XSDT - KQXSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay tại XSMB365

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 27/05/2024

G8 45
G7 559
G6 9919 3111 2550
G5 5832
G4 67307 56100 65126 54553 23014 54923 60575
G3 10005 69028
G2 01040
G1 00198
ĐB 575556
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 27/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 7 0 0 4 5
1 1 4 9 1 1
2 3 6 8 2 3
3 2 3 2 5
4 0 4 1
5 0 3 6 9 5 0 7
6 6 2 5
7 5 7 0
8 8 2 9
9 8 9 1 5

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 20/05/2024

G8 53
G7 452
G6 4326 6767 9475
G5 8579
G4 02542 48600 71637 40175 16263 42309 69548
G3 75330 05031
G2 82289
G1 79275
ĐB 982772
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 20/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9 0 0 3
1 1 3
2 6 2 4 5 7
3 0 1 7 3 6
4 2 8 4
5 2 5 7 7 7
6 3 7 6 2
7 2 5 5 5 9 7 3 6
8 9 8 4
9 9 0 7 8

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT 13/05/2024

G8 64
G7 214
G6 9918 7477 0377
G5 3667
G4 15620 42600 20077 77466 45736 65610 37891
G3 77280 81465
G2 27762
G1 51682
ĐB 031128
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 13/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 1 2 8
1 0 4 8 1 9
2 0 8 2 6 8
3 6 3
4 4 1
5 5 6
6 2 5 6 7 6 3 6
7 7 7 7 7 6 7 7 7
8 0 2 8 1 2
9 1 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 06/05/2024

G8 71
G7 932
G6 0068 1110 7296
G5 9557
G4 60389 11339 89968 46397 28213 87410 75131
G3 46989 78291
G2 63877
G1 96193
ĐB 654038
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 06/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 1
1 0 0 3 1 3 9
2 2 3
3 1 2 8 9 3 1 9
4 4
5 7 5
6 8 8 6 9
7 7 7 5 7 9
8 9 9 8 3 6 6
9 1 3 6 7 9 3 8 8

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 29/04/2024

G8 48
G7 417
G6 8231 5011 3447
G5 5177
G4 38185 28993 17719 02258 11695 95812 88062
G3 82581 80859
G2 53483
G1 00449
ĐB 994054
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 29/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 1 2 7 9 1 1 3 8
2 2 1 6
3 1 3 8 9
4 7 9 4 5
5 4 8 9 5 8 9
6 2 6
7 7 7 1 4 7
8 1 3 5 8 5
9 3 5 9 1 4 5

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT 22/04/2024

G8 36
G7 717
G6 2465 5294 1957
G5 8845
G4 91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404
G3 17597 84172
G2 23089
G1 78848
ĐB 760456
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 22/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 4 9
1 7 1 2
2 1 2 7
3 3 4 5
4 0 3 5 8 4 0 9
5 3 6 7 7 5 4 6
6 5 6 5
7 2 7 1 5 5 9
8 9 8 4
9 0 4 7 9 8

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 15/04/2024

G8 41
G7 833
G6 5414 6950 8819
G5 5548
G4 60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788
G3 91127 49515
G2 26044
G1 51884
ĐB 746822
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 15/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5
1 4 5 8 9 1
2 2 2 7 2 2 2
3 3 3 3 4 5
4 3 4 8 9 4 1 4 8
5 0 3 5 1
6 7 6
7 7 2 6
8 4 8 8 1 4 8
9 9 1 4

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 08/04/2024

G8 94
G7 329
G6 3115 3225 0078
G5 0037
G4 66044 08285 24924 75626 01956 48827 49746
G3 54419 78499
G2 55890
G1 25639
ĐB 516068
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 08/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9
1 5 9 1
2 4 5 6 7 9 2
3 7 9 3
4 4 6 4 2 4
5 6 5 1 2 8
6 8 6 2 4 5
7 8 7 2 3
8 5 8 6 7
9 0 9 9 1 2 3 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT 01/04/2024

G8 69
G7 500
G6 5717 4668 9388
G5 3201
G4 76019 04561 45656 62651 74384 19731 81026
G3 41043 41859
G2 83277
G1 34258
ĐB 792804
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 01/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 4 0 0
1 7 9 1 0 3 5 6
2 6 2
3 1 3 4
4 3 4 0 8
5 1 6 8 9 5
6 1 8 6 2 5
7 7 7 1 7
8 4 8 8 5 6 8
9 9 1 5

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 25/03/2024

G8 92
G7 836
G6 5327 3426 3156
G5 9933
G4 57383 61617 22684 77726 40793 71711 59808
G3 84681 47066
G2 34654
G1 07015
ĐB 860915
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 25/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0
1 1 5 5 7 1 1 8
2 6 6 7 2
3 3 6 3 3 8 9
4 4 5 8
5 4 6 5 1 1
6 6 6 2 2 3 5 6
7 7 1 2
8 1 3 4 8 0
9 3 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 18/03/2024

G8 10
G7 897
G6 9266 8610 8060
G5 2432
G4 05038 04378 91688 52674 73520 12883 59742
G3 45499 12144
G2 79146
G1 70983
ĐB 644940
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 18/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 2 4 6
1 0 1
2 0 2 3 4
3 2 8 3 8 8
4 0 2 4 6 4 4 7
5 5
6 0 6 6 4 6
7 4 8 7 9
8 3 3 8 8 3 7 8
9 7 9 9 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT 11/03/2024

G8 44
G7 951
G6 4220 0777 8194
G5 8640
G4 17650 39731 96942 61302 56831 16021 74864
G3 84421 99921
G2 72594
G1 94695
ĐB 290910
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 11/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 1 2 4 5
1 0 1 2 2 2 3 3 5
2 0 1 1 1 2 0 4
3 1 1 3
4 0 2 4 6 9 9
5 0 1 5 9
6 4 6
7 7 7 7
8 8
9 4 4 5 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT 04/03/2024

G8 69
G7 937
G6 5337 7021 5601
G5 8097
G4 99487 27542 81655 14489 33056 86612 83040
G3 65293 35227
G2 58030
G1 10253
ĐB 726934
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 04/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 3 4
1 2 1 0 2
2 1 7 2 1 4
3 0 4 7 7 3 5 9
4 0 2 4 3
5 3 5 6 5 5
6 6 5
7 7 2 3 3 8 9
8 7 9 8
9 3 7 9 8

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT 26/02/2024

G8 83
G7 649
G6 4724 0987 0326
G5 7632
G4 86713 70023 98294 36597 92267 98679 43406
G3 06176 13490
G2 89129
G1 59582
ĐB 111134
Loto Đồng Tháp - Loto XSDT 26/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 9
1 3 1
2 3 4 6 9 2 3 8
3 2 4 3 1 2
4 9 4 2 3 9
5 5
6 7 6 0 2 7
7 6 9 7 6 8 9
8 2 7 8
9 0 4 7 9 2 4 7
XSDT - KQXSDT- Dự đoán xổ số Đồng Tháp siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đồng Tháp cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDT mở thưởng các ngày trước đó.

XSDT - KQXSDT - Dự đoán xổ số Đồng Tháp siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đồng Tháp (XSMN DT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đồng Tháp ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đồng Tháp được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đồng Tháp siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top