XSDNG - KQXSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay tại XSMB365

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 31/05/2023

G8 80
G7 614
G6 2129 3231 4491
G5 6935
G4 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335
G3 04450 97833
G2 08299
G1 78889
ĐB 128315
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 31/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5
1 1 4 5 8 1 1 3 9
2 5 9 2
3 1 3 5 5 3 3
4 4 1
5 0 9 5 1 2 3 3 9
6 6 6 6
7 7
8 9 8 1
9 1 5 9 9 2 5 8 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 27/05/2023

G8 84
G7 320
G6 4842 0717 5634
G5 0886
G4 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487
G3 72233 22074
G2 84553
G1 19370
ĐB 434485
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 27/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 2 7
1 2 7 1
2 0 2 1 4 8 8
3 3 4 3 3 5
4 2 4 4 3 4 7
5 3 5 8
6 6 8 9
7 0 4 7 1 8
8 2 2 5 6 7 8
9 6 9 0

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 24/05/2023

G8 57
G7 194
G6 1143 2976 7417
G5 2926
G4 86074 61037 15473 36245 32782 82092 61333
G3 40693 71400
G2 87843
G1 84672
ĐB 194093
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 24/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0
1 7 1
2 6 2 7 8 9
3 3 7 3 3 4 4 7 9 9
4 3 3 5 4 7 9
5 5 4
6 6 2 7
7 2 3 4 6 7 1 3
8 2 8
9 2 3 3 4 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 20/05/2023

G8 19
G7 185
G6 1381 3664 3273
G5 8521
G4 48552 44475 45046 94913 02015 99466 81156
G3 18009 53383
G2 90664
G1 14491
ĐB 193652
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 20/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0
1 3 5 1 2 8 9
2 1 2 5 5
3 3 1 7 8
4 6 4 6 6
5 2 2 6 5 1 7 8
6 4 4 6 6 4 5 6
7 3 5 7
8 1 3 5 8
9 1 9 0

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 17/05/2023

G8 29
G7 715
G6 7284 1565 1339
G5 5105
G4 85618 76528 87325 66502 54745 02430 94725
G3 17386 24408
G2 98739
G1 32934
ĐB 181996
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 17/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 8 0 3
1 5 8 1
2 5 5 8 2 0
3 0 4 9 9 3
4 5 4 3 8
5 5 0 1 2 2 4 6
6 5 6 8 9
7 7
8 4 6 8 0 1 2
9 6 9 3 3

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 13/05/2023

G8 57
G7 568
G6 6626 6289 8216
G5 3999
G4 11549 51709 54851 39292 81549 84711 73895
G3 17872 53843
G2 86258
G1 17640
ĐB 161597
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 13/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 4
1 1 6 1 1 5
2 6 2 7 9
3 3 4
4 0 3 9 9 4
5 1 8 5 9
6 8 6 1 2
7 2 7 9
8 9 8 5 6
9 2 5 7 9 9 0 4 4 8 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 10/05/2023

G8 33
G7 186
G6 9719 4070 6783
G5 1218
G4 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818
G3 54469 57616
G2 91000
G1 62574
ĐB 997962
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 10/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 0 0 5 7
1 4 6 8 8 9 1 6
2 2 6
3 5 3 8
4 4 1 7
5 0 5 3
6 1 2 9 6 1 8 8
7 0 4 7
8 3 6 6 8 0 1 1
9 9 1 6

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 06/05/2023

G8 25
G7 806
G6 9267 8155 0297
G5 0504
G4 88158 05520 93963 51209 37390 85077 99002
G3 71656 94969
G2 83136
G1 21850
ĐB 922468
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 06/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 6 9 0 2 5 9
1 1
2 0 2 0
3 6 3 6
4 4 0
5 0 5 6 8 5 5
6 3 7 8 9 6 0 3 5
7 7 7 6 7 9
8 8 5 6
9 0 7 9 0 6

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 03/05/2023

G8 36
G7 927
G6 8059 9337 3616
G5 1921
G4 39779 95513 99859 15830 39698 24948 57326
G3 86578 75718
G2 43699
G1 76642
ĐB 498688
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 03/05/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3
1 3 6 8 1 2
2 1 6 7 2 4
3 0 7 3 1
4 2 8 4
5 9 9 5
6 6 1 2
7 8 9 7 2 3
8 8 8 1 4 7 8 9
9 8 9 9 5 5 7 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 29/04/2023

G8 73
G7 479
G6 8604 9962 6295
G5 8849
G4 75747 26669 11076 14824 42927 61334 68146
G3 32107 19897
G2 77612
G1 07748
ĐB 478364
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 29/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 7 0
1 2 1
2 4 7 2 1 6
3 4 3
4 6 7 8 9 4 0 2 3 6
5 5 9
6 2 4 9 6 4 7
7 6 9 7 0 2 4 9
8 8 4
9 5 7 9 4 6 7

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 26/04/2023

G8 03
G7 905
G6 7401 5702 3702
G5 2346
G4 62650 59198 89590 63514 23594 50705 18804
G3 31080 04540
G2 80100
G1 04271
ĐB 626057
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 26/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 2 2 4 5 5 0 0 4 5 8 9
1 4 1 0 7
2 2 0 0
3 3
4 0 6 4 0 1 9
5 0 7 5 0 0
6 6 4
7 1 7 5
8 0 8 9
9 0 4 8 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 22/04/2023

G8 24
G7 283
G6 7873 3778 5053
G5 1909
G4 26171 21421 39753 97238 55214 56685 00774
G3 25060 23353
G2 56867
G1 62494
ĐB 028174
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 22/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 6
1 4 1 2 7
2 1 2
3 8 3 5 5 5 7 8
4 4 1 7 7 9
5 3 3 3 5 8
6 0 7 6
7 1 3 4 4 8 7 6
8 3 5 8 3 7
9 4 9 0

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 19/04/2023

G8 71
G7 719
G6 6895 7495 4180
G5 2177
G4 48777 97868 94161 23398 80684 15173 85230
G3 89128 18123
G2 61904
G1 79318
ĐB 722557
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 19/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 3 8
1 8 9 1 6
2 3 8 2
3 0 3 2 7
4 4 0 8
5 7 5 9 9
6 1 8 6
7 3 7 7 7 5 7 7
8 0 4 8 1 2 6 9
9 5 5 8 9 1

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 15/04/2023

G8 79
G7 351
G6 3703 0716 8344
G5 2157
G4 87444 66045 84977 32901 14640 35908 69911
G3 37409 72771
G2 15553
G1 68144
ĐB 415366
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 15/04/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 8 9 0 4
1 1 6 1 0 1 5 7
2 2
3 3 0 5
4 0 4 4 4 5 4 4 4 4
5 1 3 7 5 4
6 6 6 1 6
7 1 7 7 5 7
8 8 0
9 9 0
XSDNG - KQXSDNG- Dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đà Nẵng cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDNG mở thưởng các ngày trước đó.

XSDNG - KQXSDNG - Dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đà Nẵng (XSMN DNG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đà Nẵng ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đà Nẵng được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top