XSTV - KQXSTV - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay tại XSMB365

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 17/03/2023

G8 59
G7 672
G6 9437 1258 3766
G5 6528
G4 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621
G3 87980 12578
G2 17481
G1 51452
ĐB 163655
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 17/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8
1 1 2 8
2 1 5 8 2 5 7
3 7 3 9
4 4
5 2 5 8 5 2 5 8
6 6 6 6 8
7 2 8 9 7 3 8
8 0 1 5 6 7 8 2 5 7
9 3 9 7

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 10/03/2023

G8 89
G7 713
G6 6844 6246 0780
G5 0857
G4 83873 45408 82769 58505 49732 83523 99128
G3 88877 80304
G2 28560
G1 17305
ĐB 226069
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 10/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 5 8 0 6 8
1 3 1
2 3 8 2 3
3 2 3 1 2 7
4 4 6 4 0 4
5 7 5 0 0
6 0 9 9 6 4
7 3 7 7 5 7
8 0 8 0 2
9 9 6 6

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV 03/03/2023

G8 33
G7 029
G6 6467 4282 5151
G5 0750
G4 31735 32272 57642 10968 48749 27469 37672
G3 46635 06278
G2 28438
G1 33478
ĐB 966303
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 03/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 5
1 1 5
2 9 2 4 7 7 8
3 5 5 8 3 0
4 2 9 4
5 0 1 5 3 3
6 7 8 9 6
7 2 2 8 8 7 6
8 2 8 3 6 7 7
9 9 2 4 6

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 24/02/2023

G8 18
G7 924
G6 8309 4557 5422
G5 7030
G4 96898 69700 62214 18704 20185 02197 91005
G3 41731 37831
G2 22722
G1 52042
ĐB 901336
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 24/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 5 9 0 0 3
1 4 1 3 3
2 2 2 4 2 2 2 4
3 0 1 1 6 3
4 2 4 0 1 2
5 7 5 0 8
6 6 3
7 7 5 9
8 5 8 9
9 7 8 9 0

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 17/02/2023

G8 81
G7 137
G6 5396 0722 9648
G5 7769
G4 42839 64362 62379 05167 79139 05817 28244
G3 88195 05388
G2 43508
G1 91870
ĐB 686141
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 17/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 7
1 7 1 4
2 2 2 2 6
3 7 9 9 3
4 1 4 8 4 4
5 5 9
6 2 7 9 6 9
7 0 9 7 1 3 6
8 8 8 0 4 8
9 5 6 9 3 3 6 7

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV 10/02/2023

G8 04
G7 500
G6 6884 7765 7935
G5 0428
G4 15754 65377 03647 03696 26674 90765 05787
G3 58486 12089
G2 89662
G1 11438
ĐB 143237
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 10/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0
1 1
2 8 2 6
3 5 7 8 3
4 7 4 5 7 8
5 4 5 3 6 6
6 2 5 5 6 8 9
7 4 7 7 3 4 7 8
8 4 6 7 9 8 2 3
9 6 9 8

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 03/02/2023

G8 17
G7 238
G6 6310 9283 8109
G5 9372
G4 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412
G3 99998 73751
G2 45641
G1 89326
ĐB 670856
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 03/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 1 4
1 0 1 2 4 1 1 4 5
2 6 2 1 7
3 8 3 8
4 0 1 6 4 1
5 1 6 5 8
6 6 2 4 5
7 2 7 9
8 3 5 8 3 9
9 7 8 9 0

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 27/01/2023

G8 26
G7 345
G6 1773 4197 8002
G5 0110
G4 35456 86803 88757 65084 99917 76141 34641
G3 80135 79713
G2 02248
G1 99482
ĐB 723196
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 27/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 0 1
1 0 3 7 1 4 4
2 2 0 8
3 5 3 0 1 7
4 1 1 5 8 4 8
5 6 7 5 3 4
6 6 5 9
7 3 7 1 5 9
8 2 4 8 4
9 6 7 9

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV 20/01/2023

G8 29
G7 238
G6 3233 2187 5313
G5 4394
G4 86451 87875 11667 07722 69745 07651 28930
G3 31406 10873
G2 19553
G1 00801
ĐB 622760
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 20/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 6 0 3 6
1 3 1 0 5 5
2 2 2 2
3 0 3 8 3 1 3 5 7
4 5 4 9
5 1 1 3 5 4 7
6 0 7 6 0
7 3 5 7 6 8
8 7 8 3
9 4 9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 13/01/2023

G8 03
G7 205
G6 4995 7015 3920
G5 1005
G4 10513 26297 74068 30005 14481 38077 19027
G3 17197 76926
G2 71145
G1 64554
ĐB 399953
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 13/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 5 5 0 2
1 3 5 1 8
2 0 6 7 2
3 3 1 5
4 5 4 5
5 3 4 5 0 0 0 1 4 9
6 8 6 2
7 7 7 2 7 9 9
8 1 8 6
9 5 7 7 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 06/01/2023

G8 45
G7 982
G6 3645 7702 2570
G5 3560
G4 52860 99756 04281 30940 38884 56877 68278
G3 50753 12626
G2 22482
G1 90037
ĐB 209766
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 06/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 4 6 6 7
1 1 8
2 6 2 0 8 8
3 7 3 5
4 0 5 4 8
5 3 6 5 4
6 0 0 6 6 2 5 6
7 0 7 8 7 3 7
8 1 2 2 4 8 7
9 9

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV 30/12/2022

G8 98
G7 140
G6 5545 3859 8378
G5 3767
G4 06409 36949 05462 36465 17029 04742 98636
G3 40132 06574
G2 44693
G1 63621
ĐB 303715
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 30/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 4
1 5 1 2
2 1 9 2 3 4 6
3 2 6 3 9
4 0 2 5 9 4 7
5 9 5 1 4 6
6 2 5 7 6 3
7 4 8 7 6
8 8 7
9 3 9 0 2 4 5

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV 23/12/2022

G8 05
G7 776
G6 3350 3528 8217
G5 5023
G4 27787 62033 62458 66925 25549 67771 18412
G3 18627 43693
G2 92989
G1 69250
ĐB 225208
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 23/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 5 5
1 2 7 1 7
2 3 5 7 8 2 1
3 3 3 2 3 9
4 9 4
5 0 0 8 5 2
6 6 7
7 1 6 7 1 2 8
8 7 9 8 0 2 5
9 3 9 4 8

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV 16/12/2022

G8 41
G7 372
G6 5536 5693 6203
G5 5653
G4 00687 18097 75123 97246 48617 20262 64683
G3 91426 24980
G2 31803
G1 92022
ĐB 172512
Loto Trà Vinh - Loto XSTV 16/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 3 0 8
1 2 7 1
2 2 3 6 2 1 2 6 7
3 6 3 0 0 2 5 8 9
4 6 4
5 3 5
6 2 6 2 3 4
7 2 7 1 8 9
8 0 3 7 8
9 3 7 9
XSTV - KQXSTV- Dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Trà Vinh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTV mở thưởng các ngày trước đó.

XSTV - KQXSTV - Dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Trà Vinh (XSMN TV) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Trà Vinh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Trà Vinh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top