3 1 8 9 3 7
4 4 6
5 1 5 7
6 0 4 7 6
7 3 5 7 2 6 9
8 2 9 8 0 3
9 2 7 9 9 9 3 8 9 9

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV 25/02/2022

G8 73
G7 980
G6 5231 0324 0275
G5 1155
G4 93921 92563 77325 79473 08384 42507 63344
G3 10533 63069
G2 58555
G1 61498
ĐB 131544
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 25/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 8
1 1 2 3
2 1 4 5 2
3 1 3 3 3 6 7
4 4 4 4 2 4 4 8
5 5 5 5 2 5 5 7
6 3 9 6
7 3 5 7 0
8 0 4 8 9
9 8 9 6

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 18/02/2022

G8 00
G7 461
G6 9715 7399 8455
G5 7840
G4 13323 02918 55725 07889 93357 52122 54789
G3 35101 45260
G2 29888
G1 27610
ĐB 767743
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 18/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 1 4 6
1 0 5 8 1 0 6
2 2 3 5 2 2
3 3 2 4
4 0 3 4
5 5 7 5 1 2 5
6 0 1 6
7 7 5
8 8 9 9 8 1 8
9 9 9 8 8 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 11/02/2022

G8 93
G7 848
G6 6560 3566 2799
G5 8124
G4 75291 88216 79970 79908 59067 85810 53621
G3 03104 97357
G2 38874
G1 53713
ĐB 742615
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 11/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 8 0 1 6 7
1 0 3 5 6 1 2 9
2 1 4 2
3 3 1
4 8 4 0 2 7
5 7 5 1
6 0 6 7 6 1 6
7 0 4 7 5 6
8 8 0 4
9 1 9 9 9
XSTV - KQXSTV- Dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Trà Vinh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTV mở thưởng các ngày trước đó.

XSTV - KQXSTV - Dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Trà Vinh (XSMN TV) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Trà Vinh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Trà Vinh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top