XSDNG - KQXSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay tại XSMB365

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 01/02/2023

G8 31
G7 040
G6 4421 2997 1332
G5 3592
G4 88046 54603 17255 64971 30550 87286 24855
G3 36917 79633
G2 42236
G1 41271
ĐB 174378
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 01/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 4 5
1 7 1 2 7 7
2 1 2 3 9
3 2 3 6 3 0 3
4 0 6 4
5 0 5 5 5 5 5
6 6 3 4 8
7 1 1 8 7 1 9
8 6 8 7
9 2 7 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 28/01/2023

G8 26
G7 903
G6 9196 0530 1884
G5 7808
G4 29338 78255 57742 30359 86976 51895 01385
G3 11267 93435
G2 22509
G1 28169
ĐB 332396
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 28/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 8 9 0 3
1 1
2 2 4
3 0 5 8 3 0
4 2 4 8
5 5 9 5 3 5 8 9
6 7 9 6 7 9 9
7 6 7 6
8 4 5 8 0 3
9 5 6 6 9 0 5 6

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 25/01/2023

G8 28
G7 563
G6 3305 0793 0740
G5 1032
G4 99619 30220 26471 19719 89043 85296 92449
G3 05284 65956
G2 44688
G1 62864
ĐB 268790
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 25/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 2 4 9
1 9 9 1 7
2 0 2 3
3 2 3 4 6 9
4 0 3 9 4 6 8
5 6 5 0
6 3 4 6 5 9
7 1 7
8 4 8 8 8
9 0 3 6 9 1 1 4

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 21/01/2023

G8 10
G7 490
G6 2479 6712 0494
G5 1210
G4 49926 16046 76645 72533 10902 33622 34297
G3 99258 48994
G2 34028
G1 70057
ĐB 016979
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 21/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 1 9
1 0 2 1
2 2 6 8 2 0 1 2
3 3 3 3
4 5 6 4 9 9
5 7 8 5 4
6 6 2 4
7 9 9 7 5 9
8 8 2 5
9 0 4 4 7 9 7 7

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 18/01/2023

G8 45
G7 417
G6 6345 5519 6561
G5 2880
G4 12828 12235 66051 12365 07483 91511 23691
G3 73692 90539
G2 13877
G1 71905
ĐB 295701
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 18/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0 8
1 1 7 9 1 0 1 5 6 9
2 8 2 9
3 5 9 3 8
4 5 4
5 1 5 0 3 4 6
6 1 5 6
7 7 7 1 7
8 0 3 8 2
9 1 2 9 1 3

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 14/01/2023

G8 97
G7 130
G6 8706 4371 4724
G5 0728
G4 71445 14457 70442 09061 25025 61115 55190
G3 94992 63416
G2 31251
G1 56176
ĐB 415405
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 14/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 0 3 9
1 5 6 1 5 6 7
2 4 5 8 2 4 9
3 0 3
4 2 5 4 2
5 1 7 5 0 1 2 4
6 1 6 0 1 7
7 1 6 7 5
8 8 2
9 0 2 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 11/01/2023

G8 71
G7 791
G6 8016 5845 6641
G5 8333
G4 76266 58915 83942 30142 16296 42274 41019
G3 42910 06816
G2 41741
G1 77206
ĐB 386421
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 11/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 1
1 0 5 6 6 9 1 2 4 4 9
2 1 2 4 4
3 3 3 3
4 1 1 2 2 5 4 7
5 5 1 4
6 6 6 0 1 1 6 9
7 4 7
8 8
9 1 6 9 1

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 07/01/2023

G8 15
G7 874
G6 4175 3438 5166
G5 2641
G4 40182 62930 29223 63650 61067 95446 77450
G3 52156 30386
G2 81528
G1 24893
ĐB 791136
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 07/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 5 5
1 1 4
2 3 8 2 8
3 0 6 8 3 2 9
4 1 6 4 7
5 0 0 6 5 7
6 6 7 6 3 4 5 6 8
7 4 5 7 6
8 2 6 8 2 3
9 3 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 04/01/2023

G8 41
G7 211
G6 7849 8302 9731
G5 6675
G4 11827 05468 22854 96457 93592 35113 48913
G3 77535 78857
G2 58698
G1 20693
ĐB 183890
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 04/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 9
1 1 3 3 1 1 3
2 7 2 0 9
3 1 5 3 1 1 9
4 9 4 5
5 4 7 7 5 3 7
6 8 6
7 5 7 2 5 5
8 8 6 9
9 0 2 3 8 9 4

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 31/12/2022

G8 87
G7 754
G6 3943 5585 7919
G5 6784
G4 12053 37529 65591 61030 75228 40096 59059
G3 55376 32626
G2 71841
G1 92246
ĐB 516362
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 31/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3
1 9 1 4 9
2 6 8 9 2 6
3 0 3 4 5
4 1 3 6 4 5 8
5 3 4 9 5 8
6 2 6 2 4 7 9
7 6 7
8 4 5 8 2
9 1 6 9 1 2 5

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 28/12/2022

G8 92
G7 222
G6 7744 7028 9056
G5 7095
G4 84107 24530 72086 35356 28185 69579 12910
G3 11053 08576
G2 17869
G1 96394
ĐB 815527
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 28/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 1 3
1 0 1
2 2 7 8 2 2
3 0 3 5
4 4 4 4 9
5 3 6 6 5 8 9
6 9 6 5 5 7 8
7 6 9 7 0 2
8 5 6 8 2
9 4 5 9 6 7

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 24/12/2022

G8 08
G7 983
G6 1301 8634 1038
G5 1419
G4 34487 61270 41447 73323 43132 74397 98393
G3 53684 79984
G2 19727
G1 55323
ĐB 283957
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 24/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 7
1 9 1 0
2 3 3 7 2 3
3 2 4 8 3 2 2 8 9
4 7 4 3 8 8
5 7 5
6 6
7 0 7 2 4 5 8 9
8 3 4 4 7 8 3
9 3 7 9 1

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 21/12/2022

G8 45
G7 794
G6 9221 6640 0247
G5 0485
G4 68909 35138 42560 12236 69453 39070 52659
G3 32724 39359
G2 76667
G1 84602
ĐB 906516
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 21/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 9 0 4 6 7
1 6 1 2
2 1 4 2 0
3 6 8 3 5
4 0 7 4 2 9
5 3 9 9 5 8
6 0 7 6 1 3
7 0 7 4 6
8 5 8 3
9 4 9 0 5 5

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 17/12/2022

G8 53
G7 995
G6 6739 9800 7649
G5 2101
G4 99459 61377 29415 75511 98265 59490 12193
G3 95377 91921
G2 65424
G1 52979
ĐB 402234
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 17/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 0 0 9
1 1 5 1 0 1 2
2 1 4 2
3 4 9 3 9
4 9 4 2 3
5 9 5 1 6 9
6 5 6
7 7 7 9 7 7 7
8 8
9 0 3 5 9 3 4 5 7
XSDNG - KQXSDNG- Dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đà Nẵng cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDNG mở thưởng các ngày trước đó.

XSDNG - KQXSDNG - Dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đà Nẵng (XSMN DNG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đà Nẵng ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đà Nẵng được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top