XSDNG - KQXSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay tại XSMB365

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 10/07/2024

G8 87
G7 459
G6 2091 7679 0499
G5 2050
G4 85755 62541 83043 53787 64613 18351 51050
G3 97922 46713
G2 30061
G1 00830
ĐB 138382
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 10/07/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 5 5
1 3 3 1 4 5 6 9
2 2 2 2 8
3 0 3 1 1 4
4 1 3 4
5 0 0 1 5 9 5 5
6 1 6
7 9 7 8
8 2 7 8
9 1 9 9 5 7 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 06/07/2024

G8 37
G7 278
G6 3741 2865 8816
G5 8461
G4 17388 82744 65812 85329 73666 27771 02781
G3 77615 77331
G2 83564
G1 56259
ĐB 232916
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 06/07/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 2 5 6 6 1 3 4 6 7 8
2 9 2 1
3 1 3
4 1 4 4 4 6
5 9 5 1 6
6 1 4 5 6 6 1 1 6
7 1 8 7
8 1 8 8 7 8
9 9 2 5

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 03/07/2024

G8 94
G7 734
G6 2790 6319 7714
G5 1064
G4 26240 92858 54264 54651 18060 67977 94502
G3 83558 69857
G2 22575
G1 75174
ĐB 817339
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 03/07/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 4 6 9
1 4 9 1 5
2 2 0
3 4 9 3
4 0 4 1 3 6 6 7
5 1 7 8 8 5 7
6 0 4 4 6
7 4 5 7 7 5 7
8 8 5 5
9 0 9 1 3

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 29/06/2024

G8 54
G7 408
G6 8408 0881 4268
G5 8377
G4 90065 70518 33669 71781 70351 79384 07086
G3 22324 21487
G2 17135
G1 84832
ĐB 152866
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 29/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 8 0
1 8 1 5 8 8
2 4 2 3
3 2 5 3
4 4 2 8
5 1 5 3 6
6 5 6 8 9 6 6 8
7 7 7 7 8
8 1 1 4 6 7 8 0 0 1 6
9 9 6

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 26/06/2024

G8 82
G7 637
G6 6805 6923 9615
G5 4552
G4 07750 78394 40622 31117 74241 16041 27025
G3 81003 07558
G2 60512
G1 62572
ĐB 560700
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 26/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 5 0 0 5
1 2 5 7 1 4 4
2 2 3 5 2 1 2 5 7
3 7 3 0 2
4 1 1 4 9
5 0 2 8 5 0 1 2
6 6
7 2 7 1 3
8 8 5
9 4 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 22/06/2024

G8 18
G7 360
G6 8185 5492 6812
G5 6405
G4 99391 83691 17730 40123 49450 28034 82813
G3 29273 98533
G2 44954
G1 17928
ĐB 450579
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 22/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 3 5 6
1 2 3 1 9 9
2 3 8 2 1 9
3 0 3 4 3 1 2 3 7
4 4 3 5
5 0 4 5 0 8
6 0 6
7 3 9 7
8 5 8 2
9 1 1 2 9 7

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 19/06/2024

G8 39
G7 372
G6 9942 3835 5222
G5 2830
G4 05504 24058 00358 99749 53019 81271 35280
G3 67855 68987
G2 49778
G1 74785
ĐB 573990
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 19/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 3 8 9
1 9 1 7
2 2 2 2 4 7
3 0 5 3
4 2 9 4 0
5 5 8 8 5 3 5 8
6 6
7 1 2 8 7 8
8 0 5 7 8 5 5 7
9 0 9 1 4

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 15/06/2024

G8 94
G7 044
G6 8700 9307 6504
G5 6193
G4 24936 10324 40561 59366 53542 90583 16042
G3 93205 44286
G2 84915
G1 16902
ĐB 424008
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 15/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 4 5 7 8 0 0
1 5 1 6
2 4 2 0 4 4
3 6 3 8 9
4 2 2 4 4 0 2 4
5 5 0 1
6 1 6 6 3 6 8
7 7 0
8 3 6 8 0
9 3 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 12/06/2024

G8 59
G7 571
G6 3347 9950 5733
G5 4515
G4 29066 41051 53181 35748 29465 73385 51978
G3 14176 07232
G2 98822
G1 65367
ĐB 237610
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 12/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 5
1 0 5 1 5 7 8
2 2 2 2 3
3 2 3 3 3
4 7 8 4
5 0 1 5 1 6 8
6 5 6 7 6 6 7
7 1 6 8 7 4 6
8 1 5 8 4 7
9 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 08/06/2024

G8 52
G7 678
G6 4312 0492 9529
G5 3601
G4 22932 07055 72358 56795 82267 52260 97857
G3 83744 14776
G2 88997
G1 24452
ĐB 169163
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 08/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 6
1 2 1 0
2 9 2 1 3 5 9
3 2 3 6
4 4 4 4
5 2 5 7 8 5 5 9
6 0 3 7 6 7
7 6 8 7 5 6 9
8 8 5 7
9 2 5 7 9 2

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 05/06/2024

G8 27
G7 027
G6 8547 5924 7063
G5 5400
G4 53059 38671 82565 40147 91999 30935 84429
G3 17408 16572
G2 12182
G1 03231
ĐB 617219
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 05/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 0 0
1 9 1 3 7
2 4 7 9 2 7 8
3 1 5 3 6
4 7 7 4 2
5 9 5 3 6
6 3 5 6
7 1 2 7 2 4 4
8 2 8 0
9 9 9 1 2 5 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 01/06/2024

G8 40
G7 003
G6 8350 6374 9645
G5 6143
G4 61322 12257 94055 07278 19401 69082 23265
G3 41628 01749
G2 93879
G1 26637
ĐB 661914
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 01/06/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 0 5
1 4 1 0
2 2 8 2 2 8
3 7 3 0 4
4 3 5 9 4 1 7
5 0 5 7 5 4 5 6
6 5 6
7 4 8 9 7 3 5
8 2 8 2 7
9 9 4 7

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 29/05/2024

G8 70
G7 652
G6 7570 8270 4452
G5 3074
G4 62200 16200 78905 09266 91766 98022 81536
G3 80794 87322
G2 32327
G1 05709
ĐB 526514
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 29/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 5 9 0 0 0 7 7
1 4 1
2 2 2 7 2 2 2 5 5
3 6 3
4 4 1 7 9
5 2 2 5 0
6 6 6 6 3 6 6
7 0 0 4 7 2
8 8
9 4 9 0

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 25/05/2024

G8 88
G7 881
G6 7896 4981 3544
G5 5062
G4 10838 51168 45114 42798 97620 05078 11047
G3 82867 70423
G2 17440
G1 74759
ĐB 476726
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 25/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 4
1 4 1 8 8
2 0 3 6 2 6
3 8 3 2
4 0 4 7 4 1 4
5 9 5
6 2 7 8 6 2 9
7 8 7 4 6
8 1 1 8 3 6 7 9
9 6 8 9 5
XSDNG - KQXSDNG- Dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn - Thống Kê dự đoán XS Đà Nẵng cho xổ số VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDNG mở thưởng các ngày trước đó.

XSDNG - KQXSDNG - Dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đà Nẵng (XSMN DNG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đà Nẵng ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đà Nẵng được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top