XSDT - KQXSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay tại XSMB365

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 04/12/2023

G8 81
G7 293
G6 7688 8031 2695
G5 7224
G4 42932 48156 91570 36106 49732 49798 25472
G3 47239 60093
G2 75044
G1 87008
ĐB 496576
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 04/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 8 0 7
1 1 3
2 4 2 3 3 7
3 1 2 2 9 3 9 9
4 4 4 2 4
5 6 5 9
6 6 0 5 7
7 0 2 6 7
8 8 8 0 8 9
9 3 3 5 8 9 3

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 27/11/2023

G8 48
G7 096
G6 6488 7565 9470
G5 5202
G4 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329
G3 09668 58849
G2 80122
G1 10467
ĐB 239358
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 27/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 0 1 7
1 0 9 1 0 4
2 2 9 2 0 2
3 7 3
4 1 9 4
5 8 5 6
6 5 7 8 6 9
7 0 7 3 6
8 8 8 5 6 8
9 6 9 9 1 2 4 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT 20/11/2023

G8 27
G7 423
G6 0473 7396 0809
G5 3159
G4 25078 37129 45382 04625 47619 93297 80165
G3 03247 17028
G2 55093
G1 85030
ĐB 463710
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 20/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 1 3
1 0 9 1
2 3 5 8 9 2 8
3 0 3 2 7 9
4 7 4
5 9 5 2 6
6 5 6 9
7 3 8 7 4 9
8 2 8 2 7
9 3 6 7 9 0 1 2 5

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 13/11/2023

G8 72
G7 041
G6 7337 5494 3001
G5 6425
G4 83465 20169 11356 77649 71555 45515 51775
G3 63388 73254
G2 40295
G1 36093
ĐB 494745
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 13/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0
1 5 1 0 4
2 5 2
3 7 3 9
4 1 5 9 4 5 9
5 4 5 6 5 1 2 4 5 6 7 9
6 5 9 6 5
7 5 7 3
8 8 8 8
9 3 4 5 9 4 6

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 06/11/2023

G8 29
G7 320
G6 3502 6592 3070
G5 1281
G4 82940 44379 58673 92682 32294 85350 78355
G3 06448 56841
G2 45810
G1 59423
ĐB 749865
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 06/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 1 2 4 5 7
1 0 1 4 8
2 0 3 2 0 8 9
3 3 2 7
4 0 1 8 4 9
5 0 5 5 5 6
6 5 6
7 0 3 9 7
8 1 2 8 4
9 2 4 9 7

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT 30/10/2023

G8 97
G7 403
G6 9427 6307 9270
G5 9678
G4 59743 18021 46409 24234 07989 78809 17049
G3 96020 71723
G2 04452
G1 61877
ĐB 110959
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 30/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 7 9 9 0 2 7
1 1 2
2 0 1 3 7 2 5
3 4 3 0 2 4
4 3 9 4 3
5 2 9 5
6 6
7 0 7 8 7 0 2 7
8 9 8 7
9 9 0 0 4 5 8

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 23/10/2023

G8 29
G7 432
G6 7027 4286 9642
G5 6793
G4 72862 09567 80214 58421 10295 50454 51824
G3 19848 05741
G2 80726
G1 89728
ĐB 569478
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 23/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 4 1 2 4
2 1 4 6 7 8 2 3 4 6
3 2 3 9
4 1 2 8 4 1 2 5
5 4 5 9
6 2 7 6 2 8
7 8 7 2 6
8 6 8 2 4 7
9 3 5 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 16/10/2023

G8 53
G7 957
G6 4674 1661 4878
G5 4959
G4 93854 01856 19796 50225 73634 55328 44936
G3 42505 35180
G2 77777
G1 68124
ĐB 726635
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 16/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 8
1 1 6
2 4 5 8 2
3 4 5 6 3
4 4 2 3 5 7
5 4 6 7 9 5 0 2 3
6 1 6 3 5 9
7 4 7 8 7 5 7
8 0 8 2 7
9 6 9 5

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT 09/10/2023

G8 94
G7 012
G6 6812 6507 7264
G5 2589
G4 23428 06342 39152 45576 82798 94864 17616
G3 69474 29839
G2 56883
G1 17356
ĐB 752824
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 09/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0
1 2 2 6 1
2 4 8 2 1 1 4 5
3 9 3 8
4 2 4 2 6 6 7
5 2 6 5
6 4 4 6 1 5 7
7 4 6 7 0
8 3 9 8 2 9
9 8 9 3 8

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 02/10/2023

G8 92
G7 676
G6 5919 7823 2891
G5 9214
G4 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322
G3 42862 14907
G2 06546
G1 36946
ĐB 413613
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 02/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 7 0
1 3 4 5 9 1 9
2 2 3 6 2 2 5 6
3 9 3 0 1 2
4 6 6 4 1
5 2 5 1
6 2 6 2 4 4 7 9
7 6 7 0
8 8
9 1 6 9 1 3

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 25/09/2023

G8 15
G7 788
G6 7168 9342 7903
G5 2442
G4 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885
G3 05691 20896
G2 30148
G1 60481
ĐB 460871
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 25/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 6 0 3
1 9 1 7 8 9
2 9 2 4 4
3 0 3 0
4 2 2 8 4 0
5 6 5 8
6 8 6 0 5 9
7 1 7
8 1 5 8 8 4 6 8
9 1 6 9 1 2

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT 18/09/2023

G8 74
G7 263
G6 4665 3585 3914
G5 2659
G4 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475
G3 13039 96031
G2 67344
G1 53115
ĐB 498180
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 18/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8
1 4 5 1 3 6
2 5 2
3 1 7 9 3 6
4 4 4 1 4 8
5 5 9 5 1 2 5 6 7 8
6 1 3 5 6
7 5 7 3 8
8 0 4 5 7 8
9 9 3 5

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 11/09/2023

G8 11
G7 913
G6 3851 3600 2613
G5 7662
G4 43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166
G3 32126 88963
G2 78211
G1 00224
ĐB 106053
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 11/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 8 0 0 8
1 1 3 3 1 1 4 5
2 3 4 6 2 6
3 3 1 1 2 5 6
4 1 4 2
5 1 3 5
6 2 3 6 6 2 6
7 7
8 0 9 8 0 0
9 9 8

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 04/09/2023

G8 49
G7 971
G6 5715 7704 0376
G5 9665
G4 39167 88696 24823 20282 38736 90779 42836
G3 41212 45421
G2 16983
G1 43847
ĐB 295310
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 04/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 1
1 0 2 5 1 2 7
2 1 3 2 1 8
3 6 6 3 2 8
4 7 4 0
5 5 1 6
6 5 7 6 3 3 7 9
7 1 6 9 7 4 6
8 2 3 8
9 6 9 7
XSDT - KQXSDT- Dự đoán xổ số Đồng Tháp siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đồng Tháp cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDT mở thưởng các ngày trước đó.

XSDT - KQXSDT - Dự đoán xổ số Đồng Tháp siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đồng Tháp (XSMN DT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đồng Tháp ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đồng Tháp được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đồng Tháp siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top