XSDNG - KQXSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay tại XSMB365

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 18/05/2022

G8 88
G7 758
G6 0864 5029 7870
G5 8301
G4 69131 03542 75997 02590 59318 19704 96149
G3 50069 26641
G2 38356
G1 44355
ĐB 150322
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 18/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 0 7 9
1 8 1 0 3 4
2 2 9 2 2 4
3 1 3
4 1 2 9 4 0 6
5 5 6 8 5 5
6 4 9 6 5
7 0 7 9
8 8 1 5
9 0 7 9 2 4 6

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 14/05/2022

G8 56
G7 591
G6 7479 4247 1944
G5 6898
G4 79723 24717 79095 39491 11124 07456 94270
G3 11094 40212
G2 00877
G1 40654
ĐB 512793
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 14/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7
1 2 7 1 9 9
2 3 4 2 1
3 3 2 9
4 4 7 4 2 4 5 9
5 4 6 5 9
6 6 5
7 0 7 9 7 1 4 7
8 8 9
9 1 1 3 4 5 8 9 7

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 11/05/2022

G8 93
G7 415
G6 9055 5514 3547
G5 0322
G4 96595 15484 38919 95531 94153 98660 47416
G3 43649 02529
G2 18365
G1 24790
ĐB 828046
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 11/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 9
1 4 5 6 9 1 3
2 2 9 2 2
3 1 3 5
4 6 7 9 4 1 8
5 3 5 5 1 5 6 9
6 0 5 6 1 4
7 7 4
8 4 8
9 0 5 9 1 2 4

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 07/05/2022

G8 08
G7 218
G6 6697 1208 3719
G5 2858
G4 66018 69055 93928 70869 12780 85280 66127
G3 19168 52301
G2 54632
G1 26173
ĐB 027769
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 07/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 8 0 8 8
1 8 8 9 1 0
2 7 8 2 3
3 2 3 7
4 4
5 5 8 5 5
6 8 9 9 6
7 3 7 2 9
8 0 0 8 0 1 1 2 5 6
9 7 9 1 6 6

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 04/05/2022

G8 49
G7 755
G6 9713 8641 7574
G5 3075
G4 79857 39575 81340 57493 82591 71804 02080
G3 71394 61856
G2 62457
G1 77232
ĐB 330108
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 04/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 8 0 4 8
1 3 1 4 9
2 2 3
3 2 3 1 9
4 0 1 4 0 7 9
5 5 6 7 7 5 5 7 7
6 6 5
7 4 5 5 7 5 5
8 0 8 0
9 1 3 4 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 30/04/2022

G8 04
G7 714
G6 0557 8443 5278
G5 2599
G4 81382 07562 00059 29077 59133 40638 14288
G3 38606 91778
G2 61867
G1 26096
ĐB 775659
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 30/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0
1 4 1
2 2 6 8
3 3 8 3 3 4
4 3 4 1
5 7 9 9 5
6 2 7 6 0 9
7 7 8 8 7 5 6 7
8 2 8 8 3 7 7 8
9 6 9 9 5 5 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 27/04/2022

G8 97
G7 693
G6 7981 8104 2230
G5 1178
G4 41598 29984 46664 75572 34631 91774 12290
G3 46103 63930
G2 18198
G1 29288
ĐB 784144
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 27/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 0 3 3 9
1 1 3 8
2 2 7
3 0 0 1 3 0 9
4 4 4 0 4 6 7 8
5 5
6 4 6
7 2 4 8 7
8 1 4 8 8 7 8 9 9
9 0 3 8 8 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 23/04/2022

G8 67
G7 474
G6 4777 6563 2754
G5 7762
G4 07135 77362 64609 38704 15642 13835 22550
G3 90197 68701
G2 28515
G1 14507
ĐB 057488
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 23/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 7 9 0 5
1 5 1 0
2 2 4 6 6
3 5 5 3 6
4 2 4 0 5 7
5 0 4 5 1 3 3
6 2 2 3 6
7 4 7 7 0 7 9
8 8 8 8
9 7 9 0

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 20/04/2022

G8 74
G7 423
G6 5353 9460 9431
G5 7325
G4 22251 40824 65920 38354 54630 25458 32381
G3 36868 82548
G2 21634
G1 62060
ĐB 350639
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 20/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 3 6 6
1 1 3 5 8
2 0 3 4 5 2
3 0 1 4 9 3 2 5
4 8 4 2 3 5
5 1 3 4 8 5 2
6 0 0 8 6
7 7
8 1 8 4 5 6
9 9 3

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 16/04/2022

G8 33
G7 071
G6 3312 7765 8943
G5 1548
G4 43513 89875 84166 62031 76133 73074 17605
G3 90210 16977
G2 82035
G1 66271
ĐB 957353
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 16/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 1
1 0 2 3 1 3 7 7
2 2 1
3 1 3 5 3 1 3 4 5
4 3 8 4 7
5 3 5 0 3 6 7
6 5 6 6 6
7 1 1 4 5 7 7 7
8 8 4
9 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 13/04/2022

G8 57
G7 239
G6 0157 7556 0675
G5 9684
G4 79127 26759 34663 12941 50543 64923 40017
G3 01062 19266
G2 90903
G1 48082
ĐB 119564
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 13/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0
1 7 1 4
2 3 7 2 6 8
3 9 3 0 2 4 6
4 1 3 4 6 8
5 6 7 9 5 7
6 2 3 4 6 6 5 6
7 5 7 1 2 5
8 2 4 8
9 9 3 5

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 09/04/2022

G8 49
G7 946
G6 1949 2318 0771
G5 1197
G4 01765 72797 58432 84088 02298 32377 83034
G3 03270 63178
G2 07317
G1 12256
ĐB 995169
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 09/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7
1 7 8 1 7
2 2 3
3 2 4 3
4 6 9 4 3
5 6 5 6
6 5 9 6 4 5
7 0 1 7 8 7 1 7 9 9
8 8 8 1 7 8 9
9 7 7 8 9 4 6

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 06/04/2022

G8 36
G7 293
G6 8128 2028 9665
G5 7321
G4 43256 88502 84615 60969 77286 22616 99042
G3 75954 03871
G2 40031
G1 36435
ĐB 936017
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 06/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0
1 5 6 7 1 2 3 7
2 1 8 8 2 0 4
3 1 5 3 9
4 2 4 5
5 4 6 5 1 3 6
6 5 9 6 1 5 8
7 1 7 1
8 6 8 2 2
9 3 9 6

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 02/04/2022

G8 59
G7 494
G6 4128 7593 3151
G5 0895
G4 00621 52883 57974 10697 28919 12093 18007
G3 73064 49572
G2 22945
G1 69600
ĐB 641990
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 02/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7 0 0 9
1 9 1 2 5
2 1 8 2 7
3 3 8 9 9
4 5 4 6 7 9
5 1 5 4 9
6 4 6
7 2 4 7 0 9
8 3 8 2
9 0 3 3 4 5 7 9 1
XSDNG - KQXSDNG- Dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đà Nẵng cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDNG mở thưởng các ngày trước đó.

XSDNG - KQXSDNG - Dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đà Nẵng (XSMN DNG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đà Nẵng ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đà Nẵng được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top