XSBD - KQXSBD - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay tại XSMB365

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 22/09/2023

G8 77
G7 963
G6 8450 7050 7859
G5 0657
G4 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057
G3 57385 87876
G2 99605
G1 62211
ĐB 772967
Loto Bình Dương - Loto XSBD 22/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 5 5
1 1 9 1 1 4
2 2
3 9 3 6
4 1 4 4 4 4 4 7
5 0 0 7 7 9 5 0 8
6 3 7 6 7
7 4 6 7 5 5 6
8 5 8
9 9 1 3 5

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 15/09/2023

G8 16
G7 260
G6 9950 5308 8423
G5 3824
G4 39267 42292 03336 18494 32094 33062 83129
G3 01966 70532
G2 23681
G1 57517
ĐB 655753
Loto Bình Dương - Loto XSBD 15/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 5 6
1 7 1 8
2 3 4 9 2 3 6 9
3 2 6 3 2 5
4 4 2 9 9
5 0 3 5
6 0 2 6 7 6 3 6
7 7 1 6
8 1 8 0
9 2 4 4 9 2

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 08/09/2023

G8 41
G7 450
G6 9035 7103 5180
G5 1813
G4 24824 19725 78022 41259 38451 11836 02247
G3 64808 75568
G2 52287
G1 75733
ĐB 842297
Loto Bình Dương - Loto XSBD 08/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 8 0 5 8
1 3 1 5
2 2 4 5 2 2
3 3 5 6 3 0 1 3
4 7 4 2
5 0 1 9 5 2 3
6 8 6 3
7 7 4 8 9
8 0 7 8 0 6
9 7 9 5

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 01/09/2023

G8 71
G7 108
G6 6515 3284 4793
G5 2930
G4 00693 91191 98827 58001 03755 91789 94990
G3 97145 39310
G2 59169
G1 45642
ĐB 094438
Loto Bình Dương - Loto XSBD 01/09/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 8 0 1 3 9
1 0 5 1 0 9
2 7 2 4
3 0 8 3 9 9
4 2 5 4 8
5 5 5 1 4 5
6 9 6
7 7 2
8 4 9 8 0 3
9 0 1 3 3 9 6 8

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 25/08/2023

G8 82
G7 184
G6 3859 0309 2852
G5 0600
G4 02001 07688 12173 78712 24136 01147 04974
G3 35031 93006
G2 30022
G1 91350
ĐB 318360
Loto Bình Dương - Loto XSBD 25/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 6 9 0 0 5 6
1 2 1 0 3
2 2 2 1 2 5
3 1 6 3 7
4 7 4 7 8
5 0 2 9 5
6 0 6 0 3
7 3 4 7 4
8 4 8 8 8
9 9 0 5

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 18/08/2023

G8 18
G7 491
G6 0066 8372 7241
G5 5958
G4 83909 06418 84727 22601 89467 67106 33077
G3 20950 72854
G2 17672
G1 34630
ĐB 590592
Loto Bình Dương - Loto XSBD 18/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 6 9 0 3 5
1 8 1 0 4 9
2 7 2 7 7 9
3 0 3
4 1 4 5
5 0 4 8 5
6 6 7 6 0 6
7 2 2 7 7 2 6 7
8 8 1 5
9 1 2 9 0

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 11/08/2023

G8 59
G7 392
G6 9221 3721 7001
G5 7956
G4 16528 45209 31872 99123 42951 45674 54073
G3 06692 82462
G2 71942
G1 22313
ĐB 950958
Loto Bình Dương - Loto XSBD 11/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 9 0
1 3 1 0 2 2 5
2 1 1 3 8 2 4 6 7 9 9
3 3 1 2 7
4 2 4 7
5 1 6 8 5
6 2 6 5
7 2 3 4 7
8 8 2 5
9 2 2 9 0

