XSBD - KQXSBD - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay tại XSMB365

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 12/04/2024

G8 91
G7 365
G6 8247 1634 5823
G5 8361
G4 15995 32232 60209 70985 20735 32832 41444
G3 83381 42863
G2 57750
G1 47773
ĐB 924807
Loto Bình Dương - Loto XSBD 12/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 9 0 5
1 1 6 8
2 3 2 3 3
3 2 2 4 5 3 2 6 7
4 4 7 4 3 4
5 0 5 3 6 8 9
6 1 3 5 6
7 3 7 0 4
8 1 5 8
9 5 9 0

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 05/04/2024

G8 27
G7 131
G6 1098 7894 7981
G5 1691
G4 78032 81761 83269 33219 49406 79012 79494
G3 50525 55711
G2 13554
G1 04570
ĐB 717252
Loto Bình Dương - Loto XSBD 05/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 7
1 1 2 9 1 1 3 6 8 9
2 5 2 1 3 5
3 1 2 3
4 4 5 9 9
5 2 4 5 2
6 1 9 6 0
7 0 7
8 1 8 9
9 1 4 4 8 9 1 6

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 29/03/2024

G8 13
G7 053
G6 7523 3120 8730
G5 3788
G4 58225 73835 59728 54635 99982 20652 82362
G3 84206 12533
G2 53550
G1 67948
ĐB 984849
Loto Bình Dương - Loto XSBD 29/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 2 3 5
1 1
2 0 3 5 8 2 5 6 8
3 0 3 5 5 3 2 3 5
4 8 9 4
5 0 2 3 5 2 3 3
6 2 6 0
7 7
8 2 8 8 2 4 8
9 9 4

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 22/03/2024

G8 97
G7 366
G6 8574 2056 7385
G5 5744
G4 20008 14231 83037 75229 91491 39161 13314
G3 71099 55739
G2 96265
G1 24641
ĐB 633459
Loto Bình Dương - Loto XSBD 22/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0
1 4 1 3 4 6 9
2 9 2
3 1 7 9 3
4 1 4 4 1 4 7
5 6 9 5 6 8
6 1 5 6 6 5 6
7 4 7 3
8 5 8 0
9 1 9 9 2 3 5 9

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 15/03/2024

G8 13
G7 000
G6 2101 2453 9449
G5 0201
G4 18798 57793 82219 06053 21546 39305 38834
G3 44289 24405
G2 57358
G1 76532
ĐB 970015
Loto Bình Dương - Loto XSBD 15/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 1 5 5 0 0
1 5 9 1 0 0
2 2 3
3 2 4 3 5 5 9
4 6 9 4 3
5 3 3 8 5 0 0 1
6 6 4
7 7
8 9 8 5 9
9 3 8 9 1 4 8

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 08/03/2024

G8 18
G7 770
G6 6982 9266 3551
G5 9908
G4 89957 20697 27930 98717 32306 16030 58010
G3 99662 38465
G2 97037
G1 07221
ĐB 050654
Loto Bình Dương - Loto XSBD 08/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 8 0 1 3 3 7
1 0 7 1 2 5
2 1 2 6 8
3 0 0 7 3
4 4 5
5 1 4 7 5 6
6 2 5 6 6 0 6
7 0 7 1 3 5 9
8 2 8 0
9 7 9

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 01/03/2024

G8 10
G7 499
G6 0328 2495 8118
G5 4402
G4 65310 97172 23735 66082 49568 02468 78627
G3 00170 11885
G2 30789
G1 46151
ĐB 033249
Loto Bình Dương - Loto XSBD 01/03/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 1 7
1 0 8 1 5
2 7 8 2 0 7 8
3 5 3
4 9 4
5 1 5 3 8 9
6 8 8 6
7 0 2 7 2
8 2 5 9 8 1 2 6 6
9 5 9 9 4 8 9

