XSTD - KQXSTD - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay tại XSMB365

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD 05/12/2022

G8 tructiep
G7 41
G6 360 056 159
G5 9092
G4 9528 9318 0371 6934 tructiep tructiep tructiep
G3 83464 48820
G2 86182
G1 99442
ĐB 13454
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 05/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 0 0 2 4 6 7
1 2 8 1 4 7 9
2 0 8 2 1 4 4 8 9
3 4 6 8 3 0 6 8
4 0 1 2 2 4 3 5 5 6
5 4 4 6 9 5 8
6 0 3 4 6 3 5
7 0 1 7
8 2 3 5 8 1 2 3
9 1 2 9 5

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD 04/12/2022

G8 tructiep
G7 21
G6 517 782 277
G5 5841
G4 7781 9228 6483 6636 tructiep tructiep tructiep
G3 50296 49926
G2 18783
G1 94007
ĐB 05028
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 04/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 0 1 2 2
1 0 7 1 0 2 4 5 6 8
2 0 0 1 6 8 8 2 8
3 6 9 3 8 8
4 1 4 6
5 1 7 5 8
6 1 4 7 6 2 3 8 9
7 7 7 0 1 5 6 7
8 1 2 3 3 5 6 8 8 2 2 8
9 6 9 3

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD 03/12/2022

G8 tructiep
G7 61
G6 394 837 144
G5 2533
G4 4445 4301 8703 0762 tructiep tructiep tructiep
G3 87053 92528
G2 03009
G1 48972
ĐB 10576
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 03/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 9 0 8 8 9
1 8 1 0 6
2 8 2 6 7
3 3 7 3 0 3 5 6 9
4 4 5 6 9 4 4 5 9
5 3 4 5 5 7 5 4 5 5
6 1 2 3 6 4 7
7 2 6 7 3 5
8 0 0 8 8 1 2 8
9 0 3 4 9 0 4

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD 02/12/2022

G8 tructiep
G7 61
G6 906 371 102
G5 2378
G4 1177 7621 7733 4261 tructiep tructiep tructiep
G3 90238 78005
G2 99501
G1 03015
ĐB 24523
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 02/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 2 5 5 6 0 4 6 8
1 5 6 1 0 2 6 6 7 9
2 1 2 3 2 0 0 2
3 3 8 3 2 3 9
4 0 4 4 4
5 5 0 0 1 6
6 0 1 1 5 6 0 1
7 1 7 8 8 7 7
8 0 8 8 3 7 7 8
9 1 3 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD 01/12/2022

G8 tructiep
G7 40
G6 515 311 771
G5 6024
G4 7236 6255 7117 5805 tructiep tructiep tructiep
G3 00944 60752
G2 94230
G1 72632
ĐB 52770
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 01/12/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 0 3 4 7 9
1 1 5 7 1 1 5 7
2 4 8 2 3 3 4 5 8
3 0 2 2 6 7 3
4 0 2 4 6 4 2 4
5 1 2 5 5 0 1 5 6
6 5 9 6 0 3 4 7
7 0 1 6 7 1 3
8 2 8 2 9
9 0 8 9 6

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD 30/11/2022

G8 tructiep
G7 51
G6 036 860 858
G5 8490
G4 7013 7672 5579 4369 tructiep tructiep tructiep
G3 25161 95366
G2 01989
G1 09152
ĐB 98112
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 30/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 9
1 2 3 1 4 5 6 8
2 2 1 5 7 8
3 5 6 3 1 9
4 1 4 4 4 7 9
5 1 2 7 8 9 5 3
6 0 1 6 7 9 6 3 6
7 2 4 9 9 7 5 6
8 1 2 9 8 5
9 0 3 4 9 9 5 6 7 7 8 9

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD 29/11/2022

G8 tructiep
G7 03
G6 167 970 412
G5 3664
G4 5221 4873 4295 6204 tructiep tructiep tructiep
G3 40071 62719
G2 75482
G1 28733
ĐB 25380
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 29/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 4 0 7 8
1 2 9 1 2 6 7 7 8
2 1 2 1 8
3 3 3 8 3 0 3 3 4 7
4 3 4 0 6 6
5 5 5 5 5 5 5 5 9
6 1 4 4 7 9 9 6
7 0 1 1 3 7 7 6 7
8 0 1 2 8 3
9 5 9 1 6 6