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 04/08/2023

G8 39
G7 351
G6 4026 0216 6711
G5 1986
G4 56726 71759 50511 87758 16929 31015 05770
G3 25364 89086
G2 93518
G1 86160
ĐB 105453
Loto Bình Dương - Loto XSBD 04/08/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 7
1 1 1 5 6 8 1 1 1 5
2 6 6 9 2
3 3 5
4 4 6
5 1 3 8 9 5 1
6 0 4 6 1 2 2 8 8
7 0 7
8 6 6 8 1 5
9 9 2 5

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 28/07/2023

G8 41
G7 723
G6 7464 3774 6951
G5 3172
G4 62323 97823 22123 30183 04901 54050 74741
G3 95651 92218
G2 32061
G1 82175
ĐB 005463
Loto Bình Dương - Loto XSBD 28/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 5
1 8 1 0 4 5 5 6
2 3 3 3 3 2 7
3 3 2 2 2 2 6 8
4 1 4 6 7
5 0 1 1 5 7
6 1 3 4 6
7 2 4 5 7
8 3 8 1
9 9

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 21/07/2023

G8 45
G7 962
G6 8302 1379 6316
G5 8460
G4 24055 68421 74707 43313 03424 02593 23259
G3 36729 70025
G2 84105
G1 72156
ĐB 433640
Loto Bình Dương - Loto XSBD 21/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 7 0 4 6
1 3 6 1 2
2 1 4 5 9 2 0 6
3 3 1 9
4 0 4 2
5 5 6 9 5 0 2 5
6 0 2 6 1 5
7 9 7 0
8 8
9 3 9 2 5 7

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 14/07/2023

G8 07
G7 166
G6 4819 9517 2489
G5 1531
G4 93238 94922 89062 23949 08843 92855 06533
G3 33950 85296
G2 14836
G1 20382
ĐB 405220
Loto Bình Dương - Loto XSBD 14/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 5
1 7 9 1 3
2 0 2 2 2 6 8
3 1 3 6 8 3 3 4
4 3 9 4
5 0 5 5 5
6 2 6 6 3 6 9
7 7 1
8 2 9 8 3
9 6 9 1 4 8

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 07/07/2023

G8 80
G7 793
G6 4773 9922 1662
G5 7348
G4 27313 94753 74080 36106 36889 94614 36968
G3 89179 60177
G2 20444
G1 61029
ĐB 380381
Loto Bình Dương - Loto XSBD 07/07/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 8
1 3 4 1 8
2 2 9 2 2 6
3 3 1 5 7 9
4 4 8 4 1 4
5 3 5
6 2 8 6 0
7 3 7 9 7 7
8 0 1 9 8 4 6
9 3 9 2 7 8

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 30/06/2023

G8 83
G7 803
G6 5131 5879 2013
G5 2087
G4 33528 21162 82737 63430 10065 43034 29298
G3 52839 26238
G2 66037
G1 72431
ĐB 864379
Loto Bình Dương - Loto XSBD 30/06/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 3
1 3 1 3 3
2 8 2 6
3 0 1 1 4 7 7 8 9 3 0 1
4 4 3
5 5 6
6 2 5 6
7 9 9 7 3 3 8
8 7 8 2 3 9
9 8 9 3 7 7

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 23/06/2023

G8 44
G7 928
G6 7729 4842 7475
G5 8439
G4 05882 47217 22693 83665 35962 06330 29012
G3 65650 23655
G2 56777
G1 95396
ĐB 965190
Loto Bình Dương - Loto XSBD 23/06/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 5 9
1 2 7 1
2 8 9 2 1 4 6 8
3 0 9 3 9
4 2 4
5 0 5 5 5 6 7
6 2 5 6 9
7 5 7 7 1 7
8 2 8 2
9 0 3 6 9 2 3
XSBD - KQXSBD- Dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Dương cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBD mở thưởng các ngày trước đó.

XSBD - KQXSBD - Dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Dương (XSMN BD) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Dương ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Dương được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top