XSDT - KQXSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay tại XSMB365

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 03/10/2022

G8 20
G7 492
G6 3106 4779 3650
G5 3094
G4 41482 13683 28993 32067 48844 58169 55029
G3 18316 52975
G2 41346
G1 60179
ĐB 265535
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 03/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 5
1 6 1
2 9 2 8 9
3 5 3 8 9
4 4 6 4 4 9
5 0 5 3 7
6 7 9 6 0 1 4
7 5 9 9 7 6
8 2 3 8
9 2 3 4 9 2 6 7 7

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 26/09/2022

G8 61
G7 420
G6 4693 6928 3877
G5 0969
G4 59275 32759 72075 85758 42885 52315 12704
G3 69646 56725
G2 79194
G1 35962
ĐB 309392
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 26/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 2
1 5 1
2 0 5 8 2 6 9
3 3 9
4 6 4 0 9
5 8 9 5 1 2 7 7 8
6 2 9 6 4
7 5 5 7 7 7
8 5 8 2 5
9 2 3 4 9 5 6

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT 19/09/2022

G8 07
G7 727
G6 0892 6535 3296
G5 5876
G4 73919 57480 80781 70628 75964 73322 53393
G3 60332 14459
G2 87283
G1 40573
ĐB 870842
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 19/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8
1 9 1 8
2 2 7 8 2 2 3 4 9
3 2 5 3 7 8 9
4 2 4 6
5 9 5 3
6 4 6 7 9
7 3 6 7 2
8 0 1 3 8 2
9 2 3 6 9 1 5

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 12/09/2022

G8 47
G7 813
G6 1046 7360 5953
G5 0883
G4 02459 03618 82939 84517 44188 55320 25281
G3 49157 43448
G2 57847
G1 29614
ĐB 018594
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 12/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 6
1 3 4 7 8 1 8
2 0 2
3 9 3 1 5 8
4 6 7 8 4 1 9
5 3 7 9 5
6 0 6 4
7 7 1 4 5
8 1 3 8 8 1 4 8
9 4 9 3 5

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 05/09/2022

G8 97
G7 176
G6 4219 3184 0236
G5 7983
G4 09875 94892 86449 20711 51007 60984 69130
G3 88462 49495
G2 38175
G1 10146
ĐB 706125
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 05/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 3
1 1 9 1 1
2 5 2 6 9
3 0 6 3 8
4 6 9 4 8 8
5 5 2 7 7 9
6 2 6 3 4 7
7 5 5 6 7 0
8 3 4 4 8
9 2 5 9 1 4

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT 29/08/2022

G8 32
G7 713
G6 0467 2761 7385
G5 9942
G4 90161 21646 30431 19105 56169 28843 90429
G3 49762 14648
G2 67599
G1 00584
ĐB 311404
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 29/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 0
1 3 1 3 6 6
2 9 2 4 6
3 1 3 1 4
4 2 3 6 8 4 0 8
5 5 0 8
6 1 1 2 7 9 6 4
7 7 6
8 4 5 8 4
9 9 9 2 6 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 22/08/2022

G8 32
G7 212
G6 5055 6013 0396
G5 3706
G4 84188 92971 43814 92526 93453 72759 10961
G3 72670 89967
G2 36950
G1 53087
ĐB 191727
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 22/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 5 7
1 2 3 4 1 6 7
2 6 7 2 1
3 3 1 5
4 4 1
5 0 3 5 9 5 5
6 1 7 6 0 2 9
7 0 1 7 2 6 8
8 7 8 8 8
9 6 9 5

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 15/08/2022

G8 79
G7 797
G6 8434 8795 0575
G5 7110
G4 77682 29751 48487 53259 79821 74480 72420
G3 87045 54806
G2 01667
G1 14738
ĐB 328137
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 15/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 1 2 8
1 0 1 2 5
2 0 1 2 8
3 4 7 8 3
4 5 4 3
5 1 9 5 4 7 9
6 7 6 0
7 5 7 3 6 8 9
8 0 2 7 8 3
9 5 7 9 5

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT 08/08/2022

G8 91
G7 888
G6 8747 3130 1695
G5 6294
G4 22728 82696 48240 14381 49166 41293 33095
G3 31202 59035
G2 67782
G1 27404
ĐB 234216
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 08/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 0 3 4
1 6 1 8
2 8 2 0 8
3 0 5 3 9
4 0 7 4 0 9
5 5 3 9 9
6 6 6 1 6 9
7 7 4
8 1 2 8 8 2 8
9 3 4 5 5 6 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 01/08/2022

G8 58
G7 235
G6 4120 6866 4338
G5 6420
G4 90425 20817 77228 35161 24970 84725 71509
G3 84138 97068
G2 67719
G1 70850
ĐB 881367
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 01/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 2 2 5 7
1 7 9 1 6
2 0 0 5 5 8 2
3 5 8 8 3
4 4
5 0 5 2 2 3
6 1 6 7 8 6 6
7 0 7 1 6
8 8 2 3 3 6
9 9 0 1

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 25/07/2022

G8 12
G7 915
G6 3226 2677 4647
G5 0350
G4 67982 11053 98806 49386 35480 22090 37043
G3 21383 21496
G2 80840
G1 38420
ĐB 078469
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 25/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 2 4 5 8 9
1 5 1
2 0 6 2 8
3 3 4 5 8
4 0 3 7 4
5 0 3 5 1
6 9 6 0 2 8 9
7 7 7 4 7
8 0 2 3 6 8
9 0 6 9 6

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT 18/07/2022

G8 03
G7 612
G6 8769 9513 4997
G5 9816
G4 37519 56279 04800 60322 93434 06175 29718
G3 95529 80720
G2 75797
G1 55051
ĐB 122255
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 18/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 2
1 2 3 6 8 9 1 5
2 0 2 9 2 1 2
3 4 3 1
4 4 3
5 1 5 5 5 7
6 9 6 1
7 5 9 7 9 9
8 8 1
9 7 7 9 1 2 6 7

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 11/07/2022

G8 49
G7 010
G6 9208 9527 6388
G5 6424
G4 17597 90176 58047 76668 88506 91513 15726
G3 56119 76514
G2 78259
G1 96773
ĐB 013043
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 11/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 8 0 1
1 0 3 4 9 1
2 4 6 7 2
3 3 1 4 7
4 3 7 4 1 2
5 9 5
6 8 6 0 2 7
7 3 6 7 2 4 9
8 8 8 0 6 8
9 7 9 1 5

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 04/07/2022

G8 92
G7 555
G6 8641 5961 1814
G5 1754
G4 51229 71592 99333 93209 35984 54595 78266
G3 11249 24856
G2 01747
G1 92230
ĐB 776565
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 04/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 3
1 4 1 4 6
2 9 2 9
3 0 3 3 3
4 1 7 9 4 1 5 8
5 4 5 6 5 5 6 9
6 1 5 6 6 5 6
7 7 4
8 4 8
9 2 5 9 0 2 4
XSDT - KQXSDT- Dự đoán xổ số Đồng Tháp siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đồng Tháp cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDT mở thưởng các ngày trước đó.

XSDT - KQXSDT - Dự đoán xổ số Đồng Tháp siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đồng Tháp (XSMN DT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đồng Tháp ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đồng Tháp được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đồng Tháp siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top