XSBD - KQXSBD - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay tại XSMB365

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 13/05/2022

G8 08
G7 851
G6 9450 0756 5066
G5 0069
G4 64122 02005 85981 66909 16722 62491 61035
G3 92051 32259
G2 02139
G1 81216
ĐB 391426
Loto Bình Dương - Loto XSBD 13/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 9 0 5
1 6 1 5 5 8 9
2 2 2 6 2 2 2
3 5 9 3
4 4
5 0 1 1 6 9 5 0 3
6 6 9 6 1 2 5 6
7 7
8 1 8
9 1 9 0 3 5 6

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 06/05/2022

G8 20
G7 526
G6 2762 3276 3567
G5 9989
G4 98865 25572 77240 63030 02381 13033 79431
G3 51034 49649
G2 84140
G1 69325
ĐB 751499
Loto Bình Dương - Loto XSBD 06/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 4 4
1 1 3 8
2 5 6 2 6 7
3 0 1 3 4 3 3
4 0 0 9 4 3
5 5 2 6
6 2 5 7 6 2 7
7 2 6 7 6
8 1 9 8
9 9 9 4 8 9

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 29/04/2022

G8 17
G7 941
G6 7179 4095 7772
G5 7991
G4 44775 85068 73261 74524 61878 43991 67628
G3 42372 47346
G2 03844
G1 10701
ĐB 820491
Loto Bình Dương - Loto XSBD 29/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0
1 1 0 4 6 9 9 9
2 4 8 2 7 7
3 3
4 1 4 6 4 2 4
5 5 7 9
6 1 8 6 4
7 2 2 5 8 9 7
8 8 2 6 7
9 1 1 1 5 9 7

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 22/04/2022

G8 75
G7 838
G6 2052 5358 0033
G5 2129
G4 22657 78872 99561 37045 95520 84016 37139
G3 75935 31234
G2 82353
G1 11152
ĐB 962651
Loto Bình Dương - Loto XSBD 22/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2
1 6 1 5 6
2 0 9 2 5 5 7
3 3 4 5 8 9 3 3 5
4 5 4 3
5 1 2 2 3 7 8 5 3 4
6 1 6 1
7 2 7 5
8 8 3 5
9 9 2 3

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 15/04/2022

G8 35
G7 518
G6 3450 8517 9796
G5 0917
G4 89622 46566 28545 71485 13116 38893 11890
G3 16022 12929
G2 61583
G1 11015
ĐB 441663
Loto Bình Dương - Loto XSBD 15/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 9
1 5 6 7 7 8 1
2 2 2 9 2 2 2
3 3 6 8 9
4 5 4
5 0 5 1 4 8
6 3 6 6 1 6 9
7 7 1 1
8 3 5 8 1
9 0 3 6 9 2

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 08/04/2022

G8 14
G7 027
G6 8836 7817 8076
G5 0063
G4 04098 61379 74376 72568 76704 38276 79906
G3 86469 48938
G2 86806
G1 68648
ĐB 124910
Loto Bình Dương - Loto XSBD 08/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 6 0 1
1 0 7 1
2 7 2
3 6 8 3 6
4 8 4 0
5 5
6 3 8 9 6 0 0 3 7 7 7
7 6 6 6 9 7 1 2
8 8 3 4 6 9
9 8 9 6 7

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 01/04/2022

G8 10
G7 402
G6 3329 7365 4926
G5 7363
G4 38997 64841 14642 51266 36618 99389 65355
G3 66593 24995
G2 01066
G1 98867
ĐB 139570
Loto Bình Dương - Loto XSBD 01/04/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 7
1 8 1 4
2 6 9 2 0 4
3 3 6 9
4 1 2 4
5 5 5 5 6 9
6 3 5 6 6 7 6 2 6 6
7 0 7 6 9
8 9 8 1
9 3 5 7 9 2 8