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 23/02/2024

G8 31
G7 202
G6 0293 7411 1459
G5 0683
G4 40230 50462 83732 46446 16179 67762 07587
G3 48073 65248
G2 86037
G1 74448
ĐB 066012
Loto Bình Dương - Loto XSBD 23/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 3
1 1 2 1 1
2 2 0 1 3 6 6
3 0 2 7 3 7 8 9
4 6 8 8 4
5 9 5
6 2 2 6 4
7 3 9 7 3 8
8 3 7 8 4 4
9 3 9 5 7

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 16/02/2024

G8 23
G7 971
G6 3257 1970 7932
G5 1396
G4 02762 08986 32073 32087 47276 04779 12895
G3 38269 04757
G2 23625
G1 94677
ĐB 657838
Loto Bình Dương - Loto XSBD 16/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 7
1 1 7
2 5 2 3 6
3 2 8 3 7
4 4
5 7 7 5 2 9
6 2 9 6 7 8 9
7 0 1 3 6 7 9 7 5 5 7 8
8 6 7 8 3
9 5 6 9 6 7

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 09/02/2024

G8 95
G7 426
G6 0886 6250 9629
G5 2690
G4 61637 39767 06322 56351 35583 66213 51216
G3 40231 79984
G2 03529
G1 83178
ĐB 818015
Loto Bình Dương - Loto XSBD 09/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 9
1 3 5 6 1 3 5
2 2 6 9 9 2 2
3 1 7 3 1 8
4 4 8
5 0 1 5 1
6 7 6 1 2 8
7 8 7 3 6
8 3 4 6 8 7
9 0 9 2 2

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 02/02/2024

G8 12
G7 685
G6 5753 0576 7292
G5 1558
G4 73561 92830 42419 86131 35832 59723 14905
G3 03116 35420
G2 97837
G1 58625
ĐB 809593
Loto Bình Dương - Loto XSBD 02/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 2 3
1 6 9 1 3 6
2 0 3 5 2 3 9
3 0 1 2 7 3 2 5 9
4 4
5 3 8 5 0 2 8
6 1 6 1 7
7 6 7 3
8 5 8 5
9 2 3 9 1

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 26/01/2024

G8 71
G7 635
G6 9122 5969 0450
G5 2043
G4 88162 85833 56121 18468 70048 78728 29312
G3 48540 19318
G2 30071
G1 25706
ĐB 048387
Loto Bình Dương - Loto XSBD 26/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 4 5
1 2 8 1 2 7
2 1 2 8 2 1 2 6
3 3 5 3 3 4
4 0 3 8 4
5 0 5 3
6 2 8 9 6 0
7 1 7 8
8 7 8 1 2 4 6
9 9 6

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 19/01/2024

G8 27
G7 423
G6 1341 1229 2928
G5 6285
G4 58722 99368 28075 48773 10068 05609 78868
G3 19419 83852
G2 51108
G1 92277
ĐB 050160
Loto Bình Dương - Loto XSBD 19/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 9 0 6
1 9 1 4
2 2 3 8 9 2 2 5
3 3 2 7
4 1 4
5 2 5 7 8
6 0 8 8 8 6
7 3 5 7 7 7
8 5 8 0 2 6 6 6
9 9 0 1 2

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 12/01/2024

G8 80
G7 656
G6 1040 8120 9228
G5 8109
G4 52229 41856 78595 93052 88385 56467 09089
G3 24589 77608
G2 31728
G1 60806
ĐB 305787
Loto Bình Dương - Loto XSBD 12/01/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 8 9 0 2 4
1 1
2 0 8 8 9 2 5
3 3
4 0 4
5 2 6 6 5 8 9
6 7 6 0 5 5
7 7 6 8
8 5 7 9 9 8 0 2 2
9 5 9 0 2 8 8
XSBD - KQXSBD- Dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Dương cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBD mở thưởng các ngày trước đó.

XSBD - KQXSBD - Dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Dương (XSMN BD) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Dương ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Dương được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top