XSDNG - KQXSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay tại XSMB365

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 06/12/2023

G8 72
G7 400
G6 9602 9957 9125
G5 5924
G4 09097 53259 61648 20852 24195 99565 58356
G3 42077 64444
G2 32854
G1 19976
ĐB 722917
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 06/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 0 0
1 7 1
2 4 5 2 0 5
3 3
4 4 8 4 2 4 5
5 2 4 6 7 9 5 2 6 9
6 5 6 5 7
7 6 7 7 1 5 7 9
8 8 4
9 5 7 9 5

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 02/12/2023

G8 49
G7 749
G6 6415 8312 2201
G5 8226
G4 99486 16835 88803 85140 83547 77624 29644
G3 98517 65384
G2 78363
G1 58800
ĐB 014567
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 02/12/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 3 0 0 4
1 2 5 7 1 0
2 4 6 2 1
3 5 3 0 6
4 0 4 7 9 4 2 4 8
5 5 1 3
6 3 7 6 2 8
7 7 1 4 6
8 4 6 8
9 9 4

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 29/11/2023

G8 93
G7 274
G6 2173 3150 7430
G5 8305
G4 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101
G3 22963 41205
G2 69973
G1 71215
ĐB 067158
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 29/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 5 5 9 0 3 5 9
1 5 1 0 2
2 1 2
3 0 3 0 6 7 7
4 4 7
5 0 8 5 0 0 1 9
6 3 6
7 3 3 4 8 7
8 8 5 7
9 0 5 9 0

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 25/11/2023

G8 55
G7 052
G6 4142 7712 4437
G5 4905
G4 99399 97592 94374 26478 67109 77484 05416
G3 10013 06928
G2 47874
G1 01865
ĐB 908857
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 25/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 9 0
1 2 3 6 1
2 8 2 1 4 5 9
3 7 3 1
4 2 4 7 7 8
5 2 7 5 0 6
6 5 6 1
7 4 4 8 7 3 5
8 4 8 2 7
9 2 9 9 0 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 22/11/2023

G8 93
G7 446
G6 9828 5879 7222
G5 1259
G4 56701 32643 22185 14935 08174 11432 81697
G3 54626 34979
G2 68183
G1 37658
ĐB 388440
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 22/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 4
1 1 0
2 2 6 8 2 2 3
3 2 5 3 4 8
4 0 3 6 4 7
5 8 9 5 3 8
6 6 2 4
7 4 9 9 7 9
8 3 5 8 2 5
9 7 9 5 7 7

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 18/11/2023

G8 39
G7 615
G6 6884 2472 9863
G5 4590
G4 71690 98126 88216 20530 83799 95942 57941
G3 15185 27425
G2 38100
G1 39451
ĐB 640591
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 18/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 3 9 9
1 5 6 1 4 5 9
2 5 6 2 4 7
3 0 3 6
4 1 2 4 8
5 1 5 1 2 8
6 3 6 1 2
7 2 7
8 4 5 8
9 0 0 1 9 9 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 15/11/2023

G8 40
G7 153
G6 2407 7228 1668
G5 3845
G4 38098 38140 00935 16063 98799 32631 19694
G3 82172 55443
G2 64197
G1 53798
ĐB 733872
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 15/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 4
1 1 3
2 8 2 7 7
3 1 5 3 4 5 6
4 0 3 5 4 9
5 3 5 3 4
6 3 8 6
7 2 2 7 0 9
8 8 2 6 9 9
9 4 7 8 8 9 9 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 11/11/2023

G8 47
G7 161
G6 1045 9274 0965
G5 8733
G4 94812 08220 20621 22312 58495 54582 13198
G3 69401 88904
G2 76677
G1 79265
ĐB 029456
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 11/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 0 2
1 2 2 1 0 2 6
2 0 1 2 1 1 8
3 3 3 3
4 5 4 0 7
5 6 5 4 6 6 9
6 1 5 5 6 5
7 4 7 7 7
8 2 8 9
9 5 8 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 08/11/2023

G8 76
G7 670
G6 7915 0131 6588
G5 4894
G4 31426 15388 72054 90756 93054 26584 42446
G3 53032 40224
G2 88644
G1 28926
ĐB 393019
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 08/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7
1 5 9 1 3
2 4 6 6 2 3
3 1 2 3
4 4 6 4 2 4 5 5 8 9
5 4 4 6 5 1
6 6 2 2 4 5
7 0 7
8 4 8 8 8 8 8
9 4 9 1

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 04/11/2023

G8 83
G7 692
G6 5366 1800 6149
G5 6098
G4 36744 56878 37037 00014 76461 01739 51350
G3 08627 17074
G2 12239
G1 60224
ĐB 605606
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 04/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 0 0 5
1 4 1 6
2 4 7 2 9
3 7 9 9 3
4 4 9 4 1 2 4 7
5 0 5
6 1 6 6 0 6
7 4 8 7 2 3
8 8 7 9
9 2 8 9 3 3 4

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 01/11/2023

G8 22
G7 707
G6 3773 7265 5007
G5 1016
G4 54974 30969 36332 16734 13128 36993 80659
G3 91123 38570
G2 75615
G1 79937
ĐB 393193
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 01/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 7 0 7
1 5 6 1
2 3 8 2 3
3 2 4 7 3 2 7 9 9
4 4 3 7
5 9 5 1 6
6 5 9 6 1
7 0 3 4 7 0 0 3
8 8 2
9 3 3 9 5 6

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG 28/10/2023

G8 18
G7 482
G6 5397 0122 8358
G5 4672
G4 53858 57056 58560 63874 10512 09254 02252
G3 47334 77449
G2 49496
G1 24151
ĐB 684631
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 28/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6
1 2 1 3 5
2 2 2 1 2 5 7 8
3 1 4 3
4 9 4 3 5 7
5 1 2 4 6 8 8 5
6 0 6 5 9
7 2 4 7 9
8 2 8 5 5
9 6 7 9 4

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG 25/10/2023

G8 66
G7 915
G6 3145 0254 3095
G5 5390
G4 78540 74227 60028 54115 01418 87214 27326
G3 44191 06840
G2 33285
G1 83692
ĐB 897507
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 25/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 4 4 9
1 4 5 5 8 1 9
2 6 7 8 2 9
3 3
4 0 0 5 4 1 5
5 4 5 1 1 4 8 9
6 6 2
7 7 0 2
8 5 8 1 2
9 0 1 2 5 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG 21/10/2023

G8 84
G7 938
G6 9013 7015 0445
G5 4678
G4 83485 05541 63857 40386 51287 55588 03954
G3 48084 27684
G2 03833
G1 81767
ĐB 091459
Loto Đà Nẵng - Loto XSDNG 21/10/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 3 5 1 4
2 2
3 3 8 3 1 3
4 1 5 4 5 8 8
5 4 7 9 5 1 4 8
6 7 6 8
7 8 7 5 6 8
8 4 4 5 6 7 8 8 3 7 8
9 9 5
XSDNG - KQXSDNG- Dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đà Nẵng cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDNG mở thưởng các ngày trước đó.

XSDNG - KQXSDNG - Dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đà Nẵng (XSMN DNG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đà Nẵng ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đà Nẵng được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top