XSTV - KQXSTV - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay tại XSMB365

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 05/08/2022

G8 43
G7 687
G6 0085 7337 9184
G5 6548
G4 62066 33764 51956 77000 25553 97442 04466
G3 68548 49635
G2 69562
G1 71675
ĐB 020828
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 05/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0
1 1
2 8 2 4 6
3 5 7 3 5
4 2 8 8 4 6 8
5 3 6 5 3 7 8
6 2 4 6 6 6 5 6 6
7 5 7 3 8
8 4 5 7 8 2 4 4
9 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 29/07/2022

G8 53
G7 823
G6 3315 6992 7740
G5 1279
G4 01512 24156 74097 05083 32098 61785 14687
G3 57046 77247
G2 85318
G1 82345
ĐB 062998
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 29/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4
1 2 5 8 1
2 3 2 1 9
3 3 2 8
4 0 5 6 7 4
5 6 5 1 4 8
6 6 4 5
7 9 7 4 8 9
8 3 5 7 8 1 9 9
9 2 7 8 8 9 7

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV 22/07/2022

G8 82
G7 385
G6 0009 0538 2810
G5 0703
G4 65148 98768 35253 83868 82868 93087 85802
G3 22360 69325
G2 61433
G1 57158
ĐB 479837
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 22/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 9 0 1 6
1 0 1
2 5 2 0
3 3 7 8 3 0 3 5
4 8 4
5 3 8 5 2 8
6 0 8 8 8 6
7 7 3 8
8 5 7 8 3 4 5 6 6 6
9 9 0

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 15/07/2022

G8 02
G7 862
G6 8566 1374 8272
G5 4777
G4 30278 55682 03798 20855 53866 60153 84922
G3 86121 08656
G2 18413
G1 45756
ĐB 542408
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 15/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0
1 3 1 2
2 1 2 2 2 6 7 8
3 3 1 5
4 4 7
5 3 5 6 6 5 5
6 2 6 6 6 5 5 6 6
7 2 4 7 8 7 7
8 2 8 0 7 9
9 8 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 08/07/2022

G8 77
G7 899
G6 4546 3191 3463
G5 7220
G4 54201 82438 95841 94760 11568 02264 47219
G3 38347 17738
G2 07797
G1 79762
ĐB 112078
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 08/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 2 6
1 9 1 0 4 9
2 0 2 6
3 8 8 3 6
4 1 6 7 4 6
5 5
6 0 2 3 4 8 6 4
7 8 7 4 9
8 8 3 3 6 7
9 1 7 9 9 1 9

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV 01/07/2022

G8 29
G7 628
G6 7534 1877 0320
G5 7427
G4 57919 29000 07763 21097 58287 06733 75190
G3 29367 43944
G2 46118
G1 97878
ĐB 051023
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 01/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 2 9
1 8 9 1
2 0 3 7 8 2
3 3 4 3 2 3 6
4 4 4 3 4
5 5
6 3 7 6
7 7 8 7 2 6 7 8 9
8 7 8 1 2 7
9 0 7 9 1

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 24/06/2022

G8 83
G7 916
G6 6616 0762 1394
G5 2325
G4 24153 96792 77875 17125 74955 54645 02515
G3 81721 67606
G2 93955
G1 29553
ĐB 177254
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 24/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0
1 5 6 6 1 2
2 1 5 5 2 6 9
3 3 5 5
4 5 4 5 9
5 3 3 4 5 5 5 1 2 2 4 5 5 7
6 2 6 0 1 1
7 5 7
8 8
9 2 4 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 17/06/2022

G8 37
G7 818
G6 1898 5841 7470
G5 3737
G4 23896 92793 15291 01158 26362 06972 59681
G3 59579 18291
G2 58057
G1 33982
ĐB 521241
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 17/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7
1 8 1 4 4 8 9 9
2 2 6 7 8
3 7 3 9
4 1 1 4
5 7 8 5
6 2 6 9
7 0 2 9 7 3 5
8 1 2 8 1 5 9
9 1 1 3 6 8 9 7

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV 10/06/2022

G8 93
G7 375
G6 0151 7666 8931
G5 9735
G4 48698 45800 64819 58116 17978 46740 50119
G3 07149 22741
G2 96904
G1 49218
ĐB 524019
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 10/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 0 0 4
1 6 8 9 9 9 1 3 4 5
2 2
3 1 5 3
4 0 1 9 4 0
5 1 5 3 7
6 6 6 1 6
7 5 8 7
8 8 1 7 9
9 8 9 1 1 1 4

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 03/06/2022

G8 40
G7 538
G6 3704 6451 1698
G5 6324
G4 21282 45629 57898 94736 78967 49620 69251
G3 14905 15181
G2 45838
G1 54775
ĐB 454635
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 03/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 0 2
1 1 5 5 8
2 0 4 9 2 8
3 5 6 8 8 3
4 4 0 2
5 1 1 5 0 3 7
6 7 6 3
7 5 7 6
8 1 2 8 3 3 9 9
9 8 8 9 2

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 27/05/2022

G8 43
G7 019
G6 0695 8907 3670
G5 9194
G4 68554 96752 89234 74785 54458 43234 13948
G3 90511 40726
G2 90361
G1 79892
ĐB 045852
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 27/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 7
1 1 9 1 1 6
2 6 2 5 5 9
3 4 4 3
4 8 4 3 3 5 9
5 2 2 4 8 5 8 9
6 1 6 2
7 0 7 0
8 5 8 4 5
9 2 4 5 9 1

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV 20/05/2022

G8 19
G7 487
G6 6567 8375 8188
G5 0292
G4 49282 69055 46105 76463 93901 77634 96864
G3 46283 33278
G2 53338
G1 89676
ĐB 058785
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 20/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0
1 1 0
2 2 8 9
3 4 8 3 6 8
4 4 3 6
5 5 5 0 5 7 8
6 3 4 7 6 7
7 5 6 8 7 6 8
8 2 3 5 7 8 8 3 7 8
9 2 9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 13/05/2022

G8 45
G7 969
G6 8362 9255 4462
G5 1753
G4 67531 82468 95536 86312 35784 68006 03972
G3 77229 38654
G2 99687
G1 24043
ĐB 918861
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 13/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0
1 2 1 3 6
2 9 2 1 6 6 7
3 1 6 3 4 5
4 3 4 5 8
5 3 4 5 5 5
6 1 2 2 8 9 6 0 3
7 2 7 8
8 4 7 8 6
9 9 2 6

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 06/05/2022

G8 02
G7 186
G6 2629 3117 3938
G5 8463
G4 24809 73731 48282 69902 61518 60019 33392
G3 37517 39266
G2 48329
G1 33190
ĐB 848488
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 06/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 9 0 9
1 7 7 8 9 1 3
2 9 9 2 0 8 9
3 1 8 3 6
4 4
5 5
6 3 6 6 6 8
7 7 1 1
8 2 6 8 8 1 3 8
9 0 2 9 0 1 2 2
XSTV - KQXSTV- Dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Trà Vinh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTV mở thưởng các ngày trước đó.

XSTV - KQXSTV - Dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Trà Vinh (XSMN TV) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Trà Vinh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Trà Vinh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top