XSDNG - KQXSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay tại XSMB365

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 05/10/2022

G8 10
G7 989
G6 3227 8905 7948
G5 7084
G4 15997 49912 83328 50465 95708 69679 77193
G3 09499 27102
G2 45913
G1 07481
ĐB 374753
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 05/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 8 0
1 2 3 1 8
2 7 8 2 0 1
3 3 1 5 9
4 8 4 8
5 3 5 0 6
6 5 6
7 9 7 2 9
8 1 4 9 8 0 2 4
9 3 7 9 9 7 8 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 01/10/2022

G8 59
G7 843
G6 4146 6095 8235
G5 8952
G4 30895 72837 43850 20109 79049 02758 36879
G3 38465 57020
G2 67623
G1 09190
ĐB 770005
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 01/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 9 0 2 5 9
1 1
2 0 3 2 5
3 5 7 3 2 4
4 3 6 9 4
5 0 2 8 5 0 3 6 9 9
6 5 6 4
7 9 7 3
8 8 5
9 0 5 5 9 0 4 7

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 28/09/2022

G8 11
G7 961
G6 5701 1724 9672
G5 5279
G4 70888 26477 82988 46857 23757 79711 40233
G3 24045 83197
G2 49629
G1 55484
ĐB 860429
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 28/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0
1 1 1 0 1 6
2 4 9 9 2 7
3 3 3 3
4 5 4 2 8
5 7 7 5 4
6 1 6
7 2 7 9 7 5 5 7 9
8 4 8 8 8 8 8
9 7 9 2 2 7

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 24/09/2022

G8 93
G7 079
G6 9034 7870 4631
G5 9571
G4 64972 51613 14479 10702 13381 94402 14797
G3 28289 36107
G2 06140
G1 72126
ĐB 066089
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 24/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 7 0 4 7
1 3 1 3 7 8
2 6 2 0 0 7
3 1 4 3 1
4 0 4 3
5 5
6 6 2
7 0 1 2 9 9 7 0 9
8 1 9 9 8
9 7 9 7 7 8 8

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 21/09/2022

G8 60
G7 072
G6 8983 2562 0211
G5 2458
G4 66419 77796 22338 96902 07076 79069 95467
G3 23083 99178
G2 51374
G1 47950
ĐB 506766
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 21/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 5
1 1 9 1 1
2 2 0 6 7
3 8 3 8 8
4 4 7
5 0 8 5
6 2 6 7 9 6 6 7 9
7 2 4 6 8 7 6
8 3 3 8 3 5 7
9 6 9 1 6

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 17/09/2022

G8 21
G7 459
G6 0017 3578 5113
G5 8075
G4 14412 38674 56641 86020 70830 49592 74720
G3 18618 60712
G2 33062
G1 44859
ĐB 853656
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 17/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 2 3
1 2 2 3 7 8 1 4
2 0 0 2 1 1 6 9
3 0 3 1
4 1 4 7
5 6 9 9 5 7
6 2 6 5
7 4 5 8 7 1
8 8 1 7
9 2 9 5 5

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 14/09/2022

G8 78
G7 125
G6 5498 2447 0065
G5 3171
G4 62706 99214 41808 74225 59235 11839 01941
G3 11776 79965
G2 67603
G1 54774
ĐB 941551
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 14/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 8 0
1 4 1 4 5 7
2 5 5 2
3 5 9 3 0
4 1 7 4 1 7
5 1 5 2 2 3 6 6
6 5 5 6 0 7
7 1 4 6 7 4
8 8 0 9
9 8 9 3

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 10/09/2022

G8 77
G7 980
G6 0718 9268 5401
G5 4205
G4 89566 77926 25135 22558 93896 30492 16746
G3 60024 07154
G2 42228
G1 15455
ĐB 757959
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 10/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0 8
1 8 1 0
2 4 6 8 2 9
3 5 3
4 6 4 2 5
5 4 5 8 9 5 0 3 5
6 6 8 6 2 4 6 9
7 7
8 0 8 1 2 5 6
9 2 6 9 5

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 07/09/2022

G8 95
G7 720
G6 3067 1113 0538
G5 3862
G4 95784 03072 75537 84014 23038 62943 13028
G3 35833 61063
G2 11150
G1 02001
ĐB 953622
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 07/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 2 5
1 3 4 1 0
2 0 2 8 2 2 6 7
3 3 7 8 8 3 1 3 4 6
4 3 4 1 8
5 0 5
6 2 3 7 6
7 2 7 3 6
8 4 8 2 3 3
9 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 03/09/2022

G8 66
G7 936
G6 1635 2963 8772
G5 2595
G4 95577 88987 83485 22325 34400 40626 34096
G3 96909 45109
G2 79371
G1 44190
ĐB 908388
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 03/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9 9 0 0 9
1 1 7
2 5 6 2 7
3 5 6 3 6
4 4
5 5 2 3 8 9
6 3 6 2 3 9
7 1 2 7 7 7 8
8 5 7 8 8 8
9 0 5 6 9 0 0

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 31/08/2022

G8 36
G7 843
G6 7212 8072 0408
G5 9803
G4 65132 88568 89373 35232 23415 16189 53385
G3 96097 78368
G2 50534
G1 63003
ĐB 806253
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 31/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 3 8 0
1 2 5 1
2 2 1 3 3 7
3 2 2 4 3 0 0 4 5 7
4 3 4 3
5 3 5 1 8
6 8 8 6
7 2 3 7 9
8 5 9 8 0 6 6
9 7 9 8

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 27/08/2022

G8 35
G7 204
G6 9365 3000 9607
G5 6827
G4 64372 67284 79297 91003 96034 77057 54619
G3 86741 08020
G2 72305
G1 20896
ĐB 870715
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 27/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 4 5 7 0 0 2
1 5 9 1 4
2 0 7 2 7
3 4 3 0
4 1 4 0 3 8
5 7 5 0 1 6
6 5 6 9
7 2 7 0 2 5 9
8 4 8
9 6 7 9 1

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 24/08/2022

G8 17
G7 599
G6 2310 3801 7561
G5 9002
G4 74881 07668 94121 98073 03656 18921 27908
G3 77005 38774
G2 09118
G1 54259
ĐB 556678
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 24/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 5 8 0 1
1 0 8 1 0 2 2 6 8
2 1 1 2 0
3 3 7
4 4 7
5 6 9 5 0
6 1 8 6 5
7 3 4 8 7
8 1 8 0 1 6 7
9 9 9 5 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 20/08/2022

G8 61
G7 834
G6 9046 7040 3257
G5 1849
G4 88915 05763 48841 51455 42133 40668 92286
G3 80323 70637
G2 36109
G1 74400
ĐB 861609
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 20/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9 9 0 0 4
1 5 1 4
2 3 2
3 3 4 7 3 2 3 6
4 0 1 6 9 4 3
5 5 7 5 1 5
6 3 8 6 4 8
7 7 3 5
8 6 8 6
9 9 0 0 4
XSDNG - KQXSDNG- Dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đà Nẵng cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDNG mở thưởng các ngày trước đó.

XSDNG - KQXSDNG - Dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đà Nẵng (XSMN DNG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đà Nẵng ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đà Nẵng được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top