XSBD - KQXSBD - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay tại XSMB365

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 24/03/2023

G8 07
G7 841
G6 5807 8483 3698
G5 3491
G4 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845
G3 73233 42157
G2 02992
G1 81629
ĐB 978152
Loto Bình Dương - Loto XSBD 24/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 7 9 0 7
1 1 4 9
2 3 9 2 5 9
3 3 3 0 2 3 8
4 1 5 4
5 2 7 8 5 4
6 6
7 0 7 0 5 9
8 3 8 5 9
9 1 2 7 8 9 0 2

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 17/03/2023

G8 43
G7 649
G6 5134 3604 1653
G5 3683
G4 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622
G3 74547 21834
G2 98222
G1 84926
ĐB 466056
Loto Bình Dương - Loto XSBD 17/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0
1 1 5
2 2 2 6 2 2 2
3 4 4 3 4 5 8 8
4 3 6 7 9 4 0 3 3
5 1 3 6 5
6 8 6 2 4 5
7 7 4 8
8 3 3 7 8 6
9 9 4

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 10/03/2023

G8 26
G7 080
G6 2225 6288 3394
G5 3189
G4 51359 09653 38238 02317 14629 50435 52705
G3 62200 29691
G2 48344
G1 84776
ĐB 579157
Loto Bình Dương - Loto XSBD 10/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 0 0 8
1 7 1 9
2 5 9 2
3 5 8 3 5
4 4 4 4 9
5 3 7 9 5 0 2 3
6 6 7
7 6 7 1 5
8 0 8 9 8 3 8
9 1 4 9 2 5 8

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 03/03/2023

G8 63
G7 706
G6 5209 6083 2104
G5 7432
G4 54905 03641 90269 18904 28818 67889 92604
G3 79160 81079
G2 72708
G1 35119
ĐB 602392
Loto Bình Dương - Loto XSBD 03/03/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 4 5 6 8 9 0 6
1 8 9 1 4
2 2 3 9
3 2 3 8
4 1 4 0 0 0
5 5 0
6 0 9 6 0
7 9 7
8 3 9 8 0 1
9 2 9 0 1 6 7 8

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 24/02/2023

G8 38
G7 023
G6 9255 3183 3283
G5 0759
G4 00091 23738 00413 13349 73080 32486 13925
G3 01449 33073
G2 79571
G1 84129
ĐB 097360
Loto Bình Dương - Loto XSBD 24/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 8
1 3 1 7 9
2 3 5 9 2
3 8 3 1 2 7 8 8
4 9 9 4
5 5 9 5 2 5
6 0 6 8
7 1 3 7
8 0 3 3 6 8 3
9 1 9 2 4 4 5

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 17/02/2023

G8 47
G7 985
G6 7082 6092 9654
G5 2408
G4 98110 29442 40375 86626 40954 41393 20239
G3 95093 54470
G2 63614
G1 19359
ĐB 939750
Loto Bình Dương - Loto XSBD 17/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 1 5 7
1 0 4 1
2 6 2 4 8 9
3 9 3 9 9
4 2 4 1 5 5
5 0 4 4 9 5 7 8
6 6 2
7 0 5 7
8 2 5 8 0
9 2 3 3 9 3 5

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 10/02/2023

G8 37
G7 133
G6 1043 2370 1898
G5 5950
G4 01373 44085 04326 52313 49880 84621 84892
G3 89400 81656
G2 86546
G1 83550
ĐB 268288
Loto Bình Dương - Loto XSBD 10/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 5 5 7 8
1 3 1 2
2 1 6 2 9
3 3 3 1 3 4 7
4 3 6 4
5 0 0 6 5 8
6 6 2 4 5
7 0 3 7
8 0 5 8 8 8 9
9 2 8 9

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 03/02/2023

G8 45
G7 412
G6 0131 4663 1082
G5 0673
G4 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127
G3 15881 78486
G2 90385
G1 00872
ĐB 465624
Loto Bình Dương - Loto XSBD 03/02/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 2 1 3 8
2 2 4 7 2 1 2 7 8 9
3 1 9 3 5 6 7
4 4 2
5 3 6 5 8
6 3 6 5 8 8
7 2 3 7 2
8 1 2 5 6 6 8
9 2 9 3

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 27/01/2023

G8 76
G7 599
G6 1731 0234 3585
G5 0901
G4 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586
G3 54981 15530
G2 64773
G1 45249
ĐB 743731
Loto Bình Dương - Loto XSBD 27/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 0 3
1 1 0 3 3 5 8
2 9 2 0 5
3 0 1 1 4 3 7
4 9 4 3 7
5 1 2 5 8
6 6 6 6 8
7 3 4 7
8 1 5 6 8
9 9 9 2 4 9

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 20/01/2023

G8 85
G7 572
G6 1335 7712 6775
G5 3439
G4 68823 12393 13342 42341 29262 06388 25234
G3 49008 60352
G2 50882
G1 14190
ĐB 315368
Loto Bình Dương - Loto XSBD 20/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 9
1 2 1 4
2 3 2 1 4 5 6 7 8
3 4 5 9 3 2 9
4 1 2 4 3
5 2 5 3 7
6 2 8 6
7 2 5 7
8 2 8 8 0 6 8
9 0 3 9 3

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 13/01/2023

G8 58
G7 184
G6 3775 4556 8178
G5 1821
G4 38643 43910 14177 24681 69758 59053 73026
G3 79201 91384
G2 91674
G1 86987
ĐB 530836
Loto Bình Dương - Loto XSBD 13/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 1
1 0 1 0 2 8
2 1 6 2
3 6 3 4 5
4 3 4 7 8 8
5 3 6 8 5 7
6 6 2 3 5
7 4 5 7 8 7 7 8
8 1 4 4 7 8 5 7
9 9

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 06/01/2023

G8 01
G7 797
G6 0089 8307 5921
G5 4063
G4 05885 45403 20665 79072 08027 99277 42748
G3 61241 17652
G2 78379
G1 72180
ĐB 804309
Loto Bình Dương - Loto XSBD 06/01/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 7 9 0 8
1 1 2 4
2 1 7 2 5 7
3 3 0 6
4 1 8 4
5 2 5 6 8
6 3 5 6
7 2 7 9 7 0 2 7 9
8 0 5 9 8 4
9 7 9 0 7 8

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 30/12/2022

G8 81
G7 482
G6 8721 6938 1970
G5 7685
G4 87318 50151 93814 92411 37569 12975 69958
G3 83520 09114
G2 83731
G1 19500
ĐB 965664
Loto Bình Dương - Loto XSBD 30/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 2 7
1 1 4 4 8 1 1 2 3 5
2 0 1 2 8
3 1 8 3
4 4 1 1 6
5 1 8 5 7 8
6 4 9 6
7 0 5 7
8 2 5 8 1 3 5
9 9 6

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 23/12/2022

G8 35
G7 174
G6 6818 0146 3599
G5 7645
G4 33363 13104 96268 50222 48419 86081 51105
G3 52352 55771
G2 67901
G1 88017
ĐB 930459
Loto Bình Dương - Loto XSBD 23/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 5 0
1 7 8 9 1 0 7 8
2 2 2 2 5
3 3 6
4 5 6 4 0 7
5 2 9 5 0 4
6 3 8 6 4
7 1 4 7 1
8 1 8 1 6
9 9 9 1 5 9
XSBD - KQXSBD- Dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Dương cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBD mở thưởng các ngày trước đó.

XSBD - KQXSBD - Dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Dương (XSMN BD) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Dương ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Dương được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top