XSTD - KQXSTD - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay tại XSMB365

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD 18/05/2022

G8 tructiep
G7 28
G6 413 766 550
G5 9972
G4 4650 8057 0190 9775 tructiep tructiep tructiep
G3 33957 38478
G2 38074
G1 92364
ĐB 69049
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 18/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 0 3 5 5 6 9
1 3 7 1
2 6 8 2 0 3 7
3 0 2 3 1 4 5
4 3 9 4 6 7
5 0 0 3 7 7 7 5 7 9
6 0 4 6 6 2 6 8
7 2 4 5 7 8 7 1 5 5 5 7
8 6 8 2 7
9 0 5 9 9 4 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD 17/05/2022

G8 tructiep
G7 56
G6 849 632 541
G5 4858
G4 9732 0906 5734 5995 tructiep tructiep tructiep
G3 59976 69948
G2 45698
G1 76496
ĐB 58553
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 17/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 2 6 0 6 6 9
1 1 5 9 1 1 2 4
2 1 2 0 0 3 3
3 2 2 4 3 5
4 1 6 8 8 9 4 3
5 3 6 8 5 1 9
6 0 0 6 8 6 0 4 5 6 7 9
7 6 7
8 8 4 4 5 6 9
9 0 5 6 8 9 1 4

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD 16/05/2022

G8 tructiep
G7 87
G6 553 568 678
G5 8056
G4 2721 9310 9589 6644 tructiep tructiep tructiep
G3 68037 86767
G2 26845
G1 95077
ĐB 17713
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 16/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 6
1 0 1 1 3 1 1 1 2 5
2 1 2 9
3 4 7 8 3 1 5
4 4 5 6 9 4 3 4 6
5 1 3 6 7 5 4
6 0 4 7 8 6 4 5
7 7 8 7 3 5 6 7 8
8 7 8 9 9 8 3 6 7 8
9 2 9 4 8 8

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD 15/05/2022

G8 tructiep
G7 10
G6 284 673 985
G5 3554
G4 3113 6305 4666 1625 tructiep tructiep tructiep
G3 92663 63665
G2 59642
G1 13716
ĐB 93649
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 15/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 8 0 1
1 0 2 3 6 1 9
2 5 5 9 2 1 3 4 5
3 2 3 1 4 6 7
4 2 3 9 9 4 5 8 9 9
5 2 4 6 5 0 2 2 6 8
6 3 5 6 6 1 5 6 7
7 3 6 7
8 4 5 8 0
9 1 4 4 9 2 4 4

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD 14/05/2022

G8 tructiep
G7 05
G6 585 536 357
G5 0731
G4 9005 8609 0221 4118 tructiep tructiep tructiep
G3 75571 94533
G2 69632
G1 08368
ĐB 30775
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 14/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 5 8 9 0 7
1 8 1 2 2 3 7 9
2 1 1 2 3 5
3 1 2 3 6 3 3 5
4 7 4 7
5 2 3 7 5 0 0 7 8
6 8 9 6 3 9
7 0 1 4 5 9 7 4 5 8
8 5 7 8 8 0 1 6 8
9 1 6 9 0 6 7

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD 13/05/2022

G8 tructiep
G7 51
G6 969 827 755
G5 6056
G4 3159 3187 7174 5338 tructiep tructiep tructiep
G3 93212 62933
G2 32294
G1 46318
ĐB 29436
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 13/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 8 0
1 2 8 1 5 9
2 6 7 2 0 1 5 8
3 3 6 8 3 3 4
4 3 9 4 6 7 9
5 1 2 5 6 6 9 5 5
6 4 6 6 9 6 2 3 5 5 6 6
7 4 7 2 8 8
8 2 7 7 8 0 1 3
9 1 4 9 4 5 6

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD 12/05/2022

G8 tructiep
G7 31
G6 192 025 435
G5 5375
G4 5958 6226 4290 1313 tructiep tructiep tructiep
G3 61190 18390
G2 34956
G1 85044
ĐB 55065
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 12/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 0 9 9 9
1 3 1 0 3 5
2 5 6 2 9
3 1 3 5 9 9 3 0 1 3 5
4 4 4 6 4 4 4
5 1 3 6 8 9 5 2 3 6 7 9
6 5 6 2 4 5
7 5 8 7
8 8 5 7 9
9 0 0 0 2 5 8 9 3 3 5

