XSBD - KQXSBD - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay tại XSMB365

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 02/12/2022

G8 24
G7 761
G6 5175 8280 8849
G5 2688
G4 90595 65452 59333 28291 24117 42108 91342
G3 77739 10692
G2 91943
G1 21794
ĐB 101095
Loto Bình Dương - Loto XSBD 02/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 8
1 7 1 6 9
2 2 4 5 9
3 3 9 3 3 4
4 2 3 9 4 9
5 2 5 7 9 9
6 1 6
7 5 7 1
8 0 8 8 0 8
9 1 2 4 5 5 9 3 4

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 25/11/2022

G8 44
G7 857
G6 5305 9228 9780
G5 8490
G4 28011 01911 72099 46765 94656 50959 83556
G3 27887 74775
G2 89607
G1 10922
ĐB 790235
Loto Bình Dương - Loto XSBD 25/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 0 8 9
1 1 1 1 1 1
2 2 8 2 2
3 5 3
4 4
5 6 6 7 9 5 0 3 6 7
6 5 6 5 5
7 5 7 0 5 8
8 0 7 8 2
9 0 9 9 5 9

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 18/11/2022

G8 67
G7 099
G6 7820 9036 8611
G5 9451
G4 79814 96240 90793 62178 68200 53579 89060
G3 87641 65073
G2 52275
G1 78240
ĐB 856327
Loto Bình Dương - Loto XSBD 18/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 2 4 4 6
1 1 4 1 1 4 5
2 0 7 2
3 6 3 7 9
4 0 0 1 4 1
5 1 5 7
6 0 6 3
7 3 5 8 9 7 2
8 8 7
9 3 9 9 7 9

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 11/11/2022

G8 58
G7 151
G6 4384 5169 1265
G5 6862
G4 48055 26620 87577 40277 41807 48367 62722
G3 50084 59799
G2 97033
G1 14445
ĐB 128733
Loto Bình Dương - Loto XSBD 11/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 0 2
1 1 5
2 0 2 2 2 6
3 3 3 3 3 3
4 5 4 8 8
5 1 5 5 4 5 6
6 2 5 7 9 6
7 7 7 7 0 6 7 7
8 4 4 8
9 9 9 6 9

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 04/11/2022

G8 29
G7 861
G6 8138 9703 1991
G5 8539
G4 31161 19493 06744 36061 35803 54381 67369
G3 07312 47458
G2 99147
G1 00970
ĐB 040082
Loto Bình Dương - Loto XSBD 04/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 3 0 7
1 2 1 6 6 6 8 9
2 2 1 8
3 8 9 3 0 0 9
4 4 7 4 4
5 8 5
6 1 1 1 9 6
7 0 7 4
8 1 2 8 3 5
9 1 3 9 3 6

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 28/10/2022

G8 33
G7 427
G6 6893 4899 9361
G5 6858
G4 64083 15524 71966 64784 80131 40841 82115
G3 49893 33377
G2 53835
G1 82776
ĐB 448938
Loto Bình Dương - Loto XSBD 28/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 5 1 3 4 6
2 4 7 2
3 1 5 8 3 8 9 9
4 1 4 2 8
5 8 5 1 3
6 1 6 6 6 7
7 6 7 7 2 7
8 3 4 8 3 5
9 3 3 9 9 9

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 21/10/2022

G8 55
G7 900
G6 0458 8651 2614
G5 0410
G4 93984 56038 57644 18014 55261 49717 00919
G3 38755 47948
G2 56796
G1 20468
ĐB 309477
Loto Bình Dương - Loto XSBD 21/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 1
1 0 4 4 7 9 1 5 6
2 2
3 8 3
4 4 8 4 1 1 4 8
5 1 5 8 5 5
6 1 8 6 9
7 7 7 1 7
8 4 8 3 4 5 6
9 6 9 1