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 25/03/2022

G8 53
G7 079
G6 4923 4975 8513
G5 7875
G4 25516 84928 30954 84152 93453 25371 92579
G3 25988 05554
G2 76367
G1 30634
ĐB 623717
Loto Bình Dương - Loto XSBD 25/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 3 6 7 1 7
2 3 8 2 5
3 4 3 1 2 5
4 4 3 5 5
5 2 3 4 4 5 7 7
6 7 6 1
7 1 5 5 9 9 7 1 6
8 8 8 2 8
9 9 7 7

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 18/03/2022

G8 46
G7 282
G6 2037 3233 1243
G5 6529
G4 10190 40239 54218 60700 22835 75246 70777
G3 25805 75111
G2 80298
G1 15838
ĐB 276576
Loto Bình Dương - Loto XSBD 18/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 0 0 9
1 1 8 1 1
2 9 2 8
3 3 5 7 8 9 3 3 4
4 3 6 4
5 5 0 3
6 6 4 7
7 6 7 7 3 7
8 2 8 1 3 9
9 0 8 9 2 3

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 11/03/2022

G8 22
G7 723
G6 3077 8183 0753
G5 4809
G4 51518 94398 58719 10917 34843 40668 08779
G3 64864 01902
G2 98163
G1 47257
ĐB 234348
Loto Bình Dương - Loto XSBD 11/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 9 0
1 7 8 9 1
2 3 2 0
3 3 2 4 5 6 8
4 3 8 4 6
5 3 7 5
6 3 4 8 6
7 7 9 7 1 5 7
8 3 8 1 4 6 9
9 8 9 0 1 7

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 04/03/2022

G8 22
G7 921
G6 0273 1336 5584
G5 0678
G4 38233 87396 33264 83109 32538 06772 17925
G3 29510 88430
G2 72178
G1 88042
ĐB 476410
Loto Bình Dương - Loto XSBD 04/03/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 1 1 3
1 0 0 1 2
2 1 5 2 4 7
3 0 3 6 8 3 3 7
4 2 4 6 8
5 5 2
6 4 6 3 9
7 2 3 8 8 7
8 4 8 3 7 7
9 6 9 0

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 25/02/2022

G8 38
G7 637
G6 8633 8349 3541
G5 6978
G4 19945 29749 05910 01439 79267 92468 20862
G3 55308 43026
G2 79787
G1 28099
ĐB 213541
Loto Bình Dương - Loto XSBD 25/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 1
1 0 1 4 4
2 6 2 6
3 3 7 9 3 3
4 1 1 5 9 9 4
5 5 4
6 2 7 8 6 2
7 8 7 3 6 8
8 7 8 0 6 7
9 9 9 3 4 4 9

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 18/02/2022

G8 91
G7 240
G6 2265 2916 5608
G5 0532
G4 45452 57813 18429 05709 41584 71686 39770
G3 70142 85114
G2 05991
G1 24245
ĐB 870543
Loto Bình Dương - Loto XSBD 18/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 9 0 4 7
1 3 4 6 1 9
2 9 2 3 4 5
3 2 3 1 4
4 0 2 3 5 4 1 8
5 2 5 4 6
6 5 6 1 8
7 0 7
8 4 6 8 0
9 1 9 0 2

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 11/02/2022

G8 35
G7 038
G6 6216 7433 6688
G5 4754
G4 13925 17399 77015 23759 80149 70498 91989
G3 79440 69261
G2 45081
G1 85454
ĐB 604043
Loto Bình Dương - Loto XSBD 11/02/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4
1 5 6 1 6 8
2 5 2
3 3 8 3 3 4
4 0 3 9 4 5 5
5 4 4 9 5 1 2
6 1 6 1
7 7
8 1 8 9 8 3 8 9
9 8 9 9 4 5 8 9
XSBD - KQXSBD- Dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Dương cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBD mở thưởng các ngày trước đó.

XSBD - KQXSBD - Dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Dương (XSMN BD) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Dương ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Dương được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top