XSDT - KQXSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay tại XSMB365

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 16/05/2022

G8 58
G7 468
G6 6135 7989 7464
G5 0771
G4 08781 27815 99655 29839 14381 61518 28290
G3 73168 24633
G2 58661
G1 76469
ĐB 037054
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 16/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9
1 5 8 1 6 7 8 8
2 2
3 3 5 9 3 3
4 4 5 6
5 4 5 5 1 3 5
6 1 4 8 8 9 6
7 1 7
8 1 1 9 8 1 6 6
9 0 9 3 6 8

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 09/05/2022

G8 68
G7 017
G6 7068 2052 4478
G5 6415
G4 01693 65581 19967 52264 81772 18450 24109
G3 52573 97431
G2 73036
G1 56766
ĐB 757852
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 09/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 5
1 5 7 1 3 8
2 2 5 5 7
3 1 6 3 7 9
4 4 6
5 0 2 2 5 1
6 4 6 7 8 6 3 6
7 2 3 8 7 1 6
8 1 8 6 7
9 3 9 0

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT 02/05/2022

G8 16
G7 053
G6 7055 2310 6387
G5 4388
G4 94181 96891 34862 10176 18162 27159 13749
G3 70758 23776
G2 35479
G1 23464
ĐB 914098
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 02/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1
1 0 1 8 9
2 2 6 6
3 3 5
4 9 4 6
5 3 5 8 9 5 5
6 2 2 4 6 7 7
7 6 6 9 7 8
8 1 7 8 8 5 8 9
9 1 8 9 4 5 7

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 25/04/2022

G8 55
G7 936
G6 7605 7938 0268
G5 4757
G4 57612 90703 20840 43866 62389 80093 78058
G3 16232 39172
G2 20558
G1 57357
ĐB 720096
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 25/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 5 0 4
1 2 1
2 2 1 3 7
3 2 6 8 3 0 9
4 0 4
5 7 7 8 8 5 0
6 6 8 6 3 6 9
7 2 7 5 5
8 9 8 3 5 5 6
9 3 6 9 8

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 18/04/2022

G8 07
G7 142
G6 2186 6584 7725
G5 3194
G4 52776 11541 31655 44687 04468 56089 62489
G3 68790 57508
G2 29343
G1 10005
ĐB 405616
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 18/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 8 0 9
1 6 1 4
2 5 2 4
3 3 4
4 1 2 3 4 8 9
5 5 5 0 2 5
6 8 6 1 7 8
7 6 7 8
8 4 6 7 9 9 8 0 6
9 0 4 9 8 8

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT 11/04/2022

G8 94
G7 236
G6 9223 8568 0596
G5 8568
G4 91908 32292 93569 36755 52969 15538 17515
G3 47519 66506
G2 29107
G1 29852
ĐB 206454
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 11/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 8 0
1 5 9 1
2 3 2 5 9
3 6 8 3 2
4 4 5
5 2 4 5 5 1 5
6 8 8 9 9 6 0 3 9
7 7 0
8 8 0 3 6 6
9 2 6 9 1 6 6

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 04/04/2022

G8 00
G7 860
G6 7947 2865 9381
G5 3213
G4 48379 17516 13788 65324 21154 97180 33771
G3 76180 92023
G2 10070
G1 69302
ĐB 365662
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 04/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 6 7 8 8
1 3 6 1 7 8
2 3 4 2 0 6
3 3 1 2
4 7 4 2 5
5 4 5 6
6 0 2 5 6 1
7 0 1 9 7 4
8 0 0 1 8 8 8
9 9 7

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 28/03/2022

G8 21
G7 845
G6 3707 2536 9206
G5 3583
G4 03956 13123 57034 69449 04816 59784 83792
G3 69420 59175
G2 63597
G1 09862
ĐB 842663
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 28/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 0 2
1 6 1
2 0 3 2 6 9
3 4 6 3 2 6 8
4 5 9 4 3 8
5 6 5 4 7
6 2 3 6 0 1 3 5
7 5 7 0 9
8 3 4 8
9 2 7 9 4

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT 21/03/2022

G8 87
G7 557
G6 9178 4283 0074
G5 0207
G4 99199 37836 19162 94956 98134 32823 87407
G3 62956 32204
G2 58710
G1 67543
ĐB 026623
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 21/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 7 0 1
1 0 1
2 3 3 2 6
3 4 6 3 2 2 4 8
4 3 4 0 3 7
5 6 6 7 5
6 2 6 3 5 5
7 4 8 7 0 0 5
8 3 8 7
9 9 9 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 14/03/2022

G8 52
G7 227
G6 0072 4918 4735
G5 6778
G4 27385 17110 56543 56269 53118 09774 75716
G3 02248 18573
G2 55727
G1 04277
ĐB 277782
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 14/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1
1 0 6 8 8 1
2 7 7 2 7 8
3 5 3 4 7
4 3 8 4 7
5 5 3 8
6 9 6 1
7 2 3 4 7 8 7 2 2 7
8 2 5 8 1 1 4 7
9 9 6

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 07/03/2022

G8 01
G7 064
G6 8794 4406 3649
G5 7362
G4 35902 95020 39488 11595 41831 98052 57484
G3 69630 17665
G2 90773
G1 81996
ĐB 565363
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 07/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 0 2 3
1 1 3
2 0 2 0 5 6
3 0 1 3 6 7
4 9 4 6 8 9
5 2 5 6 9
6 2 3 4 5 6 0 9
7 3 7
8 4 8 8 8
9 4 5 6 9 4

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT 28/02/2022

G8 45
G7 135
G6 9699 9592 6352
G5 0203
G4 50203 48473 34233 10644 99493 61363 52743
G3 95340 79829
G2 12332
G1 46795
ĐB 045782
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 28/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 3 0 4
1 1
2 9 2 3 5 8 9
3 2 3 5 3 0 0 3 4 6 7 9
4 0 3 4 4 4
5 2 5 3 9
6 3 6
7 3 7
8 2 8
9 2 3 5 9 9 2 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 21/02/2022

G8 46
G7 921
G6 3802 8657 6428
G5 2951
G4 86715 90506 41207 07206 91551 83486 60940
G3 15604 91480
G2 11348
G1 42739
ĐB 844598
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 21/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 6 6 7 0 4 8
1 5 1 2 5 5
2 1 8 2 0
3 9 3
4 0 8 4 0
5 1 1 7 5 1
6 6 0 0 8
7 7 0 5
8 0 6 8 2 4 9
9 8 9 3

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 14/02/2022

G8 14
G7 716
G6 4467 8918 4295
G5 5665
G4 00650 12092 53347 95192 57018 40818 66307
G3 62287 82926
G2 22785
G1 11255
ĐB 608400
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 14/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 0 0 5
1 6 8 8 8 1
2 6 2 9 9
3 3
4 7 4
5 0 5 5 5 6 8 9
6 5 7 6 1 2
7 7 0 4 6 8
8 5 7 8 1 1 1
9 2 2 5 9
XSDT - KQXSDT- Dự đoán xổ số Đồng Tháp siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đồng Tháp cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDT mở thưởng các ngày trước đó.

XSDT - KQXSDT - Dự đoán xổ số Đồng Tháp siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đồng Tháp (XSMN DT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đồng Tháp ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đồng Tháp được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đồng Tháp siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top