XSTV - KQXSTV - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay tại XSMB365

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 29/09/2023

G8 00
G7 976
G6 1804 2159 0875
G5 2011
G4 54841 67058 40575 60465 33213 85777 64108
G3 18589 50140
G2 48566
G1 35726
ĐB 807240
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 29/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 8 0 4 4
1 1 3 1 1 4
2 6 2
3 3 1
4 0 0 1 4 0
5 8 9 5 6 7 7
6 5 6 6 2 6 7
7 5 5 6 7 7 7
8 9 8 0 5
9 9 5 8

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 22/09/2023

G8 82
G7 196
G6 0846 8965 9304
G5 9452
G4 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572
G3 37644 38022
G2 08068
G1 70028
ĐB 528491
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 22/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0
1 1 9
2 2 8 2 2 5 7
3 9 3
4 4 6 9 4 0 4
5 2 5 6 6
6 5 5 8 6 4 9 9
7 2 7 7 7 9
8 8 2 6
9 1 6 6 7 9 3 4

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV 15/09/2023

G8 78
G7 751
G6 5614 7782 5314
G5 4124
G4 58824 36586 05079 07786 17195 73747 47908
G3 45182 96568
G2 49084
G1 36098
ĐB 765509
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 15/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 9 0
1 4 4 1 5
2 4 4 2 8 8
3 3
4 7 4 1 1 2 2 8
5 1 5 9
6 8 6 8 8
7 9 7 4
8 2 2 4 6 6 8 0 6 9
9 5 8 9 0 7

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 08/09/2023

G8 97
G7 024
G6 7347 8850 0623
G5 0577
G4 08315 11228 57372 00518 09649 78918 45924
G3 80734 17736
G2 66177
G1 46892
ĐB 028910
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 08/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 5
1 0 5 8 8 1
2 3 4 4 8 2 7 9
3 4 6 3 2
4 7 9 4 2 2 3
5 0 5 1
6 6 3
7 2 7 7 7 4 7 7
8 8 1 1 2
9 2 9 4

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 01/09/2023

G8 51
G7 831
G6 6833 2213 3504
G5 8598
G4 67712 46896 29152 37048 78100 36004 92712
G3 40064 74140
G2 90789
G1 58676
ĐB 485055
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 01/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 4 0 0 4
1 2 2 3 1 3
2 2 1 1 5
3 1 3 3 1 3
4 0 8 4 0 0 6
5 2 5 5 5
6 4 6 7 9
7 6 7
8 9 8 4 9
9 6 8 9 8

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV 25/08/2023

G8 08
G7 892
G6 6743 3811 3897
G5 6845
G4 84185 32348 70554 52973 23818 37839 48480
G3 60377 82893
G2 97334
G1 41222
ĐB 055540
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 25/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 8
1 1 8 1 1
2 2 2 2 9
3 4 9 3 4 7 9
4 0 3 5 8 4 3 5
5 4 5 4 8
6 6
7 3 7 7 7 9
8 0 5 8 1 4
9 2 3 7 9 3

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 18/08/2023

G8 60
G7 948
G6 1328 6266 1843
G5 4054
G4 56334 28666 30293 44008 83960 59902 91771
G3 93215 60313
G2 37077
G1 53614
ĐB 808209
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 18/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 8 9 0 6
1 3 4 5 1 7
2 8 2 0
3 4 3 1 4 9
4 3 8 4 1 3 5
5 4 5 1
6 0 6 6 6 6 6
7 1 7 7 7
8 8 0 2 4
9 3 9 0

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 11/08/2023

G8 45
G7 503
G6 3091 3761 5221
G5 6747
G4 88457 50681 97187 30623 71237 35020 19850
G3 46676 48365
G2 77890
G1 01673
ĐB 116713
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 11/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 2 5 9
1 3 1 2 6 8 9
2 0 1 3 2
3 7 3 0 1 2 7
4 7 4
5 0 7 5 6
6 1 5 6 7
7 3 6 7 3 4 5 8
8 1 7 8
9 0 1 9

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV 04/08/2023

G8 34
G7 233
G6 2815 8195 9347
G5 2535
G4 74534 62688 56578 47079 15066 87673 10363
G3 43334 04294
G2 95804
G1 00574
ĐB 465309
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 04/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 9 0
1 5 1
2 2
3 3 4 4 5 3 3 6 7
4 7 4 0 3 3 7 9
5 5 1 3 9
6 3 6 6 6
7 3 4 8 9 7 4
8 8 8 7 8
9 4 5 9 0 7

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 28/07/2023

G8 31
G7 788
G6 5641 7769 3042
G5 8950
G4 11756 73694 61340 88356 08600 88283 98518
G3 70010 92759
G2 53456
G1 22968
ĐB 174941
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 28/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 1 4 5
1 0 8 1 4 4
2 2 4
3 3 8
4 0 1 1 2 4 9
5 0 6 6 6 9 5
6 8 9 6 5 5 5
7 7
8 3 8 8 1 6 8
9 4 9 5 6

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 21/07/2023

G8 67
G7 904
G6 3085 3019 1435
G5 5499
G4 34109 32431 28907 89902 80550 34175 28608
G3 88652 37621
G2 22193
G1 45609
ĐB 854928
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 21/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 7 8 9 9 0 5
1 9 1 2 3
2 1 8 2 0 5
3 1 5 3 9
4 4 0
5 0 2 5 3 7 8
6 6
7 5 7 0
8 5 8 0 2
9 3 9 9 0 0 1 9

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV 14/07/2023

G8 74
G7 875
G6 6758 1057 4708
G5 8681
G4 18490 54483 06038 38381 15647 29891 75213
G3 17381 24570
G2 51681
G1 93833
ĐB 595023
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 14/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 7 9
1 3 1 8 8 8 8 9
2 3 2
3 3 8 3 1 2 3 8
4 7 4
5 7 8 5 7
6 6
7 0 5 7 4 5
8 1 1 1 1 3 8 0 3 5
9 0 1 9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 07/07/2023

G8 19
G7 420
G6 0799 5966 6735
G5 5030
G4 37689 14877 77724 91353 31946 37606 99578
G3 19848 93402
G2 54560
G1 55234
ĐB 149858
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 07/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 0 2 3 6
1 1
2 0 4 2 0
3 0 4 5 3 5
4 6 8 4 2 3
5 3 8 5 3
6 0 6 6 0 4 6
7 7 8 7 7
8 9 8 4 5 7
9 9 9 8 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 30/06/2023

G8 72
G7 847
G6 4596 9337 0559
G5 8209
G4 31643 81027 36218 53686 22680 74973 15543
G3 44364 67019
G2 19683
G1 80850
ĐB 417326
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 30/06/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 5 8
1 8 9 1
2 6 7 2
3 7 3 4 4 7 8
4 3 3 7 4 6
5 0 9 5
6 4 6 2 8 9
7 3 7 2 3 4
8 0 3 6 8 1
9 6 9 0 1 5
XSTV - KQXSTV- Dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Trà Vinh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTV mở thưởng các ngày trước đó.

XSTV - KQXSTV - Dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Trà Vinh (XSMN TV) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Trà Vinh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Trà Vinh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top