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 14/10/2022

G8 39
G7 494
G6 5868 9626 9918
G5 0955
G4 32739 58734 88188 23417 22104 42420 92822
G3 54930 90929
G2 66295
G1 02950
ĐB 223670
Loto Bình Dương - Loto XSBD 14/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 2 3 5 7
1 7 8 1
2 0 2 6 9 2 2
3 0 4 9 3
4 4 0 3 9
5 0 5 5 5 9
6 8 6 2
7 0 7 1
8 8 8 1 6 8
9 4 5 9 2 3

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 07/10/2022

G8 50
G7 947
G6 4108 3594 6689
G5 3044
G4 11723 12457 95483 29354 07480 07135 28168
G3 33490 60610
G2 35871
G1 23167
ĐB 331442
Loto Bình Dương - Loto XSBD 07/10/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 1 8 9
1 0 1 7
2 3 2 4
3 5 3 2 8
4 2 4 7 4 4 5 9
5 4 7 5 3
6 7 8 6
7 1 7 4 5 6
8 0 3 9 8 0 6
9 0 4 9 8

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 30/09/2022

G8 92
G7 659
G6 0634 5677 2264
G5 1595
G4 78307 77246 25486 76918 62641 43196 57902
G3 37860 15736
G2 83677
G1 95011
ĐB 324226
Loto Bình Dương - Loto XSBD 30/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 7 0 6
1 1 8 1 1 4
2 6 2 0
3 4 6 3
4 1 6 4 3 6
5 9 5 9
6 0 4 6 2 3 4 8 9
7 7 7 7 0 7 7
8 6 8 1
9 5 6 9 5

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 23/09/2022

G8 47
G7 445
G6 7925 9532 6634
G5 5559
G4 42217 13031 78887 46483 32841 26874 34032
G3 98309 31231
G2 23509
G1 27269
ĐB 932249
Loto Bình Dương - Loto XSBD 23/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 9 0
1 7 1 3 3 4
2 5 2 3 3
3 1 1 2 2 4 3 8
4 1 5 9 4 3 7
5 9 5 2 4
6 9 6
7 4 7 1 8
8 3 7 8
9 9 0 0 4 5 6

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 16/09/2022

G8 28
G7 826
G6 1727 8527 7698
G5 2108
G4 09674 46476 53461 08650 74495 40785 36767
G3 44864 66941
G2 35557
G1 96640
ĐB 893906
Loto Bình Dương - Loto XSBD 16/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 8 0 4 5
1 1 4 6
2 6 7 7 2
3 3
4 0 1 4 6 7
5 0 7 5 8 9
6 1 4 7 6 0 2 7
7 4 6 7 2 2 5 6
8 5 8 0 9
9 5 8 9

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 09/09/2022

G8 38
G7 873
G6 5200 6851 4246
G5 3131
G4 91483 56385 95009 88816 48564 48164 72460
G3 66629 06124
G2 64027
G1 89449
ĐB 608191
Loto Bình Dương - Loto XSBD 09/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 9 0 0 6
1 6 1 3 5 9
2 4 7 9 2
3 1 3 7 8
4 6 9 4 2 6 6
5 1 5 8
6 0 4 4 6 1 4
7 3 7 2
8 3 5 8
9 1 9 0 2 4

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 02/09/2022

G8 13
G7 238
G6 5496 4354 7107
G5 0242
G4 78120 99792 59427 15554 69924 84564 91106
G3 84756 16739
G2 27753
G1 26274
ĐB 681259
Loto Bình Dương - Loto XSBD 02/09/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 0 2
1 1
2 0 4 7 2 4 9
3 8 9 3 5
4 2 4 2 5 5 6 7
5 3 4 4 6 9 5
6 4 6 0 5 9
7 4 7 0 2
8 8 3
9 2 6 9 3 5
XSBD - KQXSBD- Dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Dương cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBD mở thưởng các ngày trước đó.

XSBD - KQXSBD - Dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Dương (XSMN BD) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Dương ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Dương được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top