XSDT - KQXSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay tại XSMB365

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 30/01/2023

G8 71
G7 420
G6 8083 7209 5408
G5 7523
G4 28639 03824 14308 85423 55105 80678 93592
G3 89224 72404
G2 26635
G1 94012
ĐB 155515
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 30/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 8 8 9 0 2
1 2 5 1
2 0 3 3 4 4 2 1 9
3 5 9 3 2 2 8
4 4 0 2 2
5 5 0 1 3
6 6
7 8 7
8 3 8 0 0 7
9 2 9 0 3

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 23/01/2023

G8 38
G7 268
G6 4162 7760 1884
G5 5839
G4 41470 30057 71748 86494 76524 36842 94165
G3 06978 70855
G2 78004
G1 08505
ĐB 241081
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 23/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 0 6 7
1 1 8
2 4 2 4 6
3 9 3
4 2 8 4 0 2 8 9
5 5 7 5 0 5 6
6 0 2 5 8 6
7 0 8 7 5
8 1 4 8 4 6 7
9 4 9 3

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT 16/01/2023

G8 50
G7 536
G6 3920 4840 8951
G5 3427
G4 96897 84098 90033 76241 67198 45657 12496
G3 53141 25029
G2 00388
G1 20486
ĐB 288300
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 16/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 2 4
1 1 4 4 5
2 0 7 9 2
3 3 6 3 3
4 0 1 1 4
5 1 7 5
6 6 3 8 9
7 7 2 5 9
8 6 8 8 8 9 9
9 6 7 8 8 9 2

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 09/01/2023

G8 06
G7 554
G6 2873 0838 0645
G5 7876
G4 42059 17872 79841 09259 18243 69356 79362
G3 75745 02835
G2 09874
G1 29371
ĐB 123923
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 09/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 1 4 7
2 3 2 6 7
3 5 8 3 2 4 7
4 1 3 5 5 4 5 7
5 4 6 9 9 5 3 4 4
6 2 6 5 7
7 1 2 3 4 6 7
8 8 3
9 9 5 5

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 02/01/2023

G8 32
G7 543
G6 1745 8099 0034
G5 8722
G4 71349 71484 79415 05107 41249 94723 99283
G3 79010 75547
G2 83304
G1 52465
ĐB 909577
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 02/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 0 1
1 0 5 1
2 2 3 2 2
3 4 3 2 4 8
4 3 5 7 9 9 4 0 3 8
5 5 1 4 6
6 5 6
7 7 7 0 4 7
8 3 4 8
9 9 9 4 4 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT 26/12/2022

G8 69
G7 699
G6 9141 8319 6958
G5 3803
G4 84075 64010 72044 79721 94696 00702 43259
G3 23213 50476
G2 42416
G1 58062
ĐB 084679
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 26/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 0 1
1 0 3 6 9 1 2 4
2 1 2 0 6
3 3 0 1
4 1 4 4 4
5 8 9 5 7
6 2 6 1 7 9
7 5 6 9 7
8 8 5
9 6 9 9 1 5 7 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 19/12/2022

G8 68
G7 882
G6 0662 0515 6627
G5 4849
G4 00963 58716 24670 62607 80946 23545 40420
G3 84017 17901
G2 34835
G1 07425
ĐB 140732
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 19/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 0 2 7
1 5 6 7 1 0
2 0 5 7 2 3 6 8
3 2 5 3 6
4 5 6 9 4
5 5 1 2 3 4
6 2 3 6 1 4
7 0 7 0 1 2
8 2 8
9 9 4

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 12/12/2022

G8 61
G7 413
G6 7487 8806 9944
G5 1596
G4 19739 58356 99682 49871 85743 57345 17638
G3 36046 03252
G2 55539
G1 28531
ĐB 349673
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 12/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0
1 3 1 3 7
2 2 5 8
3 1 8 9 9 3 1 4 7
4 3 4 5 6 4 4
5 2 6 5 4
6 6 0 4 5 9
7 1 3 7 8
8 2 7 8 3
9 6 9 3 3

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT 05/12/2022

G8 53
G7 507
G6 5329 0565 5969
G5 8600
G4 58185 80897 13751 92257 73068 08602 47216
G3 29764 27305
G2 18674
G1 68453
ĐB 478272
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 05/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 5 7 0 0
1 6 1 5
2 9 2 0 7
3 3 5
4 4 6 7
5 1 3 7 5 0 6 8
6 4 5 8 9 6 1
7 2 4 7 0 5 9
8 5 8 6
9 7 9 2 6

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 28/11/2022

G8 54
G7 253
G6 3585 8811 4552
G5 1340
G4 53111 64961 31991 11849 62868 65083 88594
G3 28967 40926
G2 88519
G1 74474
ĐB 167474
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 28/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4
1 1 1 9 1 1 1 6 9
2 6 2 5
3 3 5 8
4 0 9 4 7 7 9
5 2 3 5 8
6 1 7 8 6 2
7 4 4 7 6
8 3 5 8 6
9 1 4 9 1 4

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 21/11/2022

G8 10
G7 926
G6 1820 9736 7418
G5 5450
G4 13222 56147 73613 63779 24350 74273 42100
G3 87853 98406
G2 31997
G1 28967
ĐB 523839
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 21/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 0 0 2 5 5
1 3 8 1
2 0 2 6 2 2
3 6 9 3 1 5 7
4 7 4
5 0 0 3 5
6 7 6 0 2 3
7 3 9 7 4 6 9
8 8 1
9 7 9 3 7

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT 14/11/2022

G8 56
G7 395
G6 7701 6702 5883
G5 9899
G4 67280 30652 78406 77322 77876 29368 89863
G3 00116 51309
G2 09370
G1 77642
ĐB 635253
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 14/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 6 9 0 7 8
1 6 1 0
2 2 2 0 2 4 5
3 3 5 6 8
4 2 4
5 2 3 5 9
6 3 8 6 0 1 7
7 0 6 7
8 0 3 8 6
9 5 9 9 0 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 07/11/2022

G8 59
G7 614
G6 9251 1535 9974
G5 1342
G4 67742 02160 17259 15102 88476 94344 05059
G3 97659 55960
G2 56500
G1 85099
ĐB 311212
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 07/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 0 0 6 6
1 2 4 1 5
2 2 0 1 4 4
3 5 3
4 2 2 4 4 1 4 7
5 1 9 9 9 5 3
6 0 0 6 7
7 4 6 7
8 8
9 9 9 5 5 5 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 31/10/2022

G8 07
G7 051
G6 4516 8750 7176
G5 1992
G4 35664 90875 07591 29048 54968 29504 87634
G3 93571 64503
G2 83047
G1 50956
ĐB 749143
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 31/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 0 5
1 6 1 5 7 9
2 2 9
3 4 3 0 4
4 3 7 8 4 0 3 6
5 0 1 6 5 7
6 4 8 6 1 5 7
7 1 5 6 7 4
8 8 4 6
9 1 2 9
XSDT - KQXSDT- Dự đoán xổ số Đồng Tháp siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đồng Tháp cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDT mở thưởng các ngày trước đó.

XSDT - KQXSDT - Dự đoán xổ số Đồng Tháp siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đồng Tháp (XSMN DT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đồng Tháp ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đồng Tháp được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đồng Tháp siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top