XSBD - KQXSBD - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay tại XSMB365

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 05/08/2022

G8 46
G7 562
G6 2636 5893 2171
G5 3348
G4 07432 41302 56644 48604 97289 99818 18468
G3 21096 47622
G2 22237
G1 28755
ĐB 687390
Loto Bình Dương - Loto XSBD 05/08/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 4 0 9
1 8 1 7
2 2 2 0 2 3 6
3 2 6 7 3 9
4 4 8 4 0 4
5 5 5 5
6 2 8 6 3 9
7 1 7 3
8 9 8 1 4 6
9 0 3 6 9 8

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 29/07/2022

G8 82
G7 732
G6 3115 2578 3025
G5 7922
G4 81029 89280 55251 71397 02332 49949 91462
G3 98172 82665
G2 49335
G1 79696
ĐB 993386
Loto Bình Dương - Loto XSBD 29/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8
1 5 1 5
2 2 5 9 2 2 3 3 6 7
3 2 2 5 3
4 9 4
5 1 5 1 2 3 6
6 2 5 6 8 9
7 2 8 7 9
8 0 6 8 7
9 6 7 9 2 4

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 22/07/2022

G8 79
G7 258
G6 5187 3908 5112
G5 0459
G4 83886 03553 69797 72808 59825 14731 60488
G3 30148 16543
G2 20595
G1 57432
ĐB 881693
Loto Bình Dương - Loto XSBD 22/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 8 0
1 2 1 3
2 5 2 1 3
3 1 2 3 4 5 9
4 3 8 4
5 3 8 9 5 2 9
6 6 8
7 7 8 9
8 6 7 8 8 0 0 4 5 8
9 3 5 7 9 5

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 15/07/2022

G8 86
G7 909
G6 6719 6474 7021
G5 0471
G4 29257 66414 15429 34563 49519 06990 52367
G3 34704 55496
G2 49993
G1 21685
ĐB 247969
Loto Bình Dương - Loto XSBD 15/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 9 0 9
1 4 9 9 1 2 7
2 1 9 2
3 3 6 9
4 4 0 1 7
5 7 5 8
6 3 7 9 6 9
7 1 4 7 5 6
8 5 8
9 0 3 6 9 0 1 1 2 6

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 08/07/2022

G8 93
G7 752
G6 6843 9225 7455
G5 1495
G4 67123 76393 04574 83907 80995 40996 63213
G3 75011 91975
G2 35724
G1 03435
ĐB 970101
Loto Bình Dương - Loto XSBD 08/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 0
1 1 3 1 0 1
2 3 4 5 2 5
3 5 3 1 2 4 9
4 3 4 2 7
5 2 5 5 2 3 5 7 9 9
6 6 9
7 4 5 7 0
8 8
9 3 5 5 6 9

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 01/07/2022

G8 55
G7 847
G6 7239 3261 3420
G5 8577
G4 73165 22447 26284 89839 04010 75916 02621
G3 67192 65832
G2 91358
G1 22838
ĐB 996421
Loto Bình Dương - Loto XSBD 01/07/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 2
1 0 6 1 2 2 6
2 0 1 1 2 3 9
3 2 8 9 9 3
4 7 7 4 8
5 8 5 6
6 1 5 6 1
7 7 7 4 4 7
8 4 8 3 5
9 2 9 3 3

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 24/06/2022

G8 14
G7 101
G6 6988 4386 7319
G5 3535
G4 33982 90916 40327 88014 65365 54072 02773
G3 82924 78594
G2 40422
G1 92717
ĐB 108205
Loto Bình Dương - Loto XSBD 24/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0
1 4 6 7 9 1 0
2 2 4 7 2 2 7 8
3 5 3 7
4 4 1 2 9
5 5 0 3 6
6 5 6 1 8
7 2 3 7 1 2
8 2 6 8 8 8
9 4 9 1

