XSDNG - KQXSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay tại XSMB365

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 17/04/2024

G8 66
G7 406
G6 5997 8213 9185
G5 5179
G4 47523 72708 28663 95045 15417 46864 74856
G3 16638 42395
G2 27034
G1 72724
ĐB 263224
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 17/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 8 0
1 3 7 1
2 3 4 4 2
3 4 8 3 1 2 6
4 5 4 2 2 3 6
5 6 5 4 8 9
6 3 4 6 0 5
7 9 7 1 9
8 5 8 0 3
9 5 7 9 7

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 13/04/2024

G8 15
G7 284
G6 8695 1110 7886
G5 8115
G4 13233 59832 80167 73909 89459 08644 02709
G3 85278 18495
G2 31258
G1 36140
ĐB 590891
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 13/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 9 0 1 4
1 0 5 1 9
2 2 3
3 2 3 3 3
4 0 4 4 4 8
5 8 9 5 1 9 9
6 7 6 8
7 8 7 6
8 4 6 8 5 7
9 1 5 5 9 0 0 5

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 10/04/2024

G8 22
G7 172
G6 5740 6001 5428
G5 8249
G4 86911 92784 88328 24365 87891 12135 14372
G3 01223 46530
G2 78452
G1 98251
ĐB 035606
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 10/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 6 0 3 4
1 1 1 0 1 5 9
2 3 8 8 2 5 7 7
3 0 5 3 2
4 0 9 4 8
5 1 2 5 3 6
6 5 6 0
7 2 2 7
8 4 8 2 2
9 1 9 4

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 06/04/2024

G8 04
G7 380
G6 3901 0674 1813
G5 0885
G4 64953 13815 67316 57299 41147 97574 98027
G3 81924 37244
G2 70715
G1 68799
ĐB 249316
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 06/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 8
1 3 5 5 6 6 1 0
2 4 7 2
3 3 1 5
4 4 7 4 2 4 7 7
5 3 5 1 1 8
6 6 1 1
7 4 4 7 2 4
8 0 5 8
9 9 9 9 9 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 03/04/2024

G8 50
G7 775
G6 8676 7880 4647
G5 0276
G4 18610 16961 04478 58093 06698 02484 86146
G3 62304 46859
G2 55709
G1 63304
ĐB 736465
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 03/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 9 0 1 8
1 0 1 6
2 2
3 3 9
4 6 7 4 0 0 8
5 9 5 6 7
6 1 5 6 4 7 7
7 5 6 6 8 7 4
8 0 4 8 7 9
9 3 8 9 0 5

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 30/03/2024

G8 09
G7 242
G6 1684 8873 4175
G5 3716
G4 15934 00559 95993 60298 72606 51788 08333
G3 75373 10690
G2 48131
G1 48006
ĐB 082493
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 30/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 6 0 9
1 6 1 3
2 2 4
3 1 3 4 3 3 7 7 9 9
4 2 4 3 8
5 9 5 7
6 6 0 0 1
7 3 3 5 7
8 4 8 8 8 9
9 0 3 3 8 9 5

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 27/03/2024

G8 92
G7 400
G6 2348 6200 6299
G5 8923
G4 82677 06255 03899 28051 02759 38749 04772
G3 60110 21638
G2 70216
G1 21522
ĐB 954722
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 27/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 0 0 1
1 0 6 1 5
2 2 2 3 2 2 2 7
3 8 3 2
4 8 9 4
5 1 5 9 5 5
6 6 1
7 2 7 7 7
8 8 3 4
9 9 9 9 4 5 9 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 23/03/2024

G8 88
G7 807
G6 2746 7820 6665
G5 6173
G4 02125 19644 13219 28207 12325 54522 83429
G3 05823 88295
G2 03724
G1 18949
ĐB 623653
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 23/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 7 0 2
1 9 1
2 0 2 3 4 5 5 9 2 2
3 3 2 5 7
4 4 6 9 4 2 4
5 3 5 2 2 6 9
6 5 6 4
7 3 7 0 0
8 8
9 5 9 1 2 4

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 20/03/2024

G8 48
G7 672
G6 3275 8010 7406
G5 1071
G4 31683 11887 95453 90022 09319 39088 60352
G3 74455 05907
G2 06241
G1 72370
ĐB 295827
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 20/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 0 1 7
1 0 9 1 4 7
2 2 7 2 2 5 7
3 3 5 8
4 1 4
5 2 3 5 5 5 7
6 6 0
7 0 1 2 5 7 0 2 8
8 3 7 8 8 8
9 9 1

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 16/03/2024

G8 25
G7 958
G6 6364 4277 6386
G5 0451
G4 08635 92435 38285 45799 62002 60174 39406
G3 03786 51207
G2 92703
G1 50503
ĐB 864903
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 16/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 3 3 3 6 7 0
1 1 5
2 2 0
3 5 5 3 0 0 0
4 4 6 7
5 1 8 5 3 3 8
6 4 6 0 8 8
7 4 7 7 0 7
8 5 6 6 8 5
9 9 9 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 13/03/2024

G8 74
G7 801
G6 3916 7664 9542
G5 7248
G4 38143 84891 40408 93818 66208 92895 08796
G3 08010 67605
G2 97102
G1 70480
ĐB 726763
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 13/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 5 8 8 0 1 8
1 0 6 8 1 0 9
2 2 0 4
3 3 4 6
4 2 3 8 4 6
5 5 0 9
6 3 4 6 1 9
7 7
8 0 8 0 0 1 4
9 1 5 6 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 09/03/2024

G8 67
G7 269
G6 7224 2622 8085
G5 6602
G4 16817 96830 43909 85198 55881 90880 17779
G3 23724 86337
G2 80079
G1 50990
ĐB 930105
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 09/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 9 0 3 8 9
1 7 1 8
2 2 4 4 2 0 2
3 0 7 3
4 4 2 2
5 5 0 8
6 9 6
7 9 9 7 1 3
8 0 1 5 8 9
9 0 8 9 0 6 7 7

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 06/03/2024

G8 45
G7 280
G6 9130 1774 0970
G5 9189
G4 99618 56696 07450 03050 77526 39117 47199
G3 71620 29207
G2 94014
G1 92175
ĐB 499850
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 06/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 2 3 5 5 5 7 8
1 4 7 8 1
2 0 6 2
3 0 3
4 4 1 7
5 0 0 0 5 7
6 6 2 9
7 0 4 5 7 0 1
8 0 9 8 1
9 6 9 9 8 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 02/03/2024

G8 36
G7 038
G6 0055 8007 3677
G5 2457
G4 29181 47508 66597 56254 29789 92631 85358
G3 74762 61079
G2 14909
G1 21866
ĐB 147917
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 02/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 8 9 0
1 7 1 3 8
2 2 6
3 1 8 3
4 4 5
5 4 5 7 8 5 5
6 2 6 6 6
7 7 9 7 0 1 5 7 9
8 1 9 8 0 3 5
9 7 9 0 7 8
XSDNG - KQXSDNG- Dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đà Nẵng cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDNG mở thưởng các ngày trước đó.

XSDNG - KQXSDNG - Dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đà Nẵng (XSMN DNG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đà Nẵng ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đà Nẵng được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top