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD 11/05/2022

G8 tructiep
G7 37
G6 504 374 192
G5 0525
G4 5108 8913 2738 1187 tructiep tructiep tructiep
G3 16815 42536
G2 79493
G1 10916
ĐB 27724
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 11/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 6 8 0 8 9
1 3 5 5 6 1 0 2 3 5 7
2 1 4 4 5 2 9
3 1 6 6 7 8 8 3 1 9
4 4 0 2 2 7
5 1 5 1 1 2 9
6 6 0 1 3 3
7 1 4 7 3 8
8 0 7 8 0 3 3
9 0 2 3 5 9

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD 10/05/2022

G8 tructiep
G7 90
G6 848 860 909
G5 5404
G4 0203 0677 8066 1620 tructiep tructiep tructiep
G3 55588 98486
G2 45272
G1 02963
ĐB 35106
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 10/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 4 5 5 6 7 9 0 2 6 9
1 7 1 7
2 0 3 9 2 7
3 7 3 0 2 5 6 7
4 8 4 0 0
5 3 5 0 0
6 0 3 6 6 0 6 8 9
7 1 2 3 7 9 7 0 1 3 7
8 6 8 8 4 8
9 0 6 9 0 2 7

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD 09/05/2022

G8 tructiep
G7 48
G6 259 242 748
G5 4194
G4 7042 3178 0371 4614 tructiep tructiep tructiep
G3 34913 30428
G2 88928
G1 61956
ĐB 05659
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 09/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 8 0 0
1 3 3 4 6 1 0 7
2 8 8 8 2 4 4 6
3 3 1 1 9
4 2 2 7 8 8 4 1 6 9
5 6 9 9 5 6
6 2 4 5 6 1 5 8
7 1 7 8 7 4 7
8 6 8 0 2 2 2 4 4 7
9 3 4 9 5 5

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD 08/05/2022

G8 tructiep
G7 92
G6 474 899 639
G5 7199
G4 0674 1048 2885 7008 tructiep tructiep tructiep
G3 04991 47157
G2 36552
G1 23395
ĐB 51139
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 08/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 7 8 0 6 7
1 4 6 8 1 5 7 9
2 3 2 5 9
3 9 9 3 2 4
4 3 4 6 8 4 1 4 7 7
5 1 2 5 7 5 5 8 9
6 0 6 1 4
7 0 1 4 4 7 0 5
8 5 8 0 1 4
9 1 2 5 9 9 9 3 3 9 9

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD 07/05/2022

G8 tructiep
G7 20
G6 773 447 456
G5 8826
G4 6422 9330 3650 0829 tructiep tructiep tructiep
G3 93716 30788
G2 79061
G1 10879
ĐB 73301
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 07/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 5 0 2 3 3 5 6
1 3 3 4 6 6 1 0 3 6
2 0 2 4 6 9 9 2 2
3 0 0 1 3 0 1 1 7
4 7 4 1 2
5 0 6 6 5 0 9
6 0 1 6 1 1 2 5 5
7 3 9 7 4
8 8 8 8
9 5 9 2 2 7

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD 06/05/2022

G8 tructiep
G7 34
G6 599 764 820
G5 8020
G4 4043 3715 1658 5569 tructiep tructiep tructiep
G3 53335 82835
G2 74599
G1 51969
ĐB 20116
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 06/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 1 2 2
1 0 1 3 5 6 1 1 3 6
2 0 0 2 8
3 1 4 5 5 3 0 1 4 7
4 3 7 4 3 5 6 8
5 4 8 5 1 3 3
6 1 4 9 9 9 6 1
7 3 7 4 9
8 2 4 8 5
9 7 9 9 9 6 6 6 9 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD 05/05/2022

G8 tructiep
G7 06
G6 126 788 499
G5 2539
G4 7042 5898 9000 7727 tructiep tructiep tructiep
G3 42372 89718
G2 80863
G1 56243
ĐB 78054
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 05/05/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 6 0 0 1
1 0 2 3 4 8 1 7
2 6 7 7 2 0 1 4 6 7 7
3 9 9 3 1 4 4 6
4 2 3 3 5 4 1 5
5 4 7 5 4
6 2 3 6 0 2
7 1 2 2 7 2 2 5
8 8 8 1 8 9
9 8 9 9 3 3 9
XSTD - KQXSTD- Dự đoán xổ số Miền Bắc siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Miền Bắc cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTD mở thưởng các ngày trước đó.

XSTD - KQXSTD - Dự đoán xổ số Miền Bắc siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Miền Bắc (XSMN TD) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Miền Bắc ở kênh nào

- Kết quả xổ số Miền Bắc được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Miền Bắc siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top