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 17/06/2022

G8 74
G7 692
G6 8799 7813 4322
G5 9179
G4 45770 36049 85885 60888 33865 30401 16510
G3 11006 93358
G2 75063
G1 82578
ĐB 849019
Loto Bình Dương - Loto XSBD 17/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 6 0 1 7
1 0 3 9 1 0
2 2 2 2 9
3 3 1 6
4 9 4
5 8 5 6 8
6 3 5 6 0
7 0 8 9 7
8 5 8 8 5 7 8
9 2 9 9 1 4 7 9

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 10/06/2022

G8 73
G7 438
G6 2652 1618 0597
G5 7629
G4 90243 93793 88576 98790 27609 52081 10308
G3 02214 89743
G2 75773
G1 24246
ĐB 755621
Loto Bình Dương - Loto XSBD 10/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 9 0 9
1 4 8 1 2 8
2 1 9 2 5
3 8 3 4 4 7 9
4 3 3 6 4 1
5 2 5
6 6 4 7
7 3 6 7 9
8 1 8 0 1 3
9 0 3 7 9 0 2

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 03/06/2022

G8 34
G7 469
G6 1765 8406 6489
G5 9959
G4 08283 18735 58437 25270 11311 41507 54035
G3 93308 32109
G2 71997
G1 48030
ĐB 100164
Loto Bình Dương - Loto XSBD 03/06/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 7 8 9 0 3 7
1 1 1 1
2 2
3 0 5 5 7 3 8
4 4 6
5 9 5 3 3 6
6 4 5 9 6 0
7 0 7 0 3 9
8 3 9 8 0
9 7 9 0 5 6 8

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 27/05/2022

G8 79
G7 994
G6 7683 1750 4399
G5 5163
G4 83674 43933 28016 40662 65336 02893 66989
G3 92554 42920
G2 80048
G1 15708
ĐB 993153
Loto Bình Dương - Loto XSBD 27/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 2 5
1 6 1
2 0 2 6
3 3 6 3 3 5 6 8 9
4 8 4 5 7 9
5 0 3 4 5
6 2 3 6 1 3
7 4 7
8 3 9 8 0 4
9 3 4 9 9 8 9

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD 20/05/2022

G8 71
G7 438
G6 0983 6249 7830
G5 1112
G4 66470 41167 86126 75494 57277 11258 54945
G3 33472 89414
G2 24311
G1 73063
ĐB 492297
Loto Bình Dương - Loto XSBD 20/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 7
1 1 2 4 1 1
2 6 2 1 7
3 0 8 3 6 8
4 5 9 4 1 9
5 8 5 4
6 3 7 6 2
7 0 2 7 7 6 7 9
8 3 8 3 5
9 4 7 9 4

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD 13/05/2022

G8 08
G7 851
G6 9450 0756 5066
G5 0069
G4 64122 02005 85981 66909 16722 62491 61035
G3 92051 32259
G2 02139
G1 81216
ĐB 391426
Loto Bình Dương - Loto XSBD 13/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 9 0 5
1 6 1 5 5 8 9
2 2 2 6 2 2 2
3 5 9 3
4 4
5 0 1 1 6 9 5 0 3
6 6 9 6 1 2 5 6
7 7
8 1 8
9 1 9 0 3 5 6

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD 06/05/2022

G8 20
G7 526
G6 2762 3276 3567
G5 9989
G4 98865 25572 77240 63030 02381 13033 79431
G3 51034 49649
G2 84140
G1 69325
ĐB 751499
Loto Bình Dương - Loto XSBD 06/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 4 4
1 1 3 8
2 5 6 2 6 7
3 0 1 3 4 3 3
4 0 0 9 4 3
5 5 2 6
6 2 5 7 6 2 7
7 2 6 7 6
8 1 9 8
9 9 9 4 8 9
XSBD - KQXSBD- Dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Dương cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBD mở thưởng các ngày trước đó.

XSBD - KQXSBD - Dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Dương (XSMN BD) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Dương ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Dương được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top