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD 28/11/2022

G8 tructiep
G7 00
G6 237 566 975
G5 8207
G4 3317 8046 3130 6290 tructiep tructiep tructiep
G3 96896 65083
G2 23237
G1 90987
ĐB 65507
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 28/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 6 7 7 0 0 0 3 9 9
1 7 1 4 9
2 2 2 2 7
3 0 3 7 7 8 3 3 5 8
4 1 6 6 8 4
5 3 5 7
6 6 6 0 4 4 6 9
7 2 5 7 0 0 1 3 3 8
8 3 7 8 3 4
9 0 0 1 6 9 9 9

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD 27/11/2022

G8 tructiep
G7 42
G6 695 320 642
G5 3832
G4 0896 5072 9185 7394 tructiep tructiep tructiep
G3 08271 66428
G2 15441
G1 24762
ĐB 67857
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 27/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 8 0 2 8
1 9 1 0 2 4 7
2 0 1 8 2 0 3 4 4 6 7 8
3 2 3
4 1 2 2 6 4 6 9
5 5 7 5 5 6 8 9
6 2 4 5 6 4 8 9
7 1 2 7 5 8
8 0 2 5 6 7 8 0 2
9 4 5 6 9 1

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD 26/11/2022

G8 tructiep
G7 83
G6 454 824 291
G5 9572
G4 5183 4837 8723 9821 tructiep tructiep tructiep
G3 27982 04161
G2 69176
G1 70731
ĐB 67896
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 26/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 8 0
1 1 2 3 6 9
2 1 3 4 4 2 7 8 8 9
3 1 7 3 0 2 8 8 8
4 4 6 7 4 2 2 4 5
5 4 5 7
6 1 6 6 4 6 7 7 9
7 2 5 6 6 7 3 4 9
8 2 2 3 3 3 8 0
9 1 2 6 7 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD 25/11/2022

G8 tructiep
G7 96
G6 268 190 185
G5 5530
G4 2846 6365 7000 8638 tructiep tructiep tructiep
G3 65992 78939
G2 94639
G1 77300
ĐB 36819
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 25/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 0 0 3 5 9
1 1 2 9 1 1 7
2 3 4 6 2 1 8 9
3 0 8 9 9 3 2 8
4 6 4 2 9
5 0 5 6 5 5 6 8
6 5 6 8 6 2 4 5 6 9
7 1 7
8 2 3 5 8 3 6
9 0 2 4 6 9 1 3 3

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD 24/11/2022

G8 tructiep
G7 07
G6 858 380 829
G5 0336
G4 6533 5487 5262 6897 tructiep tructiep tructiep
G3 52253 61070
G2 25318
G1 04902
ĐB 75996
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 24/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 7 0 7 8
1 3 4 8 1 6 8 9
2 9 2 0 6
3 3 6 3 1 3 4 5 7
4 3 8 4 1
5 3 8 5 6
6 1 2 5 6 3 9
7 0 3 7 7 8 7 0 7 7 8 8 9
8 0 1 7 7 8 1 4 5 7
9 1 6 7 9 2

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD 23/11/2022

G8 tructiep
G7 75
G6 378 794 832
G5 1848
G4 2355 6851 3041 5929 tructiep tructiep tructiep
G3 31134 17715
G2 42006
G1 09473
ĐB 47779
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 23/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 6 0
1 3 4 5 1 3 4 5 9
2 4 9 2 3
3 1 2 4 5 3 0 1 6 7 7
4 1 8 4 1 2 3 6 8 9
5 1 5 5 1 3 5 7
6 3 4 8 8 6 0
7 3 3 5 8 9 7
8 4 8 4 6 6 7
9 1 4 9 2 7

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD 22/11/2022

G8 tructiep
G7 50
G6 212 976 516
G5 0190
G4 5453 6915 0626 5872 tructiep tructiep tructiep
G3 94856 44576
G2 71339
G1 00774
ĐB 30529
Loto Miền Bắc - Loto XSTD 22/11/2022
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 5 9 9 9
1 2 2 3 5 6 1 2 4 5
2 1 6 9 2 1 1 7
3 0 9 3 1 4 5
4 1 3 6 9 4 7
5 0 1 3 6 5 1
6 7 6 1 2 4 5 7 7
7 2 4 6 6 7 6
8 8 9
9 0 0 0 8 9 2 3 4
XSTD - KQXSTD- Dự đoán xổ số Miền Bắc siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Miền Bắc cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại XSMB365. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTD mở thưởng các ngày trước đó.

XSTD - KQXSTD - Dự đoán xổ số Miền Bắc siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Miền Bắc (XSMN TD) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Miền Bắc ở kênh nào

- Kết quả xổ số Miền Bắc được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên xsmb365.net

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số)

Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)

01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ. - 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Miền Bắc siêu chuẩn xác của chuyên trang XSMB365